Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο TKHME-215 «Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών με αμμοβολή, επιμετάλλωση και βαφή στον ΑΣΠ Χίου» 09/06/2020 Σε Παράταση 456.800 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-2020-13.05.2020 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Λήμνου για δώδεκα μήνες. 17/06/2020 24.780,00 ΔΠΑΝ
Έργο ΤΚΗΜΕ - 219 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ. 17/06/2020 Σε Παράταση 814.000,00 ΔΠΑΝ
Έργο ΤΚΗΜΕ - 216 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ 16/06/2020 Σε Παράταση 299.600,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-20027 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Κω. 23/06/2020 15.000,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-20028 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καρπάθου. 02/07/2020 Σε Παράταση 15.000,00 ΔΠΑΝ
Έργο ΤΚΗΜΕ-222 Προμήθεια και εγκατάσταση με το “κλειδί στο χέρι” συστήματος παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύος 10 MW th με υγραέριο (LPG)/πετρέλαιο στις εγκαταστάσεις της τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) Μεγαλόπολης – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 08/07/2020 700.000 € ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-20030 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Θήρας 08/07/2020 28.000,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-20034 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καλύμνου 08/07/2020 16.000,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-20037 Παροχή Υπηρεσιών Κάλυψης αναγκών Ταχυμεταφοράς δεμάτων από την έδρα σε τριάντα οκτώ (38) διαφορετικούς προορισμούς (ΑΗΣ-ΑΣΠ-ΤΣΠ) της ΔΕΠΑΝ. 06/08/2020 Σε Παράταση 28.000,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-20040 Εργασίες καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων, εσωτερικών και υπαίθριων του ΑΣΠ Σύρου. 23/07/2020 14.500,00 ΔΠΑΝ
Έργο ΤΚΗΜΕ-220 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝ 07/09/2020 2.450.000 € ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200065877 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 440VDC ΓΙΑ ΤΟΝ Α/Σ SIEMENS SGT-600 ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 28/05/2020 Σε Παράταση 28.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065761 Προμήθεια : Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών συστήματος αυτοματισμού Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 25/05/2020 Σε Παράταση 7.200,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200066944 Μηχανική αποψίλωση των χόρτων και κοπή κλάδων δέντρων σε ακάλυπτους χώρους του γηπέδου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 28/05/2020 10.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200066993 Φυσικό μεταλλικό πόσιμο νερό για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 02/06/2020 Σε Παράταση 23.400,00 € ΔΕΘ
Έργο ΑΗΣ Κ. - 0025 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΙΙ & IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» 16/06/2020 Σε Παράταση 16.997,45 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200066618 Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση του σταθμού φυσικού αερίου (G.R.S.) για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 26/05/2020 13.095,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067195 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 29/05/2020 24.581,68 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067289 Γάλα Αγελαδινό Υψηλής Παστερίωσης από 1% έως και 1,7% & από 3% έως και 3,7% 09/06/2020 23.800,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200066315 Έλεγχος – Συντήρηση και Επισκευή κλιματιστικών μονάδων CLIMAVENETA - HITACHI – LENNOX και κλιματιστικών μικρής ισχύος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου διετούς διάρκειας 14/07/2020 Σε Παράταση 59.438,40 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067309 Διαβροχή δρόμων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με ένα (1) καταβρεχτήρα 03/06/2020 24.070,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067037 "Ηλεκτρονόμος διαφορικής προστασίας κινητήρων 6KV του οίκου SIEMENS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 05/06/2020 4.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067057 "Φόδρες θωράκισης στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 06/06/2020 21.984,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067170 Ανταλλακτικές γωνίες σαρωτριών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 18/06/2020 4.235,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067369 "Προμήθεια υλικών δικτύου πεπιεσμένου αέρα ΜΟΝ. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 05/06/2020 13.163,50 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065237 (1) Προμήθεια Καλωδίων Ελέγχου-Αυτοματισμών, Οπτικών Ινών & Ισχύος για τη ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 04/06/2020 17.750,00 € ΔΕΘ
Έργο 1200067184 Ανέγερση Δικτύου σωληνώσεων και λοιπού εξοπλισμού για την λειτουργία του συστήματος έγχυσης Green Lime στον Λέβητα της Μονάδας IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/06/2020 Σε Παράταση 224.600,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΑΗΣ Κ. - 0030 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑ-ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 17/06/2020 Σε Παράταση 28.875,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067405 "Υλικά δικτύου αερομεταφοράς GREEN LIME MON. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 19/06/2020 Σε Παράταση 10.480,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067475 Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης & καθαρισμού εξοπλισμού Τ/Δ Συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/06/2020 69.750,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067067 Αποψίλωση χώρων πρασίνου του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 22/06/2020 28.800,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067471 "Προμήθεια αεροφυλακίων δικτύου πεπιεσμένου ΜΟΝ. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 17/06/2020 Σε Παράταση 9.600,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067433 "Εξοπλισμός- παρελκόμενα σιλο έργου αποθείωσης ΜΟΝ. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 17/06/2020 16.680,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067288 "Πλακίδια βασάλτη τεφρολεκάνης ΜΟΝ. I-IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 16/06/2020 7.800,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067401 "Ανιονικός πολυηλεκτρολύτης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 17/06/2020 1.920,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200064480 Συσσωρευτές – Μπαταρίες για τις Ατμομονάδες 1 & 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 03/07/2020 17.738,04 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1100008261 ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ για τον ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ 30/06/2020 29.500,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067849 "Λειτουργία Κυλικείου ΑΗΣ Αλιβερίου " 09/07/2020 Σε Παράταση ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067320 "Υλικά δικτύου ξηρής αποθείωσης MON. IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 29/06/2020 70.245,80 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067537 Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής του ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) 29/06/2020 24.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067474 "Σαλαμάστρες και περμανίτες για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 30/06/2020 7.190,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067558 "Πνευματικοί σερβομηχανισμοί του οίκου BRAY CONTROLS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 30/06/2020 3.422,45 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067761 Προμήθεια στεγανοποιητικά παρεμβύσματα πλακοειδή εναλλάκτη SONDEX ψυγείων Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 07/07/2020 13.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067895 "Μεταφορά προσωπικού με Λεωφορείο, από Χαλκίδα στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους " 10/07/2020 36.750,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067845 Ρουλμάν 22218 Ε Κ - 22318 Ε Κ και σφιγκτήρας Η 318 - Η 2318 για τον ΑΗΣ Καρδιάς 09/07/2020 1.095,18 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200064457 Προμήθεια κόμπλερ τροφοδοτικής αντλίας και αντλίας προθέρμανσης λέβητα Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 17/07/2020 Σε Παράταση 15.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200066911 "Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμών βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντα χώρου ΑΗΣ Χανίων " 10/07/2020 16.440,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067959 "Φίλτρα διπλών εδράνων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 03/07/2020 2.640,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067789 Καθαρισμός λαδιού δεξαμενών ρύθμισης και λίπανσης Στροβίλων των Μονάδων III – IV - V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/07/2020 Σε Παράταση 27.280,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067104 Αναπεριέλιξη ηλεκτροκινητήτα τροφοδοτικης αντλίας για τον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 22/07/2020 Σε Παράταση 18.500,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067695 «Έλεγχος – Συντήρηση – Πιστοποίηση πυροσβεστήρων του σταθμού ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Αντλιοστασίων». 02/07/2020 27.101,50 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067587 Αντικατάσταση υαλοστασίων και κεντρικών θυρών στις πολυκατοικίες του εξωτερικού οικισμού της ΔΕΗ Α.Ε. AΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 21/07/2020 Σε Παράταση 50.200,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067336 Επιθεώρηση - επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στη Μονάδα V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 30/07/2020 Σε Παράταση 56.154,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200066209 Προμήθεια : Προμήθεια κόμπλερ πλήρες αντλίας SULZER TTM C40/2-TTM C80-230/3 με τους δίσκους Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 24/07/2020 Σε Παράταση 6.400,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΑΗΣ Κ. - 0035 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑ-ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 21/07/2020 50.930,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200060072 ΨΥΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 21/07/2020 13.080,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067997 Εκμίσθωση τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 10/07/2020 7.200,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067934 Εργασίες αποκαταστάσεων μεταλλικών κατασκευών σε εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 28/07/2020 39.060,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200068121 «ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ» 15/07/2020 12.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200065805 «Λειτουργία βοηθητικών μηχανημάτων Στροβίλου Ατμομονάδος 4 του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων για χρονικό διάστημα 8 μηνών. Καλύπτοντας δυο (2) θέσεις βάρδιας εικοσιτετράωρης φυλακής» 04/08/2020 Σε Παράταση 28.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200068098 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10lt.Υ 15/07/2020 22.400,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067941 Καθαρισμός Δικτύων Αποχέτευσης στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 27/07/2020 33.158,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067548 Προμήθεια : Προμήθεια Ψηκτρών άνθρακος για την γεννήτρια Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 27/07/2020 Σε Παράταση 20.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200067538 Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής του ΑΗΣ Ρόδου. 16/07/2020 28.800,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067815 Προμήθεια στολών εργασίας (φόρμες) ενόψει της γενικής συντήρησης Γ-5 του GT12 για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 21/07/2020 9.420,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067779 Προμήθεια ανταλλακτικών ατμοπαγίδων GESTRA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 21/07/2020 4.398,80 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1100008329 Εργασίες επιθεώρησης-επισκευής σε τμήματα Κύριου εξοπλισμού Ατμαγωγών Λέβητα Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 04/08/2020 77.398,47 € ΔΕΘ
Έργο 1200067760 «Κατασκευή – ανέγερση οικίσκου φυσητήρων στην Μονάδα IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» 21/07/2020 53.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΑΗΣ Κ. - 0037 "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α) από Περδίκα (μέσω Πτολεμαΐδας) προς ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και αντίστροφα & β) από Κοζάνη (μέσω Δρεπάνου) προς ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και αντίστροφα " 07/08/2020 30.090,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200067140 Προμήθεια φορητού πολυβαθμονομητή πεδίου για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 04/08/2020 19.300,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200068284 Προμήθεια σταθερού δειγματολήπτη αστικών λυμάτων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. 04/08/2020 9.210,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200068554 Εσωτερικός καθαρισμός γραφείων και χώρων υγιεινής του T.Δ.Α.Σ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ 21/08/2020 15.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200068045 Συντήρηση – Βαθμονόμηση Αυτόματων Συστημάτων Συνεχούς Μέτρησης Αέριων Ρύπων και Λειτουργικών Παραμέτρων Μον. I…V και αναλυτών Ο2 προ και μετά LUVO Μον. III-IV στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 11/08/2020 36.960,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200068139 Προμήθεια : Προμήθειαανταλλακτικών επισκευής ρυθμιστικών βαλβίδων τροφοδοτικού νερού MASONEILAN DRESSER 21000-41000 Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 18/08/2020 15.461,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1100008028 Προμήθεια : Προμήθεια υδραυλικού συγκροτήματος αντλίας λίπανσης και ανύψωσης λαδιού Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 18/08/2020 26.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200068517 Προμήθεια ρυθμιστικής βαλβίδας φυσικού αερίου DIXI/AP 1” 300RF Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 18/08/2020 5.050,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Z220-1200066315 Έλεγχος – Συντήρηση και Επισκευή κλιματιστικών μονάδων CLIMAVENETA - HITACHI – LENNOX και κλιματιστικών μικρής ισχύος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου διετούς διάρκειας. 02/06/2020 59438,4 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200067506 Μεταφορά αργιλικών χωμάτων στη λίμνη Νησίου (Εγκαταστάσεις του ΥΗΣ ΑΓΡΑ) 10/06/2020 27000 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Z220-1200067475 Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης & καθαρισμού εξοπλισμού Τ/Δ Συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/06/2020 69750 ΔΥΗΠ
Προμήθεια ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Ζ210-1200068114 Συσκευές GPS διαχείρισης στόλου οχημάτων 07/07/2020 6500 ΔΥΗΠ
Έργο ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Ζ230-1200068109 Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Κίνησης Προσωπικού και Οχημάτων Συγκροτήματος Αλιάκμονα 22/07/2020 Σε Παράταση 23500 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200068174 Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών που αφορούν συντηρήσεις των εγκαταστάσεων των ΥΗΣ ΑΓΡΑ & ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ με σκαπτικό μηχάνημα 08/07/2020 16800 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΘΗΣΑΥΡΟΣ-2502020009 Μίσθωση οχήματος ταξί για την μεταφορά του προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Θησαυρού από την Δράμα και αντίστροφα. 28/07/2020 36600 ΔΥΗΠ
Έργο ΔΕΘΥΠ-ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ-1700003635 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΤΜ 5-6 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 25/08/2020 15000 ΔΥΗΠ