Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1427 Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου- Φιλώτα 20/02/2019 Σε Παράταση 503.762,97 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903838 Προμήθεια πλαισίου κινητήρα μέσης τάσης (Μ.Τ.) αντλιών προθέρμανσης τροφοδοτικής δεξαμενής Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 07/03/2019 Σε Παράταση 25.000 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903837 Κατασκευή-προμήθεια πλακοστηριγμάτων (stege) στροφείων μύλων λιγνίτη Μον.v του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 19/02/2019 Σε Παράταση 112.000 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903901 Προμήθεια ανταλλακτικών του Οίκου TANTRONIC για το σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων στο χώρο των αεριοστροβίλων Ν11 και Ν12 του ΑΗΣ Κομοτηνής. 27/02/2019 Σε Παράταση 103.675,60 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1437 Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες στα συστήματα λιγνίτη και τέφρας του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα 28/02/2019 Σε Παράταση 206.407,47 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903902 Προμήθεια ανταλλακτικών επιθεώρησης βαθμίδας χαμηλής πίεσης ατμοστροβίλου για τον ΑΗΣ Αλιβερίου 28/02/2019 Σε Παράταση 164.532 ΔΥΠΠ
Έργο ΔΥΠΠ-1310605 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18/02/2019 Σε Παράταση 120.000 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903905 Προμήθεια ανταλλακτικών εδράνων ατμοστροβίλου ΜΣΚ5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 28/02/2019 Σε Παράταση 126.734 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903904 Προμήθεια ανταλλακτικών οδοντωτών τροχών συμπλέκτη μύλων λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα. 14/02/2019 42.000 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903906 Προμήθεια βραχιόνων σπαστήρα λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 19/02/2019 Σε Παράταση 27.750 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1430 Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς 08/03/2019 Σε Παράταση 207.363 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-904315 Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 63.000 Νm3 Αερίου Υδρογόνου, παραδοτέα είτε σε φιάλες ιδιοκτησίας ΔΕΗ έιτε σε ενοικιαζόμενες φιάλες ιδιοκτησίας του προμηθευτή, για την κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ και ΚΑΡΔΙΑΣ για ένα (1) έτος, ήτοι από 01/04/2019 έως 31/03/2020 07/03/2019 105.040 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠΠ-904316 Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 319.000 Kgr καθαρού Τρισθενή Σιδήρου, που θα παραδοθεί σε μορφή διαλύματος άλατος τρισθενούς σιδήρου με κατ΄ελάχιστη περιεκτικότητα σε Fe3+ 10% κ.β. και θα καλύψει τις ανάγκες των ΑΗΣ της Επιχείρησης για ένα (1) έτος, ήτοι από 01/04/2019 έως 31/03/2020. 19/03/2019 468.670 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1434 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ-5 ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο11 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 02/04/2019 529.792,39 ΔΥΠΠ
Έργο TKHME-194 ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ – ΣΙΦΝΟΥ – ΣΚΥΡΟΥ – ΣΥΜΗΣ – ΑΜΟΡΓΟΥ -ΚΥΘΝΟΥ –ΣΕΡΙΦΟΥ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΜΕΓΙΣΤΗΣ 15/02/2019 Σε Παράταση 204.255,00 ΔΠΑΝ
Έργο ΤΕΠΜ-614 ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 14/03/2019 Σε Παράταση 185.000 ΔΠΑΝ
Έργο ΤΕΠΜ-620 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ 19/02/2019 580.000 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία 8092 Συντήρηση αποθετών-αποληπτών του ΑΗΣ Καρδιάς 14/02/2019 Σε Παράταση 69.778 ΔΕΘ
Υπηρεσία 9001 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΑΗΣ Καρδιάς 22/02/2019 Σε Παράταση 67.925 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057017 Ανταλλακτικά διακοπτών SF6 6.6KV MERLIN GERIN για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 Σε Παράταση 3.980 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200055803 Διάφορα καλώδια για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 05/03/2019 Σε Παράταση 2.650 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200056399 Μετασχηματιστής ισχύος ΜΤ 250KVA για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 25/02/2019 Σε Παράταση 25.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200056998 Χειροκίνητα απομονωτικά επιστόμια για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 27/02/2019 Σε Παράταση 26.760 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057328 Ανταλλακτικές ελατηριωτές ροδέλες για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 20/02/2019 15.600 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057367 Αντικαθαλατωτικό πρόσθετο για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 19/02/2019 Σε Παράταση 17.820 ΔΕΘ
Έργο 1700003213 Αντικατάσταση προκατασκευασμένων πλακών επικάλυψης καναλιών στο αντλιοστάσιο των DIESEL και λοιπούς χώρους του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 15/02/2019 18.800 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057437 Ανταλλακτικά αντλιών κενού κύριου ψυγείου του οίκου M.P.R. για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 25/02/2019 15.010 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200057633 Υποστήριξη διαχείρισης αποθήκης με την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (περονοφόρων – γερανογέφυρες) στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 18/02/2019 21.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057204 Αντλίες λάσπης τυμπάνου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 11.500 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057351 Κοχλίες και συναφή για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 9.591,49 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057360 Άξονας τυμπάνου Τ/Δ Β1 αλλαγής κατεύθυνσης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 3.300 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057572 Ελαστικό υλικό στεγανοποίησης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 4.816 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057602 Προστατευτικός δακτύλιος φοδρών πρανούς φορείου μύλου λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/02/2019 3.420 ΔΕΘ
Υπηρεσία 8073 Επισκευή εκκαπνιστών των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 29.856,18 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057877 Ανταλλακτικές γωνίες σαρωτριών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 3.900 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057861 Επαφή χαλκού για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 4.590 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057712 Μανόμετρα γλυκερίνης για τον ΑΗΣ Καρδιάς 25/02/2019 2.145 ΔΕΘ
Έργο 1700003215 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πύργου ψύξεως αεριοστροβίλου GE LM 2500 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 28/02/2019 60.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200057408 Συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων του ΑΗΣ Χανίων 25/02/2019 4.740 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200057648 Ανοξείδωτος σωλήνας άνευ ραφής για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 27/02/2019 20.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200057915 Κατασκευή εδαφοπλάκας με σκυρόδεμα C20/25 στον Κλάδο ΑΗΣ Αθερινόλακκου 20/02/2019 15.500 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200057250 Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση επιστομίων ατμού, τροφοδοτικού νερού και υγρών υψηλής πίεσης των Μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 07/03/2019 40.965 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200057618 Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμού βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντος χώρου του ΑΗΣ Χανίων 01/03/2019 12.030 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200058172 Μηχανικός καθαρισμός του λέβητα της Ατμομονάδας Νο 2 του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 25/02/2019 6.500 ΔΕΘ