Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ-602903 Ματαίωση του υπόψη Διαγωνισμού Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST1600X πλάτους Β=1600mm και ST1600 Τ+120οC B=1400mm) των ταινιόδρομων τροφοδοσίας λιγνίτη και αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, 31/07/2020 4.134.950,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΥΠ-1310616 Αποσυναρμολόγηση, καθαίρεση και μεταφορά, στοιχείων του μνημειακού μηχανολογικού εξοπλισμού από το συγκρότημα ΛΙΠΤΟΛ, στον ΤΔΑΣ Πτολεμαϊδας 22/06/2020 Σε Παράταση 637.905 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ-903021 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 1ης βαθμίδας του Α/Σ Νο 12 ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων 03/07/2020 Σε Παράταση 424.860 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 611020 Προμήθεια συνολικής ποσότητας 30.000 Κgr Χημικού Πρόσθετου Βελτιωτικού Καύσης για Μαζούτ Χαμηλού Θείου (LSHFO) που θα καλύψει τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) περίπου έτος 29/05/2020 Σε Παράταση 100.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 903023 Προμήθεια ευθύγραμμων αυλών υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του υπερθερμαντή λεβήτων Ατμομονάδων ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/06/2020 Σε Παράταση 215.300,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 1510 Επισκευή ενός (1) κάθετου φλογαυλωτού ατμολέβητα (exhaust gas boiler) της Μονάδας Νο 2 SULZER 9 RTAF KVW του ΑΣΠ Χίου 23/06/2020 Σε Παράταση 87.000 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 600003 Προμήθεια ενός πλήρους κιβωτίου ταχυτήτων για τα χωματουργικά οχήματα TEREX TR-100 του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με P/N 29544093 04/06/2020 Σε Παράταση 115.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 903028 Προμήθεια καμπυλών υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του αρχικού υπερθερμαντή των λεβήτων των ατμομονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 09/06/2020 Σε Παράταση 149.600,0 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1518 Παροχή Υπηρεσιών Συνεχών Μετρήσεων της Συγκέντρωσης Υδραργύρου στα Καυσαέρια Μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης 09/06/2020 Σε Παράταση 80.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903031 «Προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών αεριοστρόβιλου GT12 του ΑΗΣ Κομοτηνή 24/06/2020 Σε Παράταση 226.832,22 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 903029 Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις αποθήκες του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 01/06/2020 Σε Παράταση 197.810,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 903026 Προμήθεια ανταλλακτικών Aεριοστροβίλου GT26B της Μονάδας No 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 22/06/2020 Σε Παράταση 132.860,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 903030 Προμήθεια ενός (1) καπακιού κυλίνδρου των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (DE) τύπου ΜΑΝ Β&W 12K90MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 27/05/2020 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 602001 Προμήθεια Υλικών ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 30/08/2020 Σε Παράταση 173.957,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52620002 Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης στερεών και άλλων επικινδύνων αποβλήτων ρυπασμένων με καύσιμο από τους σταθμούς ΑΣΠ & ΤΣΠ της ΔΕΗ Α.Ε 02/07/2020 Σε Παράταση 1.612.890,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51720018 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού νέου πλαισίου Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων (Enterprise Risk Management) της ΔΕΗ Α.Ε. 01/06/2020 Σε Παράταση 350.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903033 Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών Α/Σ Νο 7 GE (exALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων 16/06/2020 Σε Παράταση 348.839,35 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52620006 Eκποίηση άχρηστων υλικών 03/06/2020 140.553,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 903032 Προμήθεια ενός (1) ψυγείου αέρος των Μηχανών DOOSAN MAN B&W 9K60MC-S του ΑΣΠ ΚΩ 09/06/2020 Σε Παράταση 53.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ -51920021 Προμήθεια Έντυπου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος ΔΕΗ C-ERMHS/19 17/06/2020 Σε Παράταση 327.600,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ- 602002 Προμήθεια διάφορων χαλύβων κατά DIN17100, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 10/07/2020 Σε Παράταση 194.379,40 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1512 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 09/07/2020 822.963,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ -600004 Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (Van), 4Χ2,πετρελαιοκίνητου, ωφέλιμου φορτίου 1,1 ton 11/06/2020 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1523 Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών θερμών μερών του αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου 07/09/2020 Σε Παράταση 2.400.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1522 Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών στο πλαίσιο της Γενικής Επιθεώρησης Γ-5 του Αεριοστροβίλου Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 20/07/2020 Σε Παράταση 406.581,86 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1524 Επισκευή θερμών μερών του Α/Σ Νο 7 GE (ex ALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων 10/07/2020 Σε Παράταση 277.767,53 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51720017 Παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού του website και της εφαρμογής Mobile App της ΔΕΗ Α.Ε 27/07/2020 Σε Παράταση 420.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903034 Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συστήματος αυτοματισμού Aεριοστροβίλου GT26B της Μονάδας No 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 02/07/2020 Σε Παράταση 60.180,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51820023 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης Εμπορίας σε θέματα διαχείρισης νέων απαιτήσεων και αλλαγών και βελτίωσης διαδικασιών εξυπηρέτησης με επίκεντρο το SAP IS-U βάσει βέλτιστων πρακτικών 26/06/2020 Σε Παράταση 410.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903035 Προμήθεια ενός πλήρους ασφαλιστικού και ανταλλακτικών αυτού, τροφοδοτικού νερού Λέβητα, της Μονάδας No5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 15/07/2020 Σε Παράταση 55.523,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903036 Προμήθεια ανταλλακτικών by-pass ΥΠ και ΧΠ ΜΣΚ4 ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 14/07/2020 Σε Παράταση 191.359,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903038 Προμήθεια τριών (3) Κινητήρων πετρελαίου πλήρη Mitsubishi type S16R-PTA 07/07/2020 Σε Παράταση 282.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903037 Προμήθεια Μονωτήρων Διέλευσης Μ/Σ ΥΗΣ Κρεμαστών 24/08/2020 Σε Παράταση 140.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903039 Προμήθεια τεσσάρων (4) δακτυλίων συγκράτησης τυλιγμάτων ρότορα Γεννητριών για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 31/07/2020 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 600005 Μίσθωση τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων (5θέσεων, 4 ή 5θυρων) για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, κατηγορίας κυβισμού 1300-1400 cc και ισχύος άνω των 100 HP 26/06/2020 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903020 Προμήθεια εμβόλων και άλλων ανταλλακτικών των μονάδων τύπου Wartsila V32 για τους ΑΣΠ Καρπάθου, Θήρας και Σάμου 28/08/2020 Σε Παράταση 376.071,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 51920026 Προμήθεια χειμερινών στολών εργασίας με ανακλαστικές ταινίες 10/09/2020 Σε Παράταση 217.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1527 Παροχή Υπηρεσιών Mεταφοράς προσωπικού από την πόλη της Ρόδου στον ΑΗΣ Ρόδου (περιοχή Σορωνής) και αντιστρόφως 21/07/2020 Σε Παράταση 109.002,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903042 Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας STR700/555 BY HIDROTECAR/BURGOS – SULZER του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 25/08/2020 Σε Παράταση 37.640,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1526 Γενική Επιθεώρηση Γεννήτριας Ατμοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 11/09/2020 Σε Παράταση 415.825,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ–611037 Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από αυτήν δεξαμενόπλοιο FRES 06/07/2020 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ–611041 Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς diesel με το δεξαμενόπλοιο NAOUSSA 06/07/2020 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ–611040 Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς diesel με το δεξαμενόπλοιο LEFTERIS 06/07/2020 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ–611038 Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από αυτήν δεξαμενόπλοιο ΙCE HAWK 06/07/2020 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903043 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 3ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/08/2020 855.621,27 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903041 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 1ης & 2ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/08/2020 1.606.952,34 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΥΠ-1310617 Μελέτη – Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) βιομηχανικών ανελκυστήρων προσώπων – φορτίων ωφέλιμης ανυψωτικής ικανότητας 600kg ή 6 ατόμων ο καθένας στα κτίρια λεβήτων ανάκτησης θερμότητας Νο 1 & 2 της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 14/09/2020 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1528 Φύλαξη ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 27/07/2020 Σε Παράταση 93.742,92 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1531 Συντήρηση-Επισκευή φωτιστικών σωμάτων και δικτύου φωτισμού και υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 04/08/2020 Σε Παράταση 118.657,30 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 51920031 Προμήθεια 300.000 απλών χειρουργικών μασκών 05/08/2020 Σε Παράταση 150.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 52120025 Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού NetBackup με τριετή περίοδο συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης 24/07/2020 71.355,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 51920011 Ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την Προμήθεια 4.000 Επενδυτών ισχυρού ψύχους με ανακλαστικές ταινίες 27/08/2020 320.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903040 Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις αποθήκες του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 06/08/2020 Σε Παράταση 90.900,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 600006 Μίσθωση τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων FIAT PANDA, 4X2, (5θυρων), για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, κατηγορίας κυβισμού 1200cc 23/07/2020 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51820002 Παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης, συντήρησης και επισκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού της ΔΕΗ ΑΕ 27/08/2020 131.030,69 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 54020007 Προμήθεια ασφαλιστικού προγράμματος παροχής Υπηρεσιών Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας 19/08/2020 Σε Παράταση 250.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΥΠ – 1310618 ΣΤΑΔΙΟ Ι Αναβάθμιση του συστήματος καύσης της ΜΣΚ Νο V, τύπου GE S109FA DLN2+ του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου στον τύπο DLN 2,6+ 30/07/2020 10.500.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903044 Προμήθεια ψυγείων αέρος καύσης των Μηχανών Diesel Sulzer Cegielski 9RTAF58 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 06/08/2020 121.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 51920032 Προμήθεια 47.000 Nm3 Αέριου Υδρογόνου, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΑΣ και ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ για ένα (1) έτος 06/08/2020 118.655,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 611036 Προμήθεια Χημικών Υλικών – Πρόσθετων για τις ανάγκες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 07/08/2020 Σε Παράταση 132.216,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ 51920016 Προμήθεια 7.000 ζευγών υποδημάτων ασφαλείας διαφόρων μεγεθών (από 37 έως 48) 16/09/2020 238.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ 54020008 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κατά παντός κινδύνου του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Πληροφορικής (Hardware) της ΔΕΗ Α.Ε 20/08/2020 Σε Παράταση 49.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1529 Επιθεώρηση και ανακατασκευή 3ης κινητής βαθμίδας στροβίλου (S3B) της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου» 04/09/2020 700.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1530 Αναγέννηση ελαίου μετασχηματιστών ανύψωσης του ΑΗΣ Κομοτηνής 31/08/2020 Σε Παράταση 155.750,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51720030 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού της Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. 31/08/2020 1.500.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1532 Καθαρισμός χώρων και εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 03/09/2020 92.838,10 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1535 Εργασίες επισκευής και επιθεώρησης στις γεννήτριες του Αεριοστροβίλου Νο.11 και Ατμοστροβίλου του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/09/2020 Σε Παράταση 451.300,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1534 Παροχή Υπηρεσιών Mεταφοράς προσωπικού από τις πόλεις του Αγίου Νικολάου (οδικός άξονας Νο1) και της Σητείας (οδικός άξονας Νο2) Κρήτης προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/09/2020 262.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 611043 Προμήθεια λιπαντικών και δύσφλεκτων υγρών ρύθμισης στροβίλων, για τις ανάγκες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 08/09/2020 289.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903045 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 3ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 15/09/2020 1.000.000 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 611035 Προμήθεια 4.300 ΜΤ Υδράσβεστου 15/09/2020 460.100,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΚΔΕΠ-1200066472 Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων κτιρίων ΚΔΕΠ 30/06/2020 38.200 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΔΥΣ/20005 Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων. 01/06/2020 Σε Παράταση 2.033.566,85 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/1/2020 Μίσθωση γραφειακών χώρων σε ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας. 26/06/2020 Σε Παράταση ΔΥΣ
Προμήθεια ΔΥΣ/20044 Προμήθεια κλιματιστικών 4RT δαπέδου, τύπου "ΝΤΟΥΛΑΠΑ". 04/06/2020 14.000 ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2220106 Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο κτήριο ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 107 στην Αθήνα. 07/07/2020 Σε Παράταση 132.000 ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2220107 Εργασίες συντήρησης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων κτιρίων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών - Στέγασης της ΔΕΗ Α.Ε. 10/07/2020 Σε Παράταση 500.000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/20047 Πλήρης λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου της ΔΕΗ Α.Ε. 09/07/2020 115.500 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/20046 Πλήρης λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ Α.Ε. 09/07/2020 137.500 ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2220109 Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου για τη μετεγκατάσταση αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, στο στρατόπεδο Καραϊσκάκη, στο Χαϊδάρι. 24/07/2020 Σε Παράταση 350.000 ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2220108 Μελέτη και κατασκευή δύο νέων κτιρίων και σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμου, στο στρατόπεδο Καραϊσκάκη, στο Χαϊδάρι. 27/07/2020 535.000 ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2220410 Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εργασίες Συντήρησης κτιρίων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Υπηρεσιών - Στέγασης της ΔΕΗ Α.Ε. 10/09/2020 280.000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200002 Υπηρεσίες επισκόπησης του πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριακών συστημάτων για την συμμόρφωσή του με το πρότυπο ασφαλείας ISO/IEC 27001:2013 εμπλουτισμένου με το ISO/IEC 27701:2019» 01/06/2020 Σε Παράταση 80.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200004 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας Ψηφιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων στην Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε. 05/06/2020 Σε Παράταση 149.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200005 Παροχή Εξειδικευμένων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής 22/06/2020 Σε Παράταση 376.800 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200007 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Αδειών Χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων SAP ERP και SAP IS-U 24/08/2020 580.000 ΔΠΛΡ
Προμήθεια ΔΠΛΡ-5754200006 Προμήθεια Εξοπλισμού Cyber security για την ασφαλή διασύνδεση των Σταθμών Παραγωγής με το Intranet της Επιχείρησης 25/08/2020 Σε Παράταση 245.000 ΔΠΛΡ