Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
Ζ210 1200064045
Προμήθεια
06/02/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A114653
Ηλεκτροκίνητα αντλητικά συγκροτήματα νερού 03/03/2020 Σε Παράταση 66.000 ΔΛΚΔΜ / Τομέας ... 20200303
Ζ200 1200065003
Προμήθεια
14/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114700
Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών 21/02/2020 Σε Παράταση 28.650 ΔΛΚΔΜ/Τ.Σ.Π 20200221
Ζ200 1200064212
Προμήθεια
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114660
Ανταλλακτικά προωθητών CAT/LAR D9T και LIEBHERR RL52 25/02/2020 43.838 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20200225
Ζ200 1200064705
Προμήθεια
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114661
Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά EUCLID-HITACHI 25/02/2020 65.800 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20200225
2019.009/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
16/01/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A113571
Μεταφορά 1,54 x 10^6 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 20/02/2020 2.464.000,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20200220
2020.201/ΛΚΔΜ
Έργο
04/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114645
Περιφράξεις με πλέγμα κολλητό και περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε χώρους του ΛΚΔΜ 25/02/2020 104.593,68 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20200225
2020.500/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
04/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114647
Εκτέλεση εργασιών με τηλεσκοπικούς γερανούς ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 70 tn, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ. 25/02/2020 366.030,72 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20200225
2020.301/ΛΚΔΜ ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Υπηρεσία
06/02/2020

ΑΔ:A114655
Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των υπολοίπων κτιρίων και συνεργείων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 25/02/2020 45.628,52 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20200225
2019.384/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114656
Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων Παγίου εξοπλισμού του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 17/03/2020 432.008,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20200317
2020.307/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114657
Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς (Καθαρισμός Μηχανημάτων Παγίου Εξοπλισμού, Ομάδα Μεταθέσεων, Διοικητική Μέριμνα) 26/02/2020 87.827,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20200226
2020.305/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
14/02/2020

ΑΔ:A114698
Εργασίες επισκευών κλιματιστικών μονάδων του Λοιπού Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 03/03/2020 56.980,07 ΔΛΚΔΜ 23 χλμ. Κ... 20200303
ΔΥΠ 51719052
Υπηρεσία
19/12/2019
Συμπλήρωμα 4
ΑΔ:A113509
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα 27/02/2020 Σε Παράταση 720.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200227
ΔΥΠ-602903
Προμήθεια
17/02/2020
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5
ΑΔ:A114711
Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST) Ταινιόδρομων, πλάτους Β=1600mm και B=1400mm» 13/03/2020 Σε Παράταση 4.134.950,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200313
ΔΥΠ 903003
Προμήθεια
14/02/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A114699
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» δύο ηχομονωμένων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ισχύος 380-400 kW το καθένα με κινητήρα Diesel για τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής Μεγίστης 06/03/2020 Σε Παράταση 360.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200306
ΔΥΠ - 1504
Υπηρεσία
12/02/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A114691
Μεταφορά του προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο εργασίας) του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου σε δύο Οδικούς Άξονες (ΔΑΦΝΙ- ΛΑΥΡΙΟ και ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΛΑΥΡΙΟ) 21/02/2020 Σε Παράταση 125.501,60 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200221
ΔΥΠ-1495
Υπηρεσία
06/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114650
ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΔΥΟ ΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6KV/5900KW ΤΩΝ ΜΟΝ. IΙΙ-ΙV ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21/02/2020 Σε Παράταση 170.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20200221
ΔΥΠ-903006
Προμήθεια
18/02/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A114718
"Προμήθεια ανταλλακτικών των μειωτήρων και μεταβολέων στροφών του Οίκου P.I.V. των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου " 27/02/2020 Σε Παράταση 87.081 Ο ηλεκτρονικός ... 20200227
ΔΥΠ 903001
Προμήθεια
19/02/2020
Συμπλήρωμα 3
ΑΔ:A114724
Προμήθεια ανταλλακτικών (χιτωνίων) για τις συντηρήσεις των μονάδων ΜΑΝ DOOSAN 7 & 9Κ60-ΜC των ΑΣΠ Κω και ΑΣΠ Χίου 25/02/2020 Σε Παράταση 159.888,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200225
ΔΥΠ 611002
Προμήθεια
29/01/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114614
Προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 306.880 Κgr Καθαρού τρισθενούς σιδήρου που θα παραδοθεί σε μορφή διαλύματος άλατος τρισθενούς σιδήρου, και θα καλύψει τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) έτος, 05/03/2020 466.765,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200305
ΔΥΠ 600001
Προμήθεια
30/01/2020
Προμήθεια ενός καινούργιου Ηλεκτροκίνητου Περονοφόρου Ανυψωτικού Μηχανήματος 04/03/2020 30.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200304
ΔΥΠ-903010
Προμήθεια
18/02/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A114719
Προμήθεια φυσητήρων θετικής εκπτόπισης με περιστρεφόμενους κοχλίες για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 26/02/2020 Σε Παράταση 144.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20200226
ΔΥΠ-903011
Προμήθεια
19/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114725
"Προμήθεια πλήρους συγκροτήματος περιστροφικής βαλβίδας υδράσβεστου για το δίκτυο ξηρής Αποθείωσης της Μονάδας IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου " 28/02/2020 Σε Παράταση 80.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20200228
ΔΥΠ-1505
Υπηρεσία
18/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114721
«Γενική συντήρηση έτους 2020 των Μονάδων Νο 4 και Νο 5 του ΑΣΠ Μήλου MAN 12V32/40 ον. ισχύος 5.500KW έκαστη» 24/02/2020 Σε Παράταση 180.000 Η πλατφόρμα ten... 20200224
ΔΥΠ-1501
Υπηρεσία
20/02/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A114730
«Συντηρήσεις επιπέδου 6.000 ωρών των Μονάδων Diesel No 1 & Νο 2 κατασκευής Η. CEGIELSKI – SULZER 9 RTA F 58 του ΑΗΣ Ρόδου για το έτος 2020» 27/02/2020 Σε Παράταση 216.970 Η πλατφόρμα ten... 20200227
ΔΥΠ-1310614
Έργο
31/01/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114635
«ΥΗΣ Καστρακίου, Στράτου και Λάδωνα: Αντικατάσταση Εξοπλισμού Υψηλής Τάσης» 04/03/2020 350.000 Η πλατφόρμα ten... 20200304
ΔΥΠ 611001
Προμήθεια
03/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114639
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 1.027.000 Κgr Υδατικού Διαλύματος Υδροχλωρικού Οξέος, που θα καλύψει τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) έτος 25/02/2020 98.245,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200225
ΔΥΠ-1508
Υπηρεσία
04/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114642
Διενέργεια Ειδικών Περιβαλλοντικών μετρήσεων και επεξεργασία - υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων, σε Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε 28/02/2020 50.050 Ο ηλεκτρονικός ... 20200228
ΔΥΠ-903007
Προμήθεια
18/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114714
Έκκεντρα κοσκίνου σπαστήρα του συστήματος διακίνησης λιγνίτη του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/02/2020 Σε Παράταση 100.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20200226
ΔΥΠ 611005
Προμήθεια
06/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114654
Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 128.000 Κgr, Θειϊκού Αργιλίου, που θα καλύψει τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) έτος 27/02/2020 29.440,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200227
ΔΥΠ 52620003
Υπηρεσία
07/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114662
Eκποίηση άχρηστων υλικών 27/02/2020 1.800.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200227
ΔΥΠ-903015
Προμήθεια
13/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114683
Διακήρυξη Διαγωνισμού ΔΥΠ-903010 για την Προμήθεια ανταλλακτικών θωράκισης Μύλων Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα 27/02/2020 55.500 Ο ηλεκτρονικός ... 20200227
ΔΥΠ – 1507
Υπηρεσία
12/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114689
Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στις εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο του ΑΗΣ Αλιβερίου 28/02/2020 128.660,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200228
ΔΥΠ – 1509
Υπηρεσία
12/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114692
Επιθεώρηση – συντήρηση βασικών επιστομίων μεγάλης διαμέτρου μηχανοστασίου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 26/02/2020 82.490,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200226
ΔΥΠ 51820003
Υπηρεσία
12/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114693
Παροχή συμβουλευτικών φορολογικών υπηρεσιών 03/03/2020 165.600,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200303
ΔΥΠ-903013
Προμήθεια
17/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114708
Προμήθεια ανταλλακτικών Φίλτρων εισόδου αέρα της Μονάδας Νο IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 03/03/2020 53.865 Ο ηλεκτρονικός ... 20200303
ΔΥΠ 903012
Προμήθεια
18/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114710
Προμήθεια ανταλλακτικών για τις συντηρήσεις των μονάδων ΜΑΝ DOOSAN 7 & 9Κ60 ΜC - S των ΑΣΠ Κω και ΑΣΠ Χίου 09/03/2020 288.055,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200309
ΔΥΠ 611010
Προμήθεια
17/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114712
Προμήθεια συνολικής ποσότητας 49.000 Κgr Διαλύματος Βρωμιούχου Νατρίου (ΝaBr) 40%, που θα καλύψει τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) περίπου έτος 16/03/2020 83.300,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200316
ΔΥΠ 600002
Προμήθεια
18/02/2020
Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκίνητου κλειστού τύπου (Van), 4X2, πετρελαιοκίνητου, κυβισυού 2000cc, ωφέλιυου φορτίου 1,3 too 18/03/2020 28.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200318
ΔΥΠ – 1511
Υπηρεσία
18/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114720
Επιθεώρηση – επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων της Μονάδας IV - 550 MW (Συνδυασμένου Κύκλου) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 04/03/2020 74.700,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200304
ΔΥΠ-903016
Προμήθεια
20/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114727
Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας κυκλοφορίας ψύξης θαλασσίου ύδατος της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 09/03/2020 173.569 Ο ηλεκτρονικός ... 20200309
ΔΥΠ-1310616
Έργο
22/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114734
Αποσυναρμολόγηση, καθαίρεση και μεταφορά, στοιχείων του μνημειακού μηχανολογικού εξοπλισμού από το συγκρότημα ΛΙΠΤΟΛ, στον ΤΔΑΣ Πτολεμαϊδας 11/03/2020 637.905 Ο ηλεκτρονικός ... 20200311
ΔΥΠ-618004
Υπηρεσία
24/02/2020
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Καλύμνου και αντιστρόφως. 10/03/2020 14.525,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200310
ΔΥΠ 51720005
Υπηρεσία
24/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114738
Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού νέου πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της ΔΕΗ, 30/03/2020 1.900.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20200330
ΔΕΠΑΝ-20007
Υπηρεσία
21/02/2020
Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους Υγιεινής και Εστίασης του ΤΣΠ Σκύρου για δώδεκα μήνες. 26/02/2020 Σε Παράταση 14.500,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20200226
ΔΕΠΑΝ-20009
Προμήθεια
04/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114632
Προμήθεια Ανταλλακτικών Μονάδας Νο2 WARTSILA W18V32 του ΑΣΠ Σάμου 20/02/2020 69.433,00 ΔΕΗ Α.Ε/ ΔΕΠΑΝ ... 20200220
ΔΕΠΑΝ-20012
Προμήθεια
11/02/2020
Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδας WARTSILA W18V38 του ΑΣΠ Λέσβου 27/02/2020 25.528,90 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20200227
ΔΕΠΑΝ-20013
Προμήθεια
13/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114685
Προμήθεια ανταλλακτικών για Μονάδες WARTSILA W18V32 του ΑΣΠ Σάμου. 04/03/2020 32.204,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20200304
ΔΕΠΑΝ-20014
Υπηρεσία
15/02/2020
Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Χίου για δώδεκα μήνες. 05/03/2020 15.000,00 ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΠΑΝ ... 20200305
0001
Υπηρεσία
07/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114664
Υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες του Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Καρδιάς 24/02/2020 Σε Παράταση 41.666 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20200224
1200065019
Υπηρεσία
13/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114694
Επιθεώρηση - συντήρηση επιστομίων και ασφαλιστικών ανάκτησης θερμότητας λεβήτων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 25/02/2020 Σε Παράταση 59.475 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ... 20200225
1200064407
Υπηρεσία
20/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114732
Επιθεώρηση και συντήρηση τριών (3) υδραυλικών σταθμών διαφραγμάτων εκτροπής καυσαερίων (Diverter Damper) της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 04/03/2020 Σε Παράταση 42.450 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20200304
1200063123
Προμήθεια
18/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114722
Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους ΑΗΣ Ρόδου και ΘΗΣ Νότιας Ρόδου 27/02/2020 Σε Παράταση 29.917,44 ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ Ρό... 20200227
1200063707
Προμήθεια
18/02/2020
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A114723
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΡΟΤΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ DOLMEL ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΗΜ Νο1 ΚΑΙ Νο2 για τον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 26/02/2020 Σε Παράταση 9.850,00 € "ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200226
1100007784
Προμήθεια
03/02/2020
Προμήθεια Ανταλλακτικών υπερπληρωτών ABB VTR 454 A32 των Μονάδων Sulzer του ΑΗΣ Ρόδου 25/02/2020 21.779,52 € ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ.ΣΟΡΩΝ... 20200225
1200065229
Υπηρεσία
14/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114703
Μηχανικός Καθαρισμός Λέβητα Ατμομονάδα Νο 4 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 19/02/2020 Σε Παράταση 6.500,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200219
0005
Υπηρεσία
05/02/2020
Αντιπυρική προστασία-αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου του ΑΗΣ Καρδιάς-Πτολεμαΐδας V 28/02/2020 24.782 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20200228
1200065213
Προμήθεια
14/02/2020
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A114707
Γραφική ύλη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/02/2020 Σε Παράταση 2.352,39 ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΗ... 20200226
1200065293
Προμήθεια
07/02/2020
Χάλυβας λάμα ST - 70 για τον ΑΗΣ Καρδιάς 27/02/2020 3.656,50 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200227
1200064962
Υπηρεσία
07/02/2020
Μεταφορά προσωπικού με ταξί από τα Περιβόλια και τον Γαβαλά στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντιστρόφως 28/02/2020 5.025 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20200228
1200065327
Προμήθεια
07/02/2020
Υλικά μετατροπής του δικτύου σωληνώσεων αποθείωσης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/02/2020 5.390,5 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20200219
1200065348
Προμήθεια
11/02/2020
Ανταλλακτικά οίκου SIEMENS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2020 9.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200221
1200065149
Υπηρεσία
11/02/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 04/03/2020 18.840,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20200304
1200065114
Υπηρεσία
12/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114686
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 25/02/2020 48.000,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20200225
1200065575
Προμήθεια
12/02/2020
Προμήθεια εξοπλισμού χειροκίνητων ανυψωτικών μηχανισμών αλυσίδας (αλυσοπάλαγκο -κροκοπάλαγκο) για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 25/02/2020 12.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200225
1200065148
Υπηρεσία
12/02/2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 26/02/2020 17.880,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20200226
1200065351
Υπηρεσία
13/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114695
Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων για την ολοκλήρωση του συστήματος έγχυσης Green Lime στον λέβητα της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/02/2020 65.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20200227
1200065099
Προμήθεια
13/02/2020
Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τις ανάγκες της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 24/02/2020 17.875 ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ Με... 20200224
1200065563
Προμήθεια
14/02/2020
"Εξοπλισμός- παρελκόμενα νέου σιλο 400Μ3 έργου αποθείωσης ΜΟΝ. ΙΙΙ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 24/02/2020 7.180,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200224
1200065731
Προμήθεια
14/02/2020
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), για τις ανάγκες του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 25/02/2020 16.050,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200225
1200065300
Προμήθεια
17/02/2020
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ » 03/03/2020 26.250,00 € ΔΕΗ Α.Ε ... 20200303
1200065164
Προμήθεια
17/02/2020
Προμήθεια : Προμήθεια ανταλλακτικών επιτήρησης άξονα Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 28/02/2020 6.010,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200228
1200063575
Προμήθεια
20/02/2020
Προμήθεια : Προμήθεια νερού πόσιμου σε φιάλες για θερμοψύκτη του ΑΗΣ Αλιβερίου. 04/03/2020 9.900,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20200304
1200065720
Υπηρεσία
21/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114735
Τεχνική Υποστήριξη εργασιών χειρισμού ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων με καδοτροχό και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 10/03/2020 62.790,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200310
1200065493
Υπηρεσία
21/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114736
Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίου της λίμνης Πολυφύτου 03/03/2020 59.200,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20200303
ΔΥΗΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-Z220-1200065571
Υπηρεσία
18/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114701
Μεταφορά προσωπικού από Σέρβια και Βελβεντό για τους ΥΗΣ Πολυφύτου & Ιλαρίωνα. 12/03/2020 29110 ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ Πο... 20200312
ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗΚΙΑ-Ζ220-1200065898
Υπηρεσία
21/02/2020
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A114731
Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων των ΥΗΣ Σφηκιάς, Ασωμάτων, Μακροχωρίου 03/03/2020 17664 ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ 20200303