ΔΥΠΠ-1384 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/05/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για τεχνικής φύσεως θέματα και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον Τομέα Συντήρησης 24610-54392 και 24610-54221 (κος Καμπούτας Παν. και κος Θραμπουλίδης Αθ.) του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευές βλαβών τμημάτων Υψηλής Πίεσης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1384
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/05/2018
ΑΔ: A102953
Προϋπολογισμός: € 327.160,26 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)