Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 602005 Προμήθεια πλήρους σφαιραύλακα περιφοράς άνω δομής (ανταλλακτικά γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 (Φ10000ΜΜ 03/03/2021 Σε Παράταση 261.450,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 602006 Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης (ερπύστρια πλήρης), για εκσκαπτικό μηχάνημα CAT6040 10/03/2021 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600021 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για φορτωτές HYUNDAI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 10/03/2021 100.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-1558 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πύλες του ΑΗΣ Αλιβερίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 03/03/2021 Σε Παράταση 111.423,60 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600022 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για εκσκαπτικά μηχανήματα DOOSAN (πρώην DAEWOO) που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 04/03/2021 Σε Παράταση 200.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 903070 Προμήθεια δίσκου 17ης βαθμίδας συμπιεστή αεριοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/03/2021 Σε Παράταση 220.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51820063 Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ ΑΕ σε όλη τη Ελληνική Επικράτεια 29/03/2021 Σε Παράταση 17.569.400 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903101 Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλώσιμων και εργασίες για την πραγματοποίηση επιθεώρηση τύπου LEVEL IV στην αεριοστροβιλική μονάδα Siemens SGT500 (Α/Σ Νο4) του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 29/03/2021 Σε Παράταση 1.305.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 611101 Προμήθεια ελαιολιπαντικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 03/03/2021 Σε Παράταση 772.580 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Έργο ΔΥΠΕΚΕ 1310624 Αποκατάσταση Βορείας Περίφραξης εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 01/03/2021 Σε Παράταση 98.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ - 1560 Συντήρηση – επισκευή των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9 019 των Μονάδων Pielstick του ΑΗΣ Ρόδου 01/03/2021 Σε Παράταση 108.129,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903104 «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ανάκτησης απορριπτόμενων υδάτων λεβήτων (BLOW DOWN) των Μονάδων IV και V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου» 05/03/2021 Σε Παράταση 78.650,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1566 Έλεγχος και Συντήρηση Συστημάτων Πυροπροστασίας ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24/02/2021 Σε Παράταση 90.152,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1567 Μεταφορά ημερήσιου προσωπικού ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου 23/02/2021 119.340,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51921008 Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 12/04/2021 Σε Παράταση ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1563 Επισκευές βλαβών τμημάτων Υψηλής Πίεσης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/02/2021 323.888,66 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121003 Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εγγραφής πελάτη σε περιβάλλον Software as a Service (SaaS) 01/03/2021 Σε Παράταση 270.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Έργο ΔΥΠΕΚΕ-1310626 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών συνεχούς μέτρησης στον ΑΗΣ Κομοτηνής 09/03/2021 Σε Παράταση 290.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1565 Αντικατάσταση (κατασκευή νέου – καθαίρεση – ανέγερση) τελικού Υ/Θ λέβητα Α/Μ Νο2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 26/02/2021 393.234,93 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51920053 Προμήθεια Βιομηχανικών Αερίων 23/02/2021 105.298,14 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1569 Καθαρισμός με υδροβολή και βαφή υποστυλωμάτων πύργου ψύξης και τμημάτων εξοπλισμού του ΑΗΣ Κομοτηνής 23/02/2021 89.126,50 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΚΕΚΕ 600101 Μίσθωση δύο (2) καινούργιων (PHEV) επιβατηγών οχημάτων, μάρκας VOLVO XC40 – W 2046 Recharge PHEV T5 βενζίνη 1.5 262 hp Auto R- Design 48g/Km, μεταλλικού χρώματος Onyx Black για περίοδο μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς μετά την παρέλευση της διετίας, για διάνυση ετησίως κατά μέσο όρο 40.000Km 05/03/2021 Σε Παράταση 55.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903105 Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδας Νο13 Sulzer Cegielski του ΑΣΠ Σάμου 19/03/2021 Σε Παράταση 155.154,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121009 Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού σύγχρονου Δικτύου Δεδομένων (SD-WAN) της ΔΕΗ ΑΕ 05/03/2021 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΚΕΚΕ 1572 Aποξήλωση και μεταφορά του συνόλου των σχαρών καλωδίων, των καλωδίων στο επίπεδο -4,5m των ερμαριών, διακοπτών 400V, καλωδίων καθώς και του ψευδοπατώματος που βρίσκονται στο επίπεδο +8.0m της Μονάδος Νο4 του πρώην ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 04/03/2021 110.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821010 Ανάπτυξη και υποστήριξη προγράμματος πιστότητας (Loyalty) πελατών 22/03/2021 465.000 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1571 Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση έτους 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνής 08/03/2021 Σε Παράταση 157.250,90  Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια DYPEKE- 611104 Supply of Low Sulfur Heavy Fuel Oil o PPC 05/03/2021 Σε Παράταση ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1568 Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 12/03/2021 127.541,06 Ι. Βενιζέλο Τηλ .210-5293256
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121012 Παροχή πλατφόρμας Salesforce, ως έτοιμη λύση με το κλειδί στο χέρι (turn-key solution) 01/04/2021 Σε Παράταση 13.229.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121005 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα Επιστήμης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Αναλυτικής σχετικά με διαχείριση, επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών & Παροχή Υπηρεσιών σε λειτουργίες Επικοινωνίας Πελάτη 22/03/2021 Σε Παράταση 419.891,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52620014 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΗΣ Ρόδου, Χανίων και ΘΗΣ Ν. Ρόδου της ΔΕΗ Α. 23/03/2021 377.900,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121011 Παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου 23/03/2021 Σε Παράταση 112.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1576 Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων μέσης και χαμηλής τάσης του ΑΗΣ Κομοτηνής 19/03/2021 Σε Παράταση 85.000  Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903106 Προμήθεια χιτωνίων των Μονάδων DOOSAN MAN 9K60 MC-S του ΑΣΠ Χίου 26/03/2021 Σε Παράταση 149.835,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 611105 Μεταφορά Πετρελαίου Diesel με Βυτιοφόρα Οχήματα (Β/Ο) από Δεξαμενόπλοιο στις Εγκαταστάσεις των ΤΣΠ Κύθνου, Αμοργού, Σίφνου και Σερίφο 18/03/2021 Σε Παράταση 115.000 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1577 Διάθεση τεχνικού προσωπικού για τις εργασίες της Γενικής Συντήρησης του ΑΗΣ Κομοτηνής 16/03/2021 85.052,16 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1564 Αντικατάσταση άξονα γεννήτριας της Μονάδας Diesel No3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 21/04/2021 Σε Παράταση 1.300.000 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 611106 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης λειτουργιών Λιμένα ΑΗΣ Λαυρίου κατά MTMSA και διαχείρισης χρονοναυλώσεων 19/03/2021 70.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 611107 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP 19/03/2021 725.000 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618104 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΤΣΠ Ικαρίας και αντιστρόφως 02/04/2021 6.650,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618103 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Λήμνου και αντιστρόφως 15/04/2021 Σε Παράταση 11.280,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια Δ 600102 Προμήθεια τριών (3) καινούργιων πετρελαιοκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων 2,5 ton 12/04/2021 Σε Παράταση 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310628 Ανακατασκευή αγωγού παραλαβής-παράδοσης μαζούτ λιμενικής εγκατάστασης ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/04/2021 Σε Παράταση 525.260,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια Δ 903108 Προμήθεια τριών (3) Κινητήρων πετρελαίου πλήρη Mitsubishi type S16R-PTA 05/04/2021 Σε Παράταση 359.964,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια Δ 903107 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής βαλβίδων τροφοδοσίας φυσικού αερίου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 09/04/2021 Σε Παράταση 50.104,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία Δ 1575 Μεταφορά προσωπικού με πρωϊνό ωράριο εργασίας του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 23/03/2021 152.189,44 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια Δ 903110 Προμήθεια ανταλλακτικών των βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/04/2021 Σε Παράταση 408.261,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια Δ 903109 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση της Μονάδας Νο9 WARTSILA 18V38Α του ΑΣΠ Λέσβου 19/04/2021 Σε Παράταση 398.503,10 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621001 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) στερεών και άλλων επικ;νδυνων αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΗΣ Ρόδου και ΑΗΣ Χανίων της ΔΕΗ Α.Ε 16/04/2021 235.030,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618105 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, με κατάλληλα οχήματα, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Λέσβου και αντιστρόφως 15/04/2021 Σε Παράταση 17.865,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια Δ 903111 Προμήθεια ανταλλακτικών των ατμοφρακτών και ρυθμιστικών βαθμίδων μέσης και υψηλής πίεσης του ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 27/04/2021 Σε Παράταση 414.769,85 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-1310627 Αντικατάσταση Συστήματος Μέτρησης Αερίων εκπομπών Αεριοστρόβιλων Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 22/04/2021 Σε Παράταση 396.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια Δ 903112 Προμήθεια Διαστολικού διασυνδετικού αγωγού Μ/Π προς Χ/Π ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 21/04/2021 Σε Παράταση 32.500,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια Δ 903113 Προμήθεια τελικών φίλτρων εισόδου αέρα της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 20/04/2021 Σε Παράταση 61.605,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια Δ 903114 Προμήθεια ατμαγωγών άνευ ραφής για το δίκτυο υπέρθερμου ατμού ΥΠ της Μονάδος No IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 14/04/2021 Σε Παράταση 227.666,40 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία Δ 1579 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 58 MW, τα οποία θα εγκατασταθούν στον Αθερινόλακκο σε δύο Ομάδες, των 23 MW (Ομάδα Α) και των 35 MW (Ομάδα Β) για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιο – Αύγουστο 2021). 06/04/2021 4.037.712,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια Δ 903115 Προμήθεια ανταλλακτικών στοιχείων φίλτρων αναρροφώμενου αέρα καύσης για τους αεριοστροβίλους Νο1 και Νο2 της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 15/04/2021 Σε Παράταση 126.199,44 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία Δ 1580 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των οικονομικών,λογιστικών και διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δραστηριοτήτων καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 12/04/2021 158.400,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021017 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα ανασχεδιασμού, προώθησης πωλήσεων και επικοινωνίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης & Ανασχεδιασμού του Δικτύου Πωλήσεων 08/04/2021 342.012,00 Α.Τσιλιγιάννη Τηλ.210 5292659
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821013 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 09/04/2021 267.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121015 Παροχή επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης στη ΔΕΗ ΑΕ /Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΓΔ/ΔΕ), όσον αφορά τη συμμετοχή της σε ενεργειακές αγορές και σε αντίστοιχα θέματα συμμόρφωσης 05/04/2021 320.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία Δ 1573 Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων I-V του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 06/05/2021 534.951,77 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1570 Προγραμματισμένες Εργασίες Αντικατάστασης και Επισκευής Βοηθητικού Εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 05/05/2021 469.907,50 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠEKE 51921023 Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη ενενήντα (90) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 2Χ22 kW ΑC 19/04/2021 408.500,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021018 Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πελατών ΔΕΗ Α.Ε 06/05/2021 15.000.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία Δ 1584 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 8 MW, εγκατεστημένων στη ΘΗΡΑ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2021 (Ιούλιος – Αύγουστος 2021). 20/04/2021 523.280,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία Δ 1574 Αναπεριέλιξη του στάτη της γεννήτριας της Μονάδας Νο 5 του ΑΣΠ Καλύμνου 26/04/2021 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία Δ 1585 Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς των Μονάδων I-IV» 23/04/2021 60.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια Δ 903116 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Μονάδων Νο3 & Νο4 DOOSAN MAN 9K60MC-S του ΑΣΠ Χίου 29/04/2021 365.092,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821024 Εκπόνηση μελετών ασφάλειας και πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής της Επιχείρησης 23/04/2021 59.500 Α.Τσιλιγιάννη Τηλ. 210 5292659
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-52121025 Υποστήριξη των καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Αττικής για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών 26/04/2021 355.162,50 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1581 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού (DCS) Θερμικών Μονάδων 13/05/2021 331.366,82 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903117 Προμήθεια ανταλλακτικών των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9-019 των Μονάδων Pielstick 18PC4-2B-V του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 28/04/2021 180.234,85 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1589 Μεταφορά προσωπικού βάρδιας (πρωϊνό και βραδινό ωράριο) του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 06/05/2021 128.115,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.