Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια Ζ210 1200064045 Ηλεκτροκίνητα αντλητικά συγκροτήματα νερού 03/03/2020 Σε Παράταση 66.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200065003 Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών 21/02/2020 Σε Παράταση 28.650 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200064212 Ανταλλακτικά προωθητών CAT/LAR D9T και LIEBHERR RL52 25/02/2020 43.838 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200064705 Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά EUCLID-HITACHI 25/02/2020 65.800 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.009/ΛΚΔΜ Μεταφορά 1,54 x 10^6 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 20/02/2020 2.464.000,00 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2020.201/ΛΚΔΜ Περιφράξεις με πλέγμα κολλητό και περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε χώρους του ΛΚΔΜ 25/02/2020 104.593,68 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.500/ΛΚΔΜ Εκτέλεση εργασιών με τηλεσκοπικούς γερανούς ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 70 tn, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ. 25/02/2020 366.030,72 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.301/ΛΚΔΜ ΜΑΤΑΙΩΣΗ Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των υπολοίπων κτιρίων και συνεργείων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 25/02/2020 45.628,52 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.384/ΛΚΔΜ Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων Παγίου εξοπλισμού του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 17/03/2020 432.008,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.307/ΛΚΔΜ Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς (Καθαρισμός Μηχανημάτων Παγίου Εξοπλισμού, Ομάδα Μεταθέσεων, Διοικητική Μέριμνα) 26/02/2020 87.827,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.305/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευών κλιματιστικών μονάδων του Λοιπού Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 03/03/2020 56.980,07 ΔΕΛΚΔΜ