ΔΠΛΠ-1310644 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Σωτηροπούλου Σταυρούλα και την κα. Μαυροπούλου Βασιλική με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.sotiropoulou@dei.gr και v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Σωτηροπούλου Σταυρούλα και την κα. Μαυροπούλου Βασιλική με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.sotiropoulou@dei.gr και v.mavropoulou@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στο Συγκρότημα Αλιάκμονα από τον κο Γ. Βαφείδη (2331044045) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση g.vafeidis@dei.gr, για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στο Συγκρότημα Αράχθου από τον κο Γ. Σακκά (2681082456) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση g.sakkas@dei.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΥΗΣ Λάδωνα από τον κο Ι. Σταθά (2797022995) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση i.stathas@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναβάθμιση Συστήματος Προστασίας Γεννητριών ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ Ι-ΛΑΔΩΝΑ-ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310644
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/01/2023
ΑΔ: A122327
Συμπλήρωμα 1 19/01/2023
ΑΔ: A122377
Συμπλήρωμα 2 26/01/2023
ΑΔ: A122449
Συμπλήρωμα 3 14/02/2023
ΑΔ: A122623
Συμπλήρωμα 4 28/02/2023
ΑΔ: A122729
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 10/03/2023
ΑΔ: A122834
Προϋπολογισμός: € 500.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΠΛΠ-1310644 Λήψη