Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΚΥΟΡ-177
Έργο
30/01/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A101377
«Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 01/03/2018 Σε Παράταση 20.000.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20180301
ΔΚΥΟΡ-178
Έργο
03/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101422
«Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καδοφόρου εκσκαφέα στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου ΛΚΔΜ» 15/03/2018 2.500.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20180315
ΔΚΥΟΡ-179
Έργο
08/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101439
«Μετασκευή, μεταφορά, ανέγερση και δοκιμές λειτουργίας μιας (1) Προωθούμενης κεφαλής πλάτους Β=1200mm έξη (6) θέσεων στο σύμπλεγμα του Ορυχείου Καρδιάς ΛΚΔΜ». 08/03/2018 450.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20180308
112.ΔΛΚΜ–0735
Υπηρεσία
16/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101488
Συγκολλήσεις ιμάντων μηχανημάτων 08/03/2018 Σε Παράταση 250.000,00 Μεγαλόπολη 20180308
112.ΔΛΚΜ–0752
Υπηρεσία
29/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101374
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών 20/02/2018 90.000,00 Μεγαλόπολη 20180220
ΔΛΚΜ 2017 Ε33
Έργο
31/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101418
ΔΙΑΚΙΝΣΗ 3.000.000 Μ3 ΣΤΕΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΧΩΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 27/02/2018 4.507.850 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ... 20180227
ΔΛΚΜ-18025
Προμήθεια
08/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101440
ΑΞΟΝΕΣ - ΤΥΜΠΑΝΑ 26/02/2018 23.847,32 Μεγαλόπολη 20180226
ΔΛΚΜ-18024
Προμήθεια
08/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101441
ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ 26/02/2018 24.150,00 Μεγαλόπολη 20180226
ΔΛΚΜ-18027
Προμήθεια
08/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101442
ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΑΠΟΛΗΠΤΗ ΛΙΓΝΙΤΗ B/W 26/02/2018 17.158,15 Μεγαλόπολη 20180226
ΔΛΚΜ-18045
Προμήθεια
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101463
ΧΑΛΥΒΕΣ 01/03/2018 34.067,76 Μεγαλόπολη 20180301
ΔΛΚΜ-18029
Προμήθεια
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101466
ΚΩΝΙΚΟ ΣΕΤ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 430/W 01/03/2018 7.559,46 Μεγαλόπολη 20180301
ΔΛΚΜ-18042
Προμήθεια
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101467
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ 4 ΙΝΤΣΩΝ 01/03/2018 6.185,76 Μεγαλόπολη 20180301
2018.001/ΛΚΔΜ
Έργο
24/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101320
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 8.6 x 10^6 M^3 στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από τη Βυθισμένη περιοχή και τα μέτωπα των εκσκαφέων Ε2, Ε6 & Ε7 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 23/02/2018 9.352.000 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180223
2017.004/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101326
Μεταφορά 200.00 τόνων λιγνίτη από το ΟΝΠ και 400.000 τόνων λιγνίτη από το Bunker Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης 01/03/2018 2.716.000 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180301
2017.516/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101330
Διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου με χρήση καταβρεχτήρων 26/02/2018 1.171.100 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180226
2018.300/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101331
Επαναπεριέλιξη δακτυλιοφόρων δρομέων εξαπολικών ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης (6KV) του ΛΚΔΜ 27/02/2018 474.344 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180227
Ζ200 1200047190
Προμήθεια
26/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101334
Στρωτήρας μεταθετού δικτύου Τ/Δ Β=1800 (τύπου γιρλάντας) (τεμ. 300) 27/02/2018 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180227
Ζ200 1200047274
Προμήθεια
26/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101335
Χαλύβδινος σωλήνας Φ323Χ6,35ΜΜ, ευθείας (αφανούς) ή ελικοειδούς ραφής (μέτρα 1.000) 27/02/2018 50.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180227
2018.100/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
26/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101347
Εργασίες Συντήρησης Μειωτήρων Ταινιοδρόμων και Μηχανημάτων Ορυχείων ΛΚΔΜ 22/02/2018 140.000 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180222
2017.008/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
29/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101373
Μεταφορά 2,5x10^6 τον. λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 05/03/2018 4.600.000 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180305
2018.303/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101404
Εργασίες στο Συνεργείο ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου ΟΝΠ 06/03/2018 394.128 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180306
2018.002/ΛΚΔΜ
Έργο
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101406
Διακίνηση 5,4 x 10^6 Μ^3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής 16/02/2018 4.993.950 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180216
2018.005/ΛΚΔΜ
Έργο
05/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101426
Διακίνηση 385.000 Μ^3 χαλαρών αποξεσμάτων από την περιοχή του συμπλέγματος των ταινιοδρόμων και από τις περιοχές των κεφαλών των ταινιοδρόμων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς προς την περιοχή εσωτερικής απόθεσης στον Τ/Δ 41 και άλλες θέσεις της εσωτερικής... 20/02/2018 295.950 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180220
2018.200/ΛΚΔΜ
Έργο
06/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101428
Ανέγερση τοίχων αντιστήριξης και βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος για την έδραση των Τ/Γ του νέου Τ/Δ Τ711 (εσωτερική απόθεση Α5) του ΟΝΠ 21/02/2018 131.509 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180221
2018.312/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
06/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101429
Εργασίες στο Μηχανουργείο του ΚΟΚΠ 07/03/2018 411.400 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180307
2018.305/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
13/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101452
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς (Καθαρισμός Μηχανημάτων Παγίου Εξοπλισμού, Ομάδα Μεταθέσεων, Διοικητική Μέριμνα) 28/02/2018 398.245 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180228
2018.101/ΛΚΔΜ
Έργο
15/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101474
Εκτέλεση εργασιών σταθεροποίησης, κοπής, αποσυναρμολόγησης, φόρτωσης και μεταφοράς τμημάτων των εκσκαφέων Ε4, Ε5 και Ε6, του Ορυχείου Αμυνταίου 12/03/2018 1.246.125 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180312
2018.801/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101475
Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας-βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και Πτολεμαΐδας στα Ορυχεία Νοτίου Πεδίου και Καρδιάς του ΛΚΔΜ και αντίστροφα 08/03/2018 397.872 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180308
Ζ200 1200047940
Προμήθεια
16/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101477
Μελάνι εκτυπωτή - Τόνερ 20/03/2018 54.242,97 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180320
Ζ200 1200048024
Προμήθεια
16/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101478
Ελαστοκεραμικές επενδύσεις τυμπάνων Τ/Δ διαφόρων διαστάσεων 20/03/2018 42.500 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180320
ΔΥΠ 52318002
Υπηρεσία
09/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101448
«Μίσθωση του εγκατεστημένου Αστικού Δικτύου Οπτικών Ινών της ΔΕΗ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (dark fiber)» 01/03/2018 Σε Παράταση ΔΕΗ/ΔΥΠ 20180301
ΔΥΠ 601713
Προμήθεια
16/02/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A101483
Προμήθεια διαφόρων χαλύβων κατά DIN 17100 13/03/2018 Σε Παράταση 297.571,00 ΔΕΗ Α.Ε ΔΥΠ 20180313
ΔΥΠ 52318Δ00001
Υπηρεσία
13/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101455
Καθορισμός στρατηγικής αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της ΔΕΗ σε θέματα που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προσ... 21/02/2018 Σε Παράταση 80.000,00€ Αθήνα 20180221
ΔΥΠ 52118005
Υπηρεσία
02/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101403
Παροχή Υπηρεσιών τήρησης και διαχείρισης των στοιχείων του Μετοχολογίου της ΔΕΗ Α.Ε. 16/02/2018 33.600 ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ 20180216
ΔΥΠ 52518001
Προμήθεια
09/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101444
Προμήθεια δύο (2) Μονάδων επέκτασης V7000 με δίσκους τεχνολογίας SAS και SSD 27/02/2018 55.000 ΔΕΗ /ΔΥΠ 20180227
ΔΥΠ 611813
Υπηρεσία
09/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101445
Μεταφορά πετρελαίου diesel με βυτιοφόρα οχήματα στις εγκαταστάσεις των σταθμών της ΔΕΗ στις Κύθνο, Αμοργό, Σίφνο, Σέριφο από τα λιμάνια των αντίστοιχων νησιών 23/02/2018 ΔΕΗ /ΔΥΠ 20180223
ΔΥΠ 618801
Υπηρεσία
09/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101446
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη μεταφορά και τοποθέτηση του Λογιστικού Αρχείου της ΔΕΗ Α.Ε και στις μετακινήσεις εξοπλισμού γραφείων της Διεύθυνσης Λογιστικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε, 22/02/2018 16.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20180222
ΚΔΕΠ-1200048115
Προμήθεια
15/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101473
Προμήθεια παρελκόμενου εξοπλισμού PHASED ARRAY και TOFD 22/02/2018 Σε Παράταση 12.280 ΔΕΗ ΑΕ/ΚΔΕΠ/Λεο... 20180222
ΔΥΣ/80014
Προμήθεια
15/02/2018

ΑΔ:A101471
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21/02/2018 8.328,00 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Κα... 20180221
ΔΠΛΡ-5752180001
Υπηρεσία
16/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101484
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών On Site Τεχνικής Υποστήριξης των υποδομών λογισμικών Symantec, 21 Ανθρωποημερών 28/02/2018 Σε Παράταση 7.350 Αθήνα 20180228
ΔΥΠΠ-904296
Προμήθεια
13/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101460
Προμήθεια συνολικής ποσότητας 34.050 Lt, είκοσι πέντε (25) ειδών ιονεναλλακτικών ρητινών που θα καλύψουν τις ανάγκες για την συμπλήρωση ή ολική αντικατάσταση περιεχομένου στηλών μονάδων αφαλάτωσης των ΑΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ για ένα (1) έτος. 23/02/2018 Σε Παράταση 123.886,50 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20180223
ΔΥΠΠ-903801
Προμήθεια
21/02/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A101486
Προμήθεια ανταλλακτικών του Οίκου TLT Turbo GmbH για τα I.D. Fan, τύπου TLT AN-SAF 36,5/21,2-2 των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 23/02/2018 Σε Παράταση 95.745,76 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180223
ΔΥΠΠ-1363
Υπηρεσία
17/02/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A101485
Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων 8-9 του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου – Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων 8-9 του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου 05/03/2018 Σε Παράταση 70.000,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180305
ΔΥΠΠ-904295
Προμήθεια
15/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101480
Προμήθεια ποσότητας 40.000 kg Χημικού πρόσθετου βελτιωτικού καύσης για Μαζούτ χαμηλού Θείου (LSHFO), με σκοπό την μείωση των συνολικών εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων στις Ατμοηλεκτρικές Μονάδες Νο 1 & 2 του ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ, για ένα (1) έτος, 22/02/2018 Σε Παράταση 124.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20180222
ΔΥΠΠ-904297
Προμήθεια
31/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101411
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 396.940 Kgr καθαρού Τρισθενή Σιδήρου, που θα παραδοθεί σε μορφή διαλύματος άλατος τρισθενούς σιδήρου με κατ΄ελάχιστη περιεκτικότητα σε Fe3+ 10% κ.β. και θα καλύψει τις ανάγκες των ΑΗΣ της Επιχείρησης για ένα ... 15/03/2018 509.381,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20180315
ΔΥΠΠ-904298
Προμήθεια
31/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101412
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 1.679,5 ΜΤ Καυστικού Νατρίου καθαρότητας 99-100%, παραδοτέο σε διάλυμα περιεκτικότητας 48-51% κατά βάρος, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.04.18 έως 3... 16/03/2018 963.584,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20180316
ΔΥΠΠ-903804
Προμήθεια
05/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101415
Προμήθεια χαλύβδινων αναλώσιμων υλικών για τον ΑΗΣ Καρδιάς 27/02/2018 89.805,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180227
ΔΥΠΠ-1364
Υπηρεσία
03/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101419
Επισκευές βλαβών τμημάτων Υψηλής Πίεσης του ΑΗΣ Καρδιάς 22/02/2018 228.433,88 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180222
ΔΥΠΠ-1368
Υπηρεσία
07/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101435
Αποσύνδεση, μεταφορά και απόθεση συγκροτήματος άλεσης ιπτάμενης τέφρας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας-Λιπτόλ. 23/02/2018 320.000,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180223
ΔΥΠΠ-903805
Προμήθεια
08/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101437
Προμήθεια υλικών πλήρωσης πύργων ψύξης Μον. Ι & ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 27/02/2018 41.070,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180227
ΔΥΠΠ-1372
Υπηρεσία
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101456
Ανακαίνιση - επισκευή, σώματος/ εδρών και θερμών μερών συγκροτημάτων βαλβίδων BY - PASS Χ.Π. καθώς και λοιπών μερών βαλβίδων ατμού Υ.Π. και Μ.Π. Στροβίλου Μονάδας IV του ΑΗΣΜ Β' 06/03/2018 177.000,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180306
ΔΥΠΠ-1365
Υπηρεσία
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101457
Εσωτερικός Καθαρισμός και επισκευή θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελύφων και Στροφείων Μύλων, επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς 30/03/2018 1.836.304,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180330
ΔΥΠΠ-1374
Υπηρεσία
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101458
Καθαρισμοί Κτηρίων του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 28/02/2018 82.765,30 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180228
ΔΥΠΠ-1375
Υπηρεσία
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101459
Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων Μονάδων ΑΗΣ Μελίτης 02/03/2018 152.194,80 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180302
ΔΥΠΠ-1369
Υπηρεσία
15/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101469
Φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση τέφρας από το χώρο της βοηθητικής αυλής στην απόθεση ορυχείου πεδίου Καρδιάς 07/03/2018 253.600,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180307
ΔΥΠΠ-1310599
Έργο
15/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101470
Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ (ΔΑΚ) No 8 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 08/03/2018 169.000,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180308
1200046683
Προμήθεια
30/01/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A101414
Ρουλεμάν 6024Z CS200-10B για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 20/02/2018 Σε Παράταση 16.900 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180220
1200047508
Προμήθεια
05/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101424
Ορυκτοβάμβακας για τον ΑΗΣ Καρδιάς 20/02/2018 Σε Παράταση 10.935,00 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180220
1200047596
Προμήθεια
05/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101425
Χαρτί βιομηχανικό - κουζίνας - υγείας για τον ΑΗΣ Καρδιάς 20/02/2018 Σε Παράταση 12.600,00 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180220
8008
Υπηρεσία
05/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101423
Χρήση φορτωτή-εκσκαφέα στον ΑΗΣ Καρδιάς 20/02/2018 Σε Παράταση 8.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180220
1200048282
Υπηρεσία
29/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101372
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πύλες του ΑΗΣ Αλιβερίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 16/02/2018 54.516 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180216
1200048438
Υπηρεσία
30/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101380
Καθαρισμός γραφείων και λοιπών χώρων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 16/02/2018 37.943,4 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20180216
1200048079
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101393
Τύμπανο μετά άξονος για τον ΑΗΣ Καρδιάς 21/02/2018 4.000 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Κ... 20180221
1200048174
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101394
Αξονικός ανεμιστήρας βιομηχανικού τύπου για τον ΑΗΣ Καρδιάς 21/02/2018 4.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180221
1200048229
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101395
Μανόμετρα γλυκερίνης για τον ΑΗΣ Καρδιάς 21/02/2018 5.325 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ ... 20180221
1200048353
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101396
Θερμόμετρο οινοπνεύματος για τον ΑΗΣ Καρδιάς 21/02/2018 1.075 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180221
1200048431
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101397
Ανταλλακτικές γωνίες σαρωτριών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 21/02/2018 3.750 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180221
1200048485
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101398
Ηλεκτροβαλβίδα PNEUMATROL - ASCO για τον ΑΗΣ Καρδιάς 21/02/2018 1.900 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180221
1200048394
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101399
Φυσητήρας HIBON ή ROBUSCHI για τον ΑΗΣ Καρδιάς 21/02/2018 18.000 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Κ... 20180221
1200048538
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101400
Δακτύλιος στεγανοποίησης βαλβίδας εξαγωγής τέφρας για τον ΑΗΣ Καρδιάς 21/02/2018 2.900 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Κ... 20180221
1200048346
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101401
Διακόπτης τεχνολογίας κενού 6KV-400A για τον ΑΗΣ Καρδιάς 21/02/2018 5.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180221
1200046353
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101405
Πυρίμαχες λαμαρίνες για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/02/2018 15.229 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180222
1200047481
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101407
Ανταλλακτικά PROCONTIC για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/02/2018 3.500 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20180222
1200047979
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101408
Χάλυβας φύλλο για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/02/2018 13.092,66 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20180222
1200048116
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101409
Ρυθμιστές στροφών κινητήρα (INVERTER) στους ανελκυστήρες για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/02/2018 3.200 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20180222
1200048124
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101410
Σερβομηχανισμός ABB LME620 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/02/2018 10.180 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180222
1200045062
Έργο
05/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101427
Αντικατάσταση των Inverter των ζυγών ασφαλείας Μονάδας ΙΙΙ - ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/02/2018 78.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180223
1200047583
Προμήθεια
06/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101431
Προστατευτικό κάλυμμα τροχού θραύσεως μύλου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/02/2018 26.337 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180227
1200048123
Προμήθεια
06/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101432
Ανταλλακτικά τεφρολεκάνης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/02/2018 9.440 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180227
1200048244
Προμήθεια
06/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101433
Αυτόματος διακόπτης ισχύος του Οίκου ABB/SACE για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/02/2018 5.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180227
1200048289
Προμήθεια
06/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101434
Αντλίες μειωτήρων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/02/2018 1.720 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180227
1200047449
Υπηρεσία
07/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101436
Συντηρήσεις χώρων πρασίνου έτους 2018 στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/02/2018 52.134 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180226
1200048196
Υπηρεσία
08/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101438
Υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης 23/02/2018 61.772,8 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μ... 20180223
1200048672
Υπηρεσία
09/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101443
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 26/02/2018 13.200,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20180226
1200048610
Προμήθεια
09/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101447
Προμήθεια καλωδίου ΧΤ για τις ανάγκες εγκατάστασης ενός νέου ΗΖ ανάγκης για τον ΑΗΣ Ρόδου 23/02/2018 25.296 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180223
1200048325
Υπηρεσία
09/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101449
Μίσθωση Δ.Χ. λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 28/02/2018 84.780 ΔΕΗ Α.Ε/ ΑΗΣ Λ... 20180228
1200048133
Έργο
13/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101454
Επισκευή τεφρολεκάνης στον ΑΗΣ Μελίτης 01/03/2018 12.727,5 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180301
1200048419
Προμήθεια
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101461
Χάλυβας φύλλο αντιτριβής για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/03/2018 4.407 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180306
1200048790
Προμήθεια
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101462
Δακτύλιος πτερυγίων F.D.FAN για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/03/2018 2.520 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180306
1200048849
Προμήθεια
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101464
Υλικά βανών SHM-SCH για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/03/2018 7.800 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180306
1200048869
Προμήθεια
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101465
Προκατασκευασμένος οικίσκος για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/03/2018 6.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180306
1200048732
Υπηρεσία
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101468
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στo δυτικό φυλάκιο του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 07/03/2018 36.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180307
1200046929
Υπηρεσία
15/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101472
Επισκευή στάτη ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 15/03/2018 52.500 ΔΕΗ Α.Ε/ ΑΗΣ Α... 20180315
1200046366
Υπηρεσία
15/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101479
Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής του ΑΗΣ Ρόδου 05/03/2018 28.800 ΔΕΗ Α.Ε/ ΑΗΣ Ρ... 20180305
1200048347
Έργο
16/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101482
Επισκευές συστήματος διακίνησης λιγνίτη, κεντρικό σιλό λιγνίτη, κόσκινο λιγνίτη και χοάνες εκφόρτωσης λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης 02/03/2018 21.141,6 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180302
1200047976
Υπηρεσία
16/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101487
Συντήρηση - επισκευή φωτιστικών σωμάτων και δικτύου φωτισμού και υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 05/03/2018 69.753,8 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180305
ΔΥΗΠ-1200047187
Έργο
23/01/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101299
Αναβάθμιση Γεννήτριας Νο4 ΥΗΣ Κρεμαστών 22/02/2018 Σε Παράταση 1.500.000,00 ΑΘΗΝΑ 20180222
ΔΥΗΠ-1200047038
Έργο
02/02/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A101413
Αντικατάσταση Διακοπτών Μονάδων ΥΗΣ Κρεμαστών 20/02/2018 Σε Παράταση 150.000,00 ΑΓΡΙΝΙΟ 20180220
ΔΥΗΠ-1200047974
Υπηρεσία
06/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101430
ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ KAI ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ 22/02/2018 45.600,00 Βέροια 20180222
TKHME-191
Έργο
16/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101481
Kατασκευή συλλέκτη αντλιοστασίου θαλασσινού νερού ψύξης στον ΑΣΠ Κω 07/03/2018 Σε Παράταση 145.000,00 Αθήνα 20180307