Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ-602903 Ματαίωση του υπόψη Διαγωνισμού Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST1600X πλάτους Β=1600mm και ST1600 Τ+120οC B=1400mm) των ταινιόδρομων τροφοδοσίας λιγνίτη και αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, 31/07/2020 4.134.950,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Έργο ΔΥΠ-1310616 Αποσυναρμολόγηση, καθαίρεση και μεταφορά, στοιχείων του μνημειακού μηχανολογικού εξοπλισμού από το συγκρότημα ΛΙΠΤΟΛ, στον ΤΔΑΣ Πτολεμαϊδας 22/06/2020 Σε Παράταση 637.905 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠ-903021 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 1ης βαθμίδας του Α/Σ Νο 12 ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων 03/07/2020 Σε Παράταση 424.860 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠ 611020 Προμήθεια συνολικής ποσότητας 30.000 Κgr Χημικού Πρόσθετου Βελτιωτικού Καύσης για Μαζούτ Χαμηλού Θείου (LSHFO) που θα καλύψει τις ανάγκες της Επιχείρησης για ένα (1) περίπου έτος 29/05/2020 Σε Παράταση 100.500,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903023 Προμήθεια ευθύγραμμων αυλών υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του υπερθερμαντή λεβήτων Ατμομονάδων ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/06/2020 Σε Παράταση 215.300,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 1510 Επισκευή ενός (1) κάθετου φλογαυλωτού ατμολέβητα (exhaust gas boiler) της Μονάδας Νο 2 SULZER 9 RTAF KVW του ΑΣΠ Χίου 23/06/2020 Σε Παράταση 87.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 600003 Προμήθεια ενός πλήρους κιβωτίου ταχυτήτων για τα χωματουργικά οχήματα TEREX TR-100 του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με P/N 29544093 04/06/2020 Σε Παράταση 115.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903028 Προμήθεια καμπυλών υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας του αρχικού υπερθερμαντή των λεβήτων των ατμομονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 09/06/2020 Σε Παράταση 149.600,0 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1518 Παροχή Υπηρεσιών Συνεχών Μετρήσεων της Συγκέντρωσης Υδραργύρου στα Καυσαέρια Μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ΑΗΣ Μελίτης 09/06/2020 Σε Παράταση 80.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903031 «Προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών αεριοστρόβιλου GT12 του ΑΗΣ Κομοτηνή 24/06/2020 Σε Παράταση 226.832,22 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903029 Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις αποθήκες του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 01/06/2020 Σε Παράταση 197.810,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903026 Προμήθεια ανταλλακτικών Aεριοστροβίλου GT26B της Μονάδας No 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 22/06/2020 Σε Παράταση 132.860,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903030 Προμήθεια ενός (1) καπακιού κυλίνδρου των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (DE) τύπου ΜΑΝ Β&W 12K90MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 27/05/2020 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 602001 Προμήθεια Υλικών ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 30/08/2020 Σε Παράταση 173.957,50 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52620002 Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης στερεών και άλλων επικινδύνων αποβλήτων ρυπασμένων με καύσιμο από τους σταθμούς ΑΣΠ & ΤΣΠ της ΔΕΗ Α.Ε 02/07/2020 Σε Παράταση 1.612.890,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51720018 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού νέου πλαισίου Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων (Enterprise Risk Management) της ΔΕΗ Α.Ε. 01/06/2020 Σε Παράταση 350.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903033 Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών Α/Σ Νο 7 GE (exALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων 16/06/2020 Σε Παράταση 348.839,35 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52620006 Eκποίηση άχρηστων υλικών 03/06/2020 140.553,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903032 Προμήθεια ενός (1) ψυγείου αέρος των Μηχανών DOOSAN MAN B&W 9K60MC-S του ΑΣΠ ΚΩ 09/06/2020 Σε Παράταση 53.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ -51920021 Προμήθεια Έντυπου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος ΔΕΗ C-ERMHS/19 17/06/2020 Σε Παράταση 327.600,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ- 602002 Προμήθεια διάφορων χαλύβων κατά DIN17100, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 10/07/2020 Σε Παράταση 194.379,40 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1512 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 09/07/2020 822.963,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ -600004 Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (Van), 4Χ2,πετρελαιοκίνητου, ωφέλιμου φορτίου 1,1 ton 11/06/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1523 Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών θερμών μερών του αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου 07/09/2020 Σε Παράταση 2.400.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1522 Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών στο πλαίσιο της Γενικής Επιθεώρησης Γ-5 του Αεριοστροβίλου Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 20/07/2020 Σε Παράταση 406.581,86 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1524 Επισκευή θερμών μερών του Α/Σ Νο 7 GE (ex ALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων 10/07/2020 Σε Παράταση 277.767,53 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51720017 Παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού του website και της εφαρμογής Mobile App της ΔΕΗ Α.Ε 27/07/2020 Σε Παράταση 420.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903034 Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συστήματος αυτοματισμού Aεριοστροβίλου GT26B της Μονάδας No 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 02/07/2020 Σε Παράταση 60.180,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51820023 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης Εμπορίας σε θέματα διαχείρισης νέων απαιτήσεων και αλλαγών και βελτίωσης διαδικασιών εξυπηρέτησης με επίκεντρο το SAP IS-U βάσει βέλτιστων πρακτικών 26/06/2020 Σε Παράταση 410.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903035 Προμήθεια ενός πλήρους ασφαλιστικού και ανταλλακτικών αυτού, τροφοδοτικού νερού Λέβητα, της Μονάδας No5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 15/07/2020 Σε Παράταση 55.523,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903036 Προμήθεια ανταλλακτικών by-pass ΥΠ και ΧΠ ΜΣΚ4 ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 14/07/2020 Σε Παράταση 191.359,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903038 Προμήθεια τριών (3) Κινητήρων πετρελαίου πλήρη Mitsubishi type S16R-PTA 07/07/2020 Σε Παράταση 282.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903037 Προμήθεια Μονωτήρων Διέλευσης Μ/Σ ΥΗΣ Κρεμαστών 24/08/2020 Σε Παράταση 140.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903039 Προμήθεια τεσσάρων (4) δακτυλίων συγκράτησης τυλιγμάτων ρότορα Γεννητριών για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 31/07/2020 Σε Παράταση 400.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 600005 Μίσθωση τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων (5θέσεων, 4 ή 5θυρων) για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, κατηγορίας κυβισμού 1300-1400 cc και ισχύος άνω των 100 HP 26/06/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903020 Προμήθεια εμβόλων και άλλων ανταλλακτικών των μονάδων τύπου Wartsila V32 για τους ΑΣΠ Καρπάθου, Θήρας και Σάμου 28/08/2020 Σε Παράταση 376.071,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51920026 Προμήθεια χειμερινών στολών εργασίας με ανακλαστικές ταινίες 10/09/2020 Σε Παράταση 217.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1527 Παροχή Υπηρεσιών Mεταφοράς προσωπικού από την πόλη της Ρόδου στον ΑΗΣ Ρόδου (περιοχή Σορωνής) και αντιστρόφως 21/07/2020 Σε Παράταση 109.002,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903042 Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας STR700/555 BY HIDROTECAR/BURGOS – SULZER του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 25/08/2020 Σε Παράταση 37.640,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1526 Γενική Επιθεώρηση Γεννήτριας Ατμοστροβίλου Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 11/09/2020 Σε Παράταση 415.825,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ–611037 Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από αυτήν δεξαμενόπλοιο FRES 06/07/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ–611041 Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς diesel με το δεξαμενόπλοιο NAOUSSA 06/07/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ–611040 Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς diesel με το δεξαμενόπλοιο LEFTERIS 06/07/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ–611038 Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από αυτήν δεξαμενόπλοιο ΙCE HAWK 06/07/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903043 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 3ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/08/2020 855.621,27 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903041 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 1ης & 2ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/08/2020 1.606.952,34 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Έργο ΔΥΠ-1310617 Μελέτη – Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) βιομηχανικών ανελκυστήρων προσώπων – φορτίων ωφέλιμης ανυψωτικής ικανότητας 600kg ή 6 ατόμων ο καθένας στα κτίρια λεβήτων ανάκτησης θερμότητας Νο 1 & 2 της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 14/09/2020 Σε Παράταση 400.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠ-1528 Φύλαξη ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 27/07/2020 Σε Παράταση 93.742,92 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1531 Συντήρηση-Επισκευή φωτιστικών σωμάτων και δικτύου φωτισμού και υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 04/08/2020 Σε Παράταση 118.657,30 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51920031 Προμήθεια 300.000 απλών χειρουργικών μασκών 05/08/2020 Σε Παράταση 150.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 52120025 Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού NetBackup με τριετή περίοδο συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης 24/07/2020 71.355,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51920011 Ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την Προμήθεια 4.000 Επενδυτών ισχυρού ψύχους με ανακλαστικές ταινίες 27/08/2020 320.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903040 Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις αποθήκες του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 06/08/2020 Σε Παράταση 90.900,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 600006 Μίσθωση τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων FIAT PANDA, 4X2, (5θυρων), για περίοδο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, κατηγορίας κυβισμού 1200cc 23/07/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51820002 Παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης, συντήρησης και επισκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού της ΔΕΗ ΑΕ 27/08/2020 131.030,69 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 54020007 Προμήθεια ασφαλιστικού προγράμματος παροχής Υπηρεσιών Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας 19/08/2020 Σε Παράταση 250.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Έργο ΔΥΠ – 1310618 ΣΤΑΔΙΟ Ι Αναβάθμιση του συστήματος καύσης της ΜΣΚ Νο V, τύπου GE S109FA DLN2+ του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου στον τύπο DLN 2,6+ 30/07/2020 10.500.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903044 Προμήθεια ψυγείων αέρος καύσης των Μηχανών Diesel Sulzer Cegielski 9RTAF58 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 06/08/2020 121.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51920032 Προμήθεια 47.000 Nm3 Αέριου Υδρογόνου, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΑΣ και ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ για ένα (1) έτος 06/08/2020 118.655,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 611036 Προμήθεια Χημικών Υλικών – Πρόσθετων για τις ανάγκες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 07/08/2020 Σε Παράταση 132.216,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51920016 Προμήθεια 7.000 ζευγών υποδημάτων ασφαλείας διαφόρων μεγεθών (από 37 έως 48) 16/09/2020 238.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 54020008 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κατά παντός κινδύνου του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Πληροφορικής (Hardware) της ΔΕΗ Α.Ε 20/08/2020 Σε Παράταση 49.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1529 Επιθεώρηση και ανακατασκευή 3ης κινητής βαθμίδας στροβίλου (S3B) της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου» 04/09/2020 700.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1530 Αναγέννηση ελαίου μετασχηματιστών ανύψωσης του ΑΗΣ Κομοτηνής 31/08/2020 Σε Παράταση 155.750,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51720030 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού της Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. 31/08/2020 1.500.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1532 Καθαρισμός χώρων και εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 03/09/2020 92.838,10 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1535 Εργασίες επισκευής και επιθεώρησης στις γεννήτριες του Αεριοστροβίλου Νο.11 και Ατμοστροβίλου του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/09/2020 Σε Παράταση 451.300,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1534 Παροχή Υπηρεσιών Mεταφοράς προσωπικού από τις πόλεις του Αγίου Νικολάου (οδικός άξονας Νο1) και της Σητείας (οδικός άξονας Νο2) Κρήτης προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 02/09/2020 262.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 611043 Προμήθεια λιπαντικών και δύσφλεκτων υγρών ρύθμισης στροβίλων, για τις ανάγκες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 08/09/2020 289.200,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ-903045 Προμήθεια κινητών πτερυγίων 3ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον αεριοστρόβιλο της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 15/09/2020 1.000.000 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ - 611035 Προμήθεια 4.300 ΜΤ Υδράσβεστου 15/09/2020 460.100,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ