Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600008 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για το σύνολο των χωματουργικών οχημάτων EUCLID HITACHI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 21/01/2021 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 602005 Προμήθεια πλήρους σφαιραύλακα περιφοράς άνω δομής (ανταλλακτικά γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 (Φ10000ΜΜ 29/01/2021 Σε Παράταση 261.450,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ – 602006 Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης (ερπύστρια πλήρης), για εκσκαπτικό μηχάνημα CAT6040 17/02/2021 Σε Παράταση 370.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51820047 Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω εξερχόμενων κλήσεων με στόχο την προώθηση νέων εμπορικών πακέτων, τη διερεύνηση των αναγκών τους και την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν 18/01/2021 Σε Παράταση 10.000.000 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 903065 Προμήθεια «Εύκαμπτων Αγωγών Αερίου Αεριοστρόβιλων Μονάδας Νο4 ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 25/01/2021 Σε Παράταση 90.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600021 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για φορτωτές HYUNDAI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 10/02/2021 Σε Παράταση 100.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ- 51920056 Προμήθεια στολών προστασίας από σκόνες και πιτσιλίσματα 18/01/2021 Σε Παράταση 270.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1557 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης πύλης και παράκτιων εγκαταστάσεων παραλαβής καυσίμου του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) 29/01/2021 Σε Παράταση 136.962,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903067 Προμήθεια στροφείου υπερπληρωτή ΜΑΝ B&W του ΑΣΠ Κω 20/01/2021 Σε Παράταση 250.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 903062 Προμήθεια ανταλλακτικών των υπερπληρωτών ΜΑΝ ΝΑ57 ΤΜ9- 019 των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου 26/01/2021 Σε Παράταση 523.850,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600016 Προμήθεια ενός καινούργιου λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού τουλάχιστον 17 θέσεων συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού 26/01/2021 Σε Παράταση 55.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1555 Αναπεριέλιξη στάτη γεννήτριας αεριοστρόβιλου Νο 4 ΑΗΣ Ρόδου 29/01/2021 Σε Παράταση 450.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1552 Συντήρηση επιπέδου 48.000 ωρών των Μονάδων Νο 4 και Νο 5 των Μηχανών εσωτερικής καύσης (Diesel) κατασκευής ΜΑΝ (πρώην Pielstick) του ΑΗΣ Ρόδου 28/01/2021 771.598,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-1558 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πύλες του ΑΗΣ Αλιβερίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 18/02/2021 Σε Παράταση 111.423,60 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 600022 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για εκσκαπτικά μηχανήματα DOOSAN (πρώην DAEWOO) που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 25/01/2021 200.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1554 Επαλήθευση Ετήσιων Εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της Επιχείρησης που υπάγονται στο πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τα έτη 2020 και 2021 18/01/2021 130.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1562 Υποστήριξη Εργασιών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/01/2021 Σε Παράταση 73.800,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 611050 Προμήθεια βιομηχανικών ελαιολιπαντικών 10/02/2021 Σε Παράταση 543.350,19 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 903070 Προμήθεια δίσκου 17ης βαθμίδας συμπιεστή αεριοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/02/2021 Σε Παράταση 220.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 903068 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου 04/02/2021 Σε Παράταση 1.962.067,37 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51920061 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας της Διεύθυνσης Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε 20/01/2021 Σε Παράταση 280.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51920060 Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη εκατό (100) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 7 kW AC και εκατό (100) φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος 22kW AC 25/01/2021 Σε Παράταση 393.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 51920064 Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, σύνδεση των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης, και τεχνική υποστήριξη φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων ισχύος >100 kW DC 25/01/2021 Σε Παράταση 367.800,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ-1550 Αναβάθμιση καυστήρων για μείωση εκπομπών NOx στον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/01/2021 391.769,89 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 1561 Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Ι-ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονπρόσωπη Ο.Ε 28/01/2021 60.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51820063 Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ ΑΕ σε όλη τη Ελληνική Επικράτεια 10/02/2021 17.569.400 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903103 Προμήθεια αντλιών υψηλής πίεσης καυσίμου Μονάδων WARTSILA W18V32 ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ της ΔΕΠΑΝ 28/01/2021 69.552,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 611056 Πρακτόρευση δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ και ντίζελ 26/01/2021 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903102 Προμήθεια και θέση σε λειτουργία 5 ηλεκτρολυτικών κελιών των μονάδων ηλεκτροχλωρίωσης του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου - ΔΕΠΑΝ 02/02/2021 140.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903101 Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλώσιμων και εργασίες για την πραγματοποίηση επιθεώρηση τύπου LEVEL IV στην αεριοστροβιλική μονάδα Siemens SGT500 (Α/Σ Νο4) του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 16/02/2021 1.305.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο ΔΥΠΕΚΕ 1310625 Κατασκευή υπέργειου δικτύου καυσίμου και πετρελαιοειδών αποβλήτων στον ΑΣΠ Σάμου 02/02/2021 40.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 611101 Προμήθεια ελαιολιπαντικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 26/02/2021 772.580 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51820059 Παροχή υπηρεσιών τήρησης και διαχείρισης των στοιχείων του Μετοχολογίου της ΔΕΗ Α.Ε 05/02/2021 39.600 ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Έργο ΔΥΠΕΚΕ 1310624 Αποκατάσταση Βορείας Περίφραξης εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 05/02/2021 98.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ - 1560 Συντήρηση – επισκευή των υπερπληρωτών MAN NA57 TM9 019 των Μονάδων Pielstick του ΑΗΣ Ρόδου 12/02/2021 108.129,00 Ι. Βενιζέλο Τηλ .210-5293256
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903104 «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ανάκτησης απορριπτόμενων υδάτων λεβήτων (BLOW DOWN) των Μονάδων IV και V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου» 10/02/2021 78.650,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.