Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΛΚΔΜ 1 Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 20/09/2019 ΔΛΥΛΚΔΜ
Έργο 2019.104/ΛΚΔΜ Απεγκατάσταση του εξοπλισμού του Σταθμού Φόρτωσης των τραίνων, των υπαίθριων Τ/Δ, των σωληνώσεων των εδραζόμενων επί σιδηροκατασκευών και λοιπού υπαίθριου εξοπλισμού από το Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ, μεταφορά και αποθήκευσή τους σε χώρους του ΛΚΔΜ 19/08/2019 Σε Παράταση 303.378,41 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200058047/1 (Επαν/ψη) Ανταλλακτικά του οίκου GENERAL ELECTRIC για χωματουργικά EUCLID - HITACHI 10/09/2019 Σε Παράταση 75.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.360/ΛΚΔΜ Εγκατάσταση καλλιέργειας αρωματικών φυτών στην εξωτερική απόθεση του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου 22/08/2019 Σε Παράταση 102.600,00 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200060371 Ανταλλακτικά του οίκου ALLISON για χωματουργικά TEREX TR-100 10/09/2019 33.884 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200060444 Ατέρμονας κοχλίας και οδοντωτή στεφάνη 10/09/2019 72.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ210 1200060516 Υδραυλικά έμβολα οίκου ENERPAC 10/09/2019 93.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ210 1200060653 Πετρελαιοκίνητο περονοφόρο ανυψωτικής ικανότητας περόνων 3,5ΤΝ 10/09/2019 40.000 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.515/ΛΚΔΜ Εκτέλεση εργασιών με τηλεσκοπικούς γερανούς ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 70 tn, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 27/08/2019 487.687,20 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.210/ΛΚΔΜ Περίφραξη προστασίας φύτευσης έκτασης 50 στρεμμάτων που περιλαμβάνεται στο σχέδιο ανάπλασης και επανάχρησης πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας 21/08/2019 19.200 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.520/ΛΚΔΜ Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 8 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων 28/08/2019 220.651,20 ΔΛΥΛΚΔΜ
Έργο 2019.205/ΛΚΔΜ Νέα δεξαμενή απομάστευσης ΟΝΠ στη θέση Αργούντας 29/08/2019 47.503,60 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.357/ΛΚΔΜ Μηχανολογικές εργασίες στα Κεντρικά Συνεργεία του Πάγιου εξοπλισμού της ΔΕΛΚΔΜ 10/09/2019 1.147.660,80 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.803/ΛΚΔΜ Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας και βάρδιας από τον Δήμο Κοζάνης στα Ορυχεία και Μονάδες του ΛΚΔΜ και αντίστροφα 05/09/2019 268.293,20 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.802/ΛΚΔΜ Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας και βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης στα Ορυχεία και Μονάδες του ΛΚΔΜ και αντίστροφα 04/09/2019 285.176 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.106/ΛΚΔΜ Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ 16/09/2019 1.027.527 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.309/ΛΚΔΜ Καθαρισμός - πλύσιμο των βαρέων μηχανημάτων και οχημάτων του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΠΚ εντός του χώρου του Ορυχείου και στις εγκαταστάσεις του ΥΣΔΕΞ/ΚΟΠΚ 09/09/2019 Σε Παράταση 171.916,80 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.355/ΛΚΔΜ Εργασίες καθαρισμού παγίου εξοπλισμού του Ορυχείου Αμυνταίου 20/08/2019 81.324 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.365/ΛΚΔΜ Εργασίες υποστήριξης του Τομέα Μηχανολογικής Συντήρησης του ΚΟΚΠ 13/08/2019 86.873,60 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.347/ΛΚΔΜ Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κυρίου Πεδίου 06/09/2019 495.566,40 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.354/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευής Βαρέων Μηχανημάτων Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του ΚΟΝΠ 03/09/2019 373.126 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2019.350/ΛΚΔΜ Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 20/09/2019 795.000 ΔΕΛΚΔΜ