ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Z220-1200066315 Έλεγχος – Συντήρηση και Επισκευή κλιματιστικών μονάδων CLIMAVENETA - HITACHI – LENNOX και κλιματιστικών μικρής ισχύος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου διετούς διάρκειας. 02/06/2020 59438,4 ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200067506 Μεταφορά αργιλικών χωμάτων στη λίμνη Νησίου (Εγκαταστάσεις του ΥΗΣ ΑΓΡΑ) 10/06/2020 27000 ΔΕΗ Α.Ε/ΥΗΣ Άγρα Έδεσσα
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Z220-1200067475 Εργασίες επιτήρησης - επιθεώρησης & καθαρισμού εξοπλισμού Τ/Δ Συστήματος Τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 12/06/2020 69750 ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
Προμήθεια ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Ζ210-1200068114 Συσκευές GPS διαχείρισης στόλου οχημάτων 07/07/2020 6500 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ T.Θ. 150 - ΒΕΡΟΙΑ - 59100
Έργο ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Ζ230-1200068109 Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Κίνησης Προσωπικού και Οχημάτων Συγκροτήματος Αλιάκμονα 22/07/2020 Σε Παράταση 23500 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ T.Θ. 150 - ΒΕΡΟΙΑ - 59100
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200068174 Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών που αφορούν συντηρήσεις των εγκαταστάσεων των ΥΗΣ ΑΓΡΑ & ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ με σκαπτικό μηχάνημα 08/07/2020 16800 ΔΕΗ Α.Ε. / ΥΗΣ ΑΓΡΑ
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΘΗΣΑΥΡΟΣ-2502020009 Μίσθωση οχήματος ταξί για την μεταφορά του προσωπικού βάρδιας του ΥΗΣ Θησαυρού από την Δράμα και αντίστροφα. 28/07/2020 36600 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ / ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ T.Θ. 201 - ΔΡΑΜΑ - 66100
Έργο ΔΕΘΥΠ-ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ-1700003635 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΤΜ 5-6 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 25/08/2020 15000 ΑΗΣ Λινοπεραμάτων
Υπηρεσία ΔΕΘΥΠ-ΑΓΔΗΜ-Z220-1200068706 Καθαρισμός τσιμεντένιου καναλιού απορροής απόνερων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 19/08/2020 15000 ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου