ΔΥΠ 51717Δ00002 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/01/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/01/2018 - 10:15 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ει.Σαρρή
Υποβολή: ΔΕΗ /ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ν. Μάρκου και Eι. Σαρρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και ei.sarri@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824/ 210 5270861) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597) και για το τεχνικό τμήμα στη διεύθυνση g.giannouzakou@dei.com.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Yλοποίηση έργου ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικών υπογραφών και προηγμένων υπηρεσιών τους

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 51717Δ00002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/11/2017
ΑΔ: A101293
Συμπλήρωμα 1 21/12/2017
ΑΔ: A101323
Συμπλήρωμα 2 09/01/2018
ΑΔ: A101324
Συμπλήρωμα 3 24/01/2018
ΑΔ: A101325
Προϋπολογισμός: € 483.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας
CPV
NUTS

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Euro51717Δ00002 Λήψη