ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54022093 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/11/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/11/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Σαρρή
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ). Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ει. Σαρρή, Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ei.sarri@dei.gr, τηλέφωνο +302103307282) ..

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια παθητικών υλικών που απαιτούνται στην κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών FTTH για την κάλυψη 440 χιλιάδων νοικοκυριών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 54022093
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/10/2022
ΑΔ: A121685
Συμπλήρωμα 1 26/10/2022
ΑΔ: A121795
Συμπλήρωμα 2 26/10/2022
ΑΔ: A121797
Συμπλήρωμα 3 26/10/2022
ΑΔ: A121798
Συμπλήρωμα 4 27/10/2022
ΑΔ: A121802
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 16/11/2022
ΑΔ: A121970
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας