ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023022 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραϊφόρου
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.traiforou@dei.gr, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής Για πληροφορίες ή ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες θα απευθύνονται στις κ.κ. Γ. Τραϊφόρου, email g.traiforou@dei.gr και Κ. Κλεπετσάνη, email k.klepetsani@dei.gr .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας σε θέματα ΥΑΕ για τις ανάγκες των Καταστημάτων Πωλήσεων καθώς και των Κεντρικών υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023022
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/03/2023
ΑΔ: A122874
21/03/2023
ΑΔ: A122922
Προϋπολογισμός: € 45.270,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας