ΤΕΠΜ-630 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/01/2021

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/01/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π. ΑΒΕΝΤΙΣΙΑΝ (ΤΗΛ: 210 9008835) & Τ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΗΛ: 210 8212535)
Υποβολή: ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TENDER ONE
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : https://www.marketsite.gr/

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ-ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΤΕΠΜ-630
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/11/2020
ΑΔ: A116922
Συμπλήρωμα 1 15/12/2020
ΑΔ: A117011
Συμπλήρωμα 2 21/12/2020
ΑΔ: A117051
Συμπλήρωμα 3 07/01/2021
ΑΔ: A117105
Προϋπολογισμός: € 145.000 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΜΚΘ - Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων