ΔΥΣ/2224407 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/05/2024 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ. Παντελεάκη, τηλ: 210 5292696, ko.panteleaki@ppcgroup.com & Μ. Μιχοπούλου, τηλ: 210 5293590, m.michopoulou@ppcgoup.com
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Α.“ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ” Β. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” Γ. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ”

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΣ/2224407
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/04/2024
ΑΔ: A126104
Συμπλήρωμα 1 10/05/2024
ΑΔ: A126146
Προϋπολογισμός: € 3.447.008,89 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Λήψη
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Λήψη
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Λήψη
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Λήψη
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Λήψη
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Λήψη
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Λήψη
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λήψη
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II & III Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ Λήψη
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη