Γενική Διεύθυνση Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διευθύνσεις

Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ - 232 Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και προσαρμογή δικτύων προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης στον ΤΣΠ Ικαρίας. 11/01/2022 330.000 € ΔΜΚΘ
Έργο ΔΜΚΘ/ΤΚΗΜΕ - 233 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 03/02/2022 390.000 € ΔΜΚΘ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21130 «Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Κω για δώδεκα (12) μήνες». 20/12/2021 Σε Παράταση 15.500,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21131 «Εργασίες Καθαριότητας στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΠ Μήλου για δώδεκα (12) μήνες». 20/12/2021 Σε Παράταση 15.500,00 ΔΠΑΝ
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-21142 «Εργασίες διοικητικοοικονομικής και τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα 12 μηνών στον ΑΣΠ Καλύμνου» 18/01/2022 24.000,00 ΔΠΑΝ
Προμήθεια 1100009277 Προμήθεια : Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων τροφοδοσίας φυσικού αερίου αεριοστρόβιλου GT26/B Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 29/12/2021 Σε Παράταση 24.320,00 € ΔΕΘ
Έργο 1200077967 Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος άντλησης και όδευσης συμπυκνωμάτων Λεβήτων Μονάδας IV προς εγκαταστάσεις φίλτρων αποσιδήρωσης Χημείου 17/12/2021 Σε Παράταση 99.624,57 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200077692 Διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, στο πλάισιο του προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία του προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου 20/12/2021 Σε Παράταση 25.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200077950 Διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, στο πλαίσιο του Προληπτικού Ελέγχου Υγείας σε σχέση με την εργασία του Προσωπικού Κλάδων Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου, ΑΗΣ Σορωνής και ΑΗΣ Κατταβιάς 04/01/2022 Σε Παράταση 29.800,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200077244 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ H.CECIELSKI-POZNAN SF2-125 ΜΟΝΑΔΩΝ SULZER ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 22/12/2021 Σε Παράταση 6.631,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200078279 Προμήθεια : Προμήθεια αισθητήριων ταλάντωσης ατμοστροβίλου Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 31/12/2021 Σε Παράταση 24.080,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200076069 «ΑΤΜΑΓΩΓΟΙ ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΩΝ 2,3,4,5 ΚΑΙ 6» 10/12/2021 20.512,50 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200078549 "Ηλεκτρόδια για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 17/12/2021 1.916,03 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200077920 Εργασίες Επιτήρησης – Επιθεώρησης Συστημάτων Κατεργασίας Νερού ( Αποσκλήρυνση – Αφαλάτωση – Πόσιμο) του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 21/12/2021 69.350,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200077119 Προμήθεια : Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής αεροσυμπιεστών COMPAIR D90 Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 21/01/2022 Σε Παράταση 21.889,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200077280 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ 21/12/2021 19.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200078882 "Χάλυβας λάμες και στρόγγυλο DIN ST37-2 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 21/12/2021 8.681,72 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200078445 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ VRLA ΤΥΠΟΥ C&D2-1500LBT, ΤΥΠΟΥ C&D2-1000LBT, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 20/01/2022 Σε Παράταση 28.950,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200077007 "Αδειοδότηση και έκδοση τεχνικών προδιαγραφών περίφραξης Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου " 25/01/2022 Σε Παράταση 13.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια ΑΗΣ Λ 1200079265 ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 17/01/2022 42.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΤΠΑΣ Π-Λ. - 78102 «Υποστήριξη δραστηριοτήτων Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του ΤΠΑΣ/ Π-Λ για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών» 31/01/2022 22.168,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200078190 Συντήρηση ομάδας (49) ανυψωτικών μηχανημάτων του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 28/01/2022 28.460,00 € ΔΕΘ
Έργο 1200078237 Αναβάθμιση - Επέκταση δικτύου οπτικών ινών στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 27/01/2022 Σε Παράταση 63.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200078411 Πόντιση και περισυλλογή πλωτών φραγμάτων κατά τη διάρκεια των φορτοεκφορτώσεων πετρελαίου μαζούτ στην λιμενική εγκατάσταση του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 25/01/2022 24.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200076634 Προμήθεια εργαλειομηχανής κάμψης ελασμάτων (στράντζα) για τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου 26/01/2022 25.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200077739 Προμήθεια μεταδοτών για την μέτρηση πίεσης καυσαερίων για τις μονάδες του ΑΗΣ Σορωνής. 27/01/2022 Σε Παράταση 7.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΤΠΑΣ Κ. - 1056 «Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων / Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΤΠΑΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών» 08/02/2022 Σε Παράταση 86.386,70 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200078345 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΦΥΛΑΚΗΣ Τ4/Β ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 25/01/2022 15.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200078143 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ. 25/01/2022 27.000,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200078981 Διενέργεια Ειδικών Περιβαλλοντικών μετρήσεων και επεξεργασία - υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων, στις Μονάδες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 28/01/2022 14.364,00 ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200078344 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ. 25/01/2022 19.200,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 250.2022.001 Μίσθωση οχήματος ταξί για την μεταφορά του προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Θησαυρού από την Δράμα και αντίστροφα. 26/01/2022 37.960,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200079664 Αντλίες καταδυόμενες λυμάτων ανοξείδωτες με φλοτέρ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 26/01/2022 1.750,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200079668 "Υγρό άζωτο για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 27/01/2022 3.037,50 € ΔΕΘ
Υπηρεσία ΤΠΑΣ Π-Λ. - 78104 «Εσωτερικός καθαρισμός γραφείων και χώρων υγιεινής του Τ.Π.Α.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΛΙΠΤΟΛ για χρονική περίοδο ενός (1) έτους » 15/02/2022 13.675,50 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200078333 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος για την καταγραφή και διαχείριση δεδομένων των μετρήσεων αέριων εκπομπών των Μονάδων, πιστοποιημένο, από τα όργανα καμινάδων του ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ. 02/02/2022 22.520,00 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200079233 "Καθαρισμός εισόδου υποθαλασσίου αγωγού αναρρόφησης αντλιών θαλασσίου ύδατος Μον. Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου 04/02/2022 20.000,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200079752 "Χαρτικά- είδη υγιεινής για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 01/02/2022 8.715,80 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200079817 Μεταφορά προσωπικού του ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 και της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. από ΜΕΣΣΗΝΗ στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και αντίστροφα 03/02/2022 29.680,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200079765 "Γραφική ύλη για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" 03/02/2022 2.739,89 € ΔΕΘ
Υπηρεσία 1200079806 "Μεταφορά προσωπικού με ταξί, από Παρ. Αλμυροποτάμου και Αγ. Αποστόλους στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντίστροφα " 09/02/2022 28.200,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200079803 Προμήθεια : φιλτρόσακων Φ180Χ810ΜΜ 1 micron πολυπροπυλένιου συστήματος αφαλάτωσης Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 08/02/2022 8.260,00 € ΔΕΘ
Προμήθεια 1200078731 Προμήθεια : Προμήθεια φίλτρων λαδιού PALL Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 08/02/2022 12.500,00 € ΔΕΘ