Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΛΥ-ΛΠ/Ζ200 1200068390 Προμήθεια Μελανιών - toner 27/07/2020 3.900,00 ΔΚΥΟΡ
Προμήθεια Ζ200 1200060444-1 Ατέρμονας κοχλίας και οδοντωτή στεφάνη 07/09/2020 Σε Παράταση 72.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.349/ΛΚΔΜ Εκπόνηση Μελέτης Διαβροχής δρόμων στις εγκαταστάσεις των συνεργείων του δηζελοκίνητου εξοπλισμού Καρδιάς και Κυρίου Πεδίου και ΤΣΔΕΞ/ΚΚΣ 30/09/2020 6.320,00 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200049489-1 Σφαιραύλακας περιφοράς 12/10/2020 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Z200 1200069340 Ανταλλακτικά εκσκαπτικών μηχανημάτων GRADALL 12/10/2020 31.554 ΔΛΥΛΚΔΜ
Έργο 2020.202/ΛΚΔΜ Κατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα, Καθαίρεση, Αποθήκευση εύχρηστων υλικών των κτιρίων των Σταθμών Φόρτωσης, του ΦΧΕ και των Φυλακίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ 22/09/2020 Σε Παράταση 443.744,54 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.332/ΛΚΔΜ Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ΚΟΚΠ 22/09/2020 484.862,40 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2020.002/ΛΚΔΜ Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 5,3 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής 15/09/2020 4.967.500,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.341/ΛΚΔΜ Επισκευές εκκινητών και εναλλακτήρων πάσης φύσεως 12V και 24V των οχημάτων και μηχανημάτων του ΛΚΔΜ 22/09/2020 125.000 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.113/ΛΚΔΜ Απεγκατάσταση από το Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ μεταλλικού κτιρίου τηλεθέρμανσης μαζί με τον εξοπλισμό τηλεθέρμανσης που εμπεριέχει, μεταφορά και αποθήκευσή τους σε χώρους της ευρύτερης περιοχής του ΛΚΔΜ 22/09/2020 27.156,40 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.804/ΛΚΔΜ Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας από την πόλη της Πτολεμαΐδας στα Ορυχεία Νοτίου και Κυρίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και αντίστροφα. 29/09/2020 130.155,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.806/ΛΚΔΜ Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας και βάρδιας από την πόλη του Αμυνταίου στην πόλη της Πτολεμαΐδας και αντίστροφα. 29/09/2020 83.251,88 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2020.212/ΛΚΔΜ Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα 30/09/2020 23.809,77 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.343/ΛΚΔΜ Μηχανολογικές εργασίες ετήσιων συντηρήσεων εκσκαφέων KRUPP, αποθετών ΜΑΝ ΕΤΕΚΑ 2100 στον ΚΟΝΠ 20/10/2020 141.816,38 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.347/ΛΚΔΜ Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – πρoώθηση - διάστρωση 50.000 tn λιγνίτη από το Βunker Μαυροπηγής στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης, 100.000 tn από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 450.000 tn λιγνίτη από την Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Αυλή Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς 22/10/2020 2.242.495,00 ΔΕΛΚΔΜ