Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ - 903923 Προμήθεια μετασχηματιστών έντασης Medium Voltage “Cast Resin” για τις γεννήτριες του ΑΗΣ Κομοτηνής της ΔΕΗ Α.Ε. 20/11/2019 Σε Παράταση 63.580 ΔΥΠΠ
Έργο ΔΥΠ - 1310611 Αναπεριέλιξη της Μονάδας Νο2 ΥΗΣ Πλατανόβρυσης 26/11/2019 Σε Παράταση 1.200.000,00 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903922 Προμήθεια ασύγχρονων τριφασικών ηλεκτροκινητήρων 6KV καθέτου λειτουργίας αντλιών συμπυκνώματος Α&Β σταδίου, Μον. ΙΙΙ- IV ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/11/2019 Σε Παράταση 160.140,00 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903929 Προμήθεια στοιχείων συσσωρευτών Ni-Cd 1.000Ah και αντικατάσταση δύο (2) συστοιχιών συσσωρευτών Ni-Cd 220V-1.000Ah των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς 26/11/2019 Σε Παράταση 288.880,00 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903925 Προμήθεια αυτόματου συνδέσμου ασφαλείας (petal valve marine automatic breakaway coupling) για τον ΑΗΣ Ρόδου 20/11/2019 Σε Παράταση 120.000 ΔΥΠΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903924 Προμήθεια επιταχυνσιογράφων και σεισμογράφων για το σεισμογραφικό δίκτυο των φραγμάτων της ΔΕΗ Α.Ε. 25/11/2019 Σε Παράταση 64.000,00 ΔΥΠΠ
Έργο ΔΥΠ – 1310612 Επισκευή εξωτερικών κελύφων καπνοδόχων των Ατμομονάδων Νο2 και Νο3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 02/12/2019 155.380,00 ΔΥΠΠ
Έργο ΤΕΠΜ-625 ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου 26/11/2019 115.000 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1200063169 Κάρτα διέγερσης γεννήτριας για τις Μονάδες III και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/11/2019 Σε Παράταση 7.080 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200063279 Μεταφορά προσωπικού του ΑΗΣ Αλιβερίου με ταξί από το Γυμνό στην Αμάρυνθο και αντιστρόφως 29/11/2019 Σε Παράταση 12.464 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200063208 Προμήθεια σετ DIVERTER ανακύκλωσης του Οίκου CLYDE BERGEMANN για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 29/11/2019 Σε Παράταση 42.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 9082 Εσωτερικός καθαρισμός γραφείων/συνεργείων και χώρων υγιεινής του ΑΗΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών 21/11/2019 66.228,90 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200063282 Ανταλλακτικά συνδέσμων μύλων λιγνίτη για την Μονάδα V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 18/11/2019 3.200 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200063490 Εκτέλεση δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων στο χημικό εργαστήριο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/11/2019 20.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200063504 Εργασίες επιτήρησης – επιθεώρησης συστημάτων κατεργασίας νερού ( αποσκλήρυνση – αφαλάτωση – πόσιμο) και κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/11/2019 69.070 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200063497 Σαλαμάστρα εκκαπνιστών λεβήτων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/11/2019 8.000 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200063835 Ανιονικός πολυηλεκτρολύτης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 22/11/2019 1.970 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200063394 Προμήθεια αγελαδινού γάλακτος υψηλής παστερίωσης για τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 29/11/2019 42.000 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200063268 Μεταφορά προσωπικού της πρωινής φυλακής του ΑΗΣ Αλιβερίου με ταξί από το Αυλωνάρι στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντιστρόφως 13/12/2019 7.700 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200063819 Διαστόλικα αξόνων LUVO για τις Μονάδες I-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 27/11/2019 2.400 ΔΕΘ
Προμήθεια 1200061391 Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για τον ΑΗΣ Χανίων 09/12/2019 22.000 ΔΕΘ
Έργο ΔΥΗΠ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ-Ζ230-1200063570 Αντικατάσταση Συσσωρευτών 2x115V ΥΗΣ Καστρακίου 21/11/2019 50000 ΔΥΗΠ
Υπηρεσία ΔΥΗΠ-ΣΦΗΚΙΑ-Ζ220-1200063820 ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 18/11/2019 23760 ΔΥΗΠ