ΔΥΠΠ-903803 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/02/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πεδίλων πλακοταινίας για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903803
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/01/2018
ΑΔ: A101290
Συμπλήρωμα 1 24/01/2018
ΑΔ: A101307
Προϋπολογισμός: € 64.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)