Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ 602902 Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 31/10/2019 Σε Παράταση 2.589.670,72 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51719052 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα 31/10/2019 Σε Παράταση 720.000,00 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-602903 Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST) Ταινιόδρομων, πλάτους Β=1600mm και B=1400mm» 25/10/2019 Σε Παράταση 4.134.950,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 52119054 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Αιτημάτων Αλλαγών του Συστήματος SAP/ERP 16/10/2019 Σε Παράταση 300.000,00 ΔΥΠ
Έργο ΔΥΠ - 1310609 Αναβάθμιση των δύο Μονάδων του ΥΗΣ Λάδωνα 22/10/2019 Σε Παράταση 1.400.000,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1485 'Ελεγχος και Συντήρηση Συστημάτων Πυροπροστασίας Εγκαταστάσεων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 17/10/2019 Σε Παράταση 90.152 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 600906 Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (Van), 4Χ2, πετρελαιοκίνητου, κυβισμού 2000cc, ωφέλιμου φορτίου 1,3 ton 21/10/2019 Σε Παράταση 28.000 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1492 Εργασίες Ανακατασκευής Πύργου Ψύξης και καθαρισμός του ψυχοτεχνικού υλικού αυτού, στη Μονάδα II του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 25/11/2019 Σε Παράταση 88.000 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52119062 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης αδειών χρήσης του λογισμικού SAP της ΔΕΗ ΑΕ για ένα έτος 24/10/2019 1.135.343,75 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 54019043 Aσφάλιση χρημάτων εισπρακτικών κέντρων ΔΕΗ Α.Ε 21/10/2019 Σε Παράταση 52.000,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1493 Εργασίες Επιτήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού των Μονάδων - Συστήματος Λιγνίτη – Συστήματος Τέφρας και Εργασίες Χειρισμού Αποθετών-Αποληπτών Αυλής Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 22/10/2019 195.070 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1481 Κατασκευή νέων ανταλλακτικών και επισκευή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών για τους ατμοφράκτες της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 25/10/2019 63.000 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-903926 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους ΑΗΣ Κομοτηνής & ΑΗΣ Χανίων. 18/10/2019 63.725 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1491 Επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού Εκκαπνιστών Λεβήτων των Μονάδων Ι – V και Εκκαπνιστών Εναλλακτών Καυσαερίων των Μονάδων Ι-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 31/10/2019 82.930,18 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1487 Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 25/11/2019 1.543.919,20 ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 611936 Προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 1.515.500 κιλών Υδατικού διαλύματος Καυστικού Νατρίου ΝaΟΗ (περιεκ. 100%) , που θα καλύψουν τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) έτος 19/11/2019 535.635 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51819060 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης στη ΔΛΥ 31/10/2019 205.200,00 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619042 Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων 18/11/2019 477.069,10 ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52119063 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας και της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε 25/10/2019 154.800 ΔΥΠ
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200062924 Προμήθεια φορητών σκληρομέτρων 22/10/2019 49500 ΚΔΕΠ