Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ 602902 Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 10/07/2019 Σε Παράταση 2.589.670,72 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51719034 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου με ληξιπρόθεσμες οφειλές. 19/06/2019 15.000.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-601905 Προμήθεια ορειχάλκινων δακτυλιδιών του πάγιου εξοπλισμού των Ορυχείων, για την κάλυψη αναγκών χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) 28/06/2019 330.100,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52319022 Παροχή καταδυτικών εργασιών του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου 09/07/2019 Σε Παράταση 103.660,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52119030 Εκτίμησης της εύλογης αξίας του συνόλου των εν λειτουργία ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (εκτός των εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης λιγνίτη και των εκτάσεων λιμνών) του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., με σκοπό την αποτύπωσή τους στις Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 27/06/2019 350.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619037 Εκποίηση άχρηστων υλικών 27/06/2019 651.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 52319049 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Πωλήσεων Αττικής για προετοιμασία φακέλων πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές από τελικούς λογαριασμούς για νομικές ενέργειες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 28/06/2019 375.000,00 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ)
Υπηρεσία ΔΥΠ - 51819050 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας για προετοιμασία φακέλων πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές από τελικούς λογαριασμούς για νομικές ενέργειες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 04/07/2019 270.000,00 ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ Στουρνάρη 55, T.K. 104 32 Αθήνα