ΔΥΠΠ-1310605 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2019

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/03/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Τοπιντζής τηλ.: 210 5292595.
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Γρ.302 Αθήνα
Για πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη επικοινωνείτε με τη ΔΥΠΠ Α. Λυμπεροπούλου, 210 5293446. Για πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη βεβαίωση επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον ΑΗΣ: Π. Ζεϊμπέκη, με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση p.zeimpekis@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 25310-60292) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 25310-60222).Κ. Λεπίδα, με ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση k.lepidas@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 25310-60288) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 25310-60222).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-1310605
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/01/2019
ΑΔ: A107051
Συμπλήρωμα 1 05/02/2019
ΑΔ: A107126
Συμπλήρωμα 2 19/02/2019
ΑΔ: A107192
Συμπλήρωμα 3 05/03/2019
ΑΔ: A107261
Προϋπολογισμός: € 120.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)