Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΥΑΕ_1200070003
Προμήθεια
21/01/2021
Προμήθεια 40.000 ζευγών ελαστικών γαντιών μιας χρήσης (ιατρικών εξεταστικών μη αποστειρωμένων) 10/02/2021 6.000 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210210
ΔΥΑΕ_1200071109
Προμήθεια
21/01/2021
Προμήθεια συνολικά 4.000 Λίτρων αντισηπτικού τζελ χεριών σε συσκευασίες 0,5 Λίτρου και 4 Λίτρων 10/02/2021 17.800 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20210210
2020.354/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
14/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117002
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 19/01/2021 597.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210119
2020.510/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
16/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117013
Eκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG μονής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 12 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων 19/01/2021 247.864,32 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210119
2020.344/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
18/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117048
Εργασίες επισκευών του δηζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 26/01/2021 425.861,76 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210126
2021.402/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
23/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117061
Υπηρεσίες Φύλαξης τω εγκαταστάσεων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της ΔΛΚΔΜ. 19/01/2021 71.964,68 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210119
2020.005/ΛΚΔΜ
Έργο
11/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117121
Διακίνηση 4,5Χ106 Μ3 στ. σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές στα βορειοανατολικά όρια του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική του απόθεση 09/02/2021 4.990.900,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210209
2021.800/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
11/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117122
Μίσθωση επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 26/01/2021 56.160,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210126
2021.304/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117128
Φύτευση σε χώρους βορειοδυτικά της εξωτερικής απόθεσης του ΟΠΑ του ΛΚΔΜ 09/02/2021 61.530,23 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210209
2021.500/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
18/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117150
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 30.tn.m για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων. 16/02/2021 124.122,24 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210216
2020.214/ΛΚΔΜ
Έργο
19/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117155
Ανακατασκευή διαδρόμων στο πάρκο "Μνήμες Λιγνίτη" της ΔΕΗ Α.Ε. στην Πτολεμαΐδα. 09/02/2021 23.456,2 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210209
2020.358/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
21/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117165
Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων των δηζελοκίνητων μηχανημάτων του ΤΔΣΣ/ΚΟΝΠ. 23/02/2021 279.072,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20210223
ΔΥΠΕΚΕ 600008
Προμήθεια
30/12/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A117094
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των χωματουργικών οχημάτων EUCLID HITACHI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 21/01/2021 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210121
ΔΥΠΕΚΕ – 602005
Προμήθεια
23/12/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117064
Προμήθεια πλήρους σφαιραύλακα περιφοράς άνω δομής (ανταλλακτικά γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 (Φ10000ΜΜ 29/01/2021 Σε Παράταση 261.450,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210129
ΔΥΠΕΚΕ – 602006
Προμήθεια
13/01/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117138
Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης (ερπύστρια πλήρης), για εκσκαπτικό μηχάνημα CAT6040 17/02/2021 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210217
ΔΥΠΕΚΕ 51820047
Υπηρεσία
23/12/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117063
Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω εξερχόμενων κλήσεων με στόχο την προώθηση νέων εμπορικών πακέτων, τη διερεύνηση των αναγκών τους και την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν 18/01/2021 Σε Παράταση 10.000.000 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210118
ΔΥΠΕΚΕ 903065
Προμήθεια
18/01/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117151
Προμήθεια «Εύκαμπτων Αγωγών Αερίου Αεριοστρόβιλων Μονάδας Νο4 ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 25/01/2021 Σε Παράταση 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210125
ΔΥΠΕΚΕ 600021
Προμήθεια
07/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117111
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για φορτωτές HYUNDAI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 10/02/2021 Σε Παράταση 100.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210210
ΔΥΠΕΚΕ- 51920056
Προμήθεια
08/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117118
Προμήθεια στολών προστασίας από σκόνες και πιτσιλίσματα 18/01/2021 Σε Παράταση 270.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210118
ΔΥΠΕΚΕ 1557
Υπηρεσία
07/01/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117112
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης πύλης και παράκτιων εγκαταστάσεων παραλαβής καυσίμου του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) 29/01/2021 Σε Παράταση 136.962,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210129
ΔΥΠΕΚΕ-903067
Προμήθεια
08/01/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117116
Προμήθεια στροφείου υπερπληρωτή ΜΑΝ B&W του ΑΣΠ Κω 20/01/2021 Σε Παράταση 250.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210120
ΔΥΠΕΚΕ 903062
Προμήθεια
11/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117126
Προμήθεια ανταλλακτικών των υπερπληρωτών ΜΑΝ ΝΑ57 ΤΜ9- 019 των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου 26/01/2021 Σε Παράταση 523.850,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210126
ΔΥΠΕΚΕ 600016
Προμήθεια
07/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117109
Προμήθεια ενός καινούργιου λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού τουλάχιστον 17 θέσεων συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού 26/01/2021 Σε Παράταση 55.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210126
ΔΥΠΕΚΕ 1555
Υπηρεσία
23/12/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117071
Αναπεριέλιξη στάτη γεννήτριας αεριοστρόβιλου Νο 4 ΑΗΣ Ρόδου 29/01/2021 Σε Παράταση 450.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210129
ΔΥΠΕΚΕ 1552
Υπηρεσία
17/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117019
Συντήρηση επιπέδου 48.000 ωρών των Μονάδων Νο 4 και Νο 5 των Μηχανών εσωτερικής καύσης (Diesel) κατασκευής ΜΑΝ (πρώην Pielstick) του ΑΗΣ Ρόδου 28/01/2021 771.598,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210128
ΔΥΠΕΚΕ-1558
Υπηρεσία
20/01/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117158
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πύλες του ΑΗΣ Αλιβερίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 18/02/2021 Σε Παράταση 111.423,60 Ο ηλεκτρονικός ... 20210218
ΔΥΠΕΚΕ 600022
Προμήθεια
21/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117053
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για εκσκαπτικά μηχανήματα DOOSAN (πρώην DAEWOO) που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 25/01/2021 200.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210125
ΔΥΠΕΚΕ 1554
Υπηρεσία
21/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117054
Επαλήθευση Ετήσιων Εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της Επιχείρησης που υπάγονται στο πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τα έτη 2020 και 2021 18/01/2021 130.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210118
ΔΥΠΕΚΕ 1562
Υπηρεσία
21/01/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117170
Υποστήριξη Εργασιών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/01/2021 Σε Παράταση 73.800,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210126
ΔΥΠΕΚΕ 611050
Προμήθεια
19/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117154
Προμήθεια βιομηχανικών ελαιολιπαντικών 10/02/2021 Σε Παράταση 543.350,19 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210210
ΔΥΠΕΚΕ 903070
Προμήθεια
13/01/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117137
Προμήθεια δίσκου 17ης βαθμίδας συμπιεστή αεριοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/02/2021 Σε Παράταση 220.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210219
ΔΥΠΕΚΕ 903068
Προμήθεια
21/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117168
Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου 04/02/2021 Σε Παράταση 1.962.067,37 Ο ηλεκτρονικός ... 20210204
ΔΥΠΕΚΕ 51920061
Υπηρεσία
13/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117139
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας της Διεύθυνσης Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε 20/01/2021 Σε Παράταση 280.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210120
ΔΥΠΕΚΕ 51920060
Προμήθεια
14/01/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117143
Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη εκατό (100) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 7 kW AC και εκατό (100) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 22k... 25/01/2021 Σε Παράταση 393.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210125
ΔΥΠΕΚΕ 51920064
Προμήθεια
14/01/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117142
Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος >100 kW DC 25/01/2021 Σε Παράταση 367.800,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210125
ΔΥΠΕΚΕ-1550
Υπηρεσία
05/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117098
Αναβάθμιση καυστήρων για μείωση εκπομπών NOx στον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/01/2021 391.769,89 Ο ηλεκτρονικός ... 20210128
ΔΥΠΕΚΕ 1561
Υπηρεσία
21/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117172
Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Ι-ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονπρόσωπη Ο.Ε 28/01/2021 60.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210128
ΔΥΠΕΚΕ 51820063
Υπηρεσία
07/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117108
Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ ΑΕ σε όλη τη Ελληνική Επικράτεια 10/02/2021 17.569.400 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210210
ΔΥΠΕΚΕ-903103
Προμήθεια
08/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117114
Προμήθεια αντλιών υψηλής πίεσης καυσίμου Μονάδων WARTSILA W18V32 ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ της ΔΕΠΑΝ 28/01/2021 69.552,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210128
ΔΥΠΕΚΕ 611056
Υπηρεσία
11/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117127
Πρακτόρευση δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ και ντίζελ 26/01/2021 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210126
ΔΥΠΕΚΕ-903102
Προμήθεια
12/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117130
Προμήθεια και θέση σε λειτουργία 5 ηλεκτρολυτικών κελιών των μονάδων ηλεκτροχλωρίωσης του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου - ΔΕΠΑΝ 02/02/2021 140.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210202
ΔΥΠΕΚΕ-903101
Προμήθεια
13/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117136
Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλώσιμων και εργασίες για την πραγματοποίηση επιθεώρηση τύπου LEVEL IV στην αεριοστροβιλική μονάδα Siemens SGT500 (Α/Σ Νο4) του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 16/02/2021 1.305.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210216
ΔΥΠΕΚΕ 1310625
Έργο
14/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117141
Κατασκευή υπέργειου δικτύου καυσίμου και πετρελαιοειδών αποβλήτων στον ΑΣΠ Σάμου 02/02/2021 40.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210202
ΔΥΠΕΚΕ 611101
Προμήθεια
19/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117157
Προμήθεια ελαιολιπαντικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 26/02/2021 772.580 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210226
ΔΥΠΕΚΕ 51820059
Υπηρεσία
20/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117162
Παροχή υπηρεσιών τήρησης και διαχείρισης των στοιχείων του Μετοχολογίου της ΔΕΗ Α.Ε 05/02/2021 39.600 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE 20210205
ΔΥΠΕΚΕ 1310624
Έργο
20/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117163
Αποκατάσταση Βορείας Περίφραξης εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 05/02/2021 98.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ 20210205
ΔΥΠΕΚΕ - 1560
Υπηρεσία
21/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117169
Συντήρηση – επισκευή των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9 019 των Μονάδων Pielstick του ΑΗΣ Ρόδου 12/02/2021 108.129,00 Ι. Βενιζέλο Τηλ... 20210212
ΔΥΠΕΚΕ-903104
Προμήθεια
21/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117171
«Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ανάκτησης απορριπτόμενων υδάτων λεβήτων (BLOW DOWN) των Μονάδων IV και V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου» 10/02/2021 78.650,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20210210
ΤΚΗΜΕ-223
Έργο
22/01/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117173
Μελέτη, κατασκευή νέου αντλιοστασίου και συστήματος προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης στον ΑΣΠ Λέσβου 08/02/2021 Σε Παράταση 2.430.280,00 € ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ... 20210208
ΤΕΠΜ-632
Έργο
21/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117164
ΑΣΠ ΧΙΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΑΓΩΓΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ. 05/02/2021 Σε Παράταση 1.300.000 € ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡ... 20210205
ΔΜΚΘ - 11 18 7202
Έργο
07/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117104
"ΘΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ" Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: α) Η παράδοση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την έκδοση της οικ... 26/01/2021 Σε Παράταση 330.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20210126
ΔΜΚΘ- 11 18 7101
Έργο
13/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117131
ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ – ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθες κατασκευές: α) Κτίριο προσωρινής αποθήκευσης ιλύος. β) Υ... 03/02/2021 Σε Παράταση 380.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20210203
1200064480 (1)
Προμήθεια
08/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117119
Συσσωρευτές – Μπαταρίες για τις Ατμομονάδες 1 & 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 21/01/2021 Σε Παράταση 22.260,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210121
1200070490
Προμήθεια
18/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117147
"Έμβολα αεροβαλβίδων χημείο ΙΙΙ-ΙV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 04/02/2021 Σε Παράταση 6.873,59 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210204
1200069993
Προμήθεια
08/01/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117113
Προμήθεια φωτιστικών LED εξωτερικού χώρου για τον ΑΗΣ Αλιβερίου. 18/01/2021 Σε Παράταση 14.580,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210118
1200070794
Υπηρεσία
22/12/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117057
Μελέτη- σχεδιασμός -σύνταξη Τεχνικής Προδιαγραφής Έργου: Ανακατασκευή διανομής ηλεκτρικής ισχύος ΜΤ, ΧΤ γενικών βοηθητικών εγκαταστάσεων ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 01/02/2021 72.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210201
1200071245
Υπηρεσία
08/01/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117120
Εργασίες Επιτήρησης – Επιθεώρησης Συστημάτων Κατεργασίας Νερού (Αποσκλήρυνση – Αφαλάτωση – Πόσιμο) του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 28/01/2021 69.350,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20210128
1200071600
Υπηρεσία
18/01/2021
Καθαρισμοί στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 28/01/2021 29.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210128
1700003691
Υπηρεσία
18/01/2021
Εργασίες προετοιμασίας συσσωρευτών της αποθήκης και εκφόρτιση – φόρτιση συστοιχιών συσσωρευτών του ΑΗΣ Κομοτηνής. 28/01/2021 30.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20210128
1200070715
Προμήθεια
18/01/2021
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ 09/02/2021 10.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20210209