ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723096 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/11/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/12/2023 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Μαυραγάνη Θ. Κεφαλίδη
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
O προϋπολογισμός για το σύνολο των υπηρεσιών ανά Κατηγορία Υπηρεσίας είναι: • Υπηρεσίες Κατηγορίας Α: 422.400,00 € • Υπηρεσίες Κατηγορίας Β: 211.200,00 € Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Θ. Κεφαλίδη και την κα Μ. Μαυραγάνη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις T.Kefalidis@dei.gr και M.Mavragani

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών SAP ERP (Digitalization Specialist) επιχειρηματικής ανάλυσης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51723096
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/11/2023
ΑΔ: A124909
Συμπλήρωμα 1 27/11/2023
ΑΔ: A124982
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας