ΔΥΠΠ-1352 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/12/2017

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/01/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακατασκευή Στρατηγικών Ανταλλακτικών Καύσης DLN2.0+e του Aεριοστροβίλου PG9351FA της Μονάδας V του ΑΗΣ Κ.Λ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1352
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/10/2017
ΑΔ: A100218
Συμπλήρωμα 1 22/11/2017
ΑΔ: A100219
Συμπλήρωμα 2 14/12/2017
ΑΔ: A100220
Προϋπολογισμός: € 1.450.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-1352 Λήψη