Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΣ/90029 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων. 24/04/2019 36.900 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΣ/90047 Καθαρισμός αρχείων, υπογείων, προαύλιων χώρων & αποθηκών. 09/05/2019 34.960 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα
Έργο ΔΥΣ/2219401 Εργασίες Εγκεκριμένης Μελέτης Πυροπροστασίας στα κτήρια της ΔΕΗ Α.Ε. επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 105 και 107 στην Αθήνα. 08/05/2019 110.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27,