Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο TKHME-225 Μελέτη – κατασκευή συστήματος επεξεργασίας νερού καταλοίπων πετρελαιοειδών στον ΑΣΠ Μήλου 12/03/2021 89.000 € Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα tenderOne της Cosmote.