Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 20/12/2021 Σε Παράταση ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 54021008 Παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Θυγατρικών 10/12/2021 Σε Παράταση 18.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821080 Παροχή Υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας για την είσπραξη των απαιτήσεων από λογαριασμούς και τη λειτουργική υποστήριξη σε ρυθμιστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα 07/01/2022 Σε Παράταση 387.600 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021084 Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών 23/12/2021 12.500.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821081 Παροχή υπηρεσιών σε θέματα πρόβλεψης φορτίου και ανάπτυξη τιμολόγησης νέων εξιδεικευμένων προϊόντων 17/12/2021 Σε Παράταση 410.025 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621009 Εκποίηση άχρηστων υλικών 16/12/2021 180.953,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821088 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα σχεδίασης, υλοποίησης Έργων Know your customer 20/12/2021 369.600,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721087 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού και εφαρμογών της υποδομής του Ταμειακού Συστήματος 11/01/2022 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621010 Eκποίηση άχρηστων υλικών 12/01/2022 200.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821090 Παροχή υπηρεσιών σε θέματα σχεδίασης, υλοποίησης και βελτίωσης της εμπειρίας πελάτη 17/01/2022 794.292,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821089 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για θέματα κατάρτισης και επίβλεψης προϋπολογισμού, κεντρικών συμβάσεων της ΓΔ/Π, εκπόνησης και αποστολής σχετικών οδηγιών στα Καταστήματα Πωλήσεων, καθώς και διαχείριση δεδομένων μηχανογραφικών συστημάτων 12/01/2022 Σε Παράταση 391.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621006 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΕΠΑΝ 01/02/2022 1.365.520,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 52121086 Προμήθεια δεκαεπτά (17) τεμαχίων Η/Υ και δέκα (10) Οθονών 27’’ με τριετή (3έτη) εγγύηση on site 28/01/2022 Σε Παράταση 54.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721092 Παροχή υπηρεσιών σε εφαρμογές Java και παροχή υπηρεσιών για την εξαγωγή πληροφοριών από το πληροφοριακό σύστημα SAP 26/01/2022 420.048,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΚΚ-1200077533 Προμήθεια φασματόμετρου μάζας (ICP-MS/MS) 11/01/2022 Σε Παράταση 250.000 ΚΔΕΠ
Έργο ΔΥΣ/2221040 Παροχή υπηρεσιών και ανάληψη κατασκευαστικών έργων στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων πώλησης της ΔΕΗ. 31/01/2022 Σε Παράταση 36.000.000 ΔΥΣ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903132 Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων GMT A420.12, C426ESS & C4212ESS των ΑΣΠ Λέσβου, Χίου και Καλύμνου 10/12/2021 Σε Παράταση 224.560,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903137 Προμήθεια ενός (1) δρομέα με τα παρελκόμενα για τους κινητήρες Μ.Τ. αντλιών προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης και τοποθέτηση εντός του εφεδρικού στάτη που διαθέτει ο Σταθμός της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 10/01/2022 Σε Παράταση 170.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1615 Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Υποστήριξης Επιθεώρησης των βαθμίδων Υ.Π. και Μ.Π. του Ατμοστροβίλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/12/2021 Σε Παράταση 357.625,50 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1620 Λειτουργία Πόστου Ηλεκτρολόγων Φυλακής του Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής 20/12/2021 Σε Παράταση 52.560,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903133 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Μονάδων Νο4 ΜΑΝ 7K60MC-S & Νο6 ΜΑΝ 9K60MC-S του ΑΣΠ Κω 10/12/2021 Σε Παράταση 155.560,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1623 Ανακαίνιση θερμών μερών θαλάμου καύσης Αεριοστροβίλου GT13E2 του ΑΗΣ Κομοτηνής 12/01/2022 Σε Παράταση 1.003.754,43 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310630 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών συνεχούς μέτρησης στον ΑΗΣ Κομοτηνής 13/12/2021 Σε Παράταση 290.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903144 Προμήθεια ανταλλακτικών για τους υπερπληρωτές ABB VTR454P11 των Μονάδων ΝΟ8 & Νο9 του ΑΣΠ Λέσβου 13/12/2021 203.281,40 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1619 Ανακαίνιση πτερυγίων Αεριοστροβίλου GΤ13Ε2 του ΑΗΣ Κομοτηνής 21/12/2021 Σε Παράταση 1.327.943,47 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 600114 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων KOMATSU, που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ 14/12/2021 480.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903145 Προμήθεια ενός (1) υπερπληρωτή πλήρη ABB VTR714D32 για τις Μονάδες HANJUNG-MAN 7K60MC-S Νο2, Νο3 & Νο4 του ΑΣΠ Κω 07/01/2022 Σε Παράταση 1.000.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1631 Γενική Συντήρηση Μονάδας Νο12 H.CEGIELSKI-SULZER 6RTAF58 του ΑΣΠ Σάμου 10/12/2021 105.063,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0003 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου EPCM στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής 17/01/2022 Σε Παράταση 590.790,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903141 προμήθεια κινητών πτερυγίων 9ης & 10ης βαθμίδας συμπιεστή για τους αεριοστρόβιλους τύπου GT13E2 Μονάδας Συνδ. Κύκλου του ΑΗΣ Κομοτηνής 23/12/2021 Σε Παράταση 92.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1626 Επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού Εκκαπνιστών Λεβήτων των Μονάδων Ι–V και Εκκαπνιστών Εναλλακτών Καυσαερίων των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 17/12/2021 79.072,20 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611129 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Αλάτων Τρισθενούς Σιδήρου 20/12/2021 Σε Παράταση 261.503,50 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903154 Προμήθεια και εγκατάσταση(εργασίες και αναλώσιμα) ενός υπερπληρωτή TCA88 (πλήρη) για την Μονάδα Νο 5 τύπου HSD /MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Κω και την προμήθεια ενός ακόμη εφεδρικού υπερπληρωτή TCA88 23/12/2021 1.260.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1629 Εργασίες γενικής συντήρησης επιπέδου 8.000 ωρών για τα έτη 2021-2022, ένδεκα (11) Μονάδων Mitsubishi S16RPTA, ον ισχύος 1.250 KW εκάστη των ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΑΣΠ Θήρας και ΤΣΠ Ικαρίας 29/12/2021 Σε Παράταση 192.500,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903149 Προμήθεια τριών (3) Κινητήρων πετρελαίου πλήρεις Mitsubishi S16R-PTA 23/12/2021 369.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903146 προμήθεια ανταλλακτικών γενικής συντήρησης Μονάδας Νο10 (Wartsila 12V46B, S/N91282) του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 27/01/2022 Σε Παράταση 512.580,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ 600120 Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής ΝΕΩΝ οικονομικών φορέων σε διαδικασία προεπιλογής και ένταξης τους στο μητρώο παροχής υπηρεσιών μίσθωσης ηλεκτροκίνητων εταιρικών επιβατηγών οχημάτων 15/12/2021 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1634 Εργασίες Γενικής Συντήρησης επιπέδου 12.000 ωρών Μονάδας Νο1 SULZER 18VZA40S του ΑΣΠ ΚΩ 11/01/2022 150.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1635 Επιθεώρηση και Συντήρηση δικτύου θαλάσσιου ύδατος και βοηθητικού εξοπλισμού Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 20/01/2022 Σε Παράταση 110.265,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611139 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Υδροχλωρικού Οξέος 12/01/2022 11.965,10 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611141 Προμήθεια Υδρασβέστου σε σκόνη 11/01/2022 Σε Παράταση 163.215,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611148 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP) 20/12/2021 650.000 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903134 προμήθεια Φίλτρων αέρα για τις Αεριοστροβιλικές (Α/Σ) Μονάδες του ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 10/01/2022 Σε Παράταση 50.912,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1638 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) εγκατεστημένων στον ΑΣΠ Λέσβου (10ΜW) – (ΟΜΑΔΑ Α), στον ΑΣΠ Χίου (21MW) – (ΟΜΑΔΑ Β) , στον ΑΣΠ Σάμου (10MW) (ΟΜΑΔΑ Γ) και στον ΤΣΠ Γαύδου και Ερεικούσας (0,2MW) – (ΟΜΑΔΑ Δ) για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του έτους 2022 (Ιούλιο – Αύγουστο 2022) 18/01/2022 Σε Παράταση 4.593.800,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903151 Προμήθεια – κατασκευή στοιχείων κυματοειδών ελασμάτων για τα τμήματα του Π/Θ αέρα με καυσαέρια (LUVO) σε κλωβούς, για τις Ατμοστροβιλικές Μονάδες 1 & 2 στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 21/01/2022 Σε Παράταση 80.898,93 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902102 Προμήθεια έξι (6) ειδών ταχυσυνδέσμων για τρεις (3) Μονάδες W46V18 του ΑΗΣ Κατταβιάς Ρόδου 28/01/2022 Σε Παράταση 36.902,82 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0005 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής (ΔΔΑΜΠ) 25/01/2022 Σε Παράταση 257.940,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902103 Προμήθεια εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Ερείκουσας και Οθωνών Κέρκυρας 20/01/2022 Σε Παράταση 39.424,98 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902104 Προμήθεια ογδόντα (80) ελαστικών εύκαμπτων σωλήνων SPIRAL εκφόρτωσης πετρελαίου για τις ανάγκες της ΔΕΠΑΝ 28/01/2022 Σε Παράταση 252.798,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903153 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση επιπέδου 12.000 ωρών Μονάδας Diesel Νο1 Sulzer-Fincantieri 18ZAV40S του ΑΣΠ Κω 28/01/2022 Σε Παράταση 424.654,80 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1640 Μίσθωση δύο (2) Αεριοστροβιλικών Μονάδων για την κάλυψη αναγκών πρόσθετης ισχύος των Η/Σ Κω-Καλύμνου (ΟΜΑΔΑ A) και Θήρας (ΟΜΑΔΑ Β) , το θέρος του 2022 24/01/2022 13.000.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903148 Προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών ατμογεννητριών με καύσιμο diesel θερμικής ισχύος μέχρι 1 MW και ικανότητα ατμοπαραγωγής περίπου 1,4 tn/h συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε λειτουργία και της εκπαίδευσης του προσωπικού 10/01/2022 120.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 902101 Προμήθεια, εγκατάσταση Δοκιμές και θέση σε λειτουργία Πίνακα Ελέγχου Προστασιών και Λειτουργίας(PLC) καθώς και συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας (HMI), δύο (2) Μονάδων HSD/MAN 9K60MC-S στον ΑΣΠ Χίου και δύο (2) Μονάδων HSD/MAN 9K60MC-S στον ΑΣΠ Κω 02/02/2022 Σε Παράταση 496.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611150 Προμήθεια επτά (7) ειδών γράσων 08/02/2022 603.020,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1642 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, μελετών, διοικητικής υποστήριξης και μέριμνας για την υποστήριξη των Κλάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Κλιμακίου Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής 21/01/2022 Σε Παράταση 134.700,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903156 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών αεριοστροβίλου τύπου GT13E Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου ΑΗΣ Κομοτηνής 22/02/2022 Σε Παράταση 457.010,29 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1645 Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση μη απολήψιμης ποσότητας λιγνίτη της Ά αυλής σε απολήψιμη θέση της Α’ ή Β’ αυλής του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/01/2022 149.500,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1644 Επίβλεψη, επιτήρηση, προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και επιθεώρηση της λειτουργίας της εγκατάστασης υγρής αποθείωσης την Μονάδας V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 19/01/2022 Σε Παράταση 367.800,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1641 Μεταφορά προσωπικού από και προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 31/01/2022 Σε Παράταση 240.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1636 Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών αεριοστρόβιλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου 15/02/2022 1.327.247,32 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1646 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΣΑΛΠ 02/02/2022 166.600,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ 600201 Συμπλήρωση του Μητρώου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης εταιρικών επιβατηγών ηλεκτροκίνητων οχημάτων [αμιγώς ηλεκτροκίνητων (BEV) ή υβριδικών ηλεκτρικής εξωτερικής φόρτισης (PHEV) οχημάτων 27/01/2022 ΔΠΛΠ