ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722077 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/11/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/11/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ .Μαυραγάνη Π.Κασκαφέτου
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Π. Κασκαφέτου και την κα Μ. Μαυραγάνη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις P.Kaskafetou@dei.gr και M.Mavragani@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκπόνηση Προγράμματος Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Program) για τα συστήματα της πληροφορικής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51722077
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/10/2022
ΑΔ: A121794
Συμπλήρωμα 1 03/11/2022
ΑΔ: A121857
Προϋπολογισμός: € 500.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας