Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Διέυθυνση: Στουρνάρη 55

Υπ. Επικοινωνίας: Γραφείο Αποσφράγισης

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5270832

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ 602902 Προμήθεια Ρουλμάν διαφόρων τύπων (ρουλμάν-έδρανα-σφιγκτήρες), για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 04/09/2019 Σε Παράταση 2.589.670,72 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-601905 Προμήθεια ορειχάλκινων δακτυλιδιών του πάγιου εξοπλισμού των Ορυχείων, για την κάλυψη αναγκών χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) 06/09/2019 Σε Παράταση 330.100,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 52319022 Παροχή καταδυτικών εργασιών του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου 28/08/2019 Σε Παράταση 103.660,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 51719052 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα 23/09/2019 Σε Παράταση 720.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-602903 Προμήθεια δύο (2) ειδών Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων (με ενίσχυση συρματόσχοινων ST) Ταινιόδρομων, πλάτους Β=1600mm και B=1400mm» 04/09/2019 4.134.950,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 600905 Προμήθεια ενός καινούργιου δίκυκλου οχήματος τύπου SCOOTER στην κατηγορία κυβισμού των 300cc 09/09/2019 Σε Παράταση 5.000 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ 600902 Aνάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο τις εργασίες επισκευής συγκροτημάτων KOMATSU του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 19/08/2019 Σε Παράταση 305.450,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ -611924 Προμήθεια Υδράσβεστου σε σκόνη 03/09/2019 219.740,00 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ)
Προμήθεια ΔΥΠ - 602904 Υλικά ενώσεων Ιμάντων Τ/Δ για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 05/09/2019 1.021.337,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠ Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΠ 618914 Μεταφορά χύμα ελαιολιπαντικών με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers από το Νομό Αττικής προς τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω & Σάμου και τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας 09/09/2019 61.116,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 52119045 Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Μοντέλου (εργαλείου) μεσοπρόθεσμης προσομοίωσης της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 13/09/2019 90.000,00 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ)
Υπηρεσία ΔΥΠ - 52119054 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Αιτημάτων Αλλαγών του Συστήματος SAP/ERP 16/09/2019 300.000,00 ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ Στουρνάρη 55, T.K. 104 32 Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠ 51919057 Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας 06/09/2019 78.000,00 ΔΕΗ ΔΥΠ