Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ 602902 Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 04/09/2019 Σε Παράταση 2.589.670,72 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-601905 Προμήθεια ορειχάλκινων δακτυλιδιών του πάγιου εξοπλισμού των Ορυχείων, για την κάλυψη αναγκών χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) 06/09/2019 Σε Παράταση 330.100,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52319022 Παροχή καταδυτικών εργασιών του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου 28/08/2019 Σε Παράταση 103.660,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51719052 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα 23/09/2019 Σε Παράταση 720.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-602903 Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST) Ταινιόδρομων, πλάτους Β=1600mm και B=1400mm» 04/09/2019 4.134.950,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 600905 Προμήθεια ενός καινούργιου δίκυκλου οχήματος τύπου SCOOTER στην κατηγορία κυβισμού των 300cc 09/09/2019 Σε Παράταση 5.000 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 600902 Aνάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο τις εργασίες επισκευής συγκροτημάτων KOMATSU του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 19/08/2019 Σε Παράταση 305.450,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ -611924 Προμήθεια Υδράσβεστου σε σκόνη 03/09/2019 219.740,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 602904 Υλικά ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 05/09/2019 1.021.337,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 618914 Μεταφορά χύμα ελαιολιπαντικών με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers από το Νομό Αττικής προς τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω & Σάμου και τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας 09/09/2019 61.116,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 52119045 Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Μοντέλου (εργαλείου) μεσοπρόθεσμης προσομοίωσης της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 13/09/2019 90.000,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 52119054 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Αιτημάτων Αλλαγών του Συστήματος SAP/ERP 16/09/2019 300.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51919057 Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας 06/09/2019 78.000,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΚΔΕΠ-1200061648 Ανανεώσεις και επαναπιστοποιήσεις προσωπικού 27/08/2019 Σε Παράταση 16.000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΚΔΕΠ-1200061992 Πιστοποιήσεις προσωπικού 20/08/2019 20.000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΔΥΣ/2/2019 Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων στις περιοχές Γλυφάδας και Βούλας Αττικής. 23/08/2019 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/2219402 Συντήρηση Ανελκυστήρων κτιρίων ΔΕΗ Α.Ε. 11/09/2019 127.230,00 ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2219104 Ανακαίνιση - Διαμόρφωση νέου καταστήματος Πωλήσεων στην Κώ στο μισθωμένο ακίνητο επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου 34 & Θεοφράστου στην Κώ. 28/08/2019 115.000 ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5752190010 Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού ΙNFORMATICA 06/09/2019 Σε Παράταση 54.000 ΔΠΛΡ