ΔΥΠΠ-1433 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/01/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/01/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ Α.Ε /ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα, τηλ. 210-5293471 και 210-5293646 και για τεχνικής φύσεως θέματα από τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ( τηλ. 2810 376377 / 376305 κ. Βασίλειος Βρέντζος / κ. Μιχαήλ Μιχελάκης).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια υλικών και διαμόρφωση τμημάτων Υψηλής Πίεσης (σερπαντίνες Οικονομητήρα και Υπέρθερμου Ι (Υ/Θ Ι)), για τον Λέβητα Νο5 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1433
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/12/2018
ΑΔ: A106954
Συμπλήρωμα 1 09/01/2019
ΑΔ: A106997
Προϋπολογισμός: € 262.866 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)