Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΛΥΛΠ-196
Έργο
06/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119020
Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project) Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου, παραγόμενης ωφέλιμη... 17/11/2021 Σε Παράταση 80.000.000,00 Ηλεκτρονικός Δι... 20211117
Ζ200 1200077300
Προμήθεια
11/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119134
Ανταλλακτικά για χωματουργικά οχήματα EUCLID-HITACHI 25/10/2021 57.900 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20211025
Ζ200 1200077364
Προμήθεια
20/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119166
Συσσωρευτές οχημάτων - μηχανημάτων 08/11/2021 60.150 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20211108
2021.341/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119112
Εκτέλεση εργασιών της λειτουργίας οκτώ (8) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Εγκατάστασης Χημικής Επεξεργασίας Αποβλήτων του Tομέα Ραούλων στο ΛΚΔΜ 25/10/2021 74.595,96 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211025
2021.359/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
05/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119114
Μηχανολογικές εργασίες στα Κεντρικά Συνεργεία του Πάγιου εξοπλισμού της ΔΛΚΔΜ 01/11/2021 365.556,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20211101
ΔΥΠΕΚΕ 52121059
Υπηρεσία
19/10/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119160
Κατάρτιση Μητρώου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 29/10/2021 Σε Παράταση 3.600.000,00 ΔΥΠEKE 20211029
ΔΥΠΕΚΕ 52121060
Υπηρεσία
19/10/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119159
Κατάρτιση μητρώου προμηθευτών για την προμήθεια περιφερειακών και ανταλλακτικών εξοπλισμού πληροφορικής 29/10/2021 Σε Παράταση 750.000,00 ΔΥΠEKE 20211029
ΔΥΠΕΚΕ 52021071
Υπηρεσία
06/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119119
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης των Οικονομικών Λειτουργιών της ΔΕΗ 21/10/2021 296.000,00 ΔΥΠEKE 20211021
ΔΥΠΕΚΕ 51921074
Προμήθεια
11/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119136
Προμήθεια 12.000 χειμερινών στολών εργασίας με ανακλαστικές ταινίες 05/11/2021 420.000,00 ΔΥΠEKE 20211105
ΔΥΠΕΚΕ-51921077
Προμήθεια
14/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119146
Προμήθεια 5.000 τεμαχίων Επενδυτών ισχυρού ψύχους με ανακλαστικές ταινίες 09/11/2021 425.000,00 ΔΥΠEKE 20211109
ΔΥΣ/2221411
Έργο
20/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119162
Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες σε κτίρια της ΔΕΗ Α.Ε αρμοδιότητας Διεύθυνσης Υπηρεσιών -Στέγασης. 04/11/2021 480.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20211104
ΔΠΛΠ-903125
Προμήθεια
22/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119086
Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων MAN (πρώην Pielstick) 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου, 18/10/2021 Σε Παράταση 744.600,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211018
ΔΠΛΠ-903128
Προμήθεια
14/10/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A119143
Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων SUMITOMO-NIIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου 22/10/2021 Σε Παράταση 274.314,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211022
ΔΠΛΠ-1610
Υπηρεσία
30/09/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119107
Επισκευή θαλάμου καύσης Α/Σ 7 Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου ΑΗΣ Χανίων 09/11/2021 Σε Παράταση 180.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211109
ΔΠΛΠ 903132
Προμήθεια
12/10/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A119139
Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων GMT A420.12, C426ESS & C4212ESS των ΑΣΠ Λέσβου, Χίου και Καλύμνου 19/11/2021 Σε Παράταση 224.560,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211119
ΔΠΛΠ 903130
Προμήθεια
27/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119094
Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής By Pass HP Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 27/10/2021 71.440,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211027
ΔΠΛΠ 903137
Προμήθεια
28/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119100
Προμήθεια ενός (1) δρομέα με τα παρελκόμενα για τους κινητήρες Μ.Τ. αντλιών προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης και τοποθέτηση εντός του εφεδρικού στάτη που διαθέτει ο Σταθμός της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 29/10/2021 170.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211029
ΔΠΛΠ-1618
Υπηρεσία
08/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119124
Γενική Επιθεώρηση Γεννήτριας Αεριοστροβίλου Νο 4-2 Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 25/10/2021 191.046,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211025
ΔΠΛΠ-1621
Υπηρεσία
08/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119125
Βοηθητικές Εργασίες Επιθεώρησης ατμοστροβίλου Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου 26/10/2021 146.985,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211026
ΔΠΛΠ-1617
Υπηρεσία
08/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119127
Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων SUMITOMO - NIGATA 8L40X των Μονάδων Νο 2 και Νο 3 ΑΣΠ Λήμνου 05/11/2021 100.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211105
ΔΠΛΠ-1622
Υπηρεσία
12/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119138
Φύλαξη των εγκαταστάσεων ΥΗΣ Ν.Πλαστήρα 29/10/2021 117.620,20 Ο ηλεκτρονικός ... 20211029
ΔΠΛΠ-1615
Υπηρεσία
11/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119130
Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Υποστήριξης Επιθεώρησης των βαθμίδων Υ.Π. και Μ.Π. του Ατμοστροβίλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 08/11/2021 357.625,50 Ο ηλεκτρονικός ... 20211108
ΔΠΛΠ-1614
Υπηρεσία
11/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119131
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Συγκροτήματος Νέστου 02/11/2021 120.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211102
ΔΠΛΠ 903138
Προμήθεια
11/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119133
Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Πέντε (5) Πεδίων Διακοπτών ΜΤ για τις Μονάδες Νο 1, 2, 3, 7 και ένα Εφεδρικό Πεδίο για τον ΑΣΠ Κω 11/11/2021 153.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ 20211111
ΔΠΛΠ-1627
Υπηρεσία
19/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119156
Μεταφορά προσωπικού από και προς ΑΗΣ Σορωνής 04/11/2021 87.975,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211104
ΔΠΛΠ-903135
Προμήθεια
19/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119161
Προμήθεια ανταλλακτικών MITSUBISHI S16R-PTA 26/11/2021 808.607,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211126
ΔΠΛΠ-903139
Προμήθεια
20/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119163
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΩΝ (TURBINE DIFFUSERS TURBOCHARGERS) ΑΒΒ TPL85-B12(PART No63000) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ (S.NR) XI206321 ΕΩΣ XI206326 ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ DE No1 & No2 του ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 05/11/2021 252.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20211105
ΔΜΚΘ/ΤΕΠΜ-641
Έργο
01/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119109
ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΛΗΨΗΣ 26/10/2021 380.000 € Ηλεκτρονική Πλα... 20211026
ΔΜΚΘ/ΤΕΠΜ-643
Έργο
14/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119142
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 09/11/2021 950.000 € ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ... 20211109
ΔΕΠΑΝ-21105
Προμήθεια
06/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119120
«Προμήθεια και εγκατάσταση Μετρητικών Διατάξεων για τον ΑΣΠ ΚΩ (4) ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ (1) & ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ (1)» 08/11/2021 Σε Παράταση 25.980,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ-... 20211108
ΔΕΠΑΝ-21098
Υπηρεσία
12/10/2021
«Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΤΣΠ Ικαρίας για δώδεκα (12) μήνες». 25/10/2021 14.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20211025
1200075707
Υπηρεσία
11/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119132
"Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων δειγματοληψιών παραμέτρων νερού – ατμού Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου " 22/10/2021 Σε Παράταση 22.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211022
1200076274
Υπηρεσία
12/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119140
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ3 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΛΆΔΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ 22/10/2021 Σε Παράταση 22.400,00 € "ΔΕΗ ... 20211022
1200076705
Προμήθεια
04/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119113
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΨΥΚΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ 21/10/2021 Σε Παράταση 18.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211021
1200075010
Υπηρεσία
14/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119144
Ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση έκτακτων βλαβών εξοπλισμού κλιματισμού ΑΗΣ Κατταβιάς (ΘΗΣ Ν. Ρόδου). 25/10/2021 Σε Παράταση 23.060,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211025
ΤΠΑΣ Κ. - 1043
Υπηρεσία
29/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119102
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑ-ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 26/10/2021 43.989,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211026
1200077151
Προμήθεια
06/10/2021
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20/10/2021 6.925,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211020
1200076625
Προμήθεια
06/10/2021
ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 20/10/2021 6.900,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211020
1200076339
Προμήθεια
08/10/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ GIRODIN SAUER ΜΟΝΑΔΩΝ PIELSTICK ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 26/10/2021 20.983,48 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211026
1100009277
Προμήθεια
12/10/2021
Προμήθεια : Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων τροφοδοσίας φυσικού αερίου αεριοστρόβιλου GT26/B Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 19/11/2021 24.320,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211119
1200069984
Υπηρεσία
14/10/2021
«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ». 25/10/2021 29.820,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20211025
1200077632
Προμήθεια
18/10/2021
Λαμαρίνες Χαλύβδινες για κατασκευή Σιγάστρων Καμινάδας Α/Σ Νο.5 01/11/2021 20.475,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211101
1200077633
Προμήθεια
18/10/2021
Μονωτικά Υλικά για κατασκευή Σιγάστρων Καμινάδας Α/Σ Νο.5 01/11/2021 7.029,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211101
1200077295 (1)
Υπηρεσία
19/10/2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ–ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 25/10/2021 25.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20211025
1200076151
Προμήθεια
19/10/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ KSB TESMA WKL 32/8 Ή ΟΜΟΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ. 03/11/2021 9.720,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211103
1200076039
Προμήθεια
19/10/2021
Προμήθεια δοχείου διαστολής δικτύου αφαλατωμένου νερου του ΑΗΣ Κατταβιάς 09/11/2021 10.054,20 € "ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - ... 20211109
1200072991
Προμήθεια
19/10/2021
Προμήθεια ενός μετατροπέα συχνότητας (inverter) ισχύος 132KW για το σύστημα αφαλάτωσης (ώσμωση Νο3) του ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 10/11/2021 8.675,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20211110
Ε.Σ. 001/2021
Υπηρεσία
20/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119164
ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Τ.Θ. 1350 501 00 Κοζάνη - Διοικητήριο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 2ος Οροφος. 03/11/2021 ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20211103