Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΚΥΟΡ 180
Έργο
06/11/2018

ΑΔ:A105740
«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της Αυλής Λιγνίτη Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 06/12/2018 Σε Παράταση 16.000.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20181206
∆ΚΥΟΡ-Z2001200055455
Προμήθεια
05/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105731
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ 22/11/2018 61.789,48 ΑΘΗΝΑ 20181122
2018.609/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
31/10/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105707
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων 20/11/2018 Σε Παράταση 1.047.261,60 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20181120
ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
02/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105604
Τοπιακός Επαναπροσδιορισμός και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου 14/02/2019 Διεύθυνση Λειτο... 20190214
Ζ210 1200054494
Προμήθεια
06/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105745
Παντογράφος κοπής μετάλλων πλάσματος - οξυγόνου (τεμ.1) 20/11/2018 Σε Παράταση 70.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181120
Ζ200 1200054652
Προμήθεια
09/11/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105776
Σωλήνας από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) (τεμ. 500) 27/11/2018 Σε Παράταση 100.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181127
Ζ200 1200054680
Προμήθεια
09/11/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105777
Προμήθεια Ρουλμάν 27/11/2018 Σε Παράταση 52.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181127
Ζ200 1200054941
Προμήθεια
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105760
Ανταλλακτικά του οίκου GORMAN για οχήματα RENAULT 05/12/2018 25.744 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181205
Ζ200 1200054946
Προμήθεια
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105761
Ανταλλακτικά RENAULT για οχήματα CBH 350 & KERAX 05/12/2018 70.026,50 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181205
Ζ200 1200055070
Προμήθεια
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105762
Ελαστικές προστατευτικές ποδιές με οδοντώσεις 05/12/2018 54.800 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181205
Ζ200 1200055137
Προμήθεια
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105763
Προμήθεια Ρουλμάν 05/12/2018 72.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181205
2018.202/ΛΚΔΜ
Έργο
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105775
Κατασκευή της Γ’ προσωρινής παραλλαγής τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή του πρώην Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου του ΛΚΔΜ 28/11/2018 1.262.021,04 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20181128
2018.122/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
07/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105749
Επισκευή ταινιοδρομικού εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 23/11/2018 399.711,50 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20181123
2018.370/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105774
Μηχανουργικές εργασίες για το Ορυχείο Πεδίου Καρδιάς 26/11/2018 139.586,41 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20181126
2018.509/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105782
Διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου με χρήση καταβρεχτήρων 29/11/2018 400.270 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20181129
ΔΥΠ - 600805
Προμήθεια
29/10/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105699
Προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων EUCLID HITACHI 14/11/2018 Σε Παράταση 1.400.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Σ... 20181114
ΔΥΠ - 600807
Προμήθεια
14/11/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105788
Γνήσιων ανταλλακτικών ειδικών οχημάτων MERCEDES-UNIMOG. 20/11/2018 Σε Παράταση 2.500.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Σ... 20181120
ΔΥΠ 601801
Προμήθεια
06/11/2018
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A105739
Προμήθεια, καδοτροχού μονού θαλάμου εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 16/11/2018 Σε Παράταση 150.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181116
ΔΥΠ 52018038
Προμήθεια
02/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105721
Προμήθεια καινούργιων ανταλλακτικών για τις γενικές συντηρήσεις των Α/Σ No 11 & 12 κατασκευής ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων 29/11/2018 Σε Παράταση 1.163.745 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181129
ΔΥΠ-52118032
Προμήθεια
02/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105720
Προμήθεια ενός (1) ψυγείου αέρα σάρωσης (air cooler) για τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (DE) τύπου MITSUI-MAN B&W 1290MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 13/11/2018 Σε Παράταση 31.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181113
ΔΥΠ 51918040
Προμήθεια
07/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105747
Προμήθεια δύο (2) χιτωνίων κυλίνδρων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (DE) τύπου MITSUI -MAN B&W 12K90MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 16/11/2018 Σε Παράταση 70.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181116
ΔΥΠ 52018043
Προμήθεια
12/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105643
Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2B-V του ΑΗΣ Ρόδου 22/11/2018 625.028,37 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181122
ΔΥΠ 52118045
Υπηρεσία
05/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105730
Υπηρεσίες συμβούλου προς αναζήτηση και επιλογή εξειδικευμένων στελεχών από την εγχώρια και διεθνή αγορά, προς κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της Επιχείρησης στο εσωτερικό & το εξωτερικό 13/11/2018 Σε Παράταση 25.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181113
ΔΥΠ 52318047
Προμήθεια
29/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105701
Προμήθεια πλακών ψυγείων VICARB V110 των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου 22/11/2018 198.600,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181122
ΔΥΠ- 602805
Προμήθεια
01/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105714
Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επενδύσεων με θερμό βουλκανισμό σε Τύμπανα Ταινιόδρομων και Μηχανημάτων Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, 17/12/2018 930.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181217
DYP 611856
Προμήθεια
02/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105722
Supply of Low Sulfur Heavy Fuel Oil to PPC for Year 2019. 16/11/2018 00 PUBLIC POWER CO... 20181116
DYP 611857
Προμήθεια
02/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105723
Supply of Clean Petroleum Products to PPC for Year 2019. 16/11/2018 00 PUBLIC POWER CO... 20181116
ΔΥΠ-51818042
Υπηρεσία
05/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105732
Αναγόμωση, συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού εξοπλισμού. 30/11/2018 205.471,08 ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ Σ... 20181130
ΔΥΠ 618817
Προμήθεια
02/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105772
Aνάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο της Σύμβασηςπρομήθεια Μοντέλου (εργαλείου) προγραμματισμού και βελτιστοποίησης διαχείρισης χαρτοφυλακίου προμήθειας φυσικού αερίου και του συναφούς κόστους μεταφοράς 30/11/2018 28.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181130
ΔΥΠ 52318050
Υπηρεσία
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105778
Γενική συντήρηση έτους 2018-2019 των μονάδων No1 και No2 του ΑΣΠ Θήρας WARTSILA 18V32 ον. ισχύος 8.250 KW έκαστη, 29/11/2018 300.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181129
ΔΥΠ 51718053
Υπηρεσία
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105779
Λειτουργία βοηθητικών μηχανημάτων των μηχανών diesel του ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ για ένα έτος 26/11/2018 81.480,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181126
ΔΥΠ- 600808
Προμήθεια
14/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105786
Προμήθεια ισοπεδωτή γαιών ισχύος στον σφόνδυλο ≥ 280 HP και βάρους ≥ 26 t για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε 20/12/2018 800.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181220
ΔΥΠ- 600809
Προμήθεια
14/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105787
Προμήθεια δύο (2) ερπυστριοφόρων προωθητών γαιών ισχύος στον σφόνδυλο 800HP και βάρους τουλάχιστον 100tn για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 20/12/2018 2.400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181220
ΔΥΠ 52118055
Υπηρεσία
14/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105789
Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης Πληροφοριακού Συστήματος για εμπορική δραστηριότητα στην αγορά Φυσικού Αερίου 18/12/2018 620.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181218
ΔΥΠ 52118056
Υπηρεσία
14/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105790
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Κατάρτισης Τιμολογιακής Πολιτικής και Τιμολογίων Φυσικού Αερίου 29/11/2018 45.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20181129
ΔΥΣ/1/2018
Υπηρεσία
19/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105667
Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων στην Γλυφάδα Αττικής, για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων 16/11/2018 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Καπ... 20181116
ΔΥΣ/80083
Προμήθεια
24/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105677
Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού. 15/11/2018 49.925 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Κα... 20181115
ΔΥΣ/2/2018
Υπηρεσία
07/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105744
Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του καταστήματος πωλήσεων Πειραιά 30/11/2018 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Κα... 20181130
ΔΥΣ/3/2018
Υπηρεσία
12/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105771
Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων Αμπελοκήπων 07/12/2018 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ/ Κ... 20181207
ΔΥΣ/4/2018
Υπηρεσία
12/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105773
Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων Κυψέλης Αττικής 07/12/2018 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ, Κ... 20181207
ΔΠΛΡ-5752180010
Υπηρεσία
01/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105717
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού SYBASE IQ Enterprise Edition 16/11/2018 50.000 ΑΘΗΝΑ 20181116
ΔΠΛΡ-5752180012
Υπηρεσία
06/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105741
Παροχή Υπηρεσιών Εκτυπώσεων (MPS) 21/11/2018 27.000 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΛΡ 3... 20181121
ΔΥΠΠ-904308
Προμήθεια
25/09/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105581
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 1.281,5 ΜΤ Καυστικού Νατρίου καθαρότητας 99-100%, παραδοτέο σε διάλυμα περιεκτικότητας 48-51% κατά βάρος, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.01.19 έως 3... 15/11/2018 818.282 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20181115
ΔΥΠΠ-904310
Προμήθεια
28/09/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105583
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 901 ΜΤ Βιομηχανικού διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου, περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο 140 gr/l κατ΄ ελάχιστο, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος, από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019 12/11/2018 133.500 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20181112
ΔΥΠΠ-903829
Προμήθεια
02/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105727
Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονου τριφασικού βραχυκυκλωμένου δρομέα 6KV/1.200KW των μονάδων I-II-III-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 04/12/2018 Σε Παράταση 440.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20181204
ΔΥΠΠ-903830
Προμήθεια
06/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105742
Προμήθεια συσκευής μέτρησης στάθμης μόνωσης & δείκτη πόλωσης της ΔΕΘ-ΤΜΑ/ΘΗΣ 13/11/2018 Σε Παράταση 4.500 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20181113
ΔΥΠΠ-1419
Υπηρεσία
07/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105743
Μεταφορά προσωπικού εναλλασσόμενης φυλακής του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου 12/11/2018 Σε Παράταση 128.042,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20181112
TKHME-203
Έργο
12/11/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105781
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 110V DC ΚΑΙ 24V DC ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΣΠ) ΙΚΑΡΙΑΣ 30/11/2018 Σε Παράταση 100.000,00 Αθήνα 20181130
ΔΠΑΝ-18075
Προμήθεια
08/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105746
Προμήθεια Κινητήρα DIESEL τύπου CUMMINS VTA28G5 για τις ανάγκες του ΤΣΠ Μεγίστης. 26/11/2018 45.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ Λ... 20181126
1200054390
Προμήθεια
30/10/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105704
Γάλα αγελαδινό υψηλής παστερίωσης ( διάρκειας 30-45 ημερών σε συσκευσία ενός λίτρου ) για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 16/11/2018 Σε Παράταση 45.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20181116
1200054867
Προμήθεια
02/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105726
Δακτύλιοι και σφήνες στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/11/2018 Σε Παράταση 11.700 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181122
1200052857
Υπηρεσία
08/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105758
Διενέργεια περιοδικής δειγματοληψίας και αναλύσεων μονωτικού ελαίου των Μετασχηματιστών Ισχύος του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα IEC 60422, IEC 60599 και Συμπλήρωμα 1 αυτού) 20/11/2018 Σε Παράταση 33.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181120
1200055690
Υπηρεσία
13/11/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105785
Μεταφορά υλικών, δεμάτων και εμπορευμάτων από το λεκανοπέδιο Αττικής στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου και αντιστρόφως για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 26/11/2018 Σε Παράταση 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181126
1200055491
Προμήθεια
08/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105753
Οδοντωτή στεφάνη καδένας για τον ΑΗΣ Καρδιάς 27/11/2018 Σε Παράταση 5.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181127
1200055086
Προμήθεια
08/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105754
Δακτύλιος συγκράτησης στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 27/11/2018 Σε Παράταση 4.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181127
1200054685
Προμήθεια
08/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105756
Καλώδια τύπου E1VVR, J1VV-R για τον ΑΗΣ Καρδιάς 27/11/2018 Σε Παράταση 9.185 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Κ... 20181127
1200055609
Προμήθεια
08/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105755
Ελατηριωτές και επίπεδες ροδέλες για τον ΑΗΣ Καρδιάς 27/11/2018 Σε Παράταση 3.568 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181127
1200055091
Προμήθεια
25/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105687
Ελατηριωτές ροδέλες δακτυλίων συγκράτησης στροφείων μύλων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/11/2018 14.468 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181115
1200055335
Προμήθεια
25/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105688
Γειωτής –μπαστούνι γείωσης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/11/2018 2.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181115
1200055358
Προμήθεια
25/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105689
Δακτύλιος ραούλων διαστάσεων Φ180/106,5Χ40ΜΜ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/11/2018 5.740 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181115
1200055371
Προμήθεια
25/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105690
Φόδρες κώνου στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/11/2018 8.280 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181115
1200055451
Προμήθεια
25/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105691
Στεγανοποιητικά χτένια προθερμαντών αέρα LUVO για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/11/2018 2.375 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181115
1200055535
Προμήθεια
25/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105692
Xαρτικά –είδη υγιεινής για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/11/2018 8.895,42 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181115
1200055550
Προμήθεια
25/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105693
Xάλυβας για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/11/2018 9.151,98 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20181115
1200055614
Προμήθεια
25/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105694
Διακόπτης εκτροπής (εκφυγής) ταινιών του οίκου SCHMERSAL για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/11/2018 4.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181115
1200055620
Προμήθεια
25/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105695
Περικόχλιο-κοχλίας-ροδέλα ντίζα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/11/2018 7.491,10 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181115
1100006251
Προμήθεια
26/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105697
Ανταλλακτικά μηχανικού συμπλέκτη SSS ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 28/11/2018 30.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181128
1700003106
Υπηρεσία
29/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105702
Αποκατάσταση της στεγανοποίησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος του ΑΗΣ Κομοτηνής 13/11/2018 10.975 ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20181113
1200055793
Υπηρεσία
31/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105709
Μεταφορά προσωπικού με ταξί από Περιβόλια και Γαβαλά στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντιστρόφως 16/11/2018 3.402 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181116
1200056016
Υπηρεσία
31/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105710
Καθαρισμοί στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 16/11/2018 27.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181116
8077
Υπηρεσία
01/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105711
Υποστήριξη της Ομάδας Πυρασφάλειας του ΑΗΣ Καρδιάς 23/11/2018 39.310 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181123
1200055509
Υπηρεσία
06/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105738
Μεταφορά προσωπικού με ταξί από τα Διρρεύματα στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντιστρόφως 23/11/2018 9.792 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181123
1200055507
Προμήθεια
07/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105748
Ανταλλακτικά αντλιών κενού κύριου ψυγείου του οίκου M.P.R. για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 29/11/2018 12.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181129
1200055383
Προμήθεια
08/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105750
Υλικά σταθμών πυρόσβεσης για τον ΑΗΣ Καρδιάς 27/11/2018 6.867,26 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181127
1200055622
Προμήθεια
08/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105751
Σιδηρογωνία για μεταλλική ταινία τεφρολεκάνης για τον ΑΗΣ Καρδιάς 27/11/2018 5.100 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181127
1200055529
Προμήθεια
08/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105752
Κινητήρας πνευματικός βαλβίδας εξαγωγής τέφρας για τον ΑΗΣ Καρδιάς 27/11/2018 1.802 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181127
1200052462
Υπηρεσία
08/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105759
Ταχυμεταφορά φακέλων και μικροδεμάτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου προς όλη την Ελλάδα και αντιστρόφως 19/11/2018 22.300 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181119
1200055564
Προμήθεια
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105767
Υλικά για μεταλλικά δάπεδα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 29/11/2018 22.672 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20181129
1200055845
Προμήθεια
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105768
Προστατευτική φόδρα μετώπης στροφείου μύλου λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 29/11/2018 10.920 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20181129
1700003162
Υπηρεσία
13/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105783
Καθαρισμός φίλτρων εισαγωγής αέρα στον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 18/12/2018 2.500 ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ ... 20181218
ΔΥΗΠ 1200055030
Υπηρεσία
01/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105706
Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης Εγκαταστάσεων του ΥΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ. 14/11/2018 60.000 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 20181114
ΔΥΗΠ-1200055861
Έργο
05/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105728
Συγκρότημα Αχελώου: Περιβαλλοντικοί Όροι, Διαχειριστική Μελέτη, Ηλεκτροφωτισμός Γέφυρας Τατάρνας 14/11/2018 50.000 ΑΓΡΙΝΙΟ 20181114