Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΚΥΟΡ 181 «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» 17/05/2019 Σε Παράταση 10.500.000 ΔΚΥΟΡ
Υπηρεσία ΔΚΥΟΡ 188 «Εργασίες Ανέγερσης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ταινιοδρόμων Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας». 07/05/2019 270.000,00 ΔΚΥΟΡ
Υπηρεσία 2019.341/ΛΚΔΜ Κλάδευση δενδροφυτευμένων εκτάσεων σε χώρους του ΛΚΔΜ 23/04/2019 143.555 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200058086 Ηλεκτροκινητήρας 250 KW 6 KV 07/05/2019 35.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200058390 Μετατροπέας συχνότητας και ανταλλακτικά VACON 07/05/2019 52.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.333/ΛΚΔΜ Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών του δηζελοκίνητου εξοπλισμού του Ορυχείου Αμυνταίου 07/05/2019 Σε Παράταση 196.032,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.326/ΛΚΔΜ Επισκευή, Συντήρηση Σταθμών Κίνησης, Ταινιοδρομικού υλικού, Σταθμών Επιστροφής και Λεκανών Μεταφόρτωσης υλικού ταινιοδρόμων ΚΟΚΠ 13/05/2019 Σε Παράταση 765.677,28 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.504/ΛΚΔΜ Εκτέλεση Εργασιών για τη διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς με χρήση συνολικά εννέα (9) καταβρεχτήρων. 23/04/2019 Σε Παράταση 433.800 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.323/ΛΚΔΜ Εργασίες συγκόλλησης και επισκευής - συντήρησης ιμάντων στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ 10/05/2019 1.133.510,40 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2019.003/ΛΚΔΜ Διακίνηση 4,55x10^6 Μ^3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Πάρκο Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Ορυχείου Μαυροπηγής 03/05/2019 4.999.800 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.506/ΛΚΔΜ Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρο όχημα πραγματικής ανυψωτικής ικανότητας από 72 tn∙m έως 80 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 06/05/2019 73.809,12 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.400/ΛΚΔΜ Καθαρισμός Aποδυτηρίων προσωπικού, συνεργείων, ΠΕΤ, Ιατρείου και χώρων Διοικητηρίου του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου 03/05/2019 52.213,30 ΔΕΛΚΔΜ