Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΕΚΠ/1200058353
Προμήθεια
18/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107299
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 22/03/2019 Σε Παράταση 106600 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΚΠ ... 20190322
ΔΚΥΟΡ 181
Έργο
20/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107212
«Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 18/04/2019 Σε Παράταση 9.500.000 1.3. Η παραλαβή... 20190418
2019.100/ΛΚΔΜ
Έργο
28/01/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107092
Απεγκατάσταση, μεταφορά και αποθήκευση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του μεταλλικού σκελετού της Μονάδας Εξανθράκωσης (LURGI) του ΛΚΔΜ 14/03/2019 Σε Παράταση 496.868,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190314
2019.502/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
14/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107288
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 30 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων 01/04/2019 Σε Παράταση 201.764,64 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190401
2019.304/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107246
Καθαρισμός δεξαμενών καυσίμων και μηχανολογικού εξοπλισμού με μαζούτ της Μονάδας Εξανθράκωσης (LURGI) και των δεξαμενών καυσίμων του περιβάλλοντος χώρου της στο Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ και στεγανοποίηση των δεξαμενών 21/03/2019 Σε Παράταση 418.050,12 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190321
Ζ200 1200054680/1 (Επαν)
Προμήθεια
07/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107255
Προμήθεια Ρουλμάν 27/03/2019 Σε Παράταση 52.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190327
Ζ200 1200055137/1 (Επαν)
Προμήθεια
06/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107249
Προμήθεια Ρουλμάν 27/03/2019 Σε Παράταση 72.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190327
Ζ200 1200058047
Προμήθεια
28/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107238
Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά EUCLID - HITACHI 27/03/2019 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190327
2019.321/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
14/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107185
Εργασίες λίπανσης Εξοπλισμού Βαρέων Μηχανημάτων και Χωματουργικών Οχημάτων Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του ΚΟΝΠ 13/03/2019 404.006,93 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190313
2018.025/ΛΚΔΜ
Έργο
21/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107214
Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10,0x10^6 Μ^3 στ. υπερκειμένων από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου 27/03/2019 11.100.000 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190327
2019.316/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107272
Εργασίες συντήρησης και επισκευής λεωφορείων, βυτίων νερού και πετρελαίου, οχημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και περονοφόρων μηχανημάτων του ΛΚΔΜ 01/04/2019 322.542,21 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190401
2019.322/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107273
Μηχανουργικές εργασίες για το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 26/03/2019 304.661,28 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190326
2019.004/ΛΚΔΜ
Έργο
21/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107318
Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,8x10^6 M³ στ. υπερκειμένων & λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του κόμβου & της βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 08/04/2019 Σε Παράταση 4.469.000 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190408
2019.900/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
14/03/2019
Παραχώρηση δικαιώματος λειτουργίας κυλικείου στο χώρο των αποδυτηρίων προσωπικού του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 03/04/2019 24.000,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190403
2019.329/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
20/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107303
Εργασίες συντήρησης και επισκευής του πάγιου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Ορυχείου Καρδιάς 05/04/2019 392.832,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190405
ΔΥΠ- 600811
Προμήθεια
25/02/2019
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A107227
Προμήθεια δέκα(10) ανατρεπόμενων χωματουργικών φορτηγών ηλεκτρικής ή μηχανικής μετάδοσης ωφέλιμου φορτίου 145±10%tn(143,9-175,8 SHTNS) για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 21/03/2019 Σε Παράταση 14.000.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190321
ΔΥΠ- 600810
Προμήθεια
20/02/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107211
Προμήθεια δύο (2) υδραυλικών εκσκαφέων μετωπικού κάδου (SHOVEL) για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 19/04/2019 Σε Παράταση 5.700.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190419
ΔΥΠ - 615902
Υπηρεσία
01/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107247
Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού από την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης προς τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και αντιστρόφως 13/03/2019 87.780,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190313
ΔΥΠ-52519015
Προμήθεια
04/03/2019

ΑΔ:A107256
Προμήθεια ογδόντα (80) scanners τύπου Epson DS -530, με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας. 13/03/2019 Σε Παράταση 16.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190313
ΔΥΠ 51919006
Προμήθεια
12/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107167
Προμήθεια 10.000 χειμερινών στολών εργασίας 14/03/2019 195.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190314
ΔΥΠ 51919001
Προμήθεια
13/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107177
Προμήθεια νέων επενδυτών ισχυρού ψύχους 21/03/2019 313.720,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190321
ΔΥΠ 51719014
Υπηρεσία
13/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107210
Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης ηλεκτρoλογικής εγκατάστασης χαμηλής τάσης ισχύος και ελέγχου Η/Ζ τύπου Pielstick No4 στον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 13/03/2019 108.427,50 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190313
ΔΥΠ 52119003
Προμήθεια
13/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107277
Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Λογισμικού και Αδειών Χρήσης μετά τριετούς Περιόδου Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης 29/03/2019 Σε Παράταση 205.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190329
ΔΥΠ 611905
Προμήθεια
27/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107234
Προμήθεια πέντε (5) ειδών ελαιολιπαντικών αργόστροφων και μεσόστροφων θαλασσίων μηχανών diesel 09/04/2019 12.072.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190409
ΔΥΠ 601901
Προμήθεια
01/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107248
Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιοδρόμων 19/03/2019 152.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190319
ΔΥΠ - 52119017
Υπηρεσία
06/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107265
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Αδειών Χρήσης SAP/ERP 22/03/2019 220.000,00 Διεύθυνση Υλικο... 20190322
ΔΥΠ - 52219016
Υπηρεσία
08/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107268
Συντηρήσεις επιπέδου 6.000 ωρών των Μονάδων Diesel No 1 & Νο 2 κατασκευής Η. CEGIELSKI – SULZER 9 RTA F 58 του ΑΗΣ Ρόδου 29/03/2019 115.483,43 ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΥΠ) 20190329
ΔΥΠ - 600901
Προμήθεια
13/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107276
Ανταλλακτικά κιβωτίων ταχυτήτων του οίκου ALLISON για χωματουργικά οχήματα TEREX TR-100 & 33-08Ε του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 18/04/2019 144.400,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Σ... 20190418
ΔΥΠ 611914
Υπηρεσία
18/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107296
Aνάθεση υπηρεσιών πρακτόρευσης για τα χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενόπλοια μεταφοράς μαζούτ 01/04/2019 0 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190401
ΚΔΕΠ-1200058146
Υπηρεσία
18/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107297
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΔΕΠ / ΔΕΗ Α.Ε. 21/03/2019 Σε Παράταση 17.000 Κέντρο Δοκιμών ... 20190321
ΔΥΣ-1-2019
Υπηρεσία
12/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107270
Μίσθωση Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων Γλυφάδας 26/03/2019 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Καπ... 20190326
ΔΥΠΠ-903838
Προμήθεια
15/03/2019
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A107275
Προμήθεια πλαισίου κινητήρα μέσης τάσης (Μ.Τ.) αντλιών προθέρμανσης τροφοδοτικής δεξαμενής Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 19/03/2019 Σε Παράταση 25.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190319
ΔΥΠΠ-1310605
Έργο
05/03/2019
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A107261
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 13/03/2019 Σε Παράταση 120.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190313
ΔΥΠΠ-1430
Υπηρεσία
06/03/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107259
Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς 10/04/2019 Σε Παράταση 207.363 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190410
ΔΥΠΠ-904315
Προμήθεια
06/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107260
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 63.000 Νm3 Αερίου Υδρογόνου, παραδοτέα είτε σε φιάλες ιδιοκτησίας ΔΕΗ έιτε σε ενοικιαζόμενες φιάλες ιδιοκτησίας του προμηθευτή, για την κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ και ΚΑΡΔΙΑΣ... 09/04/2019 Σε Παράταση 105.040 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20190409
ΔΥΠΠ-904316
Προμήθεια
21/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107304
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 319.000 Kgr καθαρού Τρισθενή Σιδήρου, που θα παραδοθεί σε μορφή διαλύματος άλατος τρισθενούς σιδήρου με κατ΄ελάχιστη περιεκτικότητα σε Fe3+ 10% κ.β. και θα καλύψει τις ανάγκες των ΑΗΣ της Επιχείρησης για ένα ... 26/03/2019 Σε Παράταση 468.670 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ ... 20190326
ΔΥΠΠ-1434
Υπηρεσία
16/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107190
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ-5 ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο11 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 02/04/2019 529.792,39 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190402
ΔΥΠΠ-1438
Υπηρεσία
19/03/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A107294
Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 27/03/2019 Σε Παράταση 296.675 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190327
ΔΥΠΠ-1310606
Έργο
15/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107290
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος επιτήρησης φλόγας λέβητα των Μονάδων Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 08/04/2019 Σε Παράταση 200.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190408
ΔΥΠΠ-903908
Προμήθεια
26/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107319
Προμήθεια ανταλλακτικών (kit box) προληπτικής συντήρησης τριών διακοπτών Υψηλής Τάσης, στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/03/2019 Σε Παράταση 34.590 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190328
ΔΥΠΠ-903909
Προμήθεια
05/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107251
Προμήθεια φίλτρων εισαγωγής αέρα για τη ΜΣΚ5 του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 27/03/2019 38.700,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190327
ΔΥΠΠ-903911
Προμήθεια
07/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107264
Προμήθεια εξήντα τριών (63) κινητών πτερυγίων 2ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον Αεριοστρόβιλο No 11 του ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18/04/2019 878.870,79 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190418
ΔΥΠΠ-903910
Προμήθεια
08/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107267
Προμήθεια άξονα και τυμπάνων του συστήματος διακίνησης τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 02/04/2019 45.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190402
ΔΥΠΠ-903907
Προμήθεια
08/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107269
Προμήθεια ανταλλακτικών για την αναβάθμιση των SIEMENS/WINCC SCADA των συστήματων τέφρας των Μονάδων I-II-III-IV και της τηλεθέρμανσης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 04/04/2019 61.794,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190404
ΔΥΠΠ-1439
Υπηρεσία
19/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107295
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 09/04/2019 135.075,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190409
ΔΥΠΠ-903912
Προμήθεια
21/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107300
Προμήθεια στοιχείων προθερμαντών αέρα με καυσαέρια για την Μον. V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 05/04/2019 79.706,88 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190405
ΔΥΠΠ-1432
Υπηρεσία
20/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107301
Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων/Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών 05/04/2019 151.929,47 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190405
ΔΥΠΠ-1440
Υπηρεσία
21/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107307
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ 5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 09/04/2019 131.400,10 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190409
ΤΕΠΜ-614
Έργο
11/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107160
ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 14/03/2019 Σε Παράταση 185.000 ΑΘΗΝΑ 20190314
TKHME-185
Έργο
28/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107232
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1250 KVA ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 1600 KVA ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 26/03/2019 317.700 ΑΘΗΝΑ 20190326
TKHME-204
Έργο
06/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107266
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ 28/03/2019 Σε Παράταση 205.330 ΑΘΗΝΑ 20190328
1200057204
Προμήθεια
26/02/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107230
Αντλίες λάσπης τυμπάνου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 20/03/2019 Σε Παράταση 11.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190320
8073
Υπηρεσία
04/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107254
Επισκευή εκκαπνιστών των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς 18/03/2019 Σε Παράταση 29.856,18 ΔΕΗ Α.Ε/ΑΗΣ Κα... 20190318
1200057250
Υπηρεσία
08/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107271
Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση επιστομίων ατμού, τροφοδοτικού νερού και υγρών υψηλής πίεσης των Μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 20/03/2019 Σε Παράταση 40.965 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190320
1200057467
Προμήθεια
20/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107203
Φόδρες θωράκισης στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 14/03/2019 10.864,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190314
1200057821
Προμήθεια
20/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107204
Ανταλλακτικά οίκου VOITH TURBO GMBH & CO KG για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 14/03/2019 7.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190314
1200057880
Προμήθεια
20/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107205
Ανταλλακτικά οίκου SIEMENS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 14/03/2019 4.700,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190314
1200057907
Προμήθεια
20/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107206
Ράκη καθαρισμού για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 14/03/2019 2.220,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190314
1200057939
Προμήθεια
20/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107207
Ανταλλακτικά συστήματος πυρανίχνευσης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 14/03/2019 6.721,55 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190314
1200058199
Υπηρεσία
21/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107216
Εργασίες υποστήριξης των συνεργείων του Τομέα Κεντρικής Συντήρησης Βορείου Συστήματος κατά την διάρκεια της γενικής συντήρησης στροβίλου της Μονάδας Ι του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 28/03/2019 39.622,5 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190328
1200057871
Προμήθεια
21/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107309
Ανταλλακτικά ατμοστροβίλων K-300-170 του οίκου LMZ για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 04/04/2019 Σε Παράταση 11.600 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190404
1200058268
Υπηρεσία
22/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107226
Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών συστημάτων Ταινιοζυγών του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 21/03/2019 6.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190321
1200058141
Υπηρεσία
25/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107229
Συντήρηση – βαθμονόμηση των αυτόματων συστημάτων συνεχούς μέτρησης αερίων ρύπων και λειτουργικών παραμέτρων των Μονάδων Ι & ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 22/03/2019 16.800 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190322
1200058194
Προμήθεια
14/03/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A107291
Εμφιαλωμένο νερό-πλαστικά ποτήρια για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 29/03/2019 Σε Παράταση 18.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190329
1200058372
Υπηρεσία
28/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107242
Καθαρισμοί γραφείων και λοιπών χώρων του ΑΗΣ Χανίων 19/03/2019 23.341,32 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Χ... 20190319
1200058404
Υπηρεσία
05/03/2019
Έλεγχος–συντήρηση–πιστοποίηση πυροσβεστήρων του σταθμού και αντλιοστασίων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 20/03/2019 26.043 ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ... 20190320
1200058498
Υπηρεσία
05/03/2019
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 18/03/2019 28.812 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190318
1200057412
Προμήθεια
13/03/2019
Δακτύλιος συγκράτησης στροφείων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 03/04/2019 8.480 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190403
1200058179
Προμήθεια
13/03/2019
Τερματικός διακόπτης βαρέος τύπου EGB για τον ΑΗΣ Καρδιάς 03/04/2019 3.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190403
1200057980
Προμήθεια
13/03/2019
Μορφοσίδηρος ορθογωνικής διατομής για τον ΑΗΣ Καρδιάς 03/04/2019 22.400 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190403
1200058312
Προμήθεια
13/03/2019
Συσσωρευής NI-CD για τον ΑΗΣ Καρδιάς 03/04/2019 8.070 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190403
1200056250
Προμήθεια
13/03/2019
Γνήσιο τόνερ για τον ΑΗΣ Καρδιάς 03/04/2019 3.715 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190403
1200058644
Προμήθεια
13/03/2019
Σωλήνας άνευ ραφής κατά DIN 2462 για τον ΑΗΣ Καρδιάς 03/04/2019 5.100 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190403
1200058715
Προμήθεια
13/03/2019
Χαρτί φωτοτυπικό Α4 λευκό για τον ΑΗΣ Καρδιάς 03/04/2019 6.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190403
1200057920
Προμήθεια
13/03/2019
Φόδρες θωράκισης μύλων για τον ΑΗΣ Καρδιάς 03/04/2019 9.252,30 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190403
1200058540
Υπηρεσία
15/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107292
Εργασίες συντήρησης των φυσητήρων τέφρας και σκούπας των Μονάδων και λιγνίτη του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 29/03/2019 40.527 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190329
1200058003
Προμήθεια
20/03/2019
Ηλεκτρικές ασφάλειες για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 12/04/2019 1.797,68 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190412
1200058083
Προμήθεια
20/03/2019
Προμήθεια πλήρους συγκροτήματος ηλεκτροκινητήρα και αντλίας κενού για την ατμομονάδα Νο2 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 04/04/2019 20.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20190404
1200058367
Υπηρεσία
21/03/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107308
Αναπεριέλιξη στατών ασύγχρονων ηλεκτροκινητήρων 380V AC ισχύος 0,25-140KW για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 08/04/2019 59.950 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190408
1200057895
Προμήθεια
21/03/2019
Πηνίο ανίχνευσης μετάλλων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 09/04/2019 24.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190409
1200057943
Προμήθεια
21/03/2019
Χάλυβας για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 09/04/2019 17.077,95 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190409
1200058010
Προμήθεια
21/03/2019
Ηλεκτρόδια για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 09/04/2019 6.715,80 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190409
1200058148
Προμήθεια
21/03/2019
Ανταλλακτικά οίκου ΑΒΒ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 09/04/2019 12.450 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190409
1200058648
Προμήθεια
21/03/2019
Προμήθεια ψυκτών διαμόρφωσης αερίου δείγματος αναλυτών καυσαερίων bypass των καμινάδων ΟΕΜ/BOUHLER του συστήματος CEMS ΜΣΚ 5 για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 11/04/2019 6.480 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190411
1200058357
Προμήθεια
21/03/2019
Ανταλλακτικές λεπίδες οίκων HOSCH & BOTTON STRAND για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 09/04/2019 12.275,20 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190409
1200058468
Προμήθεια
21/03/2019
Αντλία πυρκαγιάς για το αντλιοστάσιο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 09/04/2019 9.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190409
1200058951
Υπηρεσία
21/03/2019
Μεταφορά προσωπικού με ταξί από την Παραλία Αλμυροπόταμου στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντιστρόφως για την πρωινή φυλακή 05/04/2019 5.820 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190405
ΔΥΗΠ-1100003932
Έργο
28/02/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A107239
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 02/04/2019 585.000 ΑΘΗΝΑ 20190402
ΔΥΗΠ-250.2019.007
Υπηρεσία
13/03/2019
Καθαρισμός Κτιριακών Εγκαταστάσεων Του Συγκροτήματος Νέστου 28/03/2019 20.000 ΔΡΑΜΑ 20190328