ΔΥΠΠ-1405 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/08/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/09/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με την διάθεση της Διακήρυξης δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΔΕΗ/ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 Αθήνα τηλ. +30 2105293471/+30 2105293646, για τεχνικής φύσεως θέματα από τους κ.κ Πέτρου Νικ. και Σίνη Στ. (+30 2292064333/+30 2292064329) καθώς και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου (Υποτομεάρχη Συντήρησης) κο Γ. Θεοχαρόπουλο +30 2292064333 και τους κ.κ Πέτρου Νικ. και Σίνη Στ. (+30 2292064333/+30 2292064329).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προγραμματισμένες Εργασίες Αντικατάστασης και Επισκευής βοηθητικού εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1405
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/08/2018
ΑΔ: A105404
Συμπλήρωμα 1 28/08/2018
ΑΔ: A105457
Προϋπολογισμός: € 133.893,50 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)