ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Γ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/11/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/12/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: B. Κουμπαρούλη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας (“CompareONE”) της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr Πληροφορίες παρέχονται από την κα Κουμπαρούλη Βασιλική με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.koumparouli@dei.gr. Πληροφορίες για τεχνικά θέματα παρέχονται από τον κο Αθ. Κωστάκο με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση A.Kostakos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση Συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση Μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Γ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/11/2022
ΑΔ: A121910
21/11/2022
ΑΔ: A121998
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας