Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΥΣ/2220410 Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εργασίες Συντήρησης κτιρίων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Υπηρεσιών - Στέγασης της ΔΕΗ Α.Ε. 10/09/2020 280.000 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/2220008 Μελέτη του νέου συγκροτήματος κτιρίων διοίκησης και κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. στο στρατόπεδο ΑΝΧΗ/ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211. 12/10/2020 3.090.050 ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΣ
Υπηρεσία ΔΥΣ/20093 Καθαρισμός υαλοπινάκων κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε 08/10/2020 36.279,60 ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Καποδιστρίου 27, 104 32 Αθήνα