Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΚΥΟΡ-183
Έργο
17/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105439
«Μετασκευή, κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού βοηθητικού κλάδου τέφρας στον κόμβο του Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας» 11/09/2018 650.000 Χαλκοκονδύλη 29... 20180911
Ζ200 1200050841/1 (Επαν/ψη)
Προμήθεια
10/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105421
Ελαστικά επίσωτρα 04/09/2018 46.800 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180904
Ζ200 1200053299
Προμήθεια
21/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105432
Δακτυλιοφόροι ηλεκτροκινητήρες 190 KW, 135KW & 110KW 25/09/2018 Σε Παράταση 69.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180925
2018.316/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
31/07/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105398
Επαναπεριέλιξη στατών ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης (6KV) του ΛΚΔΜ 17/09/2018 Σε Παράταση 398.002 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180917
2018.116/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
03/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105413
Εργασίες συντήρησης ταινιοδρομικού εξοπλισμού του ΚΟΠΚ 03/09/2018 Σε Παράταση 142.560 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180903
2018.339/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105377
Εργασίες στο Μηχανουργείο του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 31/08/2018 486.182,40 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180831
2018.346/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
03/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105407
Εργασίες σφυρηλατηστηρίου, φανοποιείου και βαφείου σε βαρέα μηχανήματα και οχήματα του λοιπού δηζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 23/08/2018 43.084,80 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180823
ΔΥΠ 602801
Προμήθεια
23/07/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105367
Προμήθεια μεταλλικών ραούλων ταινιοδρόμων των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 07/09/2018 Σε Παράταση 5.780.476,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20180907
ΔΥΠ 602802
Προμήθεια
23/07/2018
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A105368
Προμήθεια μεταφορικών ελαστικών ιμάντων ταινιόδρομων και μηχανημάτων ορυχείων του ΛΚΔΜ (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας) 14/09/2018 Σε Παράταση 7.560.211,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20180914
ΔΥΠ 602803
Προμήθεια
23/07/2018
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A105369
Προμήθεια μεταφορικών ελαστικών ιμάντων ταινιόδρομων και μηχανημάτων ορυχείων του ΛΚΔΜ (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας) 14/09/2018 Σε Παράταση 23.065.218,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20180914
ΔΥΠ 602804
Προμήθεια
23/07/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105370
Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης χωματουργικών μηχανημάτων (ερπυστριοφόρων) διαφόρων τύπων του ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Λ.Κ.Δ.Μ.) 04/09/2018 Σε Παράταση 997.800,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20180904
ΔΥΠ-52318019
Υπηρεσία
09/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105423
Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης των Μετασχηματιστών, Διακοπτών και λοιπού εξοπλισμού Υψηλής Τάσης των Μονάδων των ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, ΡΟΔΟΥ 26/09/2018 Σε Παράταση 364.872,44 ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ 20180926
ΔΥΠ - 51718021
Προμήθεια
01/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105400
Προμήθεια ανταλλακτικών για τους υπερπληρωτές (turbo) των Μηχανών Diesel του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 28/08/2018 Σε Παράταση 39.890,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΠ,... 20180828
ΔΥΠ - 600802
Προμήθεια
16/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105328
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για μηχανήματα TEREX O & K τύπου RH170 και CAT 6040 04/09/2018 2.000.000,00 ΔΕΗ ΑΕ/ΔΥΠ Στου... 20180904
ΔΥΠ - 600803
Προμήθεια
16/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105329
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευής Οίκου TEREX EQUIPMENT LTD 05/09/2018 2.000.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Σ... 20180905
ΔΥΠ - 52618030
Υπηρεσία
19/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105341
Εκποίηση άχρηστων υλικών. 06/09/2018 94.128,00 ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ, ... 20180906
ΔΥΠ - 51918016
Προμήθεια
24/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105371
Προμήθεια υποδημάτων ασφαλείας 07/09/2018 306.000,00 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΠ 20180907
ΔΥΠ - 52018031
Προμήθεια
10/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105427
Προμήθεια ενός πλήρους σετ 1ης βαθμίδας του στροβίλου ισχύος HSPT Nuovo Pignone S/N SMO 165009 του Α/Σ GE LM 2500 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 20/09/2018 Σε Παράταση 600.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΠ 20180920
ΚΔΕΠ-1200054147
Υπηρεσία
22/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105444
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 11/09/2018 167.000 Αθήνα 20180911
ΔΥΣ/80041
Υπηρεσία
04/08/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105411
Φύλαξη Υπηρεσιακών Μονάδων των Διευθύνσεων Πωλήσεων Αττικής, Βορείου & Νοτίου Ελλάδας (καταστήματα και γραφεία) & της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πωλήσεων. 28/08/2018 Σε Παράταση 649.524 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Καπ... 20180828
ΔΥΣ/2218401
Υπηρεσία
08/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105417
Συντήρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού & Κεντρικής Θέρμανσης Κτιρίων ΔΕΗ Α.Ε. 05/09/2018 128.899,20 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Πα... 20180905
ΔΠΛΡ-5752180006
Υπηρεσία
13/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105431
Παροχή Εξειδικευμένων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής 24/08/2018 Σε Παράταση 393.600 ΑΘΗΝΑ 20180824
ΔΥΠΠ-903817
Προμήθεια
16/07/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105326
Προμήθεια ελαστικών – μεταφορικών ιμάντων ταινιοδρόμων για τους ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α’, Μεγαλόπολης Β’ και Μελίτης 05/09/2018 Σε Παράταση 1.388.758,76 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180905
ΔΥΠΠ-1310589
Έργο
29/06/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A104255
Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δυο βιομηχανικών ανελκυστήρων προσώπων – φορτίων, ωφέλιμης ανυψωτικής ικανότητας 600Kg ή 6 ατόμων ο καθένας στα κτήρια λεβητών ανάκτησης θερμότητας Νο 1 και Νο 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ 12/09/2018 Σε Παράταση 350.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180912
ΔΥΠΠ-903820
Προμήθεια
08/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105416
Προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου-Φιλώτα, Καρδιάς και Μελίτης 06/09/2018 Σε Παράταση 1.786.391,68 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180906
ΔΥΠΠ-903825
Προμήθεια
09/07/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A104298
Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονου τριφασικού βραχυκυκλωμένου δρομέα 6KV/2.250KW 1480RPM του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 06/09/2018 Σε Παράταση 200.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180906
ΔΥΠΠ-1400
Υπηρεσία
31/07/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105388
Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων, Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών 30/08/2018 Σε Παράταση 126.770,58 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180830
ΔΥΠΠ-1392
Υπηρεσία
12/07/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105313
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ 30/08/2018 Σε Παράταση 242.500 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180830
ΔΥΠΠ-1398
Υπηρεσία
05/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104311
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ Νο 11 & 12 ΤΟΥ ΑΗΣ KOMOTHNHΣ 11/09/2018 455.100 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180911
ΔΥΠΠ-1396
Υπηρεσία
18/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105335
Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 04/09/2018 709.591,47 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180904
ΔΥΠΠ-903826
Προμήθεια
23/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105354
Κατασκευή-υδροστατική δοκιμή και προμήθεια εναλλάκτη θερμότητας αποστάγματος με πλάκες του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 05/09/2018 62.500 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180905
ΔΥΠΠ-1409
Υπηρεσία
28/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105383
Φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση τέφρας από την εφεδρική αυλή του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα στο Ορυχείο Αμυνταίου 27/08/2018 91.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180827
ΔΥΠΠ-1373
Υπηρεσία
02/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105403
Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Ι-IV του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων Ι-IV ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 10/09/2018 60.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180910
ΔΥΠΠ-1405
Υπηρεσία
02/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105404
Προγραμματισμένες Εργασίες Αντικατάστασης και Επισκευής βοηθητικού εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 03/09/2018 133.893,50 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180903
ΔΥΠΠ-1407
Υπηρεσία
02/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105405
Συγκόλληση ιμάντων και προληπτική – επισκευαστική συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος λιγνίτη και τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 13/09/2018 160.738,15 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180913
ΔΥΠΠ-1410
Υπηρεσία
03/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105408
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κομοτηνής και φράγματος Γρατινής 30/08/2018 195.528 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180830
ΔΥΠΠ-904304
Προμήθεια
06/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105414
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 2.110 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, ΚΕΡΑΤΕΑΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση. 29/08/2018 223.825 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20180829
ΔΥΠΠ-904305
Προμήθεια
10/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105425
Προμήθεια συνολικής ποσότητας 750 MT Στερεάς Ουρίας για κάλυψη των αναγκών του ΘΗΣ Νότιας ΡΟΔΟΥ. 30/08/2018 Σε Παράταση 393.750 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20180830
ΔΥΠΠ-1406
Υπηρεσία
10/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105426
Διακίνηση λιγνίτη – τέφρας και μίσθωση φορτωτών με χειριστή και καύσιμα στοΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14/09/2018 92.820 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20180914
ΔΥΠΠ-904306
Προμήθεια
13/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105430
Προμήθεια των παρακάτω χημικών πρόσθετων για την προστασία των ψυκτικών κυκλωμάτων, με κατεργασία του συμπληρωματικού νερού των πύργων ψύξης των μονάδων του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥγια δύο (2) έτη, α) Aντικαθαλατωτικό –αντ... 20/09/2018 142.400 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20180920
ΔΜΚΘ-11185201
Έργο
20/07/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105364
Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του Έργου, η συναρμολόγηση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επί τόπου του Έργου, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, η προ... 10/09/2018 Σε Παράταση 97.000.000 ΔΜΚΘ: Αριστοτέλ... 20180910
ΤΕΠΜ-615
Έργο
02/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105402
ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΓΚΟΥ 4.000 ΚΜ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 18/09/2018 940.000 ΑΘΗΝΑ 20180918
ΔΠΑΝ-18053
Προμήθεια
06/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105409
Προμήθεια ενός πεδίου Μέσης Τάσης τύπου QMTC 24 για τον ΑΣΠ ΚΩ 10/09/2018 25.000 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ Λ... 20180910
1200051576
Έργο
16/08/2018
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A105438
Κατασκευή και τοποθέτηση καπακιών στους ταινιοδρόμους τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 07/09/2018 Σε Παράταση 145.795 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180907
1200052781
Προμήθεια
26/07/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105379
Λεκάνες ασφαλείας διαρροής λιπαντικών και κάδοι απορριμμάτων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 28/08/2018 Σε Παράταση 4.040 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20180828
1200052812
Προμήθεια
26/07/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105380
Δακτύλιος ραούλων διαστάσεων Φ180/106,5Χ40mm για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 28/08/2018 Σε Παράταση 5.740 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20180828
8044
Υπηρεσία
08/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105420
Οικοδομικές εργασίες στον ΑΗΣ Καρδιάς 24/08/2018 Σε Παράταση 47.058,8 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180824
1200053268
Προμήθεια
16/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105330
Προμήθεια γάλακτος για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 29/08/2018 12.144 ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20180829
8049
Υπηρεσία
14/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105433
Συντήρηση στο σύστημα πυρανίχνευσης του ΑΗΣ Καρδιάς 03/09/2018 Σε Παράταση 46.656 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Κ... 20180903
1200053260
Προμήθεια
20/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105356
Ατμαγωγός υψηλής πίεσης Φ323,9Χ45ΜΜ 10CRMO9.10 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/08/2018 13.200 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180823
1200053296
Προμήθεια
20/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105357
Λαμαρίνα ST70-2 διαστάσεων 2000Χ6000Χ15ΜΜ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/08/2018 7.347,60 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20180823
1200053403
Προμήθεια
20/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105358
Βυθιζόμενη αντλία λυμάτων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/08/2018 1.400 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180823
1200053427
Προμήθεια
20/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105359
Υλικά ανταλλακτικά για την επισκευή τροφοδοτών λιγνίτη (δακτύλιος 6204 JV NILOS) για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/08/2018 2.965,80 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20180823
1200053520
Προμήθεια
20/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105360
Ανταλλακτικά οίκου ΕΙΖΟ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/08/2018 3.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180823
1200052551
Προμήθεια
14/08/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105434
Προμήθεια ανταλλακτικών στάθμης τυμπάνου Υ/Π-Μ/Π-Χ/Π του λέβητα Μονάδας Νο5 για τον ΑΗΣ Αλιβερίου 22/08/2018 Σε Παράταση 6.255 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180822
1200052538
Υπηρεσία
10/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105428
Μεταφορά προσωπικού με ταξί από τα Διρρεύματα στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντιστρόφως 24/08/2018 Σε Παράταση 7.140 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20180824
1200053552
Υπηρεσία
20/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105442
Συντήρηση - βαθμονόμηση αυτόματων συστημάτων συνεχούς μέτρησης αερίων ρύπων και λειτουργικών παραμέτρων των Μονάδων I - IV και αναλυτών Ο2 προ και μετά LUVO των Μονάδων III και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για δύο (2) έτη 04/09/2018 Σε Παράταση 40.800 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180904
1200048751
Υπηρεσία
27/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105385
Επισκευές – συντηρήσεις τεφρολεκανών των Μονάδων I-V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 31/08/2018 65.043,82 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180831
1200053044
Προμήθεια
31/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105389
Χάλυβας γωνία DIN 1029 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 04/09/2018 4.256,28 ΔΕΗ Α.Ε / ... 20180904
1200053102
Προμήθεια
31/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105390
Μεταλλική σχάρα (γραδελάδα) για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 04/09/2018 4.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20180904
1200053649
Προμήθεια
31/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105391
Φτερωτή αντλιών CERPELLI για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 04/09/2018 10.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20180904
1200053826
Υπηρεσία
20/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105443
Σίτιση εργαζομένων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 27/08/2018 Σε Παράταση 16.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20180827
1100006238
Προμήθεια
14/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105435
Προμήθεια : Ανταλλακτικών του μηχανισμού βραδείας περιστροφής του ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 για τον ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 17/09/2018 Σε Παράταση 24.000 ΔΕΗ Α.Ε / ... 20180917
1200050293
Υπηρεσία
09/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105424
Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Κ.Δ.Α.Σ Π - Λ 04/09/2018 30.600,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20180904
1200052735 (1)
Υπηρεσία
10/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105429
Παροχή Υπηρεσιών ιατρικού προληπτικού ελέγχου για το προσωπικό του ΑΗΣ Χανίων 05/09/2018 12.355,41 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20180905
1200053511
Προμήθεια
14/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105436
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 06/09/2018 18.200,00 ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ. ΣΟΡΩ... 20180906
8057
Υπηρεσία
16/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105437
Φόρτωση των Μονάδων με Βελτιωτικό Λιγνίτη στη Δ΄ Αυλή και διάστρωση λιγνίτη στη Δ΄αυλή σε συγκεκριμένο χώρο Απόθεσης για τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 10/09/2018 87.500 ΔΕΗ Α.Ε / ... 20180910
1200053533
Προμήθεια
17/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105441
Γάλα παστεριωμένο για τον ΑΗΣ Χανίων 07/09/2018 24.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20180907