Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠ-52019020 Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Α/Σ GE τύπου M/TM Κρήτης - Ρόδου για τα έτη 2019-2022 18/09/2019 Σε Παράταση 1.053.000 ΔΥΠΠ
Έργο ΔΥΠ-1310608 Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ (ΔΑΚ) No 7 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 20/09/2019 Σε Παράταση 149.080,00 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-903918 Προμήθεια τριών (3) συγκροτημάτων φυγοκεντρικών διαχωριστήρων ελαιώδους νερού (oily water separators) για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Θήρας και ΑΣΠ Κω-Καλύμνου. 18/09/2019 Σε Παράταση 240.000 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ-1479 Βοηθητικές εργασίες Τομέων και καθαρισμός Βιομηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κομοτηνής 16/09/2019 Σε Παράταση 87.960,06 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1476 Επιθεώρηση και ανακατασκευή κυρίων ανταλλακτικών συστήματος καύσης αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 14/10/2019 Σε Παράταση 440.358,50 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1482 Μεταφορά προσωπικού από και προς τον ΑΗΣ Κομοτηνής σε τρείς οδικούς άξονες (Κομοτηνής, Καβάλας-Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης) 24/09/2019 Σε Παράταση 118.715,00 ΔΥΠΠ
Υπηρεσία 9055 Συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του ΑΗΣ Καρδιάς 23/09/2019 Σε Παράταση 44.323,2 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062215 Γρανάζια για κόσκινα για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/09/2019 Σε Παράταση 17.800 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200062325 Υποστήριξη των εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του Χημείου του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 02/10/2019 Σε Παράταση 58.866 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062251 Στοιχείο φίλτρου εισαγωγής αέρος του υπερπληρωτή ΑΒΒ ΤΡL85-B12 (Serial No.:X1206321-23 και X1206324-26) για τις μηχανές Diesel του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 17/09/2019 Σε Παράταση 11.400 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200059629 Συντήρηση ομάδας σαρανταοκτώ (48) ανυψωτικών μηχανημάτων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 18/09/2019 36.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία Ε.Σ.-001/2019 Λειτουργία των κυλικείων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/09/2019 Σε Παράταση ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200062449 Σίτιση των εργαζομένων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 19/09/2019 Σε Παράταση 17.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062442 Στεγανοποιητικά επιστομίων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/09/2019 Σε Παράταση 2.236,20 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062468 Ράβδοι κράματος MONEL για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/09/2019 8.030 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200061673 Ανιχνευτές φλόγας για τους αεριοστροβίλους του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 02/10/2019 19.400 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062404 Χειροκίνητα σφαιρικά επιστόμια (globe valves) ατμού υψηλής πίεσης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/09/2019 7.030 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062492 Προμήθεια κιτ στεγανοποίησης και ρουλμάν φυσητήρων AERZEN για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 17/09/2019 10.258,10 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062136 Προμήθεια συστημάτων μέτρησης παροχής ακατέργαστου νερού των αγωγών τροφοδοσίας της ΜΣΚ 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 27/09/2019 6.300 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062570 Προμήθεια συναρμολογούμενων μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION για τις ανάγκες της ΜΣΚ 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 30/09/2019 15.172,11 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062507 Ανταλλακτικά BENTLEY NEVADA για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 24/09/2019 12.330 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062580 Γραφικά είδη για τον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 07/10/2019 1.726,18 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062817 Προμήθεια υγρού χημικού καθαρισμού πτερυγίων στροβίλων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 08/10/2019 3.780 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062818 Προμήθεια σπογγωδών σφαιριδίων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 08/10/2019 3.800 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062754 Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών απόνερων/λυμάτων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής 08/10/2019 5.080 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200062736 Προμήθεια απορρυπαντικού υγρού καθαρισμού μηχανών για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 01/10/2019 6.950 ΔΕΘ
Υπηρεσία ΔΥΗΠ-ΑΓΡΑΣ-1200062663 Καθαρισμός των χώρων των γραφείων και εγκαταστάσεων των ΥΗΣ ΑΓΡΑ και ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ 23/09/2019 14400 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΥΗΠ-ΘΗΣΑΥΡΟΣ-250-2019-013 Μίσθωση λεωφορείου για την μεταφορά του προσωπικού του Συγκροτήματος Νέστου από την Δράμα και αντίστροφα. 30/09/2019 40000 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΥΗΠ-ΠΟΛΥΦΥΤΟ-Ζ220 1200062774 Καθαρισμος κτιριακων εγκαταστάσεων των ΥΗΣ Πολυφύτου & Ιλαρίωνα 24/09/2019 21492,38 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΥΗΠ-ΑΓΡΑΣ-Z220-1200060980 ΑΝΑΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ Νο1 ΥΗΣ ΑΓΡΑ 03/10/2019 20000 ΔΥΗΠ