ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΕ 22066 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/10/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/11/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Αυγερινόπουλος Ε.Παπαθανασίου
Υποβολή: ΔΑΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα τεύχη της Πρόσκλησης διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Εταιρείας: https://eprocurement.dei.gr – ΔΑΕ-22066

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Λειτουργική Αναβάθμιση του Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας της Επιχείρησης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΕ 22066
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/10/2022
ΑΔ: A121761
31/10/2022
ΑΔ: A121812
Προϋπολογισμός: € 56.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΕΚΕ - Διεύθυνση Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΑΕ 22066_Τεύχος_1 Λήψη
ΔΑΕ22066_Τεύχος_2 Λήψη