ΔΥΠ-1472 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/01/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/02/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Β. Κουμπαρούλη τηλ.: 210 5292698"
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλ.+30 2105270800. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Β. Κουμπαρούλη και τον κο Ι. Βενιζέλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.koumparouli@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax +30 2105232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον ΑΗΣ Kερατέας - Λαυρίου τηλ. +30 2292064158 κ. Στ. Σίνη (s.sinis@dei.com.gr ) και κ. Γ. Θεοχαρόπουλο (g.theocharopoulos@dei.com.gr ). "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών αεριοστροβίλων Μονάδος IV του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-1472
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/10/2019
ΑΔ: A112277
Συμπλήρωμα 1 07/11/2019
ΑΔ: A112356
Συμπλήρωμα 2 29/01/2020
ΑΔ: A114610
Προϋπολογισμός: € 1.979.191,29 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-ΔΥΠ-1472 Λήψη