ΔΥΠΠ-1407 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/09/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/09/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με την διάθεση της Διακήρυξης δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΔΕΗ/ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 Αθήνα τηλ. 0030 – 210 5293471, και για τεχνικής φύσεως θέματα, χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον Υ/Τ Υλικού, Προμηθειών και Έργων κα Χρ. Χατσίδου τηλ. 24610-54385 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συγκόλληση ιμάντων και προληπτική – επισκευαστική συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος λιγνίτη και τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1407
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/08/2018
ΑΔ: A105405
Συμπλήρωμα 1 12/09/2018
ΑΔ: A105513
Συμπλήρωμα 2 22/09/2018
ΑΔ: A105567
Προϋπολογισμός: € 160.738,15 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)