Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων 20/12/2021 Σε Παράταση ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 54021008 Παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Θυγατρικών 10/12/2021 Σε Παράταση 18.000.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821080 Παροχή Υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας για την είσπραξη των απαιτήσεων από λογαριασμούς και τη λειτουργική υποστήριξη σε ρυθμιστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα 07/01/2022 Σε Παράταση 387.600 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52021084 Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών 23/12/2021 12.500.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821081 Παροχή υπηρεσιών σε θέματα πρόβλεψης φορτίου και ανάπτυξη τιμολόγησης νέων εξιδεικευμένων προϊόντων 17/12/2021 Σε Παράταση 410.025 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621009 Εκποίηση άχρηστων υλικών 16/12/2021 180.953,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821088 Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα σχεδίασης, υλοποίησης Έργων Know your customer 20/12/2021 369.600,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721087 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού και εφαρμογών της υποδομής του Ταμειακού Συστήματος 11/01/2022 Σε Παράταση 50.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621010 Eκποίηση άχρηστων υλικών 12/01/2022 200.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821090 Παροχή υπηρεσιών σε θέματα σχεδίασης, υλοποίησης και βελτίωσης της εμπειρίας πελάτη 17/01/2022 794.292,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51821089 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για θέματα κατάρτισης και επίβλεψης προϋπολογισμού, κεντρικών συμβάσεων της ΓΔ/Π, εκπόνησης και αποστολής σχετικών οδηγιών στα Καταστήματα Πωλήσεων, καθώς και διαχείριση δεδομένων μηχανογραφικών συστημάτων 12/01/2022 Σε Παράταση 391.200,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 52621006 Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΕΠΑΝ 01/02/2022 1.365.520,00 ΔΥΠEKE
Προμήθεια ΔΥΠΕΚΕ 52121086 Προμήθεια δεκαεπτά (17) τεμαχίων Η/Υ και δέκα (10) Οθονών 27’’ με τριετή (3έτη) εγγύηση on site 28/01/2022 Σε Παράταση 54.000,00 ΔΥΠEKE
Υπηρεσία ΔΥΠΕΚΕ 51721092 Παροχή υπηρεσιών σε εφαρμογές Java και παροχή υπηρεσιών για την εξαγωγή πληροφοριών από το πληροφοριακό σύστημα SAP 26/01/2022 420.048,00 ΔΥΠEKE