Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ∆ΚΥΟΡ-Z200 1200062259 Προμήθεια Χάλυβα, Σωλήνων, Λαμών 17/09/2019 20.923,10 ΔΚΥΟΡ
Έργο ΔΚΥΟΡ 191 ΔKYΟΡ-191 Έργο: «Κατασκευή, μετασκευή και ανέγερση μηχανολογικού ταινιοδρομικού εξοπλισμού στον κλάδο αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 26/09/2019 400.000,00 ΔΚΥΟΡ
Υπηρεσία ΛΚΔΜ 1 Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 20/09/2019 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200058047/1 (Επαν/ψη) Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά EUCLID - HITACHI 17/09/2019 Σε Παράταση 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200060444 Ατέρμονας κοχλίας και οδοντωτή στεφάνη 17/09/2019 Σε Παράταση 72.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ210 1200060653 Πετρελαιοκίνητο περονοφόρο ανυψωτικής ικανότητας περόνων 3,5ΤΝ 24/09/2019 Σε Παράταση 40.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.106/ΛΚΔΜ Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 16/09/2019 1.027.527 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200061242 Προμήθεια Παρασκευασμένου Σκυροδέματος 20/09/2019 159.375 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200061075 Ανταλλακτικά ανυψωτικών μηχανισμών εκσκαφέων και αποθετών 24/09/2019 82.131 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200061858 Λαμαρίνες αντιτριβής ενδεικτικού τύπου HARDOX (360-440 HB) 01/10/2019 Σε Παράταση 42.817,50 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.320/ΛΚΔΜ Φύτευση σε χώρους του ΛΚΔΜ 23/09/2019 120.325,00 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.347/ΛΚΔΜ Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κυρίου Πεδίου 27/09/2019 Σε Παράταση 495.566,40 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.350/ΛΚΔΜ Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 03/10/2019 Σε Παράταση 795.000 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.363/ΛΚΔΜ Συντηρήσεις, Επισκευές, Βελτιώσεις πάγιου εξοπλισμού, Εκσκαφέων και Αποθετών Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων 17/09/2019 484.577,28 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2019.005/ΛΚΔΜ Διάτρηση, εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά και απόθεση–διάστρωση 8,5x10^6 Μ^3στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών από τον Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 01/10/2019 12.074.000 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.349/ΛΚΔΜ Εξαγωγή, Εισαγωγή, Τοποθέτηση υποβρυχίων αντλιών στο Ορυχείου Αμυνταίου 18/09/2019 21.000,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.353/ΛΚΔΜ Εργασίες στα συνεργεία Βαρέων Μηχανημάτων του ΤΣΔΕ/ΚΟΝΠ 24/09/2019 391.536 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.361/ΛΚΔΜ Εργασίες καθαρισμού - πλύσης του δηζελοκίνητου εξοπλισμού Διακίνησης σκληρών σχηματισμών του ΚΟΝΠ 25/09/2019 175.985,32 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.114/ΛΚΔΜ Αποσυναρμολόγηση – διαλογή - συναρμολόγηση γιρλαντών Ταινιόδρομων και αντικατάσταση-περισυλλογή ραούλων και γιρλαντών Ταινιόδρομων του ΚΟΠΚ 24/09/2019 272.562 ΔΕΛΚΔΜ