Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια Ζ200 1200077300 Ανταλλακτικά για χωματουργικά οχήματα EUCLID-HITACHI 29/10/2021 Σε Παράταση 57.900 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
Προμήθεια Ζ200 1200077364 Συσσωρευτές οχημάτων - μηχανημάτων 08/11/2021 60.150 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
Υπηρεσία 1200077173 Μίσθωση τριών (3) ΙΧΕ για χρονική περίοδο 12 μηνών 05/11/2021 Σε Παράταση 10.800 ΔΔΑΜΠ/ Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
Προμήθεια Ζ200 1200078424 Ελαστικά επίσωτρα οχημάτων UNIMOG 13/12/2021 66.200 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών