Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΣ/2/2019 Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων στις περιοχές Γλυφάδας και Βούλας Αττικής. 23/08/2019 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα.
Υπηρεσία ΔΥΣ/2219402 Συντήρηση Ανελκυστήρων κτιρίων ΔΕΗ Α.Ε. 11/09/2019 127.230,00 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
Έργο ΔΥΣ/2219104 Ανακαίνιση - Διαμόρφωση νέου καταστήματος Πωλήσεων στην Κώ στο μισθωμένο ακίνητο επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου 34 & Θεοφράστου στην Κώ. 28/08/2019 115.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα