Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-20007 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους Υγιεινής και Εστίασης του ΤΣΠ Σκύρου για δώδεκα μήνες. 26/02/2020 Σε Παράταση 14.500,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-20009 Προμήθεια Ανταλλακτικών Μονάδας Νο2 WARTSILA W18V32 του ΑΣΠ Σάμου 20/02/2020 69.433,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-20012 Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδας WARTSILA W18V38 του ΑΣΠ Λέσβου 27/02/2020 25.528,90 ΔΠΑΝ
Προμήθεια ΔΕΠΑΝ-20013 Προμήθεια ανταλλακτικών για Μονάδες WARTSILA W18V32 του ΑΣΠ Σάμου. 04/03/2020 32.204,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-20014 Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Χίου για δώδεκα μήνες. 05/03/2020 15.000,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 0001 Υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες του Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Καρδιάς 24/02/2020 Σε Παράταση 41.666 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200065019 Επιθεώρηση - συντήρηση επιστομίων και ασφαλιστικών ανάκτησης θερμότητας λεβήτων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 25/02/2020 Σε Παράταση 59.475 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200064407 Επιθεώρηση και συντήρηση τριών (3) υδραυλικών σταθμών διαφραγμάτων εκτροπής καυσαερίων (Diverter Damper) της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 04/03/2020 Σε Παράταση 42.450 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200063123 Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους ΑΗΣ Ρόδου και ΘΗΣ Νότιας Ρόδου 27/02/2020 Σε Παράταση 29.917,44 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200063707 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΡΟΤΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ DOLMEL ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΗΜ Νο1 ΚΑΙ Νο2 για τον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 26/02/2020 Σε Παράταση 9.850,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1100007784 Προμήθεια Ανταλλακτικών υπερπληρωτών ABB VTR 454 A32 των Μονάδων Sulzer του ΑΗΣ Ρόδου 25/02/2020 21.779,52 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200065229 Μηχανικός Καθαρισμός Λέβητα Ατμομονάδα Νο 4 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 19/02/2020 Σε Παράταση 6.500,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 0005 Αντιπυρική προστασία-αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου του ΑΗΣ Καρδιάς-Πτολεμαΐδας V 28/02/2020 24.782 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065213 Γραφική ύλη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/02/2020 Σε Παράταση 2.352,39 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065293 Χάλυβας λάμα ST - 70 για τον ΑΗΣ Καρδιάς 27/02/2020 3.656,50 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200064962 Μεταφορά προσωπικού με ταξί από τα Περιβόλια και τον Γαβαλά στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντιστρόφως 28/02/2020 5.025 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065327 Υλικά μετατροπής του δικτύου σωληνώσεων αποθείωσης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/02/2020 5.390,5 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065348 Ανταλλακτικά οίκου SIEMENS για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2020 9.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200065149 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 04/03/2020 18.840,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200065114 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 25/02/2020 48.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065575 Προμήθεια εξοπλισμού χειροκίνητων ανυψωτικών μηχανισμών αλυσίδας (αλυσοπάλαγκο -κροκοπάλαγκο) για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 25/02/2020 12.800,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200065148 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 26/02/2020 17.880,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200065351 Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων για την ολοκλήρωση του συστήματος έγχυσης Green Lime στον λέβητα της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/02/2020 65.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065099 Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τις ανάγκες της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 24/02/2020 17.875 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065563 "Εξοπλισμός- παρελκόμενα νέου σιλο 400Μ3 έργου αποθείωσης ΜΟΝ. ΙΙΙ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 24/02/2020 7.180,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065731 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), για τις ανάγκες του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 25/02/2020 16.050,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065300 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ » 03/03/2020 26.250,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200065164 Προμήθεια : Προμήθεια ανταλλακτικών επιτήρησης άξονα Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 28/02/2020 6.010,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200063575 Προμήθεια : Προμήθεια νερού πόσιμου σε φιάλες για θερμοψύκτη του ΑΗΣ Αλιβερίου. 04/03/2020 9.900,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200065720 Τεχνική Υποστήριξη εργασιών χειρισμού ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων με καδοτροχό και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 10/03/2020 62.790,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200065493 Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίου της λίμνης Πολυφύτου 03/03/2020 59.200,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1100007938 Λειτουργία Χημικών Εγκαταστάσεων (του ΘΗΣ Ν. Ρόδου για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών) 09/03/2020 14.100,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΔΥΗΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-Z220-1200065571 Μεταφορά προσωπικού από Σέρβια και Βελβεντό για τους ΥΗΣ Πολυφύτου & Ιλαρίωνα. 12/03/2020 29110 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΣΦΗΚΙΑ-Ζ220-1200065898 Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων των ΥΗΣ Σφηκιάς, Ασωμάτων, Μακροχωρίου 03/03/2020 17664 ΔΥΗΠ