Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ-602903 Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST1600X πλάτους Β=1600mm και ST1600 Τ+120οC B=1400mm) των ταινιόδρομων τροφοδοσίας λιγνίτη και αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, 19/06/2020 Σε Παράταση 4.134.950,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Έργο ΔΥΠ-1310616 Αποσυναρμολόγηση, καθαίρεση και μεταφορά, στοιχείων του μνημειακού μηχανολογικού εξοπλισμού από το συγκρότημα ΛΙΠΤΟΛ, στον ΤΔΑΣ Πτολεμαϊδας 05/06/2020 Σε Παράταση 637.905 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠ-903021 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 1ης βαθμίδας του Α/Σ Νο 12 ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων 02/06/2020 Σε Παράταση 424.860 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠ 611020 Προμήθεια συνολικής ποσότητας 30.000 Κgr Χημικού Πρόσθετου Βελτιωτικού Καύσης για Μαζούτ Χαμηλού Θείου (LSHFO) που θα καλύψει τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) περίπου έτος 29/05/2020 Σε Παράταση 100.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903023 Προμήθεια ευθύγραμμων αυλών υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του υπερθερμαντή λεβήτων Ατμομονάδων ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/06/2020 Σε Παράταση 215.300,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 1510 Επισκευή ενός (1) κάθετου φλογαυλωτού ατμολέβητα (exhaust gas boiler) της Μονάδας Νο 2 SULZER 9 RTAF KVW του ΑΣΠ Χίου 15/06/2020 Σε Παράταση 87.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 600003 Προμήθεια ενός πλήρους κιβωτίου ταχυτήτων για τα χωματουργικά οχήματα TEREX TR-100 του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με P/N 29544093 04/06/2020 Σε Παράταση 115.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903028 Προμήθεια καμπυλών υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του αρχικού υπερθερμαντή των λεβήτων των ατμομονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/06/2020 Σε Παράταση 149.600,0 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1518 Παροχή Υπηρεσιών Συνεχών Μετρήσεων της Συγκέντρωσης Υδραργύρου στα Καυσαέρια Μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης 29/05/2020 Σε Παράταση 80.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903031 «Προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών αεριοστρόβιλου GT12 του ΑΗΣ Κομοτηνή 10/06/2020 Σε Παράταση 226.832,22 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903029 Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις αποθήκες του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 01/06/2020 Σε Παράταση 197.810,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903026 Προμήθεια ανταλλακτικών Aεριοστροβίλου GT26B της Μονάδας No 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 15/06/2020 Σε Παράταση 132.860,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903030 Προμήθεια ενός (1) καπακιού κυλίνδρου των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (DE) τύπου ΜΑΝ Β&W 12K90MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 27/05/2020 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 602001 Προμήθεια Υλικών ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 17/06/2020 173.957,50 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52620002 Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης στερεών και άλλων επικινδύνων αποβλήτων ρυπασμένων με καύσιμο από τους σταθμούς ΑΣΠ & ΤΣΠ της ΔΕΗ Α.Ε 09/06/2020 1.612.890,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51720018 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού νέου πλαισίου Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων (Enterprise Risk Management) της ΔΕΗ Α.Ε. 01/06/2020 Σε Παράταση 350.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903033 Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών Α/Σ Νο 7 GE (exALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων 16/06/2020 Σε Παράταση 348.839,35 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52620006 Eκποίηση άχρηστων υλικών 03/06/2020 140.553,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903032 Προμήθεια ενός (1) ψυγείου αέρος των Μηχανών DOOSAN MAN B&W 9K60MC-S του ΑΣΠ ΚΩ 03/06/2020 53.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ -51920021 Προμήθεια Έντυπου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος ΔΕΗ C-ERMHS/19 10/06/2020 327.600,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ- 602002 Προμήθεια διάφορων χαλύβων κατά DIN17100, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 26/06/2020 194.379,40 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1512 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 09/07/2020 822.963,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ -600004 Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (Van), 4Χ2,πετρελαιοκίνητου, ωφέλιμου φορτίου 1,1 ton 11/06/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1523 Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών θερμών μερών του αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου 29/06/2020 2.400.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1522 Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών στο πλαίσιο της Γενικής Επιθεώρησης Γ-5 του Αεριοστροβίλου Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 30/06/2020 406.581,86 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1524 Επισκευή θερμών μερών του Α/Σ Νο 7 GE (ex ALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων 09/06/2020 277.767,53 ΔΕΗ/ΔΥΠ