Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΑΠ-ΝΠΥ/00119
Προμήθεια
10/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111102
Public Power Corporation S.A. of Greece launches an International, Open, Electronic Request For Proposals DNPSDPD–3/19 for Concluding Three-Years-Term “MASTER DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs)” in order to expand the list of the already existing LNG eli... 18/09/2019 The electronic ... 20190918
∆ΚΥΟΡ-Z200 1200062259
Προμήθεια
29/08/2019
Προμήθεια Χάλυβα, Σωλήνων, Λαμών 17/09/2019 20.923,10 Αθήνα 20190917
ΔΚΥΟΡ 191
Έργο
19/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111155
ΔKYΟΡ-191 Έργο: «Κατασκευή, μετασκευή και ανέγερση μηχανολογικού ταινιοδρομικού εξοπλισμού στον κλάδο αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 11/10/2019 Σε Παράταση 400.000,00 Στα Γραφεία τη... 20191011
ΛΚΔΜ 1
Υπηρεσία
20/05/2019
Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 20/09/2019 Διεύθυνση Λειτο... 20190920
Ζ200 1200058047/1 (Επαν/ψη)
Προμήθεια
09/09/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111114
Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά EUCLID - HITACHI 17/09/2019 Σε Παράταση 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190917
Ζ200 1200060444
Προμήθεια
09/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111113
Ατέρμονας κοχλίας και οδοντωτή στεφάνη 17/09/2019 Σε Παράταση 72.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190917
Ζ210 1200060653
Προμήθεια
04/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111091
Πετρελαιοκίνητο περονοφόρο ανυψωτικής ικανότητας περόνων 3,5ΤΝ 24/09/2019 Σε Παράταση 40.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190924
2019.106/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
16/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111035
Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 16/09/2019 1.027.527 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190916
Ζ200 1200061242
Προμήθεια
03/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111083
Προμήθεια Παρασκευασμένου Σκυροδέματος 20/09/2019 159.375 ΔΕΗ/ΔΛΥΛΚΔΜ / Τ... 20190920
Ζ200 1200061075
Προμήθεια
03/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111088
Ανταλλακτικά ανυψωτικών μηχανισμών εκσκαφέων και αποθετών 24/09/2019 82.131 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190924
Ζ200 1200061858
Προμήθεια
12/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111142
Λαμαρίνες αντιτριβής ενδεικτικού τύπου HARDOX (360-440 HB) 01/10/2019 Σε Παράταση 42.817,50 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20191001
2019.320/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111099
Φύτευση σε χώρους του ΛΚΔΜ 23/09/2019 120.325,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190923
2019.347/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
29/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111070
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κυρίου Πεδίου 27/09/2019 Σε Παράταση 495.566,40 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190927
2019.350/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
29/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111071
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 03/10/2019 Σε Παράταση 795.000 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20191003
2019.363/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
23/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111055
Συντηρήσεις, Επισκευές, Βελτιώσεις πάγιου εξοπλισμού, Εκσκαφέων και Αποθετών Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων 17/09/2019 484.577,28 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190917
2019.005/ΛΚΔΜ
Έργο
03/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111092
Διάτρηση, εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά και απόθεση–διάστρωση 8,5x10^6 Μ^3στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών από τον Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 01/10/2019 12.074.000 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20191001
2019.349/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/09/2019
Εξαγωγή, Εισαγωγή, Τοποθέτηση υποβρυχίων αντλιών στο Ορυχείου Αμυνταίου 30/09/2019 Σε Παράταση 21.000,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190930
2019.353/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
10/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111120
Εργασίες στα συνεργεία Βαρέων Μηχανημάτων του ΤΣΔΕ/ΚΟΝΠ 24/09/2019 391.536 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190924
2019.361/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
10/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111121
Εργασίες καθαρισμού - πλύσης του δηζελοκίνητου εξοπλισμού Διακίνησης σκληρών σχηματισμών του ΚΟΝΠ 25/09/2019 175.985,32 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190925
2019.114/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
10/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111122
Αποσυναρμολόγηση – διαλογή - συναρμολόγηση γιρλαντών Ταινιόδρομων και αντικατάσταση-περισυλλογή ραούλων και γιρλαντών Ταινιόδρομων του ΚΟΠΚ 24/09/2019 272.562 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190924
2019.369/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
17/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111151
Συντήρηση συστημάτων εποπτείας GPS και διαχείρισης καυσίμων του εξοπλισμού διακίνησης σκληρών σχηματισμών του ΚΟΝΠ 08/10/2019 180000,73 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20191008
2019.370/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
20/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111163
Μηχανουργικές εργασίες για την ΔΕΛΚΔΜ 22/10/2019 493.870,65 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20191022
2019.368/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
20/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111164
Συνεχής καθαρισμός κλάδου ταινιοδρόμων μεταφοράς τέφρας Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 08/10/2019 361.233,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20191008
ΔΥΠ 602902
Προμήθεια
02/09/2019
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A111086
Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 31/10/2019 Σε Παράταση 2.589.670,72 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20191031
ΔΥΠ 51719052
Υπηρεσία
18/09/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111156
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα 31/10/2019 Σε Παράταση 720.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20191031
ΔΥΠ-602903
Προμήθεια
19/09/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111159
Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST) Ταινιόδρομων, πλάτους Β=1600mm και B=1400mm» 25/10/2019 Σε Παράταση 4.134.950,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20191025
ΔΥΠ -611924
Προμήθεια
03/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111093
Προμήθεια Υδράσβεστου σε σκόνη 19/09/2019 Σε Παράταση 219.740,00 Διεύθυνση Υλικο... 20190919
ΔΥΠ - 602904
Προμήθεια
06/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111110
Υλικά ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 24/09/2019 Σε Παράταση 1.021.337,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Σ... 20190924
ΔΥΠ 618914
Υπηρεσία
12/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111139
Μεταφορά χύμα ελαιολιπαντικών με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers από το Νομό Αττικής προς τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω & Σάμου και τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας 23/09/2019 Σε Παράταση 61.116,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190923
ΔΥΠ - 52119054
Υπηρεσία
13/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111144
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Αιτημάτων Αλλαγών του Συστήματος SAP/ERP 16/10/2019 Σε Παράταση 300.000,00 ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ Σ... 20191016
ΔΥΠ 51919057
Προμήθεια
06/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111112
Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας 16/09/2019 Σε Παράταση 78.000,00 ΔΕΗ ΔΥΠ 20190916
ΔΥΠ-1484
Υπηρεσία
06/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111106
Μηχανουργικές κατεργασίες τμημάτων εξοπλισμού του Αεριοστρόβιλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου κατά την συντήρηση C2 20/09/2019 Σε Παράταση 135.000,00 ΔΕΗ - ΔΥΠ 20190920
ΔΥΠ - 1468
Υπηρεσία
28/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111067
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (DCS) ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 25/09/2019 419.179,31 Διεύθυνση Υλικο... 20190925
ΔΥΠ - 1478
Υπηρεσία
21/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111168
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΧΕ.ΒΕ) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΧΕ.ΒΕ ΚΑΤΑ EN ISO 17025, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΕΤΩΝ 26/09/2019 Σε Παράταση 184.200,00 ΔΕΗ Διεύθυνση Υ... 20190926
ΔΥΠ - 1310609
Έργο
09/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111115
Αναβάθμιση των δύο Μονάδων του ΥΗΣ Λάδωνα 01/10/2019 1.400.000,00 Διεύθυνση Υλικο... 20191001
ΔΥΠ-1485
Υπηρεσία
21/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111169
'Ελεγχος και Συντήρηση Συστημάτων Πυροπροστασίας Εγκαταστάσεων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 04/10/2019 Σε Παράταση 90.152 Ο ηλεκτρονικός ... 20191004
ΔΥΠ 600906
Προμήθεια
16/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111149
Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (Van), 4Χ2, πετρελαιοκίνητου, κυβισμού 2000cc, ωφέλιμου φορτίου 1,3 ton 10/10/2019 Σε Παράταση 28.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20191010
ΔΥΠ-1492
Υπηρεσία
19/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111153
Εργασίες Ανακατασκευής Πύργου Ψύξης και καθαρισμός του ψυχοτεχνικού υλικού αυτού, στη Μονάδα II του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 02/10/2019 88.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20191002
ΔΥΠ 52619044
Υπηρεσία
20/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111161
Εκποίηση άχρηστων υλικών 08/10/2019 228.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20191008
ΔΥΠ 52119062
Υπηρεσία
20/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111162
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης αδειών χρήσης του λογισμικού SAP της ΔΕΗ ΑΕ για ένα έτος 24/10/2019 1.135.343,75 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20191024
ΚΔΕΠ-1200062548
Προμήθεια
21/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111160
Συσκευή προσδιορισμού της αντοχής λιπαντικών στην οξείδωση 24/09/2019 45.000 Αθήνα 20190924
ΚΔΕΠ-1200060511
Προμήθεια
10/09/2019
Προμήθεια τηλεφωνικού συστήματος 26/09/2019 29.500 Αθήνα 20190926
ΔΥΣ/2219104
Έργο
17/09/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111152
Ανακαίνιση - Διαμόρφωση νέου καταστήματος Πωλήσεων στην Κώ στο μισθωμένο ακίνητο επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου 34 & Θεοφράστου στην Κώ. 25/09/2019 Σε Παράταση 115.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Πατ... 20190925
ΔΥΣ/90084
Προμήθεια
28/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111064
Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με επταετή συντήρηση. 19/09/2019 318.748 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Κα... 20190919
ΔΠΛΡ-5752190010
Υπηρεσία
06/09/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111116
Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού ΙNFORMATICA 23/09/2019 Σε Παράταση 54.000 ΑΘΗΝΑ 20190923
ΔΠΛΡ-5752190009
Έργο
05/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111103
Προμήθεια δεκαπέντε (15) αδειών χρήσης του προϊόντος Toad for Oracle Developer Edition 16/09/2019 Σε Παράταση 49.050 Γραμματεία Διεύ... 20190916
ΔΠΛΡ-5754190001
Έργο
19/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111158
Ενδυνάμωση Ασφάλειας Εσωτερικής και Εξωτερικής Περιμέτρου μέσω Τμηματοποίησης Δικτύου Κεντρικών Υποδομών της Διεύθυνσης Πληροφορικής (Segmentation Data Center) και παράλληλης ενεργοποίησης εναλλακτικής Εξωτερικής Περιμέτρου (Disaster Recovery) 08/10/2019 210.000 ΑΘΗΝΑ 20191008
ΔΥΠ-52019020
Υπηρεσία
26/07/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A110932
Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Α/Σ GE τύπου M/TM Κρήτης - Ρόδου για τα έτη 2019-2022 18/09/2019 Σε Παράταση 1.053.000 Η πλατφόρμα ten... 20190918
ΔΥΠ-1310608
Έργο
04/09/2019
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A111097
Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ (ΔΑΚ) No 7 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 20/09/2019 Σε Παράταση 149.080,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190920
ΔΥΠ-903918
Προμήθεια
09/09/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111117
Προμήθεια τριών (3) συγκροτημάτων φυγοκεντρικών διαχωριστήρων ελαιώδους νερού (oily water separators) για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Θήρας και ΑΣΠ Κω-Καλύμνου. 18/09/2019 Σε Παράταση 240.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20190918
ΔΥΠ-1479
Υπηρεσία
06/09/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111104
Βοηθητικές εργασίες Τομέων και καθαρισμός Βιομηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κομοτηνής 16/09/2019 Σε Παράταση 87.960,06 Ο ηλεκτρονικός ... 20190916
ΔΥΠ – 1476
Υπηρεσία
04/09/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111101
Επιθεώρηση και ανακατασκευή κυρίων ανταλλακτικών συστήματος καύσης αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 14/10/2019 Σε Παράταση 440.358,50 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20191014
ΔΥΠ - 1482
Υπηρεσία
11/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111125
Μεταφορά προσωπικού από και προς τον ΑΗΣ Κομοτηνής σε τρείς οδικούς άξονες (Κομοτηνής, Καβάλας-Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης) 24/09/2019 Σε Παράταση 118.715,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190924
9055
Υπηρεσία
06/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111111
Συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του ΑΗΣ Καρδιάς 23/09/2019 Σε Παράταση 44.323,2 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190923
1200062215
Προμήθεια
06/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111107
Γρανάζια για κόσκινα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/09/2019 Σε Παράταση 17.800 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190917
1200062325
Υπηρεσία
13/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111143
Υποστήριξη των εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του Χημείου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 02/10/2019 Σε Παράταση 58.866 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20191002
1200062251
Προμήθεια
09/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111118
Στοιχείο φίλτρου εισαγωγής αέρος του υπερπληρωτή ΑΒΒ ΤΡL85-B12 (Serial No.:X1206321-23 και X1206324-26) για τις μηχανές Diesel του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 17/09/2019 Σε Παράταση 11.400 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190917
1200059629
Υπηρεσία
27/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111065
Συντήρηση ομάδας σαρανταοκτώ (48) ανυψωτικών μηχανημάτων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 18/09/2019 36.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190918
Ε.Σ.-001/2019
Υπηρεσία
12/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111141
Λειτουργία των κυλικείων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/09/2019 Σε Παράταση ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190923
1200062449
Υπηρεσία
10/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111124
Σίτιση των εργαζομένων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 19/09/2019 Σε Παράταση 17.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190919
1200062442
Προμήθεια
16/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111146
Στεγανοποιητικά επιστομίων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/09/2019 Σε Παράταση 2.236,20 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ... 20190923
1200062468
Προμήθεια
03/09/2019
Ράβδοι κράματος MONEL για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/09/2019 8.030 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190917
1200061673
Προμήθεια
06/09/2019
Ανιχνευτές φλόγας για τους αεριοστροβίλους του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 02/10/2019 19.400 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20191002
1200062404
Προμήθεια
06/09/2019
Χειροκίνητα σφαιρικά επιστόμια (globe valves) ατμού υψηλής πίεσης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/09/2019 7.030 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ... 20190917
1200062492
Προμήθεια
06/09/2019
Προμήθεια κιτ στεγανοποίησης και ρουλμάν φυσητήρων AERZEN για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/09/2019 10.258,10 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ... 20190917
1200062136
Προμήθεια
11/09/2019
Προμήθεια συστημάτων μέτρησης παροχής ακατέργαστου νερού των αγωγών τροφοδοσίας της ΜΣΚ 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 27/09/2019 6.300 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190927
1200062570
Προμήθεια
13/09/2019
Προμήθεια συναρμολογούμενων μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION για τις ανάγκες της ΜΣΚ 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 30/09/2019 15.172,11 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ... 20190930
1200062507
Προμήθεια
16/09/2019
Ανταλλακτικά BENTLEY NEVADA για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 24/09/2019 12.330 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ... 20190924
1200062580
Προμήθεια
18/09/2019
Γραφικά είδη για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 07/10/2019 1.726,18 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20191007
1200062817
Προμήθεια
20/09/2019
Προμήθεια υγρού χημικού καθαρισμού πτερυγίων στροβίλων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 08/10/2019 3.780 ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ ... 20191008
1200062818
Προμήθεια
20/09/2019
Προμήθεια σπογγωδών σφαιριδίων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 08/10/2019 3.800 ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ ... 20191008
1200062754
Προμήθεια
20/09/2019
Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών απόνερων/λυμάτων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 08/10/2019 5.080 ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ ... 20191008
1200062736
Προμήθεια
20/09/2019
Προμήθεια απορρυπαντικού υγρού καθαρισμού μηχανών για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 01/10/2019 6.950 ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ Λι... 20191001
ΔΥΗΠ-ΑΓΡΑΣ-1200062663
Υπηρεσία
11/09/2019
Καθαρισμός των χώρων των γραφείων και εγκαταστάσεων των ΥΗΣ ΑΓΡΑ και ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ 23/09/2019 14400 ΕΔΕΣΣΑ 20190923
ΔΥΗΠ-ΘΗΣΑΥΡΟΣ-250-2019-013
Υπηρεσία
12/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111128
Μίσθωση λεωφορείου για την μεταφορά του προσωπικού του Συγκροτήματος Νέστου από την Δράμα και αντίστροφα. 30/09/2019 40000 ΔΡΑΜΑ 20190930
ΔΥΗΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-Ζ220 1200062774
Υπηρεσία
13/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111140
Καθαρισμος κτιριακων εγκαταστάσεων των ΥΗΣ Πολυφύτου & Ιλαρίωνα 24/09/2019 21492,38 ΔΕΗ Α.Ε ΥΗΣ Π... 20190924
ΔΥΗΠ-ΑΓΡΑΣ-Z220-1200060980
Υπηρεσία
19/09/2019
ΑΝΑΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ Νο1 ΥΗΣ ΑΓΡΑ 03/10/2019 20000 ΕΔΕΣΣΑ 20191003
62587/ΔΠΒΕ
Έργο
03/09/2019
«Επαναχρωματισμός ΚΠ Κεντρικής Θεσσαλονίκης» 18/09/2019 6.750,00€ Θεσσαλονίκη 20190918