Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠ-52019020 Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης Α/Σ GE τύπου M/TM Κρήτης - Ρόδου για τα έτη 2019-2022 18/09/2019 Σε Παράταση 1.053.000 Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)
Έργο ΔΥΠ-1310608 Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ (ΔΑΚ) No 7 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 20/09/2019 Σε Παράταση 149.080,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ-903918 Προμήθεια τριών (3) συγκροτημάτων φυγοκεντρικών διαχωριστήρων ελαιώδους νερού (oily water separators) για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Θήρας και ΑΣΠ Κω-Καλύμνου. 18/09/2019 Σε Παράταση 240.000 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠ-1479 Βοηθητικές εργασίες Τομέων και καθαρισμός Βιομηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κομοτηνής 16/09/2019 Σε Παράταση 87.960,06 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΥΠ – 1476 Επιθεώρηση και ανακατασκευή κυρίων ανταλλακτικών συστήματος καύσης αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 14/10/2019 Σε Παράταση 440.358,50 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Υπηρεσία ΔΥΠ - 1482 Μεταφορά προσωπικού από και προς τον ΑΗΣ Κομοτηνής σε τρείς οδικούς άξονες (Κομοτηνής, Καβάλας-Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης) 24/09/2019 Σε Παράταση 118.715,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ