Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΛΥ-ΛΠ Ζ220 1200073256 «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Κεντρικού πληροφοριακού συστήματος ΔΛΥ-ΛΠ» 20/04/2021 25.600,00 ΔΚΥΟΡ
Προμήθεια Ζ200 1200071915 Ανταλλακτικών GENERAL ELECTRIC οχημάτων HITACHI EH-3500 19/03/2021 Σε Παράταση 69.150 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200071184/1 Ανταλλακτικά πλαισίου CATERPILLAR για μειωτήρα περιφοράς 29/03/2021 Σε Παράταση 46.485,80 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Z200 1200072780 Ελαστικά επίσωτρα 02/04/2021 33.500 ΔΛΥΛΚΔΜ
Προμήθεια Ζ200 1200073176 Ανταλλακτικά για χωματουργικά EUCLID HITACHI EH-3500 20/04/2021 60.300 ΔΛΥΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2020.358/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων των δηζελοκίνητων μηχανημάτων του ΤΔΣΣ/ΚΟΝΠ. 23/02/2021 279.072,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.401/ΛΚΔΜ Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της ΔΛΚΔΜ 22/02/2021 287.858,74 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.300/ΛΚΔΜ Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συντήρησης του πάγιου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ 08/03/2021 427.593,60 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.403/ΛΚΔΜ Καθαρισμός Διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του Τομέα Περάτωσης Λειτουργίας Ορυχείων Αμυνταίου. 22/02/2021 17.604,20 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.317/ΛΚΔΜ Φύτευση σε χώρους του ΟΚΠ του ΛΚΔΜ 22/02/2021 51.076,00 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2021.201/ΛΚΔΜ Ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις δρόμων 2021 στο ΛΚΔΜ 08/03/2021 218.816,00 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2021.001/ΛΚΔΜ Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 6,1 × 10^6 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Πάρκο του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και τη Βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής 22/03/2021 4.854.000,00 ΔΕΛΚΔΜ
Έργο 2020.004/ΛΚΔΜ Διακίνηση 4,2 x 10^6 Μ3 στ. σκληρών - ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική απόθεσή του 09/03/2021 5.000.000 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.309/ΛΚΔΜ Συντήρηση κλιματιστικών πάγιου εξοπλισμού ΟΝΠ και γραφείων διοίκησης 05/03/2021 29.040 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.303/ΛΚΔΜ Επαναπεριέλιξη και τοπική επισκευή πυρήνα δακτυλιοφόρων δρομέων εξαπολικών ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης του ΛΚΔΜ 12/03/2021 180.235,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.308/ΛΚΔΜ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες - επισκευές, συντηρήσεις και περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων στο Κεντρικό Ηλεκτροτεχνείο του ΤΣΠΕ της ΔΛΚΔΜ 12/03/2021 214.860,80 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.314/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του Κλάδου Κεντρικού Ορυχείου 16/03/2021 29.292,23 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.316/ΛΚΔΜ Περίφραξη αναδάσωσης– Ξύλινες κατασκευές σε χώρους του ΛΚΔΜ 22/03/2021 82.960,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.315/ΛΚΔΜ Εργασίες αντικατάστασης ελαστικών επισώτρων στα χωματουργικά οχήματα διακίνησης σκληρών σχηματισμών του ΚΟΝΠ 29/03/2021 86.846,10 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.307/ΛΚΔΜ Εργασίες υποστήριξης του Τομέα Περάτωσης Λειτουργίας Ορυχείου Αμυνταίου 29/03/2021 170.820,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.301/ΛΚΔΜ Μηχανολογικές εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης κατά τη διάρκεια των ετήσιων συντηρήσεων εκσκαφέων και αποθετών TAKRAF στον ΚΟΝΠ για τα έτη 2021-2022 29/03/2021 212.318,91 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.313/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευής, συντήρησης και λίπανσης, στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του Κλάδου Κεντρικού Ορυχείου, εντός του χώρου του Ορυχείου 26/04/2021 379.800,96 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.311/ΛΚΔΜ Εργασίες λίπανσης Εξοπλισμού Βαρέων Μηχανημάτων & Χωματουργικών Οχημάτων Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του ΚΟΝΠ 26/04/2021 317.815,20 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.502/ΛΚΔΜ Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 15 tn.m για την κάλυψη των αναγκών του ΚΟΝΠ 19/04/2021 101.101,44 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.801/ΛΚΔΜ Μίσθωση δύο (2) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 21/04/2021 20.160,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.310/ΛΚΔΜ Επισκευή ταινιοδρομικού εξοπλισμού του ΛΚΔΜ 26/04/2021 409.060,42 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.319/ΛΚΔΜ Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κεντρικού Πεδίου. 17/05/2021 349.923,00 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.501/ΛΚΔΜ Eκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων 10/05/2021 304.846,08 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.320/ΛΚΔΜ Εργασίες επισκευής στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του Κλάδου Κεντρικού Ορυχείου 10/05/2021 82.633,92 ΔΕΛΚΔΜ
Υπηρεσία 2021.405/ΛΚΔΜ Καθαρισμός Διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου. 17/05/2021 155.733,20 ΔΕΛΚΔΜ