ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123013 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/05/2023 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης Δ.Τομπέας
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr –ΔΥΠΕΚΕ-52123013

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την βελτιστοποίηση, απλοποίηση, και πλήρη ψηφιοποίηση, του σκέλους των διαδικασιών της ΔΕΗ που αφορούν την διακίνηση και υπογραφή εγγράφων με χρήση μοντέρνων τεχνολογιών ηλεκτρονικής υπογραφής (eSignature)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52123013
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/04/2023
ΑΔ: A123066
Συμπλήρωμα 1 07/04/2023
ΑΔ: A123116
Συμπλήρωμα 2 03/05/2023
ΑΔ: A123332
Συμπλήρωμα 3 16/05/2023
ΑΔ: A123476
Συμπλήρωμα 4 25/05/2023
ΑΔ: A123568
Προϋπολογισμός: € 2.050.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας