Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ 602902 Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 10/07/2019 Σε Παράταση 2.589.670,72 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51719034 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου με ληξιπρόθεσμες οφειλές. 19/06/2019 15.000.000 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-601905 Προμήθεια ορειχάλκινων δακτυλιδιών του πάγιου εξοπλισμού των Ορυχείων, για την κάλυψη αναγκών χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) 28/06/2019 330.100,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52319022 Παροχή καταδυτικών εργασιών του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου 09/07/2019 Σε Παράταση 103.660,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52119030 Εκτίμησης της εύλογης αξίας του συνόλου των εν λειτουργία ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (εκτός των εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης λιγνίτη και των εκτάσεων λιμνών) του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., με σκοπό την αποτύπωσή τους στις Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 27/06/2019 350.000,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619037 Εκποίηση άχρηστων υλικών 27/06/2019 651.000,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 52319049 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Πωλήσεων Αττικής για προετοιμασία φακέλων πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές από τελικούς λογαριασμούς για νομικές ενέργειες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 28/06/2019 375.000,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 51819050 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας για προετοιμασία φακέλων πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές από τελικούς λογαριασμούς για νομικές ενέργειες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 04/07/2019 270.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200060172 Συσκευές Εργαστηρίων Χημείου 18/06/2019 93.000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΔΥΣ/ΠΕΕ 2/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου προς μίσθωση για αποθήκευση αρχειακού υλικού της ΔΕΗ Α.Ε. 21/06/2019 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5752190004 Μίσθωση 4.000 αδειών χρήσης υπηρεσιών Cloud Office 365 F1 28/06/2019 Σε Παράταση 153.600 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5752190008 Ανανέωση Μίσθωσης Αδειών Χρήσης λογισμικού Symantec Endpoint Protection 26/06/2019 100.000 ΔΠΛΡ