ΔΥΠΠ-1392 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/09/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/09/2018 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Πληροφορίες, σχετικά με την διάθεση της Διακήρυξης δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΔΕΗ/ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 Αθήνα τηλ. 0030 – 210 5293646, 5293471 για τεχνικής φύσεως θέματα από τον Τομεάρχη του ΑΗΣ Κ-Λ κο Τσιούμα τηλ 22920-64155, καθώς και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1392
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/07/2018
ΑΔ: A104288
Συμπλήρωμα 1 12/07/2018
ΑΔ: A105313
Συμπλήρωμα 2 29/08/2018
ΑΔ: A105459
Συμπλήρωμα 3 08/09/2018
ΑΔ: A105507
Προϋπολογισμός: € 242.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ ΔΥΠΠ-1392 Λήψη