ΔΥΠΠ-1394 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/07/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/07/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ στο τηλέφωνο 2105293446 (Αννα Λυμπεροπούλου).Για πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη βεβαίωση επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης-Α’ στο τηλέφωνο 2791022151 (Γ. Βαρουτάς ή Δ. Κονταργύρης).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτέλεση εργασιών επισκευής του κύριου εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την διάρκεια της ετήσιας Συντήρησης (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018) και αποκατάσταση βλαβών κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγ/λης Α’

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1394
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/06/2018
ΑΔ: A104192
Συμπλήρωμα 1 02/07/2018
ΑΔ: A104274
Συμπλήρωμα 2 09/07/2018
ΑΔ: A104307
Προϋπολογισμός: € 279.405 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)