Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια Ζ210 1200064045 Ηλεκτροκίνητα αντλητικά συγκροτήματα νερού 26/05/2020 Σε Παράταση 66.000 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
Προμήθεια Ζ200 1200064963 Άξονες ραούλων ταινιοδρόμων Ορυχείων 02/06/2020 43.782 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
Προμήθεια Ζ200 1200065685 Πλήρης αύλακας περιφοράς ανωδομής εκσκαφέων KRUPP C700 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2020 87.000 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών