Ζ200 1200046579 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/01/2018

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/02/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Φιλάκη Τηλ.:2463052286
Υποβολή: ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πλήρης αύλακας περιφοράς ανωδομής εκσκαφέων KRUPP C-700 (τεμ.1)

Πρόσκληση: Τεύχος: Ζ200 1200046579
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/12/2017
ΑΔ: A100234
Συμπλήρωμα 1 16/01/2018
ΑΔ: A101257
Προϋπολογισμός: € 70.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΥΛΚΔΜ - Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ 1 Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ 2 Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ 3 Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ 4 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ 5 Λήψη