Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΚΥΟΡ 180
Έργο
18/02/2019

ΑΔ:A107195
«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της Αυλής Λιγνίτη Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 28/02/2019 Σε Παράταση 16.000.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20190228
ΔΚΥΟΡ-185
Έργο
05/02/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107171
«Μετασκευή, κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού κλάδου εκσκαφής Ε5 στον Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας» 05/03/2019 Σε Παράταση 750.000 ΑΘΗΝΑ 20190305
ΔΚΥΟΡ 181
Έργο
21/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106965
«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 26/02/2019 9.500.000 1.3. Η παραλαβή... 20190226
ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
11/12/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106911
Τοπιακός Επαναπροσδιορισμός και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου 08/03/2019 Σε Παράταση Διεύθυνση Λειτο... 20190308
Ζ200 1200057284
Προμήθεια
22/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107061
Μελάνια - Τόνερ 19/02/2019 64.953 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190219
2019.100/ΛΚΔΜ
Έργο
28/01/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107092
Απεγκατάσταση, μεταφορά και αποθήκευση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του μεταλλικού σκελετού της Μονάδας Εξανθράκωσης (LURGI) του ΛΚΔΜ 14/03/2019 Σε Παράταση 496.868,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190314
2019.305/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107127
Εκπόνηση Μελετών όμβριων υδάτων στην περιοχή της πλατείας Δομικών – Ιμάντων – Γραφείου Κίνησης 18/02/2019 29.540,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190218
2019.203/ΛΚΔΜ
Έργο
08/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107155
Κατασκευή περίφραξης μήκους 9.000 μέτρων περιμετρικά του ορίου τελικής εκσκαφής του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου 27/02/2019 144.000 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190227
2019.502/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
13/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107175
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 30 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων 05/03/2019 201.764,64 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190305
2019.304/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
13/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107176
Καθαρισμός δεξαμενών καυσίμων και μηχανολογικού εξοπλισμού με μαζούτ της Μονάδας Εξανθράκωσης (LURGI) και των δεξαμενών καυσίμων του περιβάλλοντος χώρου της στο Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ και στεγανοποίηση των δεξαμενών 04/03/2019 418.050,12 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190304
Ζ200 1200054680/1 (Επαν)
Προμήθεια
15/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107186
Προμήθεια Ρουλμάν 12/03/2019 52.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190312
Ζ200 1200055137/1 (Επαν)
Προμήθεια
15/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107187
Προμήθεια Ρουλμάν 12/03/2019 72.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190312
2019.324/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107129
Εργασίες επισκευής, συντήρησης, βελτίωσης και αποκατάστασης βλαβών παγίου εξοπλισμού του Ορυχείου Αμυνταίου 28/02/2019 140.940,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190228
2019.327/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
08/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107159
Μηχανουργική κατεργασία κατεστραμμένων οπών του Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 26/02/2019 87.998,85 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190226
2019.321/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
14/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107185
Εργασίες λίπανσης Εξοπλισμού Βαρέων Μηχανημάτων και Χωματουργικών Οχημάτων Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του ΚΟΝΠ 13/03/2019 404.006,93 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190313
2019.315/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
14/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107188
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες – επισκευές, συντηρήσεις και περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων - στο Κεντρικό Ηλεκτροτεχνείο του ΤΣΠΕ της ΔΕΛΚΔΜ 07/03/2019 352.396,80 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190307
ΔΥΠ- 600808
Προμήθεια
31/01/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107111
Προμήθεια ισοπεδωτή γαιών ισχύος στον σφόνδυλο ≥ 280 HP και βάρους ≥ 26 t για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε 28/02/2019 Σε Παράταση 800.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190228
ΔΥΠ- 600811
Προμήθεια
08/02/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107157
Προμήθεια δέκα(10) ανατρεπόμενων χωματουργικών φορτηγών ηλεκτρικής ή μηχανικής μετάδοσης ωφέλιμου φορτίου 145±10%tn(143,9-175,8 SHTNS) για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 21/02/2019 Σε Παράταση 14.000.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190221
ΔΥΠ- 600810
Προμήθεια
22/01/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107062
Προμήθεια δύο (2) υδραυλικών εκσκαφέων μετωπικού κάδου (SHOVEL) για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 25/02/2019 Σε Παράταση 5.700.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190225
ΔΥΠ 51719002
Προμήθεια
11/02/2019
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A107164
Προμήθειας ανταλλακτικών υπερπληρωτών MAN NA 57 TM9 των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV στον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 22/02/2019 Σε Παράταση 122.366,83 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190222
ΔΥΠ-52119007
Προμήθεια
19/02/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107198
Προμήθεια ένθετων στοιχείων των ψυγείων χιτωνίων και εμβόλων των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης τύπου Sulzer 9RTAF58 του ΑΗΣ Ρόδου 04/03/2019 Σε Παράταση 22.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190304
ΔΥΠ 52619010
Υπηρεσία
29/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107097
Eκποίηση άχρηστων υλικών 19/02/2019 38.092,00 € ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190219
ΔΥΠ 52319008
Υπηρεσία
19/02/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107197
Εργασιες γενικής συντήρησης έτους 2019 των μονάδων No3 και No4 του ΑΣΠ Μήλου MAN 12V 32/40 ον. ισχύος 5.500 KW 26/02/2019 Σε Παράταση 160.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190226
ΔΥΠ - 615901
Υπηρεσία
31/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107110
Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού από την πόλη της Ρόδου προς ΑΗΣ Ρόδου (περιοχή Σορωνής) και αντιστρόφως 20/02/2019 128.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190220
ΔΥΠ 52619009
Υπηρεσία
05/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107136
Eκποίηση αυτούσιων παροπλισμένων χωματουργικών μηχανημάτων, 26/02/2019 102.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190226
ΔΥΠ - 618903
Προμήθεια
05/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107143
Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ανυψωτικής ικανότητας 2 ton για την Αποθήκη της ΔΠΑΝ/ΔΕΗ Νο2335 Ασπροπύργου Αττικής 22/02/2019 30.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190222
ΔΥΠ-611904
Προμήθεια
07/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107149
Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τα χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενόπλοια μεταφοράς μαζούτ 22/02/2019 0 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190222
ΔΥΠ - 615902
Υπηρεσία
08/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107158
Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού από την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης προς τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και αντιστρόφως 28/02/2019 87.780,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190228
ΔΥΠ 51919006
Προμήθεια
12/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107167
Προμήθεια 10.000 χειμερινών στολών εργασίας 14/03/2019 195.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190314
ΔΥΠ-52519015 (1)
Προμήθεια
12/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107170
Προμήθεια ογδόντα (80) scanners τύπου Epson DS – 530 με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας 01/03/2019 16.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190301
ΔΥΠ 51919001
Προμήθεια
13/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107177
Προμήθεια νέων επενδυτών ισχυρού ψύχους 21/03/2019 313.720,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190321
ΔΥΠ- 602901
Προμήθεια
15/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107189
Προμήθεια 15.000m ελαστικού-μεταφορικού ιμάντα τύπου ST 2500X/21,5 B=1800, 10+5,7 ταινιόδρομων Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 04/03/2019 2.400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190304
ΔΥΠ 52619018
Υπηρεσία
19/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107199
Εκποίηση άχρηστων υλικών 08/03/2019 224.988,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190308
ΔΠΛΡ-5752190001
Υπηρεσία
12/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107174
Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού INFORMATICA 22/02/2019 Σε Παράταση 28.000 ΑΘΗΝΑ 20190222
ΔΥΠΠ-1427
Υπηρεσία
14/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107184
Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου- Φιλώτα 20/02/2019 Σε Παράταση 503.762,97 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190220
ΔΥΠΠ-903838
Προμήθεια
19/02/2019
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A107194
Προμήθεια πλαισίου κινητήρα μέσης τάσης (Μ.Τ.) αντλιών προθέρμανσης τροφοδοτικής δεξαμενής Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 12/03/2019 Σε Παράταση 25.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190312
ΔΥΠΠ-903837
Προμήθεια
08/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107145
Κατασκευή-προμήθεια πλακοστηριγμάτων (stege) στροφείων μύλων λιγνίτη Μον.v του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 19/02/2019 Σε Παράταση 112.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190219
ΔΥΠΠ-903901
Προμήθεια
08/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107144
Προμήθεια ανταλλακτικών του Οίκου TANTRONIC για το σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων στο χώρο των αεριοστροβίλων Ν11 και Ν12 του ΑΗΣ Κομοτηνής. 27/02/2019 Σε Παράταση 103.675,60 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190227
ΔΥΠΠ-1437
Υπηρεσία
12/02/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107165
Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες στα συστήματα λιγνίτη και τέφρας του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα 28/02/2019 Σε Παράταση 206.407,47 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190228
ΔΥΠΠ-903902
Προμήθεια
01/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107105
Προμήθεια ανταλλακτικών επιθεώρησης βαθμίδας χαμηλής πίεσης ατμοστροβίλου για τον ΑΗΣ Αλιβερίου 28/02/2019 Σε Παράταση 164.532 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190228
ΔΥΠΠ-1310605
Έργο
19/02/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107192
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 05/03/2019 Σε Παράταση 120.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190305
ΔΥΠΠ-903905
Προμήθεια
01/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107106
Προμήθεια ανταλλακτικών εδράνων ατμοστροβίλου ΜΣΚ5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 28/02/2019 Σε Παράταση 126.734 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190228
ΔΥΠΠ-903906
Προμήθεια
12/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107169
Προμήθεια βραχιόνων σπαστήρα λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 19/02/2019 Σε Παράταση 27.750 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190219
ΔΥΠΠ-1430
Υπηρεσία
07/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107151
Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς 08/03/2019 Σε Παράταση 207.363 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190308
ΔΥΠΠ-904315
Προμήθεια
08/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107153
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 63.000 Νm3 Αερίου Υδρογόνου, παραδοτέα είτε σε φιάλες ιδιοκτησίας ΔΕΗ έιτε σε ενοικιαζόμενες φιάλες ιδιοκτησίας του προμηθευτή, για την κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ και ΚΑΡΔΙΑΣ... 07/03/2019 105.040 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20190307
ΔΥΠΠ-904316
Προμήθεια
07/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107154
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 319.000 Kgr καθαρού Τρισθενή Σιδήρου, που θα παραδοθεί σε μορφή διαλύματος άλατος τρισθενούς σιδήρου με κατ΄ελάχιστη περιεκτικότητα σε Fe3+ 10% κ.β. και θα καλύψει τις ανάγκες των ΑΗΣ της Επιχείρησης για ένα ... 19/03/2019 468.670 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20190319
ΔΥΠΠ-1434
Υπηρεσία
16/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107190
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ-5 ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο11 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 02/04/2019 529.792,39 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190402
ΤΕΠΜ-614
Έργο
11/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107160
ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 14/03/2019 Σε Παράταση 185.000 ΑΘΗΝΑ 20190314
ΤΕΠΜ-620
Έργο
07/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107150
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ 19/02/2019 580.000 ΑΘΗΝΑ 20190219
9001
Υπηρεσία
05/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107139
Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΑΗΣ Καρδιάς 22/02/2019 Σε Παράταση 67.925 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Κ... 20190222
1200057017
Προμήθεια
04/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107131
Ανταλλακτικά διακοπτών SF6 6.6KV MERLIN GERIN για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 Σε Παράταση 3.980 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190225
1200055803
Προμήθεια
12/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107166
Διάφορα καλώδια για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 05/03/2019 Σε Παράταση 2.650 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20190305
1200056399
Προμήθεια
15/02/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107191
Μετασχηματιστής ισχύος ΜΤ 250KVA για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 25/02/2019 Σε Παράταση 25.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20190225
1200056998
Προμήθεια
13/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107182
Χειροκίνητα απομονωτικά επιστόμια για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 27/02/2019 Σε Παράταση 26.760 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190227
1200057328
Προμήθεια
23/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107076
Ανταλλακτικές ελατηριωτές ροδέλες για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 20/02/2019 15.600 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190220
1200057367
Προμήθεια
11/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107161
Αντικαθαλατωτικό πρόσθετο για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/02/2019 Σε Παράταση 17.820 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190219
1200057437
Προμήθεια
30/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107104
Ανταλλακτικά αντλιών κενού κύριου ψυγείου του οίκου M.P.R. για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 25/02/2019 15.010 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190225
1200057633
Υπηρεσία
19/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107201
Υποστήριξη διαχείρισης αποθήκης με την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (περονοφόρων – γερανογέφυρες) στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 28/02/2019 Σε Παράταση 21.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190228
1200057204
Προμήθεια
01/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107118
Αντλίες λάσπης τυμπάνου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 11.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190221
1200057351
Προμήθεια
01/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107119
Κοχλίες και συναφή για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 9.591,49 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190221
1200057360
Προμήθεια
01/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107120
Άξονας τυμπάνου Τ/Δ Β1 αλλαγής κατεύθυνσης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 3.300 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190221
1200057572
Προμήθεια
01/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107121
Ελαστικό υλικό στεγανοποίησης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 4.816 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20190221
1200057602
Προμήθεια
01/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107122
Προστατευτικός δακτύλιος φοδρών πρανούς φορείου μύλου λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 3.420 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Α... 20190221
8073
Υπηρεσία
01/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107125
Επισκευή εκκαπνιστών των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 29.856,18 ΔΕΗ Α.Ε/ΑΗΣ Κα... 20190225
1200057877
Προμήθεια
04/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107132
Ανταλλακτικές γωνίες σαρωτριών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 3.900 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190225
1200057861
Προμήθεια
04/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107133
Επαφή χαλκού για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 4.590 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190225
1200057712
Προμήθεια
04/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107134
Μανόμετρα γλυκερίνης για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 2.145 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190225
1700003215
Έργο
05/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107140
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πύργου ψύξεως αεριοστροβίλου GE LM 2500 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 28/02/2019 60.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20190228
1200057408
Υπηρεσία
06/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107146
Συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων του ΑΗΣ Χανίων 25/02/2019 4.740 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Χ... 20190225
1200057648
Προμήθεια
07/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107147
Ανοξείδωτος σωλήνας άνευ ραφής για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 27/02/2019 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190227
1200057915
Υπηρεσία
07/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107148
Κατασκευή εδαφοπλάκας με σκυρόδεμα C20/25 στον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινόλακκου 20/02/2019 15.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190220
1200057250
Υπηρεσία
11/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107163
Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση επιστομίων ατμού, τροφοδοτικού νερού και υγρών υψηλής πίεσης των Μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 07/03/2019 40.965 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190307
1200057618
Υπηρεσία
12/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107172
Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμού βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντος χώρου του ΑΗΣ Χανίων 01/03/2019 12.030 ΔΕΗ Α.Ε /ΑΗΣ Χα... 20190301
1200058172
Υπηρεσία
12/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107173
Μηχανικός καθαρισμός του λέβητα της Ατμομονάδας Νο 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 25/02/2019 6.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190225
ΔΠΒΕ-42018
Υπηρεσία
30/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107103
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών του Καταστήματος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης 01/03/2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20190301