ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122084 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/02/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου , αριθ. 24, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Π. Καλημέρη και τον κο Δ. Τομπέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις P.Kalimeris.@dei.gr και A.Tsonopoulou@dei.gr . Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ,

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια λογισμικού Εμπορίας και Διαχείρισης Κινδύνων (Energy Trading & Risk Management-ETRM) και Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Εξατομίκευσης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52122084
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/11/2022
ΑΔ: A121925
Συμπλήρωμα 1 11/11/2022
ΑΔ: A121933
Συμπλήρωμα 2 25/11/2022
ΑΔ: A122028
Συμπλήρωμα 3 12/01/2023
ΑΔ: A122326
Συμπλήρωμα 4 08/02/2023
ΑΔ: A122553
Προϋπολογισμός: € 5.500.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας