ΔΕΘΥΠ-ΣΤΡΑΤΟΣ-Z230-1200066321 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/04/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/04/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ: 2641098284
Υποβολή: ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΔΕΗ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΧΕΛΩΟΥ/ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ (1ος ΟΡΟΦΟΣ)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναβάθμιση Μ/Σ Μονάδων Νο1, Νο2 ΥΗΣ Στράτου Ι για παράταση του χρόνου λειτουργίας τους

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΣΤΡΑΤΟΣ-Z230-1200066321
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/03/2020
ΑΔ: A114826
Συμπλήρωμα 1 29/04/2020
ΑΔ: A114942
Προϋπολογισμός: € 80000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ