ΔΥΣ/2218101 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/06/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Νικολάου, τηλ.:2105292613
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΣ Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα
5ος όροφος, γραφ. 511-512 (αίθουσα Δημοπρασιών)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση κτηρίου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. επί των οδών Αγ. Νικολάου & Δερβενακίων στην Κόρινθο.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2218101
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/05/2018
ΑΔ: A102950
Προϋπολογισμός: € 530.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Λήψη
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Λήψη