Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ 602001 ΜΑΤΑΙΩΣΗ Προμήθεια Υλικών ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 21/10/2020 Σε Παράταση 173.957,50 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1526 Γενική Επιθεώρηση Γεννήτριας Ατμοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/11/2020 Σε Παράταση 415.825,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1534 Παροχή Υπηρεσιών Mεταφοράς προσωπικού από τις πόλεις του Αγίου Νικολάου (οδικός άξονας Νο1) και της Σητείας (οδικός άξονας Νο2) Κρήτης προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 30/10/2020 Σε Παράταση 262.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903045 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 3ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/10/2020 Σε Παράταση 1.000.000 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 611030 Προμήθεια 25.000 Τόνων αλεσμένου ασβεστόλιθου 23/10/2020 Σε Παράταση 750.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 903047 Κατασκευή και προμήθεια κυψελών ψυχρής και θερμής πλευράς προθερμαντών αέρα με καυσαέρια (LUVO) για κάλυψη των αναγκών των Ατμομονάδων Νο5 και Νο6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 30/10/2020 Σε Παράταση 187.150 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 903046 Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και δοκιμές στον χώρο του Σταθμού, 212 ανταλλακτικών στοιχείων συσσωρευτών τεχνολογίας μολύβδου - οξέως κλειστού τύπου (sealed lead acid battery), τεχνολογίας Valve Regulated Lead Acid (VRLA), ονομαστικής τάσης 2Vdc καθ' εκάστου στοιχείου του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 22/10/2020 Σε Παράταση 58.882,22 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 602003 Προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 16/11/2020 Σε Παράταση 816.400,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600014 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των μηχανημάτων GRADALL που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 22/10/2020 Σε Παράταση 220.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600007 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των μηχανημάτων CATERPILLAR που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 16/11/2020 Σε Παράταση 480.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600008 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των χωματουργικών οχημάτων EUCLID HITACHI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 03/11/2020 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 903051 Προμήθεια δύο (2) συστοιχιών συσσωρευτών των 4000Ah και μία (1) 440Ah ονομαστικής τάσης 220Vdc, κλειστού τύπου, μολύβδου - οξέως για την Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 10/11/2020 Σε Παράταση 330.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 903053 Προμήθεια Ειδικών Χαλύβων 50Cr-50Ni-Cb για την κατασκευή του τελικού υπερθερμαντή του λέβητα της Ατμομονάδας Νο 1 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 20/10/2020 Σε Παράταση 48.800,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 602004 Προμήθεια ενός είδους δοντιού (χυτού) τύπου πάπιας εκσκαφέων ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 21/10/2020 363.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 51920024 Προμήθεια χαρτιού υγείας 15/10/2020 27.324,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 903054 Προμήθεια δεκαπέντε (15) ελαστικών εύκαμπτων σωλήνων SPIRAL εκφόρτωσης πετρελαίου ονομαστικής διαμέτρου 6 in και μήκος 7,5 μέτρων 30/10/2020 Σε Παράταση 47.475,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 51920036 Προμήθεια δερματοπάνινων γαντιών εργασίας 23/10/2020 160.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 51920038 Προμήθεια φιλτρομασκών FFP3 21/10/2020 90.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠ - 51920037 Προμήθεια γαντιών νιτριλίου μιας χρήσης 20/10/2020 28.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ – 1539 Φύλαξη των εγκαταστάσεων ΑΗΣ Κομοτηνής και του φράγματος Γρατινής 19/10/2020 212.380,68 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ - 1541 Εκτέλεση Βοηθητικών Εργασιών στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/10/2020 Σε Παράταση 174.962,85 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600013 Προμήθεια ηλεκτρομειωτήρα τροχού πλήρους για τα χωματουργικά οχήματα EUCLID HITACHI EH-3500 που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 05/11/2020 Σε Παράταση 180.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΥΠΕΚΕ - 1310623 Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 27/10/2020 Σε Παράταση 1.979.500 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 903056 Προμήθεια εδράνων μειωτήρα τύπου TX90/5C του Οίκου Flender του Α/Σ Siemens SGT-600 (πρώην ABBGT10B1) του ΑΗΣ Ρόδου 23/10/2020 39.200,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 903052 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μηχανών Diesel SULZER 9RTAF58 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 02/11/2020 Σε Παράταση 241.658,64 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 903057 Ειδικό τεμάχιο αγωγού εξόδου ατμού OTC για την Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 09/12/2020 Σε Παράταση 140.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 903055 Προμήθεια κελυφών ζώνης 2 θαλάμου καύσης καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνή 06/11/2020 1.300.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ - 1540 Παροχή Υπηρεσιών ««Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23/11/2020 688.330,29 ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΥΠΕΚΕ - 1310621 Αναβάθμιση Γεννητριών Νο1 και Νο2 ΥΗΣ Κρεμαστών 20/11/2020 Σε Παράταση 3.000.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ - 1544 Επισκευή ενός (1) κάθετου φλογαυλωτού ατμολέβητα (exhaust gas boiler) της Μονάδας Νο 13 SULZER 9 RTAF 58 του ΑΣΠ Σάμου 06/11/2020 Σε Παράταση 85.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903058 Προμήθεια ανταλλακτικών (χιτωνίων) των Μονάδων Η. CEGIELSKI - SULZER 9RTAF58 για ΑΣΠ Λέσβου και ΑΣΠ Χίου 29/10/2020 102.890,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ – 1543 Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 05/11/2020 242.540,90 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ -52120043 Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ψηφιακής Πλατφόρμας Ηλεκτροκίνησης (ΦΕΥΦΗΟ & ΠΥΗ) 30/10/2020 309.000,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 602005 Προμήθεια πλήρους σφαιραύλακα περιφοράς άνω δομής (ανταλλακτικά γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 (Φ10000ΜΜ 30/11/2020 261.450,00 ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠ-52120044 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης, ανάπτυξης, βελτιστοποίησης και προώθησης του χαρτοφυλακίου της Εμπορικής Διεύθυνσης καθώς και σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών 09/11/2020 394.625,00 ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200069957 Προμήθεια πετρελαιοκίνητου περονοφόρου οχήματος 03/11/2020 37000 ΚΔΕΠ
Υπηρεσία ΔΥΣ/2220008 Μελέτη του νέου συγκροτήματος κτιρίων διοίκησης και κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. στο στρατόπεδο ΑΝΧΗ/ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211. 29/10/2020 Σε Παράταση 3.090.050 ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2220406 Εργασίες πυροπροστασίας στο μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Θηβών 287 στο Αιγάλεω. Β΄Φάση. 23/10/2020 115.000 ΔΥΣ