ΔΥΠΠ-903813 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/05/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα
Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : κος Χ. ΡΕΤΣΑΣ., ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΦ. : 22230 26253

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια διαστολικού διασυνδετικού αγωγού ατμού μέσης-χαμηλής πίεσης Ατμοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903813
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/03/2018
ΑΔ: A102699
Συμπλήρωμα 1 26/03/2018
ΑΔ: A102713
Συμπλήρωμα 2 16/04/2018
ΑΔ: A102812
Συμπλήρωμα 3 23/04/2018
ΑΔ: A102856
Συμπλήρωμα 4 30/04/2018
ΑΔ: A102891
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 15/05/2018
ΑΔ: A102992
Προϋπολογισμός: € 45.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)