Μη Ενεργοί Διαγωνισμοί ΔΕΗ

Οι ολοκληρωμένοι διαγωνισμοί πριν την 1 Ιανουαρίου 2018 είναι διαθέσιμοι εδώ
Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΔΕ-ΕΚ126098-4366
Υπηρεσία
07/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106991
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΔΔΕ στο πλαίσιο των τρεχουσών αναγκών της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς Η/Ε 28/01/2019 305.000 3ης Σεπτεμβρίου... 20190128
ΔΕΣΕ 18002/26.01.2018
Υπηρεσία
26/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101350
Επιλογή Αναδόχου εταιρείας για Παροχή Υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Χορωδίας ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ 06/02/2018 Αθήνα 20180206
ΔΕΣΕ 18009/01.06.2018
Υπηρεσία
05/06/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104114
Σχεδιασμός και κατασκευή περιπτέρου ΔΕΘ 2018 20/06/2018 70.000 Αθήνα 20180620
ΚΔΕΠ-1200048115
Προμήθεια
15/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101473
Προμήθεια παρελκόμενου εξοπλισμού PHASED ARRAY και TOFD 22/02/2018 Σε Παράταση 12.280 ΔΕΗ ΑΕ/ΚΔΕΠ/Λεο... 20180222
ΚΔΕΠ-1200048595
Προμήθεια
12/03/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A102650
Προμήθεια οργάνου μελέτης συγκολλήσεων 20/03/2018 Σε Παράταση 17000 Κέντρο Δοκιμών ... 20180320
ΚΔΕΠ-1200050370
Προμήθεια
12/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102802
Προμήθεια συσκευής προσδιορισμού της αντοχής λιπαντικών στην οξείδωση με περιστρεφόμενο δοχείο πίεσης (RPVOT) 03/05/2018 Σε Παράταση 40000 Κέντρο Δοκιμών ... 20180503
ΚΔΕΠ-1200050353
Προμήθεια
15/05/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A103012
Προμήθεια τηλεφωνικού συστήματος 24/05/2018 Σε Παράταση 35000 Κέντρο Δοκιμών ... 20180524
ΚΔΕΠ-1200052895
Προμήθεια
29/06/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104259
Προμήθεια αναλυτή ισχύος YOKOGAWA 17/07/2018 30000 Κέντρο Δοκιμών ... 20180717
ΚΔΕΠ-1200052832
Υπηρεσία
13/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104312
Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων 26/07/2018 33000 Κέντρο Δοκιμών ... 20180726
ΚΔΕΠ-1200054147
Υπηρεσία
19/09/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A105549
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 25/09/2018 Σε Παράταση 167.000 Αθήνα 20180925
ΚΔΕΠ-1200056398
Υπηρεσία
29/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106847
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13/12/2018 109.500,00 ΑΘΗΝΑ 20181213
ΚΔΕΠ-1200056513
Προμήθεια
19/12/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106940
Προμήθεια φασματόμετρου ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-OES) 08/01/2019 100000 ΑΘΗΝΑ 20190108
ΚΔΕΠ-1200056955
Προμήθεια
11/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107162
Προμήθεια πλήρους Η/Υ ειδικών προδιαγραφών (workstation) 14/02/2019 Σε Παράταση 10000 Αθήνα 20190214
ΚΔΕΠ-1200057631
Προμήθεια
29/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107101
Προμήθεια φορητών Η/Υ 12/02/2019 8.100 Κέντρο Δοκιμών ... 20190212
ΚΔΕΠ-1200058146
Υπηρεσία
26/03/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107332
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΔΕΠ / ΔΕΗ Α.Ε. 29/03/2019 Σε Παράταση 17.000 Κέντρο Δοκιμών ... 20190329
ΚΔΕΠ-1200060008
Υπηρεσία
24/04/2019
Διακριβώσεις εργαστηριακού εξοπλισμού 21/05/2019 15000 Κέντρο Δοκιμών ... 20190521
ΚΔΕΠ-1200060172
Προμήθεια
30/05/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108690
Συσκευές Εργαστηρίων Χημείου 18/06/2019 93.000 Αθήνα 20190618
ΚΔΕΠ-1200061016
Υπηρεσία
18/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109903
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 23/07/2019 Σε Παράταση 195.000 Αθήνα 20190723
ΚΔΕΠ-1200061363
Προμήθεια
11/07/2019
Προμήθεια αναλώσιμων αερίων υψηλής καθαρότητας 23/07/2019 12.000 Αθήνα 20190723
ΚΔΕΠ-1200061573
Προμήθεια
23/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110917
Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου γραφείων 08/08/2019 50000 Aθήνα 20190808
ΚΔΕΠ-1200061648
Υπηρεσία
14/08/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111030
Ανανεώσεις και επαναπιστοποιήσεις προσωπικού 27/08/2019 Σε Παράταση 16.000 Αθήνα 20190827
ΚΔΕΠ-1200061992
Υπηρεσία
22/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111052
Πιστοποιήσεις προσωπικού 29/08/2019 Σε Παράταση 20.000 Αθήνα 20190829
ΚΔΕΠ-1200062548
Προμήθεια
21/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111160
Συσκευή προσδιορισμού της αντοχής λιπαντικών στην οξείδωση 24/09/2019 45.000 Αθήνα 20190924
ΚΔΕΠ-1200060511
Προμήθεια
23/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111173
Προμήθεια τηλεφωνικού συστήματος 08/10/2019 Σε Παράταση 29.500 Αθήνα 20191008
ΚΔΕΠ-1200062924
Προμήθεια
04/10/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111214
Προμήθεια φορητών σκληρομέτρων 22/10/2019 49500 Αθήνα 20191022
ΚΔΕΠ-1200060496
Υπηρεσία
07/11/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A112344
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντηρήσεων και επισκευών κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του ΚΔΕΠ 14/11/2019 Σε Παράταση 54.500 Αθήνα 20191114
ΚΔΕΠ-1200063523
Προμήθεια
26/10/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A112299
Προμήθεια πυράντοχων χωρισμάτων και μεταλλικών πυράντοχων θυρών 07/11/2019 31000 Αθήνα 20191107
ΚΔΕΠ-1200063612
Υπηρεσία
25/10/2019
Κατασκευή μόνιμου Υδροδοτικού δικτύου του κτιρίου «Μεγάλης Ισχύος» του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων 07/11/2019 Αθήνα 20191107
ΚΔΕΠ-1200064270
Προμήθεια
21/12/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A113513
Προμήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) 09/01/2020 Σε Παράταση 67000 Αθήνα 20200109
ΚΔΕΠ-1200065420
Υπηρεσία
27/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114754
Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων κτιρίων ΚΔΕΠ 10/03/2020 36500 Αθήνα 20200310
ΚΔΕΠ-1200066371
Υπηρεσία
01/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114913
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 15/04/2020 Σε Παράταση 146.800 Αθήνα 20200415
ΚΔΕΠ-1200066472
Υπηρεσία
17/06/2020
Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων κτιρίων ΚΔΕΠ 30/06/2020 38.200 Αθήνα 20200630
ΚΔΕΠ-1200069957
Προμήθεια
20/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116749
Προμήθεια πετρελαιοκίνητου περονοφόρου οχήματος 10/11/2020 Σε Παράταση 37000 Αθήνα 20201110
ΚΔΕΠ-1200070566
Υπηρεσία
13/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116882
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 01/12/2020 110.400 Αθήνα 20201201
ΚΔΕΠ-1200070598
Προμήθεια
23/12/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117070
Προμήθεια παρελκόμενων μικροσκοπίου 05/01/2021 Σε Παράταση 66.800 Αθήνα 20210105
ΚΔΕΠ-1200073331
Υπηρεσία
05/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118518
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 20/04/2021 207.700 Αθήνα 20210420
ΚΔΕΠ-1200073501
Προμήθεια
22/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118575
Προμήθεια συσκευής διννορευμάτων τεχνολογίας array και παρελκόμενα 29/04/2021 Σε Παράταση 50.000 Αθήνα 20210429
ΚΔΕΠ-1200073516
Προμήθεια
07/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118531
Προμήθεια αυτόματου τιτλοδότη 20/04/2021 30.000 Αθήνα 20210420
ΚΔΕΠ-1200074412
Υπηρεσία
04/06/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118723
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 22/06/2021 134.900 Αθήνα 20210622
ΚΔΕΠ-1200075200
Υπηρεσία
28/06/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118797
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντηρήσεων και επισκευών που αφορούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του ΚΔΕΠ 15/07/2021 53.500 Αθήνα 20210715
ΚΔΕΠ-1200075359
Προμήθεια
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Προμήθεια συσκευής Διάβρωσης - Αλατονέφωσης 22/07/2021 80000 Aθήνα 20210722
ΔΚΚ-1200075782
Προμήθεια
10/08/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118949
Προμήθεια φασματόμετρου φθορισμού ακτίνων-Χ, διασποράς ενέργειας (ED-XRF) 31/08/2021 60.000 Αθήνα 20210831
ΔΚΚ-1200077806
Υπηρεσία
10/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119252
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 25/11/2021 162.600 Αθήνα 20211125
ΔΚΚ-1200077533
Προμήθεια
04/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119471
Προμήθεια φασματόμετρου μάζας (ICP-MS/MS) 11/01/2022 Σε Παράταση 250.000 Αθήνα 20220111
ΔΚΚ-1200088314
Προμήθεια
30/11/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122061
Προμήθεια αυτόματης μηχανής θλίψης 08/12/2022 Σε Παράταση 40000 ΔΚΚ 20221208
ΔΚΚ-1200090399
Προμήθεια
02/02/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122513
Προμήθεια κλιματικού θαλάμου 14/02/2023 46.000 Αθήνα 20230214
ΔΚΚ-1200091965
Προμήθεια
05/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123373
Προμήθεια εξοπλισμού για δοκιμές βαθμού προστασίας IP, έναντι εισχώρησης αντικειμένων σε επικίνδυνα μέρη και έναντι εισχώρησης νερού σε φορτιστές Ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) ή/και σε άλλα υλικά 19/05/2023 360.000 20230519
ΔΚΚ-1200096433
Προμήθεια
04/08/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124158
Προμήθεια Συστήματος αέριας χρωματογραφίας (Gas Chromatography-GC) συζευγμένο με φασματογράφο μάζας MS/MS για τις δοκιμές του Εργαστηρίου Χημείας Υλικών και Περιβάλλοντος της ΔΚΚ 24/08/2023 184.500 20230824
ΔΚΚ-1200096869
Προμήθεια
04/08/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124159
Προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Ιξώδους και Πυκνότητας 24/08/2023 37.000,00 20230824
ΔΚΚ-1200098088
Προμήθεια
06/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124589
Προμήθεια Συστήματος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συζευγμένης με φασματομετρία μαζών υψηλής διακριτικής ικανότητας 16/10/2023 390000 20231016
ΔΚΚ-1200098696
Προμήθεια
27/10/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124763
Προμήθεια Συσκευής Phased Array με δυνατότητες TFM και PCI 10/11/2023 Σε Παράταση 135.025,00 Πλατφόρμα Tende... 20231110
ΔΚΚ-1200099967
Προμήθεια
25/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124738
Υλικά και εργασίες εγκατάστασης δικτύου διανομής εργαστηριακών αερίων 03/11/2023 7500 Πλατφόρμα “comp... 20231103
ΔΚΚ- 1200101160
Προμήθεια
08/12/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125082
Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού απαγωγού κατάλληλο για χρήση με χημικά αντιδραστήρια 08/12/2023 Σε Παράταση 11.000,00 20231208
ΔΚΚ-1200101619
Προμήθεια
18/12/2023
Προμήθεια συσκευής αυτόματου συστήματος συμπύκνωσης διαλυτών 27/12/2023 11.500 Πλατφόρμα Compa... 20231227
ΔΚΚ_1200101394
Προμήθεια
04/01/2024

ΑΔ:A125214
ΔΚΚ-1200101394 Προμήθεια Φούρνου Ξηρής Τέφρας 15/01/2024 14.850,00 ψηφιακή πλατφόρ... 20240115
Πρόσκληση ΔΚΚ-1200103717
Προμήθεια
21/02/2024
Προμήθεια σετ κοσκίνων μεταλλικού πλέγματος (συμβατό με το Πρότυπο ASTM E11), διαμέτρου ø300mm, διαφόρων ανοιγμάτων οπής (τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών) και υποδοχών για τη συγκράτηση των διερχομένων 11/03/2024 2000 CompareONE 20240311
ΔΑΠ-ΝΠΥ/00119
Προμήθεια
10/09/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111102
Public Power Corporation S.A. of Greece launches an International, Open, Electronic Request For Proposals DNPSDPD–3/19 for Concluding Three-Years-Term “MASTER DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs)” in order to expand the list of the already existing LNG eli... 18/09/2019 The electronic ... 20190918
ΔΑΠ-ΝΠΥ/00219
Προμήθεια
30/11/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113440
Public Power Corporation S.A. of Greece launches Request for Proposals DNPSDP-5/2019 for the: Supply of 4.500.000.000 KWhth of Pipeline Natural Gas for the period 01.01.2020 7:00 Athens local time through 01.01.2021 7:00 Athens local time at the Sid... 09/12/2019 The electronic ... 20191209
ΔΥΑΕ 1200064013
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115003
1. ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ 2. ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ 3. ΣΚΟΥΦΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΛΕΚΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 11/05/2020 Σε Παράταση 24.600,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200511
ΔΥΑΕ 1200064012
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115004
1. ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤ. 1,80Χ1,50Μ 11/05/2020 Σε Παράταση 13.600,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200511
ΔΥΑΕ 1200064011
Προμήθεια
30/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115005
1. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1P1 (EN 405) 2. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΑΒΕΚ1P3 11/05/2020 Σε Παράταση 23.100,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200511
ΔΥΑΕ 1200064010
Προμήθεια
07/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115006
1. ΓΑΝΤΙΑ ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡ/ΝΗΜΑΤΩΝ 2. ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΣ 3. ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ Α ΝΟ 10 11/05/2020 Σε Παράταση 27.600,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200511
ΔΥΑΕ 1200064009
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115007
1. ΜΑΣΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΗΛ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝ 169,173,379 2. ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑ 11/05/2020 Σε Παράταση 21.250,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200511
ΔΥΑΕ 1200064016
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115008
1. ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ) 2. ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ) 11/05/2020 Σε Παράταση 23.800,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200511
ΔΥΑΕ 1200064049
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115009
1. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 00 ΝΟ 8 2. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 00 ΝΟ 9 3. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 00 ΝΟ 10 4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 00 ΝΟ 11 5. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 ΝΟ 8 6. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 ΝΟ 9 7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 ΝΟ 10 8. ΓΑΝ... 12/05/2020 Σε Παράταση 17.120,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200512
ΔΥΑΕ 1200064047
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115010
1. ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ 3. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12/05/2020 Σε Παράταση 7.600,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200512
ΔΥΑΕ 1200064044
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115011
1. ΗΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΝΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ STORZ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ 2,5 ΜΕ ΠΩΜΑ 2. ΗΜΙΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΕΩΣ Τ. STORZ ΕΛΑΦΡΟΥ ΜΕΤΑΛ. Φ 2,5 3. ΦΩΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 12/05/2020 Σε Παράταση 10.700,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200512
ΔΥΑΕ 1200064598
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115012
1. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 12/05/2020 Σε Παράταση 24.000,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200512
ΔΥΑΕ 1200064599
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115013
1. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΑΝΘΙΔΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) 12/05/2020 Σε Παράταση 24.000,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200512
ΔΥΑΕ 1200064068
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115015
1. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 2. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 3. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 4. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ... 13/05/2020 Σε Παράταση 7.320,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200513
ΔΥΑΕ 1200065597
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115016
1. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 13/05/2020 Σε Παράταση 24.500,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200513
ΔΥΑΕ 1200065973
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115017
1. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ 13/05/2020 Σε Παράταση 27.500,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200513
ΔΥΑΕ 1200065419
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115018
1. ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ 13/05/2020 Σε Παράταση 6.500,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200513
ΔΥΑΕ 1200064600
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115019
1. ΧΙΤΩΝΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ ΟΛΟΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΓΥΑΛΙ 13/05/2020 Σε Παράταση 4.210,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200513
ΔΥΑΕ 1200064076
Προμήθεια
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115014
1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 3KG ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ A.B.C. 85% 2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 6KG ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ A.B.C. 40% 3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 12KG ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ A.B.C. 40% 4. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 05 KG ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ Α 5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞ... 13/05/2020 Σε Παράταση 21.250,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200513
ΔΥΑΕ 1200068794
Υπηρεσία
03/08/2020
Πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 27/08/2020 19.200 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200827
ΔΥΑΕ_1200070003
Προμήθεια
21/01/2021
Προμήθεια 40.000 ζευγών ελαστικών γαντιών μιας χρήσης (ιατρικών εξεταστικών μη αποστειρωμένων) 10/02/2021 6.000 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210210
ΔΥΑΕ_1200071109
Προμήθεια
21/01/2021
Προμήθεια συνολικά 4.000 Λίτρων αντισηπτικού τζελ χεριών σε συσκευασίες 0,5 Λίτρου και 4 Λίτρων 10/02/2021 17.800 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210210
ΔΥΑΕ 1300110123
Προμήθεια
02/02/2021
Προμήθεια - Ενός Οργάνου Μέτρησης Φυσικών Βλαπτικών Παραγόντων - Ενός Οργάνου Μέτρησης Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων 25/02/2021 Σε Παράταση 12.000 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210225
ΔΥΑΕ 1200073475
Προμήθεια
02/06/2021
ΚΑΠΕΛΟ ΨΑΘΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ 15/06/2021 4.500,00 20210615
ΔΥΑΕ 1200074340
Προμήθεια
18/06/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118778
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 6KG ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ A.B.C. 40% - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 12KG ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ A.B.C. 40% - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 05 KG ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ Α 22/06/2021 Σε Παράταση 8.350,00 20210622
ΔΥΑΕ 1200073477
Προμήθεια
02/06/2021
- ΜΑΣΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΗΛ/ΣΥΓΚΟΛΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝ 169,173,379 - ΑΣΠΙΔΙΟ ΧΕΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ - ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΚ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ - ΓΥΑΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ - ΖΓ ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 15/06/2021 28.400,00 20210615
ΔΥΑΕ 1200075233
Προμήθεια
02/07/2021
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 6KG ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ A.B.C. 40% - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 12KG ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ A.B.C. 40% - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 05 KG ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ Α - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 30 KG 19/07/2021 20.300,00 20210719
ΔΥΑΕ 1200075111
Προμήθεια
02/07/2021
- ΓΥΑΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 19/07/2021 10.000,00 20210719
ΔΥΑΕ 1200073473
Προμήθεια
02/07/2021
- ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ- ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΝΟ 9 - ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΝΟ 10 - ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠ 19/07/2021 28.400,00 20210719
ΔΥΑΕ 1200073465
Προμήθεια
12/07/2021
ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 26/07/2021 10.400,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210726
ΔΥΑΕ 1200074805
Προμήθεια
12/07/2021
ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6l,300ATM 26/07/2021 20.000,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210726
ΔΥΑΕ 1200074085
Προμήθεια
12/07/2021
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 26/07/2021 26.500,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210726
ΔΥΑΕ 1200075112
Προμήθεια
12/07/2021
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P2SL 26/07/2021 28.000,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210726
ΔΥΑΕ 1200073471
Προμήθεια
12/07/2021
- ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΛΕΠΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΝΟ 9 - ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΛΕΠΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΝΟ 10 - ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΛΕΠΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΝΟ 11 - ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΝΟ1 - ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΝΟ11 26/07/2021 28.800,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210726
ΔΥΑΕ 1200073468
Προμήθεια
01/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119004
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1 (FFP1) 10/09/2021 Σε Παράταση 27.500,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210910
ΔΥΑΕ 1200074088
Προμήθεια
01/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119002
- ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΨΥΧΟΣ - ΣΚΟΥΦΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΛΕΚΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 10/09/2021 Σε Παράταση 17.400,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210910
ΔΥΑΕ 1200073469
Προμήθεια
01/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119003
- ΦΑΚΟΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ - ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 10/09/2021 Σε Παράταση 13.100,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210910
ΔΥΑΕ 1200073466
Προμήθεια
01/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119001
- ΠΟΔΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ - ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ 10/09/2021 Σε Παράταση 17.700,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210910
ΔΥΑΕ 1200074344
Προμήθεια
31/08/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119000
18 TEM ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ 15/09/2021 27.000,00 ΔΥΑΕ 20210915
ΔΥΑΕ 1200076594
Προμήθεια
17/09/2021
Προμήθεια: -550.000 TEM ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 06/10/2021 27.500,00 ΔΥΑΕ 20211006
ΔΥΑΕ 1200078094
Υπηρεσία
24/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119315
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 08/12/2021 49.880,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20211208
ΔΥΑΕ 1200076661
Προμήθεια
09/12/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119387
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΝΙΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΠΛΕ 22/12/2021 Σε Παράταση 17.600,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20211222
ΔΥΑΕ 1200076664
Προμήθεια
01/12/2021
ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ GOGGLES 15/12/2021 24.000,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20211215
ΔΥΑΕ 1200077748
Προμήθεια
01/12/2021
ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΗ ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 15/12/2021 6.150,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20211215
ΔΥΑΕ 1200078363
Προμήθεια
01/12/2021
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΗΠΙΟ GELL 0,5 LT 15/12/2021 9.592,00 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20211215
ΔΥΑΕ 1200079826
Υπηρεσία
03/02/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119606
Ετήσια Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (2022-2023) 15/02/2022 16.240,00 ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΑ... 20220215
ΔΥΑΕ 1200081412
Προμήθεια
11/04/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119733
ΚΡΕΜΑ ΑΝΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 15 " 15/04/2022 Σε Παράταση 5.000,00 ΔYAE Aραχ... 20220415
ΔΥΑΕ 1200081409
Προμήθεια
11/04/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119732
ΓΥΑΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 15/04/2022 Σε Παράταση 13.000,00 ΔYAE Αραχώ... 20220415
ΔΥΑΕ 1200079799
Προμήθεια
11/04/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119734
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ (FFP) 15/04/2022 Σε Παράταση 18.000,00 ΔYAE Αραχώβ... 20220415
ΔΥΑΕ 1200082999
Προμήθεια
15/07/2022
ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 4,5,6 ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ 29/07/2022 28.500 Η ηλεκτρονική Δ... 20220729
ΔΥΑΕ 1200083373
Προμήθεια
15/07/2022
ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 29/07/2022 15.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20220729
ΔΥΑΕ 1200082905
Προμήθεια
15/07/2022
- ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΥ - ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 29/07/2022 28.500 Η ηλεκτρονική Δ... 20220729
ΔΥΑΕ 1200082902
Προμήθεια
15/07/2022
-ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ -ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ -ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ) -ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΛΕΠΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ Νο 9 -ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΛΕΠΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ Νο 10 -ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΛΕΠΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝ... 29/07/2022 29.880 Η ηλεκτρονική Δ... 20220729
ΔΥΑΕ 1200082879
Προμήθεια
14/09/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A121452
-100 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β Νο 9 -300 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β Νο 10 -300 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β Νο 11 -4.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (PVC) -1.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ Α Νο 10 26/09/2022 20.750,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220926
ΔΥΑΕ 1200082901
Προμήθεια
08/09/2022
-9.500 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 26/09/2022 29.450,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220926
ΔΥΑΕ 120008300
Προμήθεια
08/09/2022
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ 26/09/2022 12.800,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220926
ΔΥΑΕ 1200082958
Προμήθεια
08/09/2022
ZAKETA TΥΠΟΥ FLEECE 26/09/2022 22.500,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220926
ΔΥΑΕ 1200082906
Προμήθεια
14/09/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A121451
-2.500 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΣ -1.500 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ Νο 8 ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ -3.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ Νο 10 ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ -3.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ Νο 9 ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ 27/09/2022 25.250,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220927
ΔΥΑΕ 1200082920
Προμήθεια
09/09/2022
-600 TEM ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1 -650 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΑΒΕΚ1Ρ3 -400 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2Ρ3 ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 26/09/2022 29.600,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220926
ΔΥΑΕ 1200083372
Προμήθεια
14/09/2022
-2.000 ΤΕΜ. ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ 28/09/2022 8.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220928
ΔΥΑΕ 1200083286
Προμήθεια
14/09/2022
-10.500 KGR ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ ABC 40% 28/09/2022 21.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220928
ΔΥΑΕ 1200083288
Προμήθεια
14/09/2022
-9.500 KGR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΙΟ) 28/09/2022 29.450,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220928
ΔΥΑΕ 1200083375
Προμήθεια
14/09/2022
-7.000 Μ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Φ.2,5’’ 28/09/2022 21.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220928
ΔΥΑΕ 1200082952
Προμήθεια
20/09/2022
-800 ΖΓ ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ -800 ΖΓ ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ -100 ΤΕΜ. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ -20 ΤΕΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 05/10/2022 29.800,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20221005
ΔΥΑΕ 1200082907
Προμήθεια
20/09/2022
-80 ΤΕΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΚ ΜΠ 3 KG ABC 85% -400 ΤΕΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΚ ΜΠ 6 KG ABC 40% -250 ΤΕΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΚ ΜΠ 12 KG ABC 40% -35 ΤΕΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΚ ΜΠ 50 KG ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ABC 40% -70 ΤΕΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5KG 05/10/2022 29.450,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20221005
ΔΥΑΕ 1200082956
Προμήθεια
20/09/2022
-60 ΤΕΜ. ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ -250 ΤΕΜ. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ -300 ΤΕΜ. ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 05/10/2022 29.300,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20221005
ΔΥΑΕ 1200086558
Προμήθεια
26/09/2022
-1.250 LT ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,5 LT ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ) -2.000 LT ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ GEL (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4 Ή 5 LT ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ) 10/10/2022 8.150,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20221010
ΔΥΑΕ 1200087784
Προμήθεια
15/11/2022

ΑΔ:A121966
-1 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΤΕΜ.) -1 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ (ΤΕΜ.) -1 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΤΕΜ.) -1 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΤΕΜ.) -1 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (ΤΕΜ.) -1 ΗΧΟΜΕΤΡΟ (ΤΕΜ.) -... 24/11/2022 29.940 Η ηλεκτρονική Δ... 20221124
ΔΥΑΕ 1200088015
Υπηρεσία
1/1/0001 12:00:00 πμ

ΑΔ:A122346
Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή πυροσβεστικού εξοπλισμού 18/01/2023 59.993,88 Η ηλεκτρονική Δ... 20230118
ΔΥΑΕ 1200089973
Προμήθεια
08/02/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122566
-250.000 TEM ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP2 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 13/02/2023 Σε Παράταση 22.500,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230213
ΔΥΑΕ 1200089974
Προμήθεια
08/02/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122569
-50.000 TEM ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 13/02/2023 Σε Παράταση 25.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20230213
ΔΥΑΕ 1200089972
Προμήθεια
08/02/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122568
-500.000 TEM ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 13/02/2023 Σε Παράταση 10.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20230213
ΔΥΑΕ 1200089975
Προμήθεια
08/02/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122567
-60 ΤΕΜ. ΜΑΣΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΓΟΛΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ -450 ΖΓ ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΣΥΚΟΛΛΗΤΗ Νο3 -450 ΖΓ ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΣΥΚΟΛΛΗΤΗ Νο5 13/02/2023 Σε Παράταση 8.700 Η ηλεκτρονική Δ... 20230213
ΔΥΑΕ 1200089972 (1)
Προμήθεια
26/01/2023
-500.000 TEM ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 26/01/2023 10.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20230126
ΔΥΑΕ 1200088015 (1)
Υπηρεσία
03/02/2023
Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή πυροσβεστικού εξοπλισμού 20/02/2023 59993,88 Η ηλεκτρονική Δ... 20230220
ΔΥΑΕ 1200090513
Προμήθεια
22/02/2023
-500 ΤΕΜ. ΚΑΠΕΛΟ ΨΑΘΙΝΟ -1.400 ΤΕΜ. ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ -1.500 ΤΕΜ. ΑΝΤΙΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -1.500 ΖΓ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 13/03/2023 29.730,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230313
ΔΥΑΕ 1200091456
Προμήθεια
20/04/2023

ΑΔ:A123210
-100 ΤΕΜ. ΜΠΟΥΦΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ -300 ΤΕΜ. ΧΙΤΩΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ 26/04/2023 21.000,00 € Η ηλεκτρονική Δ... 20230426
ΔΥΑΕ 1200091460
Προμήθεια
04/04/2023
-500 ΤΕΜ. ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ -500 ΤΕΜ. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 24/04/2023 17.500 Η ηλεκτρονική Δ... 20230424
ΔΥΑΕ 1200091464
Προμήθεια
04/04/2023
-20.000 ΤΕΜ. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 24/04/2023 26.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230424
ΔΥΑΕ 1200092820
Προμήθεια
04/04/2023
-100 ΤΕΜ. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΔΡΟΘΕΙΟΥ 24/04/2023 28.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230424
ΔΥΑΕ 1200091454
Προμήθεια
04/04/2023
-1.700 ΤΕΜ. ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΠΡΟ -100 ΤΕΜ. ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ -700 ΤΕΜ. ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ -100 ΤΕΜ. ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ 25/04/2023 28.600,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230425
ΔΥΑΕ 1200091469
Προμήθεια
05/04/2023
-3.000 ΤΕΜ. ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ (GOGGLES) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 25/04/2023 22.500,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230425
ΔΥΑΕ 1200091465
Προμήθεια
05/04/2023
-22.000 ΖΓ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 25/04/2023 24.200,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230425
ΔΥΑΕ 1200091472
Προμήθεια
25/04/2023

ΑΔ:A123272
-100 ΤΕΜ. ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ Φ 2,5’’ ΜΕ ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ -300 ΤΕΜ. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STORZ Φ 2,5’’ 02/05/2023 Σε Παράταση 10.600,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230502
ΔΥΑΕ 1200091355
Προμήθεια
07/04/2023
-2.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ Νο 10 -2.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ Νο 11 -65.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΥ 27/04/2023 29.500,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230427
ΔΥΑΕ 1200091353
Προμήθεια
07/04/2023
-60 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 00 Νο 9 -100 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 00 Νο 10 -100 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 00 Νο 11 -60 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 Νο 9 -100 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 Νο 10 -100 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 Νο 11 -60 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝ... 27/04/2023 20.300,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230427
ΔΥΑΕ 1200096537
Προμήθεια
17/07/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123971
-380 ΤΕΜ. ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ 28/07/2023 28.500,00 € Η ηλεκτρονική Δ... 20230728
ΔΥΑΕ 1200096564
Προμήθεια
07/07/2023
-1000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΛΕΠΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΝΟ 9 -4000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΛΕΠΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΝΟ 10 -4000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΛΕΠΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΝΟ 11 24/07/2023 27.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230724
ΔΥΑΕ 1200096547
Προμήθεια
17/07/2023
-6.000 ΖΓ ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 02/08/2023 24.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20230802
ΔΥΑΕ 1200096562
Προμήθεια
17/07/2023
-3.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΑΝΘΙΔΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) 02/08/2023 28.500,00 € Η ηλεκτρονική Δ... 20230802
ΔΥΑΕ 1200096558
Προμήθεια
17/07/2023
-400 ΤΕΜ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ -300 ΤΕΜ ΜΑΣΚΑ CE ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02/08/2023 25.900 Η ηλεκτρονική Δ... 20230802
ΔΥΑΕ 1200097298
Υπηρεσία
06/09/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A124319
Παροχή Υπηρεσιών πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (ΣΔΥ&ΑΕ), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 για τις Μονάδες Παραγωγής της ΓΔ/ΘΥΠ και της ΓΔ/ΛΠ. 15/09/2023 23.600,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230915
ΔΥΑΕ 1200096577
Προμήθεια
16/10/2023

ΑΔ:A124655
-200 ΤΕΜ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 25 ΤΕΜ ΔΕΤΗΣ 60 cm ΓΙΑ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - 50 ΤΕΜ ΔΕΤΗΣ 100 cm ΓΙΑ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - 50 ΤΕΜ ΔΕΤΗΣ 150 cm ΓΙΑ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - 25 ΤΕΜ ΔΕΤΗΣ 2 m ΓΙΑ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ... 20/10/2023 Σε Παράταση 24.475,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20231020
ΔΥΑΕ 1200096554
Προμήθεια
04/10/2023
-8000 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 19/10/2023 24.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20231019
ΔΥΑΕ 1200096561
Προμήθεια
04/10/2023
-2.600 ΖΓ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19/10/2023 26.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20231019
ΔΥΑΕ 1200096579
Προμήθεια
04/10/2023
-1.500 ΤΕΜ. ΖΑΚΕΤΑ ΤΥΠΟΥ FLEECE 19/10/2023 25.500,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20231019
ΔΥΑΕ 1200096565
Προμήθεια
05/10/2023
-7.000 ΤΕΜ. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 5,6 ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑΤΑ 20/10/2023 28.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20231020
ΔΥΑΕ 1200096566
Προμήθεια
05/10/2023
-800 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΕΡΜΟΤΗΤΑ -800 ΤΕΜ. ΠΟΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΥ 20/10/2023 26.400 Η ηλεκτρονική Δ... 20231020
ΔΥΑΕ 1200096581
Προμήθεια
06/10/2023
-200 ΤΕΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ 23/10/2023 14.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20231023
ΔΥΑΕ 1200096555
Προμήθεια
06/10/2023
-700 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1 -800 ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΑΒΕΚ1Ρ3 23/10/2023 24.900,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20231023
ΔΥΑΕ 1200096543
Προμήθεια
10/10/2023
-3.000 ΤΕΜ ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΚΕΥ -3.000 ΤΕΜ ΚΑΠΕΛΟ ΨΑΘΙΝΟ -5.000 ΣΚΟΥΦΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΛΕΚΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 25/10/2023 25.500,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20231025
ΔΥΑΕ 1200096572
Προμήθεια
10/10/2023
-60 ΤΕΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 25/10/2023 24.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20231025
ΔΥΑΕ 1200097278
Προμήθεια
1/1/0001 12:00:00 πμ

ΑΔ:A124994
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΥΤΙΟ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 04/12/2023 Σε Παράταση 82.350,00 Η ηλεκτρονική δ... 20231204
ΔΥΑΕ 1200100825
Υπηρεσία
01/12/2023
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και υποστήριξη σε θέματα ΥΑΕ για τις ανάγκες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκεκριμένα, Συγκρότημα Αράχθου, Αλιάκμονα, Αχελώου και Νέστου». 21/12/2023 Σε Παράταση 47.730,00 Οι προτάσεις θα... 20231221
ΔΥΑΕ 1200103538
Υπηρεσία
11/03/2024

ΑΔ:A125728
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας σε θέματα ΥΑΕ για τις ανάγκες των Καταστημάτων Πωλήσεων καθώς και των Κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. για ένα έτος 2024-2025». 13/03/2024 Σε Παράταση 50.260,00 Οι προτάσεις θα... 20240313
ΔΥΑΕ 1200103198
Προμήθεια
04/03/2024
-200 TEM ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ -100 ΤΕΜ ΦΑΝΑΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ -500 ΤΕΜ ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 20/03/2024 14.900 Η ηλεκτρονική Δ... 20240320
ΔΥΑΕ 1200103224
Προμήθεια
04/03/2024
-5.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ) Νο 10 -7.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ) Νο 11 -1.500 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ-ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ) Νο 9 20/03/2024 23.625 Η ηλεκτρονική Δ... 20240320
ΔΥΑΕ 1200103202
Προμήθεια
04/03/2024
-800 TEM ΦΙΛΤΡΟ ΑΒΕΚ2Ρ3 ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 20/03/2024 10.400 Η ηλεκτρονική Δ... 20240320
ΔΥΑΕ 1200104201
Προμήθεια
05/03/2024
-1.200 TEM ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟ -600 ΤΕΜ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ -250 ΤΕΜ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ -250 ΤΕΜ ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ 21/03/2024 25.300 Η ηλεκτρονική Δ... 20240321
ΔΥΑΕ 1200104192
Προμήθεια
05/03/2024
-3.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ -7.000 ΖΓ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ) 21/03/2024 26.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20240321
ΔΥΑΕ 1200103915
Υπηρεσία
11/03/2024
Παροχή Υπηρεσίας για την Υποστήριξη Εγκατάστασης και Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σε Μονάδες της ΔΕΥΠ 26/03/2024 20.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20240326
ΔΕΚΠ 1200049339
Προμήθεια
25/04/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A102865
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 27/04/2018 Σε Παράταση 86.760 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΚΠ ... 20180427
ΔΕΚΠ/1200049932
Υπηρεσία
15/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A103003
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΞΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 29/05/2018 35040,27 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΚΠ ... 20180529
ΔΕΚΠ/1200058353
Προμήθεια
18/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107299
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 22/03/2019 Σε Παράταση 106600 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΚΠ ... 20190322
ΔΕΚΠ/1200059034
Υπηρεσία
24/04/2019
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΞΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 13/05/2019 26.995 ΑΘΗΝΑ 20190513
ΔΕΚΠ/1200063084
Υπηρεσία
05/12/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A113462
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΚΠ/ΤΕΕ/ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ 02/01/2020 28.500 Κοζάνη 20200102
ΔΕΚΠ/1200066788
Υπηρεσία
05/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A115062
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΞΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 18/05/2020 29502 Αθήνα 20200518
ΔΠΑΕ/1200068793
Υπηρεσία
17/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116889
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΟΣΜΟΣ (ΕΠ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 30/11/2020 19800 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΕ Α... 20201130
ΔΠΑΕ/1200074191
Υπηρεσία
21/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118670
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 07/06/2021 137100 ΑΘΗΝΑ 20210607
ΔΠAE/1200074534
Υπηρεσία
17/06/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118770
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΞΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 28/06/2021 29919 Αθήνα 20210628
ΔΠΕΚΠ/1200093980
Υπηρεσία
27/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123287
Ανανέωση ή νέα εγγραφή ξένων εντύπων και ηλεκτρονικών συνδρομών για το έτος 2023 για την Κεντρική Βιβλιοθήκη της ΔΕΗ Α.Ε. 10/05/2023 27.488 Αθήνα 20230510
ΔΥΔΠ 6072003
Προμήθεια
13/03/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114822
Public Power Corporation S.A. of Greece launches an International, Open, Electronic Request For Proposals GASD 6072003/2020 for Concluding Three-Years-Term “MASTER DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs)” in order to expand the list of the already existing LN... 20/03/2020 The electronic ... 20200320
ΔΥΔΠ - 3092008
Προμήθεια
05/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116850
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 995 MT ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 16/11/2020 Διεύθυνση Υποστ... 20201116
ΔΥΔΠ 3092101
Προμήθεια
05/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117380
Public Power Corporation S.A. of Greece launches an International, Open, Electronic Request For Proposals 3092101 for Concluding “MASTER DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs) FOR THE YEAR 2021” in order to expand the list of the already existing LNG eligibl... 12/03/2021 The Request for... 20210312
ΔΜΚΥ-1200068647
Υπηρεσία
14/09/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116574
ΦΥΛΑΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ 29/09/2020 73.328,95 Αθήνα 20200929
ΔΜΚΥ-1200071674
Υπηρεσία
24/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117324
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΗΕ MEΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ/MTH-LAB II 15/03/2021 149.895 ΑΘΗΝΑ 20210315
ΔΛΥΛΠ-193
Έργο
16/07/2020

ΑΔ:A116379
Αντικείμενο: «Mετασκευή, κατασκευή και ανέγερση Προωθούμενης κεφαλής και λοιπού μηχανολογικού ταινιοδρομικού εξοπλισμού στον κλάδο ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 22/07/2020 Σε Παράταση 400000 ηλεκτρονικά με ... 20200722
ΔΛΥΛΠ-194
Έργο
20/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116499
«Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο (2) συγκροτημάτων λεβήτων θέρμανσης νερού με ηλεκτρόδια υψηλής τάσεως, ονομαστικής θερμικής ισχύος 40MW έκαστο στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας» 15/09/2020 Σε Παράταση 4.000.000 1.2. Ο ηλεκτρον... 20200915
ΔΛΥΛΠ 195
Έργο
24/09/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116643
Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, ανέγερση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος σπαστήρα λιγνίτη, σε κλάδο ταινιοδρόμων λιγνίτη για την τροφοδοσία της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 05/10/2020 Σε Παράταση 1.600.000 ΑΘΗΝΑ 20201005
ΔΛΥΛΠ-1200074673
Υπηρεσία
18/06/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118783
Παροχή υπηρεσιών μελετών, διοικητικής υποστήριξης και μέριμνας για την υποστήριξη των Κλάδων της Δ/νσης Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής 09/07/2021 101.700 ΑΘΗΝΑ 20210709
ΔΛΥΛΠ-196
Έργο
11/01/2022
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A119489
Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project) Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου, παραγόμενης ωφέλιμη... 07/02/2022 Σε Παράταση 80.000.000,00 Ηλεκτρονικός Δι... 20220207
ΔΛΥΛΠ-Z220 1200077257
Υπηρεσία
29/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119200
Παροχή υπηρεσιών μελετών, διοικητικής υποστήριξης και μέριμνας για την υποστήριξη των Κλάδων της Δ/νσης Λειτουργιών Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής 23/11/2021 286.020,00 ΑΘΗΝΑ 20211123
ΔΔΑΜΠ 1200079173
Υπηρεσία
12/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119497
’Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ I-IΙ 31/01/2022 50.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20220131
ΔΔΑΜΠ-1200081902
Υπηρεσία
18/05/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119851
Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ I-IV 30/05/2022 Σε Παράταση 60.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20220530
ΔΔΑΜΠ 1200082314
Υπηρεσία
09/05/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119803
Φύλαξη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του περιφραγμένου εργοταξιακού χώρου και οικισμού της ΤΟΑ του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών (Κ.Μ.Κ.) Αλιβερίου 23/05/2022 30.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220523
ΔΔΑΜΠ 1200082558
Υπηρεσία
16/05/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119831
Κοπή χόρτων και καθαρισμός αύλειων χώρων του εργοταξίου και του οικισμού του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών Αλιβερίου έκτασης περίπου 40 στρεμμάτων 25/05/2022 4.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220525
ΔΔΑΜΠ-1200082440
Υπηρεσία
30/05/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119911
Ανακαίνιση Διοικητηρίου πρώην ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΦΙΛΩΤΑ 10/06/2022 26.499,90 Η ηλεκτρονική Δ... 20220610
ΔΔΑΜΠ-1200082440_2
Υπηρεσία
10/06/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119965
Ανακαίνιση Διοικητηρίου πρώην ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ 17/06/2022 26.499,90 Η ηλεκτρονική Δ... 20220617
ΔΔΑΜΠ-1200085550
Προμήθεια
10/08/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121281
Προμήθεια διαφόρων υλικών δικτύου Η/Υ ETHERNET 22/08/2022 4.332,90 Η ηλεκτρονική Δ... 20220822
ΔΔΑΜΠ-1200085450
Έργο
03/08/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121282
Ανακαίνιση γραφείων Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποσυρόμενων Μέσων Παραγωγής στο διοικητήριο του πρώην ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 29/08/2022 49.194,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20220829
ΔΔΑΜΠ-Ζ2001200086183
Προμήθεια
13/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121442
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Δ.Α.Μ.Π. 23/09/2022 9.050 Η ηλεκτρονική Δ... 20220923
ΔΛΥΛΠ-200
Έργο
20/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121510
«Εκτέλεση εργασιών συντήρησης - βελτίωσης τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης - Πτολεμαΐδας». 13/10/2022 1.362.750,00 ΑΘΗΝΑ 20221013
ΔΜΕΠΟ/2022/09/Α
Υπηρεσία
05/10/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121629
Εκπόνηση Μελετών (Πολεοδομική – Χωροταξική, Γεωλογική και ΣΜΠΕ) Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. Πτολεμαΐδας 25/10/2022 399.793,98 ΑΘΗΝΑ 20221025
ΔΔΑΜΠ-Ζ2001200087189
Προμήθεια
07/10/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121652
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER 14/10/2022 2000 Η ηλεκτρονική Δ... 20221014
ΔΜΕΠΟ/2022/10/Α
Υπηρεσία
11/10/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121673
Εκπόνηση Μελετών (Πολεοδομική – Χωροταξική, Γεωλογική και ΣΜΠΕ) Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης 01/11/2022 255.339,28 ΑΘΗΝΑ 20221101
ΔΜΕΠΟ/2022/11/Α
Υπηρεσία
11/10/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121674
Εκπόνηση Μελετών (Πολεοδομική – Χωροταξική, Γεωλογική και ΣΜΠΕ) Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Αμυνταίου-Κλειδιού 03/11/2022 349.459,15 ΑΘΗΝΑ 20221103
ΔΔΑΜΠ-1200087174
Προμήθεια
29/10/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A121807
Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και διακρίβωση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 60 τ στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 04/11/2022 Σε Παράταση 44.500,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20221104
ΔΔΑΜΠ-1200087498
Υπηρεσία
11/11/2022
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A121936
Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 18/11/2022 Σε Παράταση 65.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20221118
ΔΔΑΜΠ-1200088021
Υπηρεσία
18/11/2022
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A121993
Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΚΜΚ Αλιβερίου 30/11/2022 Σε Παράταση 40.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20221130
ΔΔΑΜΠ-1200087851
Προμήθεια
01/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121837
Προμήθεια πλακιδίων και ειδών υγιεινής 09/11/2022 9.531,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20221109
ΔΔΑΜΠ-1200088143
Προμήθεια
03/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121853
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED 10/11/2022 4.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20221110
ΔΔΑΜΠ-1200088285
Υπηρεσία
15/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121962
Μίσθωση λεωφορείων για μεταφορά προσωπικού ΔΔΑΜΠ 29/11/2022 31.680,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20221129
ΔΔΑΜΠ-1200089912
Υπηρεσία
27/01/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A122454
Έρευνα και εντοπισμός επικίνδυνων υλικών στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Λαυρίου ΙΙΙ 03/02/2023 Σε Παράταση 15.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20230203
ΔΔΑΜΠ Ζ2301200089317
Έργο
18/01/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122368
Προμήθεια, Εγκατάσταση, Aδειοδότηση και Θέση σε λειτουργία μονάδας θέρμανσης για το κτίριο Διοικητηρίου του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 01/02/2023 30.000 Η ηλεκτρονική Δ... 20230201
ΔΔΑΜΠ-Ζ2101200091414
Προμήθεια
14/02/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122611
Προμήθεια ηλεκτρικών καλοριφέρ λαδιού και μονόπορτων ψυγείων 24/02/2023 2.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230224
ΔΛΥΛΠ-201
Έργο
29/03/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A123012
«Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση πεδίων μέσης τάσης 20kV στον Υποσταθμό Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου ΛΚΔΜ» 21/04/2023 Σε Παράταση 1.400.000,00 Ηλεκτρονικά 20230421
ΔΛΥΛΠ-202
Έργο
25/04/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A123270
Μετασκευή εφεδρικού κλάδου ταινιοδρόμων αποκομιδής τέφρας ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου προς την εσωτερική απόθεση του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου. 03/05/2023 Σε Παράταση 770.000,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑ... 20230503
ΔΔΑΜΠ-1200094551
Προμήθεια
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Υλικά και εργασίες επισκευής οχήματος ISUZU της ΔΔΑΜΠ 24/05/2023 12.965,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230524
ΔΔΑΜΠ-Ζ2201200094841
Υπηρεσία
18/05/2023
Κοπή χόρτων και καθαρισμός αύλειων χώρων του εργοταξίου και του οικισμού του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών Αλιβερίου έκτασης περίπου 40 στρεμμάτων 29/05/2023 4.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20230529
ΔΛΥΛΠ-203
Έργο
30/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123603
Κατασκευή νέας οδού από Διοικητήριο ΛΚΔΜ προς εγκαταστάσεις ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V και Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 20/06/2023 1.840.000,00 Υποστηρίζεται η... 20230620
ΔΛΥΛΠ-1200096314
Υπηρεσία
03/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123836
Παροχή υπηρεσιών μελετών, διοικητικής υποστήριξης και μέριμνας για την υποστήριξη των Κλάδων της Δ/νσης Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικής Παραγωγής 20/07/2023 330.866,63 Υποστηρίζεται η... 20230720
ΔΔΑΜΠ-Ζ2301200097143
Έργο
31/08/2023

ΑΔ:A124286
Εκτέλεση εργασιών καθαιρέσεων-κατεδαφίσεων στο χώρο του Ορυχείου Κυπαρισσίων 08/09/2023 Σε Παράταση 59.000,00 € Η ηλεκτρονική Δ... 20230908
ΔΛΥΛΠ-205
Υπηρεσία
13/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124356
Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή της Δ’ παραλλαγής τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης – Πτολεμαΐδας 04/10/2023 85.000 Hλεκτρονική δια... 20231004
ΔΔΑΜΠ-Ζ2001200100974
Προμήθεια
04/12/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125030
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α.Μ.Π. 11/12/2023 Σε Παράταση 5.750,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20231211
ΔΣΑΜΠ-Ζ2201200101669
Υπηρεσία
22/12/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125184
Μίσθωση λεωφορείων για μεταφορά προσωπικού ΔΣΑΜΠ 08/01/2024 Σε Παράταση 49.896,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20240108
ΔΣΑΜΠ-Ζ2001200102968
Προμήθεια
23/01/2024
Προμήθεια τριών (3) έγχρωμων ψηφιακών έγχρωμων ορθοανηγμένων δορυφορικών εικόνων στα Ορυχεία Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης και Αμυνταίου 29/01/2024 12.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20240129
ΔΣΑΜΠ-Ζ2201200103285
Υπηρεσία
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Εκπόνηση μελέτης κατασκευής νέου αντλιοστασίου συγκροτήματος υδροδότησης του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 19/02/2024 10.000,00 Η ηλεκτρονική Δ... 20240219
ΔΚΥΟΡ-177
Έργο
02/03/2018
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A102602
«Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 28/04/2018 Σε Παράταση 20.000.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20180428
ΔΚΥΟΡ-178
Έργο
17/05/2018

ΑΔ:A103035
«Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καδοφόρου εκσκαφέα στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου ΛΚΔΜ» 24/05/2018 Σε Παράταση 2.500.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20180524
ΔΚΥΟΡ-179
Έργο
02/03/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A102600
«Μετασκευή, μεταφορά, ανέγερση και δοκιμές λειτουργίας μιας (1) Προωθούμενης κεφαλής πλάτους Β=1200mm έξη (6) θέσεων στο σύμπλεγμα του Ορυχείου Καρδιάς ΛΚΔΜ». 27/03/2018 Σε Παράταση 450.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20180327
ΔΚΥΟΡ-169
Έργο
21/05/2018
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A103043
«Κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού κλάδου εκσκαφής Ε5 και βοηθητικού κλάδου τέφρας στον Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας» 07/06/2018 Σε Παράταση 1.000.000 ΑΘΗΝΑ 20180607
∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942
Υπηρεσία
04/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102795
Παροχή Υπηρεσιών α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της ΔΚΥΟΡ και β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι εγκατεστη... 19/04/2018 8.000 ΔΚΥΟΡ, οδό Χαλκ... 20180419
∆ΚΥΟΡ-Z1201100005942 (1)
Υπηρεσία
26/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102871
Παροχή Υπηρεσιών α) Αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της ΔΚΥΟΡ και β) Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του ως άνω αναβαθμισμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος καθώς και των περιφερειακών συστημάτων, που είναι εγκατεστη... 17/05/2018 8.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20180517
∆ΚΥΟΡ-Z2001200050766
Προμήθεια
16/05/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A103016
Προμήθεια Μελανιών-Toner 29/05/2018 Σε Παράταση 16.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20180529
ΔΚΥΟΡ-182
Έργο
04/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102936
Διαμόρφωση Αυλής Λιγνίτη ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V. 31/05/2018 4.700.000 Αθήνα 20180531
ΔΚΥΟΡ 180
Έργο
22/02/2019

ΑΔ:A107224
«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της Αυλής Λιγνίτη Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 28/02/2019 Σε Παράταση 16.000.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20190228
ΔΚΥΟΡ-183
Έργο
07/09/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105488
«Μετασκευή, κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού βοηθητικού κλάδου τέφρας στον κόμβο του Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας» 02/10/2018 Σε Παράταση 650.000 Χαλκοκονδύλη 29... 20181002
ΔΚΥΟΡ-184
Έργο
30/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105466
«Κατασκευή της Β’ προσωρινής παραλλαγής τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας» 18/09/2018 1.371.950 ΑΘΗΝΑ 20180918
∆ΚΥΟΡ-Z220 1200053052
Υπηρεσία
18/09/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105528
Παροχή Υπηρεσιών «Φύλαξης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του περιφραγμένου εργοταξιακού χώρου και οικισμού του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών (Κ.Μ.Κ.) Αλιβερίου» 09/10/2018 21.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20181009
∆ΚΥΟΡ-Z2001200055455
Προμήθεια
05/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105731
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ 22/11/2018 61.789,48 ΑΘΗΝΑ 20181122
∆ΚΥΟΡ – Z2001200055455/Επανάληψη
Προμήθεια
08/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106900
Προμήθεια Χάλυβα 03/01/2019 58.000 ΔΚΥΟΡ, οδό Χαλκ... 20190103
∆ΚΥΟΡ-Z2001200056006
Προμήθεια
12/12/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106919
Προμήθεια ελαιοχρώματος, μίνιου και διαλυτικού χρωμάτων 18/12/2018 29.760 ΔΚΥΟΡ, οδός Χαλ... 20181218
ΔΚΥΟΡ-185
Έργο
05/02/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107171
«Μετασκευή, κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού κλάδου εκσκαφής Ε5 στον Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας» 05/03/2019 Σε Παράταση 750.000 ΑΘΗΝΑ 20190305
∆ΚΥΟΡ-Z220 1200056009
Υπηρεσία
17/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106936
«Βαφή ταινιοδρομικού υλικού - αποσκωρίαση (αμμοβολή) ταινιοδρομικού υλικού» 08/01/2019 27.000 ΔΚΥΟΡ, οδό Χαλκ... 20190108
ΔΚΥΟΡ 181
Έργο
24/05/2019

ΑΔ:A108664
«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 04/06/2019 Σε Παράταση 10.500.000 1.3. Η παραλαβή... 20190604
∆ΚΥΟΡ-Z200 1200057288
Προμήθεια
16/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107035
Προμήθεια Χάλυβα 31/01/2019 58.000 Διεύθυνση Κεντρ... 20190131
∆ΚΥΟΡ- Z220 1200057604
Υπηρεσία
22/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107064
«Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Κεντρικού πληροφοριακού συστήματος ΔΚΥΟΡ» 08/02/2019 25.600 Διεύθυνση Κεντρ... 20190208
∆ΚΥΟΡ-Z200 1200057308
Προμήθεια
21/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107202
Προμήθεια Χάλυβα 05/03/2019 Σε Παράταση 166.148,44 Διεύθυνση Κεντρ... 20190305
ΔΚΥΟΡ 188
Υπηρεσία
25/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108534
«Εργασίες Ανέγερσης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ταινιοδρόμων Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας». 22/05/2019 Σε Παράταση 270.000,00 1.3. Η παραλαβή... 20190522
ΔΚΥΟΡ 190
Υπηρεσία
10/06/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108735
«Αποκατάσταση μεταλλικών τμημάτων και εργασίες αμμοβολής-βαφής εκσκαφέα τύπου TAKRAF SRs2000/5x32 στο Ορυχείο Νότιου Πεδίου του ΛΚΔΜ» 20/06/2019 Σε Παράταση 160.000,00 Αθήνα 20190620
∆ΚΥΟΡ-Z200 1200062259
Προμήθεια
29/08/2019
Προμήθεια Χάλυβα, Σωλήνων, Λαμών 17/09/2019 20.923,10 Αθήνα 20190917
ΔΚΥΟΡ 191
Έργο
19/09/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111155
ΔKYΟΡ-191 Έργο: «Κατασκευή, μετασκευή και ανέγερση μηχανολογικού ταινιοδρομικού εξοπλισμού στον κλάδο αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 11/10/2019 Σε Παράταση 400.000,00 Στα Γραφεία τη... 20191011
∆ΚΥΟΡ- Z200 1200064629
Προμήθεια
17/12/2019
Προμήθεια Χάλυβα 09/01/2020 22.473,80 ΔΚΥΟΡ, οδό ... 20200109
ΔΛΥ-ΛΠ/Ζ200 1200068390
Προμήθεια
13/07/2020
Προμήθεια Μελανιών - toner 27/07/2020 3.900,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20200727
ΔΛΥ-ΛΠ/Ζ200 1200067920
Προμήθεια
25/07/2020
Προμήθεια χάλυβα 07/08/2020 12.847,00 ηλεκτρονικός δ... 20200807
ΔΛΥ-ΛΠ/ Z200 1200071958
Προμήθεια
28/01/2021
Δέκα (10) μονάδες Εξυπηρετητών (Servers) του οίκου Hewlett Packard με τύπο HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF 09/02/2021 29.500,00 Ηλεκτρονικός δι... 20210209
ΔΛΥ-ΛΠ Ζ220 1200073256
Υπηρεσία
05/04/2021
«Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Κεντρικού πληροφοριακού συστήματος ΔΛΥ-ΛΠ» 20/04/2021 25.600,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210420
ΔΛΥΛΠ/Ζ200 12000 73974
Προμήθεια
03/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118613
Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφοριακών Συστημάτων 17/05/2021 24.000,00 Ηλεκτρονικός δι... 20210517
ΔΛΥ-ΛΠ 197
Έργο
12/08/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118962
«Εφαρμογή μεθόδου δυναμικής συμπύκνωσης στη ζώνη διέλευσης της παραλλαγής τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ Πτολεμαΐδας – Κοζάνης» 09/09/2021 1.582.560 ΑΘΗΝΑ 20210909
ΔΛΥΛΠ-199
Έργο
10/06/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119969
«Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία (EPC turnkey project) δύο (2) συγκροτημάτων λεβήτων θέρμανσης νερού με ηλεκτρόδια μέσης τάσεως, ονομαστικής θερμικής ισχύος 40MWth έκαστο στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, για ... 06/07/2022 Σε Παράταση 4.200.000,00 ΑΘΗΝΑ 20220706
ΔΜΕΠΟ-1200097076
Υπηρεσία
19/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123997
Παροχή υπηρεσιών: α) μελετών, β) οικονομικού αντικειμένου & γ) υποστήριξης στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, για τη συνδρομή στο έργο της Διεύθυνσης Μελετών Εκμετάλλευσης και Περάτωσης Ορυχείων 31/07/2023 169.824,73 Ηλεκτρονικά 20230731
112.ΔΛΚΜ–0735
Υπηρεσία
16/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101488
Συγκολλήσεις ιμάντων μηχανημάτων 08/03/2018 Σε Παράταση 250.000,00 Μεγαλόπολη 20180308
112.ΔΛΚΜ–0736
Υπηρεσία
26/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101337
Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων – γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων Ορυχείων ΔΛΚΜ 13/02/2018 240.000,00 Μεγαλόπολη 20180213
112.ΔΛΚΜ–0752
Υπηρεσία
29/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101374
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών 20/02/2018 90.000,00 Μεγαλόπολη 20180220
ΔΛΚΜ-17026 ΕΠΑΝ. Νο2
Προμήθεια
31/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101387
ΧΑΛΥΒΑΣ-ΔΟΚΟΣ UNP 08/02/2018 35.066,12 Μεγαλόπολη 20180208
ΔΛΚΜ-18005
Προμήθεια
31/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101388
ΡΑΟΥΛΑ Τ/Δ 08/02/2018 12.521,00 Μεγαλόπολη 20180208
ΔΛΚΜ-18006
Προμήθεια
31/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101389
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ MICKE CERADRIVE 08/02/2018 19.778,50 Μεγαλόπολη 20180208
ΔΛΚΜ-18011
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101390
ΣΥΡΜΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 15/02/2018 19.384,54 Μεγαλόπολη 20180215
ΔΛΚΜ-18001
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101391
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 15/02/2018 10.173,01 Μεγαλόπολη 20180215
ΔΛΚΜ-18023
Προμήθεια
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101392
ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΥΔΡ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ HUNGER 15/02/2018 6.854,00 Μεγαλόπολη 20180215
ΔΛΚΜ 2017 Ε33
Έργο
31/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101418
ΔΙΑΚΙΝΣΗ 3.000.000 Μ3 ΣΤΕΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΧΩΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 27/02/2018 4.507.850 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ... 20180227
ΔΛΚΜ-18025
Προμήθεια
08/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101440
ΑΞΟΝΕΣ - ΤΥΜΠΑΝΑ 26/02/2018 23.847,32 Μεγαλόπολη 20180226
ΔΛΚΜ-18024
Προμήθεια
08/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101441
ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ 26/02/2018 24.150,00 Μεγαλόπολη 20180226
ΔΛΚΜ-18027
Προμήθεια
08/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101442
ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΑΠΟΛΗΠΤΗ ΛΙΓΝΙΤΗ B/W 26/02/2018 17.158,15 Μεγαλόπολη 20180226
ΔΛΚΜ-18045
Προμήθεια
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101463
ΧΑΛΥΒΕΣ 01/03/2018 34.067,76 Μεγαλόπολη 20180301
ΔΛΚΜ-18029
Προμήθεια
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101466
ΚΩΝΙΚΟ ΣΕΤ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 430/W 01/03/2018 7.559,46 Μεγαλόπολη 20180301
ΔΛΚΜ-18042
Προμήθεια
14/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101467
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ 4 ΙΝΤΣΩΝ 01/03/2018 6.185,76 Μεγαλόπολη 20180301
ΔΛΚΜ-18054
Προμήθεια
19/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101516
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ 26/03/2018 Σε Παράταση 47.300,00 Μεγαλόπολη 20180326
ΔΛΚΜ-18056
Προμήθεια
23/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101517
ΣΑΓΜΑ ΠΕΔΙΛΟΥ 08/03/2018 26.133,92 Μεγαλόπολη 20180308
ΔΛΚΜ-18055
Προμήθεια
01/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101518
ΑΝΤ/ΚΑ FLENDER ADB - 125 19/03/2018 Σε Παράταση 7.226,00 Μεγαλόπολη 20180319
ΔΛΚΜ-17327 ΕΠΑΝ. Νο1
Προμήθεια
29/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102561
Μειωτήρες κωνικής μετάδοσης 16/04/2018 Σε Παράταση 80.000,00 Μεγαλόπολη 20180416
ΔΛΚΜ-17370
Προμήθεια
28/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102562
Ραουλοτύμπανα - Άξονες 02/04/2018 44.897,23 Μεγαλόπολη 20180402
ΔΛΚΜ-17428
Προμήθεια
28/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102563
Γάλα εβαπορέ 02/04/2018 96.300,00 Μεγαλόπολη 20180402
ΔΛΚΜ-17431
Προμήθεια
28/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102564
Καλώδιο τυλισσόμενο 02/04/2018 53.000,00 Μεγαλόπολη 20180402
ΔΛΚΜ-17457
Προμήθεια
28/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102565
Χυτοχαλύβδινοι τροχοί κύλισης 02/04/2018 43.803,87 Μεγαλόπολη 20180402
ΔΛΚΜ-17461
Προμήθεια
28/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102566
Ελαστικά επίσωτρα 02/04/2018 79.015,40 Μεγαλόπολη 20180402
ΔΛΚΜ-18026
Προμήθεια
29/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102567
Μειωτήρας Νο1 εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 16/04/2018 Σε Παράταση 50.000,00 Μεγαλόπολη 20180416
ΔΛΚΜ-18053
Προμήθεια
29/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102568
Ένσφαιρος οδοντωτός δακτύλιος 16/04/2018 Σε Παράταση 73.231,81 Μεγαλόπολη 20180416
ΔΛΚΜ-00771/2018
Υπηρεσία
05/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102604
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ Τ/Δ 15/03/2018 24.119,53 Μεγαλόπολη 20180315
ΔΛΚΜ-18045 ΕΠΑΝ. Νο1
Προμήθεια
06/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102620
ΧΑΛΥΒΕΣ 15/03/2018 34.067,76 Μεγαλόπολη 20180315
ΔΛΚΜ 2018 Ε2
Έργο
08/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102653
Διακίνηση 1.900.00 Μ3 αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης 29/03/2018 1.636.100 € ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥ... 20180329
ΔΛΚΜ-17426
Προμήθεια
13/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102654
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΡΑΣ ΙΜΑΝΤΩΝ 26/03/2018 8.812,50 Μεγαλόπολη 20180326
ΔΛΚΜ-18062
Προμήθεια
13/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102655
ΣΑΜΠΑΝΙΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ - ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 26/03/2018 9.887,48 Μεγαλόπολη 20180326
ΔΛΚΜ-18072
Προμήθεια
13/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102657
ΑΞΟΝΕΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ 26/03/2018 11.000,00 Μεγαλόπολη 20180326
ΔΛΚΜ-774/2018
Υπηρεσία
13/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102659
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 507 ΔΛΚΜ 22/03/2018 14.000,00 Μεγαλόπολη 20180322
112.ΔΛΚΜ–0753
Υπηρεσία
16/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102684
Εργασίες επισκευής και συντήρησης Βοηθητικού Εξοπλισμού 03/04/2018 90.000 Μεγαλόπολη 20180403
ΔΛΚΜ-18055 ΕΠΑΝ. Νο1
Προμήθεια
27/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102734
ΑΝΤ/ΚΑ FLENDER ADB - 125 12/04/2018 7.226,00 Μεγαλόπολη 20180412
ΔΛΚΜ-18081
Προμήθεια
27/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102735
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΗΜΙΣΩΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ TSCHAN Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 12/04/2018 22.092,00 Μεγαλόπολη 20180412
ΔΛΚΜ - 2018 Ε3
Υπηρεσία
28/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102742
Κοπή χόρτων σε αποκαταστημένες περιοχές της ΔΛΚΜ 16/04/2018 24.300 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΛΚ... 20180416
ΔΛΚΜ-18094
Προμήθεια
19/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102834
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 03/05/2018 8.536,31 Μεγαλόπολη 20180503
ΔΛΚΜ-18095
Προμήθεια
19/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102835
ΤΡΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΛΗΠΤΗ ΕΤΚ 03/05/2018 26.763,59 Μεγαλόπολη 20180503
112.ΔΛΚΜ-777
Υπηρεσία
19/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102839
Ετήσιες συντηρήσεις Κύριου Εξοπλισμού 08/05/2018 400.000 Μεγαλόπολη 20180508
ΔΛΚΜ 2018 Ε4
Έργο
20/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102860
Κατασκευές από σκυρόδεμα στο Ορυχείο Χωρεμίου της ΔΛΚΜ 10/05/2018 77.250 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥ... 20180510
ΔΛΚΜ-18101
Προμήθεια
02/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102902
ΧΑΛΥΒΕΣ UNP 14/05/2018 46.746,16 Μεγαλόπολη 20180514
ΔΛΚΜ-18102
Προμήθεια
02/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102906
ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 14/05/2018 16.764,59 Μεγαλόπολη 20180514
ΔΛΚΜ-18113
Προμήθεια
02/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102908
ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 14/05/2018 22.854,12 Μεγαλόπολη 20180514
ΔΛΚΜ 2018 Ε5
Υπηρεσία
10/05/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A102972
Εργασία προωθητή D9 και D6 για συνδρομή στις εργασίες λειτουργίας και υποστήριξης της εκμετάλλευσης του Ορυχείου της ΔΛΚΜ 14/05/2018 Σε Παράταση 80.000 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΥ... 20180514
ΔΛΚΜ-18104
Προμήθεια
15/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A103000
ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ ΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟΛΗΠΤΗ ΕΤΚ 31/05/2018 18.899,50 Μεγαλόπολη 20180531
ΔΛΚΜ-18115
Προμήθεια
15/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A103001
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ UNIMOG 31/05/2018 13.880,80 Μεγαλόπολη 20180531
Λ.Μ. 1200006154
Υπηρεσία
21/06/2022
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A121017
Καθαρισμός (χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων, συνεργείων, Θαλάμων Ελέγχου, γραφείων, & λοιπών χώρων) στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 30/06/2022 Σε Παράταση 285.782 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220630
Λ.Μ. 1200006167
Υπηρεσία
14/06/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119973
Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη A.E. 16/06/2022 78.700 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220616
ΛΜ - 2022 Ε16
Έργο
17/05/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119843
Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας 30/05/2022 662.390 Μεγαλόπολη 20220530
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005849
Υπηρεσία
11/05/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119816
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 26/05/2022 144.075,16 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220526
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-22058
Προμήθεια
10/05/2022
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 10LT ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ & ΦΙΑΛΕΣ 0,5 LT (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 Η 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 23/05/2022 23.200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220523
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-22224
Προμήθεια
12/05/2022

ΑΔ:A119822
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΡΑΟΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ 23/05/2022 96.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20220523
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-22104
Προμήθεια
10/05/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119808
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 26/05/2022 58.720 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220526
ΛΜ - 2022 Ε17
Έργο
21/04/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119761
Διακίνηση 2.000.000 M3 στ. αγόνων για την αποφόρτιση του Νότιου και Δυτικού πρανούς του Ορυχείου Χωρεμίου της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. 09/05/2022 2.967.000 Μεγαλόπολη Αρκα... 20220509
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005609
Υπηρεσία
16/02/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119655
Λίπανση Ταινιόδρομων & Αναδιπλωτών Αγόνων Ορυχείων για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 03/03/2022 149.992 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220303
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200005742
Υπηρεσία
28/02/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119681
Συντήρηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 08/03/2022 Σε Παράταση 75.000,00 Πρωτόκολλο Λιγν... 20220308
Λ.Μ. 1700000461
Υπηρεσία
23/02/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119673
Εκτέλεση εργασιών επισκευής του Κύριου Εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης (Μάρτιος – Απρίλιος του 2022) και αποκατάσταση βλαβών κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις τη... 02/03/2022 Σε Παράταση 281.210 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220302
ΛΜ - 2022 Ε3
Έργο
04/02/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119612
Διακίνηση 1.750.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος για την αποφόρτιση περιοχής ανατολικά του οικισμού Τριποτάμου και απόληψη λιγνιτικού κοιτάσματος στο νοτιοανατολικό τμήμα του Πεδίου Χωρεμίου της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. 22/02/2022 1.975.750 Μεγαλόπολη Αρκα... 20220222
ΛΜ - 2022 Ε1 - 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Υπηρεσία
02/02/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119598
Εκτέλεση εργασιών με χρήση προωθητή τύπου Cat-D6 για υποστήριξη της λειτουργίας των εκσκαφέων των Ορυχείων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. 07/02/2022 40.500 Μεγαλόπολη Αρκα... 20220207
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005598
Υπηρεσία
28/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119580
Επισκευή & Συντήρηση Οχημάτων UNIMOG του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 15/02/2022 198.765,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20220215
ΛΙΓ.ΜΕΓ-22013
Προμήθεια
05/02/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119615
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤIΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε. 21/02/2022 Σε Παράταση 132.804 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20220221
Λ.Μ. 1700000462
Υπηρεσία
08/02/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119624
Καθαρισμός – Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. έτους 2022 14/02/2022 Σε Παράταση 99.225 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220214
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1200005574
Υπηρεσία
31/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119589
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 10/02/2022 Σε Παράταση 100.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220210
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 21540
Προμήθεια
11/01/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119487
ΘΡΑΥΣΤΗ ΟΡΥΚΤΗ ΠΕΤΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 31/01/2022 37.600 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20220131
Λ.Μ. 1700000442
Υπηρεσία
31/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119590
Αντικαταστάσεις τμημάτων Υψηλής Πίεσης στον Λέβητα της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγ ωγ ής της Λιγνιτικής Μ εγα λόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 09/02/2022 Σε Παράταση 220.843,85 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220209
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005472
Υπηρεσία
18/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119527
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/01/2022 Σε Παράταση 136.176,11 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20220125
ΛΜ - 2021 Ε46
Έργο
18/01/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119523
Διακίνηση 400.000 M3 στ. αγόνων για την αποφόρτιση του Δυτικού πρανούς του Ορυχείου Χωρεμίου της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ Α.Ε 09/02/2022 Σε Παράταση 499.200 Μεγαλόπολη 20220209
Λ.Μ. 1200005402
Υπηρεσία
15/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119412
Υποστηρικτικές εργασίες των Τομέων Λειτουργίας, Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 30/12/2021 292.859,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211230
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 3
Υπηρεσία
01/12/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119351
“Ελαστικές επενδύσεις τυμπάνων Τ/Δ” 20/12/2021 Σε Παράταση 28.620,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20211220
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200005330
Υπηρεσία
25/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119317
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Υποστήριξης Χειριστών Κύριων μηχανημάτων, Τεχνικών Ορυχείων Επιτηρητών, Μηχανοτεχνιτών και Αρχιτεχνιτών ηλεκτρολόγων για τις ανάγκες στον Κλάδο των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπης Α.Ε. 14/12/2021 165.867,68 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211214
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1200005132
Υπηρεσία
26/11/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119332
Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 07/12/2021 Σε Παράταση 71.773,72 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211207
ΛΜ - 2021 Ε41
Υπηρεσία
12/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119268
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. 25/11/2021 61.015,50 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑ... 20211125
ΛΙΓ. ΜΕΓ.- 1200005264
Υπηρεσία
10/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119255
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης Διπλωματούχων Μεταλλειολόγων Πολυτεχνειακής Εκπαίδευσης ή Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών στον Κλάδο των Ορυχείων και Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Πολυτεχνειακής Εκπαίδευσης στον Κλάδο Παραγω... 23/11/2021 84.585,76 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211123
Λ.Μ. 1700000430
Υπηρεσία
01/11/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119208
Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας ΙV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/11/2021 96.169,60 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211125
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-21340 ΕΠΑΝ. 1
Προμήθεια
27/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119189
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ, ΕΒΑΠΟΡΕ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΠΑΚ 22/11/2021 59.985,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20211122
Λ.Μ. 1700000426
Υπηρεσία
19/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119157
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης των συστημάτων διακίνησης λιγνίτη αποκομιδής τέφρας, ασβεστολίθου και παραπροϊόντων Αποθείωσης, της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 11/11/2021 70.800 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211111
ΛΜ - 2021 Ε22 (1200005061)
Υπηρεσία
08/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119129
Καθαρισμός ταινιοδρόμων – αυλών λιγνίτη της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. 21/10/2021 23.970 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20211021
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200005018
Υπηρεσία
18/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119150
Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων – γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων του Κλάδου Ορυχείων Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 21/10/2021 Σε Παράταση 96.000,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20211021
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-21326
Υπηρεσία
29/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119105
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 14/10/2021 56.220,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20211014
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-21340
Προμήθεια
29/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119104
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ, ΕΒΑΠΟΡΕ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΠΑΚ 14/10/2021 59.985,00 Μεγαλόπολη 20211014
Λ.Μ. 1200005004
Υπηρεσία
18/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119149
Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 21/10/2021 Σε Παράταση 59.815,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211021
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004947
Υπηρεσία
21/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119080
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών του Ορυχείου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 05/10/2021 80.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211005
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004961
Υπηρεσία
30/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119106
Συγκολλήσεις Ιμάντων Μηχανημάτων του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 05/10/2021 Σε Παράταση 80.005,62 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20211005
Λ.Μ. 1200005019
Υπηρεσία
16/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119065
Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής του οίκου Schindler του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 05/10/2021 19.446 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20211005
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004940
Υπηρεσία
14/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119055
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τα ενδιάμεσα χωριά στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 30/09/2021 182.370 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20210930
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004939
Υπηρεσία
10/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119050
Μεταφορά προσωπικού της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΤΡΙΠΟΛΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 28/09/2021 252.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20210928
Λ.Μ. 1200004829
Υπηρεσία
10/08/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118952
Εξειδικευμένες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας για τον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 24/08/2021 34.800 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20210824
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1/2021 (SAP 1200004796)
Υπηρεσία
26/07/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118893
Μεταφορά Υλικών από Αθήνα-Πειραιά στη Μεγαλόπολη και αντίστροφα 23/08/2021 60000 Μεγαλόπολη 20210823
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 170
Έργο
28/06/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118792
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΚΡΑΠ 15/07/2021 1 Μεγαλόπολη 20210715
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 58 - Επανάληψη Νο1
Έργο
26/07/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118892
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ-ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12/08/2021 Σε Παράταση 40221,67 22200 Μεγαλόπολ... 20210812
ΛΙΓ. ΜΕΓ.- 1200004373
Υπηρεσία
16/06/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118768
Υπηρεσίες Φύλαξης των εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 22/06/2021 Σε Παράταση 105.344,88 Μεγαλόπολη 222 ... 20210622
ΛΜ - 2021 Ε14
Έργο
26/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118681
Διακίνηση 1.000.000 M3 στ. αγόνων για τη βελτίωση των κλίσεων των πρανών του κυρίου Πεδίου Χωρεμίου και τη διαμόρφωση των τελικών πρανών 09/06/2021 1.050.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, Τ.Κ... 20210609
Λ.Μ.1700000414
Υπηρεσία
14/06/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118754
Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη A.E 22/06/2021 Σε Παράταση 65.000,00 Γραφείο πρωτοκό... 20210622
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1200004462
Υπηρεσία
15/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118636
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/05/2021 80.005,38 Μεγαλόπολη 222 ... 20210525
ΛΜ - 2021 Ε13
Υπηρεσία
11/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118618
Καθαρισμός ταινιοδρόμων μεταφοράς των Ορυχείων της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. 24/05/2021 54976 Μεγαλόπολη Αρκα... 20210524
Λ.Μ. 1700000411
Υπηρεσία
29/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118602
Έκτακτες επισκευές διαρροών Λέβητα & επισκευή τμημάτων Υ/Π της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 25/05/2021 101.467,68 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20210525
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004502
Υπηρεσία
10/05/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118612
Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 18/05/2021 Σε Παράταση 209.927,75 Μεγαλόπολη 222 ... 20210518
ΛΜ - 2021 Ε12 (1200004427)
Έργο
14/04/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A118556
Μερική καθαίρεση κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος Αρκαδίας 22/04/2021 Σε Παράταση 154.963,50 Μεγαλόπολη Αρκα... 20210422
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1700000400
Υπηρεσία
19/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118458
Υποστηρικτικές εργασίες Λειτουργίας του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 06/04/2021 198.868,40 Μεγαλόπολη 222 ... 20210406
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200004262
Υπηρεσία
23/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117332
Επισκευή & Συντήρηση Οχημάτων UNIMOG του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 11/03/2021 120.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22 2... 20210311
Λ.Μ. 1200004156
Υπηρεσία
04/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117237
Καθαρισμός (χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων, συνεργείων, Θαλάμων Ελέγχου, γραφείων & λοιπών χώρων) των εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 03/03/2021 304.662,18 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20210303
Λ.Μ. 1700000360
Υπηρεσία
04/03/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A117386
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης των συστημάτων διακίνησης λιγνίτη αποκομιδής τέφρας, ασβεστολίθου και παραπροϊόντων Αποθείωσης, της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 12/03/2021 Σε Παράταση 98.882 Μεγαλόπολη 222 ... 20210312
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200004141
Υπηρεσία
04/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117236
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 11/02/2021 Σε Παράταση 124.924,50 Μεγαλόπολη 222 ... 20210211
ΛΜ - 2021 Ε1
Έργο
12/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117129
Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας 27/01/2021 402.236,50 Μεγαλόπολη 20210127
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20261
Προμήθεια
31/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116839
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΞΕΣΤΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ Τ/Δ 12/11/2020 29.500,60 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20201112
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 1100000514
Προμήθεια
19/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116899
Προμήθεια Ασβεστόλιθου για το Σύστημα Αποθείωσης της Μονάδας IV της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 14/12/2020 Σε Παράταση 488000 Μεγαλόπολη 20201214
ΛΜ - 2020 E10
Έργο
18/11/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116890
Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας. 30/11/2020 Σε Παράταση 402.236,50 Οι Προσφορές π... 20201130
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003894
Υπηρεσία
24/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116768
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών 05/11/2020 70.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20201105
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20256
Προμήθεια
22/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116758
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 09/11/2020 11.280,96 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20201109
Λ.Μ. 1700000350
Υπηρεσία
06/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116854
Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών του Κύριου Εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις των Μονάδων του Κλάδου Παραγωγής 19/11/2020 Σε Παράταση 220.779 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22 0... 20201119
Λ.Μ. 1700000344
Υπηρεσία
09/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116704
Υποστηρικτικές εργασίας λειτουργίας του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 26/10/2020 144.920 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20201026
ΛΙΓ. ΜΕΓ.-1200003793
Υπηρεσία
12/10/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116721
Συντήρηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 20/10/2020 Σε Παράταση 100.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20201020
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20197
Προμήθεια
30/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116661
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 430KW ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ 22/10/2020 35.248,53 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ... 20201022
ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20196
Προμήθεια
30/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116663
Σφαιρίδια Σφαιρόμυλων συστήματος Αποθείωσης Μονάδας IV 15/10/2020 34.560 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ... 20201015
ΛΜ - 2020 Ε19 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Υπηρεσία
30/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116568
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. 14/10/2020 Σε Παράταση 76.098,60 Πρωτόκολλο της ... 20201014
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003530
Υπηρεσία
10/09/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116572
Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 18/09/2020 Σε Παράταση 398.500 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200918
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003747
Υπηρεσία
15/09/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116589
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 21/09/2020 Σε Παράταση 72.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200921
Λ.Μ.Π. 1200003654 (1)
Υπηρεσία
31/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116442
Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας για τον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 06/08/2020 36.180,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200806
Λ.Μ.Π. 1200003689
Υπηρεσία
24/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116441
Καθαρισμός – Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 20/08/2020 103.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200820
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003680
Υπηρεσία
17/09/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A116611
Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 24/09/2020 Σε Παράταση 400.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200924
ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 165
Έργο
23/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116415
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΚΡΑΠ 03/09/2020 165.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200903
Λ.Μ.Π. 1200003654
Υπηρεσία
04/08/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116450
Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας για τον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 13/08/2020 Σε Παράταση 36.180 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200813
Λ.Μ.Π. 1200003539
Υπηρεσία
17/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116381
Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 04/08/2020 48.974,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200804
Λ.Μ.Π. 1700000322
Υπηρεσία
27/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116428
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 04/08/2020 Σε Παράταση 185.150 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200804
Λ.Μ.Π. 1200003573
Υπηρεσία
07/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116321
Συντήρηση & επισκευή δεκαπέντε (15) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής Schindler του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 27/07/2020 25.740 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200727
ΛΜ–2020 Ε13 (1200003630)
Έργο
06/07/2020
Κατασκευή και συντήρηση καναλιών αποστράγγισης της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. 16/07/2020 18.518,73 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200716
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000483
Προμήθεια
02/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116302
«Χυτά Ανταλλακτικά Μύλων Λιγνίτη Μονάδας 4» 27/07/2020 Σε Παράταση 34.220,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200727
Λ.Μ.Ο. 1200003555
Υπηρεσία
13/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116352
Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων – γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων Ορυχείων Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 21/07/2020 Σε Παράταση 180.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200721
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003466
Υπηρεσία
02/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116300
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από τη ΜΕΣΣΗΝΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 21/07/2020 Σε Παράταση 54.150 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200721
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003465
Υπηρεσία
02/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116299
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τα ενδιάμεσα χωριά στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 14/07/2020 Σε Παράταση 319.865 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200714
ΛΙΓ.ΜΕΓ. -1200003467
Υπηρεσία
12/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116195
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και του ΑΗΣΜ-5 από ΤΡΙΠΟΛΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 29/06/2020 355.062,50 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200629
ΛΙΓ.ΜΕΓ-1100000470/471
Προμήθεια
27/07/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116425
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤIΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ 24/08/2020 Σε Παράταση 1.634.792,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200824
ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20090
Προμήθεια
04/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116159
Πείροι και Δακτύλιοι Ερπυστριών και Κάδων Κύριων Μηχανημάτων Ορυχείου 25/06/2020 29.557,72 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200625
ΛΙΓ.ΜΕΓ-1100000450 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο 1
Προμήθεια
28/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116131
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR 22/06/2020 200.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200622
Λ.Μ.Π. 1700000290
Υπηρεσία
07/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A115070
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 26/05/2020 328.560 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200526
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200003206
Υπηρεσία
07/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115069
Υποστηρικτικές εργασίες στις καντίνες του κλάδου Ορυχείων και στο Εστιατόριο (τραπεζοκόμες - μάγειρες) της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπης Α.Ε. 15/05/2020 Σε Παράταση 131.783,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200515
Λ.Μ.Π. 1200003285
Υπηρεσία
29/04/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A115037
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 11/05/2020 Σε Παράταση 121.459,07 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20200511
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200002978
Υπηρεσία
28/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115023
Υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/05/2020 Σε Παράταση 122.185,80 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200508
Λ.Μ.Π. 1200003261
Υπηρεσία
30/04/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115042
Εργασίες συντήρησης & ολικής αναπεριέλιξης τυλιγμάτων στάτη ηλεκτροκινητήρων χαμηλής τάσης των Μονάδων ΙΙΙ & IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 11/05/2020 Σε Παράταση 68.880,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20200511
ΛΙΓ.ΜΕΓ - 20060
Προμήθεια
20/03/2020
ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΜΦΙΔΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 09/04/2020 28.335 Γραφείο Πρωτοκό... 20200409
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000310
Προμήθεια
29/05/2020
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A116144
Ελαστικός Μεταφορικός Ιμάντας Σωληνωτού Τύπου Τ/Δ ΥΝ52 15/06/2020 Σε Παράταση 415.800 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200615
ΛΙΓ.ΜΕΓ-1100000450
Προμήθεια
20/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114878
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR 11/05/2020 Σε Παράταση 200.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200511
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000451
Προμήθεια
20/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114877
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡ-ΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ GRADALL ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ GRADALL Industries Inc. 11/05/2020 Σε Παράταση 150.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200511
Λ.Μ.Π. 1200003155
Υπηρεσία
28/04/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A115025
Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Προτύπου Χημικού Εργαστηρίου Νοτίου Ελλάδος (ΠΧΕΝΕ) της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 12/05/2020 Σε Παράταση 115.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200512
Λ.Μ.Π. 1700000285
Υπηρεσία
06/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114802
Εργασίες επίβλεψης καλής λειτουργίας και προληπτικής & επισκευαστικής συντήρησης αυτόματων αναλυτών συνεχούς μέτρησης σωματιδίων και καυσαερίων της ατμόσφαιρας στους Περιφερειακούς Περιβαλλοντικούς Σταθμούς «ΛΕΟΝΤΑΡΙ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» και «ΙΣΑΡΗ», καθώς κ... 02/04/2020 Σε Παράταση 69.900 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200402
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200003213
Υπηρεσία
27/04/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A115000
Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/05/2020 Σε Παράταση 139.092 Μεγαλόπολη 222 ... 20200508
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20051
Προμήθεια
24/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114740
ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 430KW T/Δ BW, ΟΡΥΧΕΙΟΥ 26/03/2020 44.352,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200326
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19345/ΕΠΑΝ. Νο2
Προμήθεια
12/03/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A114739
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΜΑΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 20/03/2020 Σε Παράταση 74.060,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20200320
ΛΜ - 2020 Ε6 (1200003123)
Έργο
20/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114733
Διακίνηση 2.000.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος του Π. Χωρεμί-ου του Ορυχείου της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε.", 10/03/2020 1.304.600 Γραφείο Πρωτοκό... 20200310
Λ.Μ.Π. 1700000291
Υπηρεσία
20/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114728
Αντικατάσταση της παλαιάς φθαρμένης επιλαστίχωσης, των δεξαμενών γύψου καθώς και των αγωγών αναρρόφησης αντλιών ανακυκλοφορίας γαλακτώματος γύψου της εγκατάστασης Αποθείωσης καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε... 09/03/2020 132.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200309
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200003079
Υπηρεσία
10/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114815
Καθαρισμός (χώρων υγιεινής, διοικητηρίου, αποδυτηρίων, Θαλάμων Ελέγχου, συνεργείου, γραφείων & λοιπών χώρων) των εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 17/03/2020 Σε Παράταση 403.988,54 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200317
ΛΙΓ.ΜΕΓ.20015
Προμήθεια
24/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114743
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΡΑΟΥΛΩΝ Τ/Δ 05/03/2020 48.291,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200305
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20020
Προμήθεια
05/03/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114793
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ 16/03/2020 Σε Παράταση 50.075,01 Γραφείο Πρωτοκό... 20200316
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-20038
Προμήθεια
10/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114672
ΑΞΟΝΕΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 27/02/2020 33.463,31 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200227
ΛΙΓ.-ΜΕΓ. 20032
Προμήθεια
10/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114670
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΚΥΑΘΙΑ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ ΡΑΟΥΛΩΝ Τ/Δ 24/02/2020 27.348,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200224
1200003093
Υπηρεσία
25/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114749
Καθαρισμός – Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 03/03/2020 Σε Παράταση 103.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200303
112.ΛΜ-O.025 (1200003045)
Υπηρεσία
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114659
Επισκευή ραούλων Ταινιοδρόμων 20/02/2020 55.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200220
112.ΛΜ-O.024 (1200003047)
Υπηρεσία
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114658
Λίπανση ταινιοδρόμων και Αναδιπλωτών Αγόνων Ορυχείων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 25/02/2020 145.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 ... 20200225
Λ.Μ.Π. 1200003050
Υπηρεσία
31/01/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114627
Παροχή Υπηρεσίας για την κάλυψη αναγκών Λειτουργίας του Υποτομέα Χημικών Εγκαταστάσεων (Κατεργασία Ύδατος, polishing, Βιολογικός Καθαρισμός, Σύστημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Αποθείωση) Μονάδος 4 της «Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 18/02/2020 240.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20200218
ΛΜ-2020 Ε1 (1200002968)
Υπηρεσία
23/01/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113594
Καθαρισμός ταινιοδρόμων – αυλών λιγνίτη της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 05/02/2020 47.500 Γραφείο πρωτοκό... 20200205
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19345/ΕΠΑΝ. Νο1
Προμήθεια
27/12/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113528
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΜΑΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 27/01/2020 74.060,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20200127
112.ΛΜ-O.019
Υπηρεσία
19/12/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113512
Συγκολλήσεις Ιμάντων Μηχανημάτων 08/01/2020 154.729,00 Μεγαλόπολη 20200108
Λ.Μ.Π. 1700000271
Υπηρεσία
29/01/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A114612
Αντικατάσταση της παλαιάς φθαρμένης επιλαστίχωσης, των δεξαμενών γύψου καθώς και των αγωγών αναρρόφησης αντλιών ανακυκλοφορίας γαλακτώματος γύψου της εγκατάστασης Αποθείωσης καυσαερίων της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε... 04/02/2020 Σε Παράταση 183.422,90 Γραφείο Πρωτοκό... 20200204
Λ.Μ.Π. 1700000273
Υπηρεσία
06/12/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113468
Συγκολλήσεις ιμάντων, με βουλκανισμό εν θερμώ, στις εγκαταστάσεις των ταινιοδρομικών συστημάτων της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 10/01/2020 78.640,60 Γραφείο Πρωτοκό... 20200110
Λ.Μ.Π. 1200002763
Υπηρεσία
04/12/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113455
Εκτέλεση εργασιών επισκευής του Κύριου Εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την διάρκεια τις προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης (Έτους 2020) της Μονάδας IV και αποκατάσταση βλαβών κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις των ... 09/01/2020 443.764,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20200109
Λ.Μ.Π. 1200002678
Υπηρεσία
26/11/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113428
Έκτακτες επισκευές διαρροών Λεβήτων & τμημάτων Υ/Π των Μονάδων ΙΙΙ & IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 17/12/2019 99.903,22 Γραφείο Πρωτοκό... 20191217
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19354
Προμήθεια
25/11/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113423
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ B/W 19/12/2019 57.470,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20191219
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19353
Προμήθεια
25/11/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113422
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 05/12/2019 45.000,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20191205
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19345
Προμήθεια
13/11/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A112378
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 16/12/2019 74.060,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑ... 20191216
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19058 ΕΠΑΝ. Νο 1
Προμήθεια
13/11/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A112377
ΡΑΓΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ B/W 16/12/2019 96.868,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑ... 20191216
Λ.Μ.Π. 1200002396
Υπηρεσία
11/11/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A112366
Υποστηρικτικές εργασίες Λειτουργίας στον Κλάδο Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 29/11/2019 115.000,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20191129
112.ΛΜ-O.022 (1200002637)
Υπηρεσία
07/11/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A112352
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών 21/11/2019 179.821,75 Γραφείο Πρωτοκό... 20191121
Λ.Μ.Π. 1700000256
Υπηρεσία
06/11/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A112350
Υποστηρικτικές εργασίες στο σύστημα μεταφοράς λιγνίτη Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 28/11/2019 270.821,00 € Γραφείο Πρωτοκό... 20191128
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19337
Προμήθεια
05/11/2019
ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ BW 21/11/2019 29.234,45 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20191121
Λ.Μ.Π. 1700000251
Υπηρεσία
25/10/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A112296
Συντήρηση και αποκατάσταση έκτακτων βλαβών του συστήματος διακίνησης Λιγνίτη, των τροφοδοτών και των σαρωτριών Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας 3 του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 18/11/2019 87.837,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20191118
Λ.Μ.Π. 1700000242
Υπηρεσία
24/10/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A112293
Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας ΙV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 26/11/2019 Σε Παράταση 145.000,08 Γραφείο Πρωτοκό... 20191126
ΛΜ - 2019 Ε19
Έργο
15/10/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A112253
Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας 29/10/2019 1.750.127 Μεγαλόπολη Αρκα... 20191029
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19314
Προμήθεια
09/10/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111230
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HPDE ΑΠΟ PE 3ης ΓΕΝΙΑΣ 04/11/2019 83.910,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20191104
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19058
Προμήθεια
09/10/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111229
ΡΑΓΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ B/W 04/11/2019 96.868,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 2220... 20191104
ΛΙΓ. ΜΕΓ. -1100000227
Προμήθεια
26/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111063
Επιγομωμένες Θωρακίσεις-Εξαρτήματα Μονάδων 3 & 4 Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 27/09/2019 Σε Παράταση 245.984,60 Γραφείο Πρωτοκό... 20190927
Λ.Μ.Π. 1700000202
Υπηρεσία
22/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111053
Υποστηρικτικές εργασίες στο Λεβητοστάσιο, στα Η/Φ Τέφρας, στην εγκατάσταση Αποθείωσης και σε λοιπούς χώρους της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 11/09/2019 87.727,77 Γραφείο Πρωτοκό... 20190911
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19245
Προμήθεια
14/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111029
ΡΑΟΥΛΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 16/09/2019 87287,61 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190916
ΛΜ- 2019 Ε14 (1200002289)
Έργο
13/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111028
Διακίνηση αμμοχαλίκων για την κατασκευή έργων υποδομής στα Ορυχεία της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 22/08/2019 81.829 Μεγαλόπολη 20190822
Λ.Μ.Π. 1700000200
Υπηρεσία
13/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111027
Λίπανση Μηχανημάτων Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 04/09/2019 39.529,07 Μεγαλόπολη 20190904
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000311
Προμήθεια
30/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111081
Αντ/κά Συστημάτων Σωληνογραμμών Μεταφοράς Ιπτάμενης Τέφρας ΜΟΝ. 3 & 4 Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 09/09/2019 Σε Παράταση 23.609 Γραφείο Πρωτοκό... 20190909
ΛΜ - 2019 Ε23
Υπηρεσία
12/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111021
Διενέργεια Τοπογραφικών αποτυπώσεων των μετώπων των ορυχείων και των χωματουργικών εργολαβιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 21/08/2019 23900 Πρωτόκολλο της ... 20190821
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000191
Προμήθεια
09/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111009
Υδράσβεστος Κατεργασίας Ύδατος Μονάδας 3 για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 09/09/2019 136.200,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190909
ΛΜ - 2019 Ε21 (1200002237)
Υπηρεσία
08/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111005
Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην εκτέλεση και τον έλεγχο των τοπογρα-φικών μετρήσεων των ορυχείων και των χωματουργιών εργολαβιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 20/08/2019 29.900 Γραφείο Πρωτοκό... 20190820
Λ.Μ.Π. 1700000230
Υπηρεσία
06/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110984
Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α. 27/08/2019 171.700,01 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20190827
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19184 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1
Προμήθεια
05/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110977
ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ FLENDER 05/09/2019 29.831,60 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190905
Λ.Μ.Π. 1700000222
Υπηρεσία
24/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110922
Αντικατάσταση τμήματος του ψυχοτεχνικού υλικού και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες στον Πύργο Ψύξεως κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης (Σεπτέμβριος 2019) της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/08/2019 90.504,40 Γραφείο Πρωτοκό... 20190808
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200002001
Προμήθεια
12/08/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ 05/09/2019 Σε Παράταση 59.703,05 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190905
ΛΜ - 2019 Ε15 (1200002171)
Υπηρεσία
18/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110909
Εργασία προωθητή τύπου Cat-D9 για συνδρομή στις εργασίες λειτουργίας & υποστή-ριξης της εκμετάλλευσης του Ορυχείου της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 31/07/2019 84.630 Γραφείο Πρωτοκό... 20190731
ΛΜ - 2019 Ε10 (1200002153)
Έργο
18/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110908
Κατασκευή και Συντήρηση έργων υποδομής στα Ορυχεία της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 30/07/2019 77.247,50 Γραφείο Πρωτοκό... 20190730
112.ΛΜ-O.014 (1200002089)
Υπηρεσία
09/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109861
Αποσυναρμολόγηση, αναγόμωση και επισκευή πεδίλων ερπυστριών Κύριου Εξοπλισμού 24/07/2019 91.665,16 Γραφείο Πρωτοκό... 20190724
Λ.Μ.Π. 1700000204
Υπηρεσία
05/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109847
Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης λειτουργίας και καθαρισμών παντός είδους, σε όλες τις εγκαταστάσεις της Μονάδας IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 24/07/2019 442.460,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190724
ΛΜ - 2019 Ε9 (1200002052)
Υπηρεσία
02/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109832
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 17/07/2019 134.666 Γραφείο Πρωτοκό... 20190717
Λ.Μ.Π. 1700000203
Υπηρεσία
01/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109830
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης των συστημάτων διακίνησης Λιγνίτη αποκομιδής τέφρας, ασβεστολίθου και παραπροϊόντων Αποθείωσης, της Μονάδας IV της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 18/07/2019 142.105,61 Γραφείο Πρωτοκό... 20190718
ΛΜ - 2019 Ε12 (1200001976)
Έργο
27/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109810
’’Διακίνηση 2.500.000 M3 στ. αγόνων για την αποφόρτιση περιοχής ανατολικά του οικισμού Τριποτάμου 15/07/2019 2.587.500 Γραφείο Πρωτοκό... 20190715
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000305
Προμήθεια
25/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109803
ΟΔΟΝΤΕΣ ΚΑΔΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 22/07/2019 232.938,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190722
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19184
Προμήθεια
25/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109802
ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ FLENDER 22/07/2019 29.831,60 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190722
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000270
Προμήθεια
21/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109785
Αυλοί Λέβητα Μονάδας 4 για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 12/07/2019 60.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20190712
112.Λ.Μ-O.015
Υπηρεσία
20/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109775
Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων UNIMOG 03/07/2019 350.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20190703
Λ.Μ.Π. 1200001716
Υπηρεσία
20/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109773
Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών και επισκευή στον εξοπλισμό του Μηχανοστασίου, του Χημείου και της εγκατάστασης Αποθείωσης καυσαερίων, κατά τη λειτουργία, και κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων συντηρήσεων της Μονάδας ΙΙΙ του Κλάδου Παραγ... 09/07/2019 192.448,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190709
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19/2019
Υπηρεσία
20/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109772
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 11/07/2019 70.000 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190711
Λ.Μ.Π. :1200001863
Υπηρεσία
06/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108724
Προγραμματισμένες αντικαταστάσεις τμημάτων Υψηλής Πίεσης στους Λέβητες των Μονάδων ΙΙΙ και IV της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε κατά τις προγραμματισμένες Ετήσιες Συντηρήσεις τους (2019 – 2020) 26/06/2019 439.789,40 Γραγείο Πρωτοκό... 20190626
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-19153
Προμήθεια
06/06/2019
ΡΟΥΛΜΑΝ-ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 20/06/2019 29.856,36 € ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190620
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000224
Προμήθεια
05/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108710
Πλάκες Μύλων Λιγνίτη Μονάδας 4 Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 21/06/2019 31.800,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190621
112.ΛΜ-O.013 (1200001807)
Υπηρεσία
31/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108698
Εργασίες επισκευής και συντήρησης Βοηθητικού Εξοπλισμού 18/06/2019 119.994,84 Γραφείο Πρωτοκό... 20190618
ΛΜ - 2019 Ε8 (1200001746)
Υπηρεσία
29/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108678
Καθαρισμός ταινιοδρόμων μεταφοράς των Ορυχείων της ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε. 10/06/2019 149.920 Γραφείο Πρωτοκό... 20190610
Λ.Μ.Π. 1200001714
Υπηρεσία
29/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108676
Συντήρηση & επισκευή δεκαέξι (16) ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής Schindler του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 18/06/2019 30.228,96 Γραφείο Πρωτοκό... 20190618
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200001717
Υπηρεσία
20/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108645
Καθαρισμός (χώρων υγιεινής, διοικητηρίου, αποδυτηρίων, Θαλάμων Ελέγχου, συνεργείων, γραφείων & λοιπών χώρων) των Μονάδων 3 & 4 του Κλάδου Παραγωγής και των εγκαταστάσεων του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 10/06/2019 427.499,37 Γραφείο Πρωτόκο... 20190610
ΛΙΓ. ΜΕΓ. - 1100000235/1
Προμήθεια
31/05/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108701
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ HYUNDAI 13/06/2019 Σε Παράταση 300.000,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190613
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200001116 (1)
Υπηρεσία
13/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108600
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε., από την ΤΡΙΠΟΛΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα. 31/05/2019 373.750,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190531
ΛΜ - 2019 Ε7 1200001677
Έργο
10/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108578
Διακίνηση 3.250.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτι-κού Χωρεμίου της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 23/05/2019 2.705.800 Γραφείο Πρωτοκό... 20190523
ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1100000171
Προμήθεια
09/05/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108551
Ράουλα Ταινιόδρομων Μονάδων 3 & 4 για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 03/06/2019 Σε Παράταση 60.055,00 € Γραφείο Πρωτοκό... 20190603
ΛΙΓ.ΜΕΓ. – 1100000213
Προμήθεια
24/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108520
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΣΦΑΙΡΟΜYΛΩΝ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΜΟΝ. 3 & 4 Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 20/05/2019 142.400,00 € Γραφείο Πρωτοκό... 20190520
ΛΜ - 2019 Ε6 (1200001481)
Υπηρεσία
24/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108517
Εκτέλεση εργασιών με χρήση προωθητή τύπου Cat-D6 για υποστήριξη της λειτουργίας των εκσκαφέων των Ορυχείων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 09/05/2019 148.500 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20190509
ΛΙΓ. ΜΕΓ. -19069
Προμήθεια
19/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108478
ΚΟΧΛΙΕΣ-ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 02/05/2019 30.000,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20190502
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1100000235
Προμήθεια
06/05/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108640
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ HYUNDAI 03/06/2019 300.000,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190603
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200001116
Υπηρεσία
09/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108411
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε., από την ΤΡΙΠΟΛΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα. 25/04/2019 362.250,00 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20190425
ΛΙΓ.ΜΕΓ.18322
Προμήθεια
10/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108583
ΣΑΓΜΑΤΑ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 15/04/2019 58.133,92 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20190415
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 18330
Προμήθεια
10/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108581
ΡΑΟΥΛΟΤΥΜΠΑΝΟ Τ/Δ 15/04/2019 80.348,40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20190415
ΛΙΓ.ΜΕΓ.19016
Προμήθεια
10/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108580
ΘΡΑΥΣΤΗ ΟΡΥΚΤΗ ΠΕΤΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 15/04/2019 94.000,00 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20190415
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 19006
Προμήθεια
10/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108579
ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ 15/04/2019 60.600,00 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20190415
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 19001
Προμήθεια
11/04/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108424
ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ 02/05/2019 Σε Παράταση 60.306,02 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20190502
Λ.Μ.Π. 1200001183
Υπηρεσία
04/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107253
Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Μονάδων ΙΙΙ και IV του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 28/03/2019 136.633,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190328
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200000997
Προμήθεια
28/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107241
Τόνερ Εκτυπωτών ΟΚΙ της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 14/03/2019 13.216,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190314
112.ΛΜ.O.-011
Υπηρεσία
27/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107237
Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των ορυχείων της ΛΜ 14/03/2019 149.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20190314
112.ΛΜ.O.-010
Υπηρεσία
27/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107236
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ Τ/Δ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΧΩΡΕΜΙΟΥ 13/03/2019 73.253 Γραφείο Πρωτοκό... 20190313
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1100000221
Προμήθεια
18/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107193
Αυλοτοιχώματα Λέβητα ΜΟΝ. 4 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 20/03/2019 Σε Παράταση 120.000,00 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟ... 20190320
ΛΙΓ. ΜΕΓ. 1100000169
Προμήθεια
08/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107156
Ανταλλακτικά Κοσκίνων Λιγνίτη ΜΟΝ. 4 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 05/03/2019 Σε Παράταση 42.650,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190305
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200000963
Υπηρεσία
06/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107142
Φύλαξη των εγκαταστάσεων των Κλάδων Παραγωγής και Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 28/02/2019 123.394,24 Γραφείο Πρωτοκό... 20190228
Λ.Μ.Υ.Λ. 1200001135
Υπηρεσία
06/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107141
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε., από τη ΜΕΣΣΗΝΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα. 28/02/2019 57.750,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190228
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200001116
Υπηρεσία
30/01/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107102
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. από ΤΡΙΠΟΛΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 08/03/2019 Σε Παράταση 362.250,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190308
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200001063
Προμήθεια
24/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107080
Μεταφορά προσωπικού της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. από την ΚΑΛΑΜΑΤΑ και τα ενδιάμεσα χωριά στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα. 18/02/2019 338.975,00 gΓραφείο Πρωτοκ... 20190218
Λ.Μ.Π. 1700000130
Υπηρεσία
24/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107077
Συντήρηση και αποκατάσταση έκτακτων βλαβών του συστήματος διακίνησης Λιγνίτη, των τροφοδοτών και των σαρωτριών Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας 3 του Κλάδου Παραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε 19/02/2019 136.780,00 Γραφελιο Πρωτοκ... 20190219
112.ΛΜ-O.009
Υπηρεσία
23/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107071
Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων – γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων Ορυχείων ΛΜ 12/02/2019 250.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20190212
112.ΛΜ O.007
Υπηρεσία
23/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107070
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών 13/02/2019 89.000 Γραφείο Πρωτοκκ... 20190213
ΛΜ-2019 Ε1 1200001051
Έργο
23/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107069
Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την εσωτερική απόθεση Θωκνίας 05/02/2019 1.417.489 Γραφείο Πρωτοκό... 20190205
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΜ - 2018 Ε15
Έργο
20/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106961
’’Διακίνηση 2.500.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος για τη διαμόρ-φωση του ανωτέρου δαπέδου εκμετάλλευσης του πεδίου Δυτικής Μαραθούσας της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 07/01/2019 2.163.500 Γρφαείο Πρωτοκό... 20190107
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-18282 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1
Προμήθεια
14/12/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106933
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ 14/01/2019 62.798,71 Γραφείο Πρωτοκό... 20190114
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-18263 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1
Προμήθεια
14/12/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106932
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 14/01/2019 43.400,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20190114
112.ΛΜ–O.008
Υπηρεσία
12/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106917
Επισκευή ραούλων Ταινιοδρόμων 11/01/2019 54.514 Γραφείο Πρωτοκό... 20190111
ΛΙΓ.ΜΕΓ./ΟΡ - 1100000146
Προμήθεια
12/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106915
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤIΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΗ ΤΟΥΣ 24/01/2019 2.000.090,75 Γραφείο Πρωτοκό... 20190124
Λ.Μ.Π. 1200000861
Υπηρεσία
11/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106913
Εκτέλεση εργασιών επισκευής του Κύριου Εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων ετήσιων συντηρήσεων και αποκατάσταση βλαβών κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις των Μονάδων 3 & 4 του Κλάδου Πα... 15/02/2019 Σε Παράταση 582.520 Γραφείο Πρωτοκό... 20190215
ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΟΡ - 1100000086
Προμήθεια
10/01/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107011
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών ειδικών οχημάτων MERCEDES–UNIMOG κατασκευής του Οίκου Daimler AG 24/01/2019 500.000 Πρωτόκολλο Λιγν... 20190124
ΛΜ - 2018 Ε8 1200000830
Υπηρεσία
06/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106890
Γεωτεχνική έρευνα για την Δυτική επέκταση του Ορυχείου Μαραθούσας της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 10/01/2019 Σε Παράταση 31.500 Γραφείο Πρωτοκό... 20190110
ΛΜ - 2018 Ε14 1200000831
Έργο
03/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106876
Διακίνηση 3.000.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος για τη διαμόρ-φωση των τελικών πρανών στο νοτιοανατολικό τμήμα του π. Χωρεμίου της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 18/12/2018 2.491.005 Γραφείο Πρωτοκό... 20181218
ΛΙΓ. ΜΕΓ. 1100000062
Προμήθεια
27/12/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106866
Ανταλλακτικά Στροβίλου ΜΟΝ. 3 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 08/01/2019 Σε Παράταση 143.781,03 Γραφείο Πρωτοκό... 20190108
ΛΜ – 2018 Ε12 1200000796
Έργο
27/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106839
Κατασκευές από σκυρόδεμα στο Ορυχείο Χωρεμίου της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 12/12/2018 99.989,12 Γραφείο Πρωτοκό... 20181212
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 18282
Προμήθεια
22/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106827
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ 10/12/2018 62.798,71 Γραφείο Πρωτοκό... 20181210
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 18263
Προμήθεια
22/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106826
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 10/12/2018 43.400,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20181210
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-18122/1
Προμήθεια
22/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106825
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6KV, 430KW 10/12/2018 135.000,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20181210
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1100000152
Προμήθεια
07/12/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106902
Χυτά ανταλλακτικά Μύλων Λιγνίτη Μονάδας ΙΙΙ & IV της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 13/12/2018 Σε Παράταση 127.620,00 Γραφείο Πρωτοκό... 20181213
ΛΜ 2018 Ε13 1200000724
Υπηρεσία
20/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106810
Καθαρισμός ταινιοδρόμων – αυλών λιγνίτη της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 05/12/2018 47.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20181205
ΛΜ - 2018 Ε9 1200000638
Υπηρεσία
13/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105784
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 28/11/2018 88.649,10 Πρωτόκολλο Λιγν... 20181128
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200000306
Προμήθεια
29/11/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A106860
Ανταλλακτικά αντικατάστασης τμήμα- τος αγωγού Aποθείωσης καυσαερίων Μον. IV Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 07/12/2018 Σε Παράταση 43.040 Γραφείο Πρωτοκό... 20181207
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200000465
Προμήθεια
20/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105736
Αγωγοί Στρογγυλών-Τετραγώνων Ασθενούς ΜΟΝ.ΙΙΙ 26/11/2018 Σε Παράταση 19.400 20181126
ΛΙΓ.ΜΕΓ. 1200000300
Προμήθεια
26/11/2018
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A106836
Στοιχείο (σκάφη) τροφοδοτών λιγνίτη ΜΟΝ ΙV 30/11/2018 Σε Παράταση 11.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20181130
ΛΙΓ. ΜΕΓ. Z100 1100000053
Προμήθεια
29/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105698
Προμήθεια : «Ασβεστολίθου για τις Μονάδες 3 & 4 της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.» 12/12/2018 2.440.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20181212
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200000388
Προμήθεια
12/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105678
Πτερωτή (στροφείο) PN320 αντλίας κύριου ψυγείου ΜΟΝ ΙΙΙ 16/11/2018 Σε Παράταση 20.000€ Γραφείο Πρωτοκό... 20181116
ΛΙΓ. ΜΕΓ. 1200000413
Προμήθεια
01/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105718
Γάλα Εβαπορέ Αγελαδινό σε Κυτία για την Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. 09/11/2018 Σε Παράταση 29.000 Γραφείο Πρωτοκό... 20181109
Λ.Μ.Π-.1700000064
Υπηρεσία
01/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105597
Συγκολλήσεις ιμάντων, με βουλκανισμό εν θερμώ, στις εγκαταστάσεις των ταινιοδρομικών συστημάτων της Μονάδας 4 του ΚλάδουΠαραγωγής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. 25/10/2018 69.567,90 Μεγαλόπολη 20181025
ΛΜ-2018 Ε5 (1200000337)
Υπηρεσία
26/09/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105573
Καθαρισμός ταινιοδρόμων μεταφοράς των Ορυχείων της ΛΙΓ. ΜΕΓ. Α.Ε. 09/10/2018 55.630,00 Μεγαλόπολη 20181009
ΛΙΓ.ΜΕΓ-18080
Προμήθεια
26/09/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105575
Οδοντωτοί τροχοί πορείας Τ/Ο BW 11/10/2018 Σε Παράταση 43.802,60 Μεγαλόπολη 20181011
ΛΙΓ.ΜΕΓ-18122
Προμήθεια
30/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105469
Κινητήρες 6 KV 430KW 27/09/2018 87.000,00 Μεγαλόπολη 20180927
ΛΙΓ.ΜΕΓ-18120
Προμήθεια
26/09/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105576
Οδοντωτοί τροχοί βαρούλκου 11/10/2018 Σε Παράταση 46.306,67 Μεγαλόπολη 20181011
ΔΛΠΜ-1200083270
Υπηρεσία
02/09/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A121378
Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου της ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 15/09/2022 Σε Παράταση 262.708 www.cosmo-one.g... 20220915
ΔΛΠΜ-1200084976
Υπηρεσία
31/08/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121356
Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού 13/09/2022 480.000 www.cosmo-one.g... 20220913
ΔΛΠΜ-1200085557
Υπηρεσία
03/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121382
Συγκολλήσεις Ιμάντων Μηχανημάτων του Κλάδου Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 15/09/2022 85.580,00 www.cosmo-one.g... 20220915
ΔΛΠΜ-22037
Προμήθεια
09/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121423
ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΤ H07RN-F 4X95 MM2 29/09/2022 28.878,90 tenderONE 20220929
ΔΛΠΜ-1200085982
Προμήθεια
13/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121444
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 22/09/2022 7.731,49 www.cosmo-one.g... 20220922
ΔΛΠΜ-1200086170
Προμήθεια
13/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121445
ΑΛΥΣΟΤΡΟΧΟΙ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ Κ/Ο ΕΤΕΚΑ 22/09/2022 10.900,00 www.cosmo-one.g... 20220922
ΔΛΠΜ-1200086154
Προμήθεια
13/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121447
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΡΟΥΣΗΣ 26/09/2022 18.600 www.cosmo-one.g... 20220926
ΔΛΠΜ-22414 (1200085636)
Προμήθεια
15/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121475
«Αισθητήρας Μέτρησης Στροφών του Οίκου BRAUN Φορτωτών-Τροφοδοτών Μονάδας IV ». 30/09/2022 8.100,00 http://www.cosm... 20220930
ΔΛΠΜ-22417 (1200084338)
Προμήθεια
30/09/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A121607
«Παροχόμετρα Αγωγών Κατεργασμένων Υγρών Αποβλήτων Μονάδας IV» 07/10/2022 Σε Παράταση 14.160,00 http://www.cosm... 20221007
ΔΛΠΜ-22372 (1200084979)
Προμήθεια
15/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121477
«Κατασκευή Φθειρόμενων Χυτών Αντα/κών Μερών Σφυρόμυλων Ασβεστολίθου Αποθείωσης Μονάδας IV». 30/09/2022 23.880,00 http://www.cosm... 20220930
ΔΛΠΜ-22432 (1200086012)
Προμήθεια
15/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121478
ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ 26/09/2022 10.232,84 www.cosmo-one.g... 20220926
ΔΛΠΜ-22366 (1200085130)
Προμήθεια
15/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121479
ΧΑΛΥΒΕΣ ΦΥΛΛΟΝ ST52-ST37 26/09/2022 20.742,74 www.cosmo-one.g... 20220926
ΔΛΠΜ-22429
Προμήθεια
15/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121480
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 26/09/2022 15.021,95 www.cosmo-one.g... 20220926
ΔΛΠΜ-22402 (1100010722)
Προμήθεια
16/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121483
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΑΛΕΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ IV ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 30/09/2022 81.600,00 http://www.cosm... 20220930
ΔΛΠΜ-22410
Προμήθεια
20/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121504
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ UNIMOG 03/10/2022 9.852 www.cosmo-one.g... 20221003
ΔΛΠΜ-22374
Προμήθεια
20/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121505
ΧΑΡΤΙ Α4 ΛΕΥΚΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ 03/10/2022 8000 www.cosmo-one.g... 20221003
ΔΛΠΜ-22434
Προμήθεια
20/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121506
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 03/10/2022 14112,50 www.cosmo-one.g... 20221003
ΔΛΠΜ-22461 (1200086304)
Προμήθεια
22/09/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121529
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ ΕΤΕΚΑ BW 06/10/2022 6318,76 www.cosmo-one.g... 20221006
ΔΛΠΜ-22366 (1200085130) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Προμήθεια
04/10/2022
ΧΑΛΥΒΕΣ ΦΥΛΛΟΝ ST52-ST37 13/10/2022 20.742,74 www.cosmo-one.g... 20221013
ΔΛΠΜ-1200086154 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Προμήθεια
04/10/2022
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΡΟΥΣΗΣ 13/10/2022 18.600 www.cosmo-one.g... 20221013
ΔΛΠΜ-22480 (1200086731)
Προμήθεια
26/10/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A121793
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝΑΔΟΣ IV ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 07/11/2022 56.600,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20221107
ΔΛΠΜ-22479 (1200086356)
Προμήθεια
26/10/2022
Ανταλλακτικά Ρυθμιστή Συχνότητας ACS800-37-0440-5 ABB ΓΙΑ (ΝΟ3&ΝΟ8) Πηγάδι Μον. IV της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 07/11/2022 20.612,80 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20221107
ΔΛΠΜ-22526 (1200086289)
Προμήθεια
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
«Ράουλα Ταινιοδρόμων Τέφρας Μονάδας IV της ΔΛΠΜ 08/11/2022 23.849,20 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20221108
ΔΛΠΜ-22518 (1200087004)
Προμήθεια
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Τυμπάνου Τ/Δ Μονάδας IV της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 10/11/2022 9.600,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20221110
ΔΛΠΜ-1200086154 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (1)
Προμήθεια
02/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121842
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΡΟΥΣΗΣ 10/11/2022 18.600 www.cosmo-one.g... 20221110
ΔΛΚΜ-22532
Προμήθεια
07/11/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A121885
ΤΥΜΠΑΝΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 24/11/2022 Σε Παράταση 24513,60 www.cosmo-one.g... 20221124
ΔΛΠΜ 2022 Ε6
Έργο
03/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121858
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΩΚΝΙΑΣ 14/11/2022 1.109.844€ www.cosmo-one.g... 20221114
ΔΛΠΜ-1200086788
Υπηρεσία
21/11/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A121950
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΠΜ 21/11/2022 Σε Παράταση 89.562,85 www.cosmo-one.g... 20221121
ΔΛΠΜ-22519 (1200087331)
Προμήθεια
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Άξονα Κοχλιωτών Μεταφορέων Ιπτάμενης Τέφρας Μονάδας IV της ΔΛΠΜ 14/11/2022 7.300,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20221114
ΔΛΠΜ-22535 (1200088024)
Προμήθεια
07/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121886
Αγκύριο Στερέωσης X15CRNISI 20-12 Φ6X55MM Μονάδας IV της ΔΛΠΜ» 15/11/2022 5.250,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20221115
ΔΛΠΜ-1200085619
Υπηρεσία
18/11/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A121994
Ετήσιες συντηρήσεις Κύριου Εξοπλισμού των Ορυχείων της ΔΛΠΜ 28/11/2022 Σε Παράταση 400.048 www.cosmo-one.g... 20221128
ΔΛΠΜ-22379
Προμήθεια
08/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121908
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΒΥΡΙΝΘΩΝ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΡΟΥΛΜΑΝ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ 248/800 ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΤΕΚΑ». 28/11/2022 35.930,32 www.cosmo-one.g... 20221128
ΔΛΠΜ-22479 (1200086356) (1)
Προμήθεια
10/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121926
Ανταλλακτικά Ρυθμιστή Συχνότητας ACS800-37-0440-5 ABB ΓΙΑ (ΝΟ3&ΝΟ8) Πηγάδι Μον. IV της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 15/11/2022 20.612,80 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20221115
ΔΛΠΜ 1200086444
Υπηρεσία
28/11/2022
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A122042
Συναρμολόγηση, τοποθέτηση, περισυλλογή, αποσυναρμολόγηση ραούλων-γιρλαντών Τ/Δ και Μηχανημάτων του Κλάδου Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης 02/12/2022 Σε Παράταση 200.000 € http://www.mar... 20221202
ΔΛΠΜ-22552 (1200088310)
Προμήθεια
16/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A121975
ΡΑΒΔΟΣ ΣΧΑΡΑΣ (ΛΑΜΑ ΚΩΝΙΚΗ) ΣΦΡΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ:PHM 1212MR ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΜΟΝΑΔΑ IV ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 28/11/2022 17.000 http://www.cosm... 20221128
ΔΛΠΜ-22551 (1200087748)
Προμήθεια
21/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122001
Ράουλα Ταινιοδρόμων Τροφοδοσίας Λιγνίτη Μονάδας IV της ΔΛΠΜ 07/12/2022 22.450,00 στην ηλεκτρονικ... 20221207
ΔΛΠΜ 2022 Ε8
Υπηρεσία
23/11/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122018
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων της ΔΛΠΜ 05/12/2022 85.731,10 € https://www.cos... 20221205
ΔΛΠΜ-22523 (1200087630)
Προμήθεια
12/12/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122143
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΠΑΚ ΤΩΝ 500 GR ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 20/12/2022 Σε Παράταση 85.000 στην ηλεκτρονικ... 20221220
ΔΛΠΜ-1200088959
Προμήθεια
02/12/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122085
«ΕΔΡΑΝΟ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ». 12/12/2022 9.810,39 www.cosmo-one.g... 20221212
ΔΛΠΜ-22462
Προμήθεια
19/12/2022
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122197
ΚΑΔΟΙ ΚΟΠΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 28/12/2022 24700 www.cosmo-one.g... 20221228
ΔΛΠΜ-22576
Προμήθεια
07/12/2022
ΜΑΝΔΥΑΣ ΜΕ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ 23/12/2022 24.000 https://www.cos... 20221223
ΔΛΠΜ-1200087489
Υπηρεσία
02/01/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122293
Συντήρηση & επισκευή δεκατεσσάρων (14) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και τριών (3) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής του οίκου "Schindler" του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 23/01/2023 Σε Παράταση 19.446 https://www.co... 20230123
ΔΛΠΜ-22590
Προμήθεια
13/12/2022
ΠΕΙΡΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ 27/12/2022 5.040 http://www.cosm... 20221227
ΔΛΠΜ-22587
Προμήθεια
13/12/2022
ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ 27/12/2022 5.640 http://www.cosm... 20221227
ΔΛΚΜ-22585 (1200089019)
Προμήθεια
19/12/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122200
ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΥΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑ IV 02/01/2023 5.950 στην ηλεκτρονικ... 20230102
ΔΛΚΜ-22593 (1200089294)
Προμήθεια
19/12/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122202
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΤΡΕΨΕΩΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV 02/01/2023 25.000 στην ηλεκτρονικ... 20230102
ΔΛΚΜ-22570 (1200088489
Προμήθεια
21/12/2022
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122210
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΤΕΦΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Χ350 ΜΟΝΑΔΑΣ IV 09/01/2023 18.700 στην ηλεκτρονικ... 20230109
ΔΛΠΜ-1200088127
Υπηρεσία
26/01/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122438
Εργασίες συντήρησης & ολικής αναπεριέλιξης τυλιγμάτων στάτη ηλεκτροκινητήρων χαμηλής τάσης της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 08/02/2023 Σε Παράταση 32.107 www.cosmo-one.g... 20230208
ΔΛKΜ-22592 (1200089142)
Προμήθεια
12/01/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122318
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΡΑΟΥΛΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ (89Χ180/20)ΥΝ 42.52 ΜΟΝΑΔΟΣ IV 01/02/2023 32.000 http://www.cosm... 20230201
ΔΛKΜ-1200089478
Προμήθεια
08/02/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122554
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 6.3KV ΤΥΠΟΥ SIEMENS 3AC 5666-3/2500A ΜΟΝΑΔΟΣ IV 27/02/2023 Σε Παράταση 40.000 http://www.cosm... 20230227
ΔΛΚΜ-1200090159
Προμήθεια
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ». 26/01/2023 10.216,32 www.cosmo-one.g... 20230126
ΔΛΠΜ 2022 Ε16
Έργο
19/01/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122383
Διακίνηση 2.850.000 m3 στ. αγόνων για την αποφόρτιση του Νότιου και Δυτικού πρανούς του Ορυχείου Χωρεμίου της ΔΛΠΜ 30/01/2023 4.136.425 Η ηλεκτρονική δ... 20230130
ΔΛΚΜ-1200089781 (23027)
Προμήθεια
01/02/2023
«ΕΔΡΑΝΟ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ» 09/02/2023 16.233,09 www.cosmo-one.g... 20230209
ΔΛΚΜ-1200089053 (23015)
Προμήθεια
06/02/2023
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗ ΑΓΟΝΩΝ ΕΤΕΚΑ» 16/02/2023 10.740 www.cosmo-one.g... 20230216
ΔΛΚΜ-1200089641
Υπηρεσία
08/03/2023
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A122804
Έλεγχος Ηλεκτρονόμων Προστασίας Υποσταθμών Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης 27/02/2023 43.530,00 www.cosmo-one.... 20230227
ΔΛΚΜ-23043
Προμήθεια
23/02/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122779
«ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ TSCHAN» 06/03/2023 8.673,36 www.cosmo-one.g... 20230306
ΔΛΚΜ-1200090965
Υπηρεσία
09/03/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122812
Μεταφορά και εγκατάσταση αντλιοστασίων καθώς και δικτύων αυτών των Ορυχείων της ΔΛΚΜ 14/03/2023 Σε Παράταση 89.854,16 www.cosmo-one.g... 20230314
ΔΛKΜ-23046 (1200092011)
Προμήθεια
03/03/2023
ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 09/03/2023 9.470,32 www.cosmo-one.g... 20230309
ΔΛΚΜ-23048
Προμήθεια
03/03/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122778
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ». 09/03/2023 15.822,50 www.cosmo-one.g... 20230309
ΔΛΚΜ 2023 Ε3
Υπηρεσία
23/03/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A122959
Εργασίες καθαρισμού ταινιοδρόμων μεταφοράς του Ορυχείου Χωρεμίου και ταινιοδρόμων αυλών λιγνίτη της ΔΛΚΜ 30/03/2023 Σε Παράταση 72.674,40 € “tenderONE” / c... 20230330
ΔΛΚΜ-120009206
Προμήθεια
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
«ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ (BORING) 12 ΟΠΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ80 ΓΙΑ 3 ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟYΣ ΚΑΔΟΥΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ DAEWOO-DOOSAN. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ HARDOX) ΣΕ ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟ ΚΑΔΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ DAEWOO» 16/03/2023 3.900 www.cosmo-one.g... 20230316
ΔΛΚΜ-1200091320
Υπηρεσία
20/03/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122908
Ηλεκτρολογικές εργασίες στον βραχίονα ταινίας απόρριψης εκσκαφέα Ε14 (ΕΧ1) 27/03/2023 Σε Παράταση 9.000 CompareONE της ... 20230327
ΔΛΠΜ-23016
Προμήθεια
12/03/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122837
«ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ ΡΑΟΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ» 27/03/2023 64.060 www.cosmo-one.g... 20230327
ΔΛΠΜ-23039
Προμήθεια
16/03/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122884
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΑΟΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ» 30/03/2023 Σε Παράταση 62.661,70 www.cosmo-one.g... 20230330
ΔΛΚΜ-23049 /1200091870
Προμήθεια
07/04/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123109
«ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΕΣΚΑΦΕΑ BW» 13/04/2023 Σε Παράταση 17.357,76 www.cosmo-one.g... 20230413
ΔΛΚΜ- 23028
Προμήθεια
14/03/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122848
«ΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ» 30/03/2023 30.120,00 www.cosmo-one.g... 20230330
ΔΛΚΜ-23056/12000920352
Προμήθεια
14/03/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122852
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ISUZU D-MAX» 30/03/2023 21.641,92 www.cosmo-one.g... 20230330
ΔΛΚΜ-23052
Προμήθεια
28/03/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A122992
«Μεταλλικοί Συμπλέκτες και Ελαστικά Παρεμβύσματα Τύπου TSCHAN» 10/04/2023 Σε Παράταση 58.135,80 www.cosmo-one.g... 20230410
ΔΛΚΜ-1200092710
Έργο
22/03/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122939
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΛΚΜ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΟΡΟΥ» 28/03/2023 9.100,00 www.cosmo-one.g... 20230328
ΑΗΣΜ-1200092441
Προμήθεια
24/03/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122965
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΜΕΕE ΜΟΝ. IV 31/03/2023 15.172,50 https://www.cos... 20230331
ΔΛΚΜ-23054
Προμήθεια
28/03/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122996
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 13/04/2023 1.720 https://www.cos... 20230413
ΔΛKΜ-23063
Προμήθεια
28/03/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A122997
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ UNIMOG 13/04/2023 5.710 https://www.cos... 20230413
ΔΛΚΜ-1200092880
Έργο
29/03/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123015
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 30 ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES UNIMOG» 05/04/2023 1.650,00 www.cosmo-one.g... 20230405
ΔΛΚΜ-1200092740
Προμήθεια
29/03/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123017
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΤΥΑΡΙΩΝ GRADALL XL3200» 13/04/2023 1.229,99 www.cosmo-one.g... 20230413
ΑΗΣΜ-1200092197
Προμήθεια
28/04/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A123303
ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΥΛΩΝ ΜΟΝ. IV 04/05/2023 Σε Παράταση 24.500 https://www.cos... 20230504
ΔΛΚΜ-1200092894
Προμήθεια
10/04/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123127
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ» 10/04/2023 6.310,00 www.cosmo-one.g... 20230410
ΔΛΚΜ-23070
Προμήθεια
05/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123082
«ΑΠΟΞΕΣΤΗΣ VULKOLAN» 21/04/2023 14.784,20 www.cosmo-one.g... 20230421
ΔΛΚΜ-1200093440
Προμήθεια
05/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123095
«ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ICOM» 21/04/2023 1750 www.cosmo-one.g... 20230421
ΔΛKΜ- 1200093610
Υπηρεσία
07/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123120
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR D9R (Π59) ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ. 12/04/2023 1.500 https://www.cos... 20230412
ΔΛΚΜ-1200093405
Υπηρεσία
07/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123123
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR D9T (Π61) ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ» 12/04/2023 22.000 http://www.cosm... 20230412
ΔΛΚΜ-1200093441
Προμήθεια
10/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123128
«ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» 27/04/2023 19520 www.cosmo-one.g... 20230427
ΔΛΚΜ-1200093595
Προμήθεια
11/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123137
«ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΔΟΡΑΣ ΙΜΑΝΤΩΝ Τ/Δ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ WAGENER» 28/04/2023 5.434,00 www.cosmo-one.g... 20230428
ΔΛΚΜ-1200091070
Προμήθεια
11/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123138
«ΣΑΜΠΑΝΙΑ-ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ-ΝΑΥΤΙΚΑΚΛΕΙΔΙΑ» 28/04/2023 23.633,11 www.cosmo-one.g... 20230428
ΔΛΚΜ-1200093546
Προμήθεια
11/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123139
«ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΤΟΝΕR» 27/04/2023 1.823,00 www.cosmo-one.g... 20230427
ΑΗΣΜ- 1200093397
Προμήθεια
24/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123232
Χάλυβας – Δοκοί – Φύλλα – Λάμες Διαφόρων Διαστάσεων Μονάδας IV 03/05/2023 19.288,29 http://www.cosm... 20230503
ΔΛΚΜ-23084
Προμήθεια
24/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123241
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ UNIMOG» 28/04/2023 9.430,00 www.cosmo-one.g... 20230428
ΔΛΠΜ-23083
Προμήθεια
05/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123368
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ UNIMOG-MERCEDES ISUZU-MITSUBISH & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CAT-HYUNDAI- GRADALL» 10/05/2023 Σε Παράταση 1.820,00 www.cosmo-one.g... 20230510
ΔΛΚΜ- 23082
Προμήθεια
05/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123367
«ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ Τ/Δ». 08/05/2023 Σε Παράταση 14.000,00 www.cosmo-one.g... 20230508
ΔΛΚΜ- 23081
Προμήθεια
24/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123249
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ UNIMOG» 02/05/2023 5.280,00 www.cosmo-one.g... 20230502
ΔΛΚΜ 2023 Ε5
Υπηρεσία
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Κοπή χόρτων σε διάφορες περιοχές της ΔΛΚΜ 02/05/2023 13.405,10 € Cosmoone / comp... 20230502
ΑΗΣΜ- 1200091512
Προμήθεια
26/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123279
ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ IV. 12/05/2023 59.015,32 http://www.cosm... 20230512
ΔΛΚΜ- 23069
Προμήθεια
09/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123393
«Ελαστικό Φύλλο με Δύο (2) Λινά Τύπου ΕΡ250/2». 18/05/2023 Σε Παράταση 54.000 www.cosmo-one.g... 20230518
ΔΛΚΜ- 1200090498
Έργο
26/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123282
«Μεταφορά μηχανολογικών υλικών από τον Αμύνταιο στη Μεγαλόπολη». 12/05/2023 16.000 www.cosmo-one.g... 20230512
ΔΛΚΜ- 23068.1
Προμήθεια
27/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123289
«ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ-ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΛΗΠΤΗ ΕΤΕΚΑ». 10/05/2023 3.480 www.cosmo-one.g... 20230510
ΔΛΚΜ- 23064
Προμήθεια
27/04/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123294
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ». 05/05/2023 2.204,00 www.cosmo-one.g... 20230505
ΔΛΚΜ- 23085
Προμήθεια
10/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123407
«ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΡΝΟΥ» 12/05/2023 Σε Παράταση 8.705,42 www.cosmo-one.g... 20230512
ΔΛΚΜ- 23078.1
Προμήθεια
10/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123411
«ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΚΔΟΡΑΣ ΙΜΑΝΤΩΝ Τ/Δ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ WAGENER» 15/05/2023 Σε Παράταση 5.434,00 www.cosmo-one.g... 20230515
ΔΛΚΜ-1200093417
Υπηρεσία
11/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123435
Ετήσια Συντήρηση δύο (2) εκσκαφέων ΕΤΕΚΑ 17/05/2023 Σε Παράταση 84.316,90 https://www.cos... 20230517
ΔΛΚΜ- 23088
Προμήθεια
02/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123325
«ΑΠΟΞΕΣΤΗΣ VULKOLAN». 15/05/2023 22.250,00 www.cosmo-one.g... 20230515
ΔΛΚΜ- 23090
Προμήθεια
17/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123495
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ UNIMOG». 25/05/2023 28.600 www.cosmo-one.g... 20230525
ΔΛΚΜ- 23091
Προμήθεια
04/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123354
«ΠΛΕΓΜΑ & ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΠΕΤΟΥ» 08/05/2023 1.455,15 www.cosmo-one.g... 20230508
ΔΛΚΜ- 23074
Προμήθεια
04/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123355
«ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 10LIT & 0,5LIT». 15/05/2023 23.560,00 www.cosmo-one.g... 20230515
ΔΛΚΜ- 23017
Προμήθεια
12/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123447
«ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ ΚΑΙ ΚΥΑΘΙΑ ΡΑΟΥΛΩΝ Τ/Δ από ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ» 18/05/2023 Σε Παράταση 31.612,00€ www.cosmo-one.g... 20230518
ΔΛΚΜ - 1200093855
Προμήθεια
05/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123369
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD TRANSIT ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 10/05/2023 1.400 www.cosmo-one.g... 20230510
ΔΛΚΜ-1200093067
Υπηρεσία
05/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123374
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ MERCEDES ACTROS (IOY-3127) ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 10/05/2023 13.000 www.cosmo-one.g... 20230510
ΔΛΚΜ-1200093852
Προμήθεια
05/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123375
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR – GRADALL ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 10/05/2023 13.000 www.cosmo-one.g... 20230510
ΔΛΚΜ-1200093753
Υπηρεσία
06/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123381
Επισκευή Αρθρωτών αξόνων(CARDAN) 19/05/2023 22.610 www.cosmo-one.g... 20230519
ΔΛΚΜ 2023 Ε8
Έργο
17/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123502
Εργασίες για τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Κυπαρισσίων και αποψίλωση και εκρίζωση δένδρων στις περιοχές Τριποτάμου, Κυπαρισσίων και Καταρραχιάς, όπου θα εγκατασταθούν Φ/Β Πάρκα. 25/05/2023 Σε Παράταση 477.553 tender one/ cos... 20230525
ΔΛΚΜ 2023 Ε4
Έργο
19/05/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A123526
Καθαίρεση του συνόλου των υπολειπόμενων κτισμάτων και διαχείριση αποβλήτων στον απαλλοτριωμένο οικισμό Τριπόταμος Αρκαδίας 29/05/2023 Σε Παράταση 514.703,29 tender one/ cos... 20230529
ΑΗΣΜ- 1200088858
Προμήθεια
09/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123401
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΜΑΝΔΥΕΣ (ΤΥΜΠΑΝΑ) ΑΞΟΝΩΝ ΜΥΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 17/05/2023 25.412,00 http://www.cosm... 20230517
ΔΛΚΜ-23082.1
Προμήθεια
10/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123419
«ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ Τ/Δ» 22/05/2023 Σε Παράταση 14.000,00 www.cosmo-one.g... 20230522
ΔΛΚΜ-23087
Προμήθεια
30/05/2023
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A123598
«Μεταλλικά Καπάκια και Άξονες Ραούλων Ταινιοδρόμων» 07/06/2023 Σε Παράταση 42.422,10 www.cosmo-one.g... 20230607
ΔΛΚΜ- 23072
Προμήθεια
26/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123636
«ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΑ». 06/06/2023 Σε Παράταση 57.938,00 www.cosmo-one.g... 20230606
ΔΛΚΜ-1200094726
Υπηρεσία
10/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123427
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES UNIMOG 18/05/2023 13020 www.cosmo-one.g... 20230518
ΔΛΚΜ-1200094821
Υπηρεσία
11/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123436
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR D9T (Π62) ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 16/05/2023 4.000 www.cosmo-one.g... 20230516
ΔΛΚΜ- 23093
Προμήθεια
14/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123460
«Γάλα Εβαπορέ σε Συσκευασία Tετραπάκ 500gr» 31/05/2023 88.000€ www.cosmo-one.g... 20230531
ΔΛΚΜ- 23060
Προμήθεια
14/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123461
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR D9-N KAI D9-R 19/06/2023 Σε Παράταση 60.715,10 www.cosmo-one.g... 20230619
ΔΛΚΜ- 23061
Υπηρεσία
14/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123462
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 29/05/2023 1.500€ www.cosmo-one.g... 20230529
ΑΗΣΜ 1200094119
Υπηρεσία
15/05/2023
Κοπή - αποψίλωση χόρτων & βάτων, κοπή ή κλάδεμα δέντρων, στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 25/05/2023 18.280 Πλατφόρμα "comp... 20230525
ΔΛΚΜ- 23094
Προμήθεια
17/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123477
ΑΞΟΝΑΣ & ΠΛΗΜΝΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ REICH 26/05/2023 10.200 www.cosmo-one.g... 20230526
ΔΛΚΜ- 23095
Προμήθεια
17/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123478
ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ 26/05/2023 11.632,85 www.cosmo-one.g... 20230526
ΔΛΚΜ-1200090498.1
Υπηρεσία
17/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123498
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 30/05/2023 Σε Παράταση 16.000 www.cosmo-one.g... 20230530
ΔΛΚΜ- 23089
Προμήθεια
18/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123504
Μελάνια Εκτυπωτών & Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων της ΔΛΚΜ 31/05/2023 30.000,00 www.cosmo-one.g... 20230531
ΔΛΚΜ-23098
Προμήθεια
18/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123507
ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 29/05/2023 8.700,00 www.cosmo-one.g... 20230529
ΔΛΚΜ-23097
Προμήθεια
18/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123508
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 29/05/2023 4.676,50 www.cosmo-one.g... 20230529
ΔΛΚΜ-23101
Προμήθεια
19/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123524
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 10LIT 30/05/2023 18.060,00 www.cosmo-one.g... 20230530
ΑΗΣΜ- 1200094940
Προμήθεια
24/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123550
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 10LT ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 14/06/2023 20.000 http://www.cosm... 20230614
ΔΛΚΜ-23102
Προμήθεια
23/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123553
ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 02/06/2023 20.400,00 www.cosmo-one.g... 20230602
ΔΛΚΜ-23104
Προμήθεια
26/05/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123573
ΧΑΛΙΒΔΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ 02/06/2023 1.500,00 www.cosmo-one.g... 20230602
ΔΛΚΜ-23103
Προμήθεια
31/05/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123618
ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΕΣ 02/06/2023 6.671,40 www.cosmo-one.g... 20230602
ΔΛΚΜ-23107
Προμήθεια
01/06/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123622
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 13/06/2023 11.708,22 20230613
ΔΛΚΜ-23109
Προμήθεια
08/06/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123651
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΩΝ 16/06/2023 2.003,25 www.cosmo-one.g... 20230616
ΔΛΚΜ- 23089 ΕΠΑΝ. Νο1
Προμήθεια
13/06/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123689
Μελάνια Εκτυπωτών & Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων της ΔΛΚΜ 23/06/2023 30.000,00 www.cosmo-one.g... 20230623
ΔΛΚΜ 2023 Ε9
Έργο
14/06/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123696
Εργασίες για τη διαμόρφωση τμήματος της εσωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Χωρεμίου για μελλοντική μεταλιγνιτική χρήση 26/06/2023 2.056.110 € “tenderONE” της... 20230626
ΔΛΚΜ-1200095984
Υπηρεσία
15/06/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123712
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ MERCEDES ACTROS(YHE-7430) TOY ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ TΗΣ ΔΛΚΜ 22/06/2023 5.500,00 www.cosmo-one.g... 20230622
ΔΛΚΜ-1200095974
Υπηρεσία
15/06/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123713
ΕΠΙΣΚEYH ΜΕΙΩΤΉΡΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ LIEBHERR RL-52(M12) 22/06/2023 12.000,00 www.cosmo-one.g... 20230622
ΔΛΚΜ-1200096016
Προμήθεια
15/06/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123714
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR D9T & D9N 21/06/2023 13.164,92 www.cosmo-one.g... 20230621
ΔΛΚΜ- 23073
Προμήθεια
26/09/2023
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A124469
«Διακόπτης τύπου ABB 12KV/1250A» 10/10/2023 Σε Παράταση 35.000,00 www.cosmo-one.g... 20231010
ΔΛΚΜ-23106
Προμήθεια
22/06/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123755
«ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» 03/07/2023 2.679,50 www.cosmo-one.g... 20230703
ΔΛΚΜ 1200096034
Υπηρεσία
27/06/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123784
«Εργασίες Επισκευής & Συντήρησης Κλιματιστικών Συστημάτων Οχημάτων & Χωματουργικών Μηχανημάτων του Κλάδου Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)». 27/06/2023 Σε Παράταση 27.150,00 "CompareONE"/Co... 20230627
ΔΛΚΜ- 23111
Προμήθεια
29/06/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123805
Περικόχλια Χαλύβδινα Μαύρα Εξάγωνα DIN934 M12-8.8 06/07/2023 600,00 www.cosmo-one.g... 20230706
ΔΛΚΜ- 23112
Προμήθεια
29/06/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123813
«ΞΥΛΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ» 10/07/2023 4.425,00 www.cosmo-one.g... 20230710
ΑΗΣΜ-1200095911
Προμήθεια
27/07/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124077
ΟΞΕΙΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗ (ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ) ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 01/08/2023 Σε Παράταση 30.400 ηλεκτρονική διε... 20230801
ΔΛΚΜ- 23040
Προμήθεια
26/07/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124067
«Κοχλίες–Περικόχλια-Παράκυκλοι» 07/08/2023 Σε Παράταση 42.731,85 www.cosmo-one.g... 20230807
ΔΛΚΜ-23099
Προμήθεια
11/07/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123907
«ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ» 28/07/2023 24.000,00 www.cosmo-one.g... 20230728
ΔΛKΜ-1300139686
Προμήθεια
07/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123886
TONER 12/07/2023 260 www.cosmo-one.g... 20230712
ΔΛΚΜ-1200095606
Υπηρεσία
20/07/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124012
Ανακαίνιση σε τέσσερα (4) διαμερίσματα του οικισμού ΔΕΗ 31/07/2023 Σε Παράταση 18.090,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙ... 20230731
ΔΛΚΜ-1200096852
Προμήθεια
12/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123919
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR D9N ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 18/07/2023 26.000 https://www.cos... 20230718
ΔΛΚΜ-1200097071
Υπηρεσία
12/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123920
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΥ HYCO RT135 (50ton) ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 17/07/2023 2.000 http://www.cosm... 20230717
ΔΛΚΜ-1200095270
Προμήθεια
12/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123921
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ) ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 19/07/2023 12.000 http://www.cosm... 20230719
ΔΛΚΜ-1200096325
Υπηρεσία
19/07/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A123996
Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε εργασίες αποκατάστασης εδαφών σε περιοχές μελλοντικής ανάπτυξης ΦΒ 24/07/2023 Σε Παράταση 85.000,00 CosmoONE/ "ten... 20230724
ΔΛΚΜ-1200093753 (Επανάληψη)
Υπηρεσία
14/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123941
Επισκευή Αρθρωτών αξόνων(CARDAN) 25/07/2023 22.610 http://www.cosm... 20230725
ΔΛΚΜ- 23100
Προμήθεια
17/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123969
«ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ» 31/07/2023 36.870 www.cosmo-one.g... 20230731
ΑΗΣΜ-12000095912
Προμήθεια
25/08/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A124244
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΎΛΗ & ΚΟΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΜΙΑΝΤΟ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 08/09/2023 Σε Παράταση 31.400 στην ηλεκτρονικ... 20230908
ΔΛΚΜ-1200096944
Προμήθεια
19/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123987
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ NISSAN NAVARA, TOYOTA HILUX & ISUZU D-MAX» 27/07/2023 1.990 στην ηλεκτρονικ... 20230727
ΔΛΚΜ-23115
Προμήθεια
19/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123990
«ΜΕΓΑΣΑΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ». 26/07/2023 www.cosmo-one.g... 20230726
ΔΛΚΜ-1300139614
Προμήθεια
25/07/2023
«Ηλεκτρικής Σκούπας». 04/08/2023 Σε Παράταση 305 www.cosmo-one.g... 20230804
ΔΛΚΜ-23113
Προμήθεια
19/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123992
«ΜΟΥΣΑΜΑΣ». 28/07/2023 1.040,00 www.cosmo-one.g... 20230728
ΔΛΚΜ- 23117
Προμήθεια
19/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123993
«ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ». 28/07/2023 15.000,00 www.cosmo-one.g... 20230728
ΔΛΚΜ- 23119
Προμήθεια
19/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A123994
«ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ». 28/07/2023 1.100,00 www.cosmo-one.g... 20230728
ΑΗΣΜ-1200097183
Προμήθεια
24/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124038
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 10LT ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 10/08/2023 9.560 στην ηλεκτρονικ... 20230810
ΔΛΚΜ-23118
Προμήθεια
20/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124041
«ΥΓΡA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 31/07/2023 3.045,00 www.cosmo-one.g... 20230731
ΔΛΚΜ-23116
Προμήθεια
24/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124046
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 02/08/2023 4784,45 www.cosmo-one.g... 20230802
ΔΛΚΜ-23114
Προμήθεια
29/08/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124263
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 11/09/2023 Σε Παράταση 3.834,65 www.cosmo-one.g... 20230911
ΔΛΚΜ-23121
Υπηρεσία
31/07/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124151
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ» 04/08/2023 Σε Παράταση 1.800 www.cosmo-one.g... 20230804
ΔΛΚΜ-1200097369
Υπηρεσία
26/07/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124062
Μίσθωση δύο φορτηγών αυτοκινήτων, για την απομάκρυνση μπαζών από περιοχές προς αποκατάσταση, όπου μελλοντικά θα εγκατασταθούν Φ/Β Πάρκα. 02/08/2023 10.176,00 CosmoOne/ Compa... 20230802
ΔΛΚΜ- 23120
Προμήθεια
08/08/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124191
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 28/08/2023 Σε Παράταση 7.176,90 www.cosmo-one.g... 20230828
ΔΛΚΜ- 23124
Προμήθεια
04/08/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124152
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΡΝΟΥ 11/08/2023 Σε Παράταση 1.499,00 www.cosmo-one.g... 20230811
ΑΗΣΜ-1200097211
Προμήθεια
07/08/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124162
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΕΒΑΠΟΡΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΤΡΑΠΑΚ ΤΩΝ 500 GR ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 30/08/2023 29.400 http://www.cosm... 20230830
ΔΛΚΜ-1200097864
Υπηρεσία
09/08/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124171
METAΦΟΡΑ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR D9G ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΛΚΜ 16/08/2023 3.000 http://www.cosm... 20230816
ΔΛΚΜ-1200097868
Υπηρεσία
09/08/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124173
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ CITROEN JUMPER (ITA-7354) ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 16/08/2023 5.700 http://www.cosm... 20230816
ΔΛΚΜ 2023 Ε10
Έργο
01/09/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A124293
Εργασίες για τη διαμόρφωση των περιοχών Α1 (Κυπαρίσσια), Α2 (Θωκνία), Α3 (Μαραθούσα) και Α4 (Χωρέμι) για Αγροτική Χρήση 14/09/2023 Σε Παράταση 76.440 tenderONE/cosmo... 20230914
1200097988
Υπηρεσία
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Αναλύσεις 31 δειγμάτων εδάφους αποθέσεων 25/08/2023 6.510 compareONE/cosm... 20230825
ΑΗΣΜ-1700004309
Υπηρεσία
28/08/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124252
Καθαρισμός της δεξαμενής λάσπης του Συστήματος Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΣΚΥΒΑ) της Μονάδας 4 του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 01/09/2023 Σε Παράταση 29.400,00 Μεγαλόπολη 20230901
ΑΗΣΜ 1700004173
Υπηρεσία
30/08/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124276
Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (πινάκων, καλωδίων, κυκλωμάτων φωτισμού και φωτισμού ασφαλείας) του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 06/09/2023 Σε Παράταση 76.296,75 Μεγαλόπολη 20230906
ΔΛΚΜ 2023 Ε6
Υπηρεσία
05/09/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A124309
Καθαρισμός της τάφρου απορροής λυμάτων του Δήμου Μεγαλόπολης 13/09/2023 Σε Παράταση 11.016,75 compareOne/ cos... 20230913
ΔΛΚΜ- 23099 ΕΠΑΝ.1
Προμήθεια
23/08/2023

ΑΔ:A124262
«ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ» 28/09/2023 24.000,00 www.cosmo-one.g... 20230928
ΔΛΚΜ 2023 Ε11
Έργο
04/09/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124305
Διακίνηση αμμοχαλίκων για την κατασκευή έργων υποδομής στο Ορυχείο Χωρεμίου της ΔΛΚΜ 15/09/2023 Σε Παράταση 86.384,65 tenderOne/cosmo... 20230915
ΑΗΣΜ 1200097364
Υπηρεσία
05/09/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124313
Εργασίες αφαίρεσης και επανατοποθέτησης μόνωσης στα εξωτερικά κελύφη του Στροβίλου της Μέσης Πίεσης της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 06/09/2023 34.952,30 Μεγαλόπολη 20230906
ΔΛΚΜ-1200098082
Υπηρεσία
28/08/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124256
Μεταφορά δυο βυτιοφόρων οχημάτων Unimog(5&6) που ανήκουν στα καύσιμα από την Μεγαλόπολη στην Καλαμάτα και επιστροφή.» 30/08/2023 960,00 www.cosmo-one.g... 20230830
ΔΛΚΜ-1300139595
Προμήθεια
25/08/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124258
ΣΠΡΕΥ 29/08/2023 444 www.cosmo-one.g... 20230829
ΔΛΚΜ- 23127
Προμήθεια
29/08/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124265
«ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ-ΓΩΝΙΕΣ-ΠΛΕΓΜΑ» 08/09/2023 Σε Παράταση 1.313,70 www.cosmo-one.g... 20230908
ΔΛΚΜ-1200097317
Υπηρεσία
29/08/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124268
-ΕΞΑΓΩΓΗ, ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ MERCEDES ACTROS. -ΕΞΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ MERCEDES ACTROS. 05/09/2023 2.762,50 www.cosmo-one.g... 20230905
ΔΛΚΜ-23131
Προμήθεια
30/08/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124277
«ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 1.6 ΤΟΝ & 3,2 ΤΟΝ» 11/09/2023 3.614,00 www.cosmo-one.g... 20230911
ΔΛΚΜ-23135
Προμήθεια
30/08/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124278
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ» 11/09/2023 2.485,00 www.cosmo-one.g... 20230911
ΔΛΚΜ 23132
Προμήθεια
07/09/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124329
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΖΑΣ & ΔΥΝΑΜΟΥ 15/09/2023 Σε Παράταση 10.980,00 CompareONE/ Cos... 20230915
ΔΛΚΜ 23130
Προμήθεια
04/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124298
Προμήθεια Φωτιστικών 14/09/2023 28.520,00 CompareONE/Cosm... 20230914
ΔΛΚΜ 23134
Προμήθεια
04/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124299
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 14/09/2023 6.362,50 CompareONE/ Cos... 20230914
ΔΛΚΜ-23123
Προμήθεια
04/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124302
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ DOOSAN 14/09/2023 10.605,64 CompareONE/ Cos... 20230914
ΔΛΚΜ-23125
Προμήθεια
16/10/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A124647
Μεταφορά Υλικών από Αθήνα-Πειραιά στη Μεγαλόπολη και αντίστροφα 20/10/2023 Σε Παράταση 25.000,00 ΤenderONE/ Cosm... 20231020
ΔΛΚΜ-23136
Προμήθεια
06/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124316
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 15/09/2023 3.703,74 CompareONE της ... 20230915
ΑΗΣΜ-1200098243
Προμήθεια
07/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124322
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 15/09/2023 7.500 στην ηλεκτρονικ... 20230915
ΑΗΣΜ-1200098488
Προμήθεια
18/09/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124402
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SOLV 117 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 22/09/2023 Σε Παράταση 2.250 στην ηλεκτρονικ... 20230922
ΑΗΣΜ-1200098245
Υπηρεσία
25/09/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A124463
Υποστηρικτικές εργασίες στον Πύργο Ψύξεως και στο Μηχανοστάσιο κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης (Οκτώβριος - Νοέμβριος του 2023) της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΛΜ 02/10/2023 Σε Παράταση 20.269,78 € “tenderONE" της... 20231002
ΑΗΣΜ-1200098359
Υπηρεσία
1/1/0001 12:00:00 πμ

ΑΔ:A124400
Επισκευές και βαφή εσωτερικά στο Διαμέρισμα Α2 της Πολυκατοικίας Νο 7 του εξωτερικού Οικισμού του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 20/09/2023 Σε Παράταση 6.770 https://www.cos... 20230920
ΑΗΣΜ-1200097218
Προμήθεια
13/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124362
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Τ/Δ NU25 & NU21, NU22 (ΥΓΡΗΣ ΤΕΦΡΑΣ) MOΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 25/09/2023 14.030 στην ηλεκτρονικ... 20230925
ΔΛΚΜ-23122
Προμήθεια
13/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124365
ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΡΑ CATERPILLAR 25/09/2023 6.993,84 στην ηλεκτρονικ... 20230925
ΑΗΣΜ- 1200089276
Προμήθεια
13/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124368
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ». 25/09/2023 Σε Παράταση 35.200 στην ηλεκτρονικ... 20230925
ΑΗΣΜ-1200098674
Προμήθεια
15/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124380
Brother MFC-L8690CDW Έγχρωμο Laser Εκτυπωτή του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης». 22/09/2023 1880 στην ηλεκτρονικ... 20230922
ΔΛΚΜ-1200097317 (1)
Υπηρεσία
16/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124382
ΕΞΑΓΩΓΗ, ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ MERCEDES ACTROS(YHE-7435) & ΕΞΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ MERCEDES ACTROS(ΙΗΒ-5104) TOY ΚΛΑΔΟΥ ... 21/09/2023 2.762,50 www.cosmo-one.g... 20230921
ΑΗΣΜ-1200098793
Προμήθεια
18/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124395
ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 250W – 400W ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 28/09/2023 1200 ηλεκτρονική διε... 20230928
ΑΗΣΜ-1200098639
Προμήθεια
18/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124396
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 6.3 ΤΟΝ. ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 28/09/2023 3.200 ηλεκτρονική διε... 20230928
ΑΗΣΜ-1200098463
Προμήθεια
18/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124397
TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 28/09/2023 15.714,00 ηλεκτρονική διε... 20230928
ΔΛΚΜ-1200097402
Προμήθεια
19/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124410
Προμήθεια συσσωρευτών 100Ah 25/09/2023 3.520,00 www.cosmo-one.g... 20230925
ΔΛΚΜ-1200097404
Προμήθεια
19/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124411
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών 23/09/2023 1.800,00 www.cosmo-one.g... 20230923
ΑΗΣΜ-1200098446
Προμήθεια
04/10/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A124554
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. 10/10/2023 Σε Παράταση 4.650,00 ηλεκτρονική διε... 20231010
ΔΛΚΜ-1200098943
Προμήθεια
21/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124431
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25 ΚΑΤΩ ΡΑΟΥΛΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ DOOSAN DX-255 LC-5 (KOMΠΛΕ) ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ. 26/09/2023 6.250,00 www.cosmo-one.g... 20230926
ΔΛΚΜ-23133
Προμήθεια
04/10/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124549
«ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΕΤΕΚΑ» 11/10/2023 Σε Παράταση 27.790,00 www.cosmo-one.g... 20231011
ΑΗΣΜ-1200098834
Προμήθεια
29/09/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124505
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΜΕΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 02/10/2023 Σε Παράταση 1.263,08 ηλεκτρονική διε... 20231002
ΑΗΣΜ-1200095939
Προμήθεια
04/10/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124555
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 10/10/2023 Σε Παράταση 4.865 ηλεκτρονική διε... 20231010
ΑΗΣΜ-1200098995
Προμήθεια
27/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124485
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 04/10/2023 1.125 ηλεκτρονική διε... 20231004
ΑΗΣΜ-1200098998
Προμήθεια
27/09/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124486
ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 15ΜΟ3 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 04/10/2023 1.560 ηλεκτρονική διε... 20231004
ΑΗΣΜ-1200098945
Προμήθεια
04/10/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124553
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ-ΣΑΜΠΑΝΙΑ-ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ». 10/10/2023 Σε Παράταση 4.299 ηλεκτρονική διε... 20231010
ΔΛΚΜ-23136 (1)
Προμήθεια
03/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124529
«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ». 12/10/2023 3.703,74 www.cosmo-one.g... 20231012
ΔΛΚΜ - 1200098898
Προμήθεια
03/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124530
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES – ISUZU - MITSUBISHI ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 09/10/2023 650 www.cosmo-one.g... 20231009
ΑΗΣΜ-1200099064
Προμήθεια
03/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124532
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΜΕΕ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 11/10/2023 4.142,29 ηλεκτρονική διε... 20231011
ΑΗΣΜ-1200099005
Προμήθεια
11/10/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124616
ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 16/10/2023 Σε Παράταση 1.052,32 ηλεκτρονική διε... 20231016
ΑΗΣΜ-1200098989
Προμήθεια
03/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124534
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 11/10/2023 1.336,88 ηλεκτρονική διε... 20231011
ΑΗΣΜ-1200099177
Προμήθεια
03/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124535
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 11/10/2023 4.127,20 ηλεκτρονική διε... 20231011
ΑΗΣΜ-1200099263
Προμήθεια
03/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124537
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (PLC) ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 11/10/2023 1.320,00 ηλεκτρονική διε... 20231011
ΑΗΣΜ-1200098807
Υπηρεσία
17/10/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124661
Εργασίες επισκευής των θερμοδομών του Λέβητα (αγωγοί αναρρόφησης Θ/Κ, καυστήρες λιγνίτη & πρανή αυλοτοιχώματα) στη Μονάδα ΙV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 20/10/2023 Σε Παράταση 61.348,34 tenderOne 20231020
ΑΗΣΜ-1200099355
Προμήθεια
16/10/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124648
Είδη Ξυλείας της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 16/10/2023 Σε Παράταση 1.156 ηλεκτρονική διε... 20231016
ΔΛΚΜ- 23137
Προμήθεια
10/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124605
«ΡΑΟΥΛΟΤΥΜΠΑΝΑ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ» 27/10/2023 Σε Παράταση 30.260,00 www.cosmo-one.g... 20231027
ΑΗΣΜ-1200099532
Προμήθεια
10/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124606
Υγρό Καθαρισμού Solv 117 της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 17/10/2023 2.250 ηλεκτρονική διε... 20231017
ΑΗΣΜ-1200099195
Προμήθεια
20/10/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124664
Ελαστικά Επίσωτρα Περονοφόρου MITSUBISHI FD40K2 του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 20/10/2023 Σε Παράταση 1.470 ηλεκτρονική διε... 20231020
ΑΗΣΜ-1200099533
Προμήθεια
11/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124626
Πείρος Συγκράτησης Βραχίονα – Σφυροκεφαλής Σφυρόμυλων ΡΒ31,32 της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 18/10/2023 3.240 ηλεκτρονική διε... 20231018
ΔΛΚΜ-1300143522
Προμήθεια
11/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124635
«ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ & ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ». 16/10/2023 232,00 www.cosmo-one.g... 20231016
ΔΛΚΜ-1300145241
Προμήθεια
11/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124636
«ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ PLOTTER». 17/10/2023 200 www.cosmo-one.g... 20231017
ΔΛΚΜ-1200099180
Υπηρεσία
13/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124637
Μεταφορά οχημάτων της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ). 19/10/2023 2.250,00 www.cosmo-one.g... 20231019
ΔΛΚΜ-1200099743
Προμήθεια
13/10/2023

ΑΔ:A124640
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR D9G ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ. 19/10/2023 550,00 www.cosmo-one.g... 20231019
ΑΗΣΜ-1200099777
Προμήθεια
18/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124675
Συσσωρευτές επαναφορτιζόμενοι για τα UPS των Συστημάτων Ελέγχου της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 25/10/2023 1.200 ηλεκτρονική διε... 20231025
ΔΛΚΜ-1300145608
Προμήθεια
17/10/2023
«ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ & ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΘΥΡΩΝ» 23/10/2023 260,00 www.cosmo-one.g... 20231023
ΑΗΣΜ-1200099867
Προμήθεια
19/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124693
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟ & ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 27/10/2023 5.031,50 ηλεκτρονική διε... 20231027
ΔΛΚΜ- 23139
Προμήθεια
18/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124694
«ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΤΟΡΙΑ ΣΚΙΑΣΗΣ». 27/10/2023 1.724,08 www.cosmo-one.g... 20231027
ΔΛΚΜ- 23140
Προμήθεια
18/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124695
«ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΛΥΤΗ (AD BLUE) BASF» 31/10/2023 Σε Παράταση 3.280,00 www.cosmo-one.g... 20231031
ΔΛΚΜ- 23138
Προμήθεια
19/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124696
«ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ» 30/10/2023 5.085,10 www.cosmo-one.g... 20231030
ΔΛΚΜ- 23141
Προμήθεια
19/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124697
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΒΟ (ΟΧΗΜΑΤΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)» 30/10/2023 7.068,96 www.cosmo-one.g... 20231030
ΑΗΣΜ-1200099448
Υπηρεσία
30/10/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A124774
Εργασίες επιλαστίχωσης αγωγών και δεξαμενών Αποθείωσης της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 02/11/2023 Σε Παράταση 29.800 compareONE της ... 20231102
ΑΗΣΜ-1200099910
Προμήθεια
23/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124711
ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ST 37-2 4MM ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 30/10/2023 4.375 ηλεκτρονική διε... 20231030
ΔΛΚΜ-1200099803
Υπηρεσία
24/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124723
Ανάγκες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων της ΔΛΚΜ 31/10/2023 4.800,00 http://www.cosm... 20231031
ΔΛΚΜ-1200099806
Υπηρεσία
24/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124724
Ανάγκες επισκευής και συντήρησης καυστήρων πετρελαίου και συστημάτων θέρμανσης της ΔΛΚΜ 31/10/2023 3.600,00 http://www.cosm... 20231031
ΔΛΚΜ-1200099822
Υπηρεσία
25/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124739
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 25 ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES UNIMOG 31/10/2023 1.375,00 www.cosmo-one.g... 20231031
ΔΛΚΜ-23144
Προμήθεια
25/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124742
«ΜΟΤΕΡ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟ» 03/11/2023 1.300,00 www.cosmo-one.g... 20231103
ΔΛΚΜ- 23143
Προμήθεια
25/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124743
«ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΞΕΣΤΗ» 03/11/2023 2.510,00 www.cosmo-one.g... 20231103
ΔΛΚΜ-1200099761
Προμήθεια
26/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124748
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR D9N ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 31/10/2023 21.586,00 www.cosmo-one.g... 20231031
ΔΛΚΜ-23145
Προμήθεια
27/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124761
«ΑΕΡΙΑ» 06/11/2023 1.666,50 www.cosmo-one.g... 20231106
ΔΛΚΜ-1200100087
Προμήθεια
28/11/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A124996
Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του Εκσκαφέα DAEWOO SOLAR 470 LC-V (KM35) της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης 30/11/2023 Σε Παράταση 50.000,00 tenderONE / Cos... 20231130
ΔΛΚΜ - 1200099985
Υπηρεσία
31/10/2023
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΤΛΙΩΝ) ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR 824H (Π60) ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 06/11/2023 10.000,00 www.cosmo-one.g... 20231106
ΑΗΣΜ-1200100250
Προμήθεια
31/10/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124787
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΜΕΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 06/11/2023 3.995,10 http://www.cosm... 20231106
ΑΗΣΜ-1200100371
Προμήθεια
01/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124800
ΑΠΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ ΜΥΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 07/11/2023 3.500 ηλεκτρονική διε... 20231107
ΔΛΚΜ-23146
Προμήθεια
02/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124801
«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ» 10/11/2023 677,80 www.cosmo-one.g... 20231110
ΔΛΚΜ- 23142 ΕΠΑΝ. 1
Προμήθεια
01/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124802
«ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ» 10/11/2023 6.810,00 www.cosmo-one.g... 20231110
ΔΛΚΜ- 23147
Προμήθεια
03/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124808
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10/11/2023 600 www.cosmo-one.g... 20231110
ΑΗΣΜ-1200100300
Προμήθεια
06/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124823
Ρουλεμάν Κοχλιωτών Μεταφορέων NU 61,62,71,72 Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 10/11/2023 1.800 ηλεκτρονική διε... 20231110
ΔΛΚΜ- 23148
Προμήθεια
06/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124824
«ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ» 15/11/2023 1.830,00 www.cosmo-one.g... 20231115
ΔΛΚΜ- 23149
Προμήθεια
22/11/2023
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A124950
«ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΒΟ» 29/11/2023 Σε Παράταση 10.000,00 www.cosmo-one.g... 20231129
ΔΛΚΜ-1200100466
Υπηρεσία
06/11/2023
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 11/11/2023 5.000 http://www.cosm... 20231111
ΑΗΣΜ-1200100451
Προμήθεια
08/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124840
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ UPS ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 16/11/2023 1200 ηλεκτρονική διε... 20231116
ΔΛΚΜ- 23150
Προμήθεια
07/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124842
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ UNIMOG» 16/11/2023 8.985,00 www.cosmo-one.g... 20231116
ΔΛΚΜ- 23151
Προμήθεια
08/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124843
«ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 0,5LIT» 17/11/2023 6000 www.cosmo-one.g... 20231117
ΔΛΚΜ-1200100480
Προμήθεια
08/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124846
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΒΟ(ΟΧΗΜΑΤΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ). 13/11/2023 1.810,00 www.cosmo-one.g... 20231113
ΑΗΣΜ-1200100464
Προμήθεια
09/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124856
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (ΣΠΑΝΤΖΑ) ΑΞΟΝΩΝ ΤΥΜΠΑΝΩΝ Τ/Δ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 15/11/2023 1.520 ηλεκτρονική διε... 20231115
ΔΛΚΜ- 23152
Προμήθεια
15/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124904
«ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ ΧΕΙΡΟΣ 1.6 ΤΟΝ & 3,2 ΤΟΝ». 23/11/2023 5.140 www.cosmo-one.g... 20231123
ΔΛΚΜ- 23153
Προμήθεια
15/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124905
«ΔΙΑΦΟΡΑ Η/Υ» 24/11/2023 3471 www.cosmo-one.g... 20231124
ΔΛΚΜ- 23154
Προμήθεια
16/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124912
«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ» 24/11/2023 3.883 www.cosmo-one.g... 20231124
ΔΛΚΜ-1200100934
Προμήθεια
17/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124922
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 23/11/2023 21.861,51 www.cosmo-one.g... 20231123
ΔΛΚΜ-1200101036
Προμήθεια
17/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124923
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR D9G + D9N ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ. 21/11/2023 21.586,00 "CompareONE"/Co... 20231121
ΔΛΚΜ-1200100648
Υπηρεσία
12/12/2023
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A125104
Έλεγχος και επισκευή οχημάτων MERCEDES (ΙΗΒ – 5104, ΥΗΕ-7435, ΙΜΟ-3785, ΙΚΕ-6176) της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) 14/12/2023 Σε Παράταση 46.200,00 tenderONE/Cosmo... 20231214
ΔΛΚΜ-1200099809
Προμήθεια
21/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124941
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΒΟ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 01/12/2023 Σε Παράταση 5.260 ttp://www.cosmo... 20231201
ΔΛΚΜ-1200100537
Υπηρεσία
13/12/2023
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A125112
Ανακαίνιση σε τέσσερα (4) διαμερίσματα του οικισμού ΔΕΗ 15/12/2023 Σε Παράταση 18.090,00 CompareONE/ Co... 20231215
ΔΛΚΜ- 23159
Προμήθεια
21/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124945
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ». 24/11/2023 630 www.cosmo-one.g... 20231124
ΔΛΚΜ- 23155
Προμήθεια
22/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124946
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» 30/11/2023 3.196,00 www.cosmo-one.g... 20231130
ΔΛΚΜ- 23158
Προμήθεια
21/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124948
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΒΟ (ΟΧΗΜΑΤΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)» 30/11/2023 10750 www.cosmo-one.g... 20231130
ΔΛΚΜ-1200100073
Υπηρεσία
22/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124952
ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ MILLER BLUEMIG 400A 28/11/2023 800,00 www.cosmo-one.g... 20231128
ΔΛΚΜ-1200101147
Προμήθεια
22/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124953
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CATERPILLAR D9N ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 29/11/2023 Σε Παράταση 5.798,56 www.cosmo-one.g... 20231129
ΑΗΣΜ-1200100670
Υπηρεσία
05/12/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125035
Υποστηρικτικές εργασίες στο Εστιατόριο του Κλάδου ΑΗΣΜ & του ΑΗΣΜ 5 08/12/2023 Σε Παράταση 65258,96 tenderONE 20231208
ΑΗΣΜ- 1200101136
Προμήθεια
27/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124980
ΧΑΛΥΒΑΣ S-NR 1.4306 ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 05/12/2023 2.198 ηλεκτρονική διε... 20231205
ΑΗΣΜ-1200101135
Προμήθεια
29/11/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125012
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 04/12/2023 Σε Παράταση 1.242 ηλεκτρονική διε... 20231204
ΔΛΚΜ-1300148283
Προμήθεια
28/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124997
«ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 04/12/2023 220 www.cosmo-one.g... 20231204
ΔΛΚΜ-23142 ΕΠ. 2
Προμήθεια
28/11/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A124998
«ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ» 07/12/2023 6810 www.cosmo-one.g... 20231207
ΔΛΚΜ-1200099660
Υπηρεσία
07/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125059
Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού σε πέντε (5) κατοικίες του οικισμού ΔΕΗ 18/12/2023 5.750,00 CosmoOne/Compar... 20231218
ΔΛΚΜ-1200101397
Προμήθεια
08/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125074
ΜΟΝΟ-ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 14/12/2023 500,00 CosmoOne/Compar... 20231214
ΔΛΚΜ-1200100646
Προμήθεια
08/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125075
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 14/12/2023 669,00 CosmoOne/Compar... 20231214
ΔΛΚΜ-23161
Προμήθεια
08/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125079
ΟΔΟΝΤΟΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ 21/12/2023 23.900 http://www.cosm... 20231221
ΔΛΚΜ-1200101354
Υπηρεσία
09/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125084
Διαγνωστικός έλεγχος στον χώρο μας με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού οχημάτων ISUZU D-MAX, NISSAN NAVARA & εκτίμηση κόστους επισκευής 12/12/2023 650,00 http://www.cosm... 20231212
ΔΛΚΜ - 23157
Προμήθεια
22/12/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125189
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΕΤΕΚΑ 28/12/2023 Σε Παράταση 6.000 http://www.cosm... 20231228
ΔΛΚΜ-1200098586
Προμήθεια
11/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125087
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΒΟ(ΟΧΗΜΑΤΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ) 16/12/2023 1.500,00 www.cosmo-one.g... 20231216
ΔΛΚΜ-1200099174
Προμήθεια
12/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125088
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΒΟ(ΟΧΗΜΑΤΑ) 19/12/2023 4.500,00 www.cosmo-one.g... 20231219
ΔΛΚΜ-1200101361
Υπηρεσία
18/12/2023
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125147
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΜΟΥΦΑ 05/01/2024 Σε Παράταση 840 http://www.cosm... 20240105
ΔΛΚΜ-1300149376
Προμήθεια
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 15/12/2023 104 http://www.cosm... 20231215
ΔΛΚΜ-1300149376 (1)
Προμήθεια
18/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125141
«ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» 18/12/2023 104 www.cosmo-one.g... 20231218
ΔΛΚΜ-23165
Προμήθεια
18/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125148
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» 05/01/2024 Σε Παράταση 9.754,20 www.cosmo-one.g... 20240105
ΔΛKΜ-23166
Προμήθεια
28/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125193
ΦΙΛΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΛΚΜ 12/01/2024 64.798,54 στην ηλεκτρονικ... 20240112
ΔΛΚΜ-23167
Προμήθεια
28/12/2023
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125194
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ GRADALL XL4200 KAI DOOSAN 255 LC-5 12/01/2024 46.284 στην ηλεκτρονικ... 20240112
ΔΛΚΜ-24000
Προμήθεια
03/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125212
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ» 15/01/2024 13.550,00 www.cosmo-one.g... 20240115
ΔΛΚΜ- 24001
Προμήθεια
09/01/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125234
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ UNIMOG» 15/01/2024 Σε Παράταση 22.600,00 www.cosmo-one.g... 20240115
ΔΛΚΜ- 24002
Προμήθεια
09/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125231
«ΑΝΤΛΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ» 15/01/2024 750 www.cosmo-one.g... 20240115
ΔΛΚΜ-1300150051
Προμήθεια
10/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125252
«ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ». 18/01/2024 93 www.cosmo-one.g... 20240118
ΔΛΚΜ- 24003
Προμήθεια
10/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125253
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΕΝ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ» 19/01/2024 2100 www.cosmo-one.g... 20240119
ΔΛΚΜ-1300150768
Προμήθεια
18/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125303
«ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ». 26/01/2024 330 www.cosmo-one.g... 20240126
ΔΛΚΜ -1200102392
Υπηρεσία
19/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125305
Συντήρηση και λοιπές εργασίες σε εναέρια Δίκτυα Χαμηλής και Μέσης Τάσης. 29/01/2024 39.973,89 CosmoOne/Tender... 20240129
ΔΛΚΜ- 24004
Προμήθεια
19/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125307
«ΚΟΧΛΙΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ» 30/01/2024 2765 www.cosmo-one.g... 20240130
ΔΛΚΜ-24005
Προμήθεια
19/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125308
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» 30/01/2024 1850 www.cosmo-one.g... 20240130
ΔΛΚΜ-1300150873
Προμήθεια
19/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125312
«PATCHCORD» 29/01/2024 740 www.cosmo-one.g... 20240129
ΑΗΣΜ-1200102304
Προμήθεια
05/02/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125317
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ JOHN CRANE ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ1.520, 13/02/2024 1.520,00 στην ηλεκτρονικ... 20240213
ΔΛΚΜ 1200102626
Υπηρεσία
01/02/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125388
Οφθαλμολογικές εξετάσεις των μισθωτών της ΔΛΚΜ. 12/02/2024 Σε Παράταση 5.000,00 CosmoOne/Compar... 20240212
ΔΛΚΜ 1200102627
Υπηρεσία
09/02/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A125453
Καρδιολογικές εξετάσεις των μισθωτών της ΔΛΚΜ 16/02/2024 Σε Παράταση 3.500,00 CosmoOne/Compar... 20240216
ΑΗΣΜ-1200102970
Υπηρεσία
23/01/2024
Μεταφορά καυσίμου diesel Ηλεκτροπαραγωγής ποσότητας περίπου 627.000 litra από τη Δεξαμενή Αποθήκευσης Καυσίμου της Μονάδας ΙΙΙ στη Δεξαμενή Αποθήκευσης Καυσίμου της Μονάδας IV του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 29/01/2024 8.360 https://www.cos... 20240129
ΔΛΚΜ- 24006
Προμήθεια
24/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125339
«ΣΩΛΗΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» 29/01/2024 2700 www.cosmo-one.g... 20240129
ΑΗΣΜ-1200102465
Υπηρεσία
07/02/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125433
Συντήρηση & επισκευή έντεκα (11) Ανελκυστήρων συμβατικής τεχνολογίας και δύο (2) ηλεκτρονικά ελεγχόμενων Ανελκυστήρων κατασκευής του οίκου Schindler του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 12/02/2024 Σε Παράταση 22.075,32 compareOΝΕ της ... 20240212
ΔΛΚΜ-1200103122
Προμήθεια
25/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125355
«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΔΙΚΤΥΟΥ» 29/01/2024 891 www.cosmo-one.g... 20240129
ΔΛΚΜ-1200103116
Προμήθεια
26/01/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125357
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MERCEDES (IKE-6176) ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 29/01/2024 2.900,00 www.cosmo-one.g... 20240129
ΑΗΣΜ-1200102805
Υπηρεσία
05/02/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125412
Διάστρωση δαπέδων από έτοιμο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με οπλισμό πλέγμα Τ92 σε υπαίθριους χώρους της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 12/02/2024 12.300 Πλατφόρμα "comp... 20240212
ΔΛΚΜ-1200101795
Προμήθεια
07/02/2024

ΑΔ:A125435
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES UNIMOG, ISUZU D-MAX & NISSAN TERRANO ΤOY ΣΥΝΕΡΓΕΙOY ΣΒΟ(ΟΧΗΜΑΤΑ) 12/02/2024 860,00 www.cosmo-one.g... 20240212
ΔΛΚΜ-1200103086
Υπηρεσία
15/02/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A125512
Επισκευή μειωτήρα περιφοράς ανωδομής του Εκσκαφέα DAEWOO SOLAR 255 LC-V (KM 33) του Κλάδου Ορυχείων της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. 01/03/2024 25.000 CosmoOne/ Compa... 20240301
ΑΗΣΜ-1200103142
Προμήθεια
08/02/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125447
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ COMPAIR L3-10A ΚΑΙ L80-7,5A ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 16/02/2024 4.459,72 ηλεκτρονική διε... 20240216
ΑΗΣΜ-1200103373
Προμήθεια
23/02/2024
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A125624
ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 12V/100AH ΓΙΑ Υ/Σ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 16/02/2024 Σε Παράταση 2.700 ηλεκτρονική διε... 20240216
ΔΛΚΜ 24007
Προμήθεια
13/02/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125487
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ 22/02/2024 6500,00 www.cosmo-one.g... 20240222
ΔΛΚΜ-1200103698
Προμήθεια
16/02/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125527
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 23/02/2024 600 www.cosmo-one.g... 20240223
ΔΛΚΜ-1200103816
Προμήθεια
19/02/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125532
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ TOYOTA – ISUZU – MITSUBISHI & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 23/02/2024 990,40 www.cosmo-one.g... 20240223
ΔΛΚΜ-1200103711
Υπηρεσία
22/02/2024
Επισκευή 3 φορείων τροχών νταλίκας MERCEDES ACTROS (ΙKE –6176) της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ). 04/03/2024 9.000,00 CosmoOne/ Compa... 20240304
ΑΗΣΜ-1200102132
Υπηρεσία
05/03/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125668
Μεταφορά υλικών από Αθήνα-Πειραιά προς Μεγαλόπολη & αντίστροφα για τον Κλάδο ΑΗΣ Μεγαλόπολης, τον ΑΗΣΜ 5 και τη ΔΛΚΜ 07/03/2024 Σε Παράταση 70.000 “tenderONE” της... 20240307
ΔΛΚΜ-24008
Προμήθεια
23/02/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125579
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR D9T (Π61) 28/02/2024 16.477,60 www.cosmo-one.g... 20240228
ΔΛΚΜ-1300152649
Προμήθεια
28/02/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125608
«ΝΤΟΣΙΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ» 04/03/2024 300 www.cosmo-one.g... 20240304
ΑΗΣΜ-1200103918
Υπηρεσία
11/03/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125724
Γενικό πλύσιμο στο στόλο οχημάτων, φορτηγών 4Χ4 και Λεωφορείων του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 13/03/2024 Σε Παράταση 2.255 πλατφόρμα “comp... 20240313
ΑΗΣΜ-1200103864
Προμήθεια
05/03/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125667
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 13/03/2024 2.871,23 ηλεκτρονική διε... 20240313
AHSM-1200104359
Προμήθεια
12/03/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125744
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 15/03/2024 Σε Παράταση 1375,80 ηλεκτρονική διε... 20240315
ΑΗΣΜ-1200103713
Υπηρεσία
08/03/2024
Προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του οδοντωτού κανόνα - πηνιόν ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα του οίκου ALIMAK εγκατεστημένου επί της καμινάδας της Mονάδας IV του Kλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 18/03/2024 15.037 πλατφόρμα “comp... 20240318
ΔΛΚΜ-24009
Προμήθεια
06/03/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125692
«ΕΠΙΣΩΤΡΑ» 15/03/2024 1900 www.cosmo-one.g... 20240315
ΑΗΣΜ-1200104386
Προμήθεια
11/03/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125720
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 19/03/2024 1.445 ηλεκτρονική διε... 20240319
ΔΛΚΜ- 24010
Προμήθεια
08/03/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125729
«ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ» 18/03/2024 1860 www.cosmo-one.g... 20240318
ΑΗΣΜ-1200104619
Προμήθεια
20/03/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125793
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΥΒΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 26/03/2024 Σε Παράταση 1.160 ηλεκτρονική διε... 20240326
ΔΛΚΜ-1200104599
Προμήθεια
19/03/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125786
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ISUZU D-MAX, ΜITSUBISHI L200 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤOY ΣΥΝΕΡΓΕΙOY ΣΒΟ(ΟΧΗΜΑΤΑ). 22/03/2024 995,00 www.cosmo-one.g... 20240322
ΔΛΚΜ-1200104956
Υπηρεσία
20/03/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125799
ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ KOMATSU D-275(Π56) 26/03/2024 900,00 www.cosmo-one.g... 20240326
Ζ200 1200103759
Προμήθεια
02/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125886
Προμήθεια ρουλεμάν για την επισκευή μειωτήρων ανεμιστήρων Πύργου Ψύξης της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 08/04/2024 Σε Παράταση 5.880 www.cosmo-one.g... 20240408
ΑΗΣΜ 5-1200104123
Προμήθεια
29/03/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125862
Προμήθεια φύλλων αλουμινίου για ανάγκες μονώσεων της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 08/04/2024 Σε Παράταση 5.806,35 ‘’compareONE’ ... 20240408
ΑΗΣΜ 5-1200104092
Προμήθεια
05/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125921
Προμήθεια ανοξείδωτου χάλυβα σε μορφή ράβδων κυκλικής διατομής για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 10/04/2024 Σε Παράταση 5.580,00 ‘’compareONE’ -... 20240410
ΑΗΣΜ-1200105120
Προμήθεια
04/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125902
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SIEMENS ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ & ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 12/04/2024 2.929,78 ηλεκτρονική διε... 20240412
ΔΛΚΜ- 24011
Υπηρεσία
04/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125911
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 11/04/2024 1440 www.cosmo-one.g... 20240411
ΔΛΚΜ-1200105837
Προμήθεια
10/04/2024
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A125954
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤOΣ CATERPILLAR D9G ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΛΚΜ 17/04/2024 1.410 www.cosmo-one.g... 20240417
ΔΛΚΜ-24011 ΕΠΑΝ. 1
Προμήθεια
11/04/2024
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A125964
«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» 15/04/2024 1440 www.cosmo-one.g... 20240415
Z200 1200045950
Προμήθεια
16/12/2017
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A100232
Πλήρες κιβώτιο ταχυτήτων του οίκου ALLISON για χωματουργικά TEREX TR-100 (τεμ. 1) 16/01/2018 90.000 ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας... 20180116
Z200 1200046299
Προμήθεια
16/12/2017
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A100233
Ράβδοι σιδήρου - Λάμες σιδήρου - Γωνίες - Λαμαρίνες 16/01/2018 51.364,40 ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας... 20180116
Ζ200 1200046579
Προμήθεια
16/01/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A101257
Πλήρης αύλακας περιφοράς ανωδομής εκσκαφέων KRUPP C-700 (τεμ.1) 06/02/2018 Σε Παράταση 70.000 ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας... 20180206
Ζ200 1200046792
Προμήθεια
16/12/2017
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A100235
Σωλήνες και Φιλτροσωλήνες, πλαστικοί υδρογεωτρήσεων από PVC-U 16/01/2018 86.000 ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας... 20180116
2017.378/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
09/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101270
Επισκευές εκκινητών και εναλλακτήρων πάσης φύσεως 12V και 24V των οχημάτων και μηχανημάτων των ΔΕΛΚΔΜ και ΔΛΥΛΚΔΜ 02/02/2018 252.000 ΔΛYΚΔΜ 23 χλμ. ... 20180202
2018.301/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
29/12/2017
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101286
Τελική αξιοποίηση μεταχειρισμένων ελαστικών επίσωτρων οχημάτων – μηχανημάτων και δακτυλίων ραούλων επιστροφής ταινιόδρομων του ΛΚΔΜ 19/01/2018 71.050 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20180119
2018.001/ΛΚΔΜ
Έργο
24/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101320
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 8.6 x 10^6 M^3 στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από τη Βυθισμένη περιοχή και τα μέτωπα των εκσκαφέων Ε2, Ε6 & Ε7 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 23/02/2018 9.352.000 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180223
2017.516/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101330
Διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου με χρήση καταβρεχτήρων 26/02/2018 1.171.100 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180226
2018.300/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
26/04/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A102884
Επαναπεριέλιξη δακτυλιοφόρων δρομέων εξαπολικών ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης (6KV) του ΛΚΔΜ 21/05/2018 Σε Παράταση 474.344 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180521
Ζ200 1200047190
Προμήθεια
27/02/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A102549
Στρωτήρας μεταθετού δικτύου Τ/Δ Β=1800 (τύπου γιρλάντας) (τεμ. 300) 13/03/2018 Σε Παράταση 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180313
Ζ200 1200047274
Προμήθεια
26/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101335
Χαλύβδινος σωλήνας Φ323Χ6,35ΜΜ, ευθείας (αφανούς) ή ελικοειδούς ραφής (μέτρα 1.000) 27/02/2018 50.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180227
2018.100/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
26/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101347
Εργασίες Συντήρησης Μειωτήρων Ταινιοδρόμων και Μηχανημάτων Ορυχείων ΛΚΔΜ 22/02/2018 140.000 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180222
2018.004/ΛΚΔΜ
Έργο
29/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101370
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,67 x 10^6 Μ^3 στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από το μέτωπο του εκσκαφέα Ε1 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 15/02/2018 4.992.000 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180215
2017.008/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
29/01/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101373
Μεταφορά 2,5x10^6 τον. λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 05/03/2018 4.600.000 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180305
2018.303/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101404
Εργασίες στο Συνεργείο ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου ΟΝΠ 06/03/2018 394.128 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180306
2018.002/ΛΚΔΜ
Έργο
01/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101406
Διακίνηση 5,4 x 10^6 Μ^3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής 16/02/2018 4.993.950 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180216
2018.005/ΛΚΔΜ
Έργο
05/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101426
Διακίνηση 385.000 Μ^3 χαλαρών αποξεσμάτων από την περιοχή του συμπλέγματος των ταινιοδρόμων και από τις περιοχές των κεφαλών των ταινιοδρόμων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς προς την περιοχή εσωτερικής απόθεσης στον Τ/Δ 41 και άλλες θέσεις της εσωτερικής... 20/02/2018 295.950 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180220
2018.312/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
06/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101429
Εργασίες στο Μηχανουργείο του ΚΟΚΠ 07/03/2018 411.400 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180307
2018.305/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
13/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101452
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς (Καθαρισμός Μηχανημάτων Παγίου Εξοπλισμού, Ομάδα Μεταθέσεων, Διοικητική Μέριμνα) 28/02/2018 398.245 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180228
2018.101/ΛΚΔΜ
Έργο
15/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101474
Εκτέλεση εργασιών σταθεροποίησης, κοπής, αποσυναρμολόγησης, φόρτωσης και μεταφοράς τμημάτων των εκσκαφέων Ε4, Ε5 και Ε6, του Ορυχείου Αμυνταίου 12/03/2018 1.246.125 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180312
2018.801/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101475
Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας-βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και Πτολεμαΐδας στα Ορυχεία Νοτίου Πεδίου και Καρδιάς του ΛΚΔΜ και αντίστροφα 08/03/2018 397.872 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180308
Ζ200 1200047940
Προμήθεια
16/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101477
Μελάνι εκτυπωτή - Τόνερ 20/03/2018 54.242,97 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180320
Ζ200 1200048024
Προμήθεια
16/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101478
Ελαστοκεραμικές επενδύσεις τυμπάνων Τ/Δ διαφόρων διαστάσεων 20/03/2018 42.500 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180320
2018.802/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
26/02/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A101537
Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας από την πόλη της Πτολεμαΐδας και την ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, Ορυχείο Κυρίου Πεδίου, Βιομηχανικό Συγκρότημα, Διοικητήριο του ΛΚΔΜ και α... 09/03/2018 260.064 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20180309
Z200 1200048057
Προμήθεια
02/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102589
Συσσωρευτές οχημάτων και μηχανημάτων 03/04/2018 111.980 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180403
Ζ200 1200048314
Προμήθεια
02/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102590
Αντλία κεντρική υδραυλικού για εκσκαπτικά TEREX O&K και CAT6040 03/04/2018 42.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180403
Ζ200 1200048852
Προμήθεια
16/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102675
Μετατροπείς συχνότητας του οίκου VACON 17/04/2018 126.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180417
Ζ210 1200048961
Προμήθεια
30/04/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A102876
Ανυψωτήρες οχημάτων (Τετρακόλωνος - Δικόλωνος) 04/05/2018 Σε Παράταση 44.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180504
Ζ200 1200048981
Προμήθεια
16/03/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102679
Ανταλλακτικά μειωτήρα ASUG οίκου AD STEEL FORGE (Κορώνα εισόδου - Πινιόν εισόδου) 17/04/2018 44.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180417
Ζ200 1200049006
Προμήθεια
30/04/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A102877
Στεφάνη καδοτροχού εκσκαφέων KRUPP SchRs 2300 (τεμ. 1) 04/05/2018 Σε Παράταση 50.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180504
Ζ200 1200049028
Προμήθεια
30/04/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A102878
Οδοντωτός τροχός (Χύτευσης ειδικού χυτοχάλυβα) 04/05/2018 Σε Παράταση 42.400 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180504
Ζ200 1200049238
Προμήθεια
30/04/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A102881
Παρενθέματα σύσφιξης (σφιγκτήρες) μετάδοσης ροπής 04/05/2018 Σε Παράταση 63.744 20180504
2018.110/ΛΚΔΜ
Έργο
02/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102772
Αντικατάσταση εξοπλισμού ελέγχου Τ/Δ σε ταινιοσταθμούς του ΟΠΚα και του Κλάδου Λιγνιτικής Διασύνδεσης ΟΚΠ με ΟΠΚα και ΟΝΠ – Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης καθώς και προμήθεια και κατασκευή εξαρτημάτων, μεταφορά Η-Μ εξοπλισμού από το ΟΠΑ και ανέγερσή τ... 19/04/2018 271.181,04 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180419
2018.201/ΛΚΔΜ
Έργο
03/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102777
Κατασκευή κιβοτοειδούς οχετού υπεράνω του οποίου θα οδεύει ο δρόμος προς τον Κλάδο Λιγνιτικής Διασύνδεσης ΟΚΠ με ΟΠΚα και ΟΝΠ και προς την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 17/04/2018 280.630 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180417
2018.603/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
17/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102824
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 50 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού των Ορυχείων 08/05/2018 440.526,24 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180508
2018.112/ΛΚΔΜ
Έργο
17/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102827
Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά σταθμού κίνησης (κεφαλής) τύπου D για Τ/Δ Β=2400mm από το ΟΠΑ στο ΟΝΠ και πλήρης ανέγερσή της 30/04/2018 142.611,16 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180430
2018.318/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
19/04/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102837
Φύτευση σε χώρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροδενδρίου. 27/04/2018 62.355 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20180427
Ζ200 1200049489
Προμήθεια
04/06/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A104106
Σφαιραύλακας στήριξης της γέφυρας επί εκσκαπτικής μονάδας εκσκαφέων KRUPP SRs 2300/5.32 και SchRs 1760/5.32 12/06/2018 Σε Παράταση 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180612
Ζ200 1200049596
Προμήθεια
03/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102901
Ελαστικά επίσωτρα οχημάτων UNIMOG 22/05/2018 86.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180522
Ζ200 1200049917
Προμήθεια
03/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102903
Ρουλμάν 547401 (τεμ. 5) 22/05/2018 45.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180522
Ζ200 1200049971
Προμήθεια
03/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102905
Ανταλλακτικά του οίκου ALLISON για χωματουργικά TEREX TR-100 22/05/2018 42.300 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180522
Ζ200 1200050029
Προμήθεια
11/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102968
Αντιτριβική Λάμα, Λάμα, Λαμαρίνα, Ράβδος (διαφόρων διαστάσεων) 05/06/2018 42.304,47 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180605
Ζ200 1200050288
Προμήθεια
11/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102970
Ανακατασκευή Ρουλμάν 05/06/2018 72.200 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180605
Ζ200 1200050841
Προμήθεια
11/05/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A102971
Ελαστικά επίσωτρα 05/06/2018 46.800 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180605
Ζ210 1200051249
Προμήθεια
27/06/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A104243
Γεωδαιτικός σταθμός 03/07/2018 Σε Παράταση 50.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180703
2018.334/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/06/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104105
Συντήρηση δενδροφυτευμένων εκτάσεων και χώρου πρασίνου των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 15/06/2018 84.787 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20180615
2018.208/ΛΚΔΜ
Έργο
07/06/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104151
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Ορυχείο Κυρίου Πεδίου 28/06/2018 160.870,50 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180628
2018.209/ΛΚΔΜ
Έργο
07/06/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104152
Ασφαλτοστρώσεις πλατειών στον ΚΟΠΚ και στις εγκαταστάσεις του Τομέα Γεωτρήσεων 29/06/2018 150.270 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180629
2018.204/ΛΚΔΜ
Έργο
14/06/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104181
Ασφαλτοστρώσεις στα Συνεργεία του ΤΣΠΕ 27/06/2018 164.146 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180627
2018.210/ΛΚΔΜ
Έργο
20/06/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104205
Ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις δρόμων στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 06/07/2018 150.510 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180706
Ζ200 1200051630
Προμήθεια
22/06/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104216
Ανταλ/κά συστήματος κύλισης εκσκαπτικών TEREX O&K του οίκου ITALTRACTOR 17/07/2018 56.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180717
2018.113/ΛΚΔΜ
Έργο
28/06/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A104252
Kατασκευή εξαρτημάτων και εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την πραγματοποίηση της μετασκευής των Τ/Δ του Κλάδου Απόθεσης του Α3 του ΟΚΠ 13/07/2018 465.192,18 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180713
Ζ200 1200052208
Προμήθεια
07/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105418
Ανταλλακτικά συστήματος κύλισης προωθητών KOMATSU 21/08/2018 Σε Παράταση 38.800 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180821
Ζ200 1200052625
Προμήθεια
07/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105419
Ανταλλακτικά του οίκου ALLISON για χωματουργικά TEREX TR-100 21/08/2018 Σε Παράταση 81.322 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180821
2018.105/ΛΚΔΜ
Έργο
25/07/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105376
Κατασκευή συστήματος καταστολής σκόνης στο ορυχείο Κυρίου Πεδίου 09/08/2018 66.500 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20180809
Ζ200 1200050841/1 (Επαν/ψη)
Προμήθεια
10/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105421
Ελαστικά επίσωτρα 04/09/2018 46.800 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180904
Ζ200 1200053299
Προμήθεια
21/08/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105432
Δακτυλιοφόροι ηλεκτροκινητήρες 190 KW, 135KW & 110KW 25/09/2018 Σε Παράταση 69.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20180925
2018.205/ΛΚΔΜ
Έργο
23/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105449
Κατασκευή βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος έδρασης μηχανολογικού εξοπλισμού για την πραγματοποίηση της μετασκευής των Τ/Δ του κλάδου απόθεσης του Α3 του ΟΚΠ 10/09/2018 269.397,20 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180910
2018.353/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
24/08/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105453
Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 11/09/2018 83.000 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20180911
Ζ200 1200054058
Προμήθεια
14/09/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105519
Προμήθεια - Κατασκευή κιβωτίου διακλάδωσης 20KV (τεμ.18) 09/10/2018 54.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181009
2018.610/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
21/09/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105568
Eκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG μονής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 12 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων. 05/10/2018 388.227,84 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20181005
2018.609/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
31/10/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105707
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων 20/11/2018 Σε Παράταση 1.047.261,60 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20181120
Ζ200 1200054144
Προμήθεια
24/10/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105679
Ανταλλακτικά του οίκου ANSUL για συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης οχημάτων - μηχανημάτων. 30/10/2018 Σε Παράταση 50.593,60 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181030
Ζ200 1200054173
Προμήθεια
24/10/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105680
Ειδικά συρματόσχοινα ανύψωσης καδοτροχού εκσκαφέων KRUPP. 30/10/2018 Σε Παράταση 29.600 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181030
Ζ200 1200054210
Προμήθεια
23/10/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105670
Ανταλλακτικά του οίκου ZF για εκσκαπτικά DAEWOO & GRADALL. 30/10/2018 Σε Παράταση 36.981 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181030
Ζ200 1200054253
Προμήθεια
24/10/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105681
Ανταλλακτικά οχημάτων ISUZU. 30/10/2018 Σε Παράταση 31.987,50 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181030
ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
11/12/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106911
Τοπιακός Επαναπροσδιορισμός και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου 08/03/2019 Σε Παράταση Διεύθυνση Λειτο... 20190308
Ζ210 1200054494
Προμήθεια
06/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A105745
Παντογράφος κοπής μετάλλων πλάσματος - οξυγόνου (τεμ.1) 20/11/2018 Σε Παράταση 70.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181120
Ζ200 1200054526
Προμήθεια
12/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105629
Ανταλλακτικά του οίκου ALLISON για χωματουργικά TEREX TR-100 06/11/2018 24.134 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181106
Ζ200 1200054652
Προμήθεια
22/11/2018
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A106828
Σωλήνας από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) (τεμ. 500) 18/12/2018 Σε Παράταση 226.900 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181218
Ζ200 1200054680
Προμήθεια
13/12/2018
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A106926
Προμήθεια Ρουλμάν 08/01/2019 Σε Παράταση 52.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190108
2018.367/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
11/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105638
Εκτέλεση εργασιών της λειτουργίας επτά (7) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στο ΛΚΔΜ 29/10/2018 60.696 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20181029
2018.126/ΛΚΔΜ
Έργο
12/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105639
Ανέγερση οπτικής ίνας κατά μήκος κλάδων Τ/Δ του ΛΚΔΜ και εκτέλεση εργασιών σε Τ/Σ του Κλάδου Λιγνιτικής Διασύνδεσης ΟΚΠ με ΟΠΚα και ΟΝΠ 30/10/2018 147.509,56 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20181030
2018.127/ΛΚΔΜ
Έργο
22/10/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105673
Μηχανολογικές εργασίες σε τρεις Σταθμούς Επιστροφής του Κλάδου Απόθεσης του Α3 του ΟΚΠ και μετασκευή της κεφαλής του Τ/Δ ΒΚ2 του Κλάδου Λιγνιτικής Διασύνδεσης ΟΚΠ με ΟΠΚα και ΟΝΠ 02/11/2018 192.589,97 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20181102
Ζ200 1200054941
Προμήθεια
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105760
Ανταλλακτικά του οίκου GORMAN για οχήματα RENAULT 05/12/2018 25.744 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181205
Ζ200 1200054946
Προμήθεια
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105761
Ανταλλακτικά RENAULT για οχήματα CBH 350 & KERAX 05/12/2018 70.026,50 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181205
Ζ200 1200055070
Προμήθεια
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105762
Ελαστικές προστατευτικές ποδιές με οδοντώσεις 05/12/2018 54.800 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181205
Ζ200 1200055137
Προμήθεια
13/12/2018
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A106927
Προμήθεια Ρουλμάν 08/01/2019 Σε Παράταση 72.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190108
2018.202/ΛΚΔΜ
Έργο
09/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A105775
Κατασκευή της Γ’ προσωρινής παραλλαγής τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή του πρώην Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου του ΛΚΔΜ 28/11/2018 1.262.021,04 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20181128
Ζ200 1200055480
Προμήθεια
11/12/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106912
Ανταλλακτικά συστήματος κύλισης ερπυστριοφόρων προωθητών CAT/LAR D9T 18/12/2018 Σε Παράταση 41.360 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181218
Ζ200 1200055700
Προμήθεια
20/11/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106817
Πινιόν κίνησης περιφοράς Ζ=15 για τους εκσκαφείς TAKRAF SRs 2000 32/5.0 18/12/2018 Σε Παράταση 36.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181218
Ζ200 1200055866
Προμήθεια
23/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106830
Σωλήνας πολυαιθυλενίου 18/12/2018 39.600 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181218
Ζ210 1200056012
Προμήθεια
23/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106831
Ηλεκτροκίνητα αντλητικά συγκροτήματα νερού 18/12/2018 180.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181218
Ζ200 1200056060
Προμήθεια
23/11/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106832
Οδοντωτός τροχός κύλισης (Σπρόκετ) για εκσκαπτικά TEREX O&K (RH170) 18/12/2018 42.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20181218
2018.374/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
03/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106878
Φύτευση σε χώρους του ΛΚΔΜ 18/12/2018 46.680 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20181218
2018.130/ΛΚΔΜ
Έργο
10/12/2018
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A106909
Απεγκατάσταση, μεταφορά και αποθήκευση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου του Μηχανουργείου του ΕΛΠ και του υπαίθριου συγκροτήματος απορροφητήρα με σιλό του ΕΛΠ 18/01/2019 Σε Παράταση 260.245,96 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190118
2019.200/ΛΚΔΜ
Έργο
17/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106937
Κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα νέου Κλάδου Τ/Δ 18, 8α, 8 στον ΚΟΠΚα και νέου Τ/Δ 12 στον ΚΟΚΠ 08/01/2019 100.610,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190108
Ζ200 1200056248
Προμήθεια
19/12/2018
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106950
Ράουλo κύλισης (κάτω & άνω) για εκσκαπτικά TEREX O&K (RH170) 15/01/2019 106.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190115
2019.306/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
08/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A106998
Εκπόνηση Μελετών εγκαταστάσεων διαχωρισμού ελαίων και συνοδών υδραυλικών δικτύων στο ΛΚΔΜ 23/01/2019 77.000 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190123
2019.310/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
09/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107005
Τεχνική υποστήριξη τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων των υπογείων και επιφανειακών νερών σε εννέα (9) σταθμούς στα ορυχεία του ΛΚΔΜ 22/01/2019 41.760 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190122
Ζ200 1200056750
Προμήθεια
15/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107027
Ανταλλακτικά συστήματος κύλισης προωθητών CAT/LAR D9T 12/02/2019 34.803,20 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190212
Ζ200 1200056864
Προμήθεια
15/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107028
Τσιμεντοσωλήνες 12/02/2019 30.330 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190212
Ζ200 1200056883
Προμήθεια
15/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107029
Ανταλλακτικά συστήματος κύλισης προωθητών CAT/LAR D9T 12/02/2019 32.200 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190212
Ζ200 1200057284
Προμήθεια
22/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107061
Μελάνια - Τόνερ 19/02/2019 64.953 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190219
2019.311/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
23/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107072
Φύτευση περιβάλλοντος χώρου της μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 07/02/2019 76.200 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190207
2019.100/ΛΚΔΜ
Έργο
28/01/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107092
Απεγκατάσταση, μεταφορά και αποθήκευση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του μεταλλικού σκελετού της Μονάδας Εξανθράκωσης (LURGI) του ΛΚΔΜ 14/03/2019 Σε Παράταση 496.868,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190314
2019.201/ΛΚΔΜ
Έργο
31/01/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107116
Κατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα, Καθαίρεση, - Αποθήκευση εύχρηστων υλικών των κτιρίων στην περιοχή 6 του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ 14/02/2019 481.809,19 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190214
2019.305/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107127
Εκπόνηση Μελετών όμβριων υδάτων στην περιοχή της πλατείας Δομικών – Ιμάντων – Γραφείου Κίνησης 18/02/2019 29.540,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190218
2019.203/ΛΚΔΜ
Έργο
08/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107155
Κατασκευή περίφραξης μήκους 9.000 μέτρων περιμετρικά του ορίου τελικής εκσκαφής του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου 27/02/2019 144.000 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190227
2019.502/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
14/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107288
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 30 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων 01/04/2019 Σε Παράταση 201.764,64 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190401
2019.304/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107246
Καθαρισμός δεξαμενών καυσίμων και μηχανολογικού εξοπλισμού με μαζούτ της Μονάδας Εξανθράκωσης (LURGI) και των δεξαμενών καυσίμων του περιβάλλοντος χώρου της στο Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ και στεγανοποίηση των δεξαμενών 21/03/2019 Σε Παράταση 418.050,12 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190321
Ζ200 1200054680/1 (Επαν)
Προμήθεια
07/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107255
Προμήθεια Ρουλμάν 27/03/2019 Σε Παράταση 52.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190327
Ζ200 1200055137/1 (Επαν)
Προμήθεια
06/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107249
Προμήθεια Ρουλμάν 27/03/2019 Σε Παράταση 72.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190327
Ζ200 1200058047
Προμήθεια
28/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107357
Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά EUCLID - HITACHI 09/04/2019 Σε Παράταση 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190409
2019.002/ΛΚΔΜ
Έργο
29/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107364
Διάστρωση τελικών επιφανειών αποθέσεων ΛΚΔΜ συνολικής έκτασης 2.365 στρ. 15/04/2019 149.941,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190415
2019.339/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
02/04/2019
Εισαγωγή, επικαιροποίηση δεδομένων, εξαγωγή αποτελεσμάτων και υποστήριξη του Gis του Κλάδου Περιβάλλοντος 17/04/2019 10.000,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190417
2019.341/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
09/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108408
Κλάδευση δενδροφυτευμένων εκτάσεων σε χώρους του ΛΚΔΜ 23/04/2019 143.555 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190423
Ζ200 1200058086
Προμήθεια
16/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108441
Ηλεκτροκινητήρας 250 KW 6 KV 07/05/2019 35.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190507
Ζ200 1200058390
Προμήθεια
16/04/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108442
Μετατροπέας συχνότητας και ανταλλακτικά VACON 07/05/2019 52.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190507
2019.800/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
08/05/2019
Μίσθωση ενός (1) καινούργιου επιβατικού οχήματος τύπου SUV 4x4, 5 θέσεων, 5 θυρών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης του ΛΚΔΜ 20/05/2019 29.750,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190520
Ζ200 1200058253
Προμήθεια
10/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108565
Σωλήνας αποχέτευσης από PVC-U100 04/06/2019 63.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190604
Ζ200 1200058542
Προμήθεια
31/05/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108702
Ψήκτρες άνθρακος 11/06/2019 Σε Παράταση 42.625 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190611
Ζ200 1200058983
Προμήθεια
23/05/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A108654
Ρουλεμάν - Σφιγκτήρες 18/06/2019 Σε Παράταση 110.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190618
2019.207/ΛΚΔΜ
Έργο
15/05/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A108613
Ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις δρόμων 2019 στο ΛΚΔΜ 31/05/2019 372.183,50 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190531
ΛΚΔΜ 1
Υπηρεσία
20/05/2019
Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 20/09/2019 Διεύθυνση Λειτο... 20190920