Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΥΣ/2221110 Εκτέλεση εργασιών εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Μεσογείων 299 στο Χαλάνδρι Αττικής. 23/09/2021 250.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/21079 Καθαρισμός αρχείων, υπογείων, προαύλιων χώρων & αποθηκών κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. 07/10/2021 44.690 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ