ΔΥΠΠ-1382 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/07/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/06/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά για τεχνικής φύσεως θέματα, χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από τον Τομέα Λειτουργίας στα τηλ. 24610-55521 και 24610-55522 του ΑΗΣ Καρδιάς.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση τμημάτων ιμάντων (κολλήσεις με βουλκανισμό εν θερμώ) και Προληπτική – επισκευαστική συντήρηση στον μηχανολογικό εξοπλισμό των συστημάτων διακίνησης λιγνίτη / τέφρας του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1382
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/05/2018
ΑΔ: A102952
Συμπλήρωμα 1 23/05/2018
ΑΔ: A103050
Συμπλήρωμα 2 02/07/2018
ΑΔ: A103101
Προϋπολογισμός: € 261.591,20 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)