Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ 602902 Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 16/12/2019 Σε Παράταση 2.589.670,72 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51719052 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα 09/01/2020 Σε Παράταση 720.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-602903 Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST) Ταινιόδρομων, πλάτους Β=1600mm και B=1400mm» 15/01/2020 Σε Παράταση 4.134.950,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 54019043 Aσφάλιση χρημάτων εισπρακτικών κέντρων ΔΕΗ Α.Ε 13/12/2019 Σε Παράταση 52.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1481 Κατασκευή νέων ανταλλακτικών και επισκευή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών για τους ατμοφράκτες της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/12/2019 Σε Παράταση 63.000 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας ”tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619042 Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων 09/12/2019 Σε Παράταση 477.069,10 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1472 Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών αεριοστροβίλων Μονάδος IV του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 30/01/2020 Σε Παράταση 1.979.191,29 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠ 52119064 Προμήθεια Routers για το δίκτυο Ε-net και Core Switches για τα δύο (2) μηχανογραφικά κέντρα της ΔΕΗ Α.Ε. 13/12/2019 Σε Παράταση 250.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 600908 Προμήθεια 1.170.500 κυτίων, φρέσκου αγελαδινού γάλακτος πλήρους (3,5% λιπαρά), παστεριωμένου (κανονικής παστερίωσης ,όχι υψηλής) ομογενοποιημένου, σε χάρτινη συσκευασία καθαρού περιεχομένου ½ λίτρου για τα Ορυχεία της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) στην Πτολεμαϊδα και τους Ατμοηλεκτρικούς σταθμούς (ΑΗΣ) της περιοχής Κοζάνης - Πτολεμαϊδας – Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού €526.725,00, πλέον ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε 18/12/2019 526.725,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51819066 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου για την υλοποίηση της λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ για το Φυσικό Αέριο, στο κεντρικό Σύστημα SAP ISU 10/12/2019 120.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 52119069 Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού 11/12/2019 Σε Παράταση 85.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-903931 Προμήθεια ανταλλακτικών θωράκισης μύλων λιγνίτη Μονάδας V 11/12/2019 72.290 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΥΠ-903935 Προμήθεια συγκροτήματος παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα για τη Μονάδα IIΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 12/12/2019 85.000 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠ 52619046 Εκποίηση άχρηστων υλικών 20/12/2019 164.553,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1494 Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού της Επιχείρησης από την πόλη της Ρόδου στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (περιοχή Κατταβιάς) και αντιστρόφως 12/12/2019 Σε Παράταση 235.156,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 51919059 Προμήθεια θερινών στολών εργασίας και θερινών στολών με ανακλαστικές ταινίες 20/12/2019 185.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια DYP-611943 Supply of about 910 kt of Low Sulfur Heavy Fuel Oil to PPC. 07/01/2020 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 52119067 Προμήθεια Αδειών Χρήσης Qlik Sense με μονοετή περίοδο Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης 10/01/2020 92.688,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ