Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ-602903 Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST1600X πλάτους Β=1600mm και ST1600 Τ+120οC B=1400mm) των ταινιόδρομων τροφοδοσίας λιγνίτη και αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, 19/06/2020 Σε Παράταση 4.134.950,00 ΔΥΠ
Έργο ΔΥΠ-1310616 Αποσυναρμολόγηση, καθαίρεση και μεταφορά, στοιχείων του μνημειακού μηχανολογικού εξοπλισμού από το συγκρότημα ΛΙΠΤΟΛ, στον ΤΔΑΣ Πτολεμαϊδας 05/06/2020 Σε Παράταση 637.905 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-903021 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 1ης βαθμίδας του Α/Σ Νο 12 ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων 02/06/2020 Σε Παράταση 424.860 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 611020 Προμήθεια συνολικής ποσότητας 30.000 Κgr Χημικού Πρόσθετου Βελτιωτικού Καύσης για Μαζούτ Χαμηλού Θείου (LSHFO) που θα καλύψει τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) περίπου έτος 29/05/2020 Σε Παράταση 100.500,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903023 Προμήθεια ευθύγραμμων αυλών υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του υπερθερμαντή λεβήτων Ατμομονάδων ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/06/2020 Σε Παράταση 215.300,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 1510 Επισκευή ενός (1) κάθετου φλογαυλωτού ατμολέβητα (exhaust gas boiler) της Μονάδας Νο 2 SULZER 9 RTAF KVW του ΑΣΠ Χίου 15/06/2020 Σε Παράταση 87.000 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 600003 Προμήθεια ενός πλήρους κιβωτίου ταχυτήτων για τα χωματουργικά οχήματα TEREX TR-100 του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με P/N 29544093 04/06/2020 Σε Παράταση 115.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903028 Προμήθεια καμπυλών υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του αρχικού υπερθερμαντή των λεβήτων των ατμομονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/06/2020 Σε Παράταση 149.600,0 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1518 Παροχή Υπηρεσιών Συνεχών Μετρήσεων της Συγκέντρωσης Υδραργύρου στα Καυσαέρια Μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης 29/05/2020 Σε Παράταση 80.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903031 «Προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών αεριοστρόβιλου GT12 του ΑΗΣ Κομοτηνή 10/06/2020 Σε Παράταση 226.832,22 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903029 Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις αποθήκες του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 01/06/2020 Σε Παράταση 197.810,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903026 Προμήθεια ανταλλακτικών Aεριοστροβίλου GT26B της Μονάδας No 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 15/06/2020 Σε Παράταση 132.860,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903030 Προμήθεια ενός (1) καπακιού κυλίνδρου των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (DE) τύπου ΜΑΝ Β&W 12K90MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 27/05/2020 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 602001 Προμήθεια Υλικών ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 17/06/2020 173.957,50 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52620002 Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης στερεών και άλλων επικινδύνων αποβλήτων ρυπασμένων με καύσιμο από τους σταθμούς ΑΣΠ & ΤΣΠ της ΔΕΗ Α.Ε 09/06/2020 1.612.890,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51720018 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού νέου πλαισίου Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων (Enterprise Risk Management) της ΔΕΗ Α.Ε. 01/06/2020 Σε Παράταση 350.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903033 Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών Α/Σ Νο 7 GE (exALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων 16/06/2020 Σε Παράταση 348.839,35 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52620006 Eκποίηση άχρηστων υλικών 03/06/2020 140.553,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903032 Προμήθεια ενός (1) ψυγείου αέρος των Μηχανών DOOSAN MAN B&W 9K60MC-S του ΑΣΠ ΚΩ 03/06/2020 53.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ -51920021 Προμήθεια Έντυπου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος ΔΕΗ C-ERMHS/19 10/06/2020 327.600,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ- 602002 Προμήθεια διάφορων χαλύβων κατά DIN17100, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 26/06/2020 194.379,40 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1512 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 09/07/2020 822.963,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ -600004 Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (Van), 4Χ2,πετρελαιοκίνητου, ωφέλιμου φορτίου 1,1 ton 11/06/2020 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1523 Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών θερμών μερών του αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου 29/06/2020 2.400.000 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1522 Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών στο πλαίσιο της Γενικής Επιθεώρησης Γ-5 του Αεριοστροβίλου Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 30/06/2020 406.581,86 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1524 Επισκευή θερμών μερών του Α/Σ Νο 7 GE (ex ALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων 09/06/2020 277.767,53 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΣ/20005 Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων. 01/06/2020 Σε Παράταση 2.033.566,85 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/1/2020 Μίσθωση γραφειακών χώρων σε ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας. 19/06/2020 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200002 Υπηρεσίες επισκόπησης του πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριακών συστημάτων για την συμμόρφωσή του με το πρότυπο ασφαλείας ISO/IEC 27001:2013 εμπλουτισμένου με το ISO/IEC 27701:2019» 01/06/2020 Σε Παράταση 80.000 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754200004 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας Ψηφιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων στην Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε. 27/05/2020 149.000 ΔΠΛΡ