ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122116 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/03/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης Δ.Τομπέα
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr – ΔΥΠΕΚΕ-52122116

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Σχεδιασμού, Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης των Υποδομών Δικτύου & Υποδομών & Λειτουργίας για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Πληροφορικής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122116
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/01/2023
ΑΔ: A122477
Συμπλήρωμα 1 13/02/2023
ΑΔ: A122594
Προϋπολογισμός: € 2.600.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας