ΔΥΠΠ-1423 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/12/2018 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.204 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ στο τηλέφωνο 210 5293446 (Άννα Λυμπεροπούλου).Πληροφορίες, σχετικά με τεχνικά θέματα και τη βεβαίωση επίσκεψης επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ στο τηλέφωνο 24630 41208 ( Κ.Αντωνιάδης ).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού από ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στο Λέχοβο, Φλώρινα, τα ενδιάμεσα χωριά και αντίστροφα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1423
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/11/2018
ΑΔ: A105807
Προϋπολογισμός: € 126.410,85 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)