Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 602005 Προμήθεια πλήρους σφαιραύλακα περιφοράς άνω δομής (ανταλλακτικά γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 (Φ10000ΜΜ 03/03/2021 Σε Παράταση 261.450,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 602006 Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης (ερπύστρια πλήρης), για εκσκαπτικό μηχάνημα CAT6040 10/03/2021 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600021 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για φορτωτές HYUNDAI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 10/03/2021 100.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-1558 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πύλες του ΑΗΣ Αλιβερίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 03/03/2021 Σε Παράταση 111.423,60 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600022 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για εκσκαπτικά μηχανήματα DOOSAN (πρώην DAEWOO) που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 04/03/2021 Σε Παράταση 200.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 903070 Προμήθεια δίσκου 17ης βαθμίδας συμπιεστή αεριοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/03/2021 Σε Παράταση 220.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51820063 Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ ΑΕ σε όλη τη Ελληνική Επικράτεια 29/03/2021 Σε Παράταση 17.569.400 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903101 Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλώσιμων και εργασίες για την πραγματοποίηση επιθεώρηση τύπου LEVEL IV στην αεριοστροβιλική μονάδα Siemens SGT500 (Α/Σ Νο4) του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 29/03/2021 Σε Παράταση 1.305.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 611101 Προμήθεια ελαιολιπαντικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 03/03/2021 Σε Παράταση 772.580 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΥΠΕΚΕ 1310624 Αποκατάσταση Βορείας Περίφραξης εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 01/03/2021 Σε Παράταση 98.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ - 1560 Συντήρηση – επισκευή των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9 019 των Μονάδων Pielstick του ΑΗΣ Ρόδου 01/03/2021 Σε Παράταση 108.129,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903104 «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ανάκτησης απορριπτόμενων υδάτων λεβήτων (BLOW DOWN) των Μονάδων IV και V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου» 05/03/2021 Σε Παράταση 78.650,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1566 Έλεγχος και Συντήρηση Συστημάτων Πυροπροστασίας ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24/02/2021 Σε Παράταση 90.152,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1567 Μεταφορά ημερήσιου προσωπικού ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου 23/02/2021 119.340,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51921008 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 12/04/2021 Σε Παράταση ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1563 Επισκευές βλαβών τμημάτων Υψηλής Πίεσης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/02/2021 323.888,66 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121003 Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εγγραφής πελάτη σε περιβάλλον Software as a Service (SaaS) 01/03/2021 Σε Παράταση 270.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΥΠΕΚΕ-1310626 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών συνεχούς μέτρησης στον ΑΗΣ Κομοτηνής 09/03/2021 Σε Παράταση 290.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1565 Αντικατάσταση (κατασκευή νέου – καθαίρεση – ανέγερση) τελικού Υ/Θ λέβητα Α/Μ Νο2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 26/02/2021 393.234,93 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51920053 Προμήθεια Βιομηχανικών Αερίων 23/02/2021 105.298,14 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1569 Καθαρισμός με υδροβολή και βαφή υποστυλωμάτων πύργου ψύξης και τμημάτων εξοπλισμού του ΑΗΣ Κομοτηνής 23/02/2021 89.126,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΚΕΚΕ 600101 Μίσθωση δύο (2) καινούργιων (PHEV) επιβατηγών οχημάτων, μάρκας VOLVO XC40 – W 2046 Recharge PHEV T5 βενζίνη 1.5 262 hp Auto R- Design 48g/Km, μεταλλικού χρώματος Onyx Black για περίοδο μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς μετά την παρέλευση της διετίας, για διάνυση ετησίως κατά μέσο όρο 40.000Km 05/03/2021 Σε Παράταση 55.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903105 Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδας Νο13 Sulzer Cegielski του ΑΣΠ Σάμου 19/03/2021 Σε Παράταση 155.154,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121009 Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού σύγχρονου Δικτύου Δεδομένων (SD-WAN) της ΔΕΗ ΑΕ 05/03/2021 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΚΕΚΕ 1572 Aποξήλωση και μεταφορά του συνόλου των σχαρών καλωδίων, των καλωδίων στο επίπεδο -4,5m των ερμαριών, διακοπτών 400V, καλωδίων καθώς και του ψευδοπατώματος που βρίσκονται στο επίπεδο +8.0m της Μονάδος Νο4 του πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 04/03/2021 110.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821010 Ανάπτυξη και υποστήριξη προγράμματος πιστότητας (Loyalty) πελατών 22/03/2021 465.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1571 Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση έτους 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνής 08/03/2021 Σε Παράταση 157.250,90  ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια DYPEKE- 611104 Supply of Low Sulfur Heavy Fuel Oil o PPC 05/03/2021 Σε Παράταση ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1568 Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 12/03/2021 127.541,06 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121012 Παροχή πλατφόρμας Salesforce, ως έτοιμη λύση με το κλειδί στο χέρι (turn-key solution) 01/04/2021 Σε Παράταση 13.229.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121005 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα Επιστήμης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Αναλυτικής σχετικά με διαχείριση, επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών & Παροχή Υπηρεσιών σε λειτουργίες Επικοινωνίας Πελάτη 22/03/2021 Σε Παράταση 419.891,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52620014 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΗΣ Ρόδου, Χανίων και ΘΗΣ Ν. Ρόδου της ΔΕΗ Α. 23/03/2021 377.900,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121011 Παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου 23/03/2021 Σε Παράταση 112.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1576 Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων μέσης και χαμηλής τάσης του ΑΗΣ Κομοτηνής 19/03/2021 Σε Παράταση 85.000  ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903106 Προμήθεια χιτωνίων των Μονάδων DOOSAN MAN 9K60 MC-S του ΑΣΠ Χίου 26/03/2021 Σε Παράταση 149.835,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 611105 Μεταφορά Πετρελαίου Diesel με Βυτιοφόρα Οχήματα (Β/Ο) από Δεξαμενόπλοιο στις Εγκαταστάσεις των ΤΣΠ Κύθνου, Αμοργού, Σίφνου και Σερίφο 18/03/2021 Σε Παράταση 115.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1577 Διάθεση τεχνικού προσωπικού για τις εργασίες της Γενικής Συντήρησης του ΑΗΣ Κομοτηνής 16/03/2021 85.052,16 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1564 Αντικατάσταση άξονα γεννήτριας της Μονάδας Diesel No3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 21/04/2021 Σε Παράταση 1.300.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 611106 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης λειτουργιών Λιμένα ΑΗΣ Λαυρίου κατά MTMSA και διαχείρισης χρονοναυλώσεων 19/03/2021 70.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 611107 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP 19/03/2021 725.000 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618104 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΤΣΠ Ικαρίας και αντιστρόφως 02/04/2021 6.650,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618103 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Λήμνου και αντιστρόφως 15/04/2021 Σε Παράταση 11.280,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 600102 Προμήθεια τριών (3) καινούργιων πετρελαιοκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων 2,5 ton 12/04/2021 Σε Παράταση 90.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΠΛΠ-1310628 Ανακατασκευή αγωγού παραλαβής-παράδοσης μαζούτ λιμενικής εγκατάστασης ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/04/2021 Σε Παράταση 525.260,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903108 Προμήθεια τριών (3) Κινητήρων πετρελαίου πλήρη Mitsubishi type S16R-PTA 05/04/2021 Σε Παράταση 359.964,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903107 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής βαλβίδων τροφοδοσίας φυσικού αερίου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 09/04/2021 Σε Παράταση 50.104,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1575 Μεταφορά προσωπικού με πρωϊνό ωράριο εργασίας του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/03/2021 152.189,44 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903110 Προμήθεια ανταλλακτικών των βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/04/2021 Σε Παράταση 408.261,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903109 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση της Μονάδας Νο9 WARTSILA 18V38Α του ΑΣΠ Λέσβου 19/04/2021 Σε Παράταση 398.503,10 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621001 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) στερεών και άλλων επικ;νδυνων αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΗΣ Ρόδου και ΑΗΣ Χανίων της ΔΕΗ Α.Ε 16/04/2021 235.030,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618105 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Λέσβου και αντιστρόφως 15/04/2021 Σε Παράταση 17.865,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903111 Προμήθεια ανταλλακτικών των ατμοφρακτών και ρυθμιστικών βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 27/04/2021 Σε Παράταση 414.769,85 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΠΛΠ-1310627 Αντικατάσταση Συστήματος Μέτρησης Αερίων εκπομπών Αεριοστρόβιλων Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 22/04/2021 Σε Παράταση 396.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903112 Προμήθεια Διαστολικού διασυνδετικού αγωγού Μ/Π προς Χ/Π ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/04/2021 Σε Παράταση 32.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903113 Προμήθεια τελικών φίλτρων εισόδου αέρα της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 20/04/2021 Σε Παράταση 61.605,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903114 Προμήθεια ατμαγωγών άνευ ραφής για το δίκτυο υπέρθερμου ατμού ΥΠ της Μονάδος No IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 14/04/2021 Σε Παράταση 227.666,40 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1579 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 58 MW, τα οποία θα εγκατασταθούν στον Αθερινόλακκο σε δύο Ομάδες, των 23 MW (Ομάδα Α) και των 35 MW (Ομάδα Β) για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιο – Αύγουστο 2021). 06/04/2021 4.037.712,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903115 Προμήθεια ανταλλακτικών στοιχείων φίλτρων αναρροφώμενου αέρα καύσης για τους αεριοστροβίλους Νο1 και Νο2 της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 15/04/2021 Σε Παράταση 126.199,44 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1580 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των οικονομικών,λογιστικών και διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δραστηριοτήτων καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 12/04/2021 158.400,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021017 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα ανασχεδιασμού, προώθησης πωλήσεων και επικοινωνίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης & Ανασχεδιασμού του Δικτύου Πωλήσεων 08/04/2021 342.012,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821013 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 09/04/2021 267.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121015 Παροχή επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης στη ΔΕΗ ΑΕ /Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΓΔ/ΔΕ), όσον αφορά τη συμμετοχή της σε ενεργειακές αγορές και σε αντίστοιχα θέματα συμμόρφωσης 05/04/2021 320.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1573 Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων I-V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 06/05/2021 534.951,77 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1570 Προγραμματισμένες Εργασίες Αντικατάστασης και Επισκευής Βοηθητικού Εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 05/05/2021 469.907,50 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠEKE 51921023 Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη ενενήντα (90) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 2Χ22 kW ΑC 19/04/2021 408.500,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021018 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πελατών ΔΕΗ Α.Ε 06/05/2021 15.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1584 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 8 MW, εγκατεστημένων στη ΘΗΡΑ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιος – Αύγουστος 2021). 20/04/2021 523.280,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1574 Αναπεριέλιξη του στάτη της γεννήτριας της Μονάδας Νο 5 του ΑΣΠ Καλύμνου 26/04/2021 90.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία Δ 1585 Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς των Μονάδων I-IV» 23/04/2021 60.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 903116 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Μονάδων Νο3 & Νο4 DOOSAN MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Χίου 29/04/2021 365.092,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821024 Εκπόνηση μελετών ασφάλειας και πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής της Επιχείρησης 23/04/2021 59.500 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52121025 Υποστήριξη των καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Αττικής για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 26/04/2021 355.162,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1581 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) Θερμικών Μονάδων 13/05/2021 331.366,82 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903117 Προμήθεια ανταλλακτικών των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9-019 των Μονάδων Pielstick 18PC4-2B-V του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 28/04/2021 180.234,85 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1589 Μεταφορά προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 06/05/2021 128.115,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΚΔΕΠ-1200073331 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 20/04/2021 207.700 ΚΔΕΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200073501 Προμήθεια συσκευής διννορευμάτων τεχνολογίας array και παρελκόμενα 22/04/2021 50.000 ΚΔΕΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200073516 Προμήθεια αυτόματου τιτλοδότη 20/04/2021 30.000 ΚΔΕΠ
Προμήθεια ΔΥΣ/20120 Προμήθεια & 7ετης συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. 23/02/2021 203.776 ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2221102 Ανακαίνιση, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αλλαγή χρήσης σε εκπαιδευτήριο τμήματος κτηρίου της ΔΕΗ Α.Ε, επί της οδού Κρατερού 42, Δ. Ζωγράφου. 10/03/2021 660.000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ 1 2021 Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε, στο κέντρο της Αθήνας. 19/03/2021 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/2221404 Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και συστημάτων κατάσβεσης των κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. 26/03/2021 Σε Παράταση 60.000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΚΕΝΕΔ/03/2021 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στον Ενεργειακό Σχεδιασμό και Πιστοποίηση Αειφορίας καθώς και Πιστοποίηση όσον αφορά στην Υγεία και Ευεξία των Ανθρώπων στο κτήριο του Νέου Εταιρικού Διοικητηρίου. 21/04/2021 300.000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/21031 Μεταφορά αρχείων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων γραφείου και διαφόρων αντικειμένων, εντός Λεκανοπεδίου Αττικής, με τη διάθεση εννέα (9) ατόμων. 27/04/2021 151.600 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210002 (1) Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σχετικά με θέματα Προμηθειών και Προϋπολογισμού στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής 22/02/2021 Σε Παράταση 61.200 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5751210003 Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στις διαδικασίες Προμηθειών της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ ΑΕ 22/02/2021 27.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210003 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Analytics) 09/04/2021 396.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5751210009 Aνανέωση Υπηρεσιών Μίσθωσης 100 αδειών χρήσης Citrix και παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης 12/04/2021 15.397,00 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210006 Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής από Ανάδοχο για την κάλυψη αναγκών στους Τομείς Συστημάτων Γραφείου και Υποστήριξης Κεντρικών Συστημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε. 16/04/2021 406.175,00 ΔΠΛΡ