Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΛΚΔΜ 1
Υπηρεσία
20/05/2019
Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 20/09/2019 Διεύθυνση Λειτο... 20190920
2019.104/ΛΚΔΜ
Έργο
08/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109855
Απεγκατάσταση του εξοπλισμού του Σταθμού Φόρτωσης των τραίνων, των υπαίθριων Τ/Δ, των σωληνώσεων των εδραζόμενων επί σιδηροκατασκευών και λοιπού υπαίθριου εξοπλισμού από το Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ, μεταφορά και αποθήκευσή τους σε χώρους του Λ... 19/08/2019 Σε Παράταση 303.378,41 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190819
Ζ200 1200058047/1 (Επαν/ψη)
Προμήθεια
01/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A110963
Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά EUCLID - HITACHI 10/09/2019 Σε Παράταση 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190910
2019.360/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
06/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A110987
Εγκατάσταση καλλιέργειας αρωματικών φυτών στην εξωτερική απόθεση του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου 22/08/2019 Σε Παράταση 102.600,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190822
Ζ200 1200060371
Προμήθεια
30/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110942
Ανταλλακτικά του οίκου ALLISON για χωματουργικά TEREX TR-100 10/09/2019 33.884 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190910
Ζ200 1200060444
Προμήθεια
30/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110943
Ατέρμονας κοχλίας και οδοντωτή στεφάνη 10/09/2019 72.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190910
Ζ210 1200060516
Προμήθεια
30/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110944
Υδραυλικά έμβολα οίκου ENERPAC 10/09/2019 93.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190910
Ζ210 1200060653
Προμήθεια
30/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110945
Πετρελαιοκίνητο περονοφόρο ανυψωτικής ικανότητας περόνων 3,5ΤΝ 10/09/2019 40.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190910
2019.515/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
31/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110955
Εκτέλεση εργασιών με τηλεσκοπικούς γερανούς ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 70 tn, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 27/08/2019 487.687,20 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190827
2019.210/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
31/07/2019
Περίφραξη προστασίας φύτευσης έκτασης 50 στρεμμάτων που περιλαμβάνεται στο σχέδιο ανάπλασης και επανάχρησης πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας 21/08/2019 19.200 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190821
2019.520/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
02/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110971
Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 8 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων 28/08/2019 220.651,20 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190828
2019.205/ΛΚΔΜ
Έργο
06/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110985
Νέα δεξαμενή απομάστευσης ΟΝΠ στη θέση Αργούντας 29/08/2019 47.503,60 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190829
2019.357/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
06/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110986
Μηχανολογικές εργασίες στα Κεντρικά Συνεργεία του Πάγιου εξοπλισμού της ΔΕΛΚΔΜ 10/09/2019 1.147.660,80 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190910
2019.803/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111022
Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας και βάρδιας από τον Δήμο Κοζάνης στα Ορυχεία και Μονάδες του ΛΚΔΜ και αντίστροφα 05/09/2019 268.293,20 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190905
2019.802/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
13/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111026
Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας και βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης στα Ορυχεία και Μονάδες του ΛΚΔΜ και αντίστροφα 04/09/2019 285.176 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190904
2019.106/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
16/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111035
Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 16/09/2019 1.027.527 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190916
2019.309/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109893
Καθαρισμός - πλύσιμο των βαρέων μηχανημάτων και οχημάτων του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΠΚ εντός του χώρου του Ορυχείου και στις εγκαταστάσεις του ΥΣΔΕΞ/ΚΟΠΚ 09/09/2019 Σε Παράταση 171.916,80 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190909
2019.355/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
19/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110912
Εργασίες καθαρισμού παγίου εξοπλισμού του Ορυχείου Αμυνταίου 20/08/2019 81.324 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190820
2019.365/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
31/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110954
Εργασίες υποστήριξης του Τομέα Μηχανολογικής Συντήρησης του ΚΟΚΠ 13/08/2019 86.873,60 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190813
2019.347/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110970
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κυρίου Πεδίου 06/09/2019 495.566,40 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190906
2019.354/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111019
Εργασίες επισκευής Βαρέων Μηχανημάτων Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του ΚΟΝΠ 03/09/2019 373.126 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190903
2019.350/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
16/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111034
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 20/09/2019 795.000 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190920
ΔΥΠ 602902
Προμήθεια
28/06/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A109816
Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 04/09/2019 Σε Παράταση 2.589.670,72 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190904
ΔΥΠ-601905
Προμήθεια
26/07/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A110933
Προμήθεια ορειχάλκινων δακτυλιδιών του πάγιου εξοπλισμού των Ορυχείων, για την κάλυψη αναγκών χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) 06/09/2019 Σε Παράταση 330.100,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190906
ΔΥΠ 52319022
Υπηρεσία
04/07/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A109843
Παροχή καταδυτικών εργασιών του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου 28/08/2019 Σε Παράταση 103.660,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190828
ΔΥΠ 51719052
Υπηρεσία
14/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111032
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα 23/09/2019 Σε Παράταση 720.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190923
ΔΥΠ-602903
Προμήθεια
15/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109892
Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST) Ταινιόδρομων, πλάτους Β=1600mm και B=1400mm» 04/09/2019 4.134.950,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190904
ΔΥΠ 600905
Προμήθεια
06/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A110991
Προμήθεια ενός καινούργιου δίκυκλου οχήματος τύπου SCOOTER στην κατηγορία κυβισμού των 300cc 09/09/2019 Σε Παράταση 5.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190909
ΔΥΠ 600902
Υπηρεσία
09/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111010
Aνάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο τις εργασίες επισκευής συγκροτημάτων KOMATSU του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 19/08/2019 Σε Παράταση 305.450,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190819
ΔΥΠ -611924
Προμήθεια
25/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110923
Προμήθεια Υδράσβεστου σε σκόνη 03/09/2019 219.740,00 Διεύθυνση Υλικο... 20190903
ΔΥΠ - 602904
Προμήθεια
25/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110924
Υλικά ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 05/09/2019 1.021.337,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Σ... 20190905
ΔΥΠ 618914
Υπηρεσία
07/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110994
Μεταφορά χύμα ελαιολιπαντικών με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers από το Νομό Αττικής προς τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω & Σάμου και τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας 09/09/2019 61.116,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190909
ΔΥΠ - 52119045
Προμήθεια
12/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111025
Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Μοντέλου (εργαλείου) μεσοπρόθεσμης προσομοίωσης της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 13/09/2019 90.000,00 Διεύθυνση Υλικο... 20190913
ΔΥΠ - 52119054
Υπηρεσία
14/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111031
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Αιτημάτων Αλλαγών του Συστήματος SAP/ERP 16/09/2019 300.000,00 ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ Σ... 20190916
ΔΥΠ 51919057
Προμήθεια
19/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111038
Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας 06/09/2019 78.000,00 ΔΕΗ ΔΥΠ 20190906
ΚΔΕΠ-1200061648
Υπηρεσία
14/08/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A111030
Ανανεώσεις και επαναπιστοποιήσεις προσωπικού 27/08/2019 Σε Παράταση 16.000 Αθήνα 20190827
ΚΔΕΠ-1200061992
Υπηρεσία
30/07/2019
Πιστοποιήσεις προσωπικού 20/08/2019 20.000 Αθήνα 20190820
ΔΥΣ/2/2019
Υπηρεσία
30/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110950
Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων στις περιοχές Γλυφάδας και Βούλας Αττικής. 23/08/2019 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Κα... 20190823
ΔΥΣ/2219402
Υπηρεσία
02/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110968
Συντήρηση Ανελκυστήρων κτιρίων ΔΕΗ Α.Ε. 11/09/2019 127.230,00 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Πατ... 20190911
ΔΥΣ/2219104
Έργο
06/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110976
Ανακαίνιση - Διαμόρφωση νέου καταστήματος Πωλήσεων στην Κώ στο μισθωμένο ακίνητο επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου 34 & Θεοφράστου στην Κώ. 28/08/2019 115.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Πατ... 20190828
ΔΠΛΡ-5752190010
Υπηρεσία
06/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A110989
Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμικού ΙNFORMATICA 06/09/2019 Σε Παράταση 54.000 ΑΘΗΝΑ 20190906
ΔΥΠ-1465
Υπηρεσία
07/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A110981
Φύλαξη των εγκαταστάσεων οκτώ (8) Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής της ΔΠΑΝ χωρισμένοι σε τρεις (3) νησιωτικές περιοχές ως ακολούθως: Περιοχή Δωδεκανήσων (περιλαμβάνει τους ΑΣΠ Κω, Καρπάθου και Καλύμνου), Περιοχή Κυκλάδων(περιλαμβάνει τους ΑΣΠ Μήλου κ... 22/08/2019 Σε Παράταση 528.000 Η πλατφόρμα ten... 20190822
ΔΥΠ-52019020
Υπηρεσία
26/07/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A110932
Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Α/Σ GE τύπου M/TM Κρήτης - Ρόδου για τα έτη 2019-2022 18/09/2019 Σε Παράταση 1.053.000 Η πλατφόρμα ten... 20190918
ΔΥΠ-903919
Προμήθεια
08/08/2019
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A110999
Προμήθεια ανταλλακτικών της σχάρας μετάκαυσης Μονάδας V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 02/09/2019 Σε Παράταση 101.065,22 Ο ηλεκτρονικός ... 20190902
ΔΥΠ-51919031
Προμήθεια
29/07/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A110938
Προμήθεια ανταλλακτικών MITSUBISHI S16R PTA 26/08/2019 Σε Παράταση 781.797,05 Η πλατφόρμα ten... 20190826
ΔΥΠ-1310608
Έργο
07/08/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A110982
Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ (ΔΑΚ) No 7 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 22/08/2019 Σε Παράταση 149.080 Η πλατφόρμα ten... 20190822
ΔΥΠ-1469
Υπηρεσία
02/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A110958
Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση μη απολήψιμης ποσότητας λιγνίτη της Α’ αυλής σε απολήψιμη θέση της Α’ ή Β’ αυλής του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 22/08/2019 Σε Παράταση 170.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20190822
ΔΥΠ-1463
Υπηρεσία
10/08/2019
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A111012
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Νο11 και Νο12 – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΤΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο 12 ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 28/08/2019 Σε Παράταση 424.400 Ο ηλεκτρονικός ... 20190828
ΔΥΠ-1475
Υπηρεσία
08/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A110993
Διακίνηση Λιγνίτη-Τέφρας και μίσθωση φορτωτών με χειριστές στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 28/08/2019 Σε Παράταση 129.360 Ο ηλεκτρονικός ... 20190828
ΔΥΠ-903918
Προμήθεια
31/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A110939
Προμήθεια τριών (3) συγκρουημάτων φυγοκεντρικών διαχωριστήρων ελαιώδους νερού (oily water separators) για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Θήρας και ΑΣΠ Κω-Καλύμνου. 10/09/2019 Σε Παράταση 240.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20190910
ΔΥΠ-1461
Υπηρεσία
24/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110919
Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 06/09/2019 740.304,87 Ο ηλεκτρονικός ... 20190906
ΔΥΠ-1473
Υπηρεσία
09/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111006
Εργασίες υποστήριξης συνεργείων Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ 28/08/2019 Σε Παράταση 299.400 Ο ηλεκτρονικός ... 20190828
ΔΥΠ-903921
Προμήθεια
10/08/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A110992
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για την Επιθεώρηση C2 Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 20/08/2019 Σε Παράταση 62.650 Ο ηλεκτρονικός ... 20190820
ΔΥΠ-1479
Υπηρεσία
02/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110959
Βοηθητικές εργασίες Τομέων και καθαρισμός Βιομηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/08/2019 87.960,06 Ο ηλεκτρονικός ... 20190828
ΔΥΠ-1477
Υπηρεσία
07/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110978
Μεταφορά προσωπικού από τις πόλεις, της Κοζάνης, της Πτολεμαϊδας, του Κρόκου Κοζάνης της Αιανής Κοζάνης της Ξηρολίμνης Κοζάνης και των Σερβίων (Πλατανόρευμα), προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και αντιστρόφως 28/08/2019 145.500 Η πλατφόρμα ten... 20190828
ΔΥΠ-1480
Υπηρεσία
09/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110980
Υπηρεσίες συντήρησης φρεατίων-αγωγών θαλάσσιου ύδατος ψύξης και βοηθητικών εργασιών επιθεώρησης εξοπλισμού Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου 29/08/2019 69.350 Η πλατφόρμα ten... 20190829
1200060502
Προμήθεια
31/07/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A110960
Προμήθεια εκατόν έξι (106 ) συσσωρευτών τύπου VRLA για τις μηχανές Diesel του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 21/08/2019 Σε Παράταση 29.478,6 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190821
9055
Υπηρεσία
17/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109901
Συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του ΑΗΣ Καρδιάς 04/09/2019 44.323,2 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190904
1200059845
Προμήθεια
07/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A110996
Προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης για τις ανάγκες της Μονάδος Συνδυασμένου Κύκλου 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 23/08/2019 Σε Παράταση 13.417,55 ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ Με... 20190823
1200061466
Προμήθεια
08/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111004
Πέδιλα τροφοδοτών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 20/08/2019 Σε Παράταση 29.400 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190820
1200061554
Προμήθεια
08/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111008
Προμήθεια οικίσκου και μετεγκατάσταση οργάνων δειγματοληψιών της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 19/08/2019 Σε Παράταση 8.600 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190819
1200061551
Προμήθεια
09/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111011
Ανταλλακτικά ψυγείων της γεννήτριας μηχανών DIESEL του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 28/08/2019 Σε Παράταση 6.750 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20190828
1700003203Α
Έργο
31/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110952
Αποκατάσταση της στεγάνωσης οροφών σε κτίρια του ΑΗΣ Κομοτηνής 14/08/2019 90.862,5 ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗΣ ... 20190814
1200061543
Υπηρεσία
19/08/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A111036
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος ανάλυσης καυσαερίων της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 04/09/2019 Σε Παράταση 10.600 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190904
1200061399
Υπηρεσία
01/08/2019
Συντήρηση του πρασίνου στον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινόλακκου για δύο (2) έτη 13/08/2019 14.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190813
1200062088
Υπηρεσία
06/08/2019
Εκμίσθωση τριών χημικών τουαλετών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 02/09/2019 5.280,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20190902
1200062084
Προμήθεια
07/08/2019
Σωλήνας εκκαπνιστών λέβητα ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 20/08/2019 7.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190820
1200062143
Υπηρεσία
07/08/2019
Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Τομέα Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας - ΛΙΠΤΟΛ 10/09/2019 22.270,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190910
1200060486
Προμήθεια
07/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A110998
Ψυγείο Αέρα Σάρωσης 2307χ1303χ708mm Μηχαν.Diesel Mitsui-Man B&W12K90MC-S Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακου 22/08/2019 31.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190822
1200060236
Προμήθεια
08/08/2019
Προμήθεια ανταλλακτικών BENTLY NEVADA για την ΑΗΣ Κομοτηνής. 27/08/2019 11.464,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20190827
1200062043
Προμήθεια
09/08/2019
Ελαστικά για υπηρεσιακά οχήματα του σταθμού για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/08/2019 15.870,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190821
1200060220
Υπηρεσία
09/08/2019
Καθαρισμός δεξαμενών εγκαταστάσεων χημείου του ΑΗΣ Κομοτηνής 30/08/2019 13.400,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20190830
ΔΥΗΠ-ΣΦΗΚΙΑ-1200060048
Έργο
19/08/2019
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ-ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ 06/09/2019 27000 ΒΕΡΟΙΑ 20190906
ΔΥΗΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Z220-1200061260
Υπηρεσία
19/08/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A111039
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 13/09/2019 60000 ΒΕΡΟΙΑ 20190913