Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΥΑΕ 1200078094
Υπηρεσία
24/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119315
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 08/12/2021 49.880,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20211208
ΔΛΥΛΠ-196
Έργο
26/11/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A119327
Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project) Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου, παραγόμενης ωφέλιμη... 30/12/2021 Σε Παράταση 80.000.000,00 Ηλεκτρονικός Δι... 20211230
ΔΛΥΛΠ-Z220 1200077257
Υπηρεσία
29/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119200
Παροχή υπηρεσιών μελετών, διοικητικής υποστήριξης και μέριμνας για την υποστήριξη των Κλάδων της Δ/νσης Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής 23/11/2021 286.020,00 ΑΘΗΝΑ 20211123
Ζ200 1200077300
Προμήθεια
22/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119175
Ανταλλακτικά για χωματουργικά οχήματα EUCLID-HITACHI 29/10/2021 Σε Παράταση 57.900 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20211029
Ζ200 1200077364
Προμήθεια
20/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119166
Συσσωρευτές οχημάτων - μηχανημάτων 08/11/2021 60.150 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20211108
1200077173
Υπηρεσία
02/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119215
Μίσθωση τριών (3) ΙΧΕ για χρονική περίοδο 12 μηνών 05/11/2021 Σε Παράταση 10.800 ΔΔΑΜΠ/ Τομέας Σ... 20211105
Ζ200 1200078424
Προμήθεια
25/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119321
Ελαστικά επίσωτρα οχημάτων UNIMOG 13/12/2021 66.200 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20211213
2021.341/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119112
Εκτέλεση εργασιών της λειτουργίας οκτώ (8) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Εγκατάστασης Χημικής Επεξεργασίας Αποβλήτων του Tομέα Ραούλων στο ΛΚΔΜ 25/10/2021 74.595,96 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211025
2021.359/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
05/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119114
Μηχανολογικές εργασίες στα Κεντρικά Συνεργεία του Πάγιου εξοπλισμού της ΔΛΚΔΜ 01/11/2021 365.556,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211101
2021.210/ΛΚΔΜ
Έργο
25/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119181
Ανακατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση των εγκαταστάσεων των Τομέων Γεωτρήσεων και Περιβάλλοντος του ΛΚΔΜ 15/11/2021 47.500 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211115
2021.361/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
19/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119289
Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση & διάστρωση 500.000 Μ^3 χαλαρών αποξεσμάτων από τις περιοχές του συμπλέγματος και κεφαλών ταινιοδρόμων του Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου προς διάφορεςπεριοχές της εσωτερικής απόθεσης ΟΚΠ 29/11/2021 Σε Παράταση 347.000,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211129
2021.509/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119202
Μίσθωση ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 16/11/2021 29.208 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211116
2021.364/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
03/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119224
Εργασίες αποξήλωσης του Τομέα Περάτωσης Λειτουργίας Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 29/11/2021 356.991,36 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211129
2021.349/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119270
Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 20/12/2021 1.018.724,78 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211220
2021.008/ΛΚΔΜ
Έργο
15/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119279
Εκσκαφή, Φόρτωση, Μεταφορά, Απόθεση-Διάστρωση και Συμπύκνωση 950.000 FM3 αγόνων αποθέσεων της υψηλής Απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου για τη διαμόρφωση των δαπέδων των Φ/Β Πάρκων των πολυγώνων 4Β2Α και 4Β2Β 06/12/2021 1.140.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211206
2021.009/ΛΚΔΜ
Έργο
15/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119280
Εκσκαφή, Φόρτωση, Μεταφορά, Απόθεση – Διάστρωση και Συμπύκνωση 1.000.000 FM3 αγόνων αποθέσεων της υψηλής Απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου για τη διαμόρφωση των δαπέδων των Φ/Β Πάρκων των πολυγώνων ΑΒ, 4Β1, 4Δ2 και 4Α6 06/12/2021 1.170.000,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211206
2021.367/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
17/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119285
Εργασίες επισκευών του δηζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 13/12/2021 414.234,24 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211213
2021.376/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
22/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119300
Εργασίες καθαρισμού κεφαλών – τερματικών των κλάδων ταινιοδρόμων του Πάγιου Εξοπλισμού του Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου 20/12/2021 133.400,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211220
ΔΥΠΕΚΕ 52121059
Υπηρεσία
03/11/2021
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A119223
Κατάρτιση Μητρώου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 12/11/2021 Σε Παράταση 3.600.000,00 ΔΥΠEKE 20211112
ΔΥΠΕΚΕ 52121060
Υπηρεσία
19/10/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119159
Κατάρτιση μητρώου προμηθευτών για την προμήθεια περιφερειακών και ανταλλακτικών εξοπλισμού πληροφορικής 29/10/2021 Σε Παράταση 750.000,00 ΔΥΠEKE 20211029
ΔΥΠΕΚΕ 52021071
Υπηρεσία
06/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119119
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης των Οικονομικών Λειτουργιών της ΔΕΗ 21/10/2021 296.000,00 ΔΥΠEKE 20211021
ΔΥΠΕΚΕ 51921074
Προμήθεια
11/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119136
Προμήθεια 12.000 χειμερινών στολών εργασίας με ανακλαστικές ταινίες 05/11/2021 420.000,00 ΔΥΠEKE 20211105
ΔΥΠΕΚΕ-51921077
Προμήθεια
10/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119250
Προμήθεια 5.000 τεμαχίων Επενδυτών ισχυρού ψύχους με ανακλαστικές ταινίες 19/11/2021 Σε Παράταση 425.000,00 ΔΥΠEKE 20211119
ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
Υπηρεσία
21/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119168
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 26/11/2021 ΔΥΠEKE 20211126
ΔΥΠΕΚΕ 51721079
Υπηρεσία
08/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119248
Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης WEB Εφαρμογών, Υποστήριξη/Διαχείριση υφισταμένων συστημάτων 19/11/2021 Σε Παράταση 78.000,00 ΔΥΠEKE 20211119
ΔΥΠΕΚΕ 52021076
Υπηρεσία
22/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119296
Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών όσον αφορά στη στρατηγική ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ 07/12/2021 Σε Παράταση 2.500.000,00 ΔΥΠEKE 20211207
ΔΥΠΕΚΕ 51821072
Υπηρεσία
27/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119190
Παροχή υπηρεσιών Εξυπηρέτησης πελατών και Προώθησης προϊόντων σε Εποχικά Σημεία Πώλησης και Προώθησης της ΔΕΗ 15/11/2021 276.464,00 ΔΥΠEKE 20211115
ΔΥΠΕΚΕ 51921078
Προμήθεια
29/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119191
Προμήθεια 2.500 σετ ισοθερμικών εσωρούχων ήτοι 2.500 τεμ. ισοθερμικής φανέλας με μακριά μανίκια και 2.500 τεμ. ισοθερμικής περισκελίδας 19/11/2021 150.000,00 ΔΥΠEKE 20211119
ΔΥΠΕΚΕ 54021008
Υπηρεσία
23/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119305
Παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Θυγατρικών 30/11/2021 18.000.000,00 ΔΥΠEKE 20211130
ΔΥΠΕΚΕ 51821075
Υπηρεσία
12/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119265
Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Πωλήσεων Φυσικού Αερίου & Εμπειρίας Πελάτη 30/11/2021 295.064,00 ΔΥΠEKE 20211130
ΔΥΠΕΚΕ 51821080
Υπηρεσία
27/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119335
Παροχή Υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας για την είσπραξη των απαιτήσεων από λογαριασμούς και τη λειτουργική υποστήριξη σε ρυθμιστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα 06/12/2021 387.600 ΔΥΠEKE 20211206
ΔΥΠΕΚΕ 52021084
Υπηρεσία
22/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119301
Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών 23/12/2021 12.500.000,00 ΔΥΠEKE 20211223
ΔΥΠΕΚΕ 51821081
Υπηρεσία
23/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119304
Παροχή υπηρεσιών σε θέματα πρόβλεψης φορτίου και ανάπτυξη τιμολόγησης νέων εξιδεικευμένων προϊόντων 10/12/2021 410.025 ΔΥΠEKE 20211210
ΔΥΠΕΚΕ 52621009
Υπηρεσία
26/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119326
Εκποίηση άχρηστων υλικών 16/12/2021 180.953,00 ΔΥΠEKE 20211216
ΔΚΚ-1200077806
Υπηρεσία
10/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119252
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 25/11/2021 162.600 Αθήνα 20211125
ΔΥΣ/2221411
Έργο
20/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119162
Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες σε κτίρια της ΔΕΗ Α.Ε αρμοδιότητας Διεύθυνσης Υπηρεσιών -Στέγασης. 04/11/2021 480.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20211104
ΔΥΣ/2221040
Έργο
13/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119269
Παροχή υπηρεσιών και ανάληψη κατασκευαστικών έργων στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων πώλησης της ΔΕΗ. 22/12/2021 36.000.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20211222
ΔΠΛΡ-5751210034
Προμήθεια
22/10/2021
Προμήθεια Φορητού Η/Υ 08/11/2021 Σε Παράταση 2.450,00 gramdplr@dei.gr 20211108
ΔΠΛΡ-5751210035
Προμήθεια
26/10/2021
Προμήθεια Keyed Laptop Lock για τις ανάγκες της Πληροφορικής 08/11/2021 29.700 gramdplr@dei.co... 20211108
ΔΠΛΠ-903125
Προμήθεια
22/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119086
Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων MAN (πρώην Pielstick) 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου, 18/10/2021 Σε Παράταση 744.600,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211018
ΔΠΛΠ-903128
Προμήθεια
14/10/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A119143
Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων SUMITOMO-NIIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου 22/10/2021 Σε Παράταση 274.314,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211022
ΔΠΛΠ-1610
Υπηρεσία
05/11/2021
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A119236
Επισκευή θαλάμου καύσης Α/Σ 7 Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου ΑΗΣ Χανίων 30/11/2021 Σε Παράταση 180.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211130
ΔΠΛΠ 903132
Προμήθεια
10/11/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A119253
Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων GMT A420.12, C426ESS & C4212ESS των ΑΣΠ Λέσβου, Χίου και Καλύμνου 10/12/2021 Σε Παράταση 224.560,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211210
ΔΠΛΠ 903130
Προμήθεια
29/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119201
Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής By Pass HP Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 09/11/2021 Σε Παράταση 71.440,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211109
ΔΠΛΠ 903137
Προμήθεια
25/11/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A119319
Προμήθεια ενός (1) δρομέα με τα παρελκόμενα για τους κινητήρες Μ.Τ. αντλιών προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης και τοποθέτηση εντός του εφεδρικού στάτη που διαθέτει ο Σταθμός της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 10/12/2021 Σε Παράταση 170.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211210
ΔΠΛΠ-1618
Υπηρεσία
12/11/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A119264
Γενική Επιθεώρηση Γεννήτριας Αεριοστροβίλου Νο 4-2 Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 29/11/2021 Σε Παράταση 191.046,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211129
ΔΠΛΠ-1621
Υπηρεσία
09/11/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119249
Βοηθητικές Εργασίες Επιθεώρησης ατμοστροβίλου Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου 15/11/2021 Σε Παράταση 146.985,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211115
ΔΠΛΠ-1617
Υπηρεσία
08/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119127
Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων SUMITOMO - NIGATA 8L40X των Μονάδων Νο 2 και Νο 3 ΑΣΠ Λήμνου 05/11/2021 100.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211105
ΔΠΛΠ-1622
Υπηρεσία
27/10/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119187
Φύλαξη των εγκαταστάσεων ΥΗΣ Ν.Πλαστήρα 09/11/2021 Σε Παράταση 117.620,20 Ο ηλεκτρονικός ... 20211109
ΔΠΛΠ-1615
Υπηρεσία
01/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119203
Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Υποστήριξης Επιθεώρησης των βαθμίδων Υ.Π. και Μ.Π. του Ατμοστροβίλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 30/11/2021 Σε Παράταση 357.625,50 Ο ηλεκτρονικός ... 20211130
ΔΠΛΠ-1614
Υπηρεσία
11/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119131
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Συγκροτήματος Νέστου 02/11/2021 120.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211102
ΔΠΛΠ 903138
Προμήθεια
17/11/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119284
Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Πέντε (5) Πεδίων Διακοπτών ΜΤ για τις Μονάδες Νο 1, 2, 3, 7 και ένα Εφεδρικό Πεδίο για τον ΑΣΠ Κω 29/11/2021 Σε Παράταση 153.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211129
ΔΠΛΠ-1627
Υπηρεσία
08/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119244
Μεταφορά προσωπικού από και προς ΑΗΣ Σορωνής 12/11/2021 Σε Παράταση 87.975,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211112
ΔΠΛΠ-903135
Προμήθεια
25/11/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119324
Προμήθεια ανταλλακτικών MITSUBISHI S16R-PTA 07/12/2021 Σε Παράταση 808.607,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211207
ΔΠΛΠ-903139
Προμήθεια
20/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119163
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΩΝ (TURBINE DIFFUSERS TURBOCHARGERS) ΑΒΒ TPL85-B12(PART No63000) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ (S.NR) XI206321 ΕΩΣ XI206326 ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ DE No1 & No2 του ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 05/11/2021 252.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211105
ΔΠΛΠ 611143
Προμήθεια
20/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119167
Προμήθεια πέντε (5) ειδών ελαιολιπαντικών αργόστροφων και μεσόστροφων θαλασσίων μηχανών diesel 29/11/2021 13.763.900,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211129
ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0004
Υπηρεσία
22/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119173
Φύλαξη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του περιφραγμένου εργοταξιακού χώρου και οικισμού της ΤΟΑ του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών (Κ.Μ.Κ.) Αλιβερίου 09/11/2021 69.960,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211109
ΔΠΛΠ 611144
Προμήθεια
22/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119176
Προμήθεια ροφητικού υλικού με βάση το οξείδιο του ασβεστίου για τη λειτουργία της ξηρής αποθείωσης των Μον. ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και διαχείριση και λειτουργία του Συστήματος 05/11/2021 4.298.050,24 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211105
ΔΠΛΠ 611145
Υπηρεσία
24/10/2021
Επιθεώρηση (supercargo) φορτίων ντίζελ σύμβασης μεταφοράς τύπου CoA 26/10/2021 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211026
ΔΠΛΠ-1620
Υπηρεσία
01/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119209
Λειτουργία Πόστου Ηλεκτρολόγων Φυλακής του Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής 29/11/2021 52.560,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211129
ΔΠΛΠ-1625
Υπηρεσία
01/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119210
Συμβουλευτικές υπηρεσίες εξειδικευμένου τεχνικού κατά τις εργασίες συντήρησης επιπέδου 48.000 ωρών των Μονάδων, ΜΑΝ DIESEL S.S Νο4 και Νο5 του ΑΗΣ Σορωνής 29/11/2021 100.240,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211129
ΔΠΛΠ-903133
Προμήθεια
18/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119286
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Μονάδων Νο4 ΜΑΝ 7K60MC-S & Νο6 ΜΑΝ 9K60MC-S του ΑΣΠ Κω 30/11/2021 Σε Παράταση 155.560,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211130
ΔΠΛΠ-1623
Υπηρεσία
25/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119322
Ανακαίνιση θερμών μερών θαλάμου καύσης Αεριοστροβίλου GT13E2 του ΑΗΣ Κομοτηνής 20/12/2021 Σε Παράταση 1.003.754,43 Ο ηλεκτρονικός ... 20211220
ΔΠΛΠ-1630
Υπηρεσία
03/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119218
Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΣΠ Μήλου 03/12/2021 90.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211203
ΔΠΛΠ-903142
Προμήθεια
16/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119282
Προμήθεια χιτωνίων κυλίνδρων των μονάδων SUMITOMO-NIIGATA 8L40X του ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ 29/11/2021 Σε Παράταση 128.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211129
ΔΠΛΠ-903143
Προμήθεια
23/11/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119303
Προμήθεια κυλινδροκεφαλών και βαλβιδοφόρων για τις Μονάδες SUMITOMO-NIIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου 29/11/2021 Σε Παράταση 340.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211129
ΔΠΛΠ-903136
Προμήθεια
16/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119281
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών Μονάδων MITSUBISHI S16R-PTA» 26/11/2021 Σε Παράταση 111.956,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211126
ΔΠΛΠ-903140
Προμήθεια
12/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119267
Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες του ΑΣΠ Σάμου 24/11/2021 270.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211124
ΔΠΛΠ-1310630
Έργο
26/11/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119328
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών συνεχούς μέτρησης στον ΑΗΣ Κομοτηνής 06/12/2021 Σε Παράταση 290.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211206
ΔΠΛΠ 903144
Προμήθεια
22/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119302
Προμήθεια ανταλλακτικών για τους υπερπληρωτές ABB VTR454P11 των Μονάδων ΝΟ8 & Νο9 του ΑΣΠ Λέσβου 06/12/2021 203.281,40 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211206
ΔΠΛΠ-1619
Υπηρεσία
25/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119320
Ανακαίνιση πτερυγίων Αεριοστροβίλου GΤ13Ε2 του ΑΗΣ Κομοτηνής 21/12/2021 Σε Παράταση 1.327.943,47 Ο ηλεκτρονικός ... 20211221
ΔΠΛΠ-1628
Υπηρεσία
08/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119243
Καθαρισμός χώρων και εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 30/11/2021 92.838,10 Ο ηλεκτρονικός ... 20211130
ΔΠΛΠ 600114
Προμήθεια
08/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119245
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων KOMATSU, που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ 14/12/2021 480.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211214
ΔΠΛΠ 903145
Προμήθεια
10/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119254
Προμήθεια ενός (1) υπερπληρωτή πλήρη ABB VTR714D32 για τις Μονάδες HANJUNG-MAN 7K60MC-S Νο2, Νο3 & Νο4 του ΑΣΠ Κω 15/12/2021 1.000.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211215
ΔΠΛΠ-1631
Υπηρεσία
10/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119256
Γενική Συντήρηση Μονάδας Νο12 H.CEGIELSKI-SULZER 6RTAF58 του ΑΣΠ Σάμου 10/12/2021 105.063,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211210
DPLP 611146
Προμήθεια
11/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119263
Supply of Clean petroleum Products to PPC for Year 2022. 26/11/2021 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211126
ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0003
Υπηρεσία
12/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119266
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου EPCM στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής 16/12/2021 590.790,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211216
ΔΠΛΠ-903141
Προμήθεια
26/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119334
προμήθεια κινητών πτερυγίων 9ης & 10ης βαθμίδας συμπιεστή για τους αεριοστρόβιλους τύπου GT13E2 Μονάδας Συνδ. Κύκλου του ΑΗΣ Κομοτηνής 23/12/2021 Σε Παράταση 92.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211223
ΔΠΛΠ-1626
Υπηρεσία
15/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119277
Επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού Εκκαπνιστών Λεβήτων των Μονάδων Ι–V και Εκκαπνιστών Εναλλακτών Καυσαερίων των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 17/12/2021 79.072,20 Ο ηλεκτρονικός ... 20211217
ΔΠΛΠ 611129
Προμήθεια
25/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119323
Προμήθεια υδατικού διαλύματος Αλάτων Τρισθενούς Σιδήρου 10/12/2021 261.503,50 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211210
ΔΠΛΠ 903150
Προμήθεια
22/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119294
Προμήθεια ανταλλακτικών της Μονάδας Νο12 Sulzer-Cegielski 6RTAF-58(S/N 4) του ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ 09/12/2021 131.107,20 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211209
ΔΠΛΠ 903154
Προμήθεια
24/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119306
Προμήθεια και εγκατάσταση(εργασίες και αναλώσιμα) ενός υπερπληρωτή TCA88 (πλήρη) για την Μονάδα Νο 5 τύπου HSD /MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Κω και την προμήθεια ενός ακόμη εφεδρικού υπερπληρωτή TCA88 23/12/2021 1.260.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211223
ΔΠΛΠ-1629
Υπηρεσία
25/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119325
Εργασίες γενικής συντήρησης επιπέδου 8.000 ωρών για τα έτη 2021-2022, ένδεκα (11) Μονάδων Mitsubishi S16RPTA, ον ισχύος 1.250 KW εκάστη των ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΑΣΠ Θήρας και ΤΣΠ Ικαρίας 22/12/2021 192.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211222
ΔΜΚΘ/ΤΕΠΜ-641
Έργο
01/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119109
ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΛΗΨΗΣ 26/10/2021 380.000 € Ηλεκτρονική Πλα... 20211026
ΔΜΚΘ/ΤΕΠΜ-643
Έργο
14/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119142
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 09/11/2021 950.000 € ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ... 20211109
ΔΕΠΑΝ-21105
Προμήθεια
06/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119120
«Προμήθεια και εγκατάσταση Μετρητικών Διατάξεων για τον ΑΣΠ ΚΩ (4) ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ (1) & ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ (1)» 08/11/2021 Σε Παράταση 25.980,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ-... 20211108
ΔΕΠΑΝ-21098
Υπηρεσία
27/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119141
«Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΤΣΠ Ικαρίας για δώδεκα (12) μήνες». 03/11/2021 Σε Παράταση 14.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20211103
ΔΕΠΑΝ-21115
Προμήθεια
09/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119198
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών Sulzer-Cegielski 6RTAF58 (S/N4) Μονάδας Νο12 ΑΣΠ Σάμου 22/11/2021 27.186,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ/... 20211122
ΔΕΠΑΝ-21104
Υπηρεσία
17/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119232
«Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Σάμου για δώδεκα (12) μήνες». 22/11/2021 Σε Παράταση 28.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ/... 20211122
DEPAN-21114
Υπηρεσία
17/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119233
«Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Θήρας για δώδεκα (12) μήνες». 22/11/2021 Σε Παράταση 29.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ/... 20211122
ΔΕΠΑΝ-21121
Υπηρεσία
09/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119234
"Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής καθοδικής προστασίας αγωγών καυσίμου Diesel και Μαζούτ του ΑΣΠ Καρπάθου" 24/11/2021 17.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ/... 20211124
1200075707
Υπηρεσία
11/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119132
"Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων δειγματοληψιών παραμέτρων νερού – ατμού Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου " 22/10/2021 Σε Παράταση 22.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211022
1200076274
Υπηρεσία
12/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119140
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ3 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΛΆΔΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ 22/10/2021 Σε Παράταση 22.400,00 € "ΔΕΗ ... 20211022
1200076705
Προμήθεια
04/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119113
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΨΥΚΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ 21/10/2021 Σε Παράταση 18.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211021
1200075010
Υπηρεσία
14/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119144
Ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση έκτακτων βλαβών εξοπλισμού κλιματισμού ΑΗΣ Κατταβιάς (ΘΗΣ Ν. Ρόδου). 25/10/2021 Σε Παράταση 23.060,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211025
ΤΠΑΣ Κ. - 1043
Υπηρεσία
29/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119102
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑ-ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 26/10/2021 43.989,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211026
1200077151
Προμήθεια
06/10/2021
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20/10/2021 6.925,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211020
1200076625
Προμήθεια
06/10/2021
ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 20/10/2021 6.900,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211020
1200076339
Προμήθεια
02/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119212
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ GIRODIN SAUER ΜΟΝΑΔΩΝ PIELSTICK ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 11/11/2021 Σε Παράταση 20.983,48 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211111
1100009277
Προμήθεια
22/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119295
Προμήθεια : Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων τροφοδοσίας φυσικού αερίου αεριοστρόβιλου GT26/B Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 29/12/2021 Σε Παράταση 24.320,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211229
1200069984
Υπηρεσία
26/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119183
«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ». 01/11/2021 Σε Παράταση 29.820,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20211101
1200077632
Προμήθεια
18/10/2021
Λαμαρίνες Χαλύβδινες για κατασκευή Σιγάστρων Καμινάδας Α/Σ Νο.5 01/11/2021 20.475,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211101
1200077633
Προμήθεια
18/10/2021
Μονωτικά Υλικά για κατασκευή Σιγάστρων Καμινάδας Α/Σ Νο.5 01/11/2021 7.029,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211101
1200077295 (1)
Υπηρεσία
19/10/2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ–ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 25/10/2021 25.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20211025
1200076151
Προμήθεια
02/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119211
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ KSB TESMA WKL 32/8 Ή ΟΜΟΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ. 10/11/2021 Σε Παράταση 9.720,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211110
1200076039
Προμήθεια
10/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119257
Προμήθεια δοχείου διαστολής δικτύου αφαλατωμένου νερου του ΑΗΣ Κατταβιάς 17/11/2021 Σε Παράταση 10.054,20 € "ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - ... 20211117
1200072991
Προμήθεια
15/11/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119274
Προμήθεια ενός μετατροπέα συχνότητας (inverter) ισχύος 132KW για το σύστημα αφαλάτωσης (ώσμωση Νο3) του ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 01/12/2021 Σε Παράταση 8.675,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211201
Ε.Σ. 001/2021
Υπηρεσία
10/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119260
ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη - Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος. 16/11/2021 Σε Παράταση ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20211116
1200077368
Προμήθεια
01/11/2021
Προμήθεια ανταλλακτικών των διαχωριστήρων νέφους ελαίου των Μονάδων W46V18 του ΑΗΣ Κατταβιάς 23/11/2021 14.470,00 € "ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - ... 20211123
1200076821
Υπηρεσία
15/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119275
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 22/11/2021 Σε Παράταση 27.000,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211122
ΤΠΑΣ Κ. - 1053
Υπηρεσία
15/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119271
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥ-ΣΗΣ ΤΟΥ ΤΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» 29/11/2021 Σε Παράταση 36.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211129
1200077254
Υπηρεσία
25/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119316
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ SULZER No2 ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 07/12/2021 Σε Παράταση 22.000,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211207
1200075586
Προμήθεια
10/11/2021
ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 23/11/2021 9.282,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20211123
1200077481
Προμήθεια
24/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119307
"Βιομηχανικά αέρια για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 01/12/2021 Σε Παράταση 9.168,90 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211201
1200073874
Υπηρεσία
10/11/2021
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 25/11/2021 9.580,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211125
1200076303
Υπηρεσία
10/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119262
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 30/11/2021 38.684,92 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211130
1200077967
Έργο
15/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119272
Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος άντλησης και όδευσης συμπυκνωμάτων Λεβήτων Μονάδας IV προς εγκαταστάσεις φίλτρων αποσιδήρωσης Χημείου 08/12/2021 99.624,57 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211208
1200077599
Υπηρεσία
19/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119291
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης, λειτουργικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και χειρισμών επί του εγκατεστημένου εξοπλισμού της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 02/12/2021 68.460,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211202
1200077692
Υπηρεσία
19/11/2021
Διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, στο πλάισιο του προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία του προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 13/12/2021 25.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211213
1200077439
Υπηρεσία
22/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119297
"Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμών βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντα χώρου ΑΗΣ Χανίων " 09/12/2021 43.140,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211209
1200078386
Προμήθεια
24/11/2021
"Εφεδρική αντλία πυρκαγιάς για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 06/12/2021 8.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211206
1200077950
Υπηρεσία
26/11/2021
Διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, στο πλαίσιο του Προληπτικού Ελέγχου Υγείας σε σχέση με την εργασία του Προσωπικού Κλάδων Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου, ΑΗΣ Σορωνής και ΑΗΣ Κατταβιάς 09/12/2021 29.800,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211209
1200077244
Προμήθεια
26/11/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ H.CECIELSKI-POZNAN SF2-125 ΜΟΝΑΔΩΝ SULZER ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 08/12/2021 6.631,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211208
1200078279
Προμήθεια
26/11/2021
Προμήθεια : Προμήθεια αισθητήριων ταλάντωσης ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 11/12/2021 24.080,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211211