Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΣ/90104 Φύλαξη κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε 21/11/2019 Σε Παράταση 128.400 ΔΕΗ/ΔΥΣ
Έργο ΔΥΣ/2219105 Διαμόρφωση Α' Ορόφου Καταστήματος Πωλήσεων Κερατσινίου στο μισθωμένο Κτίριο επί της οδού Π. Ράλλη 391 στη Νίκαια. 20/11/2019 58.500 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
Έργο ΔΥΣ/2219106 Εργασίες Επισκευών και νέων Διαμορφώσεων στον προαύλιο χώρο του Παιδικού Σταθμού της ΔΕΗ Α.Ε στο Μαρούσι. 27/11/2019 28.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα.
Προμήθεια ΔΥΣ/90107 Προμήθεια & συντήρηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος σχεδίων. 26/11/2019 30.800 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα