Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο ΔΥΠΠ-1310606 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος επιτήρησης φλόγας λέβητα των Μονάδων Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 23/04/2019 Σε Παράταση 200.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903911 Προμήθεια εξήντα τριών (63) κινητών πτερυγίων 2ης βαθμίδας στροβίλου καινούργιων ή ανακαινισμένων για τον Αεριοστρόβιλο No 11 του ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 06/05/2019 Σε Παράταση 878.870,79 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903907 Προμήθεια ανταλλακτικών για την αναβάθμιση των SIEMENS/WINCC SCADA των συστήματων τέφρας των Μονάδων I-II-III-IV και της τηλεθέρμανσης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 24/04/2019 Σε Παράταση 61.794,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα /2ος Όροφος /204 Γραφείο
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1432 Εσωτερικός Καθαρισμός Γραφείων/Συνεργείων και Χώρων Υγιεινής του ΑΗΣ Καρδιάς και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών 19/04/2019 Σε Παράταση 151.929,47 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1440 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ 5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 08/05/2019 Σε Παράταση 131.400,10 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1449 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 08/05/2019 Σε Παράταση 114.734,10 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1451 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 08/05/2019 Σε Παράταση 119.179,80 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠΠ-904317 Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 4.400 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη,ιδανικής περιεκτικότητας σε υδροξείδιο του ασβεστίου 100%, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση 14/05/2019 470.800 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος (γραφ. 410)
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903913 Προμήθεια φίλτρων αναρρόφησης αέρα καύσης Αεριοστροβίλων ΜΣΚ5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 24/04/2019 Σε Παράταση 196.020,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1442 Μεταφορά τέφρας από την βοηθητική αυλή στην απόθεση του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 19/04/2019 Σε Παράταση 167.700,00 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1448 Επιθεώρηση και Ανακατασκευή ενός σετ κινητών πτερυγίων πρώτης βαθμίδος των Αεροστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 16/05/2019 Σε Παράταση 127.000 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Προμήθεια ΔΥΠΠ-904318 Προμήθεια Διαλύματος Αμμωνίας για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ της Επιχείρησης για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.06.2019 έως 31.05.2020 ως εξής: 1.  Ενδεικτική ποσότητα 157.900 Kg Διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 19% (NH3 w/w ) σε θερμοκρασία 150 C, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2. Ενδεικτική ποσότητα 31.500 Kg Διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 25% (NH3 w/w ) σε θερμοκρασία 150 C, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ,ΡΟΔΟΥ και ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ. 06/05/2019 38.557,00 ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, 10432 ΑΘΗΝΑ 3ος όροφος (γραφ. 410)
Προμήθεια ΔΥΠΠ-903914 Προμήθεια ραούλων ταινιοδρόμων συστημάτων λιγνίτη τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 07/05/2019 126.800 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα /2ος Όροφος /204 Γραφείο
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1445 Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 06/05/2019 85.921,20 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1456 Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κομοτηνής και Φράγματος Γρατίνης 03/05/2019 210.113,64 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1441 Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση του ΑΗΣ Κομοτηνής 14/05/2019 90.320 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Υπηρεσία ΔΥΠΠ-1450 Καθαρισμός χώρων και εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 15/05/2019 94.955,10 ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα