Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ- 600808 Προμήθεια ισοπεδωτή γαιών ισχύος στον σφόνδυλο ≥ 280 HP και βάρους ≥ 26 t για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε 28/02/2019 Σε Παράταση 800.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51718061 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή στροβίλου ισχύος του Α/Σ Νο4 τύπου GE LM2500 στον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 15/02/2019 Σε Παράταση 90.540,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ- 600811 Προμήθεια δέκα(10) ανατρεπόμενων χωματουργικών φορτηγών ηλεκτρικής ή μηχανικής μετάδοσης ωφέλιμου φορτίου 145±10%tn(143,9-175,8 SHTNS) για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 21/02/2019 Σε Παράταση 14.000.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ- 600810 Προμήθεια δύο (2) υδραυλικών εκσκαφέων μετωπικού κάδου (SHOVEL) για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 25/02/2019 Σε Παράταση 5.700.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ- 602811 Προμήθεια καλωδίων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ 15/02/2019 Σε Παράταση 242.700,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51719002 Προμήθειας ανταλλακτικών υπερπληρωτών MAN NA 57 TM9 των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV στον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 22/02/2019 Σε Παράταση 122.366,83 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-52119007 Προμήθεια ένθετων στοιχείων των ψυγείων χιτωνίων και εμβόλων των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης τύπου Sulzer 9RTAF58 του ΑΗΣ Ρόδου 22/02/2019 Σε Παράταση 22.000,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619010 Eκποίηση άχρηστων υλικών 19/02/2019 38.092,00 € ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52319008 Εργασιες γενικής συντήρησης έτους 2019 των μονάδων No3 και No4 του ΑΣΠ Μήλου MAN 12V 32/40 ον. ισχύος 5.500 KW 19/02/2019 Σε Παράταση 160.000,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 615901 Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού από την πόλη της Ρόδου προς ΑΗΣ Ρόδου (περιοχή Σορωνής) και αντιστρόφως 20/02/2019 128.200,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ- 611903 Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Λιμενικής Εγκατάστασης ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου κατά MTMSA 15/02/2019 120.000 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619009 Eκποίηση αυτούσιων παροπλισμένων χωματουργικών μηχανημάτων, 26/02/2019 102.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 618903 Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ανυψωτικής ικανότητας 2 ton για την Αποθήκη της ΔΠΑΝ/ΔΕΗ Νο2335 Ασπροπύργου Αττικής 22/02/2019 30.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-611904 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τα χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενόπλοια μεταφοράς μαζούτ 22/02/2019 0 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 615902 Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού από την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης προς τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και αντιστρόφως 28/02/2019 87.780,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51919006 Προμήθεια 10.000 χειμερινών στολών εργασίας 14/03/2019 195.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-52519015 (1) Προμήθεια ογδόντα (80) scanners τύπου Epson DS – 530 με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας 01/03/2019 16.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51919001 Προμήθεια νέων επενδυτών ισχυρού ψύχους 21/03/2019 313.720,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ- 602901 Προμήθεια 15.000m ελαστικού-μεταφορικού ιμάντα τύπου ST 2500X/21,5 B=1800, 10+5,7 ταινιόδρομων Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 04/03/2019 2.400.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200056955 Προμήθεια πλήρους Η/Υ ειδικών προδιαγραφών (workstation) 14/02/2019 Σε Παράταση 10000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5752190001 Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού INFORMATICA 22/02/2019 Σε Παράταση 28.000 ΔΠΛΡ