ΤΕΜΠ-639 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/03/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/04/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δρακόπουλος Τρύφων (Τηλ.: 210 8212535)
Υποβολή: Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα tenderOne της Cosmote.
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderOne της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr/.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΕΜΠ-639
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/03/2021
ΑΔ: A118459
Συμπλήρωμα 1 31/03/2021
ΑΔ: A118489
Προϋπολογισμός: € 172.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων