Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
2020.349/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
30/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116666
Εκπόνηση Μελέτης Διαβροχής δρόμων στις εγκαταστάσεις των συνεργείων του δηζελοκίνητου εξοπλισμού Καρδιάς και Κυρίου Πεδίου και ΤΣΔΕΞ/ΚΚΣ 29/10/2020 Σε Παράταση 6.320,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201029
Ζ200 1200049489-1
Προμήθεια
09/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116708
Σφαιραύλακας περιφοράς 15/10/2020 Σε Παράταση 75.000 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20201015
Ζ210 1200064308-1
Προμήθεια
22/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116762
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα νερού 30/10/2020 32.500 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20201030
2020.343/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
23/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116640
Μηχανολογικές εργασίες ετήσιων συντηρήσεων εκσκαφέων KRUPP, αποθετών ΜΑΝ ΕΤΕΚΑ 2100 στον ΚΟΝΠ 20/10/2020 141.816,38 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201020
2020.347/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116647
Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – πρoώθηση - διάστρωση 50.000 tn λιγνίτη από το Βunker Μαυροπηγής στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης, 100.000 tn από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 450.000 tn λιγνίτη από τ... 22/10/2020 2.242.495,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201022
2020.204/ΛΚΔΜ
Έργο
28/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116652
Κατασκευή περίφραξης με ανθρωποθυρίδες και πόρτες οχημάτων – μηχανημάτων στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου και στα υπόλοιπα Ορυχεία του ΛΚΔΜ 20/10/2020 119.680 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201020
2020.329/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
05/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116683
Φύτευση σε χώρους νότια της εξωτερικής απόθεσης του ΟΠΑ του ΛΚΔΜ 20/10/2020 87.534 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201020
2020.114/ΛΚΔΜ
Έργο
05/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116686
Απεγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου Σπαστήρων Λιγνίτη και τμήματος υπαίθριου και επίγειου Τ/Δ του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑЇΔΑΣ, μεταφορά και αποθήκευση του εν λόγω εξοπλισμού σε πλατείες ή σε χώρους του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑЇΔΑΣ και του ΟΚΠ 29/10/2020 209.340,34 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201029
2020.213/ΛΚΔΜ
Έργο
15/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116733
Κατασκευή περίφραξης με ανθρωποθυρίδες και πόρτες οχημάτων – μηχανημάτων στο Ορυχείο Κυρίου Πεδίου στο όριο απαλλοτρίωσης 10/11/2020 148.480 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201110
ΔΥΠ 602001
Προμήθεια
19/10/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A116745
ΜΑΤΑΙΩΣΗ Προμήθεια Υλικών ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 21/10/2020 Σε Παράταση 173.957,50 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20201021
ΔΥΠ - 1526
Υπηρεσία
15/09/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A116586
Γενική Επιθεώρηση Γεννήτριας Ατμοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/11/2020 Σε Παράταση 415.825,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20201130
ΔΥΠ - 1534
Υπηρεσία
20/10/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116753
Παροχή Υπηρεσιών Mεταφοράς προσωπικού από τις πόλεις του Αγίου Νικολάου (οδικός άξονας Νο1) και της Σητείας (οδικός άξονας Νο2) Κρήτης προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 30/10/2020 Σε Παράταση 262.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20201030
ΔΥΠΕΚΕ-903045
Προμήθεια
21/10/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116754
Προμήθεια κινητών πτερυγίων 3ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/10/2020 Σε Παράταση 1.000.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20201030
ΔΥΠΕΚΕ - 611030
Προμήθεια
12/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116719
Προμήθεια 25.000 Τόνων αλεσμένου ασβεστόλιθου 23/10/2020 Σε Παράταση 750.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201023
ΔΥΠΕΚΕ - 903047
Προμήθεια
20/10/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116751
Κατασκευή και προμήθεια κυψελών ψυχρής και θερμής πλευράς προθερμαντών αέρα με καυσαέρια (LUVO) για κάλυψη των αναγκών των Ατμομονάδων Νο5 και Νο6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 30/10/2020 Σε Παράταση 187.150 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201030
ΔΥΠΕΚΕ - 903046
Προμήθεια
15/10/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116731
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και δοκιμές στον χώρο του Σταθμού, 212 ανταλλακτικών στοιχείων συσσωρευτών τεχνολογίας μολύβδου - οξέως κλειστού τύπου (sealed lead acid battery), τεχνολογίας Valve Regulated Lead Acid (VRLA), ονομαστικής τάσης 2Vdc κ... 22/10/2020 Σε Παράταση 58.882,22 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201022
ΔΥΠΕΚΕ – 602003
Προμήθεια
14/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116726
Προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 16/11/2020 Σε Παράταση 816.400,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201116
ΔΥΠΕΚΕ 600014
Προμήθεια
12/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116716
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των μηχανημάτων GRADALL που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 22/10/2020 Σε Παράταση 220.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201022
ΔΥΠΕΚΕ 600007
Προμήθεια
15/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116728
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των μηχανημάτων CATERPILLAR που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 16/11/2020 Σε Παράταση 480.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201116
ΔΥΠΕΚΕ 600008
Προμήθεια
14/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116727
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των χωματουργικών οχημάτων EUCLID HITACHI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 03/11/2020 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201103
ΔΥΠΕΚΕ – 903051
Προμήθεια
23/10/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116764
Προμήθεια δύο (2) συστοιχιών συσσωρευτών των 4000Ah και μία (1) 440Ah ονομαστικής τάσης 220Vdc, κλειστού τύπου, μολύβδου - οξέως για την Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 10/11/2020 Σε Παράταση 330.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201110
ΔΥΠΕΚΕ - 903053
Προμήθεια
14/10/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116725
Προμήθεια Ειδικών Χαλύβων 50Cr-50Ni-Cb για την κατασκευή του τελικού υπερθερμαντή του λέβητα της Ατμομονάδας Νο 1 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 20/10/2020 Σε Παράταση 48.800,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201020
ΔΥΠΕΚΕ 602004
Προμήθεια
21/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116620
Προμήθεια ενός είδους δοντιού (χυτού) τύπου πάπιας εκσκαφέων ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 21/10/2020 363.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201021
ΔΥΠ - 51920024
Προμήθεια
22/09/2020
Προμήθεια χαρτιού υγείας 15/10/2020 27.324,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201015
ΔΥΠΕΚΕ - 903054
Προμήθεια
15/10/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116732
Προμήθεια δεκαπέντε (15) ελαστικών εύκαμπτων σωλήνων SPIRAL εκφόρτωσης πετρελαίου ονομαστικής διαμέτρου 6 in και μήκος 7,5 μέτρων 30/10/2020 Σε Παράταση 47.475,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201030
ΔΥΠ - 51920036
Προμήθεια
23/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116639
Προμήθεια δερματοπάνινων γαντιών εργασίας 23/10/2020 160.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201023
ΔΥΠ - 51920038
Προμήθεια
28/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116648
Προμήθεια φιλτρομασκών FFP3 21/10/2020 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201021
ΔΥΠ - 51920037
Προμήθεια
28/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116649
Προμήθεια γαντιών νιτριλίου μιας χρήσης 20/10/2020 28.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201020
ΔΥΠΕΚΕ – 1539
Υπηρεσία
28/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116650
Φύλαξη των εγκαταστάσεων ΑΗΣ Κομοτηνής και του φράγματος Γρατινής 19/10/2020 212.380,68 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201019
ΔΥΠΕΚΕ - 1541
Υπηρεσία
21/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116755
Εκτέλεση Βοηθητικών Εργασιών στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/10/2020 Σε Παράταση 174.962,85 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201030
ΔΥΠΕΚΕ 600013
Προμήθεια
22/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116760
Προμήθεια ηλεκτρομειωτήρα τροχού πλήρους για τα χωματουργικά οχήματα EUCLID HITACHI EH-3500 που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 05/11/2020 Σε Παράταση 180.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201105
ΔΥΠΕΚΕ - 1310623
Έργο
22/10/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116759
Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 27/10/2020 Σε Παράταση 1.979.500 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201027
ΔΥΠΕΚΕ - 903056
Προμήθεια
02/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116677
Προμήθεια εδράνων μειωτήρα τύπου TX90/5C του Οίκου Flender του Α/Σ Siemens SGT-600 (πρώην ABBGT10B1) του ΑΗΣ Ρόδου 23/10/2020 39.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201023
ΔΥΠΕΚΕ - 903052
Προμήθεια
14/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116723
Προμήθεια ανταλλακτικών των Μηχανών Diesel SULZER 9RTAF58 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 02/11/2020 Σε Παράταση 241.658,64 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201102
ΔΥΠΕΚΕ – 903057
Προμήθεια
19/10/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116746
Ειδικό τεμάχιο αγωγού εξόδου ατμού OTC για την Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 09/12/2020 Σε Παράταση 140.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201209
ΔΥΠΕΚΕ - 903055
Προμήθεια
02/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116682
Προμήθεια κελυφών ζώνης 2 θαλάμου καύσης καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνή 06/11/2020 1.300.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201106
ΔΥΠΕΚΕ - 1540
Υπηρεσία
06/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116689
Παροχή Υπηρεσιών ««Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23/11/2020 688.330,29 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201123
ΔΥΠΕΚΕ - 1310621
Έργο
16/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116741
Αναβάθμιση Γεννητριών Νο1 και Νο2 ΥΗΣ Κρεμαστών 20/11/2020 Σε Παράταση 3.000.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201120
ΔΥΠΕΚΕ - 1544
Υπηρεσία
21/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116757
Επισκευή ενός (1) κάθετου φλογαυλωτού ατμολέβητα (exhaust gas boiler) της Μονάδας Νο 13 SULZER 9 RTAF 58 του ΑΣΠ Σάμου 06/11/2020 Σε Παράταση 85.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201106
ΔΥΠΕΚΕ-903058
Προμήθεια
08/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116702
Προμήθεια ανταλλακτικών (χιτωνίων) των Μονάδων Η. CEGIELSKI - SULZER 9RTAF58 για ΑΣΠ Λέσβου και ΑΣΠ Χίου 29/10/2020 102.890,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20201029
ΔΥΠΕΚΕ – 1543
Υπηρεσία
16/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116742
Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 05/11/2020 242.540,90 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201105
ΔΥΠΕΚΕ -52120043
Υπηρεσία
16/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116743
Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ψηφιακής Πλατφόρμας Ηλεκτροκίνησης (ΦΕΥΦΗΟ & ΠΥΗ) 30/10/2020 309.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201030
ΔΥΠΕΚΕ – 602005
Προμήθεια
19/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116744
Προμήθεια πλήρους σφαιραύλακα περιφοράς άνω δομής (ανταλλακτικά γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 (Φ10000ΜΜ 30/11/2020 261.450,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201130
ΔΥΠ-52120044
Υπηρεσία
20/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116748
Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης, ανάπτυξης, βελτιστοποίησης και προώθησης του χαρτοφυλακίου της Εμπορικής Διεύθυνσης καθώς και σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών 09/11/2020 394.625,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201109
ΚΔΕΠ-1200069957
Προμήθεια
20/10/2020
Προμήθεια πετρελαιοκίνητου περονοφόρου οχήματος 03/11/2020 37000 Αθήνα 20201103
ΔΥΣ/2220008
Υπηρεσία
09/10/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116703
Μελέτη του νέου συγκροτήματος κτιρίων διοίκησης και κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. στο στρατόπεδο ΑΝΧΗ/ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211. 29/10/2020 Σε Παράταση 3.090.050 ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΣ 20201029
ΔΥΣ/2220406
Έργο
07/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116695
Εργασίες πυροπροστασίας στο μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Θηβών 287 στο Αιγάλεω. Β΄Φάση. 23/10/2020 115.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20201023
ΤΕΜΠ-634
Έργο
21/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116756
"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΣΠ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ" 05/11/2020 Σε Παράταση 110.000 € ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ... 20201105
TKHME-224
Έργο
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟN ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ" 29/10/2020 59.410 € ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ... 20201029
1200069101
Υπηρεσία
16/10/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116735
Εκτέλεση - κατασκευή με Θερμό βουλκανισμό ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων Τ/Δ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/10/2020 Σε Παράταση 58.228,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20201026
1700003632
Υπηρεσία
14/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116722
Προληπτική συντήρηση πεδίων μέσης τάσης (ηλεκτρονόμοι προστασίας και διακόπτες) ΑΗΣ Κομοτηνής 23/10/2020 Σε Παράταση 20.480,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201023
1700003637
Υπηρεσία
16/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116740
Προληπτική συντήρηση και έλεγχος διακοπτών χαμηλής τάσης ΑΗΣ Κομοτηνής 26/10/2020 15.170,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201026
1200069907
Προμήθεια
02/10/2020
ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 19/10/2020 8.925,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20201019
1700003591
Υπηρεσία
16/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116739
Επιθεώρηση και επισκευή εξωτερικών λαμαρίνων επένδυσης καμινάδων λεβήτων του ΑΗΣ Κομοτηνής 02/11/2020 14700 ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201102
1200068942
Υπηρεσία
09/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116707
Καθαρισμός δεξαμενών εγκαταστάσεων Χημείου του ΑΗΣ Κομοτηνής 19/10/2020 15490 ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201019
1200069649
Υπηρεσία
22/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116761
Τακτική συντήρηση αποκατάσταση βλαβών και αναβάθμιση 15 ανελκυστήρων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 05/11/2020 Σε Παράταση 67.304,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20201105
1200068942 (1)
Υπηρεσία
16/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116738
Καθαρισμός δεξαμενών εγκαταστάσεων Χημείου του ΑΗΣ Κομοτηνής 30/10/2020 15.490,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201030
1200069334 (1)
Υπηρεσία
12/10/2020
Καθαρισμός δεξαμενής ύδατος 110.000m3 Αντλιοστασίου λίμνης Πολυφύτου 23/10/2020 12.000,00 ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20201023
1200068908
Υπηρεσία
20/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116752
«Μεταφορά απορριμμάτων από τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων στη χωματερή του Δήμου Ηρακλείου και διάφορες εργασίες με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων εντός του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων» 02/11/2020 Σε Παράταση 16.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20201102
1200069976
Υπηρεσία
12/10/2020
Εργασίες Καθαρισμού Λέβητα Ατμο-μονάδας Νο 4 του Κλάδου ΑΗΣ Αθε-ρινολάκκου 19/10/2020 7.400,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201019
1200069849
Υπηρεσία
12/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116714
Τεχνική Υποστήριξη εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και χειρισμού Μ.Ε. στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/10/2020 60.440,40 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20201022
1200067569
Έργο
12/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116715
Έλεγχος αγωγών κατανάλωσης-παραλαβής Μαζούτ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου εντός των λεκανών ασφαλείας ΔΑΚ 3 έως & 7. 12/11/2020 122.168,20 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201112
1200069998
Προμήθεια
12/10/2020
Υλικά ΙΝΟΧ 316L Απόληξης Καμινάδας Ατμομονάδας Νο2 23/10/2020 10.424,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201023
1200068212
Προμήθεια
16/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116736
"Άξονας και δίσκοι στροφείου σπαστήρα λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 11/11/2020 34.600,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201111
1200069743
Προμήθεια
16/10/2020
«ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 10/11/2020 8.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20201110
ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ200-1200069317
Προμήθεια
24/09/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 18/10/2020 27900 ΔΕΗ Α.Ε. / ΥΗΣ ... 20201018
ΔΕΘΥΠ-ΝΕΣΤΟΣ-2502020014
Έργο
07/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116693
Αναβάθμιση Συστήματος CCTV Συγκροτήματος Νέστου 20/10/2020 50000 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤ... 20201020