Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ 602902 Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 16/12/2019 Σε Παράταση 2.589.670,72 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51719052 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα 09/01/2020 Σε Παράταση 720.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-602903 Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST) Ταινιόδρομων, πλάτους Β=1600mm και B=1400mm» 15/01/2020 Σε Παράταση 4.134.950,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 54019043 Aσφάλιση χρημάτων εισπρακτικών κέντρων ΔΕΗ Α.Ε 13/12/2019 Σε Παράταση 52.000,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1481 Κατασκευή νέων ανταλλακτικών και επισκευή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών για τους ατμοφράκτες της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/12/2019 Σε Παράταση 63.000 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619042 Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων 09/12/2019 Σε Παράταση 477.069,10 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1472 Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών αεριοστροβίλων Μονάδος IV του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 30/01/2020 Σε Παράταση 1.979.191,29 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 52119064 Προμήθεια Routers για το δίκτυο Ε-net και Core Switches για τα δύο (2) μηχανογραφικά κέντρα της ΔΕΗ Α.Ε. 13/12/2019 Σε Παράταση 250.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 600908 Προμήθεια 1.170.500 κυτίων, φρέσκου αγελαδινού γάλακτος πλήρους (3,5% λιπαρά), παστεριωμένου (κανονικής παστερίωσης ,όχι υψηλής) ομογενοποιημένου, σε χάρτινη συσκευασία καθαρού περιεχομένου ½ λίτρου για τα Ορυχεία της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) στην Πτολεμαϊδα και τους Ατμοηλεκτρικούς σταθμούς (ΑΗΣ) της περιοχής Κοζάνης - Πτολεμαϊδας – Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού €526.725,00, πλέον ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε 18/12/2019 526.725,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51819066 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου για την υλοποίηση της λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ για το Φυσικό Αέριο, στο κεντρικό Σύστημα SAP ISU 10/12/2019 120.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 52119069 Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού 11/12/2019 Σε Παράταση 85.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-903931 Προμήθεια ανταλλακτικών θωράκισης μύλων λιγνίτη Μονάδας V 11/12/2019 72.290 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-903935 Προμήθεια συγκροτήματος παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα για τη Μονάδα IIΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 12/12/2019 85.000 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619046 Εκποίηση άχρηστων υλικών 20/12/2019 164.553,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1494 Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού της Επιχείρησης από την πόλη της Ρόδου στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (περιοχή Κατταβιάς) και αντιστρόφως 12/12/2019 Σε Παράταση 235.156,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51919059 Προμήθεια θερινών στολών εργασίας και θερινών στολών με ανακλαστικές ταινίες 20/12/2019 185.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια DYP-611943 Supply of about 910 kt of Low Sulfur Heavy Fuel Oil to PPC. 07/01/2020 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 52119067 Προμήθεια Αδειών Χρήσης Qlik Sense με μονοετή περίοδο Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης 10/01/2020 92.688,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200064270 Προμήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) 19/12/2019 67000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754190003 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και κάλυψης του λειτουργικού κόστους τεσσάρων (4) εγχρώμων εκτυπωτών Hewlett Packard του Εκτυπωτικού Κέντρου της Διεύθυνσης Πληροφορικής 09/12/2019 Σε Παράταση 22.800 ΔΠΛΡ
Υπηρεσία ΔΠΛΡ-5754190004 Συντήρηση λογισμικού και εφαρμογών της υποδομής του Ταμειακού Συστήματος 13/12/2019 Σε Παράταση 24.000 ΔΠΛΡ