Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΚΥΟΡ 190 «Αποκατάσταση μεταλλικών τμημάτων και εργασίες αμμοβολής-βαφής εκσκαφέα τύπου TAKRAF SRs2000/5x32 στο Ορυχείο Νότιου Πεδίου του ΛΚΔΜ» 20/06/2019 Σε Παράταση 160.000,00 ΔΚΥΟΡ
Προμήθεια Ζ200 1200058983 Ρουλεμάν - Σφιγκτήρες 18/06/2019 Σε Παράταση 110.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία ΛΚΔΜ 1 Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 20/09/2019 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200059282 Συμπλέκτης N-EUPEX 18/06/2019 33.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200059333 Λεπίδες απόξεσης 25/06/2019 Σε Παράταση 72.500 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200059502 Ειδικά συρματόσχοινα Β-Μ βραχίονα καδοτροχού εκσκαφέων B/W 650 & B/W 330 18/06/2019 38.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.407/ΛΚΔΜ Καθαρισμός Διοικητηρίου και Υπόλοιπων Χώρων της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ 19/06/2019 135.194 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Z200 1200059745 Προμήθεια εξαεριστήρων συστήματος αερισμού 02/07/2019 32.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.337/ΛΚΔΜ Συγκολλήσεις και Επισκευές ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ). 28/06/2019 Σε Παράταση 484.245,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.507/ΛΚΔΜ Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 15 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων του ΛΚΔΜ 09/07/2019 Σε Παράταση 187.756,80 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.513/ΛΚΔΜ Εκτέλεση εργασιών με τηλεσκοπικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 40 tn, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείου Αμυνταίου 12/06/2019 53.505,76 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.336/ΛΚΔΜ Εργασίες Λίπανσης Μηχανολογικού εξοπλισμού Ταινιόδρομων του ΚΟΝΠ 26/06/2019 393.249,41 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.342/ΛΚΔΜ Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα-μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) 25/06/2019 2.621.525,00 ΔΕΛΚΔΜ