Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΥΠΠ-1310606 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος επιτήρησης φλόγας λέβητα των Μονάδων Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/04/2019 Σε Παράταση 200.000 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903911 Προμήθεια εξήντα τριών (63) κινητών πτερυγίων 2ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον Αεριοστρόβιλο No 11 του ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 06/05/2019 Σε Παράταση 878.870,79 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903907 Προμήθεια ανταλλακτικών για την αναβάθμιση των SIEMENS/WINCC SCADA των συστήματων τέφρας των Μονάδων I-II-III-IV και της τηλεθέρμανσης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 24/04/2019 Σε Παράταση 61.794,00 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1432 Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων/Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών 19/04/2019 Σε Παράταση 151.929,47 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1440 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ 5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 08/05/2019 Σε Παράταση 131.400,10 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1449 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 08/05/2019 Σε Παράταση 114.734,10 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1451 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 08/05/2019 Σε Παράταση 119.179,80 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-904317 Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 4.400 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη,ιδανικής περιεκτικότητας σε υδροξείδιο του ασβεστίου 100%, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση 14/05/2019 470.800 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903913 Προμήθεια φίλτρων αναρρόφησης αέρα καύσης Αεριοστροβίλων ΜΣΚ5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 24/04/2019 Σε Παράταση 196.020,00 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1442 Μεταφορά τέφρας από την βοηθητική αυλή στην απόθεση του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 19/04/2019 Σε Παράταση 167.700,00 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1448 Επιθεώρηση και Ανακατασκευή ενός σετ κινητών πτερυγίων πρώτης βαθμίδος των Αεροστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 16/05/2019 Σε Παράταση 127.000 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-904318 Προμήθεια Διαλύματος Αμμωνίας για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ της Επιχείρησης για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.06.2019 έως 31.05.2020 ως εξής: 1.  Ενδεικτική ποσότητα 157.900 Kg Διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 19% (NH3 w/w ) σε θερμοκρασία 150 C, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2. Ενδεικτική ποσότητα 31.500 Kg Διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 25% (NH3 w/w ) σε θερμοκρασία 150 C, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ,ΡΟΔΟΥ και ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ. 06/05/2019 38.557,00 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903914 Προμήθεια ραούλων ταινιοδρόμων συστημάτων λιγνίτη τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 07/05/2019 126.800 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1445 Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/05/2019 85.921,20 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1456 Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κομοτηνής και Φράγματος Γρατίνης 03/05/2019 210.113,64 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1441 Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση του ΑΗΣ Κομοτηνής 14/05/2019 90.320 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1450 Καθαρισμός χώρων και εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 15/05/2019 94.955,10 ΔΥΠΠ
Έργο TKHME-185 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1250 KVA ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 1600 KVA ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 22/04/2019 Σε Παράταση 317.700 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200058715 Χαρτί φωτοτυπικό Α4 λευκό για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 Σε Παράταση 6.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200058083 Προμήθεια πλήρους συγκροτήματος ηλεκτροκινητήρα και αντλίας κενού για την ατμομονάδα Νο2 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 06/05/2019 Σε Παράταση 20.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057895 Πηνίο ανίχνευσης μετάλλων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/04/2019 Σε Παράταση 24.500 ΔΕΘ
Έργο 9025 Κατασκευή και τοποθέτηση καλυμμάτων ταινιοδρόμων του συστήματος τέφρας του ΑΗΣ Καρδιάς 07/05/2019 Σε Παράταση 121.844 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200059048 Κατασκευή δοκιμίων από οπλισμένο σκυρόδεμα για δοκιμές ως προς το υπέρβαρο των γερανογεφυρών του ΑΗΣ Αλιβερίου 03/05/2019 Σε Παράταση 18.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200058536 Πλάκες θωράκισης μύλων λιγνίτη ST 52.3 για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 18/04/2019 11.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200058299 Πλάκες θωράκισης μύλων λιγνίτη ( υλικό E-360/1.0070 ) για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 18/04/2019 12.500 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200058811 Ανταλλακτικά για αεροβάνες χημείου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/04/2019 Σε Παράταση 7.750 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200059071 Συσκευή καθαρισμού TORRENT ή άλλου οίκου για τον ΑΗΣ Καρδιάς 08/05/2019 Σε Παράταση 4.750 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200058258 Τακτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων του ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα 02/05/2019 Σε Παράταση 13.107 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200058832 Πνευματική βαλβίδα εκκαπνισμού για τις ατμομονάδες Νο 5 και 6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 03/05/2019 Σε Παράταση 20.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200058766 Λειτουργία εστιατορίου του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 10/05/2019 Σε Παράταση 18.400 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200059035 Χαρτί βιομηχανικό - κουζίνας - υγείας για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 12.600 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200059008 Ύφασμα πνευματικής μεταφοράς για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 26.445,13 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200059027 Χάλυβας σε φύλλα θερμής εξέλασης για τον ΑΗΣ Καρδιάς 23/04/2019 14.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200058683 Αποκατάσταση βλαβών και περιοδική συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 02/05/2019 26.238,8 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200058810 Καθαρισμός με μεταλλοβολή εξαρτημάτων στροβίλου και οργάνων ατμού της Μονάδας I του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 02/05/2019 9.400 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057786 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΑΗΣ Αλιβερίου 03/05/2019 Σε Παράταση 27.600 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200059376 Επεξεργασία λαδιών και ηλεκτρικές μετρήσεις των μετασχηματιστών ισχύος της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 19/04/2019 20.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200058752 Ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων για τον ΑΗΣ Αλιβερίου 19/04/2019 13.900 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200056654 Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής του ΘΗΣ Ν. Ρόδου. 08/05/2019 29.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200058762 Ανταλλακτικά του Οίκου ΑΒΒ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 18.890 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200059004 Ανταλλακτικά GE-FANUC για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 12.400 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200059113 Αλυσίδα P.I.V. 40B-2 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 8.536,65 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200059263 Πετροβάμβακας για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/04/2019 10.950 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200058576 Εργασίες συντήρησης κτιρίου αντλιοστασίου στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 08/05/2019 58.500 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200059072 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου led και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του μηχανοστασίου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 03/05/2019 12.100 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200059676 Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης CO2 και αναγόμωση με υδραυλική δοκιμή 38 φιαλών 45 kgr CO2 για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 16/05/2019 10.810 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200059750 Εργασίες συντήρησης αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής και επισκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 16/05/2019 13.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200058161 Συντήρηση Κλιματισμού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 09/05/2019 20.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200057818 Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υποστηρικτικές εργασίες του Τομέα Συντήρησης στους χώρους του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 16/05/2019 59.621,6 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200059694 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις πύλες του ΑΗΣ Αλιβερίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 10/05/2019 56.925,58 ΔΕΘ
Υπηρεσία ΔΥΗΠ-12000559535 Μεταφορά αργιλικών χωμάτων στη λίμνη Νησίου (Εγκαταστάσεις του ΥΗΣ ΑΓΡΑ) 03/05/2019 27.000 ΔΥΗΠ