Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών ΔΕΗ

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
ΛΚΔΜ 1
Υπηρεσία
20/05/2019
Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 20/09/2019 Διεύθυνση Λειτο... 20190920
2019.104/ΛΚΔΜ
Έργο
08/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109855
Απεγκατάσταση του εξοπλισμού του Σταθμού Φόρτωσης των τραίνων, των υπαίθριων Τ/Δ, των σωληνώσεων των εδραζόμενων επί σιδηροκατασκευών και λοιπού υπαίθριου εξοπλισμού από το Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ, μεταφορά και αποθήκευσή τους σε χώρους του Λ... 19/08/2019 Σε Παράταση 303.378,41 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190819
Ζ200 1200059557
Προμήθεια
21/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109778
Ανταλλακτικά του οίκου AOVITE για χωματουργικά TEREX TR-100 & TEREX 3308 16/07/2019 85.365 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190716
Ζ200 1200059811
Προμήθεια
21/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109779
Λαμαρίνες κατά DIN 17100 (ST37-2 & ST52-3) 16/07/2019 86.854,50 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190716
Ζ200 1200059934
Προμήθεια
21/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109780
Προμήθεια Ρουλμάν 16/07/2019 56.796 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190716
Ζ200 1200060178
Προμήθεια
21/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109781
Ανταλλακτικά χωματουργικών οχημάτων TEREX 3308 16/07/2019 34.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190716
Ζ200 1200058086/1 (Επαν/ψη)
Προμήθεια
12/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109889
Ηλεκτροκινητήρας 250 KW 6 KV 30/07/2019 Σε Παράταση 35.000 ΔΕΗ/ΔΛΥΛΚΔΜ/ΤΣΠ 20190730
Ζ200 1200058047/1 (Επαν/ψη)
Προμήθεια
09/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109863
Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά EUCLID - HITACHI 30/07/2019 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190730
Ζ200 1200059970
Προμήθεια
09/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109864
Ανταλλακτικά συστήματος κύλισης μηχανημάτων CAT/LAR & KOMATSU 30/07/2019 71.500 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190730
Ζ200 1200060234
Προμήθεια
09/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109865
Ελαστικά επίσωτρα οχημάτων UNIMOG 30/07/2019 82.800 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190730
Ζ200 1200060312
Προμήθεια
09/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109866
Συσσωρευτές οχημάτων - μηχανημάτων 30/07/2019 85.670 ΔΛΥΛΚΔΜ / Τομέα... 20190730
2019.342/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
12/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109890
Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα-μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) 23/07/2019 Σε Παράταση 2.621.525,00 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190723
2019.109/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
02/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109836
Αποσυναρμολόγηση - διαλογή - συναρμολόγηση γιρλαντών Ταινιόδρομων και αντικατάσταση-περισυλλογή ραούλων και γιρλαντών Ταινιόδρομων του ΚΟΝΠ 17/07/2019 408.984,51 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190717
2019.309/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109893
Καθαρισμός - πλύσιμο των βαρέων μηχανημάτων και οχημάτων του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΠΚ εντός του χώρου του Ορυχείου και στις εγκαταστάσεις του ΥΣΔΕΞ/ΚΟΠΚ 09/09/2019 Σε Παράταση 171.916,80 ΔΛΥΛΛΚΔΜ 23 χλμ... 20190909
2019.519/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
05/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109852
Εκτέλεση εργασιών με ισοπεδωτή γαιών (Grader), τύπου Cat 14G (ή αντίστοιχου), ιπποδύναμης 200 Hp κατ’ ελάχιστον, για τις ανάγκες του Τομέα Εκμετάλλευσης του ΚΟΝΠ 18/07/2019 79.511 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190718
2019.364/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109895
Εκτέλεση εργασιών στα συνεργεία Ραούλων & Κάδων - Πεδίλων της ΔΕΛΚΔΜ 25/07/2019 87.440,25 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190725
2019.351/ΛΚΔΜ
Υπηρεσία
15/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109896
Μίσθωση, εγκατάσταση και συντήρηση κινητών τουαλετών βιολογικής τεχνολογίας 01/08/2019 74.520,00 ΔΛΥΛΚΔΜ 23 χλμ.... 20190801
ΔΥΠ 602902
Προμήθεια
28/06/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A109816
Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 04/09/2019 Σε Παράταση 2.589.670,72 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190904
ΔΥΠ-601905
Προμήθεια
27/06/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109806
Προμήθεια ορειχάλκινων δακτυλιδιών του πάγιου εξοπλισμού των Ορυχείων, για την κάλυψη αναγκών χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) 29/07/2019 Σε Παράταση 330.100,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190729
ΔΥΠ 52319022
Υπηρεσία
04/07/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A109843
Παροχή καταδυτικών εργασιών του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου 28/08/2019 Σε Παράταση 103.660,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190828
ΔΥΠ 51919048
Προμήθεια
11/07/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A109878
προμήθεια ενημερωτικών εντύπων για ένθεση στους λογαριασμούς ρεύματος πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. 18/07/2019 Σε Παράταση 59.990,00 ΔΕΗ ΔΥΠ 20190718
ΔΥΠ 51919044
Προμήθεια
11/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109879
Προμήθεια γαντιών 30/07/2019 Σε Παράταση 88.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190730
ΔΥΠ 54019039
Υπηρεσία
26/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109798
Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε 31/07/2019 260.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190731
ΔΥΠ 52619038
Υπηρεσία
28/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109817
Eκποίηση άχρηστων υλικών 17/07/2019 71.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190717
ΔΥΠ 52619040
Υπηρεσία
03/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109840
Eκποίηση άχρηστων υλικών 24/07/2019 283.150,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190724
ΔΥΠ 51719052
Υπηρεσία
04/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109844
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα 02/09/2019 720.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190902
ΔΥΠ 51919039
Προμήθεια
08/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109859
Προμήθεια στολών προστασίας από σκόνες 31/07/2019 220.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190731
ΔΥΠ-602903
Προμήθεια
15/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109892
Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST) Ταινιόδρομων, πλάτους Β=1600mm και B=1400mm» 04/09/2019 4.134.950,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190904
ΔΥΠ 600905
Προμήθεια
17/07/2019
Προμήθεια ενός καινούργιου δίκυκλου οχήματος τύπου SCOOTER στην κατηγορία κυβισμού των 300cc 05/08/2019 5.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190805
ΔΥΠ 600902
Υπηρεσία
16/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109898
Aνάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο τις εργασίες επισκευής συγκροτημάτων KOMATSU του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 05/08/2019 305.450,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ 20190805
ΚΔΕΠ-1200061016
Υπηρεσία
18/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109903
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 23/07/2019 Σε Παράταση 195.000 Αθήνα 20190723
ΚΔΕΠ-1200061363
Προμήθεια
11/07/2019
Προμήθεια αναλώσιμων αερίων υψηλής καθαρότητας 23/07/2019 12.000 Αθήνα 20190723
ΔΥΠΠ-1446
Υπηρεσία
17/07/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A109900
Ανακαίνιση & αναγέννηση κύριων ανταλλακτικών Αεριοστροβίλου GT13E2 31/07/2019 Σε Παράταση 1.768.657 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χ... 20190731
ΔΥΠ-1455
Υπηρεσία
10/07/2019
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A109858
Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης στην ανοικτή Επιθεώρηση της βαθμίδας Χ/Π, του Ατμοστροβίλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 22/07/2019 Σε Παράταση 156.830 Η πλατφόρμα ten... 20190722
ΔΥΠ-1459
Υπηρεσία
10/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109862
Μεταφορά προσωπικού από τις πόλεις του Αγίου Νικολάου και της Σητείας Κρήτης προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκο και αντιστρόφως. 22/07/2019 Σε Παράταση 253.000 Η πλατφόρμα ten... 20190722
ΔΥΠ-1462
Υπηρεσία
06/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109848
Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς σε 24ωρη βάση 31/07/2019 Σε Παράταση 209.347,20 Ο ηλεκτρονικός ... 20190731
ΔΥΠ-1464
Υπηρεσία
22/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109784
Συγκολλήσεις ιμάντων και προληπτική συντήρηση των συστημάτων λιγνίτη-τέφρας του ΑΗΣ Καρδιάς 16/07/2019 304.290,20 Ο ηλεκτρονικός ... 20190716
ΔΥΠ-1465
Υπηρεσία
01/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109813
Φύλαξη των εγκαταστάσεων οκτώ (8) Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής της ΔΠΑΝ χωρισμένοι σε τρεις (3) νησιωτικές περιοχές ως ακολούθως: Περιοχή Δωδεκανήσων (περιλαμβάνει τους ΑΣΠ Κω, Καρπάθου και Καλύμνου), Περιοχή Κυκλάδων(περιλαμβάνει τους ΑΣΠ Μήλου κ... 05/08/2019 528.000 Η πλατφόρμα ten... 20190805
ΔΥΠ-52019020
Υπηρεσία
26/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109819
Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Α/Σ GE τύπου M/TM Κρήτης - Ρόδου για τα έτη 2019-2022 26/07/2019 1.053.000 Η πλατφόρμα ten... 20190726
ΔΥΠ-903919
Προμήθεια
01/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109820
Προμήθεια ανταλλακτικών της σχάρας μετάκαυσης Μονάδας V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 18/07/2019 101.065,22 Ο ηλεκτρονικός ... 20190718
ΔΥΠ-51919031
Προμήθεια
16/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109899
Προμήθεια ανταλλακτικών MITSUBISHI S16R PTA 12/08/2019 Σε Παράταση 781.797,05 Η πλατφόρμα ten... 20190812
ΔΥΠ-903917
Προμήθεια
16/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109894
Προμήθεια κάτω μέρους διωστήρων κινητήρων Wartsila W12 & 18V32 των ΑΣΠ Καρπάθου, Θήρας, Καλύμνου, Σάμου και Σύρου της ΔΕΗ Α.Ε 19/07/2019 Σε Παράταση 241.300 Ο ηλεκτρονικός ... 20190719
ΔΥΠ-1310608
Έργο
12/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109882
Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ (ΔΑΚ) No 7 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 07/08/2019 Σε Παράταση 149.080 Η πλατφόρμα ten... 20190807
ΔΥΠ-1467
Υπηρεσία
10/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109860
Εσωτερικός καθαρισμός Διοικητηρίου και Συνεργείων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 25/07/2019 193.022,50 Ο ηλεκτρονικός ... 20190725
ΔΥΠ-1469
Υπηρεσία
11/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109875
Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση μη απολήψιμης ποσότητας λιγνίτη της Α’ αυλής σε απολήψιμη θέση της Α’ ή Β’ αυλής του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 30/07/2019 170.000 Ο ηλεκτρονικός ... 20190730
ΔΥΠ-1463
Υπηρεσία
17/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109902
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Νο11 και Νο12 – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΤΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο 12 ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 08/08/2019 Σε Παράταση 424.400 Ο ηλεκτρονικός ... 20190808
ΔΥΠ-1466
Υπηρεσία
12/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109886
Υπηρεσίες υποστήριξης Επιθεώρησης τύπου C αεριοστροβίλου και ατμοστροβίλου Χ.Π. Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου 30/07/2019 141.260 Ο ηλεκτρονικός ... 20190730
ΔΥΠ-903920
Προμήθεια
11/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109887
Προμήθεια ανταλλακτικών Επισκευής βαλβίδων φυσικού αερίου PRUSS Μον.5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/07/2019 32.600 Ο ηλεκτρονικός ... 20190726
1200060862
Υπηρεσία
21/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109786
Μεταφορά προσωπικού από τον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Πτολεμαΐδα, τα ενδιάμεσα χωριά και αντιστρόφως 16/07/2019 54.135 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190716
9050
Υπηρεσία
24/06/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109788
Μεταφορά ημερήσιου προσωπικού ( από 1-8-2019 μέχρι 31-7-2020 ) από και πρός τον ΑΗΣ Καρδιάς 15/07/2019 35.420 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190715
1700003363
Έργο
12/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109891
Υγρομόνωση οροφής κτηρίου μηχανουργείου/συνεργείου λεβήτων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 19/07/2019 Σε Παράταση 19.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλά... 20190719
1200058736
Υπηρεσία
10/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109876
Κένωση και καθαρισμός δεξαμενής (ΔΑΚ) Νο 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 16/07/2019 Σε Παράταση 29.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ... 20190716
1200060502
Προμήθεια
11/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109884
Προμήθεια εκατόν έξι (106 ) συσσωρευτών τύπου VRLA για τις μηχανές Diesel του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 31/07/2019 Σε Παράταση 29.478,6 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190731
9053
Υπηρεσία
28/06/2019
Ταχυμεταφορά ( courier ) φακέλλων και μικροδεμάτων για τον ΑΗΣ Καρδιάς 22/07/2019 10.735 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190722
1200061289
Υπηρεσία
01/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109821
Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης εξοπλισμού Συστημάτων Λιγνίτη - Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/07/2019 69.700,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20190715
1200061182
Προμήθεια
01/07/2019
Χάλυβας σε φύλλο DIN 1543 από υλικό 19ΜΟ3 για τον ΑΗΣ Καρδιάς 22/07/2019 1.843,20 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190722
1200061234
Υπηρεσία
02/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109831
Συντήρηση - επισκευή φωτιστικών σωμάτων και δικτύου φωτισμού και υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/07/2019 66.846,69 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190719
1200060508
Προμήθεια
11/07/2019
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A109885
Ανταλλακτικά Αυλών SA 213-T91 Υψηλής Πίεσης και Θερμοκρασίας Τελικού Υπερθερμαντή Ατμολεβήτων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 23/07/2019 Σε Παράταση 19.700 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ... 20190723
1200059722
Προμήθεια
03/07/2019
Ανταλλακτικά ατμοστροβίλων K-300-170 του Οίκου LMZ για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 25/07/2019 15.400 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190725
1200061191
Υπηρεσία
05/07/2019
Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 16/07/2019 3.500 ΔΕΗ Α.Ε / Κλά... 20190716
1200058557
Υπηρεσία
05/07/2019
Μηχανουργικές κατεργασίες αφαίρεσης κοχλιών των κελυφών ΥΠ και ΜΠ του Στροβίλου LMZ K 300 - 170 κατά την διάρκεια της Γενικής Συντήρησης της Μονάδας Ι του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 26/07/2019 19.800 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190726
1200061394
Προμήθεια
05/07/2019
Προμήθεια στεφάνης συνδέσμου 28Τ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 16/07/2019 4.830 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190716
1200060783
Προμήθεια
05/07/2019
Προμήθεια πλήρους αντλίας κενού για την ΑΤΜ Νο 2 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 18/07/2019 25.000 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20190718
1200060891
Προμήθεια
08/07/2019
Θώρακες οροφής μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 18/07/2019 23.300,00 € ΔΕΗ Α.Ε / ... 20190718
1200061365
Υπηρεσία
08/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109857
Αντικατάσταση κοχλιών σύσφιξης πλακοστηριγμάτων των στροφείων Μύλων Λιγνίτη των Μονάδων Ι-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/07/2019 49.800,00 € ΔΕΗ Α.Ε ΑΗΣ ... 20190722
1200060255
Υπηρεσία
10/07/2019
Καθαρισμός με παγοβολή και μεταλλοβολή/αμμοβολή του Aεριοστροβίλου και του Aτμοστροβίλου Χ.Π. της Μονάδoς Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 02/08/2019 26.500 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190802
1200061407
Προμήθεια
10/07/2019
Αξονας τυμπάνων Τ/Δ αυλής λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/07/2019 5.490 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190722
1200060835
Προμήθεια
11/07/2019
Ανταλλακτικά μηχανών DIESEL για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 24/07/2019 17.385 ΔΕΗ Α.Ε / Κλάδ... 20190724
1200060517
Προμήθεια
12/07/2019
Νερό πόσιμο εμφιαλωμένο σε φιάλη 10 λίτρων για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 23/07/2019 9.000 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190723
9055
Υπηρεσία
17/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109901
Συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του ΑΗΣ Καρδιάς 04/09/2019 44.323,2 ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ... 20190904
ΘΗΣΑΥΡΟΣ-250-2019-011
Υπηρεσία
05/07/2019
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A109845
Μίσθωση οχήματος ταξί για την μεταφορά του προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Θησαυρού από την Δράμα και αντίστροφα. 18/07/2019 36.600 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤ... 20190718