Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21055 «Εργασίες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριών νέων οχετών πολλαπλής εξαγωγής καυσαερίων των Μονάδων Νο1, Νο2 και Νο3 SUMITOMO-NIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου». 27/09/2021 45.000,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-21065 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος αμμοβολής με υαλοσφαιρίδια για το ΣΣΕΑΒ της ΔΕΠΑΝ 04/10/2021 8.000,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21088 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Καρπάθου για δώδεκα (12) μήνες 29/09/2021 15.000,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21073 Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας των κυρίων μονάδων και του βοηθητικού ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του ΑΣΠ Καλύμνου για χρονικό διάστημα 12 μηνών 29/09/2021 64.955,76€ ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200072995 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μίας νέας μονάδας ελέγχου για το ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος No2 λειτουργίας blackstart των Μονάδων Diesel του ΑΗΣ Ρόδου. 15/09/2021 Σε Παράταση 25.760,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200076152 Γάλα Αγελαδινό Υψηλής Παστερίωσης από 1% έως και 1,7% & από 3% έως και 3,7% 08/09/2021 Σε Παράταση 23.800,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200075397 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ (TONER, ΜΕΛΑΝΙΑ κ.λ.π.) 16/09/2021 29.800,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200076234 Ταχυμεταφορά φακέλων και μικροδεμάτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου προς όλη την Ελλάδα και αντίστροφα 10/09/2021 Σε Παράταση 19.060,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200076181 Μεταφορά βιομηχανικών χημικών από τον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και τον ΑΗΣ Καρδιάς στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 28/09/2021 Σε Παράταση 5.750,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200071907 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ.» 13/09/2021 Σε Παράταση 25.600,00 € ΔΕΘ
Έργο 1200075817 Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής περισυλλογής συμπυκνωμάτων blow down Λεβήτων Μονάδας Νο ΙV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 10/09/2021 39.970,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200076359 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΛΑΜΕΣ για τον ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 09/09/2021 5.534,70 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200073661 Επιθεώρηση-συντήρηση επιστομίων και ασφαλιστικών Λεβήτων ανάκτησης θερμότητας Μονάδας ΙV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 16/09/2021 74.806,50 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200076073 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ» 17/09/2021 64.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200074596 ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΤΟΥ 1/2 ΛΙΤΡΟΥ 21/09/2021 43.500,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200076332 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑΥΔΕΤΗ» 23/09/2021 13.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200076761 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ- ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ & ΙΛΑΡΙΩΝΑ Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΗΣ Πολυφύτου 21/09/2021 20.000 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200076270 Έλεγχος – επισκευή και εγκατάσταση αξονικών αερόθερμων σε διάφορους χώρους του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/09/2021 19.183,50 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200076754 "Μεταφορά προσωπικού με Λεωφορείο, από Χαλκίδα στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών " 28/09/2021 67.250,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200076451 Έλεγχος – Συντήρηση – Πιστοποίηση πυροσβεστήρων του σταθμού ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Αντλιοστασίων 30/09/2021 37.508,60 € ΔΕΘ
Έργο 1200076639 Εγκατάσταση νέου συστήματος παραγωγής & διανομής ζεστού νερού θέρμανσης κεντρικών κτιρίων Διοίκησης και γενικών βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 08/10/2021 109.323,20 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200076238 Υποστήριξη Διαχείρισης της Αποθήκης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/10/2021 34.656,00 € ΔΕΘ
Έργο ΔΕΘΥΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-ΙΛΑΡΙΩΝ-1200069552 Εγκατάσταση νέων Συστημάτων Συσσωρευτών 220V & 48V στον ΥΗΣ Πολυφύτου 07/10/2021 Σε Παράταση 80000 ΔΥΗΠ