ΔΥΠΠ-903817 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/07/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/09/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : ΔΕΘ, κο ΑΡ. ΜΠΕΝΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 3324664

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ελαστικών – μεταφορικών ιμάντων ταινιοδρόμων για τους ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α’, Μεγαλόπολης Β’ και Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903817
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/05/2018
ΑΔ: A103065
Συμπλήρωμα 1 09/07/2018
ΑΔ: A104299
Συμπλήρωμα 2 16/07/2018
ΑΔ: A105326
Προϋπολογισμός: € 1.388.758,76 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-903817 Λήψη