Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΥΑΕ 1300110123
Προμήθεια
02/02/2021
Προμήθεια - Ενός Οργάνου Μέτρησης Φυσικών Βλαπτικών Παραγόντων - Ενός Οργάνου Μέτρησης Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων 25/02/2021 Σε Παράταση 12.000 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210225
ΔΜΚΥ-1200071674
Υπηρεσία
24/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117324
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΗΕ MEΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ/MTH-LAB II 15/03/2021 149.895 ΑΘΗΝΑ 20210315
Ζ200 1200071915
Προμήθεια
26/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117350
Ανταλλακτικών GENERAL ELECTRIC οχημάτων HITACHI EH-3500 12/03/2021 69.150 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20210312
2020.358/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
21/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117165
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων των δηζελοκίνητων μηχανημάτων του ΤΔΣΣ/ΚΟΝΠ. 23/02/2021 279.072,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210223
2021.401/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
28/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117195
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της ΔΛΚΔΜ 22/02/2021 287.858,74 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210222
2021.300/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
02/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117222
Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συντήρησης του πάγιου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 08/03/2021 427.593,60 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210308
2021.302/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
02/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117229
Εργασίες συντήρησης και επισκευής ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του ΛΚΔΜ 01/03/2021 181.526,40 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210301
2021.403/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
03/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117234
Καθαρισμός Διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του Τομέα Περάτωσης Λειτουργίας Ορυχείων Αμυνταίου. 22/02/2021 17.604,20 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210222
2021.317/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
08/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117251
Φύτευση σε χώρους του ΟΚΠ του ΛΚΔΜ 22/02/2021 51.076,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210222
2021.201/ΛΚΔΜ
Έργο
08/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117253
Ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις δρόμων 2021 στο ΛΚΔΜ 08/03/2021 218.816,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210308
2021.001/ΛΚΔΜ
Έργο
08/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117256
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 6,1 × 10^6 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Πάρκο του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και τη Βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής 22/03/2021 4.854.000,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210322
2020.004/ΛΚΔΜ
Έργο
09/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117261
Διακίνηση 4,2 x 10^6 Μ3 στ. σκληρών - ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική απόθεσή του 09/03/2021 5.000.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210309
2021.309/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117286
Συντήρηση κλιματιστικών πάγιου εξοπλισμού ΟΝΠ και γραφείων διοίκησης 05/03/2021 29.040 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210305
2021.303/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
19/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117310
Επαναπεριέλιξη και τοπική επισκευή πυρήνα δακτυλιοφόρων δρομέων εξαπολικών ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης του ΛΚΔΜ 12/03/2021 180.235,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210312
2021.308/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
19/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117311
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες - επισκευές, συντηρήσεις και περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων στο Κεντρικό Ηλεκτροτεχνείο του ΤΣΠΕ της ΔΛΚΔΜ 12/03/2021 214.860,80 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210312
2021.314/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117343
Εργασίες επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του Κλάδου Κεντρικού Ορυχείου 16/03/2021 29.292,23 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210316
2021.316/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117344
Περίφραξη αναδάσωσης– Ξύλινες κατασκευές σε χώρους του ΛΚΔΜ 22/03/2021 82.960,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210322
2021.315/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117356
Εργασίες αντικατάστασης ελαστικών επισώτρων στα χωματουργικά οχήματα διακίνησης σκληρών σχηματισμών του ΚΟΝΠ 29/03/2021 86.846,10 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210329
ΔΥΠΕΚΕ – 602005
Προμήθεια
23/02/2021
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A117330
Προμήθεια πλήρους σφαιραύλακα περιφοράς άνω δομής (ανταλλακτικά γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 (Φ10000ΜΜ 03/03/2021 Σε Παράταση 261.450,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210303
ΔΥΠΕΚΕ – 602006
Προμήθεια
22/02/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A117323
Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης (ερπύστρια πλήρης), για εκσκαπτικό μηχάνημα CAT6040 10/03/2021 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210310
ΔΥΠΕΚΕ 600021
Προμήθεια
10/02/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117273
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για φορτωτές HYUNDAI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 26/02/2021 Σε Παράταση 100.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210226
ΔΥΠΕΚΕ-1558
Υπηρεσία
11/02/2021
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A117280
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πύλες του ΑΗΣ Αλιβερίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 03/03/2021 Σε Παράταση 111.423,60 Ο ηλεκτρονικός ... 20210303
ΔΥΠΕΚΕ 600022
Προμήθεια
19/02/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117318
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για εκσκαπτικά μηχανήματα DOOSAN (πρώην DAEWOO) που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 04/03/2021 Σε Παράταση 200.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210304
ΔΥΠΕΚΕ 903070
Προμήθεια
17/02/2021
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A117293
Προμήθεια δίσκου 17ης βαθμίδας συμπιεστή αεριοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 16/03/2021 Σε Παράταση 220.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210316
ΔΥΠΕΚΕ 51820063
Υπηρεσία
01/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117208
Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ ΑΕ σε όλη τη Ελληνική Επικράτεια 15/03/2021 Σε Παράταση 17.569.400 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210315
ΔΥΠΕΚΕ-903101
Προμήθεια
16/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117291
Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλώσιμων και εργασίες για την πραγματοποίηση επιθεώρηση τύπου LEVEL IV στην αεριοστροβιλική μονάδα Siemens SGT500 (Α/Σ Νο4) του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 11/03/2021 Σε Παράταση 1.305.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210311
ΔΥΠΕΚΕ 611101
Προμήθεια
05/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117245
Προμήθεια ελαιολιπαντικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 03/03/2021 Σε Παράταση 772.580 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210303
ΔΥΠΕΚΕ 1310624
Έργο
19/02/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117312
Αποκατάσταση Βορείας Περίφραξης εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 01/03/2021 Σε Παράταση 98.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210301
ΔΥΠΕΚΕ - 1560
Υπηρεσία
15/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117288
Συντήρηση – επισκευή των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9 019 των Μονάδων Pielstick του ΑΗΣ Ρόδου 01/03/2021 Σε Παράταση 108.129,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210301
ΔΥΠΕΚΕ-903104
Προμήθεια
24/02/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A117337
«Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ανάκτησης απορριπτόμενων υδάτων λεβήτων (BLOW DOWN) των Μονάδων IV και V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου» 05/03/2021 Σε Παράταση 78.650,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210305
ΔΥΠΕΚΕ 1566
Υπηρεσία
17/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117299
Έλεγχος και Συντήρηση Συστημάτων Πυροπροστασίας ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24/02/2021 Σε Παράταση 90.152,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210224
ΔΥΠΕΚΕ 1567
Υπηρεσία
12/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117285
Μεταφορά ημερήσιου προσωπικού ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου 23/02/2021 119.340,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210223
ΔΥΠΕΚΕ 51921008
Υπηρεσία
25/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117348
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 12/03/2021 Σε Παράταση ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210312
ΔΥΠΕΚΕ 1563
Υπηρεσία
29/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117203
Επισκευές βλαβών τμημάτων Υψηλής Πίεσης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/02/2021 323.888,66 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210226
ΔΥΠΕΚΕ 52121003
Υπηρεσία
18/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117300
Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εγγραφής πελάτη σε περιβάλλον Software as a Service (SaaS) 01/03/2021 Σε Παράταση 270.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210301
ΔΥΠΕΚΕ-1310626
Έργο
23/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117333
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών συνεχούς μέτρησης στον ΑΗΣ Κομοτηνής 02/03/2021 Σε Παράταση 290.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210302
ΔΥΠΕΚΕ 1565
Υπηρεσία
19/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117317
Αντικατάσταση (κατασκευή νέου – καθαίρεση – ανέγερση) τελικού Υ/Θ λέβητα Α/Μ Νο2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 26/02/2021 393.234,93 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210226
ΔΥΠΕΚΕ 51920053
Προμήθεια
08/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117247
Προμήθεια Βιομηχανικών Αερίων 23/02/2021 105.298,14 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210223
ΔΥΠΕΚΕ 611103
Προμήθεια
22/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117326
Προμήθεια ρητινών ιονεναλλαγής 03/03/2021 63.437,50 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210303
ΔΥΠΕΚΕ 1569
Υπηρεσία
08/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117260
Καθαρισμός με υδροβολή και βαφή υποστυλωμάτων πύργου ψύξης και τμημάτων εξοπλισμού του ΑΗΣ Κομοτηνής 23/02/2021 89.126,50 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210223
ΔΥΚΕΚΕ 600101
Υπηρεσία
24/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117339
Μίσθωση δύο (2) καινούργιων (PHEV) επιβατηγών οχημάτων, μάρκας VOLVO XC40 – W 2046 Recharge PHEV T5 βενζίνη 1.5 262 hp Auto R- Design 48g/Km, μεταλλικού χρώματος Onyx Black για περίοδο μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητ... 05/03/2021 Σε Παράταση 55.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210305
ΔΠΛΠ-903105
Προμήθεια
24/02/2021
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A117338
Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδας Νο13 Sulzer Cegielski του ΑΣΠ Σάμου 12/03/2021 Σε Παράταση 155.154,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210312
ΔΥΠΕΚΕ 52121009
Υπηρεσία
26/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117347
Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού σύγχρονου Δικτύου Δεδομένων (SD-WAN) της ΔΕΗ ΑΕ 02/03/2021 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210302
ΔΥΚΕΚΕ 1572
Υπηρεσία
11/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117274
Aποξήλωση και μεταφορά του συνόλου των σχαρών καλωδίων, των καλωδίων στο επίπεδο -4,5m των ερμαριών, διακοπτών 400V, καλωδίων καθώς και του ψευδοπατώματος που βρίσκονται στο επίπεδο +8.0m της Μονάδος Νο4 του πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 04/03/2021 110.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210304
ΔΥΠΕΚΕ 51821010
Υπηρεσία
11/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117275
Ανάπτυξη και υποστήριξη προγράμματος πιστότητας (Loyalty) πελατών 22/03/2021 465.000 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210322
ΔΠΛΠ-1571
Υπηρεσία
19/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117313
Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση έτους 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνής 08/03/2021 Σε Παράταση 157.250,90  Ο ηλεκτρονικός ... 20210308
DYPEKE- 611104
Προμήθεια
01/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117362
Supply of Low Sulfur Heavy Fuel Oil o PPC 05/03/2021 Σε Παράταση ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210305
ΔΥΠΕΚΕ 1568
Υπηρεσία
17/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117298
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 12/03/2021 127.541,06 Ι. Βενιζέλο Τηλ... 20210312
ΔΥΠΕΚΕ 52121012
Υπηρεσία
26/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117352
Παροχή πλατφόρμας Salesforce, ως έτοιμη λύση με το κλειδί στο χέρι (turn-key solution) 22/03/2021 13.229.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210322
ΔΥΠΕΚΕ 52121005
Υπηρεσία
18/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117308
Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα Επιστήμης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Αναλυτικής σχετικά με διαχείριση, επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών & Παροχή Υπηρεσιών σε λειτουργίες Επικοινωνίας Πελάτη 08/03/2021 419.891,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210308
ΔΥΠΕΚΕ 52620014
Υπηρεσία
22/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117325
Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΗΣ Ρόδου, Χανίων και ΘΗΣ Ν. Ρόδου της ΔΕΗ Α. 23/03/2021 377.900,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210323
ΔΥΠΕΚΕ 52121011
Υπηρεσία
20/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117329
Παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου 09/03/2021 Σε Παράταση 112.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210309
ΔΠΛΠ-1576
Υπηρεσία
25/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117342
Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων μέσης και χαμηλής τάσης του ΑΗΣ Κομοτηνής 12/03/2021 85.000  Ο ηλεκτρονικός ... 20210312
ΔΠΛΠ-903106
Προμήθεια
26/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117349
Προμήθεια χιτωνίων των Μονάδων DOOSAN MAN 9K60 MC-S του ΑΣΠ Χίου 18/03/2021 149.835,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210318
ΔΥΠΕΚΕ 611105
Υπηρεσία
01/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117358
Μεταφορά Πετρελαίου Diesel με Βυτιοφόρα Οχήματα (Β/Ο) από Δεξαμενόπλοιο στις Εγκαταστάσεις των ΤΣΠ Κύθνου, Αμοργού, Σίφνου και Σερίφο 18/03/2021 Σε Παράταση 115.000 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210318
ΔΥΠΕΚΕ 1577
Υπηρεσία
01/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117355
Διάθεση τεχνικού προσωπικού για τις εργασίες της Γενικής Συντήρησης του ΑΗΣ Κομοτηνής 16/03/2021 85.052,16 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210316
ΔΥΠΕΚΕ 1564
Υπηρεσία
01/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117363
Αντικατάσταση άξονα γεννήτριας της Μονάδας Diesel No3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 31/03/2021 1.300.000 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210331
ΔΥΣ/20120
Προμήθεια
03/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117221
Προμήθεια & 7ετης συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. 23/02/2021 203.776 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210223
ΔΥΣ/2221102
Έργο
20/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117321
Ανακαίνιση, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αλλαγή χρήσης σε εκπαιδευτήριο τμήματος κτηρίου της ΔΕΗ Α.Ε, επί της οδού Κρατερού 42, Δ. Ζωγράφου. 10/03/2021 660.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210310
ΔΥΣ 1 2021
Υπηρεσία
23/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117331
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε, στο κέντρο της Αθήνας. 19/03/2021 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210319
ΔΥΣ/2221404
Υπηρεσία
01/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117360
Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και συστημάτων κατάσβεσης των κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. 18/03/2021 60.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210318
ΔΠΛΡ-5754210002 (1)
Υπηρεσία
10/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117271
Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σχετικά με θέματα Προμηθειών και Προϋπολογισμού στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής 22/02/2021 Σε Παράταση 61.200 Αθήνα 20210222
ΔΠΛΡ-5751210003
Υπηρεσία
10/02/2021

ΑΔ:A117269
Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στις διαδικασίες Προμηθειών της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ ΑΕ 22/02/2021 27.000 gramdplr@dei.co... 20210222
TKHME-225
Έργο
19/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117309
Μελέτη – κατασκευή συστήματος επεξεργασίας νερού καταλοίπων πετρελαιοειδών στον ΑΣΠ Μήλου 12/03/2021 89.000 € Στην ηλεκτρονικ... 20210312
1200071048
Προμήθεια
22/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117328
"Σωλήνας εκκαπνιστών λεβήτων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 25/02/2021 Σε Παράταση 17.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210225
1700003677
Υπηρεσία
18/02/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117301
Αντικατάσταση μεταλλικών καναλιών συλλογής αποσκληρυμένου νερού δεξαμενής διαύγασης. 04/03/2021 Σε Παράταση 65.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210304
1200071885
Προμήθεια
05/02/2021
ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 02/03/2021 17.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210302
1200071736
Υπηρεσία
08/02/2021
Μεταφορά Υλικών Δεμάτων, Εμπορευμάτων από το Λεκανοπέδιο Αττικής προς τον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινόλακκου και αντίστροφα (για δύο έτη) 01/03/2021 29.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210301
1200069651
Προμήθεια
25/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117345
Προμήθεια διαστολικού στην έξοδο των αγωγών καυσαερίων αεριοστροβίλου για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 04/03/2021 Σε Παράταση 6.550,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210304
1200069800
Προμήθεια
25/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117346
Προμήθεια βαλβίδας τύπου PSG-N 12.07AH εταιρείας HORA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 04/03/2021 Σε Παράταση 27.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210304
1700003703
Υπηρεσία
24/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117335
Συντήρηση κύριων τμημάτων Σταθμού Ρύθμισης (GRS) & Προθέρμανσης Φυσικού Αερίου του ΑΗΣ Κομοτηνής. 09/03/2021 18.175,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210309
1200071246
Προμήθεια
09/02/2021
"Ανταλλακτικά οίκου SIEMENS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 23/02/2021 5.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210223
1200072345
Προμήθεια
11/02/2021
Αέριο άζωτο 04/03/2021 6.368,40 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210304
1700003713
Υπηρεσία
24/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117336
Αφαίρεση παλαιάς & εφαρμογή νέας προστατευτικής επίστρωσης ΔΞ απόνερων του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/03/2021 Σε Παράταση 8.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210305
1200072267
Υπηρεσία
12/02/2021
"Μεταφορά προσωπικού με ταξί, από Κύμη, Διρρεύματα και Αυλωνάρι στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα " 26/02/2021 10.200,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210226
1200070460
Προμήθεια
18/02/2021
"Νερό πόσιμο εμφιαλωμένο σε φιάλη ή ασκούς στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 09/03/2021 18.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210309
1200071807
Προμήθεια
18/02/2021
«ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝLM2500 KAI LM6000» 09/03/2021 29.100,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20210309
ΑΗΣ Κ. - 1004
Υπηρεσία
18/02/2021
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝTA ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 11/03/2021 21.900,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210311
1200071373
Προμήθεια
19/02/2021
Προμήθεια πυκνωτών για UPS KT71 για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 05/03/2021 20.160,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210305
1200071874
Προμήθεια
19/02/2021
Προμήθεια κεφαλής έναυσης με καλώδιο για τα GT του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/03/2021 11.392,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210305
1200072116
Υπηρεσία
19/02/2021
Επίβλεψη – Υποστήριξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Παρακολούθηση Εκπομπών CO2 και Άλλες Εργασίες στο Χημικό Εργαστήριο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 11/03/2021 7.660,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20210311
1200071724
Προμήθεια
24/02/2021
"Σύνδεσμος γιρλάντας ραουλων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 09/03/2021 4.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210309
1200070658
Προμήθεια
25/02/2021
Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, για τις ανάγκες του Κλάδου ΑΗΣΜ 5 05/03/2021 20.160,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210305
1200072414
Προμήθεια
25/02/2021
"Ανταλλακτικά ZPA για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 10/03/2021 5.223,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210310
1200072477
Προμήθεια
26/02/2021
"Δονητές οίκου DOSIERTECNIK για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 16/03/2021 8.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210316
1200071695
Προμήθεια
01/03/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ WARTSILA TYΠΟΥ: W18V46 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6000 ΩΡΩΝ DE5 KAI DE6 ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 17/03/2021 17.870,80 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210317