ΔΥΠΠ-1448 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/05/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/05/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στ. Κολλιδά και κον Στ. Πελεκάση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Kollida@dei.com.gr και s.pelekasis@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30-5238005) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον ΑΗΣ Κερατέας -Λαυρίου (τηλ. 22920 64156 / 64333 κ. Σπύρος Τσιούμας / κ. Γεώργιος Θεοχαρόπουλος).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση και Ανακατασκευή ενός σετ κινητών πτερυγίων πρώτης βαθμίδος των Αεροστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1448
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/04/2019
ΑΔ: A107370
Συμπλήρωμα 1 09/04/2019
ΑΔ: A108404
Συμπλήρωμα 2 16/05/2019
ΑΔ: A108422
Προϋπολογισμός: € 127.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής