Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΛΥ-ΛΠ Ζ220 1200073256
Υπηρεσία
05/04/2021
«Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Κεντρικού πληροφοριακού συστήματος ΔΛΥ-ΛΠ» 20/04/2021 25.600,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210420
ΔΛΥΛΠ/Ζ200 12000 73974
Προμήθεια
03/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118613
Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφοριακών Συστημάτων 17/05/2021 24.000,00 Ηλεκτρονικός δι... 20210517
Ζ200 1200073176
Προμήθεια
01/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118499
Ανταλλακτικά για χωματουργικά EUCLID HITACHI EH-3500 20/04/2021 60.300 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20210420
2021.313/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
24/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118464
Εργασίες επισκευής, συντήρησης και λίπανσης, στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του Κλάδου Κεντρικού Ορυχείου, εντός του χώρου του Ορυχείου 26/04/2021 379.800,96 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210426
2021.311/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
24/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118465
Εργασίες λίπανσης Εξοπλισμού Βαρέων Μηχανημάτων & Χωματουργικών Οχημάτων Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του ΚΟΝΠ 26/04/2021 317.815,20 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210426
2021.502/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
29/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118477
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 15 tn.m για την κάλυψη των αναγκών του ΚΟΝΠ 19/04/2021 101.101,44 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210419
2021.801/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
30/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118486
Μίσθωση δύο (2) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 21/04/2021 20.160,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210421
2021.310/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
31/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118494
Επισκευή ταινιοδρομικού εξοπλισμού του ΛΚΔΜ 26/04/2021 409.060,42 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210426
2021.319/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118497
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου. 17/05/2021 349.923,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210517
2021.501/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
07/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118526
Eκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων 10/05/2021 304.846,08 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210510
2021.320/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
09/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118539
Εργασίες επισκευής στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του Κλάδου Κεντρικού Ορυχείου 10/05/2021 82.633,92 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210510
2021.405/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
13/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118548
Καθαρισμός Διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου. 17/05/2021 155.733,20 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210517
2021.002/ΛΚΔΜ
Έργο
19/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118563
Διάτρηση, εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση – διάστρωση 7,0Χ10^6 Μ^3στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών από τον Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική του απόθεση 07/06/2021 8.698.000,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210607
2021.326/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
26/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118585
Συντήρηση δενδροφυτεμένων εκτάσεων και χώρου πρασίνου των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 17/05/2021 82.254,29 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210517
ΔΥΠΕΚΕ 1564
Υπηρεσία
14/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118552
Αντικατάσταση άξονα γεννήτριας της Μονάδας Diesel No3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 25/05/2021 Σε Παράταση 1.300.000 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210525
ΔΠΛΠ-1310628
Έργο
30/03/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118488
Ανακατασκευή αγωγού παραλαβής-παράδοσης μαζούτ λιμενικής εγκατάστασης ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/04/2021 Σε Παράταση 525.260,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210419
Δ 903110
Προμήθεια
26/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118467
Προμήθεια ανταλλακτικών των βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/04/2021 Σε Παράταση 408.261,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210426
Δ 903109
Προμήθεια
07/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118527
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση της Μονάδας Νο9 WARTSILA 18V38Α του ΑΣΠ Λέσβου 19/04/2021 Σε Παράταση 398.503,10 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210419
Δ 903111
Προμήθεια
19/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118452
Προμήθεια ανταλλακτικών των ατμοφρακτών και ρυθμιστικών βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 27/04/2021 Σε Παράταση 414.769,85 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210427
ΔΠΛΠ-1310627
Έργο
19/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118565
Αντικατάσταση Συστήματος Μέτρησης Αερίων εκπομπών Αεριοστρόβιλων Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 06/05/2021 Σε Παράταση 396.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210506
Δ 903112
Προμήθεια
09/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118537
Προμήθεια Διαστολικού διασυνδετικού αγωγού Μ/Π προς Χ/Π ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/04/2021 Σε Παράταση 32.500,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210421
Δ 903113
Προμήθεια
06/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118525
Προμήθεια τελικών φίλτρων εισόδου αέρα της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 20/04/2021 Σε Παράταση 61.605,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210420
Δ 1573
Υπηρεσία
06/05/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118607
Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων I-V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13/05/2021 Σε Παράταση 534.951,77 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210513
ΔΠΛΠ-1570
Υπηρεσία
27/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118596
Προγραμματισμένες Εργασίες Αντικατάστασης και Επισκευής Βοηθητικού Εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 12/05/2021 Σε Παράταση 469.907,50 Ο ηλεκτρονικός ... 20210512
ΔΥΠEKE 51921023
Προμήθεια
01/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118509
Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη ενενήντα (90) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 2Χ22 kW ΑC 19/04/2021 408.500,00 ΔΥΠEKE 20210419
ΔΥΠΕΚΕ 52021018
Υπηρεσία
22/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118578
Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πελατών ΔΕΗ Α.Ε 14/05/2021 Σε Παράταση 15.000.000,00 ΔΥΠEKE 20210514
Δ 1584
Υπηρεσία
03/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118512
Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 8 MW, εγκατεστημένων στη ΘΗΡΑ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιος – Αύγουστος 2021). 20/04/2021 523.280,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210420
Δ 1574
Υπηρεσία
14/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118554
Αναπεριέλιξη του στάτη της γεννήτριας της Μονάδας Νο 5 του ΑΣΠ Καλύμνου 26/05/2021 Σε Παράταση 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210526
Δ 1585
Υπηρεσία
26/04/2021

ΑΔ:A118587
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς των Μονάδων I-IV» 07/05/2021 Σε Παράταση 60.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210507
Δ 903116
Προμήθεια
13/05/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118623
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Μονάδων Νο3 & Νο4 DOOSAN MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Χίου 27/05/2021 Σε Παράταση 365.092,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210527
ΔΥΠΕΚΕ 51821024
Υπηρεσία
05/05/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118605
Εκπόνηση μελετών ασφάλειας και πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής της Επιχείρησης 12/05/2021 Σε Παράταση 59.500 Α.Τσιλιγιάννη ... 20210512
ΔΥΠΕΚΕ-52121025
Υπηρεσία
28/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118597
Υποστήριξη των καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Αττικής για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 12/05/2021 Σε Παράταση 355.162,50 Ο ηλεκτρονικός ... 20210512
ΔΠΛΠ-1581
Υπηρεσία
13/05/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118627
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) Θερμικών Μονάδων 20/05/2021 Σε Παράταση 331.366,82 Ο ηλεκτρονικός ... 20210520
ΔΠΛΠ-903117
Προμήθεια
28/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118599
Προμήθεια ανταλλακτικών των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9-019 των Μονάδων Pielstick 18PC4-2B-V του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 10/05/2021 Σε Παράταση 180.234,85 Ο ηλεκτρονικός ... 20210510
ΔΠΛΠ-1589
Υπηρεσία
13/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118547
Μεταφορά προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 06/05/2021 128.115,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210506
ΔΠΛΠ-1578
Υπηρεσία
14/05/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118634
Επισκευή αγωγού καυσαερίων (Hotgascasing -HGC) Α/Σ Νο 7 Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Χανίων 11/06/2021 Σε Παράταση 350.000,00 Η πλατφόρμα ten... 20210611
ΔΠΛΠ-903118
Προμήθεια
13/05/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118624
Προμήθεια ανταλλακτικών για τους υδραυλικούς σερβομηχανισμούς, κατασκευής VOITH, των ρυθμιστικών βαλβίδων φυσικού αερίου του αεριοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 01/06/2021 Σε Παράταση 100.950,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210601
ΔΥΠΕΚΕ-52121021
Υπηρεσία
19/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118567
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Ασφάλειας Περιμέτρου Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων ΔΕΗ 05/05/2021 346.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210505
ΔΥΠΕΚΕ-52621002
Υπηρεσία
27/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118588
Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς AHΣ Αθερινόλακκου και Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ Α.Ε 18/05/2021 Σε Παράταση 268.730,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210518
ΔΠΛΠ-611110
Προμήθεια
21/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118570
Προμήθεια Ανθρακικού Νατρίου σε στερεή, λευκή και άοσμη σκόνη 05/05/2021 Σε Παράταση 52.050,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210505
ΔΥΠΕΚΕ-51821016
Υπηρεσία
22/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118572
Παροχή υπηρεσιών εκμάθησης ξένης γλώσσας (Business English) 17/05/2021 112.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210517
ΔΥΠΕΚΕ-52021029
Υπηρεσία
05/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118604
Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα υλοποίησης έργων και λειτουργίας υποδομών Ηλεκτροκίνησης 21/05/2021 373.542,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210521
ΔΥΠΕΚΕ 51921026
Υπηρεσία
10/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118611
Φύλαξη Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων (καταστήματα & γραφεία) & της Διεύθυνσης Διαχείρισης & Ανασχεδιασμού Δικτύου Υποστήριξης Πελατών 11/06/2021 841.500,00 ΔΥΠEKE 20210611
ΔΥΠΕΚΕ 51821031
Υπηρεσία
12/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118620
Υποστήριξη των καταστημάτων Θράκης για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 28/05/2021 137.156,44 ΔΥΠEKE 20210528
ΔΥΠΕΚΕ 52121030
Υπηρεσία
13/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118622
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των καταστημάτων Μακεδονίας για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 28/05/2021 378.984,00 ΔΥΠEKE 20210528
ΚΔΕΠ-1200073331
Υπηρεσία
05/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118518
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 20/04/2021 207.700 Αθήνα 20210420
ΚΔΕΠ-1200073501
Προμήθεια
22/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118575
Προμήθεια συσκευής διννορευμάτων τεχνολογίας array και παρελκόμενα 29/04/2021 Σε Παράταση 50.000 Αθήνα 20210429
ΚΔΕΠ-1200073516
Προμήθεια
07/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118531
Προμήθεια αυτόματου τιτλοδότη 20/04/2021 30.000 Αθήνα 20210420
ΚΕΝΕΔ/03/2021
Υπηρεσία
17/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118560
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στον Ενεργειακό Σχεδιασμό και Πιστοποίηση Αειφορίας καθώς και Πιστοποίηση όσον αφορά στην Υγεία και Ευεξία των Ανθρώπων στο κτήριο του Νέου Εταιρικού Διοικητηρίου. 12/05/2021 Σε Παράταση 300.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΚΕΝΕΔ 20210512
ΔΥΣ/21031
Υπηρεσία
07/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118532
Μεταφορά αρχείων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων γραφείου και διαφόρων αντικειμένων, εντός Λεκανοπεδίου Αττικής, με τη διάθεση εννέα (9) ατόμων. 27/04/2021 151.600 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210427
ΔΥΣ/21044
Υπηρεσία
11/05/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118619
Καθαρισμός αρχείων, υπογείων, προαύλιων χώρων & αποθηκών κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. 14/05/2021 Σε Παράταση 35.716 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210514
ΔΠΛΡ-5754210003
Υπηρεσία
14/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118555
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Analytics) 23/04/2021 Σε Παράταση 396.000 Αθήνα 20210423
ΔΠΛΡ-5754210010
Υπηρεσία
19/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118566
Παροχή Υπηρεσιών για Αναβάθμιση των δυνατοτήτων της υποδομής “DDoS” προστασία εξωτερικής περιμέτρου καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής της 05/05/2021 Σε Παράταση 45.000 Αθήνα 20210505
ΔΠΛΡ-5754210001
Υπηρεσία
06/05/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118609
Διασύνδεση ενός Data Center της Διεύθυνσης Πληροφορικής με το Microsoft Azure μέσω Express Route 20/05/2021 Σε Παράταση 272.000 Αθήνα 20210520
ΔΠΛΡ-5754210007
Υπηρεσία
10/05/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118614
Μίσθωση και Συντήρηση Αδειών Χρήσης Λογισμικού για την λήψη αντιγράφων των εταιρικών δεδομένων των Office365 προϊόντων στο cloud 17/05/2021 Σε Παράταση 242.000 Αθήνα 20210517
ΔΠΛΡ-5754210008
Υπηρεσία
13/05/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118625
Παροχή Υπηρεσιών Project Management σε έργα – δράσεις, για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει η ΔΠΛΡ στις Διευθύνσεις του Οργανισμού 24/05/2021 Σε Παράταση 404.250 Αθήνα 20210524
ΔΠΛΡ-5754210009
Υπηρεσία
14/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118633
Παροχή Υπηρεσιών Business Analysis, σε έργα-δράσεις, για την υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχει η Διεύθυνση Πληροφορικής, στις Διευθύνσεις του Οργανισμού 31/05/2021 404.250 Αθήνα 20210531
ΔΠΛΠ-602101
Προμήθεια
23/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118580
Προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και υλικών ενώσεων ιμάντων ταινιόδρομων 13/05/2021 1.160.230,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210513
ΔΠΛΠ-1586
Υπηρεσία
26/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118582
Διακίνηση λιγνίτη - τέφρας και μίσθωση φορτωτών με χειριστές στον Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου 20/05/2021 122.760,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210520
ΔΠΛΠ-611111
Προμήθεια
27/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118591
Προμήθεια υδατικού διαλύματος Yποχλωριώδους Νατρίου 14/05/2021 133.584,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210514
ΔΠΛΠ-903121
Προμήθεια
27/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118595
Προμήθεια αναρτήσεων για τους ατμαγωγούς Υ/Θ Υ.Π. λεβήτων Μονάδας Νο IV/550MW του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 24/05/2021 121.600,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210524
ΔΠΛΠ-903120
Προμήθεια
28/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118598
Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη για διάστημα ενός (1) έτους μοντέλου (εργαλείου) συνολικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου προμήθειας και πώλησης φυσικού αερίου 17/05/2021 50.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210517
ΔΠΛΠ 600104
Προμήθεια
06/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118608
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για μηχανήματα VOLVO που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 26/05/2021 150.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210526
ΔΠΛΠ 903119
Προμήθεια
14/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118635
Προμήθεια απαραίτητων ανταλλακτικών για την προληπτική συντήρηση 36.000 ωρών των έξι υπερπληρωτών ABB TPL 85-B12 των μηχανών DE No1 & No2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 03/06/2021 328.200,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20210603
ΔΠΛΠ-611118
Υπηρεσία
14/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118637
Επιθεώρηση (supercargo) μεταφοράς φορτίων μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ Δεξαμενόπλοιο ICE HAWK 26/05/2021 Ο ηλεκτρονικός ... 20210526
ΤΕΜΠ-639
Έργο
31/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118489
ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 19/04/2021 Σε Παράταση 172.000 € Στην ηλεκτρονικ... 20210419
ΔΕΠΑΝ-21022
Υπηρεσία
14/04/2021
Εργασίες ελέγχου και επισκευής σώματος & άξονα MITSUBISHIS16R-PTA Μονάδων Νο1 & Νο2 του ΤΣΠ Κύθνου. 27/04/2021 ΔΕΗ/ΔΕΠΑΝ Λ. ΣΥ... 20210427
1200071874
Προμήθεια
23/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118581
Προμήθεια κεφαλής έναυσης με καλώδιο για τα GT του ΑΗΣ Κομοτηνής 10/05/2021 Σε Παράταση 11.392,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210510
1200072675
Υπηρεσία
19/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118451
Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 22/04/2021 30.080,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210422
1200072703
Προμήθεια
26/03/2021
ΥΛΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 20/04/2021 13.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210420
1200072189
Υπηρεσία
19/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118562
ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (3 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ – 1 MINI VAN) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ. 23/04/2021 Σε Παράταση 20.400,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210423
1200073125
Υπηρεσία
31/03/2021
Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για τον σχεδιασμό δυο ανεξάρτητων συστημάτων θέρμανσης – ζεστού νερού χρήσης και συστήματος αερισμού – εξαερισμού κύριων και βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/04/2021 14.440,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210423
1200073055
Προμήθεια
01/04/2021
"Φόδρα προστατευτική στροφείου μύλου λιγνίτη ΜΟΝ. V για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 20/04/2021 12.180,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210420
1200073123
Προμήθεια
01/04/2021
"Κορδόνι ινών υαλου αντοχής σε 550C 75X25X14.000MM για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 20/04/2021 9.100,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210420
1200072952
Προμήθεια
27/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118589
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 05/05/2021 Σε Παράταση 8.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210505
1200071072
Προμήθεια
27/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118592
Προμήθεια : Προμήθεια μηχανικών στυπιοθλιπτών τροφοδοτικών αντλιών SULZER MD150-360/1D+10 Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 07/05/2021 Σε Παράταση 27.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210507
1200071713
Υπηρεσία
22/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118571
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 28/04/2021 Σε Παράταση 17.880,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20210428
1200072696
Υπηρεσία
08/04/2021
"Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμών βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντα χώρου ΑΗΣ Χανίων " 28/04/2021 26.680,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210428
1200073210
Υπηρεσία
23/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118579
"Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου του κλιματισμού, HVAC, της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου " 07/05/2021 Σε Παράταση 10.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210507
1200073357
Υπηρεσία
09/04/2021
Μηχανική αποψίλωση χόρτων και κοπή κλάδων δέντρων ετήσιας διάρκειας αkάλυπτων χώρων γηπέδου ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 05/05/2021 26.250,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210505
1200073309
Προμήθεια
12/04/2021
"Ρουλμάν συμπλεκτών μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 23/04/2021 6.300,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210423
1200073364
Προμήθεια
13/04/2021
"Διοξείδιο του άνθρακα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 28/04/2021 13.075,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210428
1200072551
Προμήθεια
27/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118593
Προμήθεια : Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΑΗΣ Αλιβερίου. 07/05/2021 Σε Παράταση 27.600,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210507
1200073234
Υπηρεσία
16/05/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118639
Mεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων από τον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 27/05/2021 Σε Παράταση 17.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210527
1200073524
Υπηρεσία
19/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118564
Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης & καθαρισμού εξοπλισμού Τ/Δ Συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/05/2021 70.380,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20210506
1200073618
Προμήθεια
22/04/2021
Προμήθεια πλαστικών κουτιών αποθήκευσης ραφιών 13/05/2021 4.255,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210513
1200073633
Υπηρεσία
27/04/2021
«Διαβροχή δρόμων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με ένα (1) καταβρεχτήρα». 12/05/2021 26.560,00 € ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙ... 20210512
1200069307
Υπηρεσία
27/04/2021
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 19/05/2021 6.540,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210519
1200073915
Προμήθεια
06/05/2021
"Γραφική ύλη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 27/05/2021 1.354,50 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210527
1200073241
Προμήθεια
10/05/2021
ΧΗΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΩΝ 31/05/2021 20.400,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210531
1200070864
Υπηρεσία
10/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118616
ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ "ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ" 31/05/2021 38.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210531
1200073418
Προμήθεια
12/05/2021
ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 02/06/2021 12.360,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210602
1200073641
Έργο
14/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118629
Εγκατάσταση εξοπλισμού νέου αεροστασίου παροχής αέρα γενικής χρήσεως στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 04/06/2021 115.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210604
1200073535
Προμήθεια
14/05/2021
ΧΑΛΥΒΑΣ INOX AISI 409 ΠΑΧΟΥΣ 3ΜΜ 07/06/2021 16.330,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210607
1200074202
Υπηρεσία
14/05/2021
Παροχή Υπηρεσιών ιατρικού προληπτικού ελέγχου για το προσωπικό του ΑΗΣ Χανίων 07/06/2021 21.093,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210607
1200074163
Προμήθεια
14/05/2021
Λάδι και γράσο FUCHS 03/06/2021 7.770,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210603
1200073395
Υπηρεσία
16/05/2021
Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού γραφείων & λοιπών χώρων του ΑΗΣ Χανίων 08/06/2021 23.979,54 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210608
ΔΕΘΥΠ-ΝΕΣΤΟΣ-250-2021-002
Υπηρεσία
06/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118508
Καθαρισμός Κτηριακών Εγκαταστάσεων Συγκροτήματος Νέστου 22/04/2021 20000 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤ... 20210422