ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922009 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/06/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/07/2022 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Β.Κουμπαρούλη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Κουμπαρούλη Βασιλική με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση V.Koumparouli@dei.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Γνώσης Συνθηκών των Υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Marketing & Υπηρεσιών ΗΚ, της ΔΕΗ Α.Ε κα Αλ. Βρύνιου, email: A.Vryniou@dei.gr και στη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πωλήσεων ΗΚ κ. Γ. Παπαγεωργίου, e-mail G.Papageorgiou@dei.gr (Λ. Μεσογείων 299, ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι) Ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα προϊόντων, υπηρεσιών, κοστολόγησης, ανάπτυξης και υποστήριξης πωλήσεων της ΓΔ/ΗΚ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/06/2022
ΑΔ: A121028
30/06/2022
ΑΔ: A121060
Προϋπολογισμός: € 402.496,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας