ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922045 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/08/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/08/2022 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β.Κουμπαρούλη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η Διαδικασία Επιλογής θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “ΤenderONE” της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922045
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/07/2022
ΑΔ: A121089
08/07/2022
ΑΔ: A121106
20/07/2022
ΑΔ: A121180
01/08/2022
ΑΔ: A121238
Προϋπολογισμός: € 3.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας