Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΥΣ/2219104 Ανακαίνιση - Διαμόρφωση νέου καταστήματος Πωλήσεων στην Κώ στο μισθωμένο ακίνητο επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου 34 & Θεοφράστου στην Κώ. 18/09/2019 Σε Παράταση 115.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΣ/90084 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με επταετή συντήρηση. 19/09/2019 318.748 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα