ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Ζ230-1200068109 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/07/2020

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. ΠΑΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ τηλ.: 23310 44044/5 εσ.254
Υποβολή: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ T.Θ. 150 - ΒΕΡΟΙΑ - 59100
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ T.Θ. 150 - ΒΕΡΟΙΑ - 59100

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Κίνησης Προσωπικού και Οχημάτων Συγκροτήματος Αλιάκμονα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΕΘΥΠ-ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Ζ230-1200068109
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/06/2020
ΑΔ: A116232
Συμπλήρωμα 1 02/07/2020
ΑΔ: A116297
Συμπλήρωμα 2 09/07/2020
ΑΔ: A116332
Προϋπολογισμός: € 23500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΗΠ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ