Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΥΠ - 903923 Προμήθεια μετασχηματιστών έντασης Medium Voltage “Cast Resin” για τις γεννήτριες του ΑΗΣ Κομοτηνής της ΔΕΗ Α.Ε. 20/11/2019 Σε Παράταση 63.580 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Έργο ΔΥΠ - 1310611 Αναπεριέλιξη της Μονάδας Νο2 ΥΗΣ Πλατανόβρυσης 26/11/2019 Σε Παράταση 1.200.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903922 Προμήθεια ασύγχρονων τριφασικών ηλεκτροκινητήρων 6KV καθέτου λειτουργίας αντλιών συμπυκνώματος Α&Β σταδίου, Μον. ΙΙΙ- IV ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/11/2019 Σε Παράταση 160.140,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ - 903929 Προμήθεια στοιχείων συσσωρευτών Ni-Cd 1.000Ah και αντικατάσταση δύο (2) συστοιχιών συσσωρευτών Ni-Cd 220V-1.000Ah των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς 26/11/2019 Σε Παράταση 288.880,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Προμήθεια ΔΥΠ 903925 Προμήθεια αυτόματου συνδέσμου ασφαλείας (petal valve marine automatic breakaway coupling) για τον ΑΗΣ Ρόδου 20/11/2019 Σε Παράταση 120.000 E.Kοτσαλή Τηλ.210 5292486
Προμήθεια ΔΥΠ 903924 Προμήθεια επιταχυνσιογράφων και σεισμογράφων για το σεισμογραφικό δίκτυο των φραγμάτων της ΔΕΗ Α.Ε. 25/11/2019 Σε Παράταση 64.000,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ
Έργο ΔΥΠ – 1310612 Επισκευή εξωτερικών κελύφων καπνοδόχων των Ατμομονάδων Νο2 και Νο3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 02/12/2019 155.380,00 ΔΕΗ/ΔΥΠ