Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΥΑΕ 1200104823
Προμήθεια
1/1/0001 12:00:00 πμ

ΑΔ:A126207
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΥΤΙΟ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 24/05/2024 Σε Παράταση 61.065,00 Η ηλεκτρονική δ... 20240524
Ζ220 1200106665
Υπηρεσία
20/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126206
Εργασίες επισκευής & συντήρησης γραφείων της ΔΕΑΜΠ στους χώρους του πρώην Διοικητήριου του ΑΗΣ Καρδιάς 04/06/2024 13.077,50 Ο ηλεκτρονικός ... 20240604
ΑΗΣΜ-1200105638
Υπηρεσία
18/04/2024
Κοπή - αποψίλωση χόρτων & βάτων, κοπή ή κλάδεμα δέντρων, στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 29/04/2024 14.590 πλατφόρμα "comp... 20240429
ΑΗΣΜ-1200106718
Προμήθεια
14/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126166
Ανοικτή Διαδικασία Επιλογής σε ένα (1) Στάδιο για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ROBUSCHI RBS 35 ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 21/05/2024 1.933 ηλεκτρονική διε... 20240521
ΑΗΣΜ-1200106594
Υπηρεσία
14/05/2024
Τοποθέτηση δαπέδου και κασώματος ντουλάπας στο διαμέρισμα Γ2 της πολυκατοικίας Νο1 του εξωτερικού οικισμού του Κλάδου ΑΗΣ 20/05/2024 1.605 https://www.cos... 20240520
ΑΗΣΜ-1200106595
Υπηρεσία
21/05/2024
Επαναβαφή εσωτερικά Διαμερίσματος Γ2 της πολυκατοικίας Νο5 στον εξωτερικό οικισμό του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 30/05/2024 1520 πλατφόρμα “comp... 20240530
1200106398
Προμήθεια
02/05/2024
Μονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) 20/05/2024 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20240520
1200106602
Προμήθεια
09/05/2024
Φίλτρα τροχήλατων συστημάτων απαγωγής καυσαερίων 20/05/2024 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20240520
1200106374
Προμήθεια
10/05/2024
Ασφάλειες μέσης τάσης 21/05/2024 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20240521
1200106449
Προμήθεια
10/05/2024
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 21/05/2024 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20240521
1200106514
Προμήθεια
10/05/2024
Γεωργικά Λιπάσματα 21/05/2024 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20240521
1200106354
Προμήθεια
15/05/2024
Καλλωπιστικά φυτά 27/05/2024 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20240527
2024.318/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
10/05/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A126144
Εργασίες καλλιέργειας δενδροφυτευμένων εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί στην Μετάβαση Α.Ε, σε χώρους του ΛΚΔΜ 20/05/2024 Σε Παράταση 379.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240520
ΔΠΕΚΕ 51824057
Υπηρεσία
18/05/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A126200
Πρόσκληση συμμετοχής σε ηλεκτρονική διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου ,με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου και υπηρεσιών υποστήριξης call center 20/05/2024 Σε Παράταση ΔΠΕΚΕ 20240520
ΔΠΕΚΕ 51824060
Υπηρεσία
19/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126035
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιτάχυνση της εξέλιξης της εμπορικής δραστηριότητας, εστιάζοντας σε επιλεγμένους τομείς και με συγκεκριμένες προτεραιότητες 20/05/2024 3.500.000,00 ΔΠΕΚΕ 20240520
ΔΠΕΚΕ 51724068
Υπηρεσία
15/05/2024
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A126179
Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τεχνολογίας 27/05/2024 Σε Παράταση ΔΠΕΚΕ 20240527
ΔΠΕΚΕ 52124055
Υπηρεσία
15/05/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A126181
Παροχή άδειας χρήσης SaaS υπηρεσίας Ironscales συνοδευόμενης από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Themis Co - pilot, καθώς και υπηρεσίες παραμετροποίησης, βελτιστοποίησης και τεχνικής υποστήριξης 21/05/2024 Σε Παράταση 620.500,00 ΔΠΕΚΕ 20240521
ΔΠΕΚΕ 51724070
Υπηρεσία
01/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126127
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 2nd level support, 24x7, των υποδομών πληροφοριακών συστημάτων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο Cloud 21/05/2024 ΔΠΕΚΕ 20240521
ΔΠΕΚΕ 54324078
Υπηρεσία
15/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126184
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, ανταλλακτικών, εξοπλισμού από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Σάμου και αντίστροφα, για χρονικό διάστημα μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού τιμήματος το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβεί σε δύο (2) έτη περίπου 27/05/2024 ΔΠΕΚΕ 20240527
ΔΠΛΠ-1908
Υπηρεσία
13/05/2024
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A126149
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης γεννητριών των Μονάδων Παραγωγής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου και της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 21/05/2024 Σε Παράταση Ο ηλεκτρονικός ... 20240521
ΔΠΛΠ-1923
Υπηρεσία
17/05/2024
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A126197
Επισκευή Μετασχηματιστών Ισχύος ΑΗΣ Μελίτης και ΤΠΑΣ Καρδιάς ΙΙΙ για εφεδρεία Λιγνιτικών Μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης 31/05/2024 Σε Παράταση 472.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240531
ΔΠΛΠ-600402
Προμήθεια
29/04/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A126105
προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των χωματουργικών μηχανημάτων (προωθητήρες CATERPILLAR – εκσκαπτικά CAT6040 και TEREX O & K RH170) που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 30/05/2024 Σε Παράταση 1.400.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240530
ΔΠΛΠ-600331
Προμήθεια
16/05/2024
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A126189
Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων ηλεκτροκίνητων περονοφόρων οχημάτων ανυψωτικής ικανότητας 2,5 ton για τη ΔΥΑΕ, τον ΑΗΣ Πτολεμαϊδας 5, τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου και τον ΑΗΣ Κατταβιάς 27/05/2024 Σε Παράταση 149.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240527
ΔΠΛΠ-902411
Προμήθεια
10/05/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A126145
Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης του συστήματος κατεργασίας ύδατος του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V 23/05/2024 Σε Παράταση 680.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240523
ΔΠΛΠ-903411
Προμήθεια
25/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A126080
Προμήθεια καινούργιων ή ανακατασκευασμένων θερμών μερών και πτερυγίων συμπιεστή για τους Αεριοστροβίλους Νο11 & Νο12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 22/05/2024 Σε Παράταση 4.116.850,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240522
ΔΠΛΠ-903410
Προμήθεια
20/05/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A126204
Προμήθεια τελικών φίλτρων αέρα εισόδου, για τον Αεριοστρόβιλο Νο 11 του ΑΗΣ Κομοτηνής 31/05/2024 Σε Παράταση 44.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240531
ΔΠΛΠ-903412
Προμήθεια
13/05/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A126158
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών επιστομίων του οίκου KSB του ΑΗΣ Μελίτης». 30/05/2024 Σε Παράταση 48.366,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240530
ΔΠΛΠ-1951
Υπηρεσία
15/05/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A126183
Αποκατάσταση βλαβών-στατική ενίσχυση αντλιοστασίου θαλασσινού νερού ψύξεως της Μονάδας No 6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 27/05/2024 Σε Παράταση 250.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240527
ΔΠΛΠ-1940
Υπηρεσία
18/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126198
Απασχόληση ειδικού τεχνικού για επιτήρηση, εκπαίδευση και υποστήριξη λειτουργίας για τέσσερις (4) μήνες κατά την θερινή περίοδο του 2024 του Α/Σ τύπου GE 10 Μονάδας Νο29 του ΑΣΠ Θήρας 27/05/2024 210.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240527
ΔΠΛΠ-1943
Υπηρεσία
17/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126199
Αναβάθμιση Σταθμού εργασίας HMI BLACKSTART των τριών Μονάδων Diesel Pielstick του ΑΗΣ Σορωνής 31/05/2024 78.745,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240531
ΔΠΛΠ-611428
Υπηρεσία
20/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126201
"Παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ξύλινων στυλών εμποτισμένων με κρεόζωτο, των αποξηλωμένων εναέριων δικτύων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης" 30/05/2024 37.200,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240530
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54024009
Προμήθεια
17/05/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A126192
Προμήθεια παθητικών υλικών, που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για την κάλυψη 750 χιλιάδων νοικοκυριών και Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων για ένταξη σε Μητρώο Προμηθευτών. Κατηγορίες Παθητικών Υλικών: ADSS cables & ADSS drop ca... 05/06/2024 Σε Παράταση ΔΠΤ 20240605
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54024008
Προμήθεια
17/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126193
Προμήθεια παθητικών υλικών που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για την κάλυψη 750 χιλιάδων νοικοκυριών και Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων για ένταξη σε Μητρώο Προμηθευτών. Κατηγορίες Παθητικών Υλικών: Υλικά Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 27/05/2024 ΔΠΤ 20240527
1200105699
Προμήθεια
15/04/2024
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ INLET BLEED HEAT MON.V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ. 02/05/2024 4.441,10 Ο ηλεκτρονικός ... 20240502
1200105894
Προμήθεια
25/04/2024
Προμήθεια και εγκατάσταση αναλυτών Na και επισκευή βλάβης reboiler δειγματοληψιών νερού – ατμού της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 21/05/2024 28.800,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240521
1200105826
Προμήθεια
17/05/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A126195
Προμήθεια διαστολικού DEKOMTE καυσαερίων εισόδου λέβητα της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 23/05/2024 Σε Παράταση 17.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240523
AHΣ Κ-Λ 1200105955
Έργο
30/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126110
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΤΚΑ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ 20/05/2024 88.720,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240520
1200106521
Προμήθεια
13/05/2024
ΛΑΜΑΡΙΝΑ & UPN ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ. 24/05/2024 2.596,80 Ο ηλεκτρονικός ... 20240524
1200106271
Προμήθεια
13/05/2024
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ. 30/05/2024 24.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240530
ΑΗΣΜ 5 –1700004400
Υπηρεσία
13/05/2024
Προμήθεια, εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης στην Αποθήκη του ΑΗΣΜ 5 28/05/2024 8.000 https://www.cos... 20240528
1200106381
Προμήθεια
25/04/2024
Προμήθεια μηχανικών στυπιοθλιπτών των αντλιών συμπυκνωμάτων της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 28/05/2024 13.300,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240528
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200106535
Προμήθεια
15/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126176
Προμήθεια ανταλλακτικών για αναλυτές συνεχούς μέτρησης HACH LANGE του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/05/2024 3.141,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240528
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200106541
Προμήθεια
15/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126177
Προμήθεια προσόψεων καρτών ΑΒΒ του συστήματος DCS & EGATROL του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/05/2024 8.385,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240528
ΑΗΣΜ 5 –1200106766
Υπηρεσία
16/05/2024
Κοπή - αποψίλωση χόρτων & βάτων, κοπή ή κλάδεμα δέντρων, στον εξωτερικό οικισμό της ΔΕΗ Α.Ε. και στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 30/05/2024 24.985 https://www.cos... 20240530
1200106704
Υπηρεσία
15/05/2024
Καθαρισμός, αποψίλωση και κοπή χόρτων βιομηχανικών γηπέδων του Συγκροτήματος Αχελώου. 25/05/2024 16.340,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20240525
250.2024.004
Έργο
20/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126186
Αντικατάσταση Συσσωρευτών ΥΗΣ Πλατανόβρυσης 06/06/2024 100.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20240606
1200104204
Υπηρεσία
16/05/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A126188
Παροχή Υπηρεσίας «Συντήρηση βοηθητικών ατμολεβήτων Diesel Generator εκκαπνιστών και κανονιών νερού του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V» 20/05/2024 Σε Παράταση 87.130 Ο ηλεκτρονικός ... 20240520
1200105259
Υπηρεσία
15/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126180
«Υποστηρικτικές Εργασίες του Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V». 22/05/2024 68.984,70 Ο ηλεκτρονικός ... 20240522
1200105547
Υπηρεσία
16/05/2024
«Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών μικρής ισχύος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 24/05/2024 9.600 Ο ηλεκτρονικός ... 20240524
1200106110
Προμήθεια
17/05/2024
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ για τον Αής Αγίου Δημητρίου 30/05/2024 4.500 Ο ηλεκτρονικός ... 20240530
ΑΗΣΧ 1200100741
Προμήθεια
15/12/2023
Προμήθεια στροβιλελαίου ISO 46 για ολική αντικατάσταση λιπαντικών στον Α/Σ Νο6 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Χανίων 28/12/2023 36000 ΧΑΝΙΑ 20231228
ΑΗΣΧ_12000102429
Υπηρεσία
06/02/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125420
Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμών Βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντα χώρου του ΑΗΣ Χανίων 19/02/2024 60721 https://compare... 20240219
ΑΗΣ ΑΘ. 1200103907
Υπηρεσία
23/02/2024
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΙΟΥ EJ-9 ΤΗΣ ST#4 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 04/03/2024 5.400,00 COSMOONE 20240304
ΔΕΠΑΝ-25124032
Προμήθεια
05/04/2024
Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας Sulzer AS 0631 S30/2D 24/05/2024 Σε Παράταση 2.000 ΑΘΗΝΑ 20240524
ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200104101
Προμήθεια
14/05/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A126170
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 21/05/2024 Σε Παράταση 13.905 Marketsite.gr (... 20240521
ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-1200104533
Προμήθεια
14/05/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A126171
Προμήθεια καρεκλών για τις ανάγκες του ΑΗΣ Κατταβιάς 21/05/2024 Σε Παράταση 5.000 CompareOne-mark... 20240521
1200106145
Προμήθεια
23/04/2024
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ CJC ΤΥΠΟΥ Α/27/27 (ΗDU 427/81) TOY KΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 10/05/2024 29.875,00 COSMOONE 20240510
1200105934 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Υπηρεσία
10/05/2024
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 20/05/2024 14.200 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ... 20240520
1200105152 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Υπηρεσία
15/05/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A126164
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ. 25/05/2024 26.340 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ... 20240525
1200105786 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Προμήθεια
15/05/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ RO3 TOY ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ DOW FILMTEC BW30HR-440. 28/05/2024 18.000 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ... 20240528
1200106178 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Προμήθεια
15/05/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ALUP ALLEGRO 260/SO 31/05/2024 11.140 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ... 20240531
ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200106207
Προμήθεια
15/05/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 27/05/2024 4.000 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 20240527
ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200106208
Προμήθεια
15/05/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : A) ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ / ΛΑΔΙΟΥ IMO ACE 032N3 NTBP B) ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ GRUNDFOSS CR-3-23-A-FGJ-A-E-HQQE 27/05/2024 3.500 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 20240527
ΑΗΣ ΑΘ 1200106130
Προμήθεια
17/04/2024
Κάρτα συστήματος παρακολούθησης ταλαντώσεων στροβίλου profess/emerson MMS6110 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 28/05/2024 4.500,00 Κλάδος ΑΗΣ Αθερ... 20240528
ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200106487
Προμήθεια
20/05/2024
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ DPB75ALBN 3’’ 30/05/2024 3.500,00 € Marketsite.gr (... 20240530
ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200106528
Προμήθεια
17/05/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 28/05/2024 3.400 Marketsite.gr (... 20240528