Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΠΑΕ/1200068793
Υπηρεσία
17/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116889
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΟΣΜΟΣ (ΕΠ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 30/11/2020 19800 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΕ Α... 20201130
ΔΥΔΠ - 3092008
Προμήθεια
05/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116850
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 995 MT ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 16/11/2020 Διεύθυνση Υποστ... 20201116
Ζ200 1200070318
Προμήθεια
09/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116870
Συσσωρευτές οχημάτων - μηχανημάτων 30/11/2020 82.100 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20201130
Ζ200 1200070372
Προμήθεια
10/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116874
Πλαστικός αποξέστης ιμάντων ταινιοδρόμων 27/11/2020 33.000 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20201127
Ζ200 1200070443
Προμήθεια
18/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116893
Υλικά σύνδεσης σιδηροτροχιών 07/12/2020 51.700 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20201207
2020.213/ΛΚΔΜ
Έργο
15/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116733
Κατασκευή περίφραξης με ανθρωποθυρίδες και πόρτες οχημάτων – μηχανημάτων στο Ορυχείο Κυρίου Πεδίου στο όριο απαλλοτρίωσης 10/11/2020 148.480 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201110
2020.323/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
17/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116888
Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας κτηρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και Υποστηρικτικών Συνεργείων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 08/12/2020 Σε Παράταση 53.924,61 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201208
2020.903/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
26/10/2020
Παραχώρηση δικαιώματος λειτουργίας του κυλικείου που βρίσκεται στο Διοικητήριο της Διεύθυνσης του ΛΚΔΜ 09/11/2020 3.600 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201109
2020.517/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
03/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116842
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρο όχημα UNIMOG μονής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 8 tn.m για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ. 24/11/2020 81.324,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201124
2020.516/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
30/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116940
Εκτέλεση εργασιών με ισοπεδωτή γαιών (Grader) τύπου CAT 14G (ή αντίστοιχου), ιπποδύναμης 200 Hp κατά ελάχιστον, για τις ανάγκες του Τομέα Εκμετάλλευσης του ΚΟΝΠ. 18/12/2020 Σε Παράταση 80.500,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201218
2020.006/ΛΚΔΜ
Έργο
17/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116887
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 8,0x 106 Μ3 στ. αγόνων από την περιοχή των ΒΔ πρανών προς την βυθισμένη περιοχή για την διαμόρφωση των τελικών πρανών του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 18/12/2020 6.400.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201218
2020.355/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
19/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116897
Εργασίες υποστήριξης του Τομέα Μηχανολογικής Συντήρησης του ΚΟΚΠ 08/12/2020 87.964,80 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201208
2020.904/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
20/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116904
Παραχώρηση δικαιώματος λειτουργίας του κυλικείου που βρίσκεται στο Διοικητήριο της Διεύθυνσης του ΛΚΔΜ 10/12/2020 2.400 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201210
2020.360/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
27/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116929
Τεχνική υποστήριξη τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων των υπογείων και επιφανειακών νερών σε εννέα (9) σταθμούς στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ 18/12/2020 45.936,72 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201218
2020.009/ΛΚΔΜ
Έργο
01/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116945
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 430.000 M³ στ. αγόνων από την περιοχή της εσωτερικής απόθεσης Κυρίου Πεδίου για την κατασκευή και διαμόρφωση των δαπέδων του Τ/Δ 11 του κλάδου τέφρας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V 28/12/2020 490.200 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20201228
ΔΥΠ - 1526
Υπηρεσία
15/09/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A116586
Γενική Επιθεώρηση Γεννήτριας Ατμοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/11/2020 Σε Παράταση 415.825,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20201130
ΔΥΠΕΚΕ – 602003
Προμήθεια
14/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116726
Προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 16/11/2020 Σε Παράταση 816.400,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201116
ΔΥΠΕΚΕ 600007
Προμήθεια
18/11/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116895
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των μηχανημάτων CATERPILLAR που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 07/12/2020 Σε Παράταση 480.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201207
ΔΥΠΕΚΕ 600008
Προμήθεια
24/11/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116919
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των χωματουργικών οχημάτων EUCLID HITACHI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 14/12/2020 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201214
ΔΥΠΕΚΕ – 903051
Προμήθεια
23/10/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116764
Προμήθεια δύο (2) συστοιχιών συσσωρευτών των 4000Ah και μία (1) 440Ah ονομαστικής τάσης 220Vdc, κλειστού τύπου, μολύβδου - οξέως για την Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 10/11/2020 Σε Παράταση 330.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201110
ΔΥΠΕΚΕ - 903054
Προμήθεια
29/10/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116827
Προμήθεια δεκαπέντε (15) ελαστικών εύκαμπτων σωλήνων SPIRAL εκφόρτωσης πετρελαίου ονομαστικής διαμέτρου 6 in και μήκος 7,5 μέτρων 10/11/2020 Σε Παράταση 47.475,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201110
ΔΥΠΕΚΕ - 903056
Προμήθεια
19/11/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116900
Προμήθεια εδράνων μειωτήρα τύπου TX90/5C του Οίκου Flender του Α/Σ Siemens SGT-600 (πρώην ABBGT10B1) του ΑΗΣ Ρόδου 08/12/2020 Σε Παράταση 39.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201208
ΔΥΠΕΚΕ – 903057
Προμήθεια
19/10/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116746
Ειδικό τεμάχιο αγωγού εξόδου ατμού OTC για την Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 09/12/2020 Σε Παράταση 140.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201209
ΔΥΠΕΚΕ - 903055
Προμήθεια
18/11/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116894
Προμήθεια κελυφών ζώνης 2 θαλάμου καύσης καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνή 11/12/2020 Σε Παράταση 1.300.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201211
ΔΥΠΕΚΕ - 1540
Υπηρεσία
20/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116910
Παροχή Υπηρεσιών ««Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 07/12/2020 Σε Παράταση 688.330,29 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201207
ΔΥΠΕΚΕ - 1310621
Έργο
30/11/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116941
Αναβάθμιση Γεννητριών Νο1 και Νο2 ΥΗΣ Κρεμαστών 08/12/2020 Σε Παράταση 3.000.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201208
ΔΥΠΕΚΕ - 1544
Υπηρεσία
21/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116757
Επισκευή ενός (1) κάθετου φλογαυλωτού ατμολέβητα (exhaust gas boiler) της Μονάδας Νο 13 SULZER 9 RTAF 58 του ΑΣΠ Σάμου 06/11/2020 Σε Παράταση 85.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201106
ΔΥΠΕΚΕ-903058
Προμήθεια
09/11/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116866
Προμήθεια ανταλλακτικών (χιτωνίων) των Μονάδων Η. CEGIELSKI - SULZER 9RTAF58 για ΑΣΠ Λέσβου και ΑΣΠ Χίου 16/11/2020 Σε Παράταση 102.890,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20201116
ΔΥΠΕΚΕ -52120043
Υπηρεσία
09/11/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116871
Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ψηφιακής Πλατφόρμας Ηλεκτροκίνησης (ΦΕΥΦΗΟ & ΠΥΗ) 10/11/2020 Σε Παράταση 309.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201110
ΔΥΠΕΚΕ – 602005
Προμήθεια
26/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116928
Προμήθεια πλήρους σφαιραύλακα περιφοράς άνω δομής (ανταλλακτικά γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 (Φ10000ΜΜ 08/01/2021 Σε Παράταση 261.450,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210108
ΔΥΠ-52120044
Υπηρεσία
20/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116748
Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης, ανάπτυξης, βελτιστοποίησης και προώθησης του χαρτοφυλακίου της Εμπορικής Διεύθυνσης καθώς και σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών 09/11/2020 394.625,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201109
ΔΥΠΕΚΕ – 602006
Προμήθεια
26/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116927
Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης (ερπύστρια πλήρης), για εκσκαπτικό μηχάνημα CAT6040 07/01/2021 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210107
ΔΥΠΕΚΕ 52620012
Υπηρεσία
29/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116832
Εκποίηση άχρηστων υλικών 12/11/2020 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201112
ΔΥΠEKE 52620013
Υπηρεσία
12/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116879
Εκποίηση άχρηστων υλικών 19/11/2020 53.750,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201119
ΔΥΠΕΚΕ 600015
Προμήθεια
30/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116835
Προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων EUCLID HITACHI για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 07/12/2020 990.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201207
ΔΥΠΕΚΕ - 1545
Υπηρεσία
20/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116908
Γενική συντήρηση έτους 2021 των Μονάδων Νο 1 και Νο 2 (WARTSILA 18V32 ον. ισχύος 8.250KW εκάστη) του ΑΣΠ Θήρα 27/11/2020 Σε Παράταση 340.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201127
ΔΥΠ 600019
Υπηρεσία
29/11/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116934
Μίσθωση ενός (1) καινούργιου (PHEV) επιβατηγού οχήματος, μάρκας BMW X1 xDrive 25e (full extra), για περίοδο μίσθωσης τριάντα έξι (36) μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς μετά την παρέλευση της τριετίας. 15/12/2020 Σε Παράταση 30.000 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201215
ΔΥΠEKE 51820042
Υπηρεσία
17/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116886
«Παροχή υπηρεσιών προώθησης νέων προϊόντων & υπηρεσιών της ΔΕΗ & κάλυψης νέων ρόλων εξυπηρέτησης πελατών 03/12/2020 Σε Παράταση 264.400,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201203
ΔΥΠEKE -600020
Υπηρεσία
05/11/2020
Μίσθωση ενός (1) καινούργιου (PHEV) επιβατηγού οχήματος, μάρκας VOLVO XC40, για περίοδο μίσθωσης τριάντα έξι (36) μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς μετά την παρέλευση της τριετίας 16/11/2020 30.000 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201116
ΔΥΠΕΚΕ - 1548
Υπηρεσία
06/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116855
Εκτέλεση επισκευαστικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού βοηθητικού εξοπλισμού μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίο 01/12/2020 351.158,40 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201201
ΔΥΠΕΚΕ 51820048
Υπηρεσία
24/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116913
Υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω εξερχόμενων κλήσεων με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας τους και τη διακράτησή τους στην Επιχείρηση 29/12/2020 Σε Παράταση 6.000.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201229
ΔΥΠΕΚΕ 51820047
Υπηρεσία
24/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116912
Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω εξερχόμενων κλήσεων με στόχο την προώθηση νέων εμπορικών πακέτων, τη διερεύνηση των αναγκών τους και την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν 28/12/2020 Σε Παράταση 10.000.000 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201228
ΔΥΠΕΚΕ - 1310619
Έργο
18/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116892
Προσθήκη ανελκυστήρα στον λέβητα Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 08/12/2020 Σε Παράταση 107.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201208
ΔΥΠΕΚΕ - 1546
Υπηρεσία
25/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116924
Εργασίες Γενικής Συντήρησης 8.000 ωρών για τα έτη 2020-2021 δέκα (10) μονάδων MITSUBISHI S16R-PTΑ ον. ισχύος 1.250 KW εκάστη, του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 04/12/2020 Σε Παράταση 200.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201204
ΔΥΠEKE - 51820049
Υπηρεσία
13/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116883
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας και της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 30/11/2020 275.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201130
ΔΥΠΕΚΕ - 903061
Προμήθεια
19/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116901
Προμήθεια ανταλλακτικών των Μηχανών CEGIELSKI-SULZER 9RTAF58 του ΑΣΠ Λέσβου 09/12/2020 52.081,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201209
ΔΥΠΕΚΕ 51820045
Υπηρεσία
19/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116902
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης Μηχανισμού Ενεργειακής Συμβουλευτικής προς τους πελάτες Χαμηλής Τάσης 11/12/2020 420.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201211
ΔΥΠΕΚΕ – 903059
Προμήθεια
20/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116905
Στοιχεία θερμής πλευράς προθερμαντών αέρα καύσης με καυσαέρια των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 10/12/2020 90.614,54 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201210
ΔΥΠΕΚΕ- 600017
Υπηρεσία
20/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116906
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης ηλεκτροκίνητων εταιρικών επιβατηγών οχημάτων 29/12/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201229
ΔΥΠΕΚΕ - 1551
Υπηρεσία
24/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116914
Συντηρήσεις επιπέδου 6.000 ωρών των Μονάδων Diesel No 1 & Νο 2 κατασκευής Η. CEGIELSKI – SULZER 9 RTA F 58 του ΑΗΣ Ρόδου για το έτος 2021 16/12/2020 304.726,10 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201216
ΔΥΠΕΚΕ-903060
Προμήθεια
24/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116918
Προμήθεια ανταλλακτικών των μονάδων τύπου Wartsila V32 για τους ΑΣΠ Θήρας, Σάμου, Καλύμνου και Καρπάθου 15/12/2020 426.570,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20201215
ΔΥΠΕΚΕ-903063
Προμήθεια
25/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116923
Προμήθεια ψυγείων αέρος καύσης των Μηχανών Diesel Sulzer Cegielski 9RTAF58 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 16/12/2020 60.600,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20201216
ΔΥΠΕΚΕ 611047
Προμήθεια
29/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116935
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 1.320 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, ΚΕΡΑΤΕΑΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ 21/12/2020 134.186,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201221
ΔΥΠ 611045
Προμήθεια
30/11/2020
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 110.100 kg διαλύματος αμμωνίας περιεκτικότητας 19% και 25% (NH3 w/w) σε θερμοκρασία 150 C ΜΤ, για τις ανάγκες των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Καρδιάς, Μεγαλόπολης 5, Κερατέας - Λαυρίου, Αλιβερίου, Κομοτηνής, Ρόδου, ... 22/12/2020 23.946,50 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201222
ΔΥΠΕΚΕ 1553
Υπηρεσία
30/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116939
Παροχή υπηρεσιών «Λειτουργία Βοηθητικών Μηχανημάτων των Μηχανών Diesel (Delaval) του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 23/12/2020 82.800,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201223
ΔΥΠΕΚΕ 51920057
Προμήθεια
01/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116942
Προμήθεια Απλών χειρουργικών Μασκών Τύπου IIR 28/12/2020 80.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201228
ΔΥΠΕΚΕ 1549
Υπηρεσία
01/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116944
Εσωτερικός καθαρισμός Διοικητηρίου και Συνεργείων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 22/12/2020 190.862,98 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201222
ΔΥΠΕΚΕ 903064
Προμήθεια
02/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116948
Προμήθεια δύο (2) χιτωνίων κυλίνδρων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (DE) τύπου MITSUI - MAN B&W 12K90MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 22/12/2020 62.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20201222
ΔΥΠΕΚΕ 903065
Προμήθεια
02/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116950
Προμήθεια «Εύκαμπτων Αγωγών Αερίου Αεριοστρόβιλων Μονάδας Νο4 ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 22/12/2020 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201222
ΔΥΠΕΚΕ 903066
Προμήθεια
02/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116951
Προμήθεια υλικών (ευθύγραμμοι αυλοί, καμπύλες & ειδικούς χάλυβες) υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του τελικού υπερθερμαντή του λέβητα της Ατμομονάδας Νο2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 23/12/2020 174.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20201223
ΚΔΕΠ-1200069957
Προμήθεια
20/10/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116749
Προμήθεια πετρελαιοκίνητου περονοφόρου οχήματος 10/11/2020 Σε Παράταση 37000 Αθήνα 20201110
ΚΔΕΠ-1200070566
Υπηρεσία
13/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116882
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 01/12/2020 110.400 Αθήνα 20201201
ΔΥΣ/20110
Προμήθεια
10/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116872
Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού. 01/12/2020 32.777 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20201201
ΔΥΣ/20117
Υπηρεσία
12/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116881
Παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου. 27/11/2020 132.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20201127
ΔΥΣ/20119
Προμήθεια
23/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116907
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων. 10/12/2020 66.650 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20201210
ΔΥΣ/20113
Υπηρεσία
25/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116916
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. 04/01/2021 478.274 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210104
ΔΥΣ/2220018
Υπηρεσία
28/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116932
Εκτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ακινήτων της ΔΕΗ Α.Ε. και ο προσδιορισμός της Αγοραίας Αξίας των ακινήτων. 08/01/2021 700.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20210108
ΔΠΛΡ-5751200031
Προμήθεια
27/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116824
Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. 06/11/2020 29.665,00 gramdplr@dei.co... 20201106
ΔΠΛΡ-5754200012
Υπηρεσία
02/12/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116946
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Executive Programs Leadership Team with Industry (Energy & Utilities)», του Οίκου GARTNER 14/12/2020 Σε Παράταση 356.400 ΑΘΗΝΑ 20201214
ΔΠΛΡ-5754200013
Υπηρεσία
23/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116911
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού SYBASE IQ Enterprise Edition 08/12/2020 45.000 ΑΘΗΝΑ 20201208
ΔΠΛΡ-5751200032
Υπηρεσία
30/11/2020
Μελέτη για την υλοποίηση της Υψηλής διαθεσιμότητας του Internet στην ΔΕΗ μέσω της εξωτερικής περιμέτρου (BGP) 10/12/2020 4.000 gramdplr@dei.co... 20201210
ΤΕΠΜ 638
Έργο
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
ΑΣΠ ΧΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ. 27/11/2020 59.280,00 € ΑΘΗΝΑ 20201127
ΤΚΗΜΕ-213
Έργο
25/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116920
Μεταφορά τεσσάρων (4) δεξαμενών από τον ΑΣΠ Μυκόνου στον ΑΣΠ Λέσβου 17/12/2020 86.900 € ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ... 20201217
ΤΕΠΜ-630
Έργο
25/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116922
ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ-ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 16/12/2020 145.000 € ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ... 20201216
1200067569
Έργο
09/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116865
Έλεγχος αγωγών κατανάλωσης-παραλαβής Μαζούτ του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου εντός των λεκανών ασφαλείας ΔΑΚ 3 έως & 7. 08/12/2020 Σε Παράταση 122.168,20 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201208
1700003673
Υπηρεσία
11/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116878
Υποστηρικτικές εργασίες Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Κομοτηνής 25/11/2020 Σε Παράταση 56.260,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201125
1200068212
Προμήθεια
16/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116736
"Άξονας και δίσκοι στροφείου σπαστήρα λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 11/11/2020 34.600,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201111
1200069743
Προμήθεια
16/10/2020
«ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 10/11/2020 8.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20201110
1200070069
Προμήθεια
26/11/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116925
"Προστατευτικό κάλυμμα τροχού θραύσεως μύλου λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 03/12/2020 Σε Παράταση 33.360,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201203
1200070052
Υπηρεσία
26/10/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116821
Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης & καθαρισμού εξοπλισμού Τ/Δ Συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 10/11/2020 67.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20201110
1200070316
Υπηρεσία
27/10/2020
Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Τομέα Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ 17/11/2020 24.820,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201117
1200069285
Προμήθεια
02/11/2020
Προμήθεια υγρού παραγωγής μηχανικού αεραφρού FP3% για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 20/11/2020 10.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201120
1200070025
Υπηρεσία
24/11/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116917
Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση αφυδατωμένης ιλύος από τον ΑΗΣ Κομοτηνής στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής 02/12/2020 Σε Παράταση 13.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201202
1200069916
Προμήθεια
04/11/2020
"Αξονικά αερόθερμα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 24/11/2020 6.150,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201124
1200069726
Υπηρεσία
09/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116849
«Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση εξοπλισμού- βιομηχανικών εγκαταστάσεων συστήματος κατεργασίας ύδατος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 26/11/2020 88.027,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20201126
1700003663
Υπηρεσία
05/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116851
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 27/11/2020 36.340,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20201127
1200070343
Υπηρεσία
05/11/2020
"Μεταφορά προσωπικού με ταξί, από Κόσκινα στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα" 20/11/2020 6.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201120
1200070219
Υπηρεσία
02/12/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116947
Μεταφορά προσωπικού με ταξί από ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου προς Σταθμό Μετρό "Εθνική Άμυνα" 10/12/2020 Σε Παράταση 29.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201210
1200069464
Υπηρεσία
11/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116877
Παροχή Υπηρεσιών πόντισης και περισυλλογής πλωτών φραγμάτων κατά τη διάρκεια των φορτοεκφορτώσεων πετρελαίου μαζούτ στην λιμενική εγκατάσταση του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 15/12/2020 66.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201215
1200070039
Προμήθεια
18/11/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 10/12/2020 17.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201210
1200070188
Υπηρεσία
19/11/2020
Μεταφορά και τακτοποίηση εξοπλισμού από το κτίριο των παλαιών βραστήρων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου στους κατάλληλους χώρους του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου καθώς και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος στο χώρο του ΣΚΥΒΑ. 07/12/2020 18.150,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201207
1200069712
Προμήθεια
19/11/2020
"Χαρτικά - είδη υγιεινής για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 15/12/2020 10.792,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201215
1200069653
Προμήθεια
01/12/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116943
"Διαφράγματα του οίκου SCHMITZ + SCHULTE (S+S) για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 16/12/2020 Σε Παράταση 10.920,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201216
1200070549
Προμήθεια
27/11/2020
"ηλεκτρόδια συγκολλήσεων του οίκου OERLIKON για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 17/12/2020 4.374,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20201217
1200070763
Υπηρεσία
27/11/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116931
Εργασίες συντήρησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/12/2020 55.432,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20201215
1200070265
Υπηρεσία
30/11/2020
Μεταφορά προσωπικού με ταξί από ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου προς Πειραιά 17/12/2020 29.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20201217