Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1446 Ανακαίνιση & αναγέννηση κύριων ανταλλακτικών Αεριοστροβίλου GT13E2 31/07/2019 Σε Παράταση 1.768.657 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1455 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης στην ανοικτή Επιθεώρηση της βαθμίδας Χ/Π, του Ατμοστροβίλου της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 22/07/2019 Σε Παράταση 156.830 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1459 Μεταφορά προσωπικού από τις πόλεις του Αγίου Νικολάου και της Σητείας Κρήτης προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκο και αντιστρόφως. 22/07/2019 Σε Παράταση 253.000 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1462 Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς σε 24ωρη βάση 31/07/2019 Σε Παράταση 209.347,20 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1464 Συγκολλήσεις ιμάντων και προληπτική συντήρηση των συστημάτων λιγνίτη-τέφρας του ΑΗΣ Καρδιάς 16/07/2019 304.290,20 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1465 Φύλαξη των εγκαταστάσεων οκτώ (8) Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής της ΔΠΑΝ χωρισμένοι σε τρεις (3) νησιωτικές περιοχές ως ακολούθως: Περιοχή Δωδεκανήσων (περιλαμβάνει τους ΑΣΠ Κω, Καρπάθου και Καλύμνου), Περιοχή Κυκλάδων(περιλαμβάνει τους ΑΣΠ Μήλου και Θήρας),Περιοχή Β. Αιγαίου(περιλαμβάνει τους ΑΣΠ Χίου, Σάμου και Λέσβου) 05/08/2019 528.000 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-52019020 Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Α/Σ GE τύπου M/TM Κρήτης - Ρόδου για τα έτη 2019-2022 26/07/2019 1.053.000 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-903919 Προμήθεια ανταλλακτικών της σχάρας μετάκαυσης Μονάδας V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 18/07/2019 101.065,22 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-51919031 Προμήθεια ανταλλακτικών MITSUBISHI S16R PTA 12/08/2019 Σε Παράταση 781.797,05 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-903917 Προμήθεια κάτω μέρους διωστήρων κινητήρων Wartsila W12 & 18V32 των ΑΣΠ Καρπάθου, Θήρας, Καλύμνου, Σάμου και Σύρου της ΔΕΗ Α.Ε 19/07/2019 Σε Παράταση 241.300 ΔΥΠΠ
Έργο ΔΥΠ-1310608 Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ (ΔΑΚ) No 7 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 07/08/2019 Σε Παράταση 149.080 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1467 Εσωτερικός καθαρισμός Διοικητηρίου και Συνεργείων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 25/07/2019 193.022,50 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1469 Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση μη απολήψιμης ποσότητας λιγνίτη της Α’ αυλής σε απολήψιμη θέση της Α’ ή Β’ αυλής του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 30/07/2019 170.000 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1463 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Νο11 και Νο12 – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΤΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο 12 ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 08/08/2019 Σε Παράταση 424.400 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1466 Υπηρεσίες υποστήριξης Επιθεώρησης τύπου C αεριοστροβίλου και ατμοστροβίλου Χ.Π. Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου 30/07/2019 141.260 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-903920 Προμήθεια ανταλλακτικών Επισκευής βαλβίδων φυσικού αερίου PRUSS Μον.5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/07/2019 32.600 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία 1200060862 Μεταφορά προσωπικού από τον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην Πτολεμαΐδα, τα ενδιάμεσα χωριά και αντιστρόφως 16/07/2019 54.135 ΔΕΘ
Υπηρεσία 9050 Μεταφορά ημερήσιου προσωπικού ( από 1-8-2019 μέχρι 31-7-2020 ) από και πρός τον ΑΗΣ Καρδιάς 15/07/2019 35.420 ΔΕΘ
Έργο 1700003363 Υγρομόνωση οροφής κτηρίου μηχανουργείου/συνεργείου λεβήτων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 19/07/2019 Σε Παράταση 19.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200058736 Κένωση και καθαρισμός δεξαμενής (ΔΑΚ) Νο 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 16/07/2019 Σε Παράταση 29.500 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200060502 Προμήθεια εκατόν έξι (106 ) συσσωρευτών τύπου VRLA για τις μηχανές Diesel του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 31/07/2019 Σε Παράταση 29.478,6 ΔΕΘ
Υπηρεσία 9053 Ταχυμεταφορά ( courier ) φακέλλων και μικροδεμάτων για τον ΑΗΣ Καρδιάς 22/07/2019 10.735 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200061289 Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης εξοπλισμού Συστημάτων Λιγνίτη - Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/07/2019 69.700,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200061182 Χάλυβας σε φύλλο DIN 1543 από υλικό 19ΜΟ3 για τον ΑΗΣ Καρδιάς 22/07/2019 1.843,20 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200061234 Συντήρηση - επισκευή φωτιστικών σωμάτων και δικτύου φωτισμού και υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/07/2019 66.846,69 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200060508 Ανταλλακτικά Αυλών SA 213-T91 Υψηλής Πίεσης και Θερμοκρασίας Τελικού Υπερθερμαντή Ατμολεβήτων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 23/07/2019 Σε Παράταση 19.700 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200059722 Ανταλλακτικά ατμοστροβίλων K-300-170 του Οίκου LMZ για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 25/07/2019 15.400 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200061191 Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 16/07/2019 3.500 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200058557 Μηχανουργικές κατεργασίες αφαίρεσης κοχλιών των κελυφών ΥΠ και ΜΠ του Στροβίλου LMZ K 300 - 170 κατά την διάρκεια της Γενικής Συντήρησης της Μονάδας Ι του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 26/07/2019 19.800 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200061394 Προμήθεια στεφάνης συνδέσμου 28Τ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 16/07/2019 4.830 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200060783 Προμήθεια πλήρους αντλίας κενού για την ΑΤΜ Νο 2 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 18/07/2019 25.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200060891 Θώρακες οροφής μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 18/07/2019 23.300,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200061365 Αντικατάσταση κοχλιών σύσφιξης πλακοστηριγμάτων των στροφείων Μύλων Λιγνίτη των Μονάδων Ι-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/07/2019 49.800,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200060255 Καθαρισμός με παγοβολή και μεταλλοβολή/αμμοβολή του Aεριοστροβίλου και του Aτμοστροβίλου Χ.Π. της Μονάδoς Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 02/08/2019 26.500 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200061407 Αξονας τυμπάνων Τ/Δ αυλής λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/07/2019 5.490 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200060835 Ανταλλακτικά μηχανών DIESEL για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 24/07/2019 17.385 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200060517 Νερό πόσιμο εμφιαλωμένο σε φιάλη 10 λίτρων για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 23/07/2019 9.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 9055 Συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του ΑΗΣ Καρδιάς 04/09/2019 44.323,2 ΔΕΘ
Υπηρεσία ΘΗΣΑΥΡΟΣ-250-2019-011 Μίσθωση οχήματος ταξί για την μεταφορά του προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Θησαυρού από την Δράμα και αντίστροφα. 18/07/2019 36.600 ΔΥΗΠ