Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΚΚ-1200105031
Προμήθεια
09/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125939
Προμήθεια πλήρους συστήματος φασματοφωτόμετρου FTIR, με δειγματολήπτη ATR. 19/04/2024 44.500 20240419
ΔΥΑΕ 1200103839
Υπηρεσία
10/04/2024
Παροχή Υπηρεσίας για την Υποστήριξη Εγκατάστασης και Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σε Μονάδες της ΔΕΥΠ 24/04/2024 90.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20240424
ΑΗΣΜ-1200104829
Προμήθεια
15/04/2024
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A125981
ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΧΕΝΕ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 19/04/2024 Σε Παράταση 1.599 ηλεκτρονική διε... 20240419
ΔΛΚΜ-24013
Προμήθεια
09/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125941
«ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ» 18/04/2024 Σε Παράταση 989,23 www.cosmo-one.g... 20240418
ΔΛΚΜ- 24012
Υπηρεσία
11/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125965
«ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (2)» 19/04/2024 2000 www.cosmo-one.g... 20240419
ΑΗΣΜ-1200105704
Προμήθεια
15/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125985
ΨΥΚΤΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 25/04/2024 37.000 ηλεκτρονική διε... 20240425
ΔΛΚΜ-24014
Προμήθεια
15/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125996
αντικείμενο «ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ» 22/04/2024 812,5 www.cosmo-one.g... 20240422
1200105433
Προμήθεια
17/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125999
Ανταλλακτικά συστημάτων κύλισης χωματουργικών μηχανημάτων DOOSAN DX255LC 25/04/2024 39.900 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20240425
2024.323/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
10/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125949
Εργασίες συντήρησης και περισυλλογής λαδιών των μηχανημάτων λοιπού ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 24/04/2024 Σε Παράταση 62.845,92 Ο ηλεκτρονικός ... 20240424
2024.324/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
11/04/2024
Εργασίες επισκευής-συντήρησης κλιματιστικών μονάδων Κλάδου Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου 26/04/2024 11.398,90 Ο ηλεκτρονικός ... 20240426
ΔΠΕΚΕ 53524008
Υπηρεσία
05/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125923
Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη την υλοποίηση και την υποστήριξη της επικοινωνίας των πελατών μέσω του αυτόματου ψηφιακού βοηθού της ΔΕΗ (Virtual Assistant) 30/04/2024 Σε Παράταση 1.000.000,00 ΔΠΕΚΕ 20240430
ΔΠΕΚΕ 51824025
Υπηρεσία
16/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125993
Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας σε θέματα υλοποίησης ενεργειακών έργων καθώς και γραμματειακής, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Υλοποίησης Ενεργειακών Έργων 02/05/2024 575.400,00 ΔΠΕΚΕ 20240502
ΔΠΕΚΕ 52024067
Υπηρεσία
17/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126000
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 30/04/2024 ΔΠΕΚΕ 20240430
ΔΠΛΠ-902406
Προμήθεια
08/04/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A125933
Προμήθεια πλήρους ΚΙΤ Υδραυλικών εργαλείων HTCT437624R0003 Αεριοστροβίλου GT26/B της μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 19/04/2024 Σε Παράταση 130.668,43 Ο ηλεκτρονικός ... 20240419
ΔΠΛΠ-1908
Υπηρεσία
10/04/2024
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A125944
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης γεννητριών των Μονάδων Παραγωγής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου και της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 10/05/2024 Σε Παράταση Ο ηλεκτρονικός ... 20240510
ΔΠΛΠ-ΑΕ0062
Έργο
11/04/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A125960
Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής σε ηλεκτρονική διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών Ορυχείων. 22/04/2024 Σε Παράταση Η ηλεκτρονική δ... 20240422
ΔΠΛΠ-ΑΕ0061
Έργο
12/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125975
Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής σε ηλεκτρονική διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου για την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και κατεδάφισης εξοπλισμού Ορυχείων. 29/04/2024 Σε Παράταση Η ηλεκτρονική δ... 20240429
ΔΠΛΠ-ΑΕ0063
Έργο
15/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125986
Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής σε ηλεκτρονική διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου για την εκτέλεση εργασιών φυτεύσεων και φροντίδας εκτάσεων δασικής βλάστησης Ορυχείων. 19/04/2024 Σε Παράταση Η ηλεκτρονική δ... 20240419
ΔΠΛΠ-1923
Υπηρεσία
17/04/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A126007
Επισκευή Μετασχηματιστών Ισχύος ΑΗΣ Μελίτης και ΤΠΑΣ Καρδιάς ΙΙΙ για εφεδρεία Λιγνιτικών Μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης 08/05/2024 Σε Παράταση 472.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240508
ΔΠΛΠ-1917
Υπηρεσία
16/04/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A125992
Αναβάθμιση συστήματος διέγερσης Μονάδας Νο11 Sulzer 9RTAF – 58 και συντήρηση πεδίων κόμβου και μετασχηματιστή διέγερσης 15/05/2024 Σε Παράταση 175.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240515
ΔΠΛΠ-1900
Υπηρεσία
10/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125942
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Τεχνικών κατά τη Γενική Επιθεώρησης Γ-6 του Αεριοστρόβιλου Νο11 ΑΗΣ Κομοτηνής 01/05/2024 Σε Παράταση 709.780,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240501
ΔΠΛΠ-902407
Προμήθεια
12/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125974
Προμήθεια υπόγειου καλωδίου από αλουμίνιο M.T 12/20Kv Διατομής 3x240mm2 + 25mm2 AL με μόνωση XLPE, για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 18/04/2024 Σε Παράταση 130.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240418
ΔΠΛΠ-1310668
Έργο
29/03/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125864
Εργασίες επισκευής τμήματος παραλιακής οδού – ανακατασκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και λοιπές εργασίες αναβάθμισης στον ΤΣΠ Μεγίστης 18/04/2024 400.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240418
ΔΠΛΠ-611422
Προμήθεια
04/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125910
Προμήθεια Ασβεστόλιθου για το σύστημα υγρής αποθείωσης του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 30/04/2024 Σε Παράταση 145.750,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240430
ΔΠΛΠ-1935
Υπηρεσία
17/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126008
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού ευθύνης των συνεργείων του τομέα συντήρησης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 29/04/2024 Σε Παράταση 708.318,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240429
ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0064
Υπηρεσία
03/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125899
«Εκποίηση άχρηστων υλικών από τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου» 18/04/2024 Ο ηλεκτρονικός ... 20240418
ΔΠΛΠ-600331
Προμήθεια
05/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125912
Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων ηλεκτροκίνητων περονοφόρων οχημάτων ανυψωτικής ικανότητας 2,5 ton για τη ΔΥΑΕ, τον ΑΗΣ Πτολεμαϊδας 5, τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου και τον ΑΗΣ Κατταβιάς 19/04/2024 149.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240419
ΔΠΛΠ-611418
Προμήθεια
08/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125928
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πετρελαίου Diesel με βυτιοφόρα οχήματα (B/O) από δεξαμενόπλοια στις εγκαταστάσεις των ΤΣΠ Αμοργού, Κύθνου, Σίφνου και Σερίφου 22/04/2024 130.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240422
ΔΠΛΠ-902410
Προμήθεια
08/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125929
Προμήθεια ανταλλακτικών ροομέτρων τουρμπίνας του συστήματος Μέτρησης & Απόδοσης δικτύου Φ.Α. της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/04/2024 144.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240423
ΔΠΠΛ-ΑΕ0066
Έργο
09/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125936
Εργασίες για τη διαμόρφωση της παρόχθιας περιοχής της λίμνης Ορ. Κυπαρισσίων του Δήμου Μεγαλόπολης. 24/04/2024 125.496,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240424
ΔΠΛΠ-902411
Προμήθεια
09/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125940
Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης του συστήματος κατεργασίας ύδατος του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V 23/04/2024 680.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240423
ΔΠΛΠ-1310670
Έργο
11/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125956
Αντικατάσταση οροφής και επισκευή περιβλήματος δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ Νο1 (ΔΑΚ1) του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 01/05/2024 1.473.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240501
ΔΠΛΠ-1920
Υπηρεσία
11/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125961
Εργασίες Μονώσεων στον ΑΗΣ Σορωνής 30/04/2024 52.920,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240430
ΔΠΛΠ-1310674
Έργο
16/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125994
Κατασκευή δεξαμενής diesel χωρητικότητας 1.038m3 στον ΑΣΠ Θήρας 26/04/2024 410.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240426
ΔΠΛΠ-1310675
Έργο
16/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125995
Μελέτη και κατασκευή δύο νέων μεταλλικών δεξαμενών καυσίμου ντίζελ στον ΑΣΠ Χίου 29/04/2024 1.030.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240429
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54024003
Προμήθεια
09/04/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A125938
Προμήθεια παθητικών υλικών, που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για την κάλυψη 750 χιλιάδων νοικοκυριών και Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων για ένταξη σε Μητρώο Προμηθευτών. Κατηγορίες Παθητικών Υλικών: SCP 22/04/2024 Σε Παράταση ΔΠΤ 20240422
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1200104336
Προμήθεια
12/04/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A125962
Προμήθεια κάρτας ΑΒΒ τύπου 216VC62A για το σύστημα προστασίας γεννητριών REG 216 του ΑΗΣ Κομοτηνής 25/04/2024 Σε Παράταση 16.000,00 € Ο ηλεκτρονικός ... 20240425
ΑΗΣΜ5-1200104247
Προμήθεια
02/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125888
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χ.Τ., κατασκευής ABB, SIEMENS και SCHNEIDER, ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας βοηθ. Μηχανημάτων Αεριοστροβίλων Νο 1 & Νο 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 18/04/2024 16.825 ηλεκτρονική διε... 20240418
1200104084
Προμήθεια
04/04/2024
ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CROUZET ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ. 22/04/2024 7.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240422
ΑΗΣ Κ-Λ. 1200105030
Έργο
04/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125906
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ 25/04/2024 72.445,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240425
1200105322
Υπηρεσία
05/04/2024
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 18/04/2024 6.500,00 € Ο ηλεκτρονικός ... 20240418
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200104547
Προμήθεια
05/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125915
Προμήθεια ανταλλακτικών για αυτόματες βαλβίδες ανακυκλοφορίας HORA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 18/04/2024 13.650,00 € Ο ηλεκτρονικός ... 20240418
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200104958
Προμήθεια
05/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125917
Προμήθεια δοχείου διαστολής 500L (τύπου AFV FM162R55) για τη γραμμής αφαλατωμένου νερού για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 18/04/2024 2.300,00€ Ο ηλεκτρονικός ... 20240418
1200105395
Προμήθεια
08/04/2024
TONER & DRUM ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΟΚΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ. 24/04/2024 2.350,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240424
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200105219
Προμήθεια
12/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125963
Προμήθεια ανταλλακτικών για μοτοροκίνητη ρυθμιστική βαλβίδα τροφοδοτικού νερού Μ.Π. λέβητα της εταιρείας HORA του ΑΗΣ Κομοτηνής 25/04/2024 2.730,00 € Ο ηλεκτρονικός ... 20240425
1200105700
Προμήθεια
12/04/2024
ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ INLET BLEED HEAT MON.V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ. 24/04/2024 4.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240424
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200105394
Προμήθεια
16/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125987
Προμήθεια ηλεκτρικού καλωδίου για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 30/04/2024 1.900,01 Ο ηλεκτρονικός ... 20240430
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200104881
Προμήθεια
16/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125988
Προμήθεια στεγανοποιητικών τροφοδοτικής αντλίας Υ.Π. για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 30/04/2024 6.530,00 € Ο ηλεκτρονικός ... 20240430
Ζ220 1200105559
Υπηρεσία
12/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125958
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΑΞΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ 22/04/2024 61.200 ΔΕΥΠ Συγκρότημα... 20240422
1200105079
Υπηρεσία
03/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125889
«Συντήρηση χώρων πρασίνου του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 19/04/2024 45.600 Ο ηλεκτρονικός ... 20240419
1200104090
Προμήθεια
04/04/2024
Αγορά Κοχλιών για τις ανάγκες συντήρησης των Μύλων του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V 19/04/2024 24.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20240419
1200103625
Υπηρεσία
16/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125989
Έλεγχος, καθαρισμός, αντικατάσταση (όπου απαιτείται) μεταδοτών εξοπλισμού λεβητοστασίου του ΑΗΣ Μελίτης 22/04/2024 Σε Παράταση 65.890,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240422
1200105190
Προμήθεια
05/04/2024
Προστατευτικό κάλυμμα τροχού θραύσεως μύλων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2024 24.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20240419
1200105516
Προμήθεια
10/04/2024
Ανταλλακτικά Honeywell για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 24/04/2024 3.100 Ο ηλεκτρονικός ... 20240424
1200105073
Προμήθεια
10/04/2024
Αγορά Περικοχλίων για τα Ταμπέρ λιγνίτη του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V 24/04/2024 3.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20240424
1200103461
Υπηρεσία
10/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125951
Εργασίες ετήσιας συντήρησης χημικών εγκαταστάσεων και βοηθητικών λεβήτων του ΑΗΣ Μελίτης 22/04/2024 46.196,90 Ο ηλεκτρονικός ... 20240422
1200105189
Προμήθεια
12/04/2024
Ράουλα τροφοδοτών λιγνίτη Μον. Ι-V για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/04/2024 30.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20240422
1200105059
Υπηρεσία
12/04/2024
Καθαρισμός κυψελών των αεροψυκτών της Μονάδας του ΑΗΣ Μελίτης 22/04/2024 10.811,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240422
1200105091
Υπηρεσία
17/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126002
Παροχή Υπηρεσίας «Μεταφορά προσωπικού με ταξί προς και από τον ΑΗΣ Πτολεμαίδας V». 29/04/2024 69.750 Ο ηλεκτρονικός ... 20240429
ΔΕΠΑΝ-25124022
Υπηρεσία
15/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125983
Ταχυμεταφορα δεματων σε προορισμούς της ΔΕΠΑΝ 22/04/2024 Σε Παράταση 48.000 Ηλεκτρονική υπο... 20240422
Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200101765
Υπηρεσία
11/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125957
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 22/04/2024 Σε Παράταση 28.920 Marketsite.gr (... 20240422
ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200104994
Υπηρεσία
16/04/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A125990
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 23/04/2024 Σε Παράταση 3.900 Marketsite.gr (... 20240423
ΔΕΠΑΝ-25124033
Προμήθεια
15/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125984
Προμήθεια Σωλήνων και Εξαρτημάτων για Σύνδεση Ψυγείων Νερού. 22/04/2024 Σε Παράταση 5.520 ΑΘΗΝΑ 20240422
ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200104928
Προμήθεια
09/04/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 19/04/2024 5830 Marketsite.gr (... 20240419
ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200097950
Προμήθεια
09/04/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ GORGY TIMING ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 19/04/2024 10.660,43 Marketsite.gr (... 20240419
ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ-1200104908
Προμήθεια
08/04/2024
Προμήθεια παλετοδεξαμενών 1 Κ.Μ. 18/04/2024 5.700 CompareOne 20240418
ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200105243
Προμήθεια
12/04/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΕΤ ΠΛΑΚΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ (GEA VT 04 CD-16) ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Νο 3,4,5 (MITSUBISHI 18KU30A) ΤΟΥ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ... 23/04/2024 8.400,00€ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 20240423
1200105832 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Προμήθεια
12/04/2024
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΜΑΤ-50S & MAT-80 22/04/2024 8.460 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ... 20240422
1200104679 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Προμήθεια
12/04/2024
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 22/04/2024 8.800 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ... 20240422
25624010 ΑΣΠ ΧΙΟΥ
Υπηρεσία
15/04/2024
Παροχή υπηρεσιών για τις εργασίες ελέγχου και επισκευής ανταλλακτικών των δίχρονων κινητήρων Cegielski – Sulzer 9RTAF58 του ΑΣΠ Χίου 30/04/2024 9.500 ΧΙΟΣ 20240430
1200105979 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Προμήθεια
17/04/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΟΥΠΙ 30/04/2024 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ... 20240430
ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200104182
Προμήθεια
17/04/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΝΑΥΔΕΤΟΥ 30/04/2024 1.541 Marketsite.gr (... 20240430
ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200104101
Προμήθεια
17/03/2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 29/04/2024 13.905 Marketsite.gr (... 20240429
ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200104367
Προμήθεια
17/04/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 29/04/2024 15.528,52 Marketsite.gr (... 20240429
ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-1200104533
Προμήθεια
17/04/2024
Προμήθεια καρεκλών για τις ανάγκες του ΑΗΣ Κατταβιάς 29/04/2024 5.000 CompareOne-mark... 20240429
ΑΗΣ ΑΘ 1200105640
Υπηρεσία
17/04/2024
Εργασίες επισκευής ESP #4 και αποκατάσταση δυσπρόσιτων μονώσεων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. 29/04/2024 8.000,00 Κλάδος ΑΗΣ Αθερ... 20240429