Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621004 Eκποίηση άχρηστων υλικών scrap από τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 07/09/2021 154.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621003 Εκποίηση αυτούσιων παροπλισμένων ρουλεμάν και παρελκομένων αυτών ως προϊόντα από τον Τομέα ΠΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΛΙΠΤΟΛ 07/10/2021 Σε Παράταση 90.338,37 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121058 Παροχή ολοκληρωμένης λύσης (απαιτούμενου εξοπλισμού, κυκλωμάτων διασύνδεσης και σχετικών υπηρεσιών σχεδίασης, υλοποίησης και υποστήριξης) σύγχρονου δικτύου δεδομένων SD-WAN 17/09/2021 Σε Παράταση 8.000.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821064 (1) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτροκίνησης (ΓΔ/ΗΚ), για την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική ανάπτυξη της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά της Ηλεκτροκίνησης 15/09/2021 Σε Παράταση 1.800.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021055 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των οικονομικών λειτουργιών της ΔΕΗ 21/09/2021 Σε Παράταση 225.720,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 54021005 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Νομικού Συμβούλου, Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, πλην του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 16/09/2021 Σε Παράταση 585.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121014 Παροχή Υπηρεσιών με σκοπό την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση φακέλων μισθωτών και συνταξιούχων της τελευταίας 5ετίας. Συλλογή, διατήρηση, φύλαξη, αποθήκευση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση του έγχαρτου φυσικού αρχείου πελατών της Εμπορίας 30/09/2021 Σε Παράταση 2.200.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721065 Παροχή 1400 Ανθρωποημερών Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής για τον Τομέα Εφαρμογών Εταιρικού Κέντρου & Operational Technology 27/09/2021 Σε Παράταση 420.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721067 Παροχή 1400 Ανθρωποημερών Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής για τους Τομείς Εφαρμογών SAP/ERP και Εφαρμογών Εμπορίας 27/09/2021 Σε Παράταση 420.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121066 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη των λειτουργιών του Project FiberCo 07/10/2021 3.000.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721068 Παροχή 1400 Ανθρωποημερών Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής για τους Τομείς Ανάπτυξης και Διαχείρισης - Υποστήριξης, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 04/10/2021 Σε Παράταση 343.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021052 Παροχή υπηρεσιών σε λειτουργίες επικοινωνίας Πελάτη 24/09/2021 419.650,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821069 Σχεδιασμός και υλοποίηση Συστήματος υποδοχής και διαχείρισης υποψηφιοτήτων για κάλυψη θέσεων στελεχών (με εσωτερική διαδικασία ή κατόπιν δημόσιας προκήρυξης) 27/09/2021 250.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121059 Κατάρτιση Μητρώου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 20/10/2021 3.600.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52121060 Κατάρτιση μητρώου προμηθευτών για την προμήθεια περιφερειακών και ανταλλακτικών εξοπλισμού πληροφορικής 20/10/2021 750.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618110 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τους ΑΣΠ Χίου και ΑΣΠ Καλύμνου 29/09/2021 28.050,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618111 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Κω 29/09/2021 28.200,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 618112 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers, από τον Νομό Αττικής προς τους ΑΣΠ Σάμου και ΤΣΠ Ικαρίας 29/09/2021 28.200,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 52121070 Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού NetBackup με ετήσια συντήρηση & Υπηρεσίες υλοποίησης, αναβάθμισης, εκπαίδευσης και υποστήριξης 08/10/2021 154.180,00 ΔΥΠEKE