Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1427 Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου- Φιλώτα 20/02/2019 Σε Παράταση 503.762,97 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903838 Προμήθεια πλαισίου κινητήρα μέσης τάσης (Μ.Τ.) αντλιών προθέρμανσης τροφοδοτικής δεξαμενής Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 07/03/2019 Σε Παράταση 25.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903837 Κατασκευή-προμήθεια πλακοστηριγμάτων (stege) στροφείων μύλων λιγνίτη Μον.v του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 19/02/2019 Σε Παράταση 112.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα /2ος Όροφος /204 Γραφείο
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903901 Προμήθεια ανταλλακτικών του Οίκου TANTRONIC για το σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων στο χώρο των αεριοστροβίλων Ν11 και Ν12 του ΑΗΣ Κομοτηνής. 27/02/2019 Σε Παράταση 103.675,60 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα /2ος Όροφος /204 Γραφείο
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1437 Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες στα συστήματα λιγνίτη και τέφρας του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα 28/02/2019 Σε Παράταση 206.407,47 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903902 Προμήθεια ανταλλακτικών επιθεώρησης βαθμίδας χαμηλής πίεσης ατμοστροβίλου για τον ΑΗΣ Αλιβερίου 28/02/2019 Σε Παράταση 164.532 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Έργο ΔΥΠΠ-1310605 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18/02/2019 Σε Παράταση 120.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903905 Προμήθεια ανταλλακτικών εδράνων ατμοστροβίλου ΜΣΚ5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 28/02/2019 Σε Παράταση 126.734 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903904 Προμήθεια ανταλλακτικών οδοντωτών τροχών συμπλέκτη μύλων λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα. 14/02/2019 42.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα /2ος Όροφος /204 Γραφείο
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903906 Προμήθεια βραχιόνων σπαστήρα λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα 19/02/2019 Σε Παράταση 27.750 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1430 Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς 08/03/2019 Σε Παράταση 207.363 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠΠ-904315 Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 63.000 Νm3 Αερίου Υδρογόνου, παραδοτέα είτε σε φιάλες ιδιοκτησίας ΔΕΗ έιτε σε ενοικιαζόμενες φιάλες ιδιοκτησίας του προμηθευτή, για την κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ και ΚΑΡΔΙΑΣ για ένα (1) έτος, ήτοι από 01/04/2019 έως 31/03/2020 07/03/2019 105.040 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος γραφ. 410
Προμήθεια ΔΥΠΠ-904316 Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 319.000 Kgr καθαρού Τρισθενή Σιδήρου, που θα παραδοθεί σε μορφή διαλύματος άλατος τρισθενούς σιδήρου με κατ΄ελάχιστη περιεκτικότητα σε Fe3+ 10% κ.β. και θα καλύψει τις ανάγκες των ΑΗΣ της Επιχείρησης για ένα (1) έτος, ήτοι από 01/04/2019 έως 31/03/2020. 19/03/2019 468.670 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1434 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ-5 ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο11 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 02/04/2019 529.792,39 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα