Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621004 Eκποίηση άχρηστων υλικών scrap από τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 07/09/2021 154.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621003 Εκποίηση αυτούσιων παροπλισμένων ρουλεμάν και παρελκομένων αυτών ως προϊόντα από τον Τομέα ΠΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΛΙΠΤΟΛ 07/10/2021 Σε Παράταση 90.338,37 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121058 Παροχή ολοκληρωμένης λύσης (απαιτούμενου εξοπλισμού, κυκλωμάτων διασύνδεσης και σχετικών υπηρεσιών σχεδίασης, υλοποίησης και υποστήριξης) σύγχρονου δικτύου δεδομένων SD-WAN 17/09/2021 Σε Παράταση 8.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821064 (1) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτροκίνησης (ΓΔ/ΗΚ), για την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική ανάπτυξη της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά της Ηλεκτροκίνησης 15/09/2021 Σε Παράταση 1.800.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021055 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των οικονομικών λειτουργιών της ΔΕΗ 21/09/2021 Σε Παράταση 225.720,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 54021005 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Νομικού Συμβούλου, Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, πλην του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 16/09/2021 Σε Παράταση 585.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121014 Παροχή Υπηρεσιών με σκοπό την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση φακέλων μισθωτών και συνταξιούχων της τελευταίας 5ετίας. Συλλογή, διατήρηση, φύλαξη, αποθήκευση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση του έγχαρτου φυσικού αρχείου πελατών της Εμπορίας 30/09/2021 Σε Παράταση 2.200.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721065 Παροχή 1400 Ανθρωποημερών Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής για τον Τομέα Εφαρμογών Εταιρικού Κέντρου & Operational Technology 27/09/2021 Σε Παράταση 420.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721067 Παροχή 1400 Ανθρωποημερών Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής για τους Τομείς Εφαρμογών SAP/ERP και Εφαρμογών Εμπορίας 27/09/2021 Σε Παράταση 420.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121066 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη των λειτουργιών του Project FiberCo 07/10/2021 3.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721068 Παροχή 1400 Ανθρωποημερών Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής για τους Τομείς Ανάπτυξης και Διαχείρισης - Υποστήριξης, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 04/10/2021 Σε Παράταση 343.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021052 Παροχή υπηρεσιών σε λειτουργίες επικοινωνίας Πελάτη 24/09/2021 419.650,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821069 Σχεδιασμός και υλοποίηση Συστήματος υποδοχής και διαχείρισης υποψηφιοτήτων για κάλυψη θέσεων στελεχών (με εσωτερική διαδικασία ή κατόπιν δημόσιας προκήρυξης) 27/09/2021 250.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121059 Κατάρτιση Μητρώου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 20/10/2021 3.600.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121060 Κατάρτιση μητρώου προμηθευτών για την προμήθεια περιφερειακών και ανταλλακτικών εξοπλισμού πληροφορικής 20/10/2021 750.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618110 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τους ΑΣΠ Χίου και ΑΣΠ Καλύμνου 29/09/2021 28.050,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618111 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Κω 29/09/2021 28.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618112 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τους ΑΣΠ Σάμου και ΤΣΠ Ικαρίας 29/09/2021 28.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 52121070 Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού NetBackup με ετήσια συντήρηση & Υπηρεσίες υλοποίησης, αναβάθμισης, εκπαίδευσης και υποστήριξης 08/10/2021 154.180,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΥΣ/2221110 Εκτέλεση εργασιών εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Μεσογείων 299 στο Χαλάνδρι Αττικής. 23/09/2021 250.000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/21079 Καθαρισμός αρχείων, υπογείων, προαύλιων χώρων & αποθηκών κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. 07/10/2021 44.690 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754210013 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Τομείς της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε. 26/07/2021 118.800 ΔΠΛΡ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903124 Προμήθεια εύκαμπτων υποθαλάσσιων αγωγών παραλαβής μαζούτ 28/09/2021 Σε Παράταση 100.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1605 Επισκευή πτερυγίων, προμήθεια ανταλλακτικών για την γενική συντήρηση του Α/Σ Νο 6 GE τύπου GT8BC του ΑΗΣ Χανίων 30/09/2021 Σε Παράταση 644.273,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903125 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων MAN (πρώην Pielstick) 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου, 18/10/2021 Σε Παράταση 744.600,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903123 Προμήθεια ανταλλακτικών (χιτωνίων) των Μονάδων Η. CEGIELSKI - SULZER 9RTAF58 για ΑΣΠ Σάμου 10/09/2021 Σε Παράταση 50.250,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903126 Προμήθεια ψηκτρών άνθρακος γεννήτριας Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 24/09/2021 Σε Παράταση 40.000,00 ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0002 Απομάκρυνση υλικών που απαιτούν ειδική διαχείριση από τους Πύργους Ψύξης (ΠΨ) των Μον. I και II του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας 30/09/2021 Σε Παράταση 2.201.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903127 Προμήθεια συλλέκτη καυσαερίων αεριοστροβίλου Siemens SGT500 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 30/09/2021 700.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903129 Προμήθεια φυγοκεντρικού διαχωριστήρα ελαιώδους νερού για τον ΑΣΠ Κω 30/09/2021 Σε Παράταση 62.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903128 Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων SUMITOMO-NIIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου 15/10/2021 Σε Παράταση 274.314,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1612 Πλήρης προσαρμογή δέντρων ιεραρχίας στην οργανωτική δομή των Λειτουργιών Παραγωγής, διαχωρισμός διεπιφάνειας ΘΕΡΜΟ-SAP, ανάπτυξη και αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου πληρότητας, ορθότητας και συνέπειας των πρωτογενών στοιχείων του ΘΕΡΜΟ και βελτίωση της διαδικασίας καταχώρησης, ελέγχου και παρουσίασης των στοιχείων λειτουργίας 13/09/2021 Σε Παράταση 130.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1608 Λειτουργία εγκατάστασης δεξαμενών και δικτύου υγρών καυσίμων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 24/09/2021 Σε Παράταση 193.884,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903131 Κατασκευή και θερμική μόνωση τριών (3) οριζόντιων φλογαυλωτών λεβήτων των Μονάδων Νο1, Νο2, Νο3 SUMITOMO-NIIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου 15/10/2021 150.000,00 ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1610 Επισκευή θαλάμου καύσης Α/Σ 7 Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου ΑΗΣ Χανίων 14/10/2021 Σε Παράταση 180.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611138 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP) 21/09/2021 660.000,00 ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903132 Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων GMT A420.12, C426ESS & C4212ESS των ΑΣΠ Λέσβου, Χίου και Καλύμνου 22/10/2021 224.560,00 ΔΠΛΠ