Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ- 600810 Προμήθεια δύο (2) υδραυλικών εκσκαφέων μετωπικού κάδου (SHOVEL) για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 19/04/2019 Σε Παράταση 5.700.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 600901 Ανταλλακτικά κιβωτίων ταχυτήτων του οίκου ALLISON για χωματουργικά οχήματα TEREX TR-100 & 33-08Ε του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 25/05/2019 Σε Παράταση 144.400,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠ 601903 Προμήθεια Ανταλλακτικών Συστήματος Πορείας Αποθέτη VITKOVICE ZP6700 (Γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) 07/05/2019 Σε Παράταση 92.800,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51819021 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου, 23/04/2019 38.894,64 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51719026 Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών 06/05/2019 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 601902 Προμήθεια Μεταλλικών Εξαρτημάτων Ραούλων Ταινιοδρόμων 06/05/2019 79.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 615903 Aνάδειξηί Αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) επιβατηγού οχήματος κατηγορίας κυβισμού από 1300-1400 cc 19/04/2019 Σε Παράταση 18.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 602902 Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 29/05/2019 2.589.670,72 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619032 Eκποίηση πλεοναζόντων υλικών-ανταλλακτικών αυτοκινήτων 06/05/2019 83.257,20 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619033 Εκποίηση άχρηστων υλικών 08/05/2019 258.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51719035 Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 18 MW εγκατεστημένων στον ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2019 02/05/2019 950.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52319036 Γενική συντήρηση έτους 2019 των μονάδων No3 και No4 του ΑΣΠ Μήλου MAN 12V 32/40 ον. ισχύος 5.500 KW έκαστη 02/05/2019 170.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51819029 Προμήθεια 106 συσσωρευτών μολύβδου-οξέως, κλειστού τύπου VRLA ονομαστικής τάσης στοιχείου 2Vdc του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 06/05/2019 21.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 52119038 Προμήθεια 18 Info Kiosk για την προώθηση Πώλησης Φυσικού Αερίου μέσω των Καταστημάτων Πωλήσεων της ΔΕΗ ΑΕ 06/05/2019 19.780,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 611917 Επιθεώρηση (SUPERCARGO) μεταφοράς μαζούτ με τo χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ Δεξαμενόπλοιο FRES 02/05/2019 0 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 52119019 Προμήθεια αυτόματου συνδέσμου ασφαλείας (petal valve marine automatic breakaway coupling) για τον ΑΗΣ Ρόδου 13/05/2019 120.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ