ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52323005 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/01/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/02/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Κοτσαλή
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνο 210 3307263. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Κοτσαλή Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.kotsali@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εξωτερικών μέσων αποθήκευσης και λογισμικού κεντρικής διαχείρισής τους

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52323005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/01/2023
ΑΔ: A122416
27/01/2023
ΑΔ: A122461
Προϋπολογισμός: € 128.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας