Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΚΥΟΡ 181
Έργο
16/04/2019

ΑΔ:A108449
«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 17/05/2019 Σε Παράταση 10.500.000 1.3. Η παραλαβή... 20190517
ΔΚΥΟΡ 188
Υπηρεσία
16/04/2019

ΑΔ:A108451
«Εργασίες Ανέγερσης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ταινιοδρόμων Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας». 07/05/2019 270.000,00 1.3. Η παραλαβή... 20190507
2019.341/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
09/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108408
Κλάδευση δενδροφυτευμένων εκτάσεων σε χώρους του ΛΚΔΜ 23/04/2019 143.555 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190423
Ζ200 1200058086
Προμήθεια
16/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108441
Ηλεκτροκινητήρας 250 KW 6 KV 07/05/2019 35.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190507
Ζ200 1200058390
Προμήθεια
16/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108442
Μετατροπέας συχνότητας και ανταλλακτικά VACON 07/05/2019 52.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190507
2019.333/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
11/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108423
Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών του δηζελοκίνητου εξοπλισμού του Ορυχείου Αμυνταίου 07/05/2019 Σε Παράταση 196.032,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190507
2019.326/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108439
Επισκευή, Συντήρηση Σταθμών Κίνησης, Ταινιοδρομικού υλικού, Σταθμών Επιστροφής και Λεκανών Μεταφόρτωσης υλικού ταινιοδρόμων ΚΟΚΠ 13/05/2019 Σε Παράταση 765.677,28 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190513
2019.504/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108435
Εκτέλεση Εργασιών για τη διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς με χρήση συνολικά εννέα (9) καταβρεχτήρων. 23/04/2019 Σε Παράταση 433.800 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190423
2019.323/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
09/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108414
Εργασίες συγκόλλησης και επισκευής - συντήρησης ιμάντων στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ 10/05/2019 1.133.510,40 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190510
2019.003/ΛΚΔΜ
Έργο
12/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108434
Διακίνηση 4,55x10^6 Μ^3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Πάρκο Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Ορυχείου Μαυροπηγής 03/05/2019 4.999.800 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190503
2019.506/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108437
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρο όχημα πραγματικής ανυψωτικής ικανότητας από 72 tn∙m έως 80 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 06/05/2019 73.809,12 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190506
2019.400/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
17/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108469
Καθαρισμός Aποδυτηρίων προσωπικού, συνεργείων, ΠΕΤ, Ιατρείου και χώρων Διοικητηρίου του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου 03/05/2019 52.213,30 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190503
ΔΥΠ- 600810
Προμήθεια
20/02/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107211
Προμήθεια δύο (2) υδραυλικών εκσκαφέων μετωπικού κάδου (SHOVEL) για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 19/04/2019 Σε Παράταση 5.700.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190419
ΔΥΠ - 600901
Προμήθεια
19/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108483
Ανταλλακτικά κιβωτίων ταχυτήτων του οίκου ALLISON για χωματουργικά οχήματα TEREX TR-100 & 33-08Ε του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 25/05/2019 Σε Παράταση 144.400,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Σ... 20190525
ΔΥΠ 601903
Προμήθεια
10/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108418
Προμήθεια Ανταλλακτικών Συστήματος Πορείας Αποθέτη VITKOVICE ZP6700 (Γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) 07/05/2019 Σε Παράταση 92.800,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190507
ΔΥΠ 51819021
Προμήθεια
28/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107354
Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου, 23/04/2019 38.894,64 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190423
ΔΥΠ 51719026
Υπηρεσία
29/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107366
Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών 06/05/2019 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190506
ΔΥΠ 601902
Προμήθεια
02/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108371
Προμήθεια Μεταλλικών Εξαρτημάτων Ραούλων Ταινιοδρόμων 06/05/2019 79.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190506
ΔΥΠ 615903
Προμήθεια
10/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108421
Aνάδειξηί Αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) επιβατηγού οχήματος κατηγορίας κυβισμού από 1300-1400 cc 19/04/2019 Σε Παράταση 18.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190419
ΔΥΠ 602902
Προμήθεια
09/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108409
Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 29/05/2019 2.589.670,72 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190529
ΔΥΠ 52619032
Υπηρεσία
09/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108412
Eκποίηση πλεοναζόντων υλικών-ανταλλακτικών αυτοκινήτων 06/05/2019 83.257,20 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190506
ΔΥΠ 52619033
Υπηρεσία
09/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108413
Εκποίηση άχρηστων υλικών 08/05/2019 258.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190508
ΔΥΠ 51719035
Υπηρεσία
12/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108433
Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 18 MW εγκατεστημένων στον ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2019 02/05/2019 950.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190502
ΔΥΠ 52319036
Υπηρεσία
12/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108438
Γενική συντήρηση έτους 2019 των μονάδων No3 και No4 του ΑΣΠ Μήλου MAN 12V 32/40 ον. ισχύος 5.500 KW έκαστη 02/05/2019 170.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190502
ΔΥΠ 51819029
Προμήθεια
16/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108445
Προμήθεια 106 συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, κλειστού τύπου VRLA ονομαστικής τάσης στοιχείου 2Vdc του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 06/05/2019 21.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190506
ΔΥΠ 52119038
Προμήθεια
16/04/2019
Προμήθεια 18 Info Kiosk για την προώθηση Πώλησης Φυσικού Αερίου μέσω των Καταστημάτων Πωλήσεων της ΔΕΗ ΑΕ 06/05/2019 19.780,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190506
ΔΥΠ 611917
Υπηρεσία
18/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108470
Επιθεώρηση (SUPERCARGO) μεταφοράς μαζούτ με τo χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ Δεξαμενόπλοιο FRES 02/05/2019 0 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190502
ΔΥΠ 52119019
Προμήθεια
19/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108484
Προμήθεια αυτόματου συνδέσμου ασφαλείας (petal valve marine automatic breakaway coupling) για τον ΑΗΣ Ρόδου 13/05/2019 120.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190513
ΔΥΣ/90029
Προμήθεια
11/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108419
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων. 24/04/2019 36.900 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Κα... 20190424
ΔΥΣ/90047
Υπηρεσία
17/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108461
Καθαρισμός αρχείων, υπογείων, προαύλιων χώρων & αποθηκών. 09/05/2019 34.960 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Κα... 20190509
ΔΥΣ/2219401
Έργο
19/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108477
Εργασίες Εγκεκριμένης Μελέτης Πυροπροστασίας στα κτήρια της ΔΕΗ Α.Ε. επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 105 και 107 στην Αθήνα. 08/05/2019 110.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πα... 20190508
ΔΥΠΠ-1310606
Έργο
17/04/2019
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A108446
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος επιτήρησης φλόγας λέβητα των Μονάδων Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/04/2019 Σε Παράταση 200.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190423
ΔΥΠΠ-903911
Προμήθεια
18/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108448
Προμήθεια εξήντα τριών (63) κινητών πτερυγίων 2ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον Αεριοστρόβιλο No 11 του ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 06/05/2019 Σε Παράταση 878.870,79 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190506
ΔΥΠΠ-903907
Προμήθεια
19/04/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A108474
Προμήθεια ανταλλακτικών για την αναβάθμιση των SIEMENS/WINCC SCADA των συστήματων τέφρας των Μονάδων I-II-III-IV και της τηλεθέρμανσης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 24/04/2019 Σε Παράταση 61.794,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190424
ΔΥΠΠ-1432
Υπηρεσία
06/04/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A108398
Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων/Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών 19/04/2019 Σε Παράταση 151.929,47 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190419
ΔΥΠΠ-1440
Υπηρεσία
18/04/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A108463
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ 5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 08/05/2019 Σε Παράταση 131.400,10 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190508
ΔΥΠΠ-1449
Υπηρεσία
19/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108471
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 08/05/2019 Σε Παράταση 114.734,10 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190508
ΔΥΠΠ-1451
Υπηρεσία
19/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108473
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 08/05/2019 Σε Παράταση 119.179,80 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190508
ΔΥΠΠ-904317
Προμήθεια
26/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107331
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 4.400 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη,ιδανικής περιεκτικότητας σε υδροξείδιο του ασβεστίου 100%, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη ... 14/05/2019 470.800 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20190514
ΔΥΠΠ-903913
Προμήθεια
19/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108476
Προμήθεια φίλτρων αναρρόφησης αέρα καύσης Αεριοστροβίλων ΜΣΚ5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 24/04/2019 Σε Παράταση 196.020,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190424
ΔΥΠΠ-1442
Υπηρεσία
09/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108405
Μεταφορά τέφρας από την βοηθητική αυλή στην απόθεση του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 19/04/2019 Σε Παράταση 167.700,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190419
ΔΥΠΠ-1448
Υπηρεσία
16/05/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A108422
Επιθεώρηση και Ανακατασκευή ενός σετ κινητών πτερυγίων πρώτης βαθμίδος των Αεροστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 16/05/2019 Σε Παράταση 127.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190516
ΔΥΠΠ-904318
Προμήθεια
05/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108401
Προμήθεια Διαλύματος Αμμωνίας για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ της Επιχείρησης για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.06.2019 έως 31.05.2020 ως εξής: 1.  Ενδεικτική ποσότητα 157... 06/05/2019 38.557,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20190506
ΔΥΠΠ-903914
Προμήθεια
09/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108403
Προμήθεια ραούλων ταινιοδρόμων συστημάτων λιγνίτη τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 07/05/2019 126.800 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190507
ΔΥΠΠ-1445
Υπηρεσία
10/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108416
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/05/2019 85.921,20 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190506
ΔΥΠΠ-1456
Υπηρεσία
11/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108420
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κομοτηνής και Φράγματος Γρατίνης 03/05/2019 210.113,64 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190503
ΔΥΠΠ-1441
Υπηρεσία
12/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108428
Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση του ΑΗΣ Κομοτηνής 14/05/2019 90.320 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190514
ΔΥΠΠ-1450
Υπηρεσία
17/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108447
Καθαρισμός χώρων και εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 15/05/2019 94.955,10 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190515
TKHME-185
Έργο
09/04/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A108415
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1250 KVA ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 1600 KVA ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 22/04/2019 Σε Παράταση 317.700 ΑΘΗΝΑ 20190422
1200058715
Προμήθεια
05/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108396
Χαρτί φωτοτυπικό Α4 λευκό για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 Σε Παράταση 6.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190423
1200058083
Προμήθεια
04/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108394
Προμήθεια πλήρους συγκροτήματος ηλεκτροκινητήρα και αντλίας κενού για την ατμομονάδα Νο2 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 06/05/2019 Σε Παράταση 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20190506
1200057895
Προμήθεια
16/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108457
Πηνίο ανίχνευσης μετάλλων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/04/2019 Σε Παράταση 24.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190423
9025
Έργο
19/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108475
Κατασκευή και τοποθέτηση καλυμμάτων ταινιοδρόμων του συστήματος τέφρας του ΑΗΣ Καρδιάς 07/05/2019 Σε Παράταση 121.844 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190507
1200059048
Υπηρεσία
15/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108443
Κατασκευή δοκιμίων από οπλισμένο σκυρόδεμα για δοκιμές ως προς το υπέρβαρο των γερανογεφυρών του ΑΗΣ Αλιβερίου 03/05/2019 Σε Παράταση 18.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190503
1200058536
Προμήθεια
27/03/2019
Πλάκες θωράκισης μύλων λιγνίτη ST 52.3 για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 18/04/2019 11.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190418
1200058299
Προμήθεια
27/03/2019
Πλάκες θωράκισης μύλων λιγνίτη ( υλικό E-360/1.0070 ) για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 18/04/2019 12.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190418
1200058811
Προμήθεια
16/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108458
Ανταλλακτικά για αεροβάνες χημείου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/04/2019 Σε Παράταση 7.750 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190423
1200059071
Προμήθεια
17/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108462
Συσκευή καθαρισμού TORRENT ή άλλου οίκου για τον ΑΗΣ Καρδιάς 08/05/2019 Σε Παράταση 4.750 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190508
1200058258
Υπηρεσία
19/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108482
Τακτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα 02/05/2019 Σε Παράταση 13.107 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190502
1200058832
Προμήθεια
12/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108436
Πνευματική βαλβίδα εκκαπνισμού για τις ατμομονάδες Νο 5 και 6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 03/05/2019 Σε Παράταση 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20190503
1200058766
Υπηρεσία
19/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108485
Λειτουργία εστιατορίου του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 10/05/2019 Σε Παράταση 18.400 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20190510
1200059035
Προμήθεια
03/04/2019
Χαρτί βιομηχανικό - κουζίνας - υγείας για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 12.600 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190423
1200059008
Προμήθεια
03/04/2019
Ύφασμα πνευματικής μεταφοράς για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 26.445,13 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190423
1200059027
Προμήθεια
03/04/2019
Χάλυβας σε φύλλα θερμής εξέλασης για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 14.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190423
1200058683
Υπηρεσία
03/04/2019
Αποκατάσταση βλαβών και περιοδική συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 02/05/2019 26.238,8 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190502
1200058810
Υπηρεσία
04/04/2019
Καθαρισμός με μεταλλοβολή εξαρτημάτων στροβίλου και οργάνων ατμού της Μονάδας I του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 02/05/2019 9.400 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190502
1200057786
Προμήθεια
16/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108452
Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΑΗΣ Αλιβερίου 03/05/2019 Σε Παράταση 27.600 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190503
1200059376
Υπηρεσία
05/04/2019
Επεξεργασία λαδιών και ηλεκτρικές μετρήσεις των μετασχηματιστών ισχύος της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 19/04/2019 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190419
1200058752
Προμήθεια
05/04/2019
Ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων για τον ΑΗΣ Αλιβερίου 19/04/2019 13.900 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190419
1200056654
Υπηρεσία
08/04/2019
Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής του ΘΗΣ Ν. Ρόδου. 08/05/2019 29.000,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190508
1200058762
Προμήθεια
12/04/2019
Ανταλλακτικά του Οίκου ΑΒΒ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 18.890 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190419
1200059004
Προμήθεια
12/04/2019
Ανταλλακτικά GE-FANUC για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 12.400 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190419
1200059113
Προμήθεια
12/04/2019
Αλυσίδα P.I.V. 40B-2 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 8.536,65 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190419
1200059263
Προμήθεια
12/04/2019
Πετροβάμβακας για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 10.950 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190419
1200058576
Υπηρεσία
15/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108444
Εργασίες συντήρησης κτιρίου αντλιοστασίου στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 08/05/2019 58.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190508
1200059072
Προμήθεια
16/04/2019
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου led και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του μηχανοστασίου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 03/05/2019 12.100 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190503
1200059676
Υπηρεσία
16/04/2019
Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης CO2 και αναγόμωση με υδραυλική δοκιμή 38 φιαλών 45 kgr CO2 για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 16/05/2019 10.810 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190516
1200059750
Υπηρεσία
16/04/2019
Εργασίες συντήρησης αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής και επισκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 16/05/2019 13.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190516
1200058161
Υπηρεσία
16/04/2019
Συντήρηση Κλιματισμού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 09/05/2019 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190509
1200057818
Υπηρεσία
16/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108460
Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υποστηρικτικές εργασίες του Τομέα Συντήρησης στους χώρους του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 16/05/2019 59.621,6 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190516
1200059694
Υπηρεσία
18/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108472
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πύλες του ΑΗΣ Αλιβερίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 10/05/2019 56.925,58 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190510
ΔΥΗΠ-12000559535
Υπηρεσία
15/04/2019
Μεταφορά αργιλικών χωμάτων στη λίμνη Νησίου (Εγκαταστάσεις του ΥΗΣ ΑΓΡΑ) 03/05/2019 27.000 ΕΔΕΣΣΑ 20190503
59838/ΔΠΒΕ
Έργο
17/04/2019
«Αποκατάσταση μισθωμένου ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Κοπανίδη Σ. επί της οδού Βερμίου 26 στην Κοζάνη» 03/05/2019 18.000,00 Θεσσαλονίκη 20190503