Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΔΥΑΕ 1200068794
Προμήθεια
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 27/08/2020 19200 ΔΕΗ Α.Ε. / ΔYAE... 20200827
ΔΛΥΛΠ-193
Έργο
03/07/2020

ΑΔ:A116312
Αντικείμενο: «Mετασκευή, κατασκευή και ανέγερση Προωθούμενης κεφαλής και λοιπού μηχανολογικού ταινιοδρομικού εξοπλισμού στον κλάδο ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 22/07/2020 Σε Παράταση 400000 ηλεκτρονικά με ... 20200722
ΔΛΥ-ΛΠ/Ζ200 1200068390
Προμήθεια
13/07/2020
Προμήθεια Μελανιών - toner 27/07/2020 3.900,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20200727
ΔΛΥ-ΛΠ/Ζ200 1200067920
Προμήθεια
25/07/2020
Προμήθεια χάλυβα 07/08/2020 12.847,00 ηλεκτρονικός δ... 20200807
Ζ210 1200064045
Προμήθεια
04/05/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A115053
Ηλεκτροκίνητα αντλητικά συγκροτήματα νερού 26/05/2020 Σε Παράταση 66.000 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20200526
Ζ200 1200064963
Προμήθεια
14/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A115083
Άξονες ραούλων ταινιοδρόμων Ορυχείων 02/06/2020 43.782 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20200602
Ζ200 1200065685
Προμήθεια
19/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115109
Πλήρης αύλακας περιφοράς ανωδομής εκσκαφέων KRUPP C700 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2020 87.000 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20200602
Ζ200 1200060444-1
Προμήθεια
04/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116447
Ατέρμονας κοχλίας και οδοντωτή στεφάνη 01/09/2020 72.000 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20200901
2020.001/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
13/04/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A114973
Μεταφορά 2,56 x 106 τόνων λιγνίτη από το Bunker Ορυχείου Μαυροπηγής προς τα δάπεδα του εκσκαφέα Ε3 του ΟΠΚ και από το Bunker Ορυχείου Καρδιάς προς τον ΑΗΣ Καρδιάς 26/05/2020 Σε Παράταση 3.286.000 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200526
2020.202/ΛΚΔΜ
Έργο
23/03/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114885
Κατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα, Καθαίρεση, Αποθήκευση εύχρηστων υλικών των κτιρίων των Σταθμών Φόρτωσης, του ΦΧΕ και των Φυλακίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ 15/08/2020 Σε Παράταση 401.404,39 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200815
2020.320/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
27/04/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A114998
Εκπόνηση οριστικών μελετών των περιοχών 3 και 4 και του ρέματος της προμελέτης της βραβευμένης πρότασης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών. 26/05/2020 Σε Παράταση 89.889,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200526
2020.306/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
18/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115108
Αποσυναρμολόγηση – διαλογή – συναρμολόγηση γιρλαντών ταινιοδρόμων και αντικατάσταση – περισυλλογή ραούλων και γιρλαντών ταινιοδρόμων των Ορυχείων ΚΟΝΠ, ΚΟΠΚ και ΚΟΚΠ 02/06/2020 Σε Παράταση 427.718,40 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200602
2020.313/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/06/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116196
Ανακατασκευή τυμπάνων ταινιών και δυναμική ζυγοστάθμιση Η/Μ εξοπλισμού του ΛΚΔΜ 25/08/2020 Σε Παράταση 205.300,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200825
2020.801/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
20/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116110
Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο βάρδιας από την πόλη της Πτολεμαΐδας στο Ορυχείο Κύριου Πεδίου και Ορυχείο Νότιου Πεδίου/ΤΑΣΣ του ΛΚΔΜ και αντίστροφα. 09/06/2020 251.280,60 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200609
2020.504/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
20/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116111
Διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου με χρήση καταβρεχτήρων 09/06/2020 332.998,60 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200609
2020.328/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
10/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116183
Φύτευση σε χώρους βόρεια της εξωτερικής απόθεσης του ΟΠΑ του ΛΚΔΜ 23/06/2020 87.959 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200623
2020.319/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
11/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116190
Μηχανολογικές εργασίες συντήρησης επισκευής και βελτίωσης του πάγιου εξοπλισμού του ΚΟΚΠ κατά την διάρκεια των συντηρήσεων εκσκαφέων και αποθετών 07/07/2020 416.187,20 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200707
2020.318/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
11/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116191
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κυρίου Πεδίου 07/07/2020 349.923 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200707
2020.310/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
03/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116309
Καθαρισμός δεξαμενών καυσίμων και μηχανολογικού εξοπλισμού με μαζούτ της Μονάδας Εξανθράκωσης (LURGI) και των δεξαμενών καυσίμων του περιβάλλοντος χώρου της στο Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ και στεγανοποίηση των δεξαμενών 21/07/2020 Σε Παράταση 354.137,50 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200721
2020.110/ΛΚΔΜ
Έργο
06/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116314
Κατασκευή νέου τμήματος αγωγών τηλεθέρμανσης μήκους 300m περίπου στην περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής, λόγω τροποποίησης της όδευσης των αγωγών διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τον ΑΗΣ Καρδιάς. 21/07/2020 Σε Παράταση 148.776,40 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200721
2020.330/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
23/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116238
Μηχανουργική κατεργασία κατεστραμμένων οπών του Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 07/07/2020 87.926,33 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200707
2020.331/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
25/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116255
Εργασίες συντήρησης και περισυλλογής λαδιών των Μηχανημάτων λοιπού δηζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ. 14/07/2020 87.979,19 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200714
2020.203/ΛΚΔΜ
Έργο
30/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116279
Ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις δρόμων 2020 στο ΛΚΔΜ 28/07/2020 205.410,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. ... 20200728
2020.340/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
01/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116284
Μεταφορά οχημάτων του ΛΚΔΜ μικτού βάρους έως 8.500 kg 21/07/2020 73.743,12 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200721
2020.303/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
02/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116296
Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων ISUZU του ΛΚΔΜ 18/08/2020 Σε Παράταση 29.000,00 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200818
2020.337/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
08/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116327
Εργασίες εντός του Μηχανουργείου του ΟΝΠ 04/08/2020 140.236,80 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200804
2020.327/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
22/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116406
Φύτευση σε χώρους του ΟΚΠ του ΛΚΔΜ 18/08/2020 51.076 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200818
2020.339/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
24/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116418
Εργασίες στα Συνεργεία ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 25/08/2020 219.859,20 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200825
2020.112/ΛΚΔΜ
Έργο
04/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116444
Κατασκευή εξαρτημάτων και εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών σε εξοπλισμό Τ/Δ των Ορυχείων του ΛΚΔΜ που θα ανεγερθεί στους Τ/Δ Αυλής Λιγνίτη και Τ/Δ υποπροïοντων της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑÏΔΑΣ 01/09/2020 149984,84 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200901
ΔΥΠ-602903
Προμήθεια
17/07/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 10
ΑΔ:A116389
Ματαίωση του υπόψη Διαγωνισμού Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST1600X πλάτους Β=1600mm και ST1600 Τ+120οC B=1400mm) των ταινιόδρομων τροφοδοσίας λιγνίτη και αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V Α... 31/07/2020 4.134.950,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200731
ΔΥΠ-1310616
Έργο
16/06/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A116202
Αποσυναρμολόγηση, καθαίρεση και μεταφορά, στοιχείων του μνημειακού μηχανολογικού εξοπλισμού από το συγκρότημα ΛΙΠΤΟΛ, στον ΤΔΑΣ Πτολεμαϊδας 22/06/2020 Σε Παράταση 637.905 Ο ηλεκτρονικός ... 20200622
ΔΥΠ-903021
Προμήθεια
09/06/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A116177
Προμήθεια κινητών πτερυγίων 1ης βαθμίδας του Α/Σ Νο 12 ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων 03/07/2020 Σε Παράταση 424.860 Ο ηλεκτρονικός ... 20200703
ΔΥΠ 611020
Προμήθεια
14/05/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A115090
Προμήθεια συνολικής ποσότητας 30.000 Κgr Χημικού Πρόσθετου Βελτιωτικού Καύσης για Μαζούτ Χαμηλού Θείου (LSHFO) που θα καλύψει τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) περίπου έτος 29/05/2020 Σε Παράταση 100.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200529
ΔΥΠ 903023
Προμήθεια
14/05/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A115092
Προμήθεια ευθύγραμμων αυλών υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του υπερθερμαντή λεβήτων Ατμομονάδων ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/06/2020 Σε Παράταση 215.300,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200602
ΔΥΠ 1510
Υπηρεσία
18/06/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116212
Επισκευή ενός (1) κάθετου φλογαυλωτού ατμολέβητα (exhaust gas boiler) της Μονάδας Νο 2 SULZER 9 RTAF KVW του ΑΣΠ Χίου 23/06/2020 Σε Παράταση 87.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200623
ΔΥΠ 600003
Προμήθεια
21/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116118
Προμήθεια ενός πλήρους κιβωτίου ταχυτήτων για τα χωματουργικά οχήματα TEREX TR-100 του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με P/N 29544093 04/06/2020 Σε Παράταση 115.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200604
ΔΥΠ 903028
Προμήθεια
31/05/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116145
Προμήθεια καμπυλών υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του αρχικού υπερθερμαντή των λεβήτων των ατμομονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 09/06/2020 Σε Παράταση 149.600,0 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200609
ΔΥΠ - 1518
Υπηρεσία
01/06/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116149
Παροχή Υπηρεσιών Συνεχών Μετρήσεων της Συγκέντρωσης Υδραργύρου στα Καυσαέρια Μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης 09/06/2020 Σε Παράταση 80.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200609
ΔΥΠ - 903031
Προμήθεια
05/06/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116175
«Προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών αεριοστρόβιλου GT12 του ΑΗΣ Κομοτηνή 24/06/2020 Σε Παράταση 226.832,22 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200624
ΔΥΠ 903029
Προμήθεια
18/05/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A115105
Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις αποθήκες του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 01/06/2020 Σε Παράταση 197.810,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200601
ΔΥΠ 903026
Προμήθεια
16/06/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116201
Προμήθεια ανταλλακτικών Aεριοστροβίλου GT26B της Μονάδας No 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 22/06/2020 Σε Παράταση 132.860,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200622
ΔΥΠ 903030
Προμήθεια
20/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116113
Προμήθεια ενός (1) καπακιού κυλίνδρου των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (DE) τύπου ΜΑΝ Β&W 12K90MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 27/05/2020 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200527
ΔΥΠ 602001
Προμήθεια
14/07/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116355
Προμήθεια Υλικών ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 31/07/2020 Σε Παράταση 173.957,50 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200731
ΔΥΠ 52620002
Υπηρεσία
1/1/0001 12:00:00 πμ

ΑΔ:A116228
Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης στερεών και άλλων επικινδύνων αποβλήτων ρυπασμένων με καύσιμο από τους σταθμούς ΑΣΠ & ΤΣΠ της ΔΕΗ Α.Ε 02/07/2020 Σε Παράταση 1.612.890,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200702
ΔΥΠ 51720018
Υπηρεσία
14/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115093
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού νέου πλαισίου Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων (Enterprise Risk Management) της ΔΕΗ Α.Ε. 01/06/2020 Σε Παράταση 350.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200601
ΔΥΠ - 903033
Προμήθεια
13/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115086
Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών Α/Σ Νο 7 GE (exALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων 16/06/2020 Σε Παράταση 348.839,35 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200616
ΔΥΠ 52620006
Υπηρεσία
11/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A115075
Eκποίηση άχρηστων υλικών 03/06/2020 140.553,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200603
ΔΥΠ 903032
Προμήθεια
26/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116128
Προμήθεια ενός (1) ψυγείου αέρος των Μηχανών DOOSAN MAN B&W 9K60MC-S του ΑΣΠ ΚΩ 09/06/2020 Σε Παράταση 53.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200609
ΔΥΠ -51920021
Προμήθεια
01/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116146
Προμήθεια Έντυπου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος ΔΕΗ C-ERMHS/19 17/06/2020 Σε Παράταση 327.600,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200617
ΔΥΠ- 602002
Προμήθεια
30/06/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116282
Προμήθεια διάφορων χαλύβων κατά DIN17100, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 10/07/2020 Σε Παράταση 194.379,40 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200710
ΔΥΠ – 1512
Υπηρεσία
21/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116121
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 09/07/2020 822.963,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200709
ΔΥΠ -600004
Προμήθεια
21/05/2020
Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (Van), 4Χ2,πετρελαιοκίνητου, ωφέλιμου φορτίου 1,1 ton 11/06/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200611
ΔΥΠ – 1523
Υπηρεσία
23/07/2020
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A116412
Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών θερμών μερών του αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου 07/09/2020 Σε Παράταση 2.400.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200907
ΔΥΠ – 1522
Υπηρεσία
11/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116188
Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών στο πλαίσιο της Γενικής Επιθεώρησης Γ-5 του Αεριοστροβίλου Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 20/07/2020 Σε Παράταση 406.581,86 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200720
ΔΥΠ - 1524
Υπηρεσία
04/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116158
Επισκευή θερμών μερών του Α/Σ Νο 7 GE (ex ALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων 10/07/2020 Σε Παράταση 277.767,53 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200710
ΔΥΠ 51720017
Υπηρεσία
06/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116315
Παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού του website και της εφαρμογής Mobile App της ΔΕΗ Α.Ε 27/07/2020 Σε Παράταση 420.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200727
ΔΥΠ - 903034
Προμήθεια
25/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116258
Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συστήματος αυτοματισμού Aεριοστροβίλου GT26B της Μονάδας No 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 02/07/2020 Σε Παράταση 60.180,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200702
ΔΥΠ 51820023
Υπηρεσία
12/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116221
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης Εμπορίας σε θέματα διαχείρισης νέων απαιτήσεων και αλλαγών και βελτίωσης διαδικασιών εξυπηρέτησης με επίκεντρο το SAP IS-U βάσει βέλτιστων πρακτικών 26/06/2020 Σε Παράταση 410.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200626
ΔΥΠ - 903035
Προμήθεια
06/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116313
Προμήθεια ενός πλήρους ασφαλιστικού και ανταλλακτικών αυτού, τροφοδοτικού νερού Λέβητα, της Μονάδας No5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 15/07/2020 Σε Παράταση 55.523,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200715
ΔΥΠ - 903036
Προμήθεια
08/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116329
Προμήθεια ανταλλακτικών by-pass ΥΠ και ΧΠ ΜΣΚ4 ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 14/07/2020 Σε Παράταση 191.359,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200714
ΔΥΠ - 903038
Προμήθεια
01/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116290
Προμήθεια τριών (3) Κινητήρων πετρελαίου πλήρη Mitsubishi type S16R-PTA 07/07/2020 Σε Παράταση 282.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200707
ΔΥΠ - 903037
Προμήθεια
29/07/2020
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A116438
Προμήθεια Μονωτήρων Διέλευσης Μ/Σ ΥΗΣ Κρεμαστών 24/08/2020 Σε Παράταση 140.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200824
ΔΥΠ - 903039
Προμήθεια
20/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116391
Προμήθεια τεσσάρων (4) δακτυλίων συγκράτησης τυλιγμάτων ρότορα Γεννητριών για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 31/07/2020 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200731
ΔΥΠ 600005
Υπηρεσία
17/06/2020
Μίσθωση τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων (5θέσεων, 4 ή 5θυρων) για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, κατηγορίας κυβισμού 1300-1400 cc και ισχύος άνω των 100 HP 26/06/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200626
ΔΥΠ - 903020
Προμήθεια
04/08/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116445
Προμήθεια εμβόλων και άλλων ανταλλακτικών των μονάδων τύπου Wartsila V32 για τους ΑΣΠ Καρπάθου, Θήρας και Σάμου 28/08/2020 Σε Παράταση 376.071,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200828
ΔΥΠ 51920026
Προμήθεια
17/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116384
Προμήθεια χειμερινών στολών εργασίας με ανακλαστικές ταινίες 10/09/2020 Σε Παράταση 217.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200910
ΔΥΠ - 1527
Υπηρεσία
15/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116375
Παροχή Υπηρεσιών Mεταφοράς προσωπικού από την πόλη της Ρόδου στον ΑΗΣ Ρόδου (περιοχή Σορωνής) και αντιστρόφως 21/07/2020 Σε Παράταση 109.002,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200721
ΔΥΠ - 903042
Προμήθεια
29/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116431
Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας STR700/555 BY HIDROTECAR/BURGOS – SULZER του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 25/08/2020 Σε Παράταση 37.640,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200825
ΔΥΠ - 1526
Υπηρεσία
29/07/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116436
Γενική Επιθεώρηση Γεννήτριας Ατμοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 11/09/2020 Σε Παράταση 415.825,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200911
ΔΥΠ–611037
Υπηρεσία
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από αυτήν δεξαμενόπλοιο FRES 06/07/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200706
ΔΥΠ–611041
Υπηρεσία
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς diesel με το δεξαμενόπλοιο NAOUSSA 06/07/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200706
ΔΥΠ–611040
Υπηρεσία
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς diesel με το δεξαμενόπλοιο LEFTERIS 06/07/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200706
ΔΥΠ–611038
Υπηρεσία
01/01/1900
No Type
ΑΔ:No Code
Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από αυτήν δεξαμενόπλοιο ΙCE HAWK 06/07/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200706
ΔΥΠ - 903043
Προμήθεια
02/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116307
Προμήθεια κινητών πτερυγίων 3ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/08/2020 855.621,27 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200805
ΔΥΠ - 903041
Προμήθεια
02/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116308
Προμήθεια κινητών πτερυγίων 1ης & 2ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/08/2020 1.606.952,34 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200805
ΔΥΠ-1310617
Έργο
16/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116377
Μελέτη – Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) βιομηχανικών ανελκυστήρων προσώπων – φορτίων ωφέλιμης ανυψωτικής ικανότητας 600kg ή 6 ατόμων ο καθένας στα κτίρια λεβήτων ανάκτησης θερμότητας Νο 1 & 2 της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 28/08/2020 Σε Παράταση 400.000,00 Ο ηλεκτρονικός ... 20200828
ΔΥΠ-1528
Υπηρεσία
09/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116334
Φύλαξη ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 27/07/2020 Σε Παράταση 93.742,92 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200727
ΔΥΠ-1531
Υπηρεσία
24/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116422
Συντήρηση-Επισκευή φωτιστικών σωμάτων και δικτύου φωτισμού και υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 04/08/2020 Σε Παράταση 118.657,30 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200804
ΔΥΠ 51920031
Προμήθεια
22/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116407
Προμήθεια 300.000 απλών χειρουργικών μασκών 05/08/2020 Σε Παράταση 150.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200805
ΔΥΠ 52120025
Προμήθεια
09/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116330
Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού NetBackup με τριετή περίοδο συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης 24/07/2020 71.355,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200724
ΔΥΠ 51920011
Προμήθεια
09/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116331
Ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την Προμήθεια 4.000 Επενδυτών ισχυρού ψύχους με ανακλαστικές ταινίες 27/08/2020 320.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200827
ΔΥΠ - 903040
Προμήθεια
29/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116430
Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις αποθήκες του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 06/08/2020 Σε Παράταση 90.900,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200806
ΔΥΠ 600006
Υπηρεσία
16/07/2020

ΑΔ:A116376
Μίσθωση τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων FIAT PANDA, 4X2, (5θυρων), για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, κατηγορίας κυβισμού 1200cc 23/07/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200723
ΔΥΠ 51820002
Υπηρεσία
14/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116358
Παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης, συντήρησης και επισκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού της ΔΕΗ ΑΕ 27/08/2020 131.030,69 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200827
ΔΥΠ 54020007
Υπηρεσία
29/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116433
Προμήθεια ασφαλιστικού προγράμματος παροχής Υπηρεσιών Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας 19/08/2020 Σε Παράταση 250.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200819
ΔΥΠ – 1310618 ΣΤΑΔΙΟ Ι
Έργο
17/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116383
Αναβάθμιση του συστήματος καύσης της ΜΣΚ Νο V, τύπου GE S109FA DLN2+ του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου στον τύπο DLN 2,6+ 30/07/2020 10.500.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200730
ΔΥΠ - 903044
Προμήθεια
21/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116400
Προμήθεια ψυγείων αέρος καύσης των Μηχανών Diesel Sulzer Cegielski 9RTAF58 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 06/08/2020 121.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200806
ΔΥΠ 51920032
Προμήθεια
17/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116387
Προμήθεια 47.000 Nm3 Αέριου Υδρογόνου, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΑΣ και ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ για ένα (1) έτος 06/08/2020 118.655,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200806
ΔΥΠ - 611036
Προμήθεια
29/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116437
Προμήθεια Χημικών Υλικών – Πρόσθετων για τις ανάγκες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 07/08/2020 Σε Παράταση 132.216,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200807
ΔΥΠ 51920016
Προμήθεια
20/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116396
Προμήθεια 7.000 ζευγών υποδημάτων ασφαλείας διαφόρων μεγεθών (από 37 έως 48) 16/09/2020 238.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200916
ΔΥΠ 54020008
Υπηρεσία
21/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116399
Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κατά παντός κινδύνου του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Πληροφορικής (Hardware) της ΔΕΗ Α.Ε 17/08/2020 49.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200817
ΔΥΠ – 1529
Υπηρεσία
22/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116408
Επιθεώρηση και ανακατασκευή 3ης κινητής βαθμίδας στροβίλου (S3B) της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου» 04/09/2020 700.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200904
ΔΥΠ - 1530
Υπηρεσία
29/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116432
Αναγέννηση ελαίου μετασχηματιστών ανύψωσης του ΑΗΣ Κομοτηνής 31/08/2020 Σε Παράταση 155.750,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200831
ΔΥΠΕΚΕ 51720030
Υπηρεσία
27/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116424
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού της Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. 31/08/2020 1.500.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200831
ΔΥΠ - 1532
Υπηρεσία
29/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116434
Καθαρισμός χώρων και εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 03/09/2020 92.838,10 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200903
ΔΥΠ – 1535
Υπηρεσία
29/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116435
Εργασίες επισκευής και επιθεώρησης στις γεννήτριες του Αεριοστροβίλου Νο.11 και Ατμοστροβίλου του ΑΗΣ Κομοτηνής 10/09/2020 451.300,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200910
ΔΥΠ - 1534
Υπηρεσία
31/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116443
Παροχή Υπηρεσιών Mεταφοράς προσωπικού από τις πόλεις του Αγίου Νικολάου (οδικός άξονας Νο1) και της Σητείας (οδικός άξονας Νο2) Κρήτης προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/09/2020 262.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200902
ΔΥΠΕΚΕ - 611043
Προμήθεια
05/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116451
Προμήθεια λιπαντικών και δύσφλεκτων υγρών ρύθμισης στροβίλων, για τις ανάγκες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 08/09/2020 289.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200908
ΚΔΕΠ-1200066472
Υπηρεσία
17/06/2020
Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων κτιρίων ΚΔΕΠ 30/06/2020 38.200 Αθήνα 20200630
ΔΥΣ/20005
Υπηρεσία
09/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A115071
Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων. 01/06/2020 Σε Παράταση 2.033.566,85 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20200601
ΔΥΣ/1/2020
Υπηρεσία
21/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116120
Μίσθωση γραφειακών χώρων σε ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας. 26/06/2020 Σε Παράταση ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Κα... 20200626
ΔΥΣ/20044
Προμήθεια
26/05/2020
Προμήθεια κλιματιστικών 4RT δαπέδου, τύπου "ΝΤΟΥΛΑΠΑ". 04/06/2020 14.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20200604
ΔΥΣ/2220106
Έργο
19/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116222
Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο κτήριο ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 107 στην Αθήνα. 07/07/2020 Σε Παράταση 132.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20200707
ΔΥΣ/2220107
Έργο
01/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116292
Εργασίες συντήρησης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων κτιρίων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών - Στέγασης της ΔΕΗ Α.Ε. 10/07/2020 Σε Παράταση 500.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20200710
ΔΥΣ/20047
Υπηρεσία
23/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116241
Πλήρης λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου της ΔΕΗ Α.Ε. 09/07/2020 115.500 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20200709
ΔΥΣ/20046
Υπηρεσία
23/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116243
Πλήρης λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ Α.Ε. 09/07/2020 137.500 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20200709
ΔΥΣ/2220109
Έργο
13/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116340
Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου για τη μετεγκατάσταση αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, στο στρατόπεδο Καραϊσκάκη, στο Χαϊδάρι. 24/07/2020 Σε Παράταση 350.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20200724
ΔΥΣ/2220108
Έργο
07/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116323
Μελέτη και κατασκευή δύο νέων κτιρίων και σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμου, στο στρατόπεδο Καραϊσκάκη, στο Χαϊδάρι. 27/07/2020 535.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ 20200727
ΔΠΛΡ-5754200002
Υπηρεσία
20/05/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116115
Υπηρεσίες επισκόπησης του πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριακών συστημάτων για την συμμόρφωσή του με το πρότυπο ασφαλείας ISO/IEC 27001:2013 εμπλουτισμένου με το ISO/IEC 27701:2019» 01/06/2020 Σε Παράταση 80.000 ΑΘΗΝΑ 20200601
ΔΠΛΡ-5754200004
Υπηρεσία
27/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116129
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας Ψηφιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων στην Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε. 05/06/2020 Σε Παράταση 149.000 ΑΘΗΝΑ 20200605
ΔΠΛΡ-5754200005
Υπηρεσία
12/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116197
Παροχή Εξειδικευμένων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής 22/06/2020 Σε Παράταση 376.800 ΑΘΗΝΑ 20200622
ΔΠΛΡ-5754200007
Υπηρεσία
22/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116409
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Αδειών Χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων SAP ERP και SAP IS-U 24/08/2020 580.000 Αθήνα 20200824
ΔΠΛΡ-5754200006
Προμήθεια
22/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116411
Προμήθεια Εξοπλισμού Cyber security για την ασφαλή διασύνδεση των Σταθμών Παραγωγής με το Intranet της Επιχείρησης 05/08/2020 245.000 Αθήνα 20200805
TKHME-215
Έργο
15/05/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A115101
«Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών με αμμοβολή, επιμετάλλωση και βαφή στον ΑΣΠ Χίου» 09/06/2020 Σε Παράταση 456.800 Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEN... 20200609
ΔΕΠΑΝ-2020-13.05.2020
Υπηρεσία
10/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116182
Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λήμνου για δώδεκα μήνες. 17/06/2020 24.780,00 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΕΠΑΝ Λ... 20200617
ΤΚΗΜΕ - 219
Έργο
05/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116166
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ. 17/06/2020 Σε Παράταση 814.000,00 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ... 20200617
ΤΚΗΜΕ - 216
Έργο
05/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116165
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ 16/06/2020 Σε Παράταση 299.600,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑ... 20200616
ΔΕΠΑΝ-20027
Υπηρεσία
09/06/2020
Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Κω. 23/06/2020 15.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20200623
ΔΕΠΑΝ-20028
Υπηρεσία
24/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116237
Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καρπάθου. 02/07/2020 Σε Παράταση 15.000,00 ΔΕΗ ΑΕ/ΔΕΠΑΝ Λ.... 20200702
ΤΚΗΜΕ-222
Έργο
23/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116240
Προμήθεια και εγκατάσταση με το “κλειδί στο χέρι” συστήματος παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύος 10 MW th με υγραέριο (LPG)/πετρέλαιο στις εγκαταστάσεις της τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) Μεγαλόπολης – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 08/07/2020 700.000 € ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ... 20200708
ΔΕΠΑΝ-20030
Υπηρεσία
19/06/2020
Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Θήρας 08/07/2020 28.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20200708
ΔΕΠΑΝ-20034
Υπηρεσία
19/06/2020
Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καλύμνου 08/07/2020 16.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20200708
ΔΕΠΑΝ-20037
Υπηρεσία
22/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116310
Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης αναγκών Ταχυμεταφοράς δεμάτων από την έδρα σε τριάντα οκτώ (38) διαφορετικούς προορισμούς (ΑΗΣ-ΑΣΠ-ΤΣΠ) της ΔΕΠΑΝ. 06/08/2020 Σε Παράταση 28.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20200806
ΔΕΠΑΝ-20040
Υπηρεσία
09/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116318
Εργασίες καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων, εσωτερικών και υπαίθριων του ΑΣΠ Σύρου. 23/07/2020 14.500,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20200723
ΤΚΗΜΕ-220
Έργο
05/08/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116452
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝ 07/09/2020 2.450.000 € ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡ... 20200907
1200065877
Προμήθεια
29/04/2020
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A115027
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 440VDC ΓΙΑ ΤΟΝ Α/Σ SIEMENS SGT-600 ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 28/05/2020 Σε Παράταση 28.000,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200528
1200065761
Προμήθεια
16/05/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A115103
Προμήθεια : Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συστήματος αυτοματισμού Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 25/05/2020 Σε Παράταση 7.200,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200525
1200066944
Υπηρεσία
05/05/2020
Μηχανική αποψίλωση των χόρτων και κοπή κλάδων δέντρων σε ακάλυπτους χώρους του γηπέδου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 28/05/2020 10.000,00 € Για Τεχνικό Αντ... 20200528
1200066993
Προμήθεια
28/05/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116135
Φυσικό μεταλλικό πόσιμο νερό για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 02/06/2020 Σε Παράταση 23.400,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200602
ΑΗΣ Κ. - 0025
Έργο
01/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116150
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΙΙ & IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» 16/06/2020 Σε Παράταση 16.997,45 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200616
1200066618
Προμήθεια
15/05/2020
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση του σταθμού φυσικού αερίου (G.R.S.) για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 26/05/2020 13.095,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20200526
1200067195
Υπηρεσία
15/05/2020
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 29/05/2020 24.581,68 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200529
1200067289
Προμήθεια
15/05/2020
Γάλα Αγελαδινό Υψηλής Παστερίωσης από 1% έως και 1,7% & από 3% έως και 3,7% 09/06/2020 23.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200609
1200066315
Υπηρεσία
02/07/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A116303
Έλεγχος – Συντήρηση και Επισκευή κλιματιστικών μονάδων CLIMAVENETA - HITACHI – LENNOX και κλιματιστικών μικρής ισχύος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου διετούς διάρκειας 14/07/2020 Σε Παράταση 59.438,40 ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200714
1200067309
Υπηρεσία
28/05/2020
Διαβροχή δρόμων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με ένα (1) καταβρεχτήρα 03/06/2020 24.070,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200603
1200067037
Προμήθεια
28/05/2020
"Ηλεκτρονόμος διαφορικής προστασίας κινητήρων 6KV του οίκου SIEMENS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 05/06/2020 4.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200605
1200067057
Προμήθεια
28/05/2020
"Φόδρες θωράκισης στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 06/06/2020 21.984,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200606
1200067170
Προμήθεια
28/05/2020
Ανταλλακτικές γωνίες σαρωτριών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 18/06/2020 4.235,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200618
1200067369
Προμήθεια
28/05/2020
"Προμήθεια υλικών δικτύου πεπιεσμένου αέρα ΜΟΝ. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 05/06/2020 13.163,50 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200605
1200065237 (1)
Προμήθεια
28/05/2020
Προμήθεια Καλωδίων Ελέγχου-Αυτοματισμών, Οπτικών Ινών & Ισχύος για τη ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 04/06/2020 17.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200604
1200067184
Έργο
10/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116179
Ανέγερση Δικτύου σωληνώσεων και λοιπού εξοπλισμού για την λειτουργία του συστήματος έγχυσης Green Lime στον Λέβητα της Μονάδας IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/06/2020 Σε Παράταση 224.600,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200619
ΑΗΣ Κ. - 0030
Υπηρεσία
01/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116147
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑ-ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 17/06/2020 Σε Παράταση 28.875,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200617
1200067405
Προμήθεια
12/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116185
"Υλικά δικτύου αερομεταφοράς GREEN LIME MON. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 19/06/2020 Σε Παράταση 10.480,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200619
1200067475
Υπηρεσία
02/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116153
Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης & καθαρισμού εξοπλισμού Τ/Δ Συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/06/2020 69.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200612
1200067067
Υπηρεσία
04/06/2020
Αποψίλωση χώρων πρασίνου του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 22/06/2020 28.800,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200622
1200067471
Προμήθεια
16/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116199
"Προμήθεια αεροφυλακίων δικτύου πεπιεσμένου ΜΟΝ. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 17/06/2020 Σε Παράταση 9.600,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200617
1200067433
Προμήθεια
04/06/2020
"Εξοπλισμός- παρελκόμενα σιλο έργου αποθείωσης ΜΟΝ. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 17/06/2020 16.680,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200617
1200067288
Προμήθεια
05/06/2020
"Πλακίδια βασάλτη τεφρολεκάνης ΜΟΝ. I-IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 16/06/2020 7.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200616
1200067401
Προμήθεια
05/06/2020
"Ανιονικός πολυηλεκτρολύτης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 17/06/2020 1.920,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200617
1200064480
Προμήθεια
29/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116278
Συσσωρευτές – Μπαταρίες για τις Ατμομονάδες 1 & 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 03/07/2020 17.738,04 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200703
1100008261
Προμήθεια
11/06/2020
ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ για τον ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ 30/06/2020 29.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200630
1200067849
Υπηρεσία
26/06/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116262
"Λειτουργία Κυλικείου ΑΗΣ Αλιβερίου " 09/07/2020 Σε Παράταση ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200709
1200067320
Προμήθεια
16/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116200
"Υλικά δικτύου ξηρής αποθείωσης MON. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 29/06/2020 70.245,80 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200629
1200067537
Υπηρεσία
17/06/2020
Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής του ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) 29/06/2020 24.000,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200629
1200067474
Προμήθεια
18/06/2020
"Σαλαμάστρες και περμανίτες για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 30/06/2020 7.190,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200630
1200067558
Προμήθεια
18/06/2020
"Πνευματικοί σερβομηχανισμοί του οίκου BRAY CONTROLS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 30/06/2020 3.422,45 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200630
1200067761
Προμήθεια
18/06/2020
Προμήθεια στεγανοποιητικά παρεμβύσματα πλακοειδή εναλλάκτη SONDEX ψυγείων Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 07/07/2020 13.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200707
1200067895
Υπηρεσία
18/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116216
"Μεταφορά προσωπικού με Λεωφορείο, από Χαλκίδα στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους " 10/07/2020 36.750,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200710
1200067845
Προμήθεια
19/06/2020
Ρουλμάν 22218 Ε Κ - 22318 Ε Κ και σφιγκτήρας Η 318 - Η 2318 για τον ΑΗΣ Καρδιάς 09/07/2020 1.095,18 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200709
1200064457
Προμήθεια
07/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116322
Προμήθεια κόμπλερ τροφοδοτικής αντλίας και αντλίας προθέρμανσης λέβητα Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 17/07/2020 Σε Παράταση 15.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200717
1200066911
Υπηρεσία
23/06/2020
"Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμών βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντα χώρου ΑΗΣ Χανίων " 10/07/2020 16.440,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200710
1200067959
Προμήθεια
24/06/2020
"Φίλτρα διπλών εδράνων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 03/07/2020 2.640,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200703
1200067789
Υπηρεσία
15/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116371
Καθαρισμός λαδιού δεξαμενών ρύθμισης και λίπανσης Στροβίλων των Μονάδων III – IV - V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/07/2020 Σε Παράταση 27.280,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200717
1200067104
Υπηρεσία
02/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116305
Αναπεριέλιξη ηλεκτροκινητήτα τροφοδοτικης αντλίας για τον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 22/07/2020 Σε Παράταση 18.500,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200722
1200067695
Υπηρεσία
24/06/2020
«Έλεγχος – Συντήρηση – Πιστοποίηση πυροσβεστήρων του σταθμού ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Αντλιοστασίων». 02/07/2020 27.101,50 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200702
1200067587
Υπηρεσία
15/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116363
Αντικατάσταση υαλοστασίων και κεντρικών θυρών στις πολυκατοικίες του εξωτερικού οικισμού της ΔΕΗ Α.Ε. AΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 21/07/2020 Σε Παράταση 50.200,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200721
1200067336
Υπηρεσία
21/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116401
Επιθεώρηση - επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στη Μονάδα V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/07/2020 Σε Παράταση 56.154,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200730
1200066209
Προμήθεια
15/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116373
Προμήθεια : Προμήθεια κόμπλερ πλήρες αντλίας SULZER TTM C40/2-TTM C80-230/3 με τους δίσκους Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 24/07/2020 Σε Παράταση 6.400,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200724
ΑΗΣ Κ. - 0035
Υπηρεσία
01/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116285
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑ-ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 21/07/2020 50.930,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200721
1200060072
Προμήθεια
01/07/2020
ΨΥΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 21/07/2020 13.080,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200721
1200067997
Υπηρεσία
01/07/2020
Εκμίσθωση τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 10/07/2020 7.200,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200710
1200067934
Υπηρεσία
01/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116288
Εργασίες αποκαταστάσεων μεταλλικών κατασκευών σε εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 28/07/2020 39.060,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200728
1200068121
Προμήθεια
01/07/2020
«ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ» 15/07/2020 12.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20200715
1200065805
Υπηρεσία
21/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116403
«Λειτουργία βοηθητικών μηχανημάτων Στροβίλου Ατμομονάδος 4 του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων για χρονικό διάστημα 8 μηνών. Καλύπτοντας δυο (2) θέσεις βάρδιας εικοσιτετράωρης φυλακής» 04/08/2020 Σε Παράταση 28.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20200804
1200068098
Προμήθεια
02/07/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10lt.Υ 15/07/2020 22.400,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200715
1200067941
Υπηρεσία
17/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116386
Καθαρισμός Δικτύων Αποχέτευσης στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 27/07/2020 33.158,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200727
1200067548
Προμήθεια
20/07/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A116395
Προμήθεια : Προμήθεια Ψηκτρών άνθρακος για την γεννήτρια Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 27/07/2020 Σε Παράταση 20.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200727
1200067538
Υπηρεσία
02/07/2020
Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής του ΑΗΣ Ρόδου. 16/07/2020 28.800,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200716
1200067815
Προμήθεια
07/07/2020
Προμήθεια στολών εργασίας (φόρμες) ενόψει της γενικής συντήρησης Γ-5 του GT12 για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 21/07/2020 9.420,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20200721
1200067779
Προμήθεια
07/07/2020
Προμήθεια ανταλλακτικών ατμοπαγίδων GESTRA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 21/07/2020 4.398,80 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20200721
1100008329
Υπηρεσία
15/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116369
Εργασίες επιθεώρησης-επισκευής σε τμήματα Κύριου εξοπλισμού Ατμαγωγών Λέβητα Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 04/08/2020 77.398,47 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200804
1200067760
Έργο
15/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116370
«Κατασκευή – ανέγερση οικίσκου φυσητήρων στην Μονάδα IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 21/07/2020 53.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200721
ΑΗΣ Κ. - 0037
Υπηρεσία
15/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116372
"ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α) από Περδίκα (μέσω Πτολεμαΐδας) προς ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και αντίστροφα & β) από Κοζάνη (μέσω Δρεπάνου) προς ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και αντίστροφα " 07/08/2020 30.090,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200807
1200067140
Προμήθεια
20/07/2020
Προμήθεια φορητού πολυβαθμονομητή πεδίου για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 04/08/2020 19.300,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20200804
1200068284
Προμήθεια
20/07/2020
Προμήθεια σταθερού δειγματολήπτη αστικών λυμάτων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 04/08/2020 9.210,00 € ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Κο... 20200804
1200068554
Υπηρεσία
22/07/2020
Εσωτερικός καθαρισμός γραφείων και χώρων υγιεινής του T.Δ.Α.Σ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ 21/08/2020 15.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200821
1200068045
Υπηρεσία
23/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116413
Συντήρηση – Βαθμονόμηση Αυτόματων Συστημάτων Συνεχούς Μέτρησης Αέριων Ρύπων και Λειτουργικών Παραμέτρων Μον. I…V και αναλυτών Ο2 προ και μετά LUVO Μον. III-IV στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 11/08/2020 36.960,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200811
1200068139
Προμήθεια
23/07/2020
Προμήθεια : Προμήθειαανταλλακτικών επισκευής ρυθμιστικών βαλβίδων τροφοδοτικού νερού MASONEILAN DRESSER 21000-41000 Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 18/08/2020 15.461,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200818
1100008028
Προμήθεια
23/07/2020
Προμήθεια : Προμήθεια υδραυλικού συγκροτήματος αντλίας λίπανσης και ανύψωσης λαδιού Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 18/08/2020 26.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200818
1200068517
Προμήθεια
24/07/2020
Προμήθεια ρυθμιστικής βαλβίδας φυσικού αερίου DIXI/AP 1” 300RF Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 18/08/2020 5.050,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200818
ΔΕΘΥΠ-ΑΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Z220-1200066315
Υπηρεσία
20/05/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A115106
Έλεγχος – Συντήρηση και Επισκευή κλιματιστικών μονάδων CLIMAVENETA - HITACHI – LENNOX και κλιματιστικών μικρής ισχύος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου διετούς διάρκειας. 02/06/2020 59438,4 ΑΗΣ Αγίου Δημητ... 20200602
ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200067506
Υπηρεσία
27/05/2020
Μεταφορά αργιλικών χωμάτων στη λίμνη Νησίου (Εγκαταστάσεις του ΥΗΣ ΑΓΡΑ) 10/06/2020 27000 ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ Άγ... 20200610
ΔΕΘΥΠ-ΑΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Z220-1200067475
Υπηρεσία
03/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116152
Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης & καθαρισμού εξοπλισμού Τ/Δ Συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/06/2020 69750 ΑΗΣ Αγίου Δημητ... 20200612
ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Ζ210-1200068114
Προμήθεια
22/06/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116231
Συσκευές GPS διαχείρισης στόλου οχημάτων 07/07/2020 6500 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑ... 20200707
ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Ζ230-1200068109
Έργο
09/07/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A116332
Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Κίνησης Προσωπικού και Οχημάτων Συγκροτήματος Αλιάκμονα 22/07/2020 Σε Παράταση 23500 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑ... 20200722
ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200068174
Υπηρεσία
25/06/2020
Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών που αφορούν συντηρήσεις των εγκαταστάσεων των ΥΗΣ ΑΓΡΑ & ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ με σκαπτικό μηχάνημα 08/07/2020 16800 ΔΕΗ Α.Ε. / ΥΗΣ ... 20200708
ΔΕΘΥΠ-ΘΗΣΑΥΡΟΣ-2502020009
Υπηρεσία
09/07/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A116317
Μίσθωση οχήματος ταξί για την μεταφορά του προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Θησαυρού από την Δράμα και αντίστροφα. 28/07/2020 36600 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤ... 20200728
ΔΕΘΥΠ-ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ-1700003635
Έργο
04/08/2020
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΤΜ 5-6 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 25/08/2020 15000 ΑΗΣ Λινοπεραμά... 20200825