Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΥΑΕ 1200076661
Προμήθεια
09/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119387
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΝΙΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΠΛΕ 22/12/2021 Σε Παράταση 17.600,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20211222
ΔΥΑΕ 1200076664
Προμήθεια
01/12/2021
ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ GOGGLES 15/12/2021 24.000,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20211215
ΔΥΑΕ 1200077748
Προμήθεια
01/12/2021
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 15/12/2021 6.150,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20211215
ΔΥΑΕ 1200078363
Προμήθεια
01/12/2021
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΗΠΙΟ GELL 0,5 LT 15/12/2021 9.592,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20211215
ΔΛΥΛΠ-196
Έργο
11/01/2022
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A119489
Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project) Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου, παραγόμενης ωφέλιμη... 07/02/2022 Σε Παράταση 80.000.000,00 Ηλεκτρονικός Δι... 20220207
ΔΔΑΜΠ 1200079173
Υπηρεσία
12/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119497
’Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ I-IΙ 31/01/2022 50.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220131
Ζ200 1200078424
Προμήθεια
25/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119321
Ελαστικά επίσωτρα οχημάτων UNIMOG 13/12/2021 66.200 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20211213
ΕΚΠΟΙΗΣΗ Νο 2/2021
Προμήθεια
04/01/2022
Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου 17/01/2022 23.800 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20220117
2021.349/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119270
Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 20/12/2021 1.018.724,78 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211220
2021.367/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
17/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119285
Εργασίες επισκευών του δηζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 13/12/2021 414.234,24 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211213
2021.376/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
22/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119300
Εργασίες καθαρισμού κεφαλών – τερματικών των κλάδων ταινιοδρόμων του Πάγιου Εξοπλισμού του Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου 20/12/2021 133.400,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211220
2021.006/ΛΚΔΜ
Έργο
03/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119360
Διακίνηση 4,6 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων για τη βελτίωση της τελικής κλίσης των πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής 10/01/2022 5.290.000,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20220110
2021.510/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
09/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119386
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 50 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού του Κλάδου Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου 10/01/2022 189.763,20 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20220110
2021.373/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
14/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119407
Εργασίες επισκευής οχημάτων UNIMOG της ΔΛΚΔΜ 17/01/2022 88.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20220117
2021.374/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119413
Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων IZUZU της ΔΛΚΔΜ 17/01/2022 60.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20220117
2021.372/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
21/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119434
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων παγίου εξοπλισμού του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 24/01/2022 253.262,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20220124
2021.007/ΛΚΔΜ
Έργο
21/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119435
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 5,68 x 10^6 Μ3 στ. σκληρών - ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική του απόθεση 24/01/2022 6.242.000,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20220124
2022.309/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119470
Επισκευές εκκινητών και εναλλακτήρων πάσης φύσεως 12V και 24V των οχημάτων και μηχανημάτων του ΛΚΔΜ 31/01/2022 125.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220131
2021.512/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119473
Εκτέλεση εργασιών με τηλεσκοπικούς γερανούς ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 70 tn, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 31/01/2022 207.313,92 Ο ηλεκτρονικός ... 20220131
2022.303/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
10/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119482
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου 08/02/2022 422.576 Ο ηλεκτρονικός ... 20220208
2022.304/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
10/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119484
Εργασίες υποστήριξης του Τομέα Περάτωσης Λειτουργίας Ορυχείου Αμυνταίου 08/02/2022 170.910,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220208
2022.308/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119492
Εργασίες ηλεκτρολογικής συντήρησης δηζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 14/02/2022 123.217,92 Ο ηλεκτρονικός ... 20220214
2022.300/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
14/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119511
Επαναπεριέλιξη στατών ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης (6kV) του ΛΚΔΜ 11/02/2022 177.650 Ο ηλεκτρονικός ... 20220211
2021.338/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
17/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119519
Αποσυναρμολόγηση - διαλογή - συναρμολόγηση γιρλαντών Ταινιόδρομων και αντικατάσταση-περισυλλογή ραούλων και γιρλαντών Ταινιόδρομων του ΚΟΝΠ 09/02/2022 427.619,30 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20220209
ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
Υπηρεσία
01/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119352
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 20/12/2021 Σε Παράταση ΔΥΠEKE 20211220
ΔΥΠΕΚΕ 54021008
Υπηρεσία
03/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119361
Παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Θυγατρικών 10/12/2021 Σε Παράταση 18.000.000,00 ΔΥΠEKE 20211210
ΔΥΠΕΚΕ 51821080
Υπηρεσία
20/12/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A119426
Παροχή Υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας για την είσπραξη των απαιτήσεων από λογαριασμούς και τη λειτουργική υποστήριξη σε ρυθμιστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα 07/01/2022 Σε Παράταση 387.600 ΔΥΠEKE 20220107
ΔΥΠΕΚΕ 52021084
Υπηρεσία
22/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119301
Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών 23/12/2021 12.500.000,00 ΔΥΠEKE 20211223
ΔΥΠΕΚΕ 51821081
Υπηρεσία
06/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119368
Παροχή υπηρεσιών σε θέματα πρόβλεψης φορτίου και ανάπτυξη τιμολόγησης νέων εξιδεικευμένων προϊόντων 17/12/2021 Σε Παράταση 410.025 ΔΥΠEKE 20211217
ΔΥΠΕΚΕ 52621009
Υπηρεσία
26/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119326
Εκποίηση άχρηστων υλικών 16/12/2021 180.953,00 ΔΥΠEKE 20211216
ΔΥΠΕΚΕ 51821088
Υπηρεσία
03/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119366
Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα σχεδίασης, υλοποίησης Έργων Know your customer 20/12/2021 369.600,00 ΔΥΠEKE 20211220
ΔΥΠΕΚΕ 51721087
Υπηρεσία
22/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119439
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού και εφαρμογών της υποδομής του Ταμειακού Συστήματος 11/01/2022 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΥΠEKE 20220111
ΔΥΠΕΚΕ 52621010
Υπηρεσία
17/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119419
Eκποίηση άχρηστων υλικών 12/01/2022 200.000,00 ΔΥΠEKE 20220112
ΔΥΠΕΚΕ 51821090
Υπηρεσία
20/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119427
Παροχή υπηρεσιών σε θέματα σχεδίασης, υλοποίησης και βελτίωσης της εμπειρίας πελάτη 17/01/2022 794.292,00 ΔΥΠEKE 20220117
ΔΥΠΕΚΕ 51821089
Υπηρεσία
05/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119475
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για θέματα κατάρτισης και επίβλεψης προϋπολογισμού, κεντρικών συμβάσεων της ΓΔ/Π, εκπόνησης και αποστολής σχετικών οδηγιών στα Καταστήματα Πωλήσεων, καθώς και διαχείριση δεδομένων μηχανογραφικών συστημάτων 12/01/2022 Σε Παράταση 391.200,00 ΔΥΠEKE 20220112
ΔΥΠΕΚΕ 52621006
Υπηρεσία
27/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119448
Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΕΠΑΝ 01/02/2022 1.365.520,00 ΔΥΠEKE 20220201
ΔΥΠΕΚΕ 52121086
Προμήθεια
28/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119451
Προμήθεια δεκαεπτά (17) τεμαχίων Η/Υ και δέκα (10) Οθονών 27’’ με τριετή (3έτη) εγγύηση on site 19/01/2022 54.000,00 ΔΥΠEKE 20220119
ΔΥΠΕΚΕ 51721092
Υπηρεσία
10/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119481
Παροχή υπηρεσιών σε εφαρμογές Java και παροχή υπηρεσιών για την εξαγωγή πληροφοριών από το πληροφοριακό σύστημα SAP 26/01/2022 420.048,00 ΔΥΠEKE 20220126
ΔΚΚ-1200077533
Προμήθεια
04/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119471
Προμήθεια φασματόμετρου μάζας (ICP-MS/MS) 11/01/2022 Σε Παράταση 250.000 Αθήνα 20220111
ΔΥΣ/2221040
Έργο
20/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119431
Παροχή υπηρεσιών και ανάληψη κατασκευαστικών έργων στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων πώλησης της ΔΕΗ. 31/01/2022 Σε Παράταση 36.000.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20220131
ΔΠΛΠ 903132
Προμήθεια
29/11/2021
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A119340
Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων GMT A420.12, C426ESS & C4212ESS των ΑΣΠ Λέσβου, Χίου και Καλύμνου 10/12/2021 Σε Παράταση 224.560,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211210
ΔΠΛΠ 903137
Προμήθεια
30/12/2021
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A119459
Προμήθεια ενός (1) δρομέα με τα παρελκόμενα για τους κινητήρες Μ.Τ. αντλιών προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης και τοποθέτηση εντός του εφεδρικού στάτη που διαθέτει ο Σταθμός της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 10/01/2022 Σε Παράταση 170.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20220110
ΔΠΛΠ-1615
Υπηρεσία
01/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119353
Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Υποστήριξης Επιθεώρησης των βαθμίδων Υ.Π. και Μ.Π. του Ατμοστροβίλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/12/2021 Σε Παράταση 357.625,50 Ο ηλεκτρονικός ... 20211221
ΔΠΛΠ-1620
Υπηρεσία
14/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119401
Λειτουργία Πόστου Ηλεκτρολόγων Φυλακής του Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής 20/12/2021 Σε Παράταση 52.560,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211220
ΔΠΛΠ-903133
Προμήθεια
01/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119346
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Μονάδων Νο4 ΜΑΝ 7K60MC-S & Νο6 ΜΑΝ 9K60MC-S του ΑΣΠ Κω 10/12/2021 Σε Παράταση 155.560,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211210
ΔΠΛΠ-1623
Υπηρεσία
20/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119428
Ανακαίνιση θερμών μερών θαλάμου καύσης Αεριοστροβίλου GT13E2 του ΑΗΣ Κομοτηνής 12/01/2022 Σε Παράταση 1.003.754,43 Ο ηλεκτρονικός ... 20220112
ΔΠΛΠ-1310630
Έργο
03/12/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A119364
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών συνεχούς μέτρησης στον ΑΗΣ Κομοτηνής 13/12/2021 Σε Παράταση 290.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211213
ΔΠΛΠ 903144
Προμήθεια
03/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119363
Προμήθεια ανταλλακτικών για τους υπερπληρωτές ABB VTR454P11 των Μονάδων ΝΟ8 & Νο9 του ΑΣΠ Λέσβου 13/12/2021 203.281,40 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211213
ΔΠΛΠ-1619
Υπηρεσία
25/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119320
Ανακαίνιση πτερυγίων Αεριοστροβίλου GΤ13Ε2 του ΑΗΣ Κομοτηνής 21/12/2021 Σε Παράταση 1.327.943,47 Ο ηλεκτρονικός ... 20211221
ΔΠΛΠ 600114
Προμήθεια
08/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119245
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων KOMATSU, που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ 14/12/2021 480.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211214
ΔΠΛΠ 903145
Προμήθεια
28/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119454
Προμήθεια ενός (1) υπερπληρωτή πλήρη ABB VTR714D32 για τις Μονάδες HANJUNG-MAN 7K60MC-S Νο2, Νο3 & Νο4 του ΑΣΠ Κω 07/01/2022 Σε Παράταση 1.000.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20220107
ΔΠΛΠ-1631
Υπηρεσία
10/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119256
Γενική Συντήρηση Μονάδας Νο12 H.CEGIELSKI-SULZER 6RTAF58 του ΑΣΠ Σάμου 10/12/2021 105.063,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211210
ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0003
Υπηρεσία
16/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119418
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου EPCM στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής 17/01/2022 Σε Παράταση 590.790,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220117
ΔΠΛΠ-903141
Προμήθεια
26/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119334
προμήθεια κινητών πτερυγίων 9ης & 10ης βαθμίδας συμπιεστή για τους αεριοστρόβιλους τύπου GT13E2 Μονάδας Συνδ. Κύκλου του ΑΗΣ Κομοτηνής 23/12/2021 Σε Παράταση 92.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211223
ΔΠΛΠ-1626
Υπηρεσία
15/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119277
Επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού Εκκαπνιστών Λεβήτων των Μονάδων Ι–V και Εκκαπνιστών Εναλλακτών Καυσαερίων των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 17/12/2021 79.072,20 Ο ηλεκτρονικός ... 20211217
ΔΠΛΠ 611129
Προμήθεια
10/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119392
Προμήθεια υδατικού διαλύματος Αλάτων Τρισθενούς Σιδήρου 20/12/2021 Σε Παράταση 261.503,50 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211220
ΔΠΛΠ 903154
Προμήθεια
24/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119306
Προμήθεια και εγκατάσταση(εργασίες και αναλώσιμα) ενός υπερπληρωτή TCA88 (πλήρη) για την Μονάδα Νο 5 τύπου HSD /MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Κω και την προμήθεια ενός ακόμη εφεδρικού υπερπληρωτή TCA88 23/12/2021 1.260.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211223
ΔΠΛΠ-1629
Υπηρεσία
27/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119450
Εργασίες γενικής συντήρησης επιπέδου 8.000 ωρών για τα έτη 2021-2022, ένδεκα (11) Μονάδων Mitsubishi S16RPTA, ον ισχύος 1.250 KW εκάστη των ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΑΣΠ Θήρας και ΤΣΠ Ικαρίας 29/12/2021 Σε Παράταση 192.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211229
ΔΠΛΠ-903149
Προμήθεια
29/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119339
Προμήθεια τριών (3) Κινητήρων πετρελαίου πλήρεις Mitsubishi S16R-PTA 23/12/2021 369.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211223
ΔΠΛΠ-903146
Προμήθεια
14/01/2022
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119515
προμήθεια ανταλλακτικών γενικής συντήρησης Μονάδας Νο10 (Wartsila 12V46B, S/N91282) του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 27/01/2022 Σε Παράταση 512.580,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220127
ΔΠΛΠ 600120
Υπηρεσία
01/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119350
Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής ΝΕΩΝ οικονομικών φορέων σε διαδικασία προεπιλογής και ένταξης τους στο μητρώο παροχής υπηρεσιών μίσθωσης ηλεκτροκίνητων εταιρικών επιβατηγών οχημάτων 15/12/2021 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211215
ΔΠΛΠ-1634
Υπηρεσία
03/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119365
Εργασίες Γενικής Συντήρησης επιπέδου 12.000 ωρών Μονάδας Νο1 SULZER 18VZA40S του ΑΣΠ ΚΩ 11/01/2022 150.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220111
ΔΠΛΠ-1635
Υπηρεσία
12/01/2022
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119493
Επιθεώρηση και Συντήρηση δικτύου θαλάσσιου ύδατος και βοηθητικού εξοπλισμού Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 20/01/2022 Σε Παράταση 110.265,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220120
ΔΠΛΠ 611139
Προμήθεια
08/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119376
Προμήθεια υδατικού διαλύματος Υδροχλωρικού Οξέος 12/01/2022 11.965,10 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20220112
ΔΠΛΠ 611141
Προμήθεια
14/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119399
Προμήθεια Υδρασβέστου σε σκόνη 11/01/2022 Σε Παράταση 163.215,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20220111
ΔΠΛΠ 611148
Προμήθεια
10/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119389
Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP) 20/12/2021 650.000 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211220
ΔΠΛΠ-903134
Προμήθεια
30/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119458
προμήθεια Φίλτρων αέρα για τις Αεριοστροβιλικές (Α/Σ) Μονάδες του ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 10/01/2022 Σε Παράταση 50.912,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220110
ΔΠΛΠ-1638
Υπηρεσία
27/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119449
Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) εγκατεστημένων στον ΑΣΠ Λέσβου (10ΜW) – (ΟΜΑΔΑ Α), στον ΑΣΠ Χίου (21MW) – (ΟΜΑΔΑ Β) , στον ΑΣΠ Σάμου (10MW) (ΟΜΑΔΑ Γ) και στον ΤΣΠ Γαύδου και Ερεικούσας (0,2MW) – (ΟΜΑΔΑ Δ) για την κάλυψη φορτίων θερινής... 18/01/2022 Σε Παράταση 4.593.800,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220118
ΔΠΛΠ-903151
Προμήθεια
28/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119452
Προμήθεια – κατασκευή στοιχείων κυματοειδών ελασμάτων για τα τμήματα του Π/Θ αέρα με καυσαέρια (LUVO) σε κλωβούς, για τις Ατμοστροβιλικές Μονάδες 1 & 2 στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 21/01/2022 Σε Παράταση 80.898,93 Ο ηλεκτρονικός ... 20220121
ΔΠΛΠ-902102
Προμήθεια
22/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119440
Προμήθεια έξι (6) ειδών ταχυσυνδέσμων για τρεις (3) Μονάδες W46V18 του ΑΗΣ Κατταβιάς Ρόδου 21/01/2022 Σε Παράταση 36.902,82 Ο ηλεκτρονικός ... 20220121
ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0005
Υπηρεσία
07/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119476
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής (ΔΔΑΜΠ) 25/01/2022 Σε Παράταση 257.940,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220125
ΔΠΛΠ-902103
Προμήθεια
12/01/2022
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119499
Προμήθεια εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Ερείκουσας και Οθωνών Κέρκυρας 20/01/2022 Σε Παράταση 39.424,98 Ο ηλεκτρονικός ... 20220120
ΔΠΛΠ-902104
Προμήθεια
11/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119491
Προμήθεια ογδόντα (80) ελαστικών εύκαμπτων σωλήνων SPIRAL εκφόρτωσης πετρελαίου για τις ανάγκες της ΔΕΠΑΝ 28/01/2022 Σε Παράταση 252.798,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220128
ΔΠΛΠ-903153
Προμήθεια
23/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119444
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση επιπέδου 12.000 ωρών Μονάδας Diesel Νο1 Sulzer-Fincantieri 18ZAV40S του ΑΣΠ Κω 20/01/2022 Σε Παράταση 424.654,80 Ο ηλεκτρονικός ... 20220120
ΔΠΛΠ-1640
Υπηρεσία
20/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119424
Μίσθωση δύο (2) Αεριοστροβιλικών Μονάδων για την κάλυψη αναγκών πρόσθετης ισχύος των Η/Σ Κω-Καλύμνου (ΟΜΑΔΑ A) και Θήρας (ΟΜΑΔΑ Β) , το θέρος του 2022 24/01/2022 13.000.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220124
ΔΠΛΠ-903148
Προμήθεια
20/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119430
Προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών ατμογεννητριών με καύσιμο diesel θερμικής ισχύος μέχρι 1 MW και ικανότητα ατμοπαραγωγής περίπου 1,4 tn/h συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε λειτουργία και της εκπαίδευσης του προσωπικού 10/01/2022 120.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220110
ΔΠΛΠ 902101
Προμήθεια
13/01/2022
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119510
Προμήθεια, εγκατάσταση Δοκιμές και θέση σε λειτουργία Πίνακα Ελέγχου Προστασιών και Λειτουργίας(PLC) καθώς και συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας (HMI), δύο (2) Μονάδων HSD/MAN 9K60MC-S στον ΑΣΠ Χίου και δύο (2) Μονάδων HSD/MAN 9K60MC-S στον ΑΣΠ Κω 02/02/2022 Σε Παράταση 496.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20220202
ΔΠΛΠ 611150
Προμήθεια
22/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119436
Προμήθεια επτά (7) ειδών γράσων 08/02/2022 603.020,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20220208
ΔΠΛΠ-1642
Υπηρεσία
13/01/2022
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A119509
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, μελετών, διοικητικής υποστήριξης και μέριμνας για την υποστήριξη των Κλάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Κλιμακίου Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής 21/01/2022 Σε Παράταση 134.700,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220121
ΔΠΛΠ 903156
Προμήθεια
16/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119517
Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών αεριοστροβίλου τύπου GT13E Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου ΑΗΣ Κομοτηνής 22/02/2022 Σε Παράταση 457.010,29 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20220222
ΔΠΛΠ-1645
Υπηρεσία
30/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119460
Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση μη απολήψιμης ποσότητας λιγνίτη της Ά αυλής σε απολήψιμη θέση της Α’ ή Β’ αυλής του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/01/2022 149.500,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220117
ΔΠΛΠ-1644
Υπηρεσία
03/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119468
Επίβλεψη, επιτήρηση, προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και επιθεώρηση της λειτουργίας της εγκατάστασης υγρής αποθείωσης την Μονάδας V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 19/01/2022 Σε Παράταση 367.800,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220119
ΔΠΛΠ-1641
Υπηρεσία
14/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119514
Μεταφορά προσωπικού από και προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 31/01/2022 Σε Παράταση 240.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220131
ΔΠΛΠ-1636
Υπηρεσία
12/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119500
Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών αεριοστρόβιλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου 15/02/2022 1.327.247,32 Ο ηλεκτρονικός ... 20220215
ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ - 232
Έργο
21/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119432
Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και προσαρμογή δικτύων προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης στον ΤΣΠ Ικαρίας. 11/01/2022 330.000 € Στην ηλεκτρονικ... 20220111
ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ - 233
Έργο
13/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119508
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 03/02/2022 390.000 € ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ... 20220203
ΔΕΠΑΝ-21130
Υπηρεσία
13/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119336
«Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Κω για δώδεκα (12) μήνες». 20/12/2021 Σε Παράταση 15.500,00 Λ. Συγγρού 112-... 20211220
ΔΕΠΑΝ-21131
Υπηρεσία
13/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119338
«Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Μήλου για δώδεκα (12) μήνες». 20/12/2021 Σε Παράταση 15.500,00 Λ. Συγγρού 112 ... 20211220
ΔΕΠΑΝ-21142
Υπηρεσία
11/01/2022
«Εργασίες διοικητικοοικονομικής και τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα 12 μηνών στον ΑΣΠ Καλύμνου» 18/01/2022 24.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./Λ.ΣΥΓΓ... 20220118
1100009277
Προμήθεια
22/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119295
Προμήθεια : Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων τροφοδοσίας φυσικού αερίου αεριοστρόβιλου GT26/B Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 29/12/2021 Σε Παράταση 24.320,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211229
1200077967
Έργο
13/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119397
Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος άντλησης και όδευσης συμπυκνωμάτων Λεβήτων Μονάδας IV προς εγκαταστάσεις φίλτρων αποσιδήρωσης Χημείου 17/12/2021 Σε Παράταση 99.624,57 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211217
1200077692
Υπηρεσία
13/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119398
Διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, στο πλάισιο του προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία του προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 20/12/2021 Σε Παράταση 25.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211220
1200077950
Υπηρεσία
20/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119425
Διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, στο πλαίσιο του Προληπτικού Ελέγχου Υγείας σε σχέση με την εργασία του Προσωπικού Κλάδων Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου, ΑΗΣ Σορωνής και ΑΗΣ Κατταβιάς 04/01/2022 Σε Παράταση 29.800,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220104
1200077244
Προμήθεια
16/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119414
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ H.CECIELSKI-POZNAN SF2-125 ΜΟΝΑΔΩΝ SULZER ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 22/12/2021 Σε Παράταση 6.631,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211222
1200078279
Προμήθεια
22/12/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119437
Προμήθεια : Προμήθεια αισθητήριων ταλάντωσης ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 31/12/2021 Σε Παράταση 24.080,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211231
1200076069
Προμήθεια
30/11/2021
«ΑΤΜΑΓΩΓΟΙ ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΩΝ 2,3,4,5 ΚΑΙ 6» 10/12/2021 20.512,50 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20211210
1200078549
Προμήθεια
07/12/2021
"Ηλεκτρόδια για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 17/12/2021 1.916,03 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211217
1200077920
Υπηρεσία
07/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119370
Εργασίες Επιτήρησης – Επιθεώρησης Συστημάτων Κατεργασίας Νερού ( Αποσκλήρυνση – Αφαλάτωση – Πόσιμο) του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/12/2021 69.350,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20211221
1200077119
Προμήθεια
10/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119477
Προμήθεια : Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής αεροσυμπιεστών COMPAIR D90 Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 21/01/2022 Σε Παράταση 21.889,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220121
1200077280
Προμήθεια
10/12/2021
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ 21/12/2021 19.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20211221
1200078882
Προμήθεια
10/12/2021
"Χάλυβας λάμες και στρόγγυλο DIN ST37-2 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 21/12/2021 8.681,72 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211221
1200078445
Προμήθεια
11/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119490
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ VRLA ΤΥΠΟΥ C&D2-1500LBT, ΤΥΠΟΥ C&D2-1000LBT, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 20/01/2022 Σε Παράταση 28.950,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220120
1200077007
Υπηρεσία
10/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119478
"Αδειοδότηση και έκδοση τεχνικών προδιαγραφών περίφραξης Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου " 25/01/2022 Σε Παράταση 13.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220125
ΑΗΣ Λ 1200079265
Προμήθεια
22/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119438
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 17/01/2022 42.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20220117
ΤΠΑΣ Π-Λ. - 78102
Υπηρεσία
03/01/2022
«Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του ΤΠΑΣ/ Π-Λ για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών» 31/01/2022 22.168,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220131
1200078190
Υπηρεσία
03/01/2022
Συντήρηση ομάδας (49) ανυψωτικών μηχανημάτων του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 28/01/2022 28.460,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220128
1200078237
Έργο
03/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119465
Αναβάθμιση - Επέκταση δικτύου οπτικών ινών στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 27/01/2022 63.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220127
1200078411
Υπηρεσία
03/01/2022
Πόντιση και περισυλλογή πλωτών φραγμάτων κατά τη διάρκεια των φορτοεκφορτώσεων πετρελαίου μαζούτ στην λιμενική εγκατάσταση του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 25/01/2022 24.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220125
1200076634
Προμήθεια
10/01/2022
Προμήθεια εργαλειομηχανής κάμψης ελασμάτων (στράντζα) για τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 26/01/2022 25.000,00 € "ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - ... 20220126
1200077739
Προμήθεια
10/01/2022
Προμήθεια μεταδοτών για την μέτρηση πίεσης καυσαερίων για τις μονάδες του ΑΗΣ Σορωνής. 19/01/2022 7.000,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220119
ΤΠΑΣ Κ. - 1056
Υπηρεσία
13/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119502
«Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων / Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΤΠΑΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών» 08/02/2022 Σε Παράταση 86.386,70 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220208
1200078345
Υπηρεσία
12/01/2022
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΦΥΛΑΚΗΣ Τ4/Β ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 25/01/2022 15.000,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220125
1200078143
Υπηρεσία
12/01/2022
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ. 25/01/2022 27.000,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220125
1200078981
Υπηρεσία
12/01/2022
Διενέργεια Ειδικών Περιβαλλοντικών μετρήσεων και επεξεργασία - υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων, στις Μονάδες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 28/01/2022 14.364,00 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙ... 20220128
1200078344
Υπηρεσία
13/01/2022
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ. 25/01/2022 19.200,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220125
250.2022.001
Υπηρεσία
13/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119504
Μίσθωση οχήματος ταξί για την μεταφορά του προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Θησαυρού από την Δράμα και αντίστροφα. 26/01/2022 37.960,00 € ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤ... 20220126
1200079664
Προμήθεια
14/01/2022
Αντλίες καταδυόμενες λυμάτων ανοξείδωτες με φλοτέρ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/01/2022 1.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220126
1200079668
Προμήθεια
16/01/2022
"Υγρό άζωτο για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 27/01/2022 3.037,50 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20220127