Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια Ζ200 1200061075 Ανταλλακτικά ανυψωτικών μηχανισμών εκσκαφέων και αποθετών 17/10/2019 Σε Παράταση 82.131 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200062382 Ανταλλακτικά RENAULT για οχήματα CBH 350 & KERAX 22/10/2019 35.743 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200062418 Ανταλλακτικά για εκσκαπτικά CAT6040 (Ράουλο κύλισης) 22/10/2019 98.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.521/ΛΚΔΜ Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρο όχημα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 15tn.m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείου ΚΟΝΠ 15/10/2019 84.803,84 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.370/ΛΚΔΜ Μηχανουργικές εργασίες για την ΔΕΛΚΔΜ 19/11/2019 Σε Παράταση 493.870,65 ΔΕΛΚΔΜ