Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΥΑΕ 1300110123
Προμήθεια
02/02/2021
Προμήθεια - Ενός Οργάνου Μέτρησης Φυσικών Βλαπτικών Παραγόντων - Ενός Οργάνου Μέτρησης Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων 25/02/2021 Σε Παράταση 12.000 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210225
ΔΥΔΠ 3092101
Προμήθεια
05/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117380
Public Power Corporation S.A. of Greece launches an International, Open, Electronic Request For Proposals 3092101 for Concluding “MASTER DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs) FOR THE YEAR 2021” in order to expand the list of the already existing LNG eligibl... 12/03/2021 The Request for... 20210312
ΔΜΚΥ-1200071674
Υπηρεσία
24/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117324
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΗΕ MEΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ/MTH-LAB II 15/03/2021 149.895 ΑΘΗΝΑ 20210315
ΔΛΥ-ΛΠ Ζ220 1200073256
Υπηρεσία
05/04/2021
«Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Κεντρικού πληροφοριακού συστήματος ΔΛΥ-ΛΠ» 20/04/2021 25.600,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210420
Ζ200 1200071915
Προμήθεια
11/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118419
Ανταλλακτικών GENERAL ELECTRIC οχημάτων HITACHI EH-3500 19/03/2021 Σε Παράταση 69.150 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20210319
Ζ200 1200071184/1
Προμήθεια
29/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118461
Ανταλλακτικά πλαισίου CATERPILLAR για μειωτήρα περιφοράς 29/03/2021 Σε Παράταση 46.485,80 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20210329
Z200 1200072780
Προμήθεια
19/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118450
Ελαστικά επίσωτρα 02/04/2021 33.500 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20210402
Ζ200 1200073176
Προμήθεια
01/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118499
Ανταλλακτικά για χωματουργικά EUCLID HITACHI EH-3500 20/04/2021 60.300 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20210420
2020.358/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
21/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117165
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων των δηζελοκίνητων μηχανημάτων του ΤΔΣΣ/ΚΟΝΠ. 23/02/2021 279.072,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210223
2021.401/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
28/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117195
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της ΔΛΚΔΜ 22/02/2021 287.858,74 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210222
2021.300/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
02/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117222
Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συντήρησης του πάγιου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 08/03/2021 427.593,60 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210308
2021.403/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
03/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117234
Καθαρισμός Διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του Τομέα Περάτωσης Λειτουργίας Ορυχείων Αμυνταίου. 22/02/2021 17.604,20 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210222
2021.317/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
08/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117251
Φύτευση σε χώρους του ΟΚΠ του ΛΚΔΜ 22/02/2021 51.076,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210222
2021.201/ΛΚΔΜ
Έργο
08/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117253
Ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις δρόμων 2021 στο ΛΚΔΜ 08/03/2021 218.816,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210308
2021.001/ΛΚΔΜ
Έργο
08/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117256
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 6,1 × 10^6 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Πάρκο του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και τη Βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής 22/03/2021 4.854.000,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210322
2020.004/ΛΚΔΜ
Έργο
09/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117261
Διακίνηση 4,2 x 10^6 Μ3 στ. σκληρών - ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική απόθεσή του 09/03/2021 5.000.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210309
2021.309/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117286
Συντήρηση κλιματιστικών πάγιου εξοπλισμού ΟΝΠ και γραφείων διοίκησης 05/03/2021 29.040 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210305
2021.303/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
19/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117310
Επαναπεριέλιξη και τοπική επισκευή πυρήνα δακτυλιοφόρων δρομέων εξαπολικών ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης του ΛΚΔΜ 12/03/2021 180.235,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210312
2021.308/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
19/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117311
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες - επισκευές, συντηρήσεις και περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων στο Κεντρικό Ηλεκτροτεχνείο του ΤΣΠΕ της ΔΛΚΔΜ 12/03/2021 214.860,80 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210312
2021.314/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117343
Εργασίες επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του Κλάδου Κεντρικού Ορυχείου 16/03/2021 29.292,23 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210316
2021.316/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117344
Περίφραξη αναδάσωσης– Ξύλινες κατασκευές σε χώρους του ΛΚΔΜ 22/03/2021 82.960,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210322
2021.315/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117356
Εργασίες αντικατάστασης ελαστικών επισώτρων στα χωματουργικά οχήματα διακίνησης σκληρών σχηματισμών του ΚΟΝΠ 29/03/2021 86.846,10 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210329
2021.307/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117374
Εργασίες υποστήριξης του Τομέα Περάτωσης Λειτουργίας Ορυχείου Αμυνταίου 29/03/2021 170.820,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210329
2021.301/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117377
Μηχανολογικές εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης κατά τη διάρκεια των ετήσιων συντηρήσεων εκσκαφέων και αποθετών TAKRAF στον ΚΟΝΠ για τα έτη 2021-2022 29/03/2021 212.318,91 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210329
2021.313/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
24/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118464
Εργασίες επισκευής, συντήρησης και λίπανσης, στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του Κλάδου Κεντρικού Ορυχείου, εντός του χώρου του Ορυχείου 26/04/2021 379.800,96 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210426
2021.311/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
24/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118465
Εργασίες λίπανσης Εξοπλισμού Βαρέων Μηχανημάτων & Χωματουργικών Οχημάτων Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του ΚΟΝΠ 26/04/2021 317.815,20 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210426
2021.502/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
29/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118477
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 15 tn.m για την κάλυψη των αναγκών του ΚΟΝΠ 19/04/2021 101.101,44 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210419
2021.801/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
30/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118486
Μίσθωση δύο (2) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 21/04/2021 20.160,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210421
2021.310/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
31/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118494
Επισκευή ταινιοδρομικού εξοπλισμού του ΛΚΔΜ 26/04/2021 409.060,42 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210426
2021.319/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118497
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου. 17/05/2021 349.923,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210517
2021.501/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
07/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118526
Eκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων 10/05/2021 304.846,08 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210510
2021.320/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
09/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118539
Εργασίες επισκευής στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του Κλάδου Κεντρικού Ορυχείου 10/05/2021 82.633,92 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210510
2021.405/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
13/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118548
Καθαρισμός Διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου. 17/05/2021 155.733,20 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210517
ΔΥΠΕΚΕ – 602005
Προμήθεια
23/02/2021
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A117330
Προμήθεια πλήρους σφαιραύλακα περιφοράς άνω δομής (ανταλλακτικά γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 (Φ10000ΜΜ 03/03/2021 Σε Παράταση 261.450,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210303
ΔΥΠΕΚΕ – 602006
Προμήθεια
22/02/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A117323
Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης (ερπύστρια πλήρης), για εκσκαπτικό μηχάνημα CAT6040 10/03/2021 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210310
ΔΥΠΕΚΕ 600021
Προμήθεια
09/03/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A118403
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για φορτωτές HYUNDAI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 10/03/2021 100.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210310
ΔΥΠΕΚΕ-1558
Υπηρεσία
11/02/2021
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A117280
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πύλες του ΑΗΣ Αλιβερίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 03/03/2021 Σε Παράταση 111.423,60 Ο ηλεκτρονικός ... 20210303
ΔΥΠΕΚΕ 600022
Προμήθεια
19/02/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117318
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για εκσκαπτικά μηχανήματα DOOSAN (πρώην DAEWOO) που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 04/03/2021 Σε Παράταση 200.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210304
ΔΥΠΕΚΕ 903070
Προμήθεια
09/03/2021
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A118410
Προμήθεια δίσκου 17ης βαθμίδας συμπιεστή αεριοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/03/2021 Σε Παράταση 220.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210323
ΔΥΠΕΚΕ 51820063
Υπηρεσία
18/03/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A118447
Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ ΑΕ σε όλη τη Ελληνική Επικράτεια 29/03/2021 Σε Παράταση 17.569.400 ΔΥΠEKE 20210329
ΔΥΠΕΚΕ-903101
Προμήθεια
04/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117388
Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλώσιμων και εργασίες για την πραγματοποίηση επιθεώρηση τύπου LEVEL IV στην αεριοστροβιλική μονάδα Siemens SGT500 (Α/Σ Νο4) του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 29/03/2021 Σε Παράταση 1.305.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210329
ΔΥΠΕΚΕ 611101
Προμήθεια
05/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117245
Προμήθεια ελαιολιπαντικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 03/03/2021 Σε Παράταση 772.580 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210303
ΔΥΠΕΚΕ 1310624
Έργο
19/02/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117312
Αποκατάσταση Βορείας Περίφραξης εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 01/03/2021 Σε Παράταση 98.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210301
ΔΥΠΕΚΕ - 1560
Υπηρεσία
15/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117288
Συντήρηση – επισκευή των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9 019 των Μονάδων Pielstick του ΑΗΣ Ρόδου 01/03/2021 Σε Παράταση 108.129,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210301
ΔΥΠΕΚΕ-903104
Προμήθεια
24/02/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A117337
«Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ανάκτησης απορριπτόμενων υδάτων λεβήτων (BLOW DOWN) των Μονάδων IV και V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου» 05/03/2021 Σε Παράταση 78.650,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210305
ΔΥΠΕΚΕ 1566
Υπηρεσία
17/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117299
Έλεγχος και Συντήρηση Συστημάτων Πυροπροστασίας ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24/02/2021 Σε Παράταση 90.152,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210224
ΔΥΠΕΚΕ 1567
Υπηρεσία
12/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117285
Μεταφορά ημερήσιου προσωπικού ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου 23/02/2021 119.340,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210223
ΔΥΠΕΚΕ 51921008
Υπηρεσία
26/03/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A118476
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 12/04/2021 Σε Παράταση ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210412
ΔΥΠΕΚΕ 1563
Υπηρεσία
29/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117203
Επισκευές βλαβών τμημάτων Υψηλής Πίεσης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/02/2021 323.888,66 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210226
ΔΥΠΕΚΕ 52121003
Υπηρεσία
18/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117300
Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εγγραφής πελάτη σε περιβάλλον Software as a Service (SaaS) 01/03/2021 Σε Παράταση 270.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210301
ΔΥΠΕΚΕ-1310626
Έργο
02/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117368
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών συνεχούς μέτρησης στον ΑΗΣ Κομοτηνής 09/03/2021 Σε Παράταση 290.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210309
ΔΥΠΕΚΕ 1565
Υπηρεσία
19/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117317
Αντικατάσταση (κατασκευή νέου – καθαίρεση – ανέγερση) τελικού Υ/Θ λέβητα Α/Μ Νο2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 26/02/2021 393.234,93 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210226
ΔΥΠΕΚΕ 51920053
Προμήθεια
08/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117247
Προμήθεια Βιομηχανικών Αερίων 23/02/2021 105.298,14 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210223
ΔΥΠΕΚΕ 1569
Υπηρεσία
08/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117260
Καθαρισμός με υδροβολή και βαφή υποστυλωμάτων πύργου ψύξης και τμημάτων εξοπλισμού του ΑΗΣ Κομοτηνής 23/02/2021 89.126,50 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210223
ΔΥΚΕΚΕ 600101
Υπηρεσία
24/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117339
Μίσθωση δύο (2) καινούργιων (PHEV) επιβατηγών οχημάτων, μάρκας VOLVO XC40 – W 2046 Recharge PHEV T5 βενζίνη 1.5 262 hp Auto R- Design 48g/Km, μεταλλικού χρώματος Onyx Black για περίοδο μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητ... 05/03/2021 Σε Παράταση 55.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210305
ΔΠΛΠ-903105
Προμήθεια
04/03/2021
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A117387
Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδας Νο13 Sulzer Cegielski του ΑΣΠ Σάμου 19/03/2021 Σε Παράταση 155.154,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210319
ΔΥΠΕΚΕ 52121009
Υπηρεσία
02/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117369
Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού σύγχρονου Δικτύου Δεδομένων (SD-WAN) της ΔΕΗ ΑΕ 05/03/2021 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210305
ΔΥΚΕΚΕ 1572
Υπηρεσία
11/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117274
Aποξήλωση και μεταφορά του συνόλου των σχαρών καλωδίων, των καλωδίων στο επίπεδο -4,5m των ερμαριών, διακοπτών 400V, καλωδίων καθώς και του ψευδοπατώματος που βρίσκονται στο επίπεδο +8.0m της Μονάδος Νο4 του πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 04/03/2021 110.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210304
ΔΥΠΕΚΕ 51821010
Υπηρεσία
11/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117275
Ανάπτυξη και υποστήριξη προγράμματος πιστότητας (Loyalty) πελατών 22/03/2021 465.000 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210322
ΔΠΛΠ-1571
Υπηρεσία
19/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117313
Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση έτους 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνής 08/03/2021 Σε Παράταση 157.250,90  Ο ηλεκτρονικός ... 20210308
DYPEKE- 611104
Προμήθεια
01/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117362
Supply of Low Sulfur Heavy Fuel Oil o PPC 05/03/2021 Σε Παράταση ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210305
ΔΥΠΕΚΕ 1568
Υπηρεσία
17/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117298
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 12/03/2021 127.541,06 Ι. Βενιζέλο Τηλ... 20210312
ΔΥΠΕΚΕ 52121012
Υπηρεσία
17/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118439
Παροχή πλατφόρμας Salesforce, ως έτοιμη λύση με το κλειδί στο χέρι (turn-key solution) 01/04/2021 Σε Παράταση 13.229.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210401
ΔΥΠΕΚΕ 52121005
Υπηρεσία
05/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117399
Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα Επιστήμης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Αναλυτικής σχετικά με διαχείριση, επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών & Παροχή Υπηρεσιών σε λειτουργίες Επικοινωνίας Πελάτη 22/03/2021 Σε Παράταση 419.891,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210322
ΔΥΠΕΚΕ 52620014
Υπηρεσία
22/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117325
Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΗΣ Ρόδου, Χανίων και ΘΗΣ Ν. Ρόδου της ΔΕΗ Α. 23/03/2021 377.900,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210323
ΔΥΠΕΚΕ 52121011
Υπηρεσία
17/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118440
Παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου 23/03/2021 Σε Παράταση 112.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210323
ΔΠΛΠ-1576
Υπηρεσία
12/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118428
Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων μέσης και χαμηλής τάσης του ΑΗΣ Κομοτηνής 19/03/2021 Σε Παράταση 85.000  Ο ηλεκτρονικός ... 20210319
ΔΠΛΠ-903106
Προμήθεια
18/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118446
Προμήθεια χιτωνίων των Μονάδων DOOSAN MAN 9K60 MC-S του ΑΣΠ Χίου 26/03/2021 Σε Παράταση 149.835,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210326
ΔΥΠΕΚΕ 611105
Υπηρεσία
01/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117358
Μεταφορά Πετρελαίου Diesel με Βυτιοφόρα Οχήματα (Β/Ο) από Δεξαμενόπλοιο στις Εγκαταστάσεις των ΤΣΠ Κύθνου, Αμοργού, Σίφνου και Σερίφο 18/03/2021 Σε Παράταση 115.000 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210318
ΔΥΠΕΚΕ 1577
Υπηρεσία
01/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117355
Διάθεση τεχνικού προσωπικού για τις εργασίες της Γενικής Συντήρησης του ΑΗΣ Κομοτηνής 16/03/2021 85.052,16 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210316
ΔΥΠΕΚΕ 1564
Υπηρεσία
19/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118454
Αντικατάσταση άξονα γεννήτριας της Μονάδας Diesel No3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 21/04/2021 Σε Παράταση 1.300.000 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210421
ΔΥΠΕΚΕ 611106
Υπηρεσία
04/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117376
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης λειτουργιών Λιμένα ΑΗΣ Λαυρίου κατά MTMSA και διαχείρισης χρονοναυλώσεων 19/03/2021 70.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210319
ΔΥΠΕΚΕ 611107
Προμήθεια
05/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117390
Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP 19/03/2021 725.000 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210319
ΔΥΠΕΚΕ 618104
Υπηρεσία
05/03/2021
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΤΣΠ Ικαρίας και αντιστρόφως 02/04/2021 6.650,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210402
ΔΥΠΕΚΕ 618103
Υπηρεσία
07/04/2021

ΑΔ:A118529
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Λήμνου και αντιστρόφως 15/04/2021 Σε Παράταση 11.280,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210415
Δ 600102
Προμήθεια
23/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118462
Προμήθεια τριών (3) καινούργιων πετρελαιοκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων 2,5 ton 12/04/2021 Σε Παράταση 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210412
ΔΠΛΠ-1310628
Έργο
30/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118488
Ανακατασκευή αγωγού παραλαβής-παράδοσης μαζούτ λιμενικής εγκατάστασης ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/04/2021 Σε Παράταση 525.260,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210419
Δ 903108
Προμήθεια
30/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118484
Προμήθεια τριών (3) Κινητήρων πετρελαίου πλήρη Mitsubishi type S16R-PTA 05/04/2021 Σε Παράταση 359.964,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210405
Δ 903107
Προμήθεια
03/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118511
Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής βαλβίδων τροφοδοσίας φυσικού αερίου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 09/04/2021 Σε Παράταση 50.104,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210409
Δ 1575
Υπηρεσία
09/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118402
Μεταφορά προσωπικού με πρωϊνό ωράριο εργασίας του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/03/2021 152.189,44 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210323
Δ 903110
Προμήθεια
26/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118467
Προμήθεια ανταλλακτικών των βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/04/2021 Σε Παράταση 408.261,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210426
Δ 903109
Προμήθεια
07/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118527
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση της Μονάδας Νο9 WARTSILA 18V38Α του ΑΣΠ Λέσβου 19/04/2021 Σε Παράταση 398.503,10 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210419
ΔΥΠΕΚΕ 52621001
Υπηρεσία
09/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118411
Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) στερεών και άλλων επικ;νδυνων αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΗΣ Ρόδου και ΑΗΣ Χανίων της ΔΕΗ Α.Ε 16/04/2021 235.030,00 ΔΥΠEKE 20210416
ΔΥΠΕΚΕ 618105
Υπηρεσία
07/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118528
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Λέσβου και αντιστρόφως 15/04/2021 Σε Παράταση 17.865,00 ΔΥΠEKE 20210415
Δ 903111
Προμήθεια
19/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118452
Προμήθεια ανταλλακτικών των ατμοφρακτών και ρυθμιστικών βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 27/04/2021 Σε Παράταση 414.769,85 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210427
ΔΠΛΠ-1310627
Έργο
29/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118480
Αντικατάσταση Συστήματος Μέτρησης Αερίων εκπομπών Αεριοστρόβιλων Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 22/04/2021 Σε Παράταση 396.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210422
Δ 903112
Προμήθεια
09/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118537
Προμήθεια Διαστολικού διασυνδετικού αγωγού Μ/Π προς Χ/Π ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/04/2021 Σε Παράταση 32.500,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210421
Δ 903113
Προμήθεια
06/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118525
Προμήθεια τελικών φίλτρων εισόδου αέρα της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 20/04/2021 Σε Παράταση 61.605,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210420
Δ 903114
Προμήθεια
31/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118492
Προμήθεια ατμαγωγών άνευ ραφής για το δίκτυο υπέρθερμου ατμού ΥΠ της Μονάδος No IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 14/04/2021 Σε Παράταση 227.666,40 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210414
Δ 1579
Υπηρεσία
18/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118443
Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 58 MW, τα οποία θα εγκατασταθούν στον Αθερινόλακκο σε δύο Ομάδες, των 23 MW (Ομάδα Α) και των 35 MW (Ομάδα Β) για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιο – Αύγουστο 2021). 06/04/2021 4.037.712,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210406
Δ 903115
Προμήθεια
08/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118533
Προμήθεια ανταλλακτικών στοιχείων φίλτρων αναρροφώμενου αέρα καύσης για τους αεριοστροβίλους Νο1 και Νο2 της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 15/04/2021 Σε Παράταση 126.199,44 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210415
Δ 1580
Υπηρεσία
19/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118449
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των οικονομικών,λογιστικών και διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δραστηριοτήτων καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 12/04/2021 158.400,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210412
ΔΥΠΕΚΕ 52021017
Υπηρεσία
19/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118453
Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα ανασχεδιασμού, προώθησης πωλήσεων και επικοινωνίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης & Ανασχεδιασμού του Δικτύου Πωλήσεων 08/04/2021 342.012,00 Α.Τσιλιγιάννη Τ... 20210408
ΔΥΠΕΚΕ 51821013
Υπηρεσία
19/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118455
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 09/04/2021 267.000,00 ΔΥΠEKE 20210409
ΔΥΠΕΚΕ 52121015
Υπηρεσία
19/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118456
Παροχή επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης στη ΔΕΗ ΑΕ /Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΓΔ/ΔΕ), όσον αφορά τη συμμετοχή της σε ενεργειακές αγορές και σε αντίστοιχα θέματα συμμόρφωσης 05/04/2021 320.000,00 ΔΥΠEKE 20210405
Δ 1573
Υπηρεσία
30/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118482
Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων I-V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 06/05/2021 534.951,77 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210506
ΔΠΛΠ-1570
Υπηρεσία
01/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118498
Προγραμματισμένες Εργασίες Αντικατάστασης και Επισκευής Βοηθητικού Εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 05/05/2021 469.907,50 Ο ηλεκτρονικός ... 20210505
ΔΥΠEKE 51921023
Προμήθεια
01/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118509
Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη ενενήντα (90) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 2Χ22 kW ΑC 19/04/2021 408.500,00 ΔΥΠEKE 20210419
ΔΥΠΕΚΕ 52021018
Υπηρεσία
02/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118510
Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πελατών ΔΕΗ Α.Ε 06/05/2021 15.000.000,00 ΔΥΠEKE 20210506
Δ 1584
Υπηρεσία
03/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118512
Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 8 MW, εγκατεστημένων στη ΘΗΡΑ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιος – Αύγουστος 2021). 20/04/2021 523.280,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210420
Δ 1574
Υπηρεσία
03/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118513
Αναπεριέλιξη του στάτη της γεννήτριας της Μονάδας Νο 5 του ΑΣΠ Καλύμνου 26/04/2021 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210426
Δ 1585
Υπηρεσία
03/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118514
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς των Μονάδων I-IV» 23/04/2021 60.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210423
Δ 903116
Προμήθεια
06/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118521
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Μονάδων Νο3 & Νο4 DOOSAN MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Χίου 29/04/2021 365.092,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210429
ΔΥΠΕΚΕ 51821024
Υπηρεσία
06/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118523
Εκπόνηση μελετών ασφάλειας και πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής της Επιχείρησης 23/04/2021 59.500 Α.Τσιλιγιάννη ... 20210423
ΔΥΠΕΚΕ-52121025
Υπηρεσία
09/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118535
Υποστήριξη των καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Αττικής για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 26/04/2021 355.162,50 Ο ηλεκτρονικός ... 20210426
ΔΠΛΠ-1581
Υπηρεσία
09/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118540
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) Θερμικών Μονάδων 13/05/2021 331.366,82 Ο ηλεκτρονικός ... 20210513
ΔΠΛΠ-903117
Προμήθεια
09/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118541
Προμήθεια ανταλλακτικών των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9-019 των Μονάδων Pielstick 18PC4-2B-V του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 28/04/2021 180.234,85 Ο ηλεκτρονικός ... 20210428
ΔΠΛΠ-1589
Υπηρεσία
13/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118547
Μεταφορά προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 06/05/2021 128.115,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210506
ΚΔΕΠ-1200073331
Υπηρεσία
05/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118518
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 20/04/2021 207.700 Αθήνα 20210420
ΚΔΕΠ-1200073501
Προμήθεια
07/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118530
Προμήθεια συσκευής διννορευμάτων τεχνολογίας array και παρελκόμενα 22/04/2021 50.000 Αθήνα 20210422
ΚΔΕΠ-1200073516
Προμήθεια
07/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118531
Προμήθεια αυτόματου τιτλοδότη 20/04/2021 30.000 Αθήνα 20210420
ΔΥΣ/20120
Προμήθεια
03/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117221
Προμήθεια & 7ετης συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. 23/02/2021 203.776 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210223
ΔΥΣ/2221102
Έργο
20/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117321
Ανακαίνιση, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αλλαγή χρήσης σε εκπαιδευτήριο τμήματος κτηρίου της ΔΕΗ Α.Ε, επί της οδού Κρατερού 42, Δ. Ζωγράφου. 10/03/2021 660.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210310
ΔΥΣ 1 2021
Υπηρεσία
23/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117331
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε, στο κέντρο της Αθήνας. 19/03/2021 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210319
ΔΥΣ/2221404
Υπηρεσία
19/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118457
Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και συστημάτων κατάσβεσης των κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. 26/03/2021 Σε Παράταση 60.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210326
ΚΕΝΕΔ/03/2021
Υπηρεσία
01/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118500
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στον Ενεργειακό Σχεδιασμό και Πιστοποίηση Αειφορίας καθώς και Πιστοποίηση όσον αφορά στην Υγεία και Ευεξία των Ανθρώπων στο κτήριο του Νέου Εταιρικού Διοικητηρίου. 21/04/2021 300.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΚΕΝΕΔ 20210421
ΔΥΣ/21031
Υπηρεσία
07/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118532
Μεταφορά αρχείων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων γραφείου και διαφόρων αντικειμένων, εντός Λεκανοπεδίου Αττικής, με τη διάθεση εννέα (9) ατόμων. 27/04/2021 151.600 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210427
ΔΠΛΡ-5754210002 (1)
Υπηρεσία
10/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117271
Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σχετικά με θέματα Προμηθειών και Προϋπολογισμού στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής 22/02/2021 Σε Παράταση 61.200 Αθήνα 20210222
ΔΠΛΡ-5751210003
Υπηρεσία
10/02/2021

ΑΔ:A117269
Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στις διαδικασίες Προμηθειών της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ ΑΕ 22/02/2021 27.000 gramdplr@dei.co... 20210222
ΔΠΛΡ-5754210003
Υπηρεσία
23/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118463
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Analytics) 09/04/2021 396.000 Αθήνα 20210409
ΔΠΛΡ-5751210009
Υπηρεσία
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Aνανέωση Υπηρεσιών Μίσθωσης 100 αδειών χρήσης Citrix και παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης 12/04/2021 15.397,00 ΑΘΗΝΑ 20210412
ΔΠΛΡ-5754210006
Υπηρεσία
01/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118502
Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής από Ανάδοχο για την κάλυψη αναγκών στους Τομείς Συστημάτων Γραφείου και Υποστήριξης Κεντρικών Συστημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε. 16/04/2021 406.175,00 ΑΘΗΝΑ 20210416
TKHME-225
Έργο
19/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117309
Μελέτη – κατασκευή συστήματος επεξεργασίας νερού καταλοίπων πετρελαιοειδών στον ΑΣΠ Μήλου 12/03/2021 89.000 € Στην ηλεκτρονικ... 20210312
ΤΕΜΠ-639
Έργο
31/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118489
ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 19/04/2021 Σε Παράταση 172.000 € Στην ηλεκτρονικ... 20210419
ΔΕΠΑΝ-21012
Προμήθεια
02/03/2021
Προμήθεια ενός (1) μετασχηματιστή ισχύος υποβιβασμού τάσης (21/0,4Kv 1600KVA) για τις ανάγκες του ΑΣΠ Χίου 18/03/2021 24.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20210318
ΔΕΠΑΝ-21014
Υπηρεσία
02/03/2021
Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους Υγιεινής και εστίασης του ΤΣΠ Σκύρου για δώδεκα (12) μήνες. 18/03/2021 19.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./Λ.Συγγ... 20210318
ΔΕΠΑΝ-21015
Υπηρεσία
10/03/2021
Παροχή υπηρεσίας για Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λέσβου για δώδεκα (12) μήνες 29/03/2021 19.000,00 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΕΠΑΝ Λ... 20210329
ΔΕΠΑΝ-21021
Υπηρεσία
30/03/2021
Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Χίου για δώδεκα (12) μήνες 14/04/2021 14.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20210414
1200071048
Προμήθεια
22/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117328
"Σωλήνας εκκαπνιστών λεβήτων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 25/02/2021 Σε Παράταση 17.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210225
1700003677
Υπηρεσία
18/02/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117301
Αντικατάσταση μεταλλικών καναλιών συλλογής αποσκληρυμένου νερού δεξαμενής διαύγασης. 04/03/2021 Σε Παράταση 65.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210304
1200071885
Προμήθεια
05/02/2021
ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 02/03/2021 17.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210302
1200071736
Υπηρεσία
12/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118422
Μεταφορά Υλικών Δεμάτων, Εμπορευμάτων από το Λεκανοπέδιο Αττικής προς τον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινόλακκου και αντίστροφα (για δύο έτη) 18/03/2021 Σε Παράταση 29.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210318
1200069651
Προμήθεια
25/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117345
Προμήθεια διαστολικού στην έξοδο των αγωγών καυσαερίων αεριοστροβίλου για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 04/03/2021 Σε Παράταση 6.550,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210304
1200069800
Προμήθεια
25/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117346
Προμήθεια βαλβίδας τύπου PSG-N 12.07AH εταιρείας HORA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 04/03/2021 Σε Παράταση 27.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210304
1700003703
Υπηρεσία
08/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117400
Συντήρηση κύριων τμημάτων Σταθμού Ρύθμισης (GRS) & Προθέρμανσης Φυσικού Αερίου του ΑΗΣ Κομοτηνής. 16/03/2021 Σε Παράταση 18.175,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210316
1200071246
Προμήθεια
09/02/2021
"Ανταλλακτικά οίκου SIEMENS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 23/02/2021 5.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210223
1200072345
Προμήθεια
11/02/2021
Αέριο άζωτο 04/03/2021 6.368,40 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210304
1700003713
Υπηρεσία
24/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117336
Αφαίρεση παλαιάς & εφαρμογή νέας προστατευτικής επίστρωσης ΔΞ απόνερων του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/03/2021 Σε Παράταση 8.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210305
1200072267
Υπηρεσία
12/02/2021
"Μεταφορά προσωπικού με ταξί, από Κύμη, Διρρεύματα και Αυλωνάρι στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα " 26/02/2021 10.200,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210226
1200070460
Προμήθεια
09/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118406
"Νερό πόσιμο εμφιαλωμένο σε φιάλη ή ασκούς στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 19/03/2021 Σε Παράταση 18.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210319
1200071807
Προμήθεια
05/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117393
«ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝLM2500 KAI LM6000» 22/03/2021 Σε Παράταση 29.100,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20210322
ΑΗΣ Κ. - 1004
Υπηρεσία
18/02/2021
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝTA ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 11/03/2021 21.900,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210311
1200071373
Προμήθεια
19/02/2021
Προμήθεια πυκνωτών για UPS KT71 για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 05/03/2021 20.160,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210305
1200071874
Προμήθεια
12/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118420
Προμήθεια κεφαλής έναυσης με καλώδιο για τα GT του ΑΗΣ Κομοτηνής 18/03/2021 Σε Παράταση 11.392,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210318
1200072116
Υπηρεσία
13/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118429
Επίβλεψη – Υποστήριξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Παρακολούθηση Εκπομπών CO2 και Άλλες Εργασίες στο Χημικό Εργαστήριο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/03/2021 Σε Παράταση 7.660,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20210326
1200071724
Προμήθεια
24/02/2021
"Σύνδεσμος γιρλάντας ραουλων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 09/03/2021 4.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210309
1200070658
Προμήθεια
25/02/2021
Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, για τις ανάγκες του Κλάδου ΑΗΣΜ 5 05/03/2021 20.160,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210305
1200072414
Προμήθεια
25/02/2021
"Ανταλλακτικά ZPA για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 10/03/2021 5.223,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210310
1200072477
Προμήθεια
26/02/2021
"Δονητές οίκου DOSIERTECNIK για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 16/03/2021 8.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210316
1200071695
Προμήθεια
26/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118469
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ WARTSILA TYΠΟΥ: W18V46 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6000 ΩΡΩΝ DE5 KAI DE6 ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 29/03/2021 Σε Παράταση 17.870,80 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210329
1700003789
Υπηρεσία
05/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117391
Προληπτική Συντήρηση δύο αντλιών κύριας κυκλοφορίας ψυκτικού του ΑΗΣ Κομοτηνής 17/03/2021 35.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210317
1200071746
Υπηρεσία
05/03/2021
Υπηρεσία Συμβούλου για την Υποστήριξη του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης του ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χρονικής Διάρκειας (2) Ετών 23/03/2021 9.860,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210323
1200072542
Υπηρεσία
12/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118424
"Έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρων Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου " 26/03/2021 Σε Παράταση 4.320,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210326
1200072001
Προμήθεια
10/03/2021
"Γάντια εργασίας δερματοπάνινα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 27/03/2021 7.200,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210327
1200072785
Προμήθεια
10/03/2021
"Ανιονικός πολυηλεκτρολύτης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 27/03/2021 1.920,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210327
1200070241
Προμήθεια
05/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118516
Προμήθεια χαλαζιακής άμμου, για τις ανάγκες του Κλάδου ΑΗΣΜ 5 16/04/2021 Σε Παράταση 20.400,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210416
1200072607
Υπηρεσία
10/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118418
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 26/03/2021 82.413,80 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20210326
1200072616
Προμήθεια
02/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118507
Φίλτρο CC Jensen,  Τύπος CJC Filter Insert A 27/27 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 12/04/2021 Σε Παράταση 25.941,44 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210412
1200072626
Προμήθεια
16/03/2021
"Αντλίες καταδυόμενες λυμάτων ανοξείδωτες με φλοτέρ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 31/03/2021 1.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210331
1200072669
Προμήθεια
01/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118503
"Φιλτρόσακκοι για του παλαιούς απαερωτές τέφρας για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 09/04/2021 Σε Παράταση 2.925,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210409
1200071581
Υπηρεσία
17/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118438
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 02/04/2021 47.486,74 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20210402
1200072519
Προμήθεια
01/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118504
"Ξηραντές για το σύστημα παραγωγής- επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 12/04/2021 Σε Παράταση 19.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210412
1200072644
Προμήθεια
17/03/2021
"Ρουλμάν 6204 2RS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 02/04/2021 9.193,60 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210402
1200072890
Προμήθεια
18/03/2021
Προμήθεια : ανταλλακτικών επισκευής συστήματος αφαλάτωσης Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 29/03/2021 14.300,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210329
1200072675
Υπηρεσία
19/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118451
Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 22/04/2021 30.080,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210422
1200071546
Προμήθεια
23/03/2021
Γάλα παστεριωμένο για τον ΑΗΣ Χανίων 12/04/2021 24.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210412
1200072703
Προμήθεια
26/03/2021
ΥΛΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 20/04/2021 13.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210420
1200071969
Προμήθεια
26/03/2021
"Λαμαρίνες ST37-2 σε πάχη 12ΜΜ και 16ΜΜ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 12/04/2021 29.757,78 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210412
1200073108
Προμήθεια
26/03/2021
"Αντλία γράσου πλήρης ZP150/80 του οίκου TRIBOTEC για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 12/04/2021 7.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210412
1200073000
Προμήθεια
30/03/2021
ΠΟΔΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΤRELLEX V- FENDER MV 800X1500B ΠΛΕΥΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΕΥΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ 16/04/2021 13.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210416
1200072189
Υπηρεσία
30/03/2021
ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (3 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ – 1 MINI VAN) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ. 14/04/2021 20.400,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210414
1200073125
Υπηρεσία
31/03/2021
Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για τον σχεδιασμό δυο ανεξάρτητων συστημάτων θέρμανσης – ζεστού νερού χρήσης και συστήματος αερισμού – εξαερισμού κύριων και βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/04/2021 14.440,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210423
1200073243
Υπηρεσία
31/03/2021
Σίτιση των Εργαζομένω του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 14/04/2021 17.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210414
1200073055
Προμήθεια
01/04/2021
"Φόδρα προστατευτική στροφείου μύλου λιγνίτη ΜΟΝ. V για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 20/04/2021 12.180,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210420
1200073123
Προμήθεια
01/04/2021
"Κορδόνι ινών υαλου αντοχής σε 550C 75X25X14.000MM για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 20/04/2021 9.100,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210420
1100009007
Προμήθεια
01/04/2021
Προμήθεια : ανταλλακτικών επισκευής αντλίας GRUNDFOS MBE 30-21 συστήματος αφαλάτωσης Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 12/04/2021 24.450,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210412
1200072952
Προμήθεια
05/04/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 23/04/2021 8.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210423
1200071072
Προμήθεια
06/04/2021
Προμήθεια : Προμήθεια μηχανικών στυπιοθλιπτών τροφοδοτικών αντλιών SULZER MD150-360/1D+10 Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 19/04/2021 27.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210419
1200071713
Υπηρεσία
06/04/2021
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 21/04/2021 17.880,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20210421
1200072696
Υπηρεσία
08/04/2021
"Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμών βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντα χώρου ΑΗΣ Χανίων " 28/04/2021 26.680,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210428
1200073210
Υπηρεσία
09/04/2021
"Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου του κλιματισμού, HVAC, της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου " 23/04/2021 10.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210423
1200073357
Υπηρεσία
09/04/2021
Μηχανική αποψίλωση χόρτων και κοπή κλάδων δέντρων ετήσιας διάρκειας αkάλυπτων χώρων γηπέδου ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 05/05/2021 26.250,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210505
1200073309
Προμήθεια
12/04/2021
"Ρουλμάν συμπλεκτών μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 23/04/2021 6.300,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210423
1200073364
Προμήθεια
13/04/2021
"Διοξείδιο του άνθρακα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 28/04/2021 13.075,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210428
1200072551
Προμήθεια
13/04/2021
Προμήθεια : Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΑΗΣ Αλιβερίου. 27/04/2021 27.600,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210427
ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-ΙΛΑΡΙΩΝ-1200072585
Υπηρεσία
05/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117395
Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων των ΥΗΣ Πολυφύτου & Ιλαρίωνα 17/03/2021 Σε Παράταση 21952 ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ &... 20210317
ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Z220-120007290
Υπηρεσία
08/03/2021
Καθαρισμός καναλιών λίμνης Νησίου με χορτοκοπτική λέμβο 23/03/2021 23400 ΥΗΣ Άγρα 20210323
ΔΕΘΥΠ-ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ-250-2021-001
Υπηρεσία
05/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117389
Μίσθωση οχήματος ταξί για την μεταφορά του προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Πλατανόβρυσης από την Δράμα και αντίστροφα. 23/03/2021 25000 ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 20210323
ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Z220-1200073147
Υπηρεσία
01/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118478
ΜΙΣΘΩΣΗ 5ΘΕΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ KAI ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ 12/04/2021 45600 ΥΗΣ Σφηκιάς - Α... 20210412
ΔΕΘΥΠ-ΝΕΣΤΟΣ-250-2021-002
Υπηρεσία
06/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118508
Καθαρισμός Κτηριακών Εγκαταστάσεων Συγκροτήματος Νέστου 22/04/2021 20000 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤ... 20210422